rezumat final - USAMV Cluj-Napoca

usamvcluj.ro

rezumat final - USAMV Cluj-Napoca

Criptosporidioza vi eilor i iezilor: cercetări privind diagnosticul, epidemiologia i

etiopatogeneza

Lotul nr. 1 a fost alcătuit din 10 viŃei prezentând simptome de enterită catarală.

Lotul nr. 2 a fost alcătuit din 9 viŃei prezentând simptome de enterită hemoragică.

Rezultate

Cryptosporidium parvum este cel mai frecvent agent patogen implicat în SDN cu

o prevalen ă de 35,45%, în 16,36% din cazuri ca unic agent patogen i, în 19,09% din

cazuri, în asocia ie cu al i enteropatogeni. Infec ia cu rotavirus a fost identificată în

17,27% din cazuri, din care în 7,27% din cazuri ca unic agent patogen i în 10% în

asocia ie cu al i enteropatogeni. Infec ia cu coronavirus, a fost identificată în 17,27%

din cazuri, din care în 2,73% din probe ca unic agent patogen i în 14,54% din probe în

asocia ie cu Cryptosporidium parvum. Infec ia cu E.coli factorul F5 a fost identificată

doar în 1,82% din cazuri. 52,27% din probe au fost negative pentru to i cei 4

enteropatogeni cerceta i.

Prevalen a criptosporidiozei a fost cea mai mare în jude ul Cluj (50%), în vreme

ce, în cazul infec iilor cu rotavirus i coronavirus prevalen ele cele mai mari s-au

înregistrat în jude ul Satu-Mare, 24,24, respectiv 39,39% (fig. 5).

Infec ia cu Cryptosporidium parvum a fost cel mai des întâlnită la vârsta de 1-2

săptămâni (56,75%) i 2-3 săptămâni (46,15%). Infec iile cu rotavirus i respectiv

coronavirus au fost cel mai des identificate la categoria de vârstă 1-2 săptămâni în

procente de 35,13 respectiv 29,72%. Infec ia cu E. Coli, factorul enteropatogen F5, a

fost identificată doar la categoria de vârstă sub o săptămână, la doi vi ei având 5,

respectiv 7 zile (fig. 6).

Fig. 5. Reprezentarea grafică a ponderii celor 4

enteropatogeni în cele 3 jude e

Fig. 6. Reprezentarea grafică a ponderii celor 4

enteropatogeni în func ie de vârstă

k

More magazines by this user
Similar magazines