13. A zsebtolvajlásról 225-238p.pdf

csendor.com

13. A zsebtolvajlásról 225-238p.pdf

ményes végrehnjtásának nélkülözhetetlen fel­

tétele.

A csendörségnek a fent ismertettekben elég

támpont nyúj tatik, bogy ezen elméleti ismereteket

gyakorlatban is érvényesíthess e .

A gyakorlatban is azonban ugyanazon fegyverekkel

kell küzdenie, melyekkel a zsebtolvajok

birnak, t. i. ügyességgel, fortélylyal, leleményességgel

és emberismerettel, mely tulajdonok nélkül

a legtökéletesebb elméleti tudás sem válhat

a közjó javára.

More magazines by this user
Similar magazines