Untitled

tobiasc.dk

Untitled

G = (V, E) V

E

V = {v1, v2, . . . , vn}


E = {e1, e2, . . . , em}


(vi, vj) vi vj

Similar magazines