7-15-12 - St. Thomas The Apostle

7-15-12 - St. Thomas The Apostle

March 31 - St. Thomas the Apostle Parish
October 7 - St. Paul the Apostle Church
04-15-12 - St. Thomas More Church
08-12-12 - St. Thomas More Church
St Paul Dedication Booklet.indd - St. Paul The Apostle Catholic Church
09-02-12 - St. Thomas More Church
September 2, 2012 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
December 23 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
January 6 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
August 11 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
March 10 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
Sacrificial Giving at St. Thomas More Parish November 7-8, 2009
02-26-12 - St. Thomas More Church
12 - St. Thomas More Boynton Beach
eMHC Valentine's party. - St. Andrew the Apostle Parish
09-09-12 - St. Thomas More Church
July 29, 2012 - St. Paul the Apostle Church - Diocese of Joliet
7:30 AM - St. Thomas More Boynton Beach
05-06-12 - St. Thomas More Church
10-07-12 - St. Thomas More Church
08 - St. Thomas More Boynton Beach
October 4, 2009 - St. Thomas More Church
10 - St. Thomas More Boynton Beach