Förslag till vårdplan för septumkirurgi med eller utan samtidig ...

kvalitet.onh.nu

Förslag till vårdplan för septumkirurgi med eller utan samtidig ...

2005-05-16 1

Förslag till vårdplan för septumkirurgi med eller utan samtidig

konkotomi.

Utarbetat som ett led i septumkirurgiförbättringsarbete.

Nationellt kvalitetsregister för öron- näs- och halssjukvård.

Screening symptom: Nästäppa.

Anamnestiska uppgifter: Ensidig, rel. konstant, nästäppa. Muntorrhet pga munandning.

Krustabildning, evt. näsblödning pga uttorkande, asymmetriskt

flöde.

Trauma mot näsa - ansikte.

Användning av sympatomimetika (näsdroppar eller per os).

Förekomst av hyperreaktivitet eller allergi.

Hyp- eller anosmi.

Snarkning, evt OSAS, obesitas.

Undersökningsfynd: Septumdeviation, evt uttalad konkaasymmetri. Sned ytternäsa.

Kvarstående nästäppa efter avsvällning.

Undersökningsteknik: Pannspegel, nässpeculum, endoscopi/epifaryngoskopi.

Slemhinnan undersökes alltid före och efter avsvällning.

Rinorheomanometri , före och efter avsvällning.

Strukturer att bedöma: Ytternäsa. Alarbrosk. Näsans valvområde. Överkäke. Epifarynx.

Näskaviteten bedömes före och efter avsvällning med hänsyn

till:

-slemhinnans utseende: svullnad, atrofi, krustabildningar,

förekomst av polyper och vargata.

-passage: lokalisation av septumdeviation –hö/vä, area I – IV,

förekomst av spina, konka-asymmetri, luxation av septum ur

crista.

Diagnoskriterier: Nästäppa. Efter avsvällning asymmetri av näsa/septum/konkor

ledande till nedsatt luftflöde.

Patologisk rinomanometri.

Relativa kontraindikationer: Pågående infektion i näsa/bihålor. Tunn, atrofisk

slemhinna. Normal rinomanometri. Trång näsapertur,

alarinsufficiens.

Försiktighet vid: Allergi/hyperreaktivitet. Högt BMI

Patient – läkaröverenskommelse: Patienten och läkaren skall vara överens om och

införstådda med vilka symtom patienten har och vilka kan

tänkas påverkas i positiv riktning av operationen. Läkaren skall

informera om symtom vilka ej påverkas och i vad mån

kompletterande behandling kan bli nödvändig för att uppnå

symtomfrihet/förbättring.

Kirurgisk teknik: Kirurgi med skonande/sparande av brosk och ben i septum och

med korrektion av septumdeviation samt evt korrektion av

konkaasymmetri och/eller näsdeviation.


2005-05-16 2

• Haraldsson PO, Änggård A: Näs/septumkirurgi vid näsobstruktion

• Dommerby H, Rasmussen OR, Rosborg J: Long-term results of septoplastic operations.

ORL J

• Otorhinolaryngol Relat Spec 1985;47(3):151-157

• Sipila J, Suonpaa J: A prospective study using rhinomanometry and patient clinical

satisfaction to determine if objective measurements of nasal airway resistance can

improve

• the quality of septoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 1997;254(8):387-390

• Holmstrom M, Kumlien J: A clinical follow-up of septal surgery with special attention

to the value of preoperative rhinomanometric examination in the decision concerning

operation. Clin Otolaryngol 1988 Apr;13(2):115-120

• Warwick-Brown NP, Marks NJ: Turbinate surgery: how effective is it? A long-term

assessment. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1987;49(6):314-320

• Illum P: Septoplasty and compensatory inferior turbinate hypertrophy: long-term

results after randomized turbinoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol Suppl 1997;1:S89-

S92

• Constantian MB, Clardy RB: The relative importance of septal and nasal valvular

surgery in correcting airway obstruction in primary and secondary rhinoplasty. Plast

Reconstr Surg 1996 Jul;98(1):38-54

• Ellis PD, Harries ML, Ffowcs Williams JE, Shneerson JM: The relief of snoring by nasal

surgery. Clin Otolaryngol 1992 Dec;17(6):525-527

• Jessen M, Fryksmark U: Is there a relationship between the degree of nasal

obstruction and snoring? Clin Otolaryngol 1993 Dec;18(6):485-487

• Pentz S, Pirsig W, Lenders H: Long-term results of neonates with nasal deviation: a

prospective study over 12 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994 Jan;28(2-

3):183-191

• Petrusson B: Med kniven i näsan Glaxo-Wellcome AB 1996, ISBN 91-88286-07-X

• Huizing E. H. And de Groot J. A. M.: Functional Reconstructive Nasal Surgery. Thieme

förlag ISBN 3-13-129411-6 (GTV) ISBN 1-58890-081-9(TNY)

More magazines by this user
Similar magazines