Teastas Sóisearach

education.ie

Teastas Sóisearach

o Aitéiné Promachos (Seaimpín): dealbh chré-umha ollmhór le Cath Mharatóin

a chomóradh; féadadh í a fheiceáil ón Muir in aice Sunium (Pausanius). De

réir Phlútairc, bhí portráidí ar Pheiricléas agus ar Fhéidias ar an sciath.

o Aitéiné Lemnia - ainmníodh é in ómós do na daoine a thiomnaigh í

- Dealbh de Hygieia (sláinte), iníon de chuid Aescaláipias: tógadh í ar iarratas

Pheiricléis chun biseach sclábhaí a gortaíodh le linn thógáil an Phartanóin a

chomóradh.

- Dealbh ollmhór de chapall adhmaid chré-umha

- Dealbh agus altóir de Shéas

- Dealbh de Pheirséas a chruthaigh Myron

- Bhí dealbha eachaíochta ar gach taobh den Propylaea.

(Féach Pollitt, The Art of Ancient Greece, Foinsí agus Cáipéisí, agus Richter, A Handbook of

Greek Art.)

Amharclann Dhinísis

o Ar leiceann theas na hAcrapoile

o Tagann sí ón gcúigiú hAois R.C., nuair a tógadh le hadhmad í.

o Chuir Lycurgus amharclann chloiche isteach ina háit sa cheathrú hAois R.C.

o Gníomhaíodh drámaí Aescailis, Shofaicléis, Eoiripidéis agus Arastafainéis san

amharclann seo.

Vásaí

Ba cheart go dtaispeánfaí do dhaltaí eiseamláirí d’earraí Gréagacha le fíoracha dearga agus le

fíoracha dubha.

Ailtireacht

Féach do cheantar féin le haghaidh eiseamláirí.

Innealtóireacht

Úsáid na gcolún Dórach in innill ghaile. Eiseamláirí díobh siúd sa Mhúsaem Gaile, Teach

Srafáin, Co. Chill Dara.

Ceol

“The Ruins of Athens” - Beethoven

“Xerxes” - Handel

Féach freisin Treoirlínte na Chéad Bhliana le haghaidh tionchar ar réimsí eile.

37

More magazines by this user
Similar magazines