fine art + antiques - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

fine art + antiques - Bruun Rasmussen

fine art + antiques

International auction 841


F ine arT + anT iques

International auction 841

auCTion

4 - 13 June 2013

preview

Thursday 30 May 3 pm - 6 pm

Friday 31 May 11 am - 5 pm

saturday 1 June 11 am - 4 pm

sunday 2 June 11 am - 4 pm

Monday 3 June 11 am - 5 pm

or by special appointment

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112

info@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.com


Lot 98. Paintings, 4 June


days of sale

________________________________________________________

fine art + antiques

Tuesday 4 June

4 pm Paintings and drawings 1 - 184

Wednesday 5 June

constitution day closed

Thursday 6 June

2 pm russian sale 185 - 227

silver and ceramics 228 - 265

furniture, clocks and bronzes 266 - 384

oriental carpets 385 - 448

Friday 7 June

2 pm oriental sale 449 - 553

Monday 10 June

3 pm Wristwatches 554 - 630

jewellery 631 - 846

________________________________________________________

modern art + nordic design

Tuesday 11 June

4 pm modern paintings and sculptures

Wednesday 12 June

2 pm modern paintings and sculptures

Prints and ceramics

silver

Thursday 13 June

3 pm nordic design - furniture and ceramics

________________________________________________________

deadline for claiming items: 26 june

Items bought at Auction 841 must be paid no later than eight days from the date of the invoice

and claimed on Bredgade 33 by Wednesday 26 June at the latest. Otherwise, they will be moved

to Bruun Rasmussen’s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen at the buyer’s expense and

risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100

per item per week VAT included.


Lot 273. Furniture, 6 June


M alerier + anT i K viT e T er

International auktion 841

auKT ion

4. - 13. juni 2013

e FTersyn

Torsdag 30. maj kl. 15 - 18

Fredag 31. maj kl. 11 - 17

lørdag 1. juni kl. 11 - 16

søndag 2. juni kl. 11 - 16

Mandag 3. juni kl. 11 - 17

Danske katalogtekster kan ses på bruun-rasmussen.dk

Bredgade 33 · 1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112

info@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.dk


Lot 468. Oriental sale, 7 June


auktionskalender

________________________________________________________

k unst + antikviteter

Tirsdag 4. juni

kl. 16 Malerier og tegninger 1 - 184

Onsdag 5. juni

grundlovsdag lukket

Torsdag 6. juni

kl. 14 russisk auktion 185 - 227

sølv og keramik 228 - 265

Møbler, ure og bronzer 266 - 384

orientalske tæpper 385 - 448

Fredag 7. juni

kl. 14 orientalsk auktion 449 - 553

Mandag 10. juni

kl. 15 armbåndsure 554 - 630

smykker 631 - 846

________________________________________________________

M oderne kunst + nordisk design

Tirsdag 11. juni

kl. 16 Moderne malerier og skulpturer

Onsdag 12. juni

kl. 14 Moderne malerier og skulpturer

grafik og keramik

sølv

Torsdag 13. juni

kl. 15 nordisk design - møbler og keramik

________________________________________________________

sidste frist for afhentning: onsdag den 26. juni

Effekter købt på auktion 841 skal være betalt senest 8 dage efter fakturadatoen og afhentet

i Bredgade 33 senest onsdag den 26. juni. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun

Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko.

Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr.

påbegyndt uge inkl. moms.


velkommen til sommerauktion i Bredgade!

Man kan nærmest høre de badende drenges plasken og glade tilråb i det værk, der

udgør sommerauktionens højdepunkt. Der er tale om et blændende sollys, en smuk

blålig farveskala, hvirvlende vand og børn i lystig leg på skagen strand – alt det, der

står som indbegrebet af dansk sommer. Den eminente øjebliksskildring er malet af p.s.

Krøyer i 1892 og er et forstudie til et i dag forsvundet maleri (kat.nr. 33, vurdering

2-3 mio. kr.).

guldalderen er fint repræsenteret på auktionen, og fra sommerlivet i skagen tager vi

turen til udkanten af København med et gyldent efterårsmotiv med græssende får

fra 1836 af Christen Købke, der yndede at hente sine motiver på grænsen mellem

storbyen og landet (kat. nr. 21). et af periodens andre store navne er Johan Thomas

lundbye, og han byder på iskold vinterstemning i det mesterlige maleri fra 1838, der

skildrer svenskere med deres hestetrukne slæder på vej ud over isen ved skovshoved

med kursen mod hven (kat. nr. 8).

vi markerer desuden 400-året for kroningen af den første zar af romanov-slægten i

1613 med en særauktion over russiske kunstværker og antikviteter. Det gælder blandt

andet et par guldmanchetknapper, der har tilhørt storfyrst Mikhail alexandrovich af

rusland. under et besøg i Danmark forærede han manchetknapperne til en stationsforstander

i Klampenborg, hvis efterkommere har ejet dem lige siden (kat. nr. 202).

vores orientalske auktion omfatter hovedsageligt kinesiske effekter, heriblandt en

stor forgyldt bronzefigur fra Mingdynastiet, der forestiller godheden og medfølelsens

buddha ”avalokiteshvara” siddende på sin lotustrone. Buddhaen har tilhørt den

tidligere direktør for Østasiatisk Kompagni og store kinasamler, henrik v. Jacobsen

(kat. nr. 468).

auktionens store sølvbestik på 233 dele har været ejet af haile selassie, etiopiens

kejser fra 1930-74. han fik stor betydning for etiopiens modernisering og landets forbindelser

til den vestlige verden. i 1954 modtog han elefantordenen på amalienborg

under et statsbesøg i Danmark (kat. nr. 244).

sidste del af kataloget indeholder auktionens armbåndsure og smykker. her tæller

højdepunkterne et vacheron Constantin herrearmbåndsur af 18 kt. rødguld, der

kommer fra iT Factory (kat. nr. 603), og ikke mindst en hvidguldsring med en stor

ubehandlet cushion-cut mandarinsafir (kat. nr. 690).

Med ønsket om en god auktion,

Jesper Bruun rasmussen


welcome to the summer auction at Bredgade!

you can almost hear the boys splashing in the water and their shrieks of joy in the work

which is the highlight of the summer auction. Bright sunlight, beautiful shades of blue,

swirling water and children playing happily on skagen Beach – the epitome of Danish

summer! This wonderful “snapshot” was painted by p.s. Krøyer in 1892 and is a preliminary

study for a painting, the current whereabouts of which is unknown (cat. no. 33, estimate

DKK 2-3 million).

The golden age is well represented at the auction, and from summer life in skagen, we are

taken to the outskirts of Copenhagen; to a golden autumn scene with grazing sheep from

1836 by Christen Købke, who liked to draw inspiration for his motifs in the border area

between the city and the country (cat. no. 21). another of the well-known names of this

period is Johan Thomas lundbye, and he offers icy-cold winter ambience in his masterful

painting from 1838, depicting swedes making their way across the ice at skovshoved,

heading for hven in horse-drawn sleighs (cat. no. 8).

we also mark the 400th anniversary of the coronation of the first tsar of the romanov

Dynasty in 1613 with a special auction of russian art and antiques. a pair of gold cufflinks

had once belonged to grand Duke Mikhail alexandrovich of russia. During a visit to

Denmark, he gave the cufflinks to a stationmaster in Klampenborg, and they have remained

in his family ever since (cat. no. 202).

our oriental auction mainly features Chinese items, including a large gilt bronze figure from

the Ming Dynasty, depicting “avalokiteshvara”, the Bodhisattva of goodness and compassion,

seated on a lotus throne. The Bodhisattva belonged to the former director of east

asiatic Company and avid collector of Chinese art, henrik v. Jacobsen (cat. no. 468).

The auctions 233-piece set of silver cutlery was owned by haile selassie, emperor of

ethiopia from 1930–74. he played a key role in the modernisation of ethiopia and in the

development of its relations with the western world. in 1954, he received the Danish order

of the elephant on a state visit in Denmark (cat. no. 244).

The last part of the catalogue features the auction’s wristwatches and jewellery. in this

section, the highlights include a vacheron Constantin men’s wristwatch of 18 ct. red gold

(cat. no. 603), and not least a white gold ring with a large, natural cushion-cut mandarin

sapphire (cat. no. 690).

i hope you will enjoy the sale!

Jesper Bruun rasmussen


Jewellery, 10 June


speC ialisT s in F ine arT anD anT iques

Director of sales

Kasper nielsen

+45 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

Paintings

Birte stokholm

+45 8818 1122

bst@bruun-rasmussen.dk

Paintings and russian art

Martin hans Borg

+45 8818 1128

mhb@bruun-rasmussen.dk

Professor

elena nesterova

russia@bruun-rasmussen.dk

Jewellery

Katrin Mikkelsen sørensen

+45 8818 1174

kms@bruun-rasmussen.dk

Jewellery

lise Jacobsen

+45 8818 1175

lij@bruun-rasmussen.dk

Wristwatches

Kristian haagen

+45 8818 1168

kha@bruun-rasmussen.dk

Paintings and furniture

Frederik Bruun rasmussen

+45 8818 1003

fbr@bruun-rasmussen.dk

Ceramics, glass and Oriental art

ralph lexner

+45 8818 1161

rl@bruun-rasmussen.dk

Ceramics, glass and Oriental art

Charlotte hviid

+45 8818 1162

chv@bruun-rasmussen.dk

Silver, ceramics and glass

heidi schophuus Jensen

+45 8818 1163

hsj@bruun-rasmussen.dk

Ceramics, glass and Oriental art

alexandra nilsson

+45 8818 1166

ani@bruun-rasmussen.dk

Chinese representative

li guan

chinese@bruun-rasmussen.dk

Furniture and carpets

henrik schleppegrel

+45 8818 1145

hsc@bruun-rasmussen.dk

Furniture, bronzes and clocks

anders Fredsted

+45 8818 1142

afr@bruun-rasmussen.dk

Q-park offers Bruun Rasmussen clients a 50% discount when parking at the Dr. Tværgade garage.

Discount tickets are available at the catalog sale and not to be used until exit.

Q-Park tilbyder Bruun Rasmussens kunder 50% rabat ved parkering i garagen på Dronningens Tværgade 4.

Rabatbillet rekvireres ved Bruun Rasmussens katalogsalg og benyttes først ved udkørsel.


Lot 8. Johan Thomas Lundbye


paintings and drawings

Tuesday 4 June 4 pm

Lot 1 - 184


1

WiL heL m m arsT rand

b. copenhagen 1810, d. s.p. 1873

1

the square at san antonio the abbot in rome. study for "sct. antoniusfesten i rom", (the

Feast of st. antonio the abbot in rome). Unsigned. Oil on canvas. 20 x 31 cm.

Provenance: Office manager Herman Gram's collection, the estate auction, Winkel & Magnussen

121, 1932 no. 41, reproduced p. 7. ABR auction 463, 1984 no. 6, reproduced p. 39.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

2

PainT er unknoW n, earL y 19T h cenT ury

aqueduct near the Mediterranean, italy. Unsigned. Oil on panel. 37 x 65 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

2

14 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


3

WiL heL m Bendz

b. Odense 1804, d. Vicenza 1832

"Vandfald ved Kochelsoe". waterfall at Kochelsee.

1831. signed with monogram and inscribed

"wandfald" (waterfall). Oil on paper laid on canvas.

25 x 16 cm.

Kochelsee is located south of Munich in the Bavarian

Alps.

This painting was executed during Wilhelm Bendz'

travels in 1831, where he visited Germany and Italy.

During a stay in Munich he immediately, with his

painter friend Christian Morgenstern, set off to find

new subjects, among others the landscape around Kochelsee,

because "the new unknown Nature interests

me so much," as he wrote to C. W. Eckersberg.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

4

a dam m ü LLer

b. copenhagen 1811, d. s.p. 1844

"En slumrende Harpespiller". a dozing harpist. signed

and dated a. M. 1832. Oil on canvas. 43 x 53 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1833 no. 98.

Provenance: War commissioner P. Saabye. Sold at auction

1853 to wine merchant J. B. Sandberg for 195

rigsdaler. Sold at auction 1871 to book printer L. Klein

for 160 rigdaler. Sold at auction 1877 to master joiner

F. Oxelberg. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

4

3

15


5

c hrisT ian m orgensT ern

b. Hamburg 1805, d. Munich 1867

From Hardanger in norway, summer. Unsigned. inscribed

on the back Morgenstern Hardanger. Oil on

canvas. 22 x 26 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

6

d ankvarT dreyer

b. assens 1816, d. Barløse 1852

View of "Mariendal ved assens". View of Mariendal

near assens. Unsigned. Oil on canvas. 19 x 21 cm.

Suzanne Ludvigsen, A Catalogue Raisonné of the

Works of Dankvart Dreyer lot G, reproduced vol. II p.

115. Here as presumably painted by Dankvart Dreyer

or his elder brother.

Suzanne Ludvigsen has afterwards examined the

painting and declares it for a genuine work by

Dankvart Dreyer.

Provenance: Winkel & Magnussen 174, 1935 no. 92.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

5

7

d ankvarT dreyer

b. assens 1816, d. Barløse 1852

in the woods. "Fra Ordrup dyrehave". 1844. Unsigned.

Oil on canvas. 22 x 29,5 cm.

Leo Swane, A Catalogue Raisonné of the Works of

Dankvart Dreyer no. 155. Suzanne Ludvigsen, A Catalogue

Raisonné of the Works of Dankvart Dreyer no.

176, reproduced vol. II p. 81.

Provenance: The collection of Johan Hansen, Consul

General, 1917 no. 116. 1921 no 180. 1927 no. 285 and

1931 no. 296 with the title "Fra Ordrup Dyrehave".

His estate auctions, part X, Winkel & Magnussen 143,

1943 no. 32. DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000

16 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

6

7

17


18 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


8

Johan Thomas LundB ye

b. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

swedish sledges on their way back after having sold

goods in copenhagen. the slope at skovshoved.

painted in nyboder in the winter 1837-1838.

signed with monogram Kbh. and dated Mrtz 38. Oil

on canvas. 70 x 93 cm.

Karl Madsens, A Catalogue Raisonné of the Works of J.

Th. Lundbye no. 43.

Exhibited: Charlottenborg 158. Sold to Count Bille

Brahe, Hvedholm for 80 Rigsdaler.

Kunstforeningen: "Arbejder af Johan Thomas Lundbye",

1893 no. 24.

Odense, "Udstilling fra fynske herregårde", 1904 no. 45.

Kunstforeningen: "Malerier af Johan Thomas Lundbye",

1931 no. 23.

Literature: Kunst i Privat Eje, vol. II, mentioned p. 52

and reproduced p. 47. Among other things the author

brings out the composition and the freshness and the

lightness of the painting: "Det er fortræffeligt komponeret;

Skrænterne med de tre Taarbækkere, der ser

Svenskerne med deres Slæder sætte Kurs over Sun-

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

8

det til Hveen i en skraa Linie ud over Isen, under den

pragtfuld malede Sky, der på Vinterhimmelen strækker

sig ind over Sjællands Kyst.......". "Billedet virker stærkt

med sin iskolde Vinterstemning. Beretningen om

Svenskerne, der i den strenge Vinter kørte over Isen til

Sjælland, satte Lundbyes Fantasi i Sving.....".

(The painting is very well composed; the slopes with the

three local people from Taarbæk watching the Swedes

on their way crossing the ice to Hveen in a diagonally

line, under the splendid painted cloud that reaches

Sjælland's coast.... The painting sends out an ice cold

winter expression. Lundbye was inspired by the very

strong winter, where it was possible for the Swedes to

cross the Øresund. It stirred his imagination).

Provenance: Count Bille Brahe til Hvedholm, Count

Henrik Bille-Brahe, Count Preben Bille-Brahe-Selby,

sold to Johan Hansen Consul General, his collection no.

1058, his estate auction , Winkel & Magnussen, 1933,

part IV, no. 121, reproduced p. 4. Shipbroker Hjalmar

Bruhn's collection, reproduced in the catalogue of his

art collection. Descendants after shipbroker Hjalmar

Bruhn till now.

DKK 1,000,000-1,500,000 / € 135,000-200,000

19


9

P. c . s kovgaard

b. ringsted 1817, d. copenhagen 1875

coastal scene with a path leading down to houses

at the sea. On the back the following inscription:

"at dette Billede ganske sikkert er malet af Fader

prof. p. c. skovgaard bevidnes 7/2 1918. Joakim

skovgaard" and "Malet af prof. p. c. skovgaard bevidnes

14/3 1918 af sysette c. Holten f. skovgaard".

p. c. skovgaard's two children, the painters Joakim

skovgaard and sysette c. Holten, née skovgaard,

witness that the painting is by their father. Oil on

canvas. 37 x 58 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

10

Johan Thomas LundB ye

b. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

"allé med abbed. Villa Borghese". an abbot in the

park of Villa Borghese. signed with monogram Villa

Borghese and dated sept. 45. Oil on cardboard.

28 x 43 cm.

Karl Madsen, A Catalogue Raisonné of the Works of

J. Th. Lundbye no. 199 a.

Provenance: Dagmar Weis, f. Rosencrone. Merchant H. C.

Broge. DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

9

11

Johan Thomas LundB ye

b. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

Farm scene with an anxious foal approaching a

cock. June 1847. Unsigned. study. Oil on canvas.

41 x 60 cm.

Karl Madsen, A Catalogue Raisonné of the Works of

J. Th. Lundbye no. 235.

Exhibited: Kunstforeningen, "Arbejder af Johan Thomas

Lundbye", 1893 no. 146. "Rådhusudstillingen af Dansk

Kunst til 1890", 1901, no. 1183. Kunstforeningen, "Arbejder

af Johan Thomas Lundbye", 1931 no. 101.

Literature: Karl Madsen,"Johan Thomas Lundbye",

1949, mentioned p. 274, reproduced p. 270.

Provenance: Major Peter Bauditz. Sofie Bauditz. Office

manager Gustav Bauditz. Mrs Hedvig Bauditz.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

20 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

10

11

21


12

12

Jens Juel, workshop,

18th century

Portræt of a woman in a blue dress with a green bow.

Unsigned. Oil on canvas. 68 x 56 cm. Louis XVI frame.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

22 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

13

13

Jens Juel

b. Balslev, Funen 1745, d. copenhagen 1802

Portrait of christiane Magdalene Harboe, née Jacobi (1732-

1804), in a white dress with purple loops, married 1765 to

Frederik carl Harboe She was chaperon for Queen Juliane Marie.

Early 1780's. Unsigned. Oil on canvas. Oval. 69 x 55 cm. gilt

Louis XVI frame.

Repetition of no. 250 in Ellen Poulsen, A Catalogue Raisonné of the

Works of Jens Juel. That one work reproduced p. 171, vol. 2.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

23


15

h ermann WiL heL m Bissen

b. schleswig 1798, d. copenhagen 1868

Jørgen Hansen Koch (1829-1919) as a child, later senior

teacher in randers and decorated with the silver cross of

the Order of dannebrog. Executed 1836. Unsigned. white

marble bust. H. 39 cm.

Haavard Rostrup, A Catalogue of the Works of H. W. Bissen

no. 111.

Exhibited: Ny Carlsberg Glyptotek, "H. W. Bissen. Portrætter.

Tegninger. Skitser", 1941 no. 13.

Literature: Haavard Rostrup,"Billedhuggeren H. W. Bissen

1798-1868", 1948, mentioned vol. I p. 167 ff.: "...et fornemt

stykke skulptur; drengen ligner en prins i det julisk-claudiske

hus", (...an outstanding piece of sculpture, the boy looks like a

prince of the Julian-Claudian house").

Jørgen Hansen Koch was the son of building inspector and

Councillor Jørgen Hansen (1787-1860) and Ida, née Wulff

(1806-1876). The family Koch belonged to the closer circle

around Hans Christian Andersen.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

14

14

h ermann WiL heL m Bissen

b. schleswig 1798, d. copenhagen 1868

the danish titular privy councillor, advocate of the

supreme court, politician Frederik willum treschow

(1786-1869). Executed 1842-1843. Unsigned.

white marble bust. H. 58 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1843 no. 240, 241 or 242

(Three busts after nature, in marble).

Ny Carlsberg Glyptotek, "H. W. Bissen. Portrætter.

Tegninger. Skitser", 1941 no. 35.

Provenance: The Treschow family till now.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

24 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

15


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

16

16

Frederik r ohde

b. copenhagen 1816, d. Frederiksberg 1886

View of Helsingør and Kronborg castle seen from

Marienlyst castle. in the foreground children playing

on a terrasse. 1855. signed with monogram. Oil on

paper laid on panel. 24 x 35 cm.

Provenance: Privy councillor Frederik Schlegel, his

widow Regine Schlegel, neé Olsen, who was Søren

Kierkegaard's fiancée, before she married Frederik

Schlegel. DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

25


17

c . W. e ckersB erg

b. Blåkrog near aabenraa 1783, d. copenhagen 1853

17

seascape with sailing boats off the danish coast. Unsigned.

Oil on canvas 49 x 67 cm.

The painting has been examined and identified by Jørgen Wadum,

Chief Museum Conservator, and Miriam Have Watts, mag.art.

(Master of Arts), Statens Museum for Kunst (The Danish National

Gallery). The painting dates from the second part of the 1820's or

the first half of the 1830's. In this period C. W. Eckersberg gave

priority to the marine painting. The ships, the sky and the sea are

not so scientifically painted as in his later marines.

DKK 300,000-500,000 / € 40,000-67,000

26 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

27


18

i . L. Jensen

b. copenhagen 1800, d. s.p. 1856

Flowers and grapes on a stone sill. signed and dated

i. L. Jensen roma 1834. Oil on canvas. 36 x 47 cm.

period bobinet frame with corner ornamentation.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

18

28 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

19

19

i . L. Jensen

b. copenhagen 1800, d. s.p. 1856

dahlias in a basket. signed and dated i. L. Jensen

1840. Oil on canvas. 43 x 58 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

29


20

Jens JueL

b. Balslev, Funen 1745, d. copenhagen 1802

20

a pair of portraits of brother and sister Hannibal Vilhelm Ludvig Maaløe

(1761-1841) and wilhelmine Maaløe (1763-1799. He is 4 years old, with long

fair hair, smiling, wearing a green jacket with golden buttons and holding a

pear. she is 2 years old, with short sandy hair decorated with flowers, smiling,

wearing a blue and brown dress with white ruffles and holding a basket with

cherries. she is signed and dated J. Juel pinx. 1765. Oil on panel. He 22 x 15 cm

and she 23 x 17.5 cm. Frames in the style of Louis XVi, 19th century. (2).

two exhibition catalogues and "slægtsregister for Familien Maaløe" (genealogical

table of the Maaløe family) are enclosed.

30 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

Ellen Poulsen, A Catalogue Raisonné of the Works of Jens Juel no. 21 and 22, both

mentioned vol. 1 p. 33, both reproduced vol. 2 p. 24 and 25.

Exhibited: Kunstforeningen, "Jens Juels Arbejder", 1909 no. 203 and 204. Fyns

Stiftsmuseum Odense, "Jens Juel", 1960 no. 9 and 10.

Provenance: Always with the family of the portrayed children.

The children's parents were Mads Pedersen Maaløe, vicar in Gamborg (1759-

1789), and his first wife Boel Marie Lind (died 1765). The boy was named after

Hannibal Wedell of Wedellsborg who gave the vicar his living and the girl's name

was Wilhelmine after countess Wedell, née Moltke.

These are very fine and early children's portraits executed by a young Jens Juel at

the age of 20. DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

20

31


32 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


21

c hrisT en k ø B ke

b. copenhagen 1810, d. s.p. 1848

Landscape with haystack, tall trees, grazing sheep.

in the vicinity of copenhagen. c. 1836. Unsigned.

Oil on canvas. 14.5 x 22 cm.

Mario Krohn, A Catalogue Raisonné of the Works of

Christen Købke no. 28 (under missing works).

Hans Edvard Nørregård-Nielsen, A Catalogue Raisonné

of the Works of Christen Købke no. 103 a.

Exhibited: København,"Rådhusudstillingen af Dansk

Kunst til 1890", 1901 no. 1069 a.

Kunstforeningen: "Christen Købke", 1953 no. 111.

Statens Museum for Kunst: "Christen Købke 1810-

1848", 1996 no. 103 a.

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

21

Provenance: Stockbroker Johannes Henriques (1901);

later said to be stolen. Iron founder K. Brandt, the estate

auction, Winkel & Magnussen 77, 1930 no. 75.

Here bought by butcher Kallesøe. Sold by his widow in

the 1940ies. Mrs. Alice Reyn, (née Lønberg) (1953), the

estate auction, ABR 517, 1988 no. 25.

The Golden Age painter Christen Købke was a Copenhagener

born and bred, he preferred to paint near his

home instead of the distant world. Købke created a

rather romantic setting with a delicate colour scheme

in his many landscape studies painted in the outskirts

of Copenhagen. As in this fine painting.

DKK 800,000-1,000,000 / € 105,000-135,000

33


22

c . F. s ørensen

b. samsø 1818, d. copenhagen 1879

"stille Formiddag i sundet; Kullen i Baggrunden".

Quiet morning in the sound, in the background

Kullen. signed and dated c. Frederik sørensen 1867.

Oil on canvas. 74 x 107 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1868 no. 243.

DKK 75,000-125,000 / € 10,000-17,000

22

34 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

23

23

c . W. e ckersB erg

b. Blåkrog near aabenraa 1783, d. copenhagen 1853

a frigate and a sloop. 1835. Unsigned. Oil on canvas.

24 x 33 cm.

Emil Hannover, A Catalogue Raisonné of the Works of C.

W. Eckersberg no. 505.

Provenance: The estate auction of the late C. W. Eckersberg,

1854 no. 111. Mrs. Ferslew, née Damborg. ABR auction 161,

1964 no. 60, reproduced p. 13. ABR auction 243, "Fortegnelse

over en samling Dansk Guldalderkunst m.m.", 1970 no.

11, reproduced p. 11.

DKK 150,000-175,000 / € 20,000-23,500

35


24

a nna a ncher

b. skagen 1859, d. s.p. 1935

"Højtlæsning for den lille patient". reading stories for the sick child.

1893. Unsigned. Oil on canvas. 42 x 31 cm.

Exhibited: Kunstforeningen, "Anna Ancher 1859-1935. Retrospektiv

udstilling", 1963 no. 32.

Arken, Museum for Moderne Kunst, "Anna Ancher", 2011 no. 12, reproduced

p. 90..

The model for the woman in the green dress was Maren Brems, also

known from "Pigen med solsikkerne", (the girl with the sunflowers),

dated 1889, owned by Statens Museum for Kunst (The Danish National

Gallery). DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

24

36 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


25

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

a fisherman and his wife on skagen sønderstrand,

in the background the lighthouse. signed and dated

M. a. Juni 23. Oil on panel. 35 x 60 cm.

DKK 100,000-125,000 / € 13,500-16,500

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

25

26

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

a couple from skagen on the beach. signed and

dated M. a. 99. Oil on canvas. 36 x 46 cm.

Provenance: ABR auction 538, 1990, no. 40 reproduced in

colours p. 45. DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500

26

37


27

27

a nna a ncher

b. skagen 1859, d. s.p. 1935

sørine Møller knitting, skagen. signed a.

ancher. Oil on panel. 36 x 22 cm.

Exhibited: Kvindemuseet, Aarhus, "En plads i

solen - kvindelige kunstnere født mellem 1830

og 1930", 2009-2010 and Sophienholm, 2011

no. 22. DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

28

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

interior with two women painting ane Brøndum,

the painter's mother-in-law. Unsigned.

Oil on canvas laid on board. 25.5 x 38.5 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

38 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

28

29

a nna a ncher

b. skagen 1859, d. s.p. 1935

a blind woman ane in her room. Unsigned.

Oil on canvas. 35 x 29 cm.

Exhibited: Niedersächsisches Landes-museum,

Forum des Landesmuseums, "Anna Ancher


Ausstellung", Hannover, 8th of November

1994-5th of February 1995 no

31. Den Hirschsprungske Samling (The

Hirschsprung Collection) 18th February-

14th March 1995 no. 31. Skagens Museum

and Helga Ancher's Foundation,

Michael og Anna Anchers Hus, Skagen

25th of May-13th of August 1995 no 31.

Arken, Museum for Moderne Kunst,

“Anna Ancher”, 2011 no. 12, reproduced

p. 30 and pp. 31- 39 a thoroughgoing examination

by Lilian Munk Rösing, “Portræt

af kunstneren som blind kvinde”,

(Portrait of the artist as a blind woman).

DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050

30

a nna a ncher

b. skagen 1859, d. s.p. 1935

Mother and child. signed a. a. Oil on

canvas. 28 x 40 cm.

Exhibited: Niedersächsisches Landesmuseum,

Forum des Landesmuseums, "Anna

Ancher Ausstellung", Hannover, 8. November

1994 -5. February, 1995 no. 57.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

30

29

39


31

LauriT s Tuxen

b. copenhagen 1853, d. s.p. 1927

Young woman sunbathing, skagen sønderstrand.

signed and dated L. t. 09. Oil on canvas. 42 x 98 cm.

Exhibited: Skagens Museum,"Skagen Guld/Værker i privateje",

2011, the museum's registration number p. 160,

reproduced p. 20 and p. 76.

Provenance: In the same family since 1946.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

40 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

31


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

32

32

LauriT s Tuxen

b. copenhagen 1853, d. s.p. 1927

girl skinny-dipping on a sunny day in July. signed and

dated L. t. 3/7 08. Oil on panel. 35 x 26 cm.

Laurits Tuxen worked several times with the motif of the

bathing nude in the sea. Both in more daily life depictions

of bathing girls as well as in mythological representations

of "Venus Anadyomene" (Venus Rising From the Sea).

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

41


42 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


33

P. s . k røyer

b. stavanger 1851, d. skagen 1909

"En Flok drenge ude i det solglitrende Vand".

a group of boys in the glinting water. signed

and dated s. Krøyer skagen 92. Oil on canvas.

38.5 x 60.5 cm.

H. chr. christensen, a catalogue raisonné of the

works of p. s. Krøyer no. 508, a study for no. 510

in the catalogue raisonné with the title: "En Flok

drenge ude i det solglitrende Hav. inde ved strandkanten

er tre, og paa sandet en dreng i Løb ud mod

de andre" (a group of boys in the glinting water.

three on the beach and one in the sand running

towards the others). the numbers 502 to 509 are all

studies from 1892 for no. 510. the last one exhibited

at charlottenborg in 1893, here with the shorter

title "Badende drenge" (Boys bathing).

Exhibited: Kunstforeningen, "P. S. Krøyer 1851-1909",

1910 no. 221.

Provenance: Merchant, factory owner Chr. Hasselbalch

(1923).

The painting here is one of several different studies for

the final work from 1892. This one with the measure-

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

33

ments 132 x 198 cm and owned by count Julius

Andrassy in Budapest in both 1910 and 1923. The

painting later disappeared, while studies for the iconic

work from time to time are sold at auctions, like the

present one. Bruun Rasmussen Auctioneers has sold

some of these, most recently "Nøgen Dreng, set fra

højre Side i Løb paa Sandet ud mod Vandet" (Naked boy

running on the beach towards the sea) which fetched

a price of 1.000.000 DKK at BR auction 815, 2009 no.

15. The studies in the Catalogue Raisonné are almost

all studies of details, focusing on special parts of the

final composition, like for instance a running boy. The

present work is different, being a more complete and

balanced scene with the many boys playing in the

sun. Besides, the painting has the unparalleled qualities

that you expect from a good work by Krøyer: It is a

motif from Skagen with the sun and the sea, the light

is breathtaking, almost blinding, his beautiful bluish

colour scale is used and in total it is an eminent evocation

of a moment, catching the boy's movements here

and now in the glinting whirling water. Unsurprisingly,

some of the studies can be seen at Danish museums,

such as Skagens Museum, Den Hirschsprungske

Samling and Ny Carlsberg Glyptotek.

DKK 2,000,000-3,000,000 / € 270,000-400,000

43


34

44 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


34

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

"Manden med Flaskerne". the man with the bottles.

a smiling old fisherman has got new supplies.

signed and dated M. ancher 1898. Oil on canvas.

100 x 50 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1898 no. 9.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

35

35

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

a fisherman's son looking through a doorway.

signed with monogram. Oil on canvas. 103 x 66 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

45


36

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

"Fra Haven i skagen, ung pige læser avisen". in the

garden, skagen, young girl reading the paper. signed

M. a. Oil on canvas. 42 x 57 cm.

DKK 125,000-175,000 / € 17,000-23,500

36

46 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


37

P. s . k røyer

b. stavanger 1851, d. skagen 1909

"Badende dreng vadende ind mod Land. Han holder

armene balancerende ud fra Kroppen". Bathing boy

walking back to shore. Holding his arms out for ba-

lance. study for "sommeraften ved skagens strand",

(summer evening, skagen), 1899, that one owned

by statens Museum for Kunst (the danish national

gallery). signed and dated s. K. skagen 93. Oil on

canvas. 33 x 24 cm.

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

37

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of the Works

of P. S. Krøyer no. 528.

Exhibition label from Kunstsalon Keller and Reiner in

Berlin.

Provenance: Merchant Emil August Bloch, his sale

1920 no. 70, sold to shipbroker Hjalmar Bruhn, reproduced

in the catalogue of his art collection.

DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

47


38

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

Young girl in a white dress walking on skagen sønderstrand.

signed M. a. Oil on canvas. 37 x 58 cm.

Young girls in long light, white dresses on Skagen Sønderstrand

are among the Skagen painters most familiar and popular motifs.

DKK 300,000-350,000 / € 40,000-47,000

38

48 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

49


39

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

39

naked boy on horseback on the beach. study for

"drenge ride Heste til Vands. skagen 1900", (Boys

riding horses into the sea). signed Michael ancher

on an exhibition label on the back. Oil on panel.

46 x 37 cm. DKK 40,000 / € 5,350

40

a nna a ncher

b. skagen 1859, d. s.p. 1935

Young girl with her laundry near a red house, skagen.

signed a. ancher and invisible date 1911? Oil on

canvas. 44 x 30 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

41

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

"Et rustent anker ved stranden". a rusty anchor

on the beach. women and children on the beach.

signed paul Fischer. Oil on canvas. 27 x 40 cm.

Provenance: The estate auction of the late Paul Fischer,

1934 no. 112. DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

50 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

41

40

51


43

42

42

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

Breaking the waves with two seagulls. signed and

dated Michael ancher 85. Oil on canvas. 63 x 80 cm.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

43

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

the painter's wife anna with a straw hat. Unsigned.

Oil on canvas. 29 x 24 cm.

Provenance: The estate auction of the late Helga

Ancher, ABR 193, 1966 no. 45. ABR auction 561, 1991

no. 43, reproduced p. 30. DKK 40,000 / € 5,350

52 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

44

44

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

three fishermen on skagen Beach. signed and dated

Michael ancher 17. Oil on canvas. 142 x 111 cm.

DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

53


45

c arL Locher

b. Flensburg 1851, d. skagen 1915

summer day with ships in the horizon off skagen.

signed and dated carl Locher 1885. Oil on canvas.

60 x 97 cm. DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

46

c arL Locher

b. Flensburg 1851, d. skagen 1915

the lifeboat is on its way out into the rough see to

rescue a beached ship. signed carl Locher. Oil on

canvas. 45 x 70 cm.

DKK 30,000-35,000 / € 4,000-4,700

47

c arL Locher

b. Flensburg 1851, d. skagen 1915

Fishermen on the beach. signed carl Locher. Oil on

canvas. 56 x 82 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

45

54 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

46

47

55


48

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

48

"L'heure bleu", a bike ride to Hornbæk Beach on a summer

evening. signed and dated paul Fischer 1900. Oil on canvas.

43 x 64 cm.

Exhibited: Marienlyst Slot in Helsingør, "Hornbæk i kunsten",

1997 no. 8.

Literature: Helsingør Museumsforening's magazine, "Forening

& Museum", 2003, reproduced on the cover. Reproduced in Lars

Bjørn Madsen, "Nordkystens Kulturhistorie".

Paul Fischer visited Paris several times and the French naturalism

influenced him to paint with a lighter palette. The French

painter James Tissot gave Paul Fischer inspiration to paint the

elegant young women in the latest fashion.

DKK 700,000-900,000 / € 94,000-120,000

56 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

57


49

50

58 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


49

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

Vesterbro square in copenhagen with the Heracles'

fountain in the middle of the square. signed paul

Fischer. Oil on canvas. 25 x 32 cm.

DKK 80,000-100,000 / € 10,500-13,500

50

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

Fishermen's wifes selling fish on an overcast day

with circling seagulls. signed paul Fischer. Oil on

panel. 25 x 32 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

51

51

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

the corner of strøget and Købmagergade with

storkespringvandet (the stork's Fountain), Landmandsbanken

and christiansborg. an elegant

woman is walking down the street. signed paul

Fischer. Oil on canvas. 57 x 74 cm.

DKK 300,000-400,000 / € 40,000-53,500

59


52

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

"solbad". sunbathing. Motif from Hornbæk Beach

with two young women enjoying the sun. signed paul

Fischer. Oil on canvas. 50 x 57 cm.

Provenance: The estate of the late Paul Fischer, Winkel &

Magnussen auction 156, 1934 no. 31.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

52

60 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

53

k risT ian z ahrT mann

b. rønne 1843, d. copenhagen 1917

53

"En Forgaard i ravello. En mængde store Urtepotter med planter og Blomster

ere stillede sammen til en stor gruppe midt i Billedet." a forecourt in ravello.

several flowerpots are arranged in a group in the center of the painting. to

the left in the back an old woman with her handicraft. a young couple is

seen in silhouette. signed with monogram and dated 1891. Oil on canvas.

70 x 76 cm.

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of the Works of Kristian Zahrtmann

no. 389. S. Danneskjold-Samsøe, A Catalogue Raisonné of the Works of Kristian

Zahrtmann no. 692.

Exhibited: Den Frie, 1892 no. 127.

Provenance: Sold at auction 1896 to goldsmith Sally P. Hertz, his widow Thyra

Hertz. DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

61


54

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

interior with the painter's wife reading at the window.

signed c. Holsøe. Oil on canvas. 47 x 49 cm.

DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

54

62 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

55

55

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

interior with the painter's wife reading at the window, sunshine.

signed c. Holsøe. Oil on canvas. 75 x 65 cm.

On the back exhibition label from Commeter's Kunstausstellung

Hamburg no.150? DKK 400,000 / € 53,500

63


56

Theodor PhiL i P sen

b. copenhagen 1840, d. s.p. 1920

"Ved Kildesøen i dyrehaven. sildig Efteraar". at Kildesøen

in the deer garden. signed with monogram and dated

1889. Oil on canvas. 66 x 96 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1890 no. 372. Kunstforeningen, "Th.

Philipsen Udstilling", 1911 no. 182.

Literature: Karl Madsen, "Maleren Theodor Philipsen", 1912,

reproduced p. 42.

Provenance: Arkitect L. Vold (1911). Merchant I. H. Melchior,

his auction Winkel & Magnussen 246, 1939 no. 85. ABR 119,

1960 no. 175. DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

64 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

56


57

Theodor PhiL i P sen

b. copenhagen 1840, d. s.p. 1920

a road near the gardener's lodge at Meilgaard.

1886-1887. signed with monogram. Oil on canvas.

70 x 88 cm.

Vibeke Skov, A Catalogue Raisonné of the Works of

Theodor Philipsen no. 316 (under 1887).

Exhibited: Kunstforeningen, "Theodor Philipsen", 1911

no. 169 (under 1886?). Stockholm, "Vilhelm Hammershøi.

Theodor Philipsen. L. A. Ring", 1930 , no. 48 (under

1886).

Literature: Karl Madsen, "Maleren Theodor Philipsen",

1912, mentioned p. 35: "Herregården Meilgaards

Omgivelser havde en yppig Frodighed og venlig Hygge,

som Philipsen har karakteriseret smukt i sit Billede af

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

57

Alléen forbi Gartnerboligen". (The surroundings of the

manor house had a luxuriant lushness and a cheerful

atmosphere, that Philipsen so nicely has depicted in

the present painting with the road passing the gardener's

lodge).

Reproduced in Hjalmar Bruhn's catalogue of his art

collection.

Provenance: A present to advocate to the Supreme

Court Octavius Hansen, heritated by his son, advocate

to the Supreme Court Ulf Hansen and his widow 1927.

Shipbroker Hjalmar Bruhn, 1947. Descendants after

shipbroker Hjalmar Bruhn till now.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

65


58

h . a . BrendekiL de

b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

58

"L. a. ring maler ved aasum smedje". L. a. ring painting

near aasum smithy. signed and dated H. a. Brendekilde 93.

Oil on canvas. 107 x 140 cm.

Literature: Gertrud Hviberg-Hansen, "Brendekildes Verden -

stemning og skæbne", 2001, mentioned and reproduced p. 20.

Provenance: The painting has for several years been deposited

first at Odense Bys Museer, then Odense Slot and latest

Odense Håndværker- og Industriforening.

L. A. Ring's is painting the old "rytterskole" (primary school for

children of peasants who served in the royal horse regiment)

in Aasum. The school teacher Lars Ebbesen is pointing at the

building with his pipe. The building with the red tilted roof and

the posters is the smithy, in the background the church.

DKK 250,000-350,000 / € 33,500-47,000

66 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

67


59

60

68 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


59

L. a . r ing

b. ring 1854, d. roskilde 1933

"støvet landevej ved en Bakke med popler. nogle

røde tage og en Kirke i Baggrunden". dusty road

near a hill with poplars. in the background red roofs

and a church. signed and dated L. a. ring 95. Oil

on panel. 42 x 50 cm.

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of the

Works of L. A. Ring no. 329.

Provenance: Danish painter Fritz Syberg.

The motif presumably from the vicinity of Frederiksværk.

DKK 30,000 / € 4,000

60

L. a . r ing

b. ring 1854, d. roskilde 1933

two children on a road with melting snow, early

spring. signed and dated L. a. ring 85. Oil on canvas.

50 x 66 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

61

61

h . a . BrendekiL de

b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Udenfor et Bondehus". Outside a farmhouse, an

old woman with toothache is talking to a bearded

man. signed and dated H. a. Brendekilde 86. Oil on

canvas. 76 x 100.

Exhibited: Charlottenborg 1886 no. 563 (supplement).

Provenance: ABR auction 164, 1964 no. 21, reproduced

p. 11. DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

69


63

62

62

L. A. Ring

b. Ring 1854, d. Roskilde 1933

Smallholders in the village of Ring. "Polske-Niels"

(Polish Niels) is making paper bags, while his wife is

knitting in front of the stove. Signed and dated L. A.

Ring 87. Oil on cardboard. 28 x 36 cm.

Exhibited: Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, "L.

A. Ring 150 år - motiver fra Sydsjælland", 2004 no. 8.

Provenance: ABR auction 567, 1991 no 75. ABR auction

608, 1995 no. 108. Concertmaster Kai Laursen.

Handed down from Kai Laursen to the present owner.

A painting with a similar motif from the same year is

in Fyns Kunstmuseum: "Husmandsfolk klistrer papirsposer"

(Smallholders are making paper bags).

"Polske-Niels" (Polish Niels) was the plumber in the village

of Ring. He supplemented his earnings by making

paper bags for seeds which he sold to the villagers.

DKK 30,000 / € 4,000

70 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


63

JuL ius e xner

b. copenhagen 1825, d. s.p. 1910

a little girl in her national costume from amager island,

presumably grith geert Jansensdatter. signed

E. Oil on paper laid on canvas. 26 x 18 cm.

At the girl's right ear is a so-called "sølvøre" ("silverear",

a buckle) with the initials of the girl's name. In

this case the letters GGJD and the girl is presumably

Grith Geert Jansensdatter (1850-1915) from the farm

"Tvillingegaard" in Store Magleby. She later married

Theis Jan Jacobsen Huck.

We thank Dragør Local Archive for researching in the

church books etc. in the period 1840-1870, which

showed only one result based on the four letters,

namely the above mentioned.

DKK 15,000-25,000 / € 2,000-3,350

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

64

64

c arL B L och

b. copenhagen 1834, d. s.p. 1890

"Et Bryggers". En pige stænker Vand paa en lille

dreng, der staar udenfor døren og rækker tunge,

refnæs. the scullery. a maid is sprinkling water on

a boy, who is standing outside the door sticking out

his tongue, refnæs. signed and dated carl Bloch

1854. Oil on canvas. 35 x 34 cm. period frame.

Rikard Magnussen, A Catalogue Raisonné of the Works

of Carl Bloch no. 27 under the year 1855.

Exhibited: Charlottenborg 1855 no. 13.

Literature: Rikard Magnussen, "Carl Bloch", 1931,

reproduced p. 25.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

71


65

72 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

66


65

c arL Ludvig Jessen

b. dedsbøl 1833, d. s.p. 1917

three bathing beauties. signed c. L. Jessen. Oil on

canvas. 98 x 86 cm.

Literature: E. Schlee og Sigurd Schoubye, "Carl Ludwig

Jessen", 1976 figure 17: "Young girls bathing in a forest

lake", owned by Tønder Museum. The girl with the long

bright hair is the same model in both paintings and she

is also standing in a nearly identical position.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

66

Lorenz FrøL ich

b. copenhagen 1820, d. Hellerup 1908

interior with cardplayers. signed with monogram

(on the cradle). Oil on canvas. 62 x 74 cm.

DKK 40,000 / € 5,350

67

WiL heL m m arsT rand

b. copenhagen 1810, d. s.p. 1873

"stående nøgen kvinde". standing female nude.

Unsigned. Oil on canvas. 60 x 32 cm.

Exhibited: Udstillingsbygningen (the exhibition building)

at Charlottenborg, "Kunstforeningens Marstrandudstilling",

1898 no. 579 (supplement).

Provenance: Phd., book printer Frederik Knudtzon.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500

68

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

67

68

Frederik v isB y

b. tikøb 1839, d. risskov 1926

"den første Foraarshilsen". an interior with a young

woman reading an Easter letter (gækkebrev). signed

and dated F. Visby 1864. Oil on canvas. 95 x 74 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1864 no. 151.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

73


69

k risT ian z ahrT mann

b. rønne 1843, d. copenhagen 1917

"struensee og caroline Mathilde ved dronning sofie Magdalenes

lig". struensee and caroline Mathilde at the dead body of Queen

sofie Magdalene. struensee to the right in a blue riding coat,

long riding boots and horsewhip in his hand. caroline Mathilde

in a red riding coat standing to the left watching the dead body

of the Queen. in the background a full-length portrait of King

christian Vi. signed with monogram and dated 1910. Oil on

canvas. 84 x 102 cm.

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of the Works of Kristian

Zahrtmann no. 636. S. Danneskjold-Samsøe, A Catalogue Raisonné

of the Works of Kristian Zahrtmann no. 1028, reproduced

p. 473, mentioned p. 437-438.

Exhibited: Den Frie 1911 no. 352.

Literature: F. Hendriksen, "En Mindebog", 1919, reproduced p. 548.

F. Hendriksen, "En dansk Kunstnerkreds", reproduced p. 455.

Provenance: Hotel owner C. P. Christensen. DKK 30,000 / € 4,000

69

70

e rik h enningsen

b. copenhagen 1855, d. s.p. 1930

"rivaler". the competitors. to young

men after a fight. signed and dated Erik

Henningsen 1912. Oil on canvas.

80 x 102 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1912 no. 224.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500

71

Lucien Tanquerey

b. Frankrig 1865, d. 1938, French painter

Elegant people in summer dresses drinking

tea on the pier. signed L. tanquerey.

Oil on canvas. 39 x 56 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

74 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

70

71

75


72

a gnes sLo TT- m ø LLer

b. copenhagen 1862, d. Funen island 1937

"Ebbe skammelsen i bryllupsgaarden". Ebbe skammelsen arriving home, where a

wedding is going to take place between his girlfriend and his brother. signed agnes

slott-Møller McMViii-iX (1908-09). Oil on canvas. 135 x 205 cm. Original carved

and gilt wood frame. presumably made by her husband Harald slott-Møller.

a danish folksong about the knight Ebbe skammelsen gave agnes slott-Møller

inspiration for this painting.

the knight Ebbe is serving the King to earn money and honour; at home his brother

tempts Ebbe's girlfriend to marry, lying that Ebbe is dead.

the scene shows Ebbe arriving home on the evening of the wedding in his father's

farm, Ebbe being greeted by his sisters.

Exhibited: Charlottenborg 1910 no. 433.

Charlottenborg, "Slott-Møller Udstilling", 1917 no. 4.

Literature: Smaa Kunstbøger no. 24, reproduced p. 54.

DKK 200,000-300,000 / € 27,000-40,000

72

76 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

77


73

74

73

d ankvarT dreyer

b. assens 1816, d. Barløse 1852

"parti foran en kirke; kirkegængere i det XVi

århundredes dragter". churchgoers in 16th

century costumes. 1840's. Unsigned. Oil on

panel. 35 x 30 cm.

Leo Swane, A Catalogue Raisonné of the Works

of Dankvart Dreyer no. 99. Suzanne Ludvigsen,

A Catalogue Raisonné of the Works of Dankvart

Dreyer no. 197, reproduced part II p. 89.

Exhibited: Kunstforeningen, "Udstilling af

Dankwart Dreyers Arbejder", 1912 no. 47.

Literature: Leo Swane, "Dankvart Dreyer 1816-

1852", 1921 p. 127.

Provenance: Furrier Chr. Hansen (1912). The collection

of Johan Hansen, Consul General, 1921

no. 179. 1927 no. 292. 1931 no. 302. The estate

of Johan Hansen, Consul General, his auctions,

part X, Winkel & Magnussen 143, 1933 no. 34.

The church in the painting is Saint Hans' Church

in Odense, Funen. DKK 30,000 / € 4,000

74

h einrich h ansen

b. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890

"i roslyn-chapel ved Edinburg". the roslyn

chapel in Edinburgh. signed H. H. Oil on

canvas. 50 x 40.

Exhibited: Charlottenborg 1861 no. 64.

Proveniens: Mr. N. Gerson. Mr Bull.

The chapel appears in Dan Brown's, "The Da

Vinci Code". DKK 30,000 / € 4,000

78 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


75

d ankvarT dreyer

b. assens 1816, d. Barløse 1852

"dronning dagmar og Valdemar sejr". Queen dagmar

and Valdemar sejr. c. 1841. Unsigned. Oil on

canvas. 65 x 46 cm.

Leo Swane, A Catalogue Raisonné of the Works of

Dankvart Dreyer no. 93. Suzanne Ludvigsen, A Catalogue

Raisonné of the Works of Dankvart Dreyer no

119, reproduced part II p. 89.

Exhibited: Fyns Stiftsmuseum Odense, "Mindeudstilling

for Dankvart Dreyer 1816-1852", 1952 no. 42.

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

75

Literature: Lorenz Frölich, "Egne Optegnelser", 1920, p.

55. Leo Swane, "Dankvart Dreyer 1816-1852", 1921, p.

126. Suzanne Ludvigsen, "Maleren Dankvart Dreyer",

2008, p. 155-157.

Provenance: Stockbroker L. Palsby, Copenhagen (1921,

1952). The painter Thorvald Niss, BR auction Vejle 72,

2000 no. 976. DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

79


76

c arL Locher

b. Flensburg 1851, d. skagen 1915

Quiet evening in the north sea with the frigate "Jylland"

surrounded by ships. signed and dated carl

Locher paris 1876. Oil on canvas. 75 x 125 cm.

DKK 40,000 / € 5,350

77

c . F. s ørensen

b. samsø 1818, d. copenhagen 1879

the corvette "galathea" off the coast. in the foreground

a rowing boat with men, fruit and vegetables.

signed and dated c. Frederik sørensen 1861.

Oil on canvas. 29 x 43 cm.

The subject is from the first scientific expedition with

the corvette "Galethea". The corvette left Copenhagen

on the 24th of June 1845 and returned on the 31th of

August 1847. The journey went south of Africa, India,

up to Japan over the Pacific Ocean to Hawaii, then

south of South America and over the Atlantic Ocean

back to Europe. DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

76

78

c . F. s ørensen

b. samsø 1818, d. copenhagen 1879

"corvetten Valkyrien, capt. M. p. secher, bugseret

af dampskibet Hertha forlader Kjøbenhavn paa

reise til Ostindien i Januar 1848". the corvette

"Valkyrien" is leaving copenhagen in January 1848.

signed and dated c. Frederik sørensen 1849. Oil on

canvas. 37 x 58 cm.

Presumably a study or preliminary work for no. 114 in

Mona Christensen and Jan Faye, A Catalogue Raisonné

of the Works of C. F. Sørensen, with the title "Korvetten

"Valkyrien" går igennem isen ved København" (The corvette

"Valkyrien" sailing through the ice, Copenhagen),

that one exhibited at Charlottenborg 1849 no. 186.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

80 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

77

78

81


79

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

79

the painter's wife reading in a corner in the living room.

signed c. Holsøe. Oil on canvas. 63 x 55 cm.

DKK 100,000-150,000 / € 13,500-20,000

82 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

80

80

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

Mother and child at the window in the living room.

signed c. Holsøe. Oil on canvas. 97 x 92 cm.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

83


81

Ferdinand r ichardT

b. Brede 1819, d. Oakland, california 1895

niagara river view with visitors on the hotel veranda.

signed and dated F. richardt 57. Oil on canvas.

42 x 60 cm.

Melinda Young Stuart, co-author on "Danske herregårde

og Amerika", 2003 suggests that the location

can be identified as "View of the German Hotel and

Bath House in Niagara town". That one exhibited in

Nygade 7, Copenhagen, "Prospecter af amerikanske

Egne og Steder" no. 25, (Views from American vicinities

and places). DKK 40,000 / € 5,350

82 cd

h ugo Larsen

b. copenhagen 1875, d. s.p. 1950

a man seen in profile, st. thomas, the danish west

indies. signed and dated Hugo Larsen st. thomas

1905. Oil on canvas. 40 x 32 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

81

84 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

82


83

a . r iis c arsT ensen

b. sennels near thisted 1844, d. Helsingør 1906

View from st. John the danish west indies. signed

and dated a. riis carstensen st. Jan 1903. Oil on

canvas. 49 x 76 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

83

84

84

a . r iis c arsT ensen

b. sennels near thisted 1844, d. Helsingør 1906

View from st. thomas the danish west indies.

signed a. riis carstensen. Oil on canvas. 45 x 77 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

85


85

85

c arL Johan Bonnesen

b. aalborg 1868, d. copenhagen 1933

"Hunneren med Kineserpigen". a Hun with a chinese girl. signed and

dated c. J. B. 1917. patinated bronze sculpture. H. 65 cm. L. 65 cm.

w. 16 cm.

As a sculptor, Carl Johan Bonnesen was specialised in animal motifs

and exotic, primitive subjects. Bonnesen became successful at an early

age. He sold some of his works to Heinrich Hirschsprung, the founder of

"Den Hirschprungske Samling" in Copenhagen and some to brewer Carl

Jacobsen, who became his most important patron.

The full-size sculpture can be seen in Aalborg. DKK 25,000 / € 3,350

86 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

86

86

eLisaB e T h Jerichau Baumann

b. warsaw 1819, d. copenhagen 1881

an Egyptian woman with a child in the desert. c. 1870.

Unsigned. Oil on canvas. 168 x 119 cm.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

87


87

k nuT ekvaLL

b. säby (småland) 1843, d. s.p. 1912

interior with an elegant woman in a white evening

dress, long white gloves and a fan in her hand.

signed with monogram. Oil on canvas. 100 x 135 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

88

Leis s chJ e L deruP

b. Kristiansand 1856, d. roskilde 1933

Young woman in a lilac dress sitting on a bench in

the garden. signed with monogram and dated 88.

Oil on canvas. 27 x 34 cm.

Exhibited: Baroniet (The Barony) Rosendal, Norway,

2004.

Leis Schellerup was related to the Barony Rosendal

through family. Her father was Georg Elias Schellerup,

a judge in Bergen and a friend of Marcus Gerhard Hoff

Rosencrone, who became her patron and helped her

economically during the years.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

87

89

PauL Fischer

b. copenhagen 1860, d. s.p. 1934

the painter's wife dagny resting in a hammock

during a holiday in Hvidsten, norway. signed and

dated paul Fischer Juli 1892. Oil on canvas.

37 x 46 cm.

After Paul Fischer married the Norwegian Dagny

Grønneberg, the family spent several holidays in

Norway in the 1890ies.

DKK 100,000-125,000 / € 13,500-17,000

88 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

88

89

89


90

91

90 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


90

PauL B L ondeau

French painter, 19. årh.

castle ruins on a cliff near the river. signed paul

Blondeau paris and indistict date 95? watercolour

on paper laid on canvas. 115 x 88 cm.

DKK 15,000-25,000 / € 2,000-3,350

91

n arcisse v irgiL e d iaz

de La Pena

b. Bordeaux 1807, d. Menton 1876

woman walking in the Fontainebleau forest. c.

1850. signed n. diaz. Oil on paper laid on canvas.

19 x 25 cm.

A typical work by Diaz, who was an important

member of the Barbizon school. In Denmark he is

represented at The Glyptotek and Ordrupgaard.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

92 cd

h ans z a T zka

b. Vienna 1859, d. 1945

Venus and amor standing near a fountain surrounded

by flowers. Unsigned. Oil on canvas.

95 x 58 cm. DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

93

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

92

93

g a B rieL Puig-r oda

b. tirig (castellon) 1865, d. Vinaroz (castellon) 1919

a laundry girl is taking a rest. signed g. puig roda

with dedication to "al sigr. dtr. w. Bull zu aff.mo amico"

(to my friend...). watercolour on paper. Visible size

54 x 32 cm.

Bachelor of Medicine William Bull (1844-1922) settled

down in Cairo 1872 and worked as general practitioner.

In 1882 he moved to Rome and became a close friend to

many, including the Scandinavian artists staying there.

Provenance: In the Bull family till today.

DKK 30,000 / € 4,000

91


94

c hrisT ian m ø L s T ed

b. dragør 1862, d. s.p. 1930

danish privateers intercepting an enemy vessel during the

napoleonic wars. signed and dated chr. Mølsted 1888. Oil

on canvas. 67 x 110 cm.

Provenance: ABR auction 491, 1987 no. 203, reproduced p. 37.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

95

e dvard s kari

b. Hadeland 1839, d. Kristiania 1903

the British royal yacht is received by the danish royal yacht

and vessels of the danish navy, presumably in Øresund with

Helsingborg in the background. signed Edv. skari. Oil on

canvas. 53 x 93 cm. DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

96

c arL Baagøe

b. copenhagen 1829, d. snekkersten 1902

94

seascape with a ships off the pier. signed and dated carl

Baagøe 1858. Oil on canvas. 54 x 71 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

92 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

95

96

93


97

k arL Jensen,

b. Holstebro 1851, d. Hillerød 1933

97

(aFTer c hrisT en k ø B ke)

"Frederiksborg slot. parti fra ved Møntbroen". Frederiksborg

castle. 1912. Unsigned. Oil on canvas. 60 x 65 cm.

H. Chr. Christensen, A catalogue Raisonné of the Works of

Karl Jensen no. 2. Hanna Nielsen, A Catalogue Raisonné of the

Works of Karl Jensen no. 2 (under copies).

Exhibition: Holstebro Museum, "Karl Jensen udstilling", 1995.

Provenance: Commissioned work. Kunsthallen auction 409,

1992 no. 67.

The original painting belongs to Statens Museum for Kunst

(The Danish National Gallery).

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000

94 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

98

98

François v erheyden

b. Louvain 1806, d. Brussels 1890

at the poultry shop. signed FVerheyden f. (in one

word). Oil on canvas. 48 x 36 cm.

DKK 50,000-750,004 / € 6,700-100,000

95


99

c hrisT ian e ckardT

b. copenhagen 1832, d. s.p. 1914

coastal scene with sailing ships and a fishing boat

with three men in the foreground. presumably from

the bay at cattaro in the adriatic. signed and dated

c. Eckardt 1881. Oil on canvas. 50 x 80 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

100

c hrisT ian B L ache

b. aarhus 1838, d. copenhagen 1920

"Kastellet ved ischia". the citadel, ischia. signed

chr. Blache. Oil on canvas. 81 x 125 cm.

Presumably exhibited Charlottenborg 1874 no. 21.

DKK 30,000-35,000 / € 4,000-4,700

101

s amueL PhiL i P s Jackson

b. Bristol 1830, d. 1904

"ruins of dunstanborough castle. a calm Evening".

signed and dated s. p. Jackson 1856. Oil on canvas.

85 x 137 cm.

Dunstanborough Castle is situated on the coast of

Northumberland in the North of England between the

villages of Craster and Embleton.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

99

96 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

100

101

97


102

Ferdinand gJøs, ascriB ed T o

b. christiania (Oslo) 1790, d. copenhagen 1852

102

norwegian fiord with traffic at sea, presumably off Frederikshald

(Halden). Unsigned. Oil on canvas. 53 x 76 cm.

It has been suggested by one who is very well-versed in Norwegian

art, that the painter is Ferdinand Gjøs and the place is

Frederikhald, where the painter stayed on and off for several

years. J. Flintoe was his teacher and Gjøs was inspired by

C. A. Lorentzen's Norwegian landscapes.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

98 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

103

103

h ans a ndreas d ahL

b. düsseldorf 1881, d. Oslo 1919

norwegian fiord landscape with a young girl and a goat, summertime.

signed Hans andreas dahl. Oil on canvas. 135 x 102 cm. impressive

English period frame. DKK 100,000-125,000 / € 13,500-16,500

99


104

105

104

PeT er k ornB eck

b. copenhagen 1837, d. s.p. 1894

View of duomo di sant'andrea (the cathedral

of st. andrew) seen from piazza del

duomo, amalfi. signed p. K. Oil on canvas.

47 x 34 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

105

n . v . d orP h

b. Haderslev 1862, d. copenhagen 1931

Landscape from tyrol, presumably from

Meran/Merano in northern italy. signed

and dated n. V. dorph tirol 1907. Oil on

canvas. 99 x 193 cm. period mahogany

frame carved with foliage.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

106

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

sunny mountain landscape with grazing

cows at stazersee, st. Moritz, switzerland.

signed and dated p. Mønsted st. Moritz

1883. Oil on canvas. 42 x 69 cm.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

100 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

106

107

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

winter landscape with a stream in sils at Engadin, switzerland.

signed and dated p. Mønsted sils Engadin 1930. Oil on canvas.

40 x 62 cm. DKK 40,000-60,000 / € 5,350-8,050

107

101


108 cd

Johannes Larsen

b. Kerteminde 1867, d. s.p. 1961

"skarver ved røjle Klint". cormorants along the coast of røjle cliff.

signed with monogram and dated 46. Oil on canvas. 62 x 78 cm.

Provenance: Purchased directly from the painter by the present owner's

family.

Røjle Klint (Cliff) is situated in the north-western part of Funen.

DKK 30,000 / € 4,000

109

WrighT Barker

b. Bradford, 19th century

the blacksmith shoes the horse before the hunt. the dogs are excited

to go. signed wright Barker. Oil on canvas. 93 x 135 cm.

DKK 80,000-100,000 / € 10,500-13,500

110 cd

Johannes Larsen

b. Kerteminde 1867, d. s.p. 1961

108

"svaner og blishøns, Fiilsø, i baggrunden Henne kirke". swans and

coots, Fiilsø, in the background Henne church. signed with monogram

and dated 29. Oil on canvas. 74 x 100 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

102 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

109

110

103


111

s imon s imonsen

b. Munich 1841, d. copenhagen 1928

"gæslinger". goslings and hens at the pond. signed

and dated simon simonsen 1902. inscribed on the

stretcher "simon simonsen malede i nørrevang ved

rørvig" (simon simonen painted in nørrevang near

rørvig). Oil on canvas. 67 x 62 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

112

c . F. a agaard

b. Odense 1833, d. copenhagen 1895

111

Forest lake with swans and cygnets in the nest.

signed c. F. aagaard. Oil on canvas. 144 x 105 cm.

DKK 40,000-60,000 / € 5,350-8,050

104 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

112

105


113

114

106 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


113

h ans Brasen

b. Hillerød 1849, d. copenhagen 1930

"den Fremmede". the intruder. two bathing girls

are frightened by cows. signed and dated H. Brasen

1913. Oil on canvas. 80 x 110 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1914 no. 69.

DKK 20,000 / € 2,700

114

Janus L a c our

b. ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Begtrup inlet between Mols and aarhus, Jutland.

signed and dated J. la cour 28. Juli 187? Oil on

canvas. 45 x 75 cm.

The date is difficult to read, it could be 1873, 75 or 78.

A letter from la Cour dated 14. sept. 1898 describes

the landscape, is enclosed. DKK 30,000 / € 4,000

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

115

115

Janus L a c our

b. ringkøbing 1837, d. Odder 1909

"stille sommerdag ud over Havet". Quiet summer

day at sea. signed and dated J. la cour 1884. Oil on

canvas. 127 x 190 cm. period frame.

Rikard Magnussen, A Catalogue Raisonné of the Works

of Janus la Cour no. 549.

Exhibited: Charlottenborg 1884 no. 65. Foreningen

for National Kunst, "Jubilæumsudstilling 1900-1970",

1970 no. 17, owned by landowner, chamberlain I. Iuel.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

107


117

116

116

g usT av WiL heL m PaL m

b. Härlöv 1810, d. stockholm 1890

norwegian landscape with mountains with snow. a

man is crossing a bridge with a mile stone with an

inscription "Hir fra till Bergen 50 mil. trondheim 50

mil. christiania 51 mil. 1819." (From here to Bergen

50 miles, trondheim 50 miles and christiania (Oslo)

51 miles. 1819). signed and dated g. w. palm pinx

1835. Oil on canvas. 59 x 80 cm.

DKK 40,000 / € 5,350

117

PeT er iLs T ed

b. sakskøbing 1861, d. copenhagen 1933

"tre unge piger". interior with three young girls.

signed and dated peter ilsted 1890. Oil on canvas.

41 x 33 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1890 no. 592 (supplement).

The surplus from the sale of the present work goes to

Kræftens Bekæmpelse and Dyreinternatet i Aarhus.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

108 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


118

Frederick g oodaLL

b. London 1822, d. s.p. 1904

"a Village Festival". signed Fred. goodall. Oil

on canvas. 25.5 x 35.5 cm.

DKK 25,000-35,000 / € 3,350-4,700

119

e dvard Lehmann

b. copenhagen 1815, d. s.p. 1892

a nanny with two children, a girl with a doll

and a boy in a pram. Unsigned. Oil on canvas.

56 x 48 cm.

Provenance: ABR auction 446, 1983 no. 219, reproduced

p. 73.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

118

119

109


120

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

120

View of Lake Esrum, sunset. signed and dated p. Mønsted

Fredensborg 1890. Oil on canvas. 57 x 93 cm.

DKK 40,000-60,000 / € 5,350-8,050

121

121 cd

e miL krause

b. copenhagen 1871, d. Farum 1945

"Færinger. Myggenæs". Men from Myggenæs on

the Faro isles gathering in the grass. signed E. K. Oil

on canvas. 118 x 206 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1943 no. 269, here with the

measurement 133 x 114 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

110 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


122

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

sunset over a danish fiord. at dusk. signed and

dated p. Mønsted 1901. Oil on canvas. 54 x 95 cm.

DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

122

123

123

LauriT s Tuxen

b. copenhagen 1853, d. s.p. 1927

two women collecting mussels on the beach in the

evening, Brittany. signed and dated L. tuxen 1881.

Oil on canvas. 29 x 48 cm. DKK 30,000 / € 4,000

111


124

JuL ius PauL sen

b. Odense 1860, d. copenhagen 1940

124

"dobbeltportræt". the painter's daughters Merete

and inger. signed and dated Jul. paulsen 1929. Oil

on canvas. 130 x 120 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1929 no. 381.

Exhibition labels from Toronto (1929) and Oslo.

Provenance: Julius Paulsen.

DKK 30,000-35,000 / € 4,000-4,700

125

PeT er iLs T ed

b. sakskøbing 1861, d. copenhagen 1933

the white bench under a blooming tree in the garden.

Unsigned. Oil on canvas laid on board. 55 x 58 cm.

Provenance: Earlier in the painter's family. ABR auction

561, 1991 no. 618.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

126

PeT er iLs T ed

b. sakskøbing 1861, d. copenhagen 1933

"Udsigt fra Lundeskolen til Horbelev Kirke". View

from Lunde school towards Horbelev church.

c. 1903. signed with monogram. Oil on canvas.

34 x 42 cm.

Horbelev is a small village in the north-eastern part of

Falster. DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

112 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

125

126

113


127 cd

oLe r ing

b. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Early spring in the village. two women chatting.

signed Ole ring. Oil on canvas. 70 x 100 cm.

Provenance: ABR auction 439, 1982 no. 170, reproduced

p. 41. DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

127

128

c hrisT ian z acho

b. grenaa 1843, d. Hellerup 1913

sunny winter day with sledge riding. signed and

dated chr. Zacho 1895. Oil on canvas. 58 x 84 cm.

Presumably exhibited Charlottenborg 1895 no. 361

with the title "Vej langs Skovbrynet. Klar Vinterdag",

(Road along the edge of the wood. Clear winter day).

DKK 20,000 / € 2,700

114 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

128


129

L. a . r ing

b. ring 1854, d. roskilde 1933

"Lyngbakker greve strand. Bakkerne

tilvenstre; Mark med modent Korn tilhøjre.

i Midten et højt hvidt Hus med

rødt tag. Optrækkende mørke skyer fra

Baggrunden". Heather landscape near

greve. Hills to the left, a field with with

ripe grain crop to the right. in the middle

a house with a red roof. signed and

dated L. a. ring 1911. Oil on canvas.

83 x 124 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1912 no. 450.

Provenance: Merchant J. H. Melchior.

DKK 50,000-75,000 / € 6,700-10,000

130

h . a . BrendekiL de

b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942

spring day in the village. signed and

dated H. a. Brendekilde 1918. Oil on

canvas. 55 x 76 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

129

130

115


131

131

a n T onio

m unoz-d egrain

b. Valencia 1843, d. Malaga 1927

two small spanish kids. signed

degrain. Oil on panel. 41 x 32 cm.

DKK 50,000 / € 6,700

116 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

132

132

oTTo Bache

b. roskilde 1839, d. copenhagen 1927

"scirococo". sleeping farm labourers

on a cart in the midday heat.

c. 1920. signed Otto Bache. Oil on

canvas. 55 x 70 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1920 no.

944 (supplement).

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700


133

a n T on d orP h

b. Horsens 1831, d. copenhagen 1914

"Ung fiskerkone, der venter sin mands hjemkomst

fra søen". a young fisherwoman waiting for her

husband's return from the sea. signed and dated

a. dorph 1905. Oil on canvas. 70 x 51 cm. period

frame with a portal-shaped gilt frame.

The subject was popular and Dorph painted it several

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

133

times. For instance Den Hirschsprungske Samling (The

Hirschsprung Collection) owns one.

The popularity is understandable. The painting has a

speciel atmosphere and light with the young mother

seated next to her child's cradle looking out of the window,

where she recognizes her husband's sailing boat

homeward bound. DKK 30,000 / € 4,000

117


135

134

134 cd

v i L heL m a rnesen

b. Flensburg 1865, d. copenhagen 1948

View from the port of copenhagen towards

nyhavn. signed Vilh. arnesen 1934. Oil on

canvas. 75 x 112 cm. DKK 30,000 / € 4,000

135 cd

s vend h ammershøi

b. Frederiksberg 1873, d. s.p. 1948

View over rooftops, copenhagen, in the foreground

rundetårn. signed with monogram.

Oil on canvas. 82 x 72 cm.

Svend Hammerhøi went to Zahrtmann's school

of painting, and later he travelled to England

and visited Oxford, Winchester and Wells. Here

he developed his personal atmospheric architectual

paintings in greyish and golden nuances

with a hazy air. Svend Hammerhøi was

influenced by his brother Vilhelm Hammershøi.

Svend Hammershøi was also a well-known potter,

he even got a gold medal under the World's

Fair in Paris in the year 1925.

DKK 20,000 / € 2,700

118 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


136 cd

v i L heL m a rnesen

b. Flensburg 1865, d. copenhagen 1948

prince carl and princess Maud of denmark arriving

in Oslo Fiord on board the danish royal Yacht

dannebrog as King Haakon Vii and Queen Maud of

norway. signed and dated Vilh. arnesen 1905. Oil

on canvas. 50 x 79 cm.

When Norway seceded from Sweden in 1905, Prince

Carl (1872-1957) and Princess Maud (1869-1938) of

Denmark were elected King and Queen of the independent

Norway.

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

136

The couple were both grandchildren of King Christian

IX of Denmark, and he himself received the Norwegian

deputation, who asked for permission to appoint the

young couple to be King and Queen of Norway. They

then sailed to Oslo on the Danish Royal Yacht Dannebrog,

which is shown on this painting, along with a

convoy of warships and other vessels with flags.

A painting of the departure from Copenhagen, also

painted by Vilhelm Arnesen, is owned by the Norwegian

Royal Family.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

119


137

138

137

JuL ius PauL sen

b. Odense 1860, d. copenhagen 1940

"portræt af Violinistinden Frk. Karen

Bramsen". portrait of violinist Karen

Bramsen. signed and dated Jul. paulsen

1900. Oil on canvas. 81 x 61 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1900 no. 347.

Literature: Grete Zahle, "Julius Paulsen",

1992, reproduced. p. 47.

Provenance: Mr. Alfred Bramsen (1900).

Among other things known for his work

about Vilhelm Hammershøi produced together

with Sophus Michaelis.

Karen Bramsen (1877-1970) was daughter

of the author, dentist and art collector

Alfred Bramsen (1851-1932). She married

Gustav Falck, Art Historian and Director

of Statens Museum for Kunst (The

Danish National Gallery).

Another portrait of Karen Bramsen with

her instrument was painted by Vilhelm

Hammershøi 1898 in London.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

138

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

Evening interior with a candle illuminating

an etching on the wall. Unsigned.

Oil on panel. 73 x 68 cm.

On the reverse exhibition labels from

Kunstnernes Efteraarsudstilling 1914 and

Foreningen for National Kunst.

Provenance: Iron founder K. Brandt's collection

of paintings, his estate auction,

Winkel & Magnussen 77, 1930 no. 32.

ABR auction 447, 1983 no. 99.

DKK 40,000 / € 5,350

120 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


139

m ichaeL ancher

b. Bornholm 1849, d. skagen 1927

christiane Bruun de neergaard (b.

1888) in a black evening dress decorated

with a red rose. signed and

dated Michael ancher 1912. Oil on

canvas. 70 x 60 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

140

c arL ho L søe

b. aarhus 1863, d. asserbo 1935

interior with an open door.

signed carl Holsøe. Oil on canvas.

50 x 45 cm. DKK 60,000-75,000 /

€ 8,050-10,000

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

139

140

121


141

i . P. m ø LLer

b. Faaborg 1783, d. copenhagen 1854

"søgaard. dyrehavemosen". signed and dated i. p.

Møller 1852. Oil on canvas. 56 x 80 cm.

Exhibited in Køge 1938 according to a label on the

stretcher.

Provenance: Peter B. Scavenius. Jacob Scavenius.

Birgitte Scavenius. In the same family till now.

Søgaard is a farm placed on the grounds of the manor

house Gjorslev, Stevns, in the southern part at of

Sjælland (Sealand).

Peter B. Scavenius was a friend of many of the Golden

Age painters and he owned several paintings by I. P.

Møller. DKK 30,000 / € 4,000

141

142

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

"Halleby aa. (strids Mølle)". summer day at Halleby

stream near strids Mill. signed and dated p. Mønsted

1925. Oil on canvas. 32 x 52 cm.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

143

ThorvaL d n iss

b. assens 1842, d. Frederiksberg 1905

"Funkedammen ved Frederiksborg". the Funkedammen

(pond), Frederiksborg, with water lilies. signed

with monogram and dated 1881. Oil on canvas.

59 x 90 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1881 no. 189.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

122 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

142

143

123


144

c . F. a agaard

b. Odense 1833, d. copenhagen 1895

144

ancient columns, italy. in the background italians at

the well. signed and dated c. F. aagaard 74. Oil on

canvas. 110 x 75 cm.

DKK 75,000-125,000 / € 10,000-16,500

145

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

"salò ved gardasøen". View from salò at Lake

garda. springtime. signed and dated p. Mønsted

salò 1908. Oil on canvas 32 x 52 cm.

Salò is located in the centre of a beautiful gulf under

Mount Saint Bernardo, and it is considered the "capital"

of the higher part of Garda's area of Brescia.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000

124 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

145

146

Peder Mønsted

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

Italian women at a fountain on a square in San Remo. Signed and

dated P. Mønsted San Remo 1906. Oil on canvas. 33 x 44 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000

146

125


147

k risT ian z ahrT mann

b. rønne 1843, d. copenhagen 1917

147

"En abbedisse siddende under Vinløv med

en Bog i Haanden". an abbess seated under

vine leaves with a book in her hands.

signed with monogram and dated 1906.

Oil on canvas. 77 x 71 cm.

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of

the Works of Kristian Zahrtmann no. 600. S.

Danneskjold-Samsøe, A Catalogue Raisonné

of the Works of Kristian Zahrtmann no. 986.

Provenance: Art dealer C. Larsen.

DKK 30,000 / € 4,000

148

k risT ian z ahrT mann

b. rønne 1843, d. copenhagen 1917

"pilgrimme paa Vandring. i civita d'antinos Byport holder en

del Bønder Hvil". travelling pilgrims taking a rest at the town

gate in civita d'antino. signed with monogram and dated

1905. Oil on canvas. 71 x 85 cm.

H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné of the Works of Kristian

Zahrtmann no. 576. S. Danneskjold-Samsøe, A Catalogue

Raisonné of the Works of Kristian Zahrtmann no. 962.

Exhibited: Den Frie 1906 no. 251. DKK 30,000 / € 4,000

149

h o L ger d rachmann

b. copenhagen 1846, d. Hornbæk 1908

Udsigt fra scaletta over Faro di Messina til calabrien". View

from scaletta over Faro di Messina to calabria. signed and

dated H. drachmann 1871. Oil on canvas. 40 x 58 cm.

Exhibited: Charlottenborg 1871 no. 97.

Provenance: Sold at auction 1873 to merchant Bendixen for 37

rigsdaler. DKK 50,000-60,000 / € 6,700-8,050

126 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

148

149

127


150

c arL Locher

b. Flensburg 1851, d. skagen 1915

clear summer day with ships off Hornbæk, brisk

wind. signed and dated carl Locher Hornbæk 82. Oil

on canvas. 45 x 68 cm. DKK 30,000 / € 4,000

151

Peder m ønsT ed

b. grenaa 1859, d. Fredensborg 1941

the lionhead rocks, Bornholm. signed and dated p.

Mønsted 1917. Oil on canvas. 70 x 95 cm.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

152

L. a . r ing

b. ring 1854, d. roskilde 1933

a beach scenery with lyme grass. signed L. a. ring.

Oil on canvas. 47 x 70 cm.

Presumably H. Chr. Christensen, A Catalogue Raisonné

of the Works of L. A. Ring no. 197, with the title "Strandbillede

fra Hellebæk" (Beach scene from Hellebæk).

DKK 50,000 / € 6,700

150

128 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

151

152

129


153

Theodor PhiL i P sen

b. copenhagen 1840, d. s.p. 1920

"Kalve og får ved et led". cattle and sheep at the

gate. signed with monogram and dated 1868. Oil

on canvas. 87 x 127 cm.

Lise Skov, A Catalogue Raisonné of the Works of Theodor

Philipsen no. 32.

Exhibited: Charlottenborg, "Th. Philipsen", 1946 no. 4.

Provenance: The wife of titular councillor E. M. Larsen

(1946). Kunsthallen auction 354, 1976 no. 167. Kunsthallen

auction 380, 1989 no. 183. ABR/Børge Nielsen

auction, 1, 1990 no. 524.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

154

Theodor PhiL i P sen

b. copenhagen 1840, d. s.p. 1920

"skoven på saltholm. Kvæg ved vandhullet". cattle

at the water hole, saltholm. signed with monogram

and dated 1913. Oil on canvas. 93 x 132 cm.

Lise Skov, A Catalogue Raisonné of the Works of Theodor

Philipsen no. 662.

153

Provenance: Den Frie: "Th. Philipsen auction", 1916

no. 157. The actress Bodil Ipsen. ABR auction 208,

1967 no. 412. Kunsthallen auction 291, 1970 no. 150.

Kunsthallen auction 339, 1982 no 116. Børge Nielsen

auction Vejle, October 1989 no. 660.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

155

Theodor PhiL i P sen

b. copenhagen 1840, d. s.p. 1920

"Køer og heste på saltholm". cattle and horses on

saltholm. signed with monogram and dated 12. Oil

on canvas. 93 x 123 cm.

Lise Skov, Catalogue Raisonné of the Works of Theodor

Philipsen no. 659 a.

Exhibition label on the back.

Provenance: ABR auction 96, 1958 no. 177, reproduced

p. 31. DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

130 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

154

155

131


156

i . T. h ansen

b. randers 1848, d. s.p. 1912

156

From "casa di salustio, pompei". signed and dated

i. t. Hansen casa di salustio pompei 1886. watercolour

on paper. Visible size 23.5 x 34 cm.

One of the walls in Sallust's house was decorated with

a scene from the myth of Diana and Actaeon. It was

destroyed during a bombardment in 1943.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,000

157

d anish g o L den a ge P ainT er,

F irsT haLF

o F T he 19T h cenT ury

"castor and pollux". Unsigned. approved by c. w.

Eckersberg. pencil on paper. Visible size 54 x 35 cm.

The Castor and Pollux group, also called the San Ildefonso

Group, is a Roman marble sculpture from the first

century, belonging to the Prado Museum in Madrid.

The work is drawn after a plaster cast in the collection

of the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen.

Provenance: According to seller's information the

drawing comes from a collection of a total of four

drawings deriving from the Constantin Hansen family.

Two of the four drawings were signed Constantin

Hansen. DKK 8,000-12,000 / € 1,050-1,600

132 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

157


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

158

158

c . W. e ckersB erg

b. Blåkrog near aabenraa 1783, d. copenhagen 1853

archway in colosseum in rome. signed and dated E. roma 1813. pencil,

drawing ink and watercolour on paper. Visible size 25 x 30 cm.

The great amphitheatre Colosseum made a great impression on Eckersberg during

his stay in Rome. He did many drawings and paintings of this monumental building.

Well known is "Udsigt gennem tre af de nordvestlige Buer i Amphiteatrets

3die Stokværk" (View through three of the north-western arches in the amphitheatre's

third floor).

C. W. Eckersberg mentions several visits to Colosseum in his diary, for instance on

the 12th of December 1813: "Søndag været i Koliseet og i Badene af Titus, en overmaade

skjön Dag" ("Sunday I visited Colosseum and the Baths of Titus, a beautiful

day") and again on the 22th of December: "Den korteste Dag, et meget skjöndt

Vejr, tegnet i Koliseet, om Eftermid. i Villa Borghese" ("The shortest day of the year,

a rather beautiful day, made drawnings in the Colosseum, in the afternoon visited

Villa Borghese"). DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

133


159

m arT inus r ørB ye

b. drammen 1803, d. copenhagen 1848

Four drawings from Martinus rørbye's long journey

starting in May 1834.

View from travemünde with the lighthouse and the

church steeple. inscribed travemünde den 20 Maÿ

1834.

altona Harbour. inscribed altona 24. May.

street scene with people on a bridge. inscribed

wenchoten 27. May.

street scene with people on a bridge near "the old

guard" in amsterdam. inscribed "die alte wach

Oude-Haag. amsterdam".

Unsigned. pencil and wash on paper. Visible size 12

x 18 cm each. Frame size 35 x 49 cm.

Four drawnings in one frame.

On the 19th of May 1834 Martinus Rørbye started his

long journey abroad. He was away for more than three

years. He went through Germany, the Netherlands,

Schwitzerland, Italy and further on to Greece and back.

He was home in November 1837.

DKK 30,000-40,000 / € 4,000-5,350

159

160

c hrisT en k ø B ke

b. copenhagen 1810, d. s.p. 1848

"Udsigt over neapel". View of naples. Unsigned.

Lead on paper. sheet size 16.5 x 22 cm.

Provenance: The sale of the estate of the late Christen

Købke, 1848 no. 45 (Three Italian drawings).

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

161

c . W. e ckersB erg

b. Blåkrog near aabenraa 1783, d. copenhagen 1853

"scene fra svenskekrigene". slaget i Køge Bugt.

scene from the danish-swedish war 1677 in Køge

Bay. Unsigned and inscribed 1. Juli 1677 and 327.

pencil and lead on paper. 21.5 x 36.5 cm.

A Study for the painting no. 499 in Emil Hannover, A

Catalogue Raissonné of the Works of C. W. Eckersberg.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

134 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

160

161

135


162

162

162

136 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


162

Johan JacoB Bruun

b. slagelse 1715, d. Hillerød 1789

Four views of Frederiksborg, Frederiksborg Ladegård (workhouse), sorgenfri and

Ledreborg. 1753. signed Johan Jacob Bruun. drawing ink and watercolour on paper.

Visible size 27 x 43 cm each. period frames. (4).

The four views are the original drawings for the engravings in Laurids de Thurah's set of

books "Den Danske Vitruvius" (1746-1749).

DKK 15,000-25,000 / € 2,000-3,350

163

Johan Thomas LundB ye

b. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

162

Landscape with grazing cows. signed with monogram. pencil and watercolour on

paper laid on paper. Visible size 23 x 23 cm. DKK 5,000-7,000 / € 670-940

163

137


164

164

h einrich k rock

b. Flensburg 1671, d. copenhagen 1738

Mytological scene with a young girl being seduced. Unsigned.

Oil on canvas. 169 x 65 cm.

Heinrich Krock's decorative paintings can been seen in several

Danish castles and manor houses as Rosenborg, Frederiksberg

Castle, Gaunø and Bregentved among others.

DKK 30,000 / € 4,000

165

Jacques c ourT ois

b. France 1621, d. rome 1675

Battle scene outside the citywalls. Unsigned. Oil on canvas.

50 x 105 cm. DKK 60,000-80,000 / € 8,050-10,500

166

BenoiT Le c o FFre, ascriB ed T o

b. copenhagen 1671, d. s.p. 1722

the five senses. in the middle "touch", a girl playing the

flute, feeling the sound of the instrument by touching

the flute. to the right "Hearing", a woman listening; and

"sight", an old woman learning a child to read. to the left

"smell", a censer; and "taste", two boys fighting to get the

berries. Unsigned. Oil on canvas. 60 x 80 cm.

Study for a ceiling painting in the King's small cabinet at

Frederiksberg Castle. DKK 25,000-35,000 / € 3,350-4,700

167

Léonard Bramer, ascriB ed T o

b. delft 1596, d. s.p. 1674

twelve year old christ in the temple. Unsigned. Oil on canvas.

25 x 36 cm. period frame. DKK 40,000 / € 5,350

165

138 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

166

167

139


168

a driaen BrouW er,

b. Oudenaarde c. 1605, d. antwerp 1638

ascriB ed T o

the bitter tonic. inscribed with monogram. Oil on

panel. wax seal on the reverse. 18 x 16 cm. period

frame.

Similar painting at the Städel Museum in Frankfurt.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

169

k areL van m ander (iii)

b. delft 1609, d. copenhagen 1670

168

or W orkshoP , 17T h cenT ury

an old man wearing spectacles. an allegorical representation

of "the sight". Unsigned. inscribed

with inventory no. - no 18 - in the lower right

corner. Oil on canvas. 70 x 62 cm.

From an allegorical representation of "The Five Senses",

painted by Karel van Mander in 1639. "The Sight" and

"The Hearing" are at Statens Museum for Kunst (The

National Gallery of Denmark), both with the measurement

58 x 44.5 cm. DKK 30,000 / € 4,000

140 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

169


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

170

170

k areL van m ander (iii) ,

schooL o F , 17T h cenT ury

nobleman in a yellow silk dress in a park with his dog. presumably Friedrich iii duke of

schleswig-Holstein-gottorp (1597-1659), who was a keen gardener. in the park can be

seen large greenhouses and two noblemen on a path. Unsigned. Oil on panel. 35 x 26 cm.

The duke's mother was Princess Augusta, daughter of King Frederik II and sister to King

Christian IV. The dog in the painting looks very much like the Danish breed "Broholmer".

DKK 175,000-200,000 / € 23,500-27,000

141


171 172

171

g érard Ter Borch,

a FTer, 19T h cenT ury

a young woman is offering a cavalier a glass of wine. Unsigned.

Oil on canvas laid on board. 67 x 55 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

173

172

PieT er c orneL isz

van sLingeL and, aFTer

Young girl with a bird's cage at a window.

Unsigned. Oil on panel. 24 x 18 cm.

Similar painting by Slingeland at the Danish

National Gallery.

The subject with women and birds was very

popular in the Dutch Golden Age in the 17th

century, where a woman's virtue was concidered

as flighthy as a bird. The position of the

bird in or outside the cage tells us about the

woman's virtue. So the young girl here is not

quite innocent!

Provenance: Margrethe Jacobsen, the estate

auction ABR 141, 1962 no. 431.

DKK 50,000 / € 6,700

173

d avid Teniers ii,

b. antwerp 1610, d. Brussels 1690

ascriB ed T o

Men smoking pipes in an inn. Unsigned. Oil

on canvas. 46 x 40 cm.

Provenance: ABR auction 305, 1973 no. 8, reproduced

p. 13.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

142 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


174

Jan Frans van B L oemen

( L ’ o rizzonT e),

b. antwerp 1662, d. rome 1749

ascriB ed T o

Landscape with two shepherds. Unsigned. Oil on

canvas. 107 x 146 cm.

DKK 30,000-50,000 / € 4,000-6,700

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

174

175

m einderT ho BBema,

s T y L e oF , 17T h cenT ury

Landscape with tall trees and people walking along

the river. Unsigned. Oil on panel. 36 x 46 cm.

DKK 30,000 / € 4,000

175

143


176

176

Pierre m ignard, aFTer, c. 1700

Louis XiV with dark full-buttomed wig and armour. Unsigned.

Oil on canvas. 110 x 84 cm.

DKK 40,000-60,000 / € 5,350-8,050

144 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

177

177

F L emish P ainT er, 17T h cenT ury

Elegant young woman arranging flowers in a basket, a young

boy is watching. Unsigned. Oil on canvas. 126 x 97 cm.

DKK 80,000-100,000 / € 10,500-13,500

145


178

179

146 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


178

d u T ch P ainT er,

17T h cenT ury

Flower still life with bouquet of tulips, roses, poppies

and irises in a vase on a stone sill, also butter-

flies, snail and spider. Unsigned. Oil on canvas.

58 x 48 cm.

The painting can be dated to the second half of the

17th century. Stylistically the motif brings to mind

painters like De Heem and Abraham Mignon.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

179

a n T hony van d yck, sT y L e oF,

17T h-18T h cenT ury

the Holy Family. Unsigned. Oil on canvas.

33 x 41 cm. DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,000

BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

180

180

Jean BaPTisT e m onnoyer

den æL dre, ascriB ed T o

b. Lille 1636, d. London 1699

Flower still life with tulips, peonies and lilies among

others. Unsigned. Oil on canvas. 96 x 124 cm.

At the moment Statens Museum for Kunst (The Danish

National Gallery) focuses on flowers with the exhibition

"Blomster og Verdenssyn" (Flowers and the View of

the World ). Here a part of the museum's flower paintings

are exhibited. In the introduction the Museum

writes: "Så er en blomst ikke bare en blomst. Kunstneres

gengivelser af blomster, frugter og planter er påvirket

af historien og det herskende verdenssyn. Derfor

er en blomst et billede af tiden". (A flower is not just

a flower. The painter's way of depicting the flowers,

fruit and plants is influenced by history and the predo-

minant opinion about the world at the time of the

individual painter.

Provenance: A manor house, Sjælland (Sealand).

DKK 125,000-150,000 / € 16,500-20,000

147


181

181

iTa L ian P ainT er, 18T h cenT ury

the meeting of Elisabeth and Maria and the infant christ

depressing malice. Unsigned. Oil on canvas. 100 x 141 cm each.

(2). DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

148 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

182


BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841

181

182

a n T hony Jansz van der c roos (c roosT )

b. before 1606, d. after 1662, dutch painter

a pair of landscapes with mills and castle ruin at a river. Both signed on the back

of the frames d. croos fec. Oil on panel. 28 x 36 cm each. period frames. (2).

Provenance: Ledreborg, inventory numbers 137 and 138 on the reverse.

DKK 40,000-50,000 / € 5,350-6,700

182

149


184

183

183

an italian gilt wood and gezzo frame with an

oval relief of painted papier mâché. second

part of the 19th century. 124 x 149 cm.

Provenance: A manor house north of Copenhagen.

DKK 15,000 / € 2,000

184

s o P hie d u P raT

b. paris c. 1810

(aFTer Lodovico

c ardi, caLLed c igoL i)

"st. Francois d'assise en contemplant". st.

Francis of assisi praying. signed sophie duprat.

Oil on paper laid on cardboard. Visible

size 11 x 9 cm. period gilt bronze frame.

DKK 15,000 / € 2,000

150 BrUUn rasMUssEn BrEdgadE aUctiOn 841


Let your mobile phone remind you to bid ...

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Stay

updated

by text message

Receive a free text message if you have been

outbid or to inform you about your bookmarked

items and and hammer prices prices achieved.

Receive a text message when you have bid at either the online or traditional auction.

The message will for example notify you if you have been outbid at an online auction

and remind you when the online auction ends. This minimises the risk that you will

lose out on the items that most interest you.

Previously, this service has been available only in e-mail form, but now you can have

the same information sent by text message to the mobile number you have registered

with us. As always, you choose what type of bid-related e-mails and text messages

you would like to receive.

Text message and e-mail notifications

• Bid notification – sent to acknowledge bids submitted to our online and

traditional auctions.

• Outbid notification – sent in the event you are outbid at our online auctions.

• Reminder notification – sent by e-mail 6 hours before, and by text message

1 hour before, the start of the auction or bidding deadline when you have submitted

a bid or bookmarked an item up for auction.

• Result notification – sent immediately after the hammer falls at the online

auctions and within 24 hours of the traditional auctions.

Subscribing to the service is easy! Simply log in and select the notifications you require

on “Your page” under the menu option “E-mail and text message notifications”.

For further information, please contact:

Teknisk support: +45 8818 1114 · support@bruun-rasmussen.dk

477


index

A

Alexandrovna, Olga 185

Ancher, Anna 24, 27, 29, 30, 40

Ancher, Michael 25, 26, 28, 34

35, 36, 38, 39

42, 43, 44, 139

Arnesen, Vilhelm 134, 136

Audemars Piguet 579

B

Bache, Otto 132

Barbedienne, Ferdinand 357

Barker, Wright 109

Befort Jeune, Mathieu, attributed

331

Bellangé, Alexander-Louis,

attributed 359

Bendz, Wilhelm 3

Bissen, Hermann Wilhelm 14, 15

Blache, christian 100

Bloch, carl 64

Bloemen (l’Orizzonte), J. F. van,

ascribed to 174

Blondeau, Paul 90

Bonnesen, carl Johan 85

Boudin, Leonard 368

Bramer, Léonard 167

Brasen, Hans 113

Breitling 563, 596, 625

Brendekilde, H. A. 58, 61, 130

Brouwer, Adriaen, attributed to 168

Bruun, Johan Jacob 162

Bvlgari 559, 567, 568, 652

653, 681, 687, 689

737, 739, 761, 780

Baagøe, carl

C

96

cardi, Lodovico, after 184

carstensen, A. Riis 83, 84

cartier 568, 570, 571, 574

576, 577, 578, 619

620, 621, 622, 688, 764

cazzaniga 639

chanel 575

chelmonski, Józef Marian 186

chopard 569, 740, 762

clodion, claude, after 275

courtois, Jacques 165

croos (croost), A. J. van der 182

d

dahl, Hans Andreas 103

dasson, Henri 302

delafosse, Jean-charles 364

diaz de La Pena, Narcisse Virgile 91

dorph, Anton 133

dorph, N. V. 105

drachmann, Holger 149

dreyer, dankvart 6, 7, 73, 75

duprat, Sophie 184

dydyshko, Konstantin Vikentievich

187

e

Ebel 627

Eckardt, christian 99

Eckersberg, c. W. 17, 23, 158, 161

Ekvall, Knut 87

Enna, Magnus 679

Exner, Bent 637

Exner, Julius

F

63

Falk, Robert Raphailovich 195

Fischer, Paul 41, 48, 49

50, 51, 52, 89

Frølich, Lorenz 66

G

gjøs, Ferdinand, ascribed to 102

goodall, Frederick 118

grabar, Igor Emmanuilovich

H

193

Hammershøi, Svend 135

Hansen, Heinrich 74

Hansen, I. T. 156

Hartmann’s 738

Henningsen, Erik 70

Hermés 845, 846

Heuer 594

Hobbema, Meindert, style of 175

Holmsted, B. 755

Holmstrup, V. 669, 731

Holsøe, carl 54, 55, 79

80, 138, 140

Hopper, Humphrey 348

478 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

i

Ilsted, Peter 117, 125, 126

IWc

J

582, 593, 624

Jackson, Samuel Philips 101

Jensen, georg 642

Jensen, georg & Wendel 632, 663

Jensen, I. L. 18, 19

Jensen, Karl 97

Jerichau Baumann, Elisabeth 86

Jessen, carl Ludvig 65

Juel, Jens 13, 20

Juel, Jens, workshop 12

Jørgensen, Ragner R.

K

684

Kampmann, Hack 319

Kivshenko, Alexei danilovich

Klementiev (Klem),

196

Alexei Nikolaevich 194

Klever, Julius Sergius von or studio

190

Kløve, Jytte 771

Kornbeck, Peter 104

Krause, Emil 121

Krock, Heinrich 164

Krøyer, P. S. 33, 37

Købke, christen 21, 160

Købke, christen, after

L

97

la cour, Janus 114, 115

Larsen, Hugo 82

Larsen, Johannes 108, 110

Le coffre, Benoit, ascribed to 166

Lehmann, Edvard 119

Lieberich, Nicolai Ivanovich 197

Locher, carl 45, 46, 47, 76, 150

Lundbye, Johan Thomas 8, 10

11, 163

Lynggaard, Ole

M

643, 678, 680

730, 741, 766

769, 784, 790, 812

Mander (III), Karel van or workshop

169

Mander (III), Karel van, school of

170


index

Marstrand, Wilhelm 1, 67

Michelsen, A. 635, 742

Mignard, Pierre, after 176

Monnoyer den ældre, Jean Baptiste,

ascribed to 180

Morgenstern, christian 5

Muller, Franck 581

Munoz-degrain, Antonio 131

Møller, I. P. 141

Mølsted, christian 94

Mønsted, Peder 106, 107

Müller, Adam

n

120, 122, 142

145, 146, 151

4

Nelson, Henri 289

Nielsen, Harald 785

Nielsen, Lorenz 293, 294

Niss, Thorvald 143

Notkin, Rebekka

O

685, 686

770, 774, 781

Omega 554, 556, 583

595, 611, 612, 613

Ortmann, Mathias 283

Ortmann, style, Mathias 282

P

P. Ipsens Enke 253

Palm, gustav Wilhelm 116

Panerai 589, 590

Paulsen, Julius 124, 137

Philippe, Patek 584, 585, 608

609, 610, 630

Philipsen, Theodor 56, 57

153, 154, 155

Puig-Roda, gabriel

R

93

Rasmussen, chr. 661

Raulin, Victor 292, 306, 363

Reymond, Pierre 272

Richardt, Ferdinand 81

Ring, L. A. 59, 60, 62, 129, 152

Ring, Ole 127

Robinson Sykes, charles 318

Rohde, Frederik 16

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Rolex 555, 557, 558, 560, 561, 562

564, 566, 572, 573, 586, 587, 588

597, 598, 599, 600, 601, 602, 605

606, 607, 614, 615, 616, 623, 629

Rosen, Karl 189

Rørbye, Martinus 159

Rørvig, John 720

S

Schjelderup, Leis 88

Simonsen, Simon 111

Skari, Edvard 95

Skovgaard, P. c.

Slingeland, Pieter cornelisz van,

9

after 172

Slott-Møller, Agnes 72

Sormani, Paul 352

Ståhl, Ephraim 317

Sørensen, c. F.

T

22, 77, 78

Tanquerey, Lucien 71

Teniers II, david 173

Ter Borch, gérard, after 171

Tiffany & co. 665, 666

Tuder 580, 617, 618

Tuxen, Laurits

V

31, 32, 123

Vacheron, constantin 603, 628

van cleef & Arpels 626

van dyck, Anthony, style of 179

Verheyden, François 98

Visby, Frederik 68

Vyssotsky, Konstantin Semenovich

188, 191

Y

Yurman, david 636

Z

Zacho, christian 128

Zahrtmann, Kristian 53

69, 147, 148

Zatzka, Hans 92

Å

Aagaard, c. F. 112, 144

479


Online auctions

– every week of the year!

MOndAY

• Older PAINTINGS

• furNITure ANd cArPeTS

• ruSSIAN ArT ANd ANTIqueS

(twice a year)

• weAPONS (three times a year)

TueSdAY

• mOderN PAINTINGS

• mOderN furNITure ANd deSIGN

• bOOkS ANd mANuScrIPTS

(five times a year)

WedneSdAY

• jewellery ANd wrISTwATcheS

THuRSdAY

• SIlver ANd POrcelAIN

• OrIeNTAl wOrkS Of ArT

• mIScellANeOuS

SundAY

• STAmPS (every second week)

• cOINS (every second week)

• wINe (every second week)

For valuation and further information, please contact us at Tel.: +45 8818 1111.

For technical support, please contact +45 8818 1114 or email support@bruun-rasmussen.dk

bruun-rasmussen.dk

480 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


MOdERN ART ANd dESIgN

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

11-13 June 2013

Edvard Weie: Still life, late 1920s. Unsigned. Oil on canvas. 78 x 65 cm.

Estimate: DKK 400,000-500,000 / € 53,500-67,000

481


Søren

Kierkegaard’s

200th anniversary

auction

At the forthcoming international auction in

September we celebrate the 200th anniversary

of the famous Danish philosopher Søren Kierke—

gaard with a special selection of his works.

Right now we are seeking consignments for

this special anniversary auction.

Kierkegaard’s works were only published in

few copies, hence his first editions are very

rare and highly sought after. For this auction

we are interested in bibliophile first editions

by Kierke gaard in contemporary bindings,

presentation copies as well as manuscript

pieces, letters or other material related directly

to Kierkegaard.

Please contact the book department at

+45 88181215 or books@bruun-rasmussen.dk

if you have consignments for this auction.

482 289 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE BREDGADE AUcTION AUCTION 841


Unique collection of presentation

copies by Søren Kierkegaard ...

As the highlight of the auction celebrating Søren Kierkegaard we present a unique

collection of presentation copies by Søren Kierkegaard. Kierkegaard was very particular

about his presentation copies. Compared to his contemporary Hans Christian Andersen,

Kierkegaard only made very few presentation copies. They were given to people

of importance or close relation to him and he had them bound in fine

bindings, mostly in black glazed paper with all edges gilt.

The collection presented at the forthcomming auction consists

of four presentation copies given to some of the most

important men of Denmark in the mid 19th century, e.g.

minister A.S. Ørsted and lawyer and patron of the arts Jonas

Collin. Kierkegaard mostly gave his works to men of

importance, but among the presentation copies are also

a rare exception, ”Christelige Taler” given to Mrs. Spang.

The four works in this extraordinarily important collection

includes two of Kierkegaard’s original rare gift bindings.

Estimate 400,000-500,000 DKK

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

483


KøBSKOndiTiOneR

§ 1. BudGiVninG

Køber er den byder, der får hammerslag. den, der byder for andre,

hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev, fax eller hjemmeside

eller byde direkte pr. telefon eller hjemmeside, kunne dokumentere

deres betalingsdygtighed samt til enhver tid identificere sig.

Bruun Rasmussen er altid berettiget til at nægte at acceptere et

bud, hvis på forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet

eller en passende à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission enten pr. brev, fax

eller hjemmeside. På online-auktioner afgives bud direkte fra

hjemmesiden. Afgivelse af bud pr. telefon er muligt under visse

forudsætninger, der afgøres af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen

påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser,

der måtte opstå ved brug af denne service. Auktionarius

bestemmer overbuddets størrelse og træffer ligeledes afgørelse i

alle tvivlstilfælde om budgivningen.

For at kunne byde på Bruun Rasmussens auktioner kræves forudgående

registrering af byders betalingskort-/kreditkortoplysninger.

§ 2. BeTALinG

Ved køb på alle net-auktioner tillægges hammerslagsprisen 25%,

der dækker salær på 20% samt moms af salæret.

Ved køb på alle traditionelle auktioner tillægges hammerslagsprisen

30% (for vin, mønter og frimærker 25%), der dækker

salær på 24% samt moms af salæret.

Visse numre handles efter særlige regler til fuldmoms, så udover

auktionsomkostninger på 24% (for net-auktioner, vin, mønter og

frimærker dog 20%), beregnes moms på 25% af både hammerslag

og auktionsomkostninger. disse numre er mærket med en stjerne (*).

danske momsregistrerede købere skal overfor Bruun Rasmussen

oplyse deres SE-/cVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de

fakturaer, hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 4. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. der kan betales

kontant op til dKK 100.000 eller med dankort, banknoteret

check, rejsechecks, Visa-, Master-, diners club- eller Eurocard.

Personlige udenlandske checks kan kun anvendes efter

forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest

8 dage efter fakturadatoen. På online auktioner trækkes købesummen

på de af byderen oplyste kort- og kontooplysninger

i forbindelse med at det købte emne udtages til transport (ca.

12 timer efter dagens salg). Samtidig tilsendes køber faktura og

transportoplysninger.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på

ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve

køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder

den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses

at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. FORTRYdeLSeSReT

For privatkøb af emner på en online-auktion gælder loven om

fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Eventuelle

omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra

køber, betales af køber selv.

Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer

Bruun Rasmussen betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt

retur og modtaget af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen gør

opmærksom på, at det herefter er op til bankerne/kreditkortselskaberne,

hvornår refusionen indgår på købers konto.

§ 4. AFGiFTSFRiTAGeLSe

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser, betaler

henholdsvis 24% i auktionsomkostninger af hammerslaget på traditional

auktion og 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget på

net-auktion, og bliver ikke belastet af danske afgifter.

A. Købere med bopæl i et andet EU-land:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. Købere med bopæl uden for EU:

1. Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2. Udførsel som rejsegods:

der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv

medtager det købte under forudsætning af, at følgende

betingelser er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a. Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms refunderet,

så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det endelige

lands toldmyndighed eller anden på omsætnings-afgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger dKK 1.200.

b. Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været fore-

vist til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra

EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger dKK 300. dette gælder også for Færøerne og

grønland.

§ 5. AFGiFTSBeTALinG

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 4, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. dette skal meddeles

Bruun Rasmussen inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

dette skal meddeles inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

484 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


§ 6. udLeVeRinG

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke afhentes ifølge aftale efter hammerslaget,

vil blive kørt på fjernlager på købers regning og risiko.

Købte varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive

videresolgt for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 7. FORSendeLSe

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Rasmussen

kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 8. KunSTneRAFGiFT TiL COPY-dAn cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves

følgeretsvederlag for værker af nyere danske og visse udenlandske

kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde

i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget opkræves af Bruun Rasmussen

på vegne af kunstnernes organisation copydan. disse værker

er mærket (cd) for copydan ud for katalognummeret.

den såkaldte copydan-afgift tillægges hammerslagsprisen inkl.

salær, når beløbet overstiger €300.

copydan-afgiften er:

• 5% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der udgør indtil €50.000.

• 3% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der ligger mellem €50.000 euro og €200.000.

• 1% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der ligger mellem €200.000 euro og €350.000.

• 0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms), der

ligger mellem €350.000 euro og €500.000.

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der

ligger over €500.000.

copydan-afgiften kan ikke overstige 12.500 euro for det enkelte

kunstværk.

Euro-kursen er fastsat af copydan i 2012 til kurs 743,30 pr. €100.

§ 9. eKSPORTTiLLAdeLSe

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive

meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget på

købers vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse ikke,

er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte til den

opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.

§ 10. BeSKRiVeLSe AF eMneR

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i katalog eller hjemmeside med senere

offentliggjorte ændringer og modifikationer.

Beskrivelsen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

de solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller

beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i katalog eller på

hjemmesiden. Afbildninger i katalog eller på hjemmesiden er

blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af

effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Beskrivelsen er udtryk for den på salgstidspunktet blandt lærde

og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med beskrivelsen, skal dette straks meddeles

til Bruun Rasmussen.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt beskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl, der

har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end en korrekt

beskrivelse må antages at ville have resulteret i, er køber berettiget

til at annullere købet, hvorefter den samlede erlagte købesum

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive refunderet

køber.

Væsentlige fejl i beskrivelsen relateret til mål eller vægt erstattes

kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a. beskrivelsen i katalog eller på hjemmesiden på hammerslagsdagen

var i overensstemmelse med den på dette tidspunkt

gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.

b. den eneste måde til på salgstidspunktet at få fastslået et

falskneri var iværksættelsen af videnskabelige processer, hvis

gyldighed først blev anerkendt efter salgstidspunktet, eller som

ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller

uigennemførlige uden beskadigelse af den pågældende effekt.

I tillæg til ovenstående frist gælder de almindelige forældelsesregler

i forældelsesloven, efter hvilke køber ikke under nogen

omstændigheder kan gøre noget krav gældende over for Bruun

Rasmussen, når der er forløbet mere end 5 år fra købsdagen.

KOMMiSSiOneR

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. det er en forudsætning,

at kommissioner indleveret pr. brev eller fax er Bruun Rasmussen

i hænde i 24 timer før auktionens start, så om nødvendigt

bydernes kreditværdighed kan undersøges. Via hjemmesiden

er denne deadline 3 timer. Bruun Rasmussen påtager sig intet

ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug af

denne service

KOndiTiOnSRAPPORTeR

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om numrenes kondition og tilstand. dette er ment som

en service for kunder, der ikke selv har mulighed for ved selvsyn

at undersøge numrene på eftersynet. det understreges, at de

givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til beskrivelsen.

FRiTAGeLSe FOR dAnSK FuLdMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i katalog

eller på hjemmesiden er markeret med stjerne (*).

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

485


COndiTiOnS OF PuRCHASe

§ 1. BiddinG

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by

letter, fax or the homepage direct telephone bids or the homepage,

should be able to document their ability to pay and be

able to provide proof of identity at any time. Bruun Rasmussen

is entitled to refuse to accept a bid if, when requested, adequate

security or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission by letter, fax or the homepage.

For online auctions alle bids are submitted via the homepage.

Telephone bidding is possible within certain conditions made

out by Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service. The

auctioneer shall have absolute discretion as to the increment of

the bids. The auctioneer will also make decisions in all cases of

doubt regarding the bidding.

credit/debit card information must be registered with Bruun

Rasmussen before bids can be submitted.

§ 2. PAYMenT

Purchases made at all Bruun Rasmussen online auctions are subject

to a 25% fee, which covers 20% buyer’s premium and VAT

of the premium.

Purchases made at all Bruun Rasmussen traditional salesroom auctions

are subject to a 30% fee (for wines, coins and stamps 25%),

which covers 24% buyer’s premium plus VAT of the premium.

certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the

purchase price is the hammer price plus an additional 24% (for

online auctions, wines, coins and stamps 20%) in buyer’s premium

and VAT of 25% levied on both the hammer price and the

buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are indicated as

such in the catalogue and on the homepage with an asterisk (*).

danish VAT registered buyers shall provide Bruun Rasmussen

with documentation of their SE-/cVR -number (VAT No.) as this

has to be quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

collectors’items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash up to dKK

100,000, by dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-,

Master-, diners club- or Eurocard. Personal foreign cheques may

only be used for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice. With online auctions,

payment takes place when the items are prepared for dispatch

(circa 12 hours after the purchase has been made) using the

banking details (credit/debit card and bank account) submitted

by the purchaser. At the same time an invoice and dispatch

information will be sent to the purchaser.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the person

who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goods

by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to set off

its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaserr.

§ 3. MOneY-BACK GuARAnTee

Online purchase of items by private individuals is subject to danish

consumer law, which extends 14 days of money-back guarantee.

The purchaser is liable for any costs related to the transport of

returned items.

Should a purchaser seek to avail himself or herself of the moneyback

guarantee, Bruun Rasmussen will refund the payment on

receiving the returned items. Please note that the date on which

accounts are debited is subject to the policy of the purchaser’s

bank/credit card company.

§ 4. exeMPTiOn FROM VAT

International purchasers, who fulfill the conditions stipulated below,

must pay a fee of 24% of the auction price at traditional salesroom

auctions and a 20% fee of auction prices for items purchased

online. They are exempt from the payment of danish VAT.:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. Buyers residing outside the EU:

1 dispatch through forwarding agent: Lots exported through a

forwarding agent approved by Bruun Rasmussen are exempt

from VAT.

2 Export as personal luggage: goods may be exempt from

danish VAT when the buyer personally takes the goods out

of the country as luggage, provided the following conditions

have been met:

The invoice must have been paid and the danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the country

in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds dKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’export certificate if the purchase price exceeds dKK

300 This also applies to the Faroe Islands and greenland.

§ 5. PAYMenT OF TAxeS And duTieS

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

486 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


§ 6. COLLeCTiOn OF PuRCHASeS

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

according to agreement. Lots which have been paid for but not collected

will be storaged at buyers expense. Lots not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer’s expense.

§ 7. diSPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s own

expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held liable

neither for any damage caused to purchased goods during dispatch

nor for any missing consignments.

§ 8. dROiT de SuiTe

In accordance with danish copyright law, an additional royalty fee

is to be paid for the purchase of works by contemporary danish artist

and some international artists who are either still alive or who

have been dead for less than 70 years. The additional royalty fee will

be collected by Bruun Rasmussen on behalf of copydan, which is a

danish-based joint collecting society. Such works are marked with

(cd) for copydan next to the lot number.

The copydan royalty fee is added to the auction price including the

buyer’s premium when the total exceeds €300.

copydan royalty fees:

• 5% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

totalling up to €50,000.

• 3% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

of totals between €50,000 and €200,000.

• 1% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

of totals between €200,000 and €350,000.

• 0.5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between €350,000 and €500,000.

• 0.25% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals above €500,000.

copydan royalties must not exceed €12,500 for an individual artwork.

The euro exchange rate has been set by copydan for 2012 at dKK

743,30 per €100.

§ 9. exPORT LiCenCe

Applications for an export licence must be made to the danish

cultural Assets committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another

application will subsequently be sent to the danish cultural

Assets committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. Should an export licence not be

granted, the danish cultural Assets committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 10. deSCRiPTiOn OF LOTS

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue and on the

homepage with subsequently published changes and modifications.

description is done according to the best of Bruun Rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue and on the homepage. Pictures are for

identification only and cannot be used for an evaluation of the

condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfy

himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The description is an indication of the prevailing opinion of

scholars and expert at the time of the sale. If any doubts should

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

arise after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

description contains material errors which lead to a considerably

higher hammer price than that which a correct description would

presumably result in, the buyer shall be entitled to cancel the purchase,

after which the buyer shall be reimbursed for the total purchase

price paid plus buyer’s premium and VAT, when applicable.

For material errors in the description in respect to measurements

or weight, compensation shall only be paid on a percentage

basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and

to the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the description on the day the lot was knocked down to the

buyer was in accordance with the then generally accepted

opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the sale was the implementation of scientific processes,

the validity of which was only acknowledged after the

time of the sale, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible

to carry out without damaging the lot in question.

In addition to the time-limits stated above, all purchases are

subject to the Statute of Limitations stipulated by danish law by

which Bruun Rasmussen is under no circumstance liable for purchases

after 5 years from the date of purchase.

COMMiSSiOn

Bruun Rasmussen Auctioneers

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commissions by letter,

fax or telephone 24 hours before the start of the auction for

the bidders’ credit to be checked, if necessary. Bids by the homepage

are to be recieved a minimum of 3 hours before the start of

the auction. Bruun Rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service.

COndiTiOn RePORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the description.

exeMPTiOn FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk (*).

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the danish version of the

conditions of Purchase. In case of dispute, only the danish version

of the present conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

487


AddReSSeS

BRuun RASMuSSen AuCTiOneeRS

COPenHAGen – BRedGAde

BREdgAdE 33

dK-1260 cOPENHAgEN K

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1116

E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

COPenHAGen – SundKROGSGAde

SUNdKROgSgAdE 30

dK-2100 cOPENHAgEN ø

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1112

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

COPenHAGen – BALTiKAVeJ

BALTIKAVEJ 10

dK-2100 cOPENHAgEN ø

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1112

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

AARHuS

SøREN FRIcHS VEJ 34 d

dK-8230 ÅBYHøJ

Tel +45 8818 1100

Fax +45 8818 1101

E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

AALBORG

Tel +45 8818 1234

E-mail: hfp@bruun-rasmussen.dk

488 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

FYn

Tel +45 8818 1232

E-mail: nic@bruun-rasmussen.dk

neT-AuKTiOneR - SuPPORT

BRUUN-RASMUSSEN.dK

Tel +45 8818 1114

E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in SPAin

KARIN K.J.V. FRIJS . MARBELLA

Tel +34 630 29 21 02

Fax +34 952 77 74 64

E-mail: k.frijs@bruun-rasmussen.dk

VAgN ERIK KROgSøE . cOSTA dEL SOL

Tel +45 2445 1224

E-mail: vek@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in FRAnCe

PETER KOcH . PROVENcE

Tel +33 6 2200 3722

E-mail: p.koch@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in iTALY

JEANETTE IdA MøLLER · MILANO

Tel +39 340 053 9219

E-mail: j.moller@bruun-rasmussen.dk

ELISABETH WINd ALFIERO · ROM

Tel +39 338 639 2771

E-mail: e.windalfiero@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in uSA

BENEdIcTE HALLOWELL · BOSTON

Tel and Fax +1 617 566 7333

E-mail: b.hallowell@bruun-rasmussen.dk


KOnTAKT diReKTe

COnTACT diReCTLY

HOVednuMMeR / MAin nuMBeR

Bruun Rasmussen Auctioneers +45 8818 1111

AdMiniSTRATiOn

claus Poulsen +45 8818 1002

cpo@bruun-rasmussen.dk

KundeSeRViCe / CuSTOMeR SeRViCe

kundeservice@bruun-rasmussen.dk +45 8818 1010

customerservice@bruun-rasmussen.dk +45 8818 1010

KOMMISSIONER / cOMMISSIONS

Lise Winther Jour Jørgensen +45 8818 1013

Anja Bering Hansen +45 8818 1028

bids@bruun-rasmussen.dk

beSTIllING Af kATAlOGer / cATAlOGue requeSTS

Kundeservice / customer service +45 8818 1111

AUKTIONSRÅdgIVNINg / AUcTION gUIdANcE

Franziska Kampmann +45 8818 1026

fka@bruun-rasmussen.dk

TRANSPORT / TRANSPORTATION

transport@bruun-rasmussen.dk +45 8818 1055

VuRdeRinG OG inFORMATiOn /

VALuATiOn And inFORMATiOn

INdBOVURdERINgER / VALUATION AT YOUR HOME

Hans Ruben +45 8818 1231

hru@bruun-rasmussen.dk

david Utzon-Frank +45 8818 1221

duf@ bruun-rasmussen.dk

Kasper Nielsen +45 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

BøgER / BOOKS

Lærke Bøgh +45 8818 1217

lb@bruun-rasmussen.dk

FRIMæRKER Og MøNTER / STAMPS ANd cOINS

Thomas Høiland +45 8818 1212

th@bruun-rasmussen.dk

FRIMæRKER / STAMPS

Lars godsk Jørgensen +45 8818 1211

lgj@bruun-rasmussen.dk

MøNTER / cOINS

Michael Fornitz +45 8818 1201

mfo@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

MOdERNE dESIgN / MOdERN dESIgN

Peter Kjelgaard Jensen +45 8818 1191

pkj@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn +45 8818 1192

olr@bruun-rasmussen.dk

MOdERNE KUNST / MOdERN ART

Niels Raben +45 8818 1181

nr@bruun-rasmussen.dk

Niels Boe Hauggaard +45 8818 1182

nbh@bruun-rasmussen.dk

PORcELæN, gLAS Og ORIENTALSK KUNSTINdUSTRI /

cERAMIcS, gLASS ANd ORIENTAL WORKS OF ART

Ralph Lexner +45 8818 1161

rl@ bruun-rasmussen.dk

charlotte Hviid +45 8818 1162

chv@bruun-rasmussen.dk

RUSSISK / RUSSIAN

Martin Hans Borg +45 8818 1128

mhb@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER / JEWELLERY

Katrin Mikkelsen Sørensen +45 8818 1174

kms@bruun-rasmussen.dk

SøLV / SILVER

Heidi Schophuus Jensen +45 8818 1163

hsj@bruun-rasmussen.dk

TæPPER / cARPETS

Henrik Schleppegrell +45 8818 1145

hsc@bruun-rasmussen.dk

VIN / WINE

Morten Stenør Larsen +45 8818 1207

msl@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN / WEAPONS

david Utzon-Frank +45 8818 1221

duf@ bruun-rasmussen.dk

æLdRE KUNST / FINE ART

Kasper Nielsen +45 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

Birte Stokholm +45 8818 1122

bst@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MøBLER / FURNITURE

Anders Fredsted +45 8818 1142

afr@bruun-rasmussen.dk

Henrik Schleppegrell +45 8818 1145

hsc@bruun-rasmussen.dk

489


KOMMiSSiOnSBud

COMMiSSiOn BidS

det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis de ikke selv

kan være til stede på auk tions dagen. denne service er

gratis.

Når de afgiver en kommission, beder de vores kundeservice

på deres vegne byde op til et af dem bestemt beløb

i hammerslag.

der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som de ønsker at afgive. Er de da

villig til at gå et bud højere eller er de indforstået med at

nummeret sælges til anden side?

ønsker de ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er de i tvivl om hvor højt de vil byde, kan de hæve

budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den angivne

vurdering. Vor kun deservice køber altid så billigt som

muligt til dem, som havde de selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

SÅdAn BYdeR de:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUd med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet de ønsker at byde.

Er dette deres absolutte maximum bedes de anføre

“Max” i kolonnen.

de kan også forhøje deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at ind ikere dette i kolonnen.

de bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre dem,

at Bruun Rasmussen mod tager den senest 24 timer før

auktionens start.

Hvis deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

Ras mussen undlade at byde for dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

inTeRneT:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, de ønsker

at byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før

auktionens start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “deres bud”,

når de er logget ind. Kontakt teknisk support på 8818

1114 for spørgsmål om registrering og budgivning via

internettet.

For yderligere information, se “Købskonditioner”, §1.

It is possible to leave commission bids if you can not be

present at the auction yourself. This service is free of

charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. Are you then willing

to bid further? If not the lot will be sold to another

buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max",

for maxi mum, next to the amount. You can also allow us

to raise your bid by approx. 15% or approx 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun Rasmussen will always buy at the lowest price possible,

as if you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

commission bids must be submitted no later than 24

hours prior to the start of the auction.

HOW TO MAKe A COMMiSSiOn Bid:

complete the cOMMISSION FORM with all pertinent

information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maxi mum, please

write “Max” in the ap pro priate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmus

sen receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not

be held responsible for error in bidding or failure to execute

bids.

inTeRneT:

commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

deadline for submissions of bids via the website is

3 hours prior to the start of the auction.

Submitted bids are shown under “Your bids” when you

are logged in. Please contact technical support on

+45 8818 1114 for questions about the registration and

submission of bids on the website.

For additional information, please consult “conditions of

Purchase” §1.

490 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


"

KOMMiSSiOnSBud

COMMiSSiOn BidS BRedGAde

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ...................................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ............................................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ..............................................................................................................................................................................

Land Country: * ....................................................................... Fax: ...........................................................................................

Tel: * ...................................................................................................................................................................................................

e-mail: ....................................................................................... cVR-nr. VAT No.: .....................................................................

Bank: .......................................................................................... Konto nr. Acct. No.: .................................................................

Adresse Address: ................................................................................................................................................................................

Postnr./By City: ........................................................................ Land Country: .........................................................................

Tel: ............................................................................................. Kontaktperson Contact: .........................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * ................................................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: ......................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. description Bid dKK

BRuun RASMuSSen KunSTAuKTiOneR A/S

AUKTION NR AuCTIoN No: 841

Max +15% +25%

Bredgade 33 · dK-1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112 · bids@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841 491


KOMMiSSiOnSBud

COMMiSSiOn BidS BRedGAde

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. description Bid dKK

AUKTION NR AUcTION NO: 841

Max +15% +25%

492 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Ret til ændringer forbeholdes © 2013 Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Foto: Bent Lange Tryk: cool gray

grafik og dtp: Jorge Figueiredo & Lene Søbo


MOMS OG KunSTneRAFGiFT

VAT And COPY-dAn inFORMATiOn

STAndARd AuKTiOnSOMKOSTninGeR

30% - BRuGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samler objekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger, der

skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens fulde

pris. I auk tionsomkostninger er indregnet ikke fradragsberettiget

moms.

FuLd MOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 24% i auk tionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

ReduCeRede

AuKTiOnSOMKOSTninGeR 24%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

24% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

(fuldmoms). Moms beløbet kan køber modregne, og

betaler derved 24% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved at

anvende deres EU-momsnr., undgå den danske moms

og derved betale 24% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

op fylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 24% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §4, Afgiftsfritagelse).

KunSTneRAFGiFT TiL COPY-dAn cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 24% excl. moms

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. disse værker er mærket cd for copy-dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

BuYeR’S STAndARd PReMiuM

30% AuCTiOneeRS’ MARGin SCHeMe

As of 1 January 1995 new Ec regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works of

art, collector’s items and antiques; these items may now

be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus henceforth

include non-refundable VAT.

FuLL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auc tioneers’ Margin Scheme. These lots are marked

with an asterix *. The buyer pays the auction premium of

24% plus 25% VAT on the hammer price as well as the

buyer’s premium.

BuYeR’S ReduCed PReMiuM 24%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. danish VAT registered buyers may choose to pay

the 24% buyer’s premium + 25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 24% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may

avoid danish VAT by using their VAT registration

number and thereby pay a buyer’s premium of 24%

only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

danish customs authorities’ requirements regarding

the export of goods pay the buyer’s premium of 24%

only (see conditions of Purchase §3, Exemption from

VAT).

ARTiSTS’ ROYALTieS

PAYABLe TO COPY-dAn cd

Pursuant to current danish legislation on copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 24%) shall be

collected on works of modern art by all danish and most

foreign artists. These works are marked cd for copy-dan

next to the lot number.

For further information please refer to the conditions of

Purchase.

493


INFORMATION

AFHenTninG

Afhentning af effekter købt på traditionel

auktion SKAL SKE senest 2 uger efter sidste

auktionsdag.

Uafhentede effekter vil herefter uden

yderligere varsel blive sendt til opbevaring

for købers reg ning og risiko.

SALGSReSuLTATeR

Hammerslagspriser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

bruun-rasmussen.dk

FOTO

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: bruun-rasmussen.dk

euRO

der bydes og faktureres i danske kroner.

Ved omregning fra dKK til Euro er anvendt

Nationalbankens officielle valutakurs på

tids punktet for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i Euro er afrundet til et tal, der

efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder

på en præsentabel måde i forhold til

beløbet i dKK.

BeVARinGSTiLSTAnd

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som

udgangs punkt ikke er forsynet med oplysninger

om tilstand (jvf. købskonditionernes

§ 10). Vi henviser imidlertid til vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk,

hvor der under det enkelte katalognummer

ofte er oplysninger om bevarings tilstand,

reparationer o. lign. Er disse oplysninger

ikke tilstrække lige kan én af afdelingens

sagkyndige kontaktes for yderligere informationer.

BAnKFORBindeLSe

danske Bank · Konto: 30014310970638

IBAN: dK4130004310970638

Swift-BIc dABAdKKK

ViRKSOMHedSReGiSTReRinG

cVR-nr. dK25472020

diSPATCH

collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

SALeS ReSuLTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

bruun-rasmussen.dk

PHOTO

Photos of all items are available at our

website: bruun-rasmussen.dk

euRO

Bids and invoicing are made in dKK.

For the conversion from dKK into Euro,

Bruun Rasmussen has used the official rate

of exchange from denmarks Nationalbank

(the danish National Bank) at the time of

preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's

judgment, roughly adjusted to

presentable figures.

COndiTiOn

Bruun Rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 10).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

Should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

BAnKeRS

danske Bank · Account: 30014310970638

IBAN: dK4130004310970638

Swift-BIc dABAdKKK

BuSineSS ReGiSTRATiOn

cVR-nr. dK25472020

494 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


The representative of

Bruun Rasmussen in

France, Peter Koch, is

cooperating with the

real-estate agency HMJ

France, who deals with

sales and purchases of

exclusive apartments,

villas and holiday homes

on the French Riviera.

Therefore, the expertises

within the markets of

auction and real-estate

are united.

HMJ France is a branch

of HMJ Group, which

has 30 years experience

in the sectors of sales,

investment, property

management and rentals

in France.

HMJ France is managed

by a Danish / French

state-authorized estate

agent, Morten Andersen,

who has been employed

since 2004.

Bruun Rasmussen

property transactions on

the French Riviera will

guarantee you a safe,

efficient and secured

transaction.

Peter Koch

Bruun Rasmussen

Morten Andersen

HMJ France

Antibes - France

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Bruun Rasmussen on the French Riviera

If you are considering buying a property in the South of France,

whether it is a penthouse in Cannes, a chalet in Courchevel 1850

or a villa by the sea in St. Tropez, Peter Koch can help you find your

dream home.

If you are considering selling a property on the French Riviera, we

can offer a wide international exposure of your property through

both the printed and digital media, including the exclusive auction

catalogues of Bruun Rasmussen, which are dispatched to a quality

conscious and wealthy clientele all over the world.

Peter Koch will handle not only the purchase and sale of properties

on the French Riviera, but also all household effects at the international

auction market. He has been living in the South of France

since 2003 and has a great knowledge of both the auction market

and the real-estate market on the French Riviera.

As the leading auction house in the North of Europe, Bruun Rasmussen

sells about 100,000 lots at the traditional live auctions

held eight times a year along with the daily online auctions. Here,

one can purchase and sell everything from art, antiques, modern

design and furniture, to books, coins, stamps, wine and weapons.

Please call or write to Peter Koch, if you wish to have a valuation

(with no obligation) regarding selling your property, or if you are

considering buying a new property on the French Riviera. All enquiries

will be dealt with full discretion.

For further information, please contact Peter Koch :

Tel: +33 6 2200 3722 – E-mail: p.koch@bruun-rasmussen.dk

495


Peter Koch

p.koch@bruun-rasmussen.dk

Sainte Maxime: Beautiful sea view

for this south facing property in a quiet area

Located in the Gulf of St Tropez, the little town of Les Issambres is a delightful

sea resort with 8km of sandy beaches, close to Sainte Maxime.

Numerous sport and leisure activities can be practiced in the close area.

This recently built villa enjoys beautiful panoramic sea views, thanks to its

position on a hilltop.

The area is residential and very quiet, the main shops and beaches are

located only 10 min walk away.

The villa includes a beautiful modern swimming pool, 110m² of terraces,

a bright living room of 50m², 4 bedrooms and a large basement of 75m².

An ideal property for a large family or a secondary home for your holidays.

Location: Sainte Maxime

Living area: 160 m²

Land size: 1596 m²

Price: 1,250,000 €

Ref: VV-00533

www.hmj-france.com

496 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


Peter Koch

p.koch@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

One of the most beautiful views of Cannes

– luxurious and exclusive estate

Provencal villa located on one of the most sought-after addresses in Cannes

- Secure estate with 24h guardian.

The villa is very private, with no vis-a-vis, and enjoys stunning views over

the bay of Cannes, the Lerins Islands and the Esterel Mountains. It is set

on a beautiful garden with a very original swimming pool .

Includes: Hallway, guest toilet, cloakroom, fully-equipped kitchen with bay

window overlooking the Mediterranean Sea, living room with bar area, high

ceilings & large sliding doors with direct access to terrace / garden, 1 bedroom,

1 bathroom (with washbasin, bidet, toilet, bath tub and shower).

Upstairs there is a loft, which includes an office, hallway, toilet, cupboards,

2 bedrooms and 1 bathroom (with washbasin, bidet, bath tub and WC).

Double garage and cellar.

Location: Cannes

Living area: 180 m²

Land size: 950 m²

Price: 3,750,000 €

Ref: VV-00547

www.hmj-france.com

497


Peter Koch

p.koch@bruun-rasmussen.dk

Lovely Provencal villa with pool, excellent

condition, quiet location close to centre

With a typical provence style architecture, this delightful villa is built on a

lovely plot facing South/West with a swimming pool and several century old

olive trees. It enjoys beautiful open view over the green countryside. The

neighborhood is very quiet and residential.

The interior of the house is in excellent condition and has a lot of charm.

It includes:

Entry level: spacious living room with fireplace, huge kitchen with table for 8

people, 1 bedroom with ensuite bathroom, a shower room.

Garden level: 1 bedroom with direct access to garden, 1 bathroom, laundry

room.

1st floor: 3 bedrooms.

Garage.

Location: Vence

Living area: 200 m²

Land size: 1600 m²

Price: 949,000 €

Ref: VV-00487

www.hmj-france.com

498 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841


Peter Koch

p.koch@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

Apartment in historic castle, with pool

and beautiful view of provence

Situated on a hilltop in the village of Tourrettes, the castle “Le Puy” was built

by Napoleon’s famous engineer - Jacques Alexandre Fabre.

The castle enjoys breathtaking panoramic views over the Provence landscape.

The location is very quiet, yet only 2 minute walk to shops, restaurants and

cafes in the village. It is about 10 minutes drive from the golf course “Four

Seasons Terre Blanche”.

The apartment has a fantastic atmosphere, with high ceilings and numerous

large windows which bring wonderful light...

This property is perfect for you, if you are looking for: majestic ambiance, easy

maintenance, beautiful views, peace and quietness.

Location: Tourrettes

Living area: 258 m²

Terrace size: 32 m²

Price: 1,280,000 €

Ref: VA-00553

www.hmj-france.com

499


ANTIqueS

500 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 841

More magazines by this user
Similar magazines