Article. Energy in fokus - from Kyoto to Copenhagen. - AgroTech

agrotech.dk

Article. Energy in fokus - from Kyoto to Copenhagen. - AgroTech

Pottemaskine

Pottemaskinen består af

en basisenhed, som kan

monteres med magasiner,

boreenhed og transportbånd.

Magasiner og boreenhed

fremstilles til forskellige

pottetyper og fabrikater.

For eksempel runde, støbte

potter, termoformede potter,

Jiffy potter og firkantede,

støbte potter.

Pottemaskinen har en stor

kapacitet og er opbygget som

en kompakt og arbejdsvenlig

enhed.

På fotoet er vist en pottemaskine

med boreenhed,

transportbånd og stativ

til småplanter.

Topfmaschine

Die Topfmaschine besteht

aus einer Basiseinheit, die mit

Magazinen, Bohrsystem und

Förderband ausgestattet werden

kann.

Magazine und Bohrsystem

werden für verschiedene

Topftypen und Topffabrikate

hergestellt, wie z. B. runde

Spritzgusstöpfe, Thermoform-

Töpfe, Jiffy-Töpfe und viereckige

Spritzgusstöpfe.

Die Topfmaschine verfügt über

eine große Kapazität und ist als

kompakte und arbeitsfreundliche

Einheit konzipiert.

Das Bild zeigt eine Topfmaschine

mit Bohrsystem, Förderband und

einem Ständer für Jungpflanzen.

Potting machine

The potting machine consists

of a basic unit which can

be fitted with magazines, a

drilling unit and a conveyor-

belt.

Magazines and drilling unit

are made for different pot

types and makes.

For example round, moulded

pots, thermoformed pots, Jiffy

pots and square, moulded

pots.

This high-capacity potting

machine is designed as a

compact, work-friendly unit.

The photo shows a potting

machine with a drilling unit, a

conveyorbelt and a frame

for small plants.

Bekidan a/S

Erhvervsvangen 18

DK-5792 Årslev

Telefon +45 65 99 16 35

Telefax +45 65 99 16 90

E-mail: bekidan@bekidan.dk

www.bekidan.dk

ENERGY IN FOCUS 13

More magazines by this user
Similar magazines