TOURISM MAP OF SALA MUNICIPALITY - Salas Novads

salasnovads.lv

TOURISM MAP OF SALA MUNICIPALITY - Salas Novads

SALAS NOVADA TŪRISMA KARTE

TOURISM MAP OF SALA MUNICIPALITY

Maizes ceptuve "Dona" / Bakery “Dona”

PĻAVIŅAS

Pārceltuve(ar motorlaivu) / River ferry(with a motorboat)

tālr./ph. +371 26524074

!@ Internets / Internet

PĻAVIŅU

Stiepiņi

Skatu punkts / Scenic point

Rīga

JAUNJELGAVAS

NOVADS

Rīga

Kleberkalns

ezers

Piksteres

VIESĪTES

NOVADS

é

!@

é

Zaķēni

é

!

! ! !

!

(

!

( 2 ( 5

1 !9

( 4

1. != ( 3

!

é

é

é

!@

Sēlija

Sēlpils

A l i nā n u

!© Peintbols / Paintball

Peldbaseins / Swimming pool

!r

!|

!G

!l

!|

Kafejnīca / Cafe

Kanoe laivu noma / Canoe rental

Velonoma / Bike rental

NOVADS

é

é

é

Naudīdzāni

Priekšāni

p u r v s

Arbidāni

Kanoe laivu maršruts / Canoe route

!

é

Daugava

Gretes

é

é

( ! 10

Baltiņu

ez.

!

é

é

é

!

!

é

é

O š ā n u

Viesīte

P76

Sēlijas velo maršruts / Sēlija bicycle route(18km)

Salas velo maršruts / Sala bicycle route(17km)

Vecsēlpils

NAKTSMĪTNES / ACCOMMODATION

1. != Brīvdienu māja "Vizbuļi" / Holiday house "Vizbuļi"

2. Lauku māja "Bitāni" / Country house "Bitāni"

3.

é

!

é

é

!=

!=

Makšķerēšana / Fishing

* Velomaršruti nav marķēti / bicycle routes are unmarked

Ķipi

é

é

é

!

(( !! 7

8

( ! 9

Buivāni

é

p u r v s

Brīvdienu māja "Ūdensdzirnas" / Holiday house "Ūdensdzirnas"

!9 Telts vieta / Place for tent

¬

¬

Zaķi

¬

Plāteri

Puļpāni

!

!9

é

é

é

Vīķu ez.

!=

M e l n a i s

p u r v s

Bajāri

!9

2. Bitānkalns

Ezerciems

Roži

¬

!£ ( ! 6

P76

!

é

é

é

!9

p u r v s

G a r g r o d e s

Biržu

karjers

Līkumi

¬

¬

!9

Daugava

!

é

!9

é

é

!G!|

!© !l

Sala

P75

Podvāze

( ! 11

!r !´

!@ !³

Ošāni

!

!

!

!

(

(

(

( 15

14

3. != 13

16

Birži


!@

Muižiņa

Bogmaņi

Admināni

Saka

P76

é

Stuburi

é

!

é

Dolomīts

Ziemeļsusēja

P72

Madona

Dimanti

Gravāni

( ! 12

Ķīvītes

Siliņu stacija

Aknīste

Kaļķi

P75

0

KRUSTPILS

NOVADS

Radiņi

Biķernieki

1km 2km 5km

Rēzekne

JĒKABPILS

Radžu

ūd. krātuve

JĒKABPILS

NOVADS

Ilūkste

SALAS NOVADA TŪRISMA APSKATES OBJEKTI / TOURIST ATTRACTIONS IN SALA MUNICIPALITY

1

2

3

4

5

6

7

8

ZVEJNIEKLĪCIS

Brīvdabas sarīkojumu vieta pie Daugavas ar skatu uz

Sēlpils pilskalnu, kur 16. gadsimta sākumā pastāvēja

Sēlpils pilsēta, kas pilsētas esības ieguva 50 gadus ātrāk

nekā Jēkabpils. Zvejnieklīcī ir ierīkota estrāde, sporta

spēļu laukumi un bērnu rotaļu laukumi. Gar Daugavas

krastu var does pastaigā pa Mīlesbas taku. Katru gadu

šeit ek svinē Daugavas svētki, kas kļuvuši par tradīciju.

SĒLPILS PILSKALNS AR PILSDRUPĀM

Arheloģiskie izrakumi liecina, ka ļaudis Sēlpils pilskalnā

uzturējušies jau akmens laikmetā, jo šeit atras divi šim

laikam atbilstoši krama bultu uzgaļi. Pēc pilskalna

nonākšanas Livonijas ordeņa varā uz tā ka uzcelta mūra

pils, kas sagrauta 18. gadsimta sākumā. Pēc Pļaviņu HES

ūdenskrātuves izveidošanas Sēlpils pilskalns ar

pilsdrupām atrodas uz salas Daugavā.

SĒLPILS LUTERĀŅU BAZNĪCA

Sēlpils luterāņu baznīca ir celta 1850. gadā. Otrā pasaules

kara laikā netālu no baznīcas nokušas sīvas cīņas, kā

rezultātā tā ir daudz cietusi. Šobrīd no luterāņu

baznīcas saglabājušās mūra sienas un tornis. Sēlpils

draudzē savulaik par mācītāju strādājis Gothards Frīdrihs

Stenders (Vecais Stenders), vēlāk darbu draudzē turpinājis

viņa dēls Aleksandrs Jānis (Jaunais Stenders).

KRUSTALĪČA KLINTIS

Garākās klins Latvijā, kas sepjas vairāk kā 2,5

kilometru garumā gar Daugavas upi. To augstums virs

upes līmeņa ir pāris metri, bet tās turpinās vēl dziļi

Daugavas dzīlēs.

RAIŅA KLUBS - MUZEJS

Raiņa klubs - muzejs atrodas vienā no Vecsēlpils muižas

kompleksa ēkām. Muzejs izveidots 1982. gadā, un tas

atspoguļo Sēlpils pagasta vēsturi. Bez muzeja ekspozīcijas

Raiņa klubs–muzejs piedāvā telpas dažādiem kultūras

pasākumiem, semināriem un nometnēm.

LĪKUMU MUIŽA

Līkumu muiža atrodas gleznainā vietā pie Daugavas ar

skatu uz Pļaviņu pilsētu. Pirms Pirmā pasaules kara

muiža piederēja dr. Pēterim Rumpem, kurš savu īpašumu

novēlēja Latvijas Sarkanajam Krustam bāreņu

patversmes ierīkošanai. Bāreņu namu bijušajā muižas ēkā

izveidoja 1938. gada pavasarī. Tagad kompleksa teritorijā

atrodas bāreņu nams „Līkumi”.

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “BOĻĀNI”

Z/s „Boļāni” ir apskates saimniecība ar dabas izziņas

takām. Šeit var does ekskursijā pa Ozolu taku, izstaigāt

Strūves ģeodēzijas loka punktu Daborkalnā, kā arī

apmeklēt izstādi par sēlpiliešu devumu Krišjāņa

Barona Dainu skapim. „Boļāni” piedāvā arī sēļu

ēdienu degustēšanu.

DABORKALNS

Augstākais Salas novada kalns, kas sniedzas 158 metrus

virs jūras līmeņa. Kalna virsotnē atrodas Strūves

ģeodēzijas loka punkts, kas ir svarīgs valsts

kultūrvēsturiskais mantojums, jo ka izmantots seno

karšu veidošanā. Kalna nogāzēs var apskat Pirmā

pasaules kara tranšejas. Ekskursijas jāsaskaņo ar

zemnieku saimniecību „Boļāni”.

ZVEJNIEKLĪCIS (FISHERMAN’S BAY)

That is an Open-air venue near river Daugava with a view

to Sēlpils castle hill, where Sēlpils town used to be in 16th

century. Sēlpils town got city rights 50 years earlier than

Jēkabpils. In Zvejnieklīcis there is an open-air stage, sports

pitches and playgrounds. One can also take the Path of

Love along the River Daugava. Every year people gather

for Daugava Party which has become a tradion now.

SĒLPILS CASTLE HILL WITH CASTLE RUINS

Archaeological digs have discovered two flint arrow ps

proving that people seled here already during Stone

Age. Knights of Livonian Order built stone castle on the

hill that was destroyed in 18th century. Aer the

construcon of Pļaviņas hydroelectric power staon the

water level rose turning the castle hill in an island in the

River Daugava.

SĒLPILS LUTHERAN CHURCH

The church was built in 1850. During the WWII severe

fighng was happening in the vicinity damaging the church

as well. Only the stone walls and the tower now remain

from the old church. The first Latvian grammarian

Gohard Friedrich Stender (Old Stenders) used to work as

a pastor in Sēlpils parish. His job as a pastor was connued

by his son Alexander Johann Stender.

KRUSTA LICIS OUTCROP

The longest rocks in Latvia extend several kilometres

along the River Daugava. The height over the river is

just a few meters, but the 2.5km length is remarkable.

RAINIS CLUB - MUSEUM

The club - museum is located in one of the manor houses.

The museum was established in 1982 and it shows the

history about Sēlpils parish. Besides exhibion museum

offers venues for various cultural events, seminars

and camps.

LĪKUMI MANOR

The manor is in picturesque area near the River Daugava

with a view to Pļaviņas town. The manor belonged to

Dr. Pēteris Rumpe before WWI. Later Dr. Rumpe le the

property to The Latvian Red Cross. The Red Cross

establishes a foster home there in the spring of 1938.

There is sll a foster home “Līkumi” in the manor.

FARM “BOĻĀNI”

The farm is an open farm with nature trails. One can

takethe Oak tree trail, walk to one of the points of the

Struve Geodec Arc in Daborkalns, or see an exhibion

about the locals’ contribuon to Krišjānis Barons Cabinet

of Folksongs. „Boļāni” offers a taste of local cuisine.

DABORKALNS (DABORA HILL)

This is the highest hill in Sala region with 158 meters

above sea level. At the top of the hill there is one of the

points of the Struve Geodec Arc. It is a Naonal cultural

heritage used to make old maps. On the slopes one can

find entrenchments from WWI. Excursions must be

arranged with the farm “Boļāni”.


9

10

11

12

13

14

15

16

EZERNIEKU VELNAKMENS

Teika vēsta, ka senos laikos Velns šajā akmenī ieminis,

vēlāk iesēdējis un izgulējis dobes, paralēli ķemmēdams

matus un utojoties. Tāpēc arī uz akmens izveidojušies

divi mākslīgi veidoti lēzeni iedobumi. To rūpīgāk apskatot,

var pamanīt vairākus citus iedobumus, no kuriem viens –

centrālais, atgādina zirga pakava nospiedumu.

SUDRABKALNS

Sudrabkalns ir viens no iespaidīgākajiem pilskalniem Salas

novadā, kas atrodas Sēlpils pagastā. Domājams, ka šeit

bijis nozīmīgs novada centrs vēl pirms mūsu ēras, jo

pētnieki te vairākkārt atraduši dažādu laika periodu

senlietas. Pilskalna interesantā reljefa forma skaisti

izceļas apkārtnes ainavā. No pilskalna augšas paveras

brīnišķīgs skats uz apkārtni.

SALAS VIDUSSKOLAS VĒSTURES IZPĒTES KABINETS

Salas vidusskolas vēstures izpētes kabinets

izveidots 1990. gadā un atrodas vecās skolas ēkā, kura

celta 1879. gadā. Šeit atrodas bagātīgs materiālu klāsts

par skolas vēsturi, kā arī improvizēta klases telpa ar

senajiem mācību uzskates līdzekļiem. Pārējās telpās

var gūt priekšstatu par novada vēsturi un sadzīvi.

LAUKAKMEŅU BRUĢA FRAGMENTS

Salas pagastā pie Pelītes upes ceļa posmā Mucenieki –

Klāvāni viena kilometra garumā saglabājies vecā

ceļa Jēkabpils – Jaunjelgava bruģa fragments, kas

bruģēts 19. gadsimta sākumā. Nostāsti vēsta par ceļu

būvētāju blēdību un naudas piesavināšanos, ceļu

izbūvējot tikai daļēji.

BIRŽU ŪDENSDZIRNAS

Dzirnavās mala miltus līdz pat pagājušā gadsimta

vidum. Pēc tam tās izmantoja dzīvošanai. Jau

vairākus gadus tur darbojas brīvdienu māju

komplekss „Ūdensdzirnas” ar labiekārtotu ainavisku

parku. Ūdensdzirnas ir iecienīta vieta kāzu un citu

saviesīgu pasākumu svinēšanai.

SAULES AVOTS

Avots atrodas Podvāzes upes krastā pie Biržu

ūdensdzirnām. Teika vēsta, ka upes krastā raudājusi kāda

meitene, kurai bijusi slima māmiņa. Kāds sirms vīrs, kurš

gājis garām, tanī vietā licis izplūst avotam ar dziedinošām

spējām. Šis avots ticis turēts par svētu, jo ļaudis

domājuši, ka ūdens var izdziedunāt dažādas slimības.

ZELTENES AVOTS

Avots atrodas Podvāzes upes krastā netālu no Biržu

ūdensdzirnām. Teika vēsta, ka kādreiz pie avota

mazgājusies skaista jaunava. Reiz pavasarī ziedošo ievu

baltums un smarža apreibinājusi jaunavu - viņa pakritusi

un sākusi raudāt, un no viņas asarām izcēlies Zeltenes

avots. Jau kopš seniem laikiem apkārtnes iedzīvotāji ir

nākuši uz avotu pēc ūdens, jo tam piemītot spēks dāvāt

veselību un jaunību.

BIRŽU LUTERĀŅU BAZNĪCA

Tagadējās Biržu baznīcas vietā bijušas divas koka

baznīcas. Pirmā koka baznīca celta 1707.gadā. Mūra

baznīca uzcelta 1848.gadā pēc arhitekta J. Helda

projekta. Baznīca Pirmā pasaules karā stipri cieta. To

atjaunoja 1930. gadā, taču ar saīsinātu torni. No 1969.

līdz 1993. gadam baznīcā darbojās vatelīna cehs. Tagad

Biržu luterāņu baznīca ir daļēji atjaunota, un tajā

notiek dievkalpojumi. No baznīcas torņa ir iespējams

vērot apkārtnes ainavu.

EZERNIEKU VELNAKMENS (DEVIL’S ROCK)

An old legend tells that The Devil left it’s footprint in

this rock, later that the dints appeared when The Devil

slept or sat on the rock combing it’s hair getting lice

out of it. There are many dints on the rock one of which

resembles a horseshoe.

SUDRABKALNS (SILVER HILL)

Sudrabkalns is one of the most remarkable castle hills

in Sala municipality. It is presumed that this used to be

an important regional centre before Common Era.

Archaeologists have discovered artifacts from various

ages. The shape of the hill beautifully rises above the

landscape and there are wonderful views to the

surrounding area from the hill top.

HISTORY RESEARCH ROOM IN SALA HIGH SCHOOL

History research room in Sala high school was

established in 1990 and is located in the old school

building that was built in 1879. There is rich material

about the history of the school and improvised

classroom with the old teaching visual aids. In other

rooms one can learn the history of the region and

everyday life of local people.

COBBLESTONE ROAD

In Sala municipality near the Pelīte river on the road

Mucenieki - Klāvāni there is a kilometre long old road

remains. The cobblestones on the old road from

Jēkabpils to Jaunjelgava were laid in early 19th century.

Legends tell about the trickery of the road builders –

they took the money and built only a part of the road.

BIRŽU WATERMILL

The mill was still operating until the middle of 20th

century. After that the building was used for housing.

Holiday houses “Biržu ūdensdzirnas” with a picturesque

landscape park has been there for several years now. The

watermill is a popular place for wedding celebrations and

various other events.

THE SPRING OF THE SUN

The spring flows near the Podvāze River close to Birži

watermill. A legend tells of a girl sitting on the river bank

crying about her sick mother. She met an old man that

made a healing spring flow. The spring was considered

sacred, because it was told to cure many diseases.

THE SPRING OF ZELTENE

The spring flows near the Podvāze River close to Birži

watermill. A legend tells that a beautiful young girl was

washing at the river when the smell from the blossoming

bird-cherry trees in spring made her head go around. She

fell and started crying and the spring then flowed from

her tears. The locals have used this water for a long time,

because it was told to have the power of youth and

healing.

BIRŽI LUTHERAN CHURCH

There used to be two wooden churches where the

current Birži church is now. First wooden church was

built in 1707. The stone c hurch was built in 1848 from

architect’s J.Held plans. It was badly damaged in WWI

and then renewed with a shorter tower in 1930. Batting

factory was working in the church from 1969-1993. The

church now is renewed and the services take place there.

The church tower gives an excellent opportunity to enjoy

the landscape of the surrounding area.


PAR SALAS NOVADU

Teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Salas un Sēlpils pagastus,

2009. gada 1. jūlijā ka izveidots Salas novads. Tas atrodas

Daugavas upes jeb senā un nozīmīgā ūdensceļa ešā tuvumā. Sēlpils

pagasts var lepoes ar gleznainām ainavām un bagātu

kultūrvēsturisko mantojumu. Tajā atrodas Sēlpils pilskalns, kur

meklējamas vissenākās liecības par cilvēku. Savukārt, pateicoes

Salas pagasta ērtajam novietojumam un infrastruktūrai, novadā

darbojas Latvijā un pasaulē atzī ražošanas uzņēmumi, kas

nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, maizes un konditorejas izstrādājumu

2

ražošanu, cūkkopību, kokapstrādi u.c. Novada plaba ir 317,12 km ,

no kuriem 2,8% jeb 8,9 km 2 atrodas uz salas. Novada austrumdaļā

atrodas novada centrs – Salas ciems ar savulaik atzīto ciema

labiekārtojumu un arhitektonisko izvietojumu. Salas novadā ir labas

izglības iespējas, bagāts kultūrvēsturiskais mantojumus un asta

ražošana, kas veido saskaņu un līdzsvaru novada asbā.

EKSKURSIJAS / EXCURSIONS

Ekskursija pa Salas novadu /

Tour of the Salas region

+371 29156210 -

Ekskursija pa maizes ceptuvi “Dona” /

Tour in the bakery “Dona”

+371 29106779 www.dona.lv

Ekskursija uz Daborkalnu un zemnieku

saimniecību „Boļāni”/Tour to Daborkalns and

farm “Boļāni”

+371 26496601 www.bolani.lv

© SALAS NOVADS 2012

ABOUT SALA REGION

SPORTA UN TŪRISMA INVENTĀRA NOMA /

SPORTS AND TOURISM EQUIPMENT RENTAL NAKTSMĪTNES / ACCOMMODATION

Velonoma, kanoe laivu noma, peintbols /

Brīvdienu māja„Vizbuļi”/Holiday house„Vizbuli”

bicycle rental, canoe rental, paintball

+371 26807384 -

+371 29255219 www.akvssala.lv

Peintbols (biedrība “Biržu Mednieki”) /

Paintball (Paintball society “Biržu mednieki”)

+371 29710044 -

Aer the administrave territorial reform Salas and Sēlpils rural

municipality were merged and Sala municipality was formed in July 1,

2009. It is located near an old and very important waterway – the River

Daugava. Sēlpils rural municipality has spectacular landscapes and rich

cultural heritage. There is Sēlpils castle hill there where the oldest

proof of human existence can be found. Besides, the convenient

locaon and infrastructure of Sala rural municipality there are many

manufacturing companies in the region that grow vegetables, bake bread

and confeconaries, does pig farming or wood processing. The area of

2 2

Sala region is 317,12 km , of those 2,8% or 8,9 km are on an island.

On the eastern part of the region there is the main village – Sala village

with praised architectural layout. Good educaonal opportunies,

rich cultural heritage and developed producon in Sala municipality

creates balance in the development of the region.

Brīvdienu māja „Ūdensdzirnas”/Holiday house

„Ūdensdzirnas”

+371 26139719 www.udensdzirnas.lv

Lauku māja „Bitāni”/Country house „Bitāni”

+371 26319479 www.bitani.lv

More magazines by this user
Similar magazines