Teastas Sóisearach

education.ie

Teastas Sóisearach

- Thiontaigh sé Polydectes agus a aíonna go cloch i

Seriphos → ciorcal cloiche

- chuaigh sé go hAitéiné → aegis

- Rialaigh sé in Tiryns

- Bhunaigh sé Mícéine

(iii) Príomhphointí

- Ainm → scriostóir

- Mac Shéasa agus Danaë

- Mharaigh sé an Ghorgain, Meadúsa

- Thiontaigh sé Atlas ina shliabh (Sliabh Atlas) trí cheann na

Gorgaine a thaispeáint dó.

- Bhunaigh sé Mícéine → Mycos -Muisiriún

(iv) Bunfhoinsí

- Ceann Ghorgaine ar an bPeidiméid de Theampall C i Selinus sa

tSicil

- Peidiméid Ghorgaine, teampall Artaimíse, Corcyra

- Vásaí Gorgaine (Richter: “A Handbook of Greek Art”)

- Boinn - (m.sh. Peigeasas)

(v) Tionchar ar Chultúr na hEorpa

Ealaín - Pompeii, Titian, Rubens, Delacroix

Dealbhóireacht - Peirséas ag breith greama ar cheann

Mheadúsa, le Cellini, in Florence

(vi) Ábhar Léitheoireachta Breise do Mhúinteoirí

-“Aspects of Greek Life”, Longman

(vii) Gníomhaíochtaí Molta do Dhaltaí

- Tarraing pictiúr ar Mheadúsa, Graeae agus ar Pheagasas

- Eagraigh quiz ranga ar an scéal

33

More magazines by this user
Similar magazines