MODERN ART + DESIGN - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

MODERN ART + DESIGN - Bruun Rasmussen

Modern art + design

International auction 831


M o D ern arT + D e S ign

International auction 831

auCTion

18 - 27 September 2012

preview

Thursday 13 September 3 pm - 6 pm

Friday 14 September 11 am - 5 pm

Saturday 15 September 11 am - 4 pm

Sunday 16 September 11 am - 4 pm

Monday 17 September 11 am - 5 pm

or by special appointment

Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112

bredgade@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.dk


S peC ialiSTS in M o D ern arT anD D e S ign

Paintings, sculptures and prints

niels raben

+45 8818 1181

nra@bruun-rasmussen.dk

Paintings, sculptures and prints

niels Boe Hauggaard

+45 8818 1182

nbh@bruun-rasmussen.dk

Paintings, sculptures and prints

Kathrine eriksen

+45 8818 1184

ke@bruun-rasmussen.dk

Paintings and design

peter Beck – aarhus

+45 8818 1186

pb@bruun-rasmussen.dk

Design

peter Tholstrup – aarhus

+45 8818 1195

pt@bruun-rasmussen.dk

Paintings and design

Frederik Bruun rasmussen

+45 8818 1003

fbr@bruun-rasmussen.dk

Design

peter Kjelgaard

+45 8818 1191

pkj@bruun-rasmussen.dk

Design

ole ravn

+45 8818 1192

olr@bruun-rasmussen.dk

Design

amalie Hansen

+45 8818 1194

amh@bruun-rasmussen.dk

Paintings and design

anna B. widenborg

+45 8818 1187

awi@bruun-rasmussen.dk

Silver and public relations

alexa Bruun rasmussen

+45 8818 1091

alexa@bruun-rasmussen.dk

Q-park offers Bruun Rasmussen clients a 50% discount when parking at the Dr. Tværgade garage.

Discount tickets are available at the catalog sale and not to be used until exit.

Q-Park tilbyder Bruun Rasmussens kunder 50% rabat ved parkering i garagen på Dronningens Tværgade 4.

Rabatbillet rekvireres ved Bruun Rasmussens katalogsalg og benyttes først ved udkørsel.


D ayS o F S ale

________________________________________________________

F ine arT + anT iqueS

Tuesday 18 September

5 pm paintings 1 - 128

Wednesday 19 September

2 pm Furniture, bronzes and clocks 129 - 263

Silver and porcelain 264 - 304

Carpets 305 - 349

Thursday 20 September

4 pm Jewellery and wristwatches 350 - 596

________________________________________________________

M o D ern arT + D e S ign

Tuesday 25 September

5 pm Modern paintings and sculptures 597 - 659

ove Højgaard andersen – an art collection 660 - 748

Wednesday 26 September

2 pm Modern paintings, sculptures and prints 749 - 914

Silver and ceramics 915 - 1005

Thursday 27 September

5 pm Finn Juhl 100 years 1006 - 1077

Modern furniture and design 1078 - 1210

________________________________________________________

D eaD line F or C laiM ing iT e MS: 10 oCTo B er

Items bought at Auction 831 must be paid no later than eight days from the date of the invoice

and claimed on Bredgade 33 by Wednesday 10 October at the latest. Otherwise, they will be moved

to Bruun Rasmussen’s storage facility at Baltikavej 10 in Copenhagen at the buyer’s expense and

risk. This transportation will cost DKK 100 per item VAT included, and storage will cost DKK 100

per item per week VAT included.


auKTionSKalenD er

________________________________________________________

F ine arT + anT iqueS

Tirsdag 18. september

kl. 17 Malerier 1 - 128

Onsdag 19. september

kl. 14 Møbler, bronzer og ure 129 - 263

Sølv og porcelæn 264 - 304

Tæpper 305 - 349

Torsdag 20. september

kl. 16 Smykker og armbåndsure 350 - 596

________________________________________________________

M o D ern arT + D e S ign

Tirsdag 25. september

kl. 17 Moderne malerier og skulpturer 597 - 659

ove Højgaard andersen – en kunstsamling 660 - 748

Onsdag 26. september

kl. 14 Moderne malerier, skulpturer og grafik 749 - 914

Sølv og keramik 915 - 1005

Torsdag 27. september

kl. 17 Finn Juhl 100 år 1006 - 1077

Moderne møbler og design 1078 - 1210

________________________________________________________

S i DSTe F riST F or aFHenT ning: 10. oKTo B er

Effekter købt på auktion 831 skal være betalt senest 8 dage efter fakturadatoen og afhentet

i Bredgade 33 senest onsdag den 10. oktober. I modsat fald bliver de transporteret til Bruun

Rasmussens lager på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn for købers regning og risiko.

Transporten koster 100 kr. pr. effekt inkl. moms, og opbevaringen koster 100 kr. pr. effekt pr.

påbegyndt uge inkl. moms.


M o D erne K unST + D e S ign

International auktion 831

auKT ion

18. - 27. september 2012

e FTerS yn

Torsdag 13. september kl. 15 - kl. 18

Fredag 14. september kl. 11 - kl. 17

lørdag 15. september kl. 11 - kl. 16

Søndag 16. september kl. 11 - kl. 16

Mandag 17. september kl. 11 - kl. 17

Danske katalogtekster kan ses på bruun-rasmussen.dk

Bredgade 33 · 1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112

bredgade@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.dk


Malerisk kvalitet og kompromisløst design

Bruun rasmussens moderne afdeling står denne gang for ikke mindre end tre kataloger. ud over dette

primære katalog sættes der i to yderligere kataloger fokus på henholdsvis ove Højgaard andersens

enestående kunstsamling og på 60 udsøgte møbler af arkitekten Finn Juhl i anledning af 100-året

for hans fødsel.

i dette katalog er CoBra flot repræsenteret med bl.a. 14 værker af asger Jorn. i front ses ”le sorcier,

ii” (en mandlig heks), der med sin titel og skildrede figur utvivlsomt relaterer til opførelsen af digtet

”le Streghe” (heksene) i den italienske by albisola, hvor Jorn og andre udklædte kunstnere deltog.

værket blev til i 1957 – en brydningstid, hvor Jorn orienterer sig mod et keramisk udtryk. Med sin

glasuragtige overflade leder maleriet da også tanken hen på hovedværket fra perioden – det keramiske

relief til aarhus Katedralskole (kat.nr. 619).

Moderne kunst har mange ansigter, og Kurt Trampedachs tre selvportrætter inkarnerer hans gennemgående

eksistentielle temaer og alsidige billedsprog (kat.nr. 638, 646 og 655). portrættet står

også som andy warhol foretrukne genre, og for rock’n’roll-tilhængerne byder auktionen på mulighed

for at gå derfra i selskab med rolling Stones’ legendariske frontfigur Mick Jagger (kat.nr. 893). eller

hvad med warhols parafrase over Botticellis berømte og højtelskede renæssanceværk ”venus fødsel”,

der hænger i uffizierne i Firenze (kat.nr. 894)?

Kubisme, ekspressionisme og futurisme møder hinanden i ét og samme værk. Manden bag ”gasværkshavnen”

fra 1918-20 er anton Hansen, der befandt sig i periferien af den danske kunstscene

i mellemkrigsårene. Med sit stærke billedsprog og sociale indignation står værket som et væsentlig

bidrag til periodens kunst (kat.nr. 606).

i katalogets anden del findes sølv, kunsthåndværk og danske møbelklassikere. Blandt højdepunkterne

ses det nærmest arkitektoniske cocktailsæt i overdimensioneret størrelse med tilhørende bakke. Det

er formgivet af den funktionalistiske arkitekt Kay Fisker og udført hos a. Michelsen (kat.nr. 940).

Hans J. wegner er særdeles eftertragtet i disse år, og flere af hans møbler har sat varige spor i den

internationale designhistorie. auktionen byder på en række af hans mest sjældne modeller, som er

formgivet i første halvdel af 1950’erne og udført hos wegners faste samarbejdspartner snedkermester

Johannes Hansen (kat.nr. 1132, 1134, 1135 og 1168).

vi bevæger os også længere tilbage i møbelhistorien med et stærkt opbud af 1930’erne og 40’ernes

design fra tidens modernistiske arkitekter som f.eks. Flemming og Mogens lassen. Heriblandt sidstnævntes

fine Ægypter-arbejdsbord, der blev udført på bestilling af den folkekære tegner Christel Marott,

som gennem fem årtier berigede alverdens magasiner og ungpigebøger med sin karakteristiske streg

(kat.nr. 1152).

velkommen til efterårsauktion i Bredgade!

Jesper Bruun rasmussen


Pictorial quality and uncompromising design

This autumn, the modern department at Bruun rasmussen presents three catalogues. in addition to

this main catalogue, there are two catalogues: one which focuses on ove Højgaard andersen’s unique

art collection, and the other on 60 exquisite pieces of furniture by the architect Finn Juhl, celebrating

his 100th birthday.

This catalogue introduces an impressive collection of CoBra works, including 14 pictures by asger

Jorn. leading the way, is ”le sorcier, ii” (a male witch) whose title, as well as the figure depicted,

hints at the performance of the poem ”le Streghe” (the witches) in the italian town of albisola,

during which Jorn and fellow artists dressed up and participated. The painting was created in 1957

– a time of unrest and upheaval – when Jorn leans towards ceramic expression. The glazed surface

of the painting is a clear reminder of his major work from that period – the ceramic relief made for

aarhus Katedralskole (lot 619).

Modern art has many faces, and Kurt Trampedach’s three self-portraits unify his recurring, existential

motifs and versatile imagery (lot 638, 646 and 655). portraiture is also andy warhol’s preferred

genre, and here we have two fine examples. rock’n roll fans will have the opportunity to leave the

auction accompanied by the legendary rolling Stones front man, Mick Jagger (lot 893). or for the

rest, how about warhol’s paraphrase of Botticelli’s famous and beloved renaissance picture ”Birth of

venus” which hangs in the uffizi gallery in Florence (lot 894)?

Cubism, expressionism, and futurism are joined in a single painting in ”gasværkshavnen”, from 1918-

20. The man behind the painting is anton Hansen, who was working at the periphery of the Danish

artistic scene during the inter-war period. The strong imagery and social indignation depicted in the

picture make it an important contribution to the art of the period (lot 606).

The second part of this catalogue contains silver, arts and craft, and Danish furniture classics. one of

the highlights is the architectonic, oversized silver cocktail set with accompanying tray. The set was

designed by the functionalistic architect Kay Fisker and produced by a. Michelsen (lot 940).

Hans J. wegner has been in high demand in recent years. Several of his pieces of furniture have left

indelible traces on international design history. we are offering a number of his most rare models,

designed in the first half of the 1950’s, and made by wegner’s regular collaborator, cabinetmaker

Johannes Hansen (lot 1132, 1134, 135 and 1168).

we are also moving further back in furniture history with a wide variety of designs from the 1930’s

and 1940’s by modernist architects of that time – such as Flemming and Mogens lassen. an example

is a fine egyptian Table by Mogens lassen, which was made to order for the popular illustrator

Christel Marott, who for five decades illustrated magazines and books for young girls in her

characteristic style (lot 1152).

welcome to the autumn auction in Bredgade!

Jesper Bruun rasmussen


Cat.no. 638: Kurt Trampedach


MODERN PAINTINGS

AND SCULPTURES

Tuesday 25 September 5 pm

Lot 597 - 659


597 CD

HANS SCHERFIG

b. Copenhagen 1905, d. Fredensborg 1979

597

Mandrill and baboon in the jungle. Signed Scherfig

1950. Tempera on board. 51 x 66 cm.

DKK 50,000-75,000 / € 6,750-10,000

10 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

598

598 CD

HANS SCHERFIG

b. Copenhagen 1905, d. Fredensborg 1979

Elephant in the jungle. Signed Scherfig 1954.

Tempera on masonite. 33 x 62 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

11


599 CD

JENS SØNDERGAARD

b. Øster Assels 1895, d. Skovshoved 1957

599

"Skrænt ved havet" (Cliffs by the sea). Signed Jens

Søndergaard 36 and titled on the reverse. Oil on

canvas. 82 x 87 cm. DKK 30,000 / € 4,050

12 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

600

600 CD

SAMUEL JOENSEN-MIKINES

b. Mykines 1906, d. Copenhagen 1979

"Fra Mykineshólmur" (From Mykineshólmur),

the Faroe Islands. Signed S. J-Mikines. Oil on

canvas. 62 x 80 cm. DKK 50,000 / € 6,750

13


601 CD

SVEN HAVSTEEN-MIKKELSEN

b. Argentina 1912, d. 1999

601

Sunset over the mountains, Greenland. Signed SHM.

Oil on canvas. 97 x 162 cm.

DKK 60,000-75,000 / € 8,050-10,000

14 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

602

602 CD

OLUF HØST

b. Svaneke 1884, d. Gudhjem 1966

"Sommernat" (Summer night), Gudhjem. Signed OH

35; signed and titled on a label on the reverse. Oil

on canvas. 81 x 100 cm.

Exhibited: "Mindeudstilling for Oluf Høst", Louisiana

Museum of Modern Art, Humlebæk 1966.

DKK 125,000 / € 17,000

15


604

603

16 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


603 CD

JOHANNES S. KJARVAL

b. Efri-Ey 1885, d. 1972

Landscape with a geyser, Iceland. Signed Joh.

S. Kjarval. Oil on canvas. 92 x 128 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

604 CD

JOHANNES S. KJARVAL

b. Efri-Ey 1885, d. 1972

Landscape, Iceland. Signed and dated J. S.

Kjarval 1946. Oil on canvas. 80 x 98 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

605

605 CD

OLUF HØST

b. Svaneke 1884, d. Gudhjem 1966

Scenery from Bognemark, Gudhjem. Signed

twice O.H. Oil on canvas. 89 x 146 cm.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

17


606 CD

ANTON HANSEN

b. Vedskølle, Herfølge 1891, d. 1960

"Gasværkshavnen" (The Gas Works Harbour), c. 1918-20. Signed Anton

Hansen. Oil on canvas. 90 x 90 cm.

Literature: Ekstra Bladet, September 3, 1918. Drawing with similar motive ill. under

the headline "Kullene" (The Charcoal) and with a verse signed 'Jacob Ærlig'.

Literature: Hanne Abildgaard: "Anton Hansen - Mellemkrigstidens sorte satiriker",

Copenhagen 2001, ill. p. 298.

Literature: Mikael Wivel: "Dansk kunst i det 20. århundrede", Copenhagen 2008,

ill. and mentioned p. 372-373.

Provenance: Carl Clausen's collection, his auction at Odd Fellow Palæet, Copenhagen,

October 1930, cat. no. 38. DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

The work “Gasværkshavnen” (The Gas Works Harbour) is one of the few known

examples of Anton Hansen’s painterly contribution to early Danish modernism.

Hansen was on the periphery of the modernist art scene, which was particularly

dynamic and experimental in and around 1918. He exhibited at the Artists’ Autumn

Exhibition (KE) in 1918, at which Vilhelm Lundstrøm’s “Pakkassebilleder”

(packing box pictures) derived success from scandal, and knew artists such as

Olaf Rude, Jais Nielsen and William Scharff, whose cubist experiments he admired.

A painting such as “Gasværkshavnen” stands out from the work of his

peers, primarily through its social indignation, but Hansen seemed to have neither

the urge nor the encouragement to continue along the path of painting.

Of Anton Hansen’s works in relation to the other modernists at the Artists’ Autumn

Exhibition in 1918, Mikael Wivel writes: “(...) The style may have been related,

but it had far more substance. The figuration was naive, the simplification

cubist and the dynamics expressionist - not to mention futuristic. In this respect,

a painting such as “Havnen” (the work up for auction here) is extremely characteristic

of his efforts (...). It is dynamically constructed as a sort of painted

collage that gradually comes together to tell the story of the toil underlying the

energy which ensures that the wheels can rotate and the sparks fly. Hansen gets

right down to the basic forces in society, and he displays them with both humour

and passion, but also with a certain expressive naivety verging on Robert Storm

Petersens”.

18 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

606

Kranen synger Dagen lang

med Pift og Fløjt sin hæse Sang

og graadigt slaar den Kloen

ned i Lastens sorte Hul

og hiver saa en stor Dragt Kul

op over Løbebroen

Solens Glød fra Urtidsaar

med Damper over Havet gaar

trods Krigens Gru og Jammer

og tænder over denne By

fra Aftenmulm til Gyldengry

ti Tusind spæde Flammer.

‘Jacob Ærlig’, Ekstra Bladet,

September 3, 1918.

19


607 CD

RICHARD MORTENSEN

b. Copenhagen 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

607

"Portrait of Cézanne (Odense)", April 1940.

Unsigned. Oil on canvas. 62 x 42 cm.

Literature: Jan Würtz Frandsen: "Richard

Mortensen. Afklaringens År 1940-1958. Besættelse

og rekonstruktion", fig. 31, ill. p. 36.

DKK 50,000 / € 6,750

20 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

608

608 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Happy Mask, 1942. Unsigned. Oil on canvas.

46 x 44 cm.

Literature: Guy Atkins: Jorn in Scandinavia

1930-1953, no. 280, ill.

Provenance: Poul Henningsen, Copenhagen.

Acquired directly from the artist.

Provenance: Henry Schmidt, Copenhagen.

DKK 175,000 / € 23,500

21


609

610 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

609 CD

REINHOUD D'HAESE

b. Geraadsbergen 1928, d. 2007

Standing figure. Unsigned. Patinated copper on

a base of lithographic stone. H. incl. base 54 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

Fantasy Animal. Signed Jorn 46, Saxnäs. Oil on masonite. 33 x 25 cm.

Literature: Guy Atkins: "Jorn in Scandinavia 1930-1953", no. 469, ill. p. 368.

Provenance: The artist Niels Wedel, Orust, Sweden. Acquired directly from Asger

Jorn and hence by descent in the family. Not previously offered for sale.

Just as Asger Jorn, Swedish artist Nils Adolf Wedel (1897-1967) was early in

his career oriented towards Modernism within French art. From 1921-22 he

studied under Othon Friesz at Académie Moderne in Paris, a period in which

he met Fernand Léger. The encounter with the marked simplicity of Léger's art

became a turning point in the development of Wedel's own idiom and he later

described his introduction to Cubism as the most seminal experience in his life.

22 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

610

Years later, 17-year-old Asger Jorn followed in the same track when in 1936 he

travelled to Paris where he defined the future of his artistic career as a student

at Léger's Académie Contemporaine.

Jorn and Wedel's road crossed in Copenhagen when in November 1945 Jorn was

planning an exhibition of Danish art in Sweden and Niels Wedel exhibited at

the autumn exhibition Høstudstillingen. In the summer of 1946, Jorn travelled

to Sweden and visited, among others, Niels Wedel in Orust north of Gothenburg

on his way to Saxnäs in Lapland. The three paintings currently on auction all

originate from Niels Wedel's collection and presumably came into his possession

during their joint preparations for exhibitions or in connection with Jorn's

trips to Sweden and his stays there in 1945-46. DKK 150,000 / € 20,000

23


611 CD

MOGENS BALLE

b. Copenhagen 1921, d. Asminderup 1988

"Tale gennem farve" (Speech through colour).

Signed M.B. 67. Oil on canvas. 81 x 100 cm.

Exhibited: Galerie F 15, Norway.

DKK 50,000 / € 6,750

611

24 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

612

612 CD

PIERRE ALECHINSKY

b. Bruxelles 1927

"C'est ma foi vrai", 1978. Signed Alechinsky; signed, titled

and dated on the reverse. Oil on canvas. 46 x 38 cm.

Provenance: Galerie Brich, Copenhagen.

DKK 125,000 / € 17,000

25


613

613 CD

SHINKICHI TAJIRI

b. Los Angeles 1923

Sculpture. Stamped Tajiri 67. Patinated

bronze. H. 132 cm.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

614 CD

CORNEILLE

b. Liège 1922, d. 2010

614

"Le soleil prisonnier de l'eau". Signed on the reverse Corneille 58.

Oil on canvas. 80 x 70 cm.

Exhibited: "Paris 1959", Galerie Blanche, Stockholm 1959.

Exhibited: Kunstforeningen, Copenhagen 1971, cat. no. 32.

Provenance: Galerie H. le Gendre, Paris.

The period from the mid-1950s to around 1962 is Corneille's most lyrical

and painterly phase, in contrast to the early CoBrA years, and the works

of later years in which the figuration takes centre stage. The motifs often

revolve around the sun, but not in a traditional landscape structure with a

foreground, horizon and sky. During this period, Corneille worked by painting

from all four corners of a level canvas, making for an almost landscapelike

vue from a distant, fictional perspective. DKK 250,000 / € 33,500

27


615 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

615

"Maske i grønt landskab" (Mask in Green Landscape),

1962; signed and dated on the reverse. Oil on canvas.

65 x 46 cm. DKK 125,000 / € 17,000

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

616

616 CD

KAREL APPEL

b. Amsterdam 1921, d. 2006

Colourful mask. Signed Appel. Oil on canvas. 81 x 60 cm.

Provenance: Galerie Moderne, Silkeborg, Denmark.

DKK 300,000-400,000 / € 40,500-54,000

29


617 CD

CHRISTIAN DOTREMONT

b. Tervuren 1922, d. Buizingen 1979

617

"Et cætera, dit le début. Ex nihilis, dit la fin". Signed Dotremont

78. Indian ink on paper. Sheet size 52 x 41 cm.

DKK 50,000 / € 6,750

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

618

618 CD

SONJA FERLOV MANCOBA

b. Copenhagen 1911, d. Paris 1984

"A l'écoute du silence. Tilegnet Steingrim Laursen" (Hearing Stillness.

Dedicated to Steingrim Laursen), 1969. Signed SM III/VI.

Foundry stamp LJ cire perdue. Bronze. H. 29,5 cm. L. 34 cm.

Literature: Anne Christiansen, Folke Kjems og Nina Hobolth (ed):

"Sonja Ferlov Mancoba - Skulpturer/Sculptures", Holstebro 2003, fig.

74, ill. p. 143. DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

31


619 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Le sorcier, II", 1957. Signed Jorn. Oil on canvas. 104 x 71 cm.

Literature: Guy Atkins: "Asger Jorn. The crucial years: 1954-1964", no. 1062,

ill. p. 328.

Exhibited: Kunsthalle, Basel.

Exhibited: "Sommerudstilling", Galerie Moderne, Silkeborg, Denmark, 1983, ill.

in colours in the exhibition catalogue.

Provenance: Galerie Krugier, Geneve (label on the reverse).

"Le sorcier, II" was painted in the period between Jorn's establishment in Paris

and Albisola in 1954-55, and his return home as a celebrated artist with his

monumental relief for Aarhus Katedralskole in 1959. The title may relate to

an event in the Italian potters' colony Albisola, where Jorn and a group of

other artists took part in a dramatic performance of the poem "Le Streghe"

(the witches) in 1955. A procession of costumed characters - masked witches

- danced through the town to the accompaniment of music, culminating in a

moonlit witch burning on the beach.

In terms of its composition and materials, the connection to Albisola - and the

main work, the large-scale ceramic relief in Aarhus - is also very much in evidence.

During this period, the interplay between Jorn's ceramic expression and

his painting becomes generally more pronounced. He experiments by mixing

foreign elements, such as sand, in the colour. "Le sorcier, II" predominantly consists

of pure oil colour, but the expression nevertheless has something murallike

about it, as the figures and colours sparkle like glazes on a raw, textural

background.

In the mid-1950s, Jorn spoke of French artist Jean Dubuffet as the most important

painter of the day and, in 1955, they took part in the same exhibition at

Galerie Rive Gauche in Paris. Particularly in the 50s, Dubuffet epitomised the

cultivation of the painting's subject and surface - often in strong, frontal figure

paintings. An approach reflected to a certain extent in this work by Jorn.

DKK 1,200,000 / € 160,000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

619

33


620 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

620

Mask, 1965. Signed and dated on the reverse.

Oil on canvas. 65 x 46 cm.

DKK 75,000 / € 10,000

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

621

621 CD

HENRY HEERUP

b. Copenhagen 1907, d. s.p. 1993

Man and woman. Signed Heerup 51. Oil on rough

canvas. 99 x 100 cm.

DKK 80,000-100,000 / € 11,000-13,500

35


622 CD

LUCEBERT

b. Amsterdam 1924, d. 1994

622

623

"Kinderfeest", 1961. Signed Lucebert; titled and

dated on the reverse. Oil on canvas. 51 x 65 cm

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

623 CD

EUGÈNE BRANDS

b. Amsterdam 1913

"A Boy's Portrait", 1965. Signed Brands.

Oil on canvas. 50 x 65 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

624

624 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

"Kosmisk skov II " (Cosmic Forest II), 1985. Signed, titled

and dated on the reverse. Oil on canvas. 100 x 73 cm.

Literature: Per Hovdenakk: "Egill Jacobsen 3", ill. p. 133.

DKK 150,000 / € 20,000

37


625 CD

CORNEILLE

b. Liège 1922, d. 2010

625

"Adam au paradis perdu". Signed Corneille 63;

signed and titled on the reverse. 50 x 33 cm.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

626

626 CD

PIERRE ALECHINSKY

b. Bruxelles 1927

"Crochet", 1988. Signed Alechinsky; signed, titled

and dated on the stretcher. Acrylic on paper laid

down on canvas. 105 x 66 cm.

DKK 200,000 / € 27,000

39


627 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

627

"Maske i brunt" (Mask in brown), 1974; signed and

dated on the reverse. Oil on canvas. 66 x 42 cm.

DKK 100,000 / € 13,500

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

628

628 CD

EJLER BILLE

b. Odder 1910, d. 2004

"Dyrefabel" (Animal fable), 1979. Signed, titled and

dated on the reverse. Oil on canvas. 75 x 65 cm.

Provenance: The Hans Bendix Collection, Copenhagen.

DKK 150,000 / € 20,000

41


629 CD

CARL-HENNING PEDERSEN

b. Copenhagen 1913, d. s.p. 2007

629

"Den blå drøm" (The Blue Dream), 1973. Signed,

titled and dated on the reverse. Oil on canvas.

116 x 89 cm.

DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

630

630 CD

KAREL APPEL

b. Amsterdam 1921, d. 2006

Composition, c. 1980. Signed Appel. Oil on

canvas. 100 x 81 cm.

DKK 300,000-350,000 / € 40,500-47,000

43


631 CD

PIERRE ALECHINSKY

b. Bruxelles 1927

Composition. Signed Alechinsky 1975. Watercolour

on paper. Sheet size 27 x 44 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

631

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

632

632 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

"Brindavan II", 1977; signed and dated on the

reverse. Oil on canvas. 116 x 89 cm.

DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500

45


633 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Pastorale vuluptueuse or Child's Play", 1957-58. Signed Jorn; signed and

dated on the reverse. Oil on canvas. 130 x 130 cm.

Literature: Guy Atkins: "Asger Jorn. The crucial years 1954-1964", Copenhagen

1977, no. 1255 (dated here 1960).

Exhibited: "Asger Jorn-Retrospective exhibition", Kestner-Gesellschaft, Hannover

1973, cat. no. 44, ill. full page in colours p. 85.

Provenance: Lefebre Gallery, New York.

Lars Morell writes about the painting:

"'Child's Play' was undoubtedly inspired by children's drawings, but has been

executed with the sublime mastery of the tools by the born artist. Jorn's brush

moves up and down, to and from or round and round. First one way and then

the other. There's nothing he can't do, and he's willing to do it all. 'Child's Play'

has not been painted with an impressionist ductus, nor an expressionist one,

and you could hardly call it informal. All manner of brush strokes have been

given free rein. The nonchalant use of the painting materials - the earthy colours

and the spectral colours mixed together - shows just what an unsurpassed

painter Jorn was - and that we actually have yet to discover it. As always with

Jorn, the title is meant ironically, and 'Child's Play' is anything but child's play.

In the 1950s, Jorn's pictures were often based on his chaotic family life, and

the sparks are flying between the smiling blue woman at the bottom and the

energetic yellow figure at the top with the drawn half-moon above it - probably

a self-portrait. Asger Jorn was a whirlwind".

DKK 1,200,000-1,500,000 / € 160,000-200,000

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

633

47


634

635

634 CD

JEAN DEYROLLE

b. Nogent-sur-Marne 1911, d. Toulon 1967

"Amarin", Gordes 1955, opus 433.

Signed J. Deyrolle. Tempera on canvas.

81 x 65 cm.

Literature: Georges Richar-Rivier: "Deyrolle

Catalogue raisonné oeuvre peint

1944-1967", no. 55.38, ill. p. 167.

Exhibited: Kunstforeningen, Copenhagen

1956, cat. no. 53.

Exhibited: Kunstforeningen, Copenhagen

1968, cat. no. 35.

Provenance: Formerly in the collection of

music publisher Svend Wilhelm Hansen,

Copenhagen. DKK 40,000 / € 5,400

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


635 CD

PREBEN HORNUNG

b. Valby 1919, d. Frederiksberg 1989

"Atelierbillede" (Atelier painting), July

1971. Signed monogram; signed, titled

and dated on the reverse. Oil on canvas.

79 x 112 cm.

DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

636

636 CD

LYNN CHADWICK

b. London 1914, d. 2003

"Pair of cloaked figures". Stamped C 76, 742, 2/8.

Bronze. H. 25. (2)

Literature: Dennis Farr & Eva Chadwick: "Lynn Chadwick

Sculptor", fig. 742.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

49


637 CD

PER KIRKEBY

b. Copenhagen 1938

Composition, Læsø 1988. Signed and dated on the reverse.

Oil on canvas. 200 x 110 cm. Unframed.

Motif-wise and by virtue of its format, the work up for auction

is closely related to the artist's series of 'Nature Morte' paintings

from 1987-88. In Kirkeby's work, 'Nature Morte' is never

merely a trivial genre designation, but rather a very specific

prediction. With Kirkeby, nature is anything but frozen stagnation;

it is something in progress, transformation and degradation.

Neither is Kirkeby's painting a cursory look at the

landscape, but rather a deep archaeological dig beneath the

surface.

Kirkeby finds the term 'colourism' highly problematical and

superficial in relation to his art, yet colour is a key focal point

in his work: "(...) The colour means something, more than decoration.

The colour says something, has a content of a kind that

is difficult to pin down, and that, of course, is precisely the

point of doing a painting".

DKK 400,000-600,000 / € 54,000-80,500

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

637

51


638 CD

KURT TRAMPEDACH

b. Hillerød 1943

"Jeg gik mig over sø og land" (I travelled over Land and

Sea), c. 1984. Signed Trampedach, Pays Basque. Executed

at Broome Street, New York. Oil on canvas. 296 x 248 cm.

Provenance: Acquired directly from the artist by the present

owner. Not previously offered for sale.

Monumental paintings from Kurt Trampedach's New Yorker

years are something of a rarity on the Danish art market, as the

majority of these works were exhibited and sold through Allan

Stone Gallery in New York.

"Jeg gik mig over sø og land" (I travelled over sea and land)

refers quite literally to the shift in Kurt Trampedach's life and

art which occurred around the time of his move to the French

Basque Country in 1980, and as a result of the even greater

distance he placed between himself and Denmark when he left

for New York in 1983. His paintings of that period - this one

included - mark a new start in Trampedach's career - mentally,

motif-wise and in terms of his use of colour, which now

becomes intense and glowing. The work up for auction offers a

double vision, with a physical effect on the beholder due to its

sizable dimensions. In the depth (and looked at from a distance)

is a retrospective, thoughtful character, who insistently seeks

the beholder's gaze over his shoulder. In the foreground (seen

close up) figure and architecture studies as well as texts with

reference to the artist's new surroundings and world of motifs

in the Basque Country appear: the house in Sare (Sara), the

mountain La Rhune (Larrun), New [York], animals and people.

An immensely personal account of his travels through time and

continents. DKK 400,000 / € 54,000

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

638

53


639 CD

NADIR AFONSO

b. Chaves 1920

639

"Place Barroque". Signed Nadir Afonso 70; titled and dated on

the reverse. Oil on canvas. 75 x 89 cm.

Literature: "Nadir Afonso - Aesthetic Synthesis", Selected Artists

Galleries Inc., New York and Edition Galeria Alvarez, Oporto 1974, ill.

p. 34 (catalogue enclosed).

Provenance: Private collection, Denmark. DKK 50,000 / € 6,750

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

640 CD

VICTOR VASARELY

b. Pecs 1908, d. Paris 1997

640

Composition, c. 1960. Unsigned. Gouache, pencil and collage on

paper laid down on cardboard. Visible size 55 x 37 cm.

Provenance: Private Collection, Denmark. Gift from the artist directly to

the former owner, by descent in the family.

The work is registered in the archives of Michele Vasarely to be part of

the forthcoming catalogue raisonné. DKK 40,000 / € 5,400

55


641 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

641

"Kiss my nipples", 1975; Signed, titled and dated on

the reverse. Acrylic on canvas. 61 x 76 cm.

Provenance: Galerie Nord, Randers, Denmark.

DKK 150,000 / € 20,000

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

642

642 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

"I love you", 1979. Signed, titled and dated on the

reverse. Acrylic on canvas. 61 x 76 cm.

Provenance: Galerie Asbæk, Copenhagen.

DKK 150,000 / € 20,000

57


643 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

643

644

"Think you", 1986; Signed, titled and dated

on the reverse. Acrylic on canvas. 40 x 51 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

644 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

"I love dream", 1986; Signed, titled and dated

on the reverse. Acrylic on canvas. 40 x 51 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

645

645 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

"Love me?", 1985. Signed, titled and dated on

the reverse. Acrylic on canvas. 53 x 71 cm.

DKK 150,000 / € 20,000

59


646 CD

KURT TRAMPEDACH

b. Hillerød 1943

"Selvportræt, siddende" (Self portrait, seated).

Signed Kurt Trampedach 75. Oil and acrylic on

board. 198 x 300 cm.

Literature: Mikael Wivel: "Kurt Trampedach", Copenhagen

2001, fig. 81, ill. in colours on double page.

Sold at the request of SKAT (Tax, customs and duties

in Denmark).

"Selvportræt, siddende" (self-portrait, seated) from

1975 is a monumental masterpiece from the first part

of Kurt Trampedach's career. The work is a continuation

of his figure paintings and self-portraits on a dark

background from the early 70s, and yet it points towards

the more open, picturesque and textural possibilities

in his later production. The painting balances

between - and elegantly unites - classic, illusionistic

figure painting with non-figurative, surface-oriented

abstraction. On the right, the artist emerges from the

darkness, his cigarette glowing, in spatial chiaroscuro

from a surface that otherwise resembles an expressionist

painting. The surface of the painting contains

rudimentary paintings, drawings and scribblings - the

beginnings of something that is then left unfinished

or something he regretted. An attempt has even been

made to obscure with green the artist's yellow signature,

apparently slapdashedly placed like a 'tag' on a

wall on the left. The work seems to portray the artist's

(and the beholder's) realm of opportunities and the existential,

human uncertainty that comes with having

a choice. DKK 300,000-400,000 / € 40,500-54,000

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

646

61


647 CD

RAINER FETTING

b. Wilhelmschaffen 1949

"Pfirsche", 2000. Signed, titled and dated

on the reverse. Marked on the reverse

G 148. Oil on canvas. 160 x 200 cm.

Sold at the request of SKAT (Tax, customs

and duties in Denmark).

DKK 100,000 / € 13,500

647

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

648

648 CD

ROBERT JACOBSEN

b. Copenhagen 1912, d. Egtved 1993

Concrete sculpture. Unsigned. Black painted

iron. H. 152 cm. L. 76 cm. D. 75 cm.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

63


649 CD

GIO POMODORO

b. 1930, d. 2002

649

Sculpture. Signed Gio Pomodoro 64, 1/6. Polished

bronze. H. incl. base 19 cm. W. 42 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

650

650 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

"Composition Angulaire", 1981. Signed

Bitran; signed, titled and dated on the

reverse. Oil on canvas. 130 x 97 cm.

DKK 60,000-75,000 / € 8,050-10,000

65


651 CD

PER KIRKEBY

b. Copenhagen 1938

Composition, Læsø 1981. Signed and dated on

the reverse. Oil on canvas. 130 x 200 cm.

Exhibited: Galerie Mikael Andersen, Copenhagen.

DKK 400,000-600,000 / € 54,000-80,500

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

651

67


652 CD

CHRISTIAN LEMMERZ

b. Karlsruhe 1959

652

"Mother Theresa", 2004. Signed Lemmerz;

stamped 2/3. Bronze. H. 78 cm.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

653

653 CD

MICHAEL KVIUM

b. Horsens 1955

"Fingerpainting", 1999. Signed, titled and dated

on the reverse. Oil on canvas. 190 x 170 cm.

DKK 250,000-300,000 / € 33,500-40,500

69


654

654

654 CD

KURT TRAMPEDACH

b. Hillerød 1943

"To drenge" (Two boys), 1981. Mixed media.

H. 65 cm. L. 110 cm. D. 100 cm.

Literature: Mikael Wivel: "Kurt Trampedach",

Copenhagen 2001, no. 115, ill. p. 198.

DKK 125,000 / € 17,000

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

655

655 CD

KURT TRAMPEDACH

b. Hillerød 1943

"Selvportræt. Siddende med pensel" (Self portrait.

Seated with brush). Signed on the reverse Kurt

Trampedach 1974. Oil on canvas. 145 x 120 cm.

Literature: Mikael Wivel: "Kurt Trampedach", Copenhagen

2001, fig. 74, ill. in colours.

DKK 200,000 / € 27,000

71


656 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

Women with flowers. Signed with the

artist's red stamp. Gouache on paper laid

down on canvas. 80 x 125 cm.

DKK 100,000 / € 13,500

656

657

657 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

Woman and flowers. Signed Walasse

Ting 79. Acrylic on paper laid down on

canvas. 71 x 100 cm.

DKK 125,000 / € 17,000

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

658

658 CD

WALASSE TING

b. Shanghai 1929, d. New York 2010

Three standing women. Signed with artists

red stamp. Acrylic on rice paper laid down

on canvas. 175 x 95 cm.

DKK 225,000 / € 30,500

73


659 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

659

"Intérieur-Extérieur V". Signed Bitran 67; signed, titled

and dated on the reverse. Oil on canvas. 116 x 89 cm.

Exhibited: Randers Kunstmuseum (as cat. no. 27).

Provenance: Galerie Ariel, Paris (No. 5394).

Provenance: Galerie Birch, Copenhagen.

DKK 50,000 / € 6,750

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


MODERN PAINTINGS,

SCULPTURES AND PRINTS

Wednesday 26 September 2 pm

Lot 749 - 914


749

750

749 CD

OLUF HØST

b. Svaneke 1884, d. Gudhjem 1966

The red Smokehouse, winter, Gudhjem.

Double signed OH, 5-2-47.

Oil on canvas. 61 x 61 cm.

DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

750 CD

JENS SØNDERGAARD

b. Øster Assels 1895, d. Skovshoved 1957

Boats on the beach. Signed Jens

Søndergaard. Oil on canvas.

80 x 102 cm. DKK 30,000 / € 4,050

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


751 CD

SVEN HAVSTEEN-

MIKKELSEN

b. Argentina 1912, d. 1999

752

"Lopra", the Faroe Islands.

Signed SHM; titled on the reverse.

Oil on canvas. 55 x 65 cm.

DKK 30,000 / € 4,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

751

752 CD

JÚLÍANA SVEINSDÓTTIR

b. Island 1889, d. København 1966

"Bláufjöll", Landscape, Iceland. Signed Júlíana Sveinsdottir

46. Oil on canvas. 66 x 81 cm.

Exhibited: Charlottenborg, Copenhagen 1947.

Exhibited: Kunstforeningen, Copenhagen 1963, cat. no. 24.

DKK 20,000 / € 2,700

77


753 CD

SVEN HAVSTEEN-MIKKELSEN

b. Argentina 1912, d. 1999

753

"Blosseville Kyst" (Blosseville Coast), Greenland, c.

1986. Signed S. Havsteen; signed and titled on the

reverse. Oil on canvas. 65 x 92 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

754

754 CD

SAMUEL JOENSEN-MIKINES

b. Mykines 1906, d. Copenhagen 1979

A smokehouse, Bornholm. Signed S. J-Mikines 70.

Oil on canvas. 75 x 100 cm. DKK 40,000 / € 5,400

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


755 CD

SVEN HAVSTEEN-MIKKELSEN

b. Argentina 1912, d. 1999

"Vågs Eide", 1986, the Faroe Islands. Signed SHM;

signed, titled and dated on the reverse. Oil on canvas.

65 x 92 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

756

755

756 CD

SAMUEL JOENSEN-MIKINES

b. Mykines 1906, d. Copenhagen 1979

Landscape with mountain and reflecting water,

the Faroe Islands. Signed S. J-Mikines 53. Oil on

canvas. 100 x 123 cm. DKK 50,000 / € 6,750

79


757 CD

SIEGFRIED WAGNER

b. Hamburg 1874, d. Lyngby 1952

"Morgentoilette, Pelikanunge" (Morning toilet, Pelican

Young), 1915. Signed monogram; stamped L. Rasmussen,

København. Patinated bronze on wooden stand. Total H.

24 cm.

Literature: Teresa Nielsen (ed.): "Billedhuggerne Olga og Siegfried

Wagner", Vejen Kunstmuseum 2005, ill. p. 111.

Exhibited: Den Frie Udstilling, Copenhagen 1916, cat. no. 418.

Provenance: By descent in the artist's family. Not previously

offered for sale.

The works up for auction by husband and wife sculptors Olga

and Siegfried Wagner have been passed down through the

artists' family, and have not been offered for sale in recent

years. The couple were two of the few Danish exponents of

the Art Nouveau style or the Arts and Crafts style at the turn

of the 20th century and made quite a distinctive contribution

to Danish art history. Both Olga and Siegfried, who were

highly sophisticated in their choice of materials and processing,

were acclaimed artists in their day and achieved museum

representation. They carried out countless public and private

decorating assignments, the most famous of which is probably

Siegfried Wagner's "Lurblæserne" (The Lure Blowers")(1914)

on Rådhuspladsen (city square) in Copenhagen, but they have

since slipped into near oblivion.

DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

758

758 CD

SIEGFRIED WAGNER

b. Hamburg 1874, d. Lyngby 1952

757

"Idealmennesket" (The Ideal Man), 1901-04. The only existing

part of "Livets Brønd" (The Well of Life). Gilded bronze

on marble base. Total H. 43 cm.

Literature: Teresa Nielsen (ed.): "Billedhuggerne Olga og Siegfried

Wagner", Vejen Kunstmuseum 2005, ill. plate V.

Provenance: By descent in the artist's family. Not previously offered

for sale. DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


760 CD

OLGA WAGNER

b. København 1873, d. Lyngby 1963

759

"Elektronerne leger" (The Electrons Play), 1950.

Signed monogram. Painted wood. H. 29 cm.

Literature: Teresa Nielsen (ed.): "Billedhuggerne

Olga og Siegfried Wagner", Vejen Kunst museum

2005, ill. plate XIII.

Provenance: By descent in the artist's family. Not

previously offered for sale.

DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

759 CD

SIEGFRIED WAGNER

b. Hamburg 1874, d. Lyngby 1952

"Støtten fra Sodoma" (The Woman from Sodoma),

1905. Limestone. 198 x 76 x 50 cm.

Literature: Teresa Nielsen (red.): "Billedhuggerne Olga og

Siegfried Wagner", Vejen Kunstmuseum 2005, ill. plate VIII.

Version in plaster in the collection at Vejen Kunstmuseum.

Provenance: By descent in the family. Not previously offered

for sale.

Please note: On display at Sundkrogsgade 30, Copenhagen

Ø. during the viewing; Weekdays 10 am to 5 pm; Saturday

10 am to 2 pm. DKK 30,000-50,000 / € 4,050-6,750

760

81


761

762 CD

JEAN RENÉ GAUGUIN

b. Paris 1881, d. Copenhagen 1961

Dancing man. Conceived c. 1915. Patinated

bronze. H. 19 cm. DKK 15,000 / € 2,000

761

KAI NIELSEN

b. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

Two Sisters, (1916). Signed Kai Nielsen fec. Plaster.

H. 138 cm.

Literature: Christian Gether: "Billedhuggeren Kai Nielsen

1882-1924", (version in marble) ill. fi g. 1, p. 139.

Literature: Nina Kai Nielsen: "Billedbogen om Kai

Nielsen" (version in marble) ill. p. 25).

Literature: Vilhelm Wanscher: "Kai Nielsen. Hans Liv og

Værker" (version in marble) ill. p. 40.

DKK 60,000-75,000 / € 8,050-10,000

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

762


763 CD

RUDOLPH TEGNER

b. Copenhagen 1873, d. Esbønderup 1950

"Herakles and the wild boar", 1919. Signed R. Tegner.

Stamped F. Barbedienne. Fondeur Paris. Bronze

H. 84 cm.

A similar sculpture belongs to the Rudolph Tegner

Museum and a full size bronze version (H. 246 cm.) is

placed in the Statue Park at the museum.

DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

764

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

764 CD

JOHANNES C. BJERG

b. Ødis 1886, d. Copenhagen 1955

763

"Rytter på stejlende hest" (Horse Rider), 1909. Signed

Joh. C. Bjerg, stamped DK 7 for Dansk Kunsthandel.

Brown polished bronze. H. 27 cm.

The fi gure is ill. and mentioned in Kresten Bjergs catalogue

of Johannes C. Bjerg's works at www.johannesbjerg.com.

DKK 15,000 / € 2,000

83


765

ERNST JOSEPHSON

b. Stockholm 1851, d. s.p. 1906

765 765

Compositions with figures. Both signed Ernst Josephson.

Pen on paper. Sheet size each 36 x 22 cm. (2)

DKK 20,000 / € 2,700

766

766 CD

WILHELM WILS

b. Kolding 1880, d. 1960

Scene from Dyrehavsbakken. Signed

Wils. Oil on canvas. 76 x 92 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


767 CD

IMMANUEL IBSEN

b. Skanderborg 1887, d. Göteborg 1944

Still life. Signed Ibsen 43. Oil on

canvas. 100 x 120 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

767

768 CD

JENS SØNDERGAARD

b. Øster Assels 1895, d. Skovshoved 1957

Landscape. Signed Jens Søndergaard. Oil on canvas. 84 x 97 cm.

Exhibited: Kunstforeningen, Copenhagen 1967, cat. no. 36.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

768

85


769

769 CD

ANKER HOFFMANN

b. Holte 1904, d. Lyngby 1985

Seated girl. Signed Anker Hoffmann 1974, stamped

LJ Cire perdue. Patinated bronze. H. 68 cm. L. 77 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

770

JØRGEN THOMS

b. Copenhagen 1917, d. Vipperød 2005

Standing model, c. 1950. Signed J. Thoms. Patinated

bronze. H. 180 cm. DKK 40,000 / € 5,400

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

770


771 CD

GERHARD HENNING

b. Stockholm 1880, d. Hellerup 1967

Young girl wiping her feet. Signed G. Henning. Stamped L.

Rasmussen. København. Bronze. H. 32 cm. L. 53 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

772 CD

GERHARD HENNING

b. Stockholm 1880, d. Hellerup 1967

Young girl braiding her hair. Signed G.

Henning. Stamped L. Rasmussen. København.

Bronze. H. 39 cm. L. 43 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

771

772

87


773

NIELS LARSEN STEVNS

b. Gevnø near Store Heddinge, Stevns 1864, d. Frederiksberg 1941

"Vejen ved Christiansdal" (The Road

near Christiansdal), 1919. Unsigned. Oil

on canvas. 50 x 70 cm.

Exhibited: "Kunstnernes Finlandshjælp",

Charlottenborg, Copenhagen 1940.

DKK 25,000 / € 3,350

774 CD

EDVARD WEIE

b. Copenhagen 1879, d. Frederiksberg 1943

Portrait of Mr. Toxsværd. Unsigned. Oil

on canvas. 42 x 36 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

773

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

774


776

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

775

775 CD

OLUF HØST

b. Svaneke 1884, d. Gudhjem 1966

View of the Danish painter Paul Høm's house, Bornholm. The artist Paul

Høm and his wife the Danish ceramist Lisbeth Munch-Petersen are seen

near the house. Unsigned. Oil on canvas. 65 x 100 cm.

Provenance: Former in Dr. Heiberg's collection; acquired directly from the artist.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

776 CD

EDVARD WEIE

b. Copenhagen 1879, d. Frederiksberg 1943

"Ved Solopgang, Christiansø" (At

Sunrise, Christiansø). Unsigned. Oil

on canvas. 42 x 52 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

89


777

779

777 CD

RICHARD MORTENSEN

b. Copenhagen 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

Solsikker (Sunflowers), c. 1930. Unsigned. Oil on

canvas. 100 x 75 cm. Unframed.

Painting with similar motif at The National Gallery

of Denmark, Copenhagen; Donation the Foundation

Charlotte and Richard Mortensen’s Art Collection.

DKK 10,000 / € 1,350

778 CD

ERIK OLSON

b. Halmstad 1901, d. smst. 1986

778

Blasphemy. Signed Erik Olson 1943. Oil on canvas

mounted on board. 35 x 27 cm.

DKK 12,000 / € 1,600

779 CD

RICHARD MORTENSEN

b. Copenhagen 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

"Sætstykke, Kejserens Seng, III. Akt" (Set piece, The

Emperor's Bed, III. Act). Scene from "Nattergalen"

(The Nightingale). Unsigned. Indian ink, watercolour

and gouache on paper. Visible size 56 x 44 cm.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


780 CD

RICHARD MORTENSEN

b. Copenhagen 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

"Eventyrlandskab" (Fairytale scenery), 1940.

Unsigned. Oil on canvas. 42 x 62 cm.

Literature: Jan Würtz Frandsen: "Richard Mortensen

Afklaringens år 1940-1958. Besættelse og rekonstruktion",

fig. 66, ill. p. 57.

DKK 50,000 / € 6,750

781 CD

RICHARD MORTENSEN

b. Copenhagen 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

"Nattergalen" (The Nightingale). Sketch for the

2. painting; the emperors chamber. Signed M

13 VII 44. Watercolour and ink on paper. Sheet

size 61 x 47 cm.

Literature: Jan Würtz Frandsen: "Richard Mortensen:

Afklaringens år 1940-1958. Besættelse og rekonstruktion",

fig. no. 318, ill. p. 254

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

780

781

91


782

782 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

Mask. Signed E.J. 68. Watercolour and

crayon on paper. Sheet size 37 x 27 cm.

DKK 12,000 / € 1,600

783 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Figure composition. Signed Jorn 53. Mixed

media on paper. Sheet size 8,5 x 9 cm.

Provenance: Rigmor Hamberg, Göteborg,

Sweden. Dedication from the artist on the

reverse.

Presented to Troels Andersen for registration

in the archive at Museum Jorn.

DKK 20,000 / € 2,700

92 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

783


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

784 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

784

Composition, Albisola 1966. Signed Jorn. Oil on canvas. 14 x 10 cm.

Literature: Guy Atkins: "Asger Jorn. The final years 1965-1973", no. 1679.

Provenance: Gift to photographer Vagn Hansen, attested on the reverse

by Børge Birch. DKK 40,000 / € 5,400

93


785 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

785

"Lumiere inerte". Signed Bitran 64; signed, titled and

dated on the reverse. Oil on canvas. 89 x 116 cm.

Provenance: Galerie Ariel, Paris.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

786

786 CD

STEPHEN GILBERT

b. Fife, Skotland 1910, d. Frome, Somerset 2007

Composition. Signed Stephen Gilbert

48. Watercolour on paper. Visible size

20 x 26 cm.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

94 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


787

788 CD

JESPER NEERGAARD

b. Frederiksberg 1939

Sculpture. Signed Neergaard (HCDI).

White marble. H. 22 cm. L. 31 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

787 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Composition. Signed Asger O.J. Paris

1937. Gouache on paper. Sheet size

18 x 13 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

788

95


789 CD

ANTON ROOSKENS

b. Griendtsveen 1906, d. Amsterdam 1976

789

Fantasy animals. Signed Rooskens 73.

Ceramic. Polycrome decorated stoneware.

54 x 45 cm.

DKK 35,000-40,000 / € 4,700-5,400

790 CD

CARL-HENNING

PEDERSEN

b. Copenhagen 1913, d. s.p. 2007

Fantasy Landscape. Signed chp 1957.

Mosaic. 67 x 55 x 4 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

790


791 CD

MOGENS BALLE

b. Copenhagen 1921, d. Asminderup 1988

Komposition. Signed MB 1970. Oil on wood. 36 x 106 cm.

Literature: Mogens Balle catalogue raisonné compiled by Henning

Smidth, www.smidth.dk, no. 1970-012.

Exhibited: Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen,

The Netherlands.

Exhibited: Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt's Museum,

Herning 2009, cat. no. 46. DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

792

791

792 CD

EUGÈNE BRANDS

b. Amsterdam 1913

"Married Couple", 1972. Signed

Brands; signed, titled and dated on

the reverse. Oil on canvas. 60 x 76 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

97


793

794 CD

STEPHEN GILBERT

b. Fife, Skotland 1910, d. Frome, Somerset 2007

"No. 15 a". Unsigned. Aluminum. H. 47 cm.

Provenance: Hamilton Galleries, London.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

793 CD

REINHOUD D'HAESE

b. Geraadsbergen 1928, d. 2007

"L'estocade", 1987. Aluminum, on a

base of lithographic stone. H. 32 cm.

(incl. base).

Provenance: Galleri GKM Siwert Bergström,

Malmö, Sweden. Acquired directly

from the artist.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

794


795 CD

SHINKICHI TAJIRI

b. Los Angeles 1923

Composition with objects. Signed

Tajiri 63. Indian ink on paper. Sheet

size 19 x 27 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

796-A CD

PIERRE

ALECHINSKY

b. Bruxelles 1927

796

Composition. Signed Alechinsky

le 16.XI.1963. Indicated A Amos

jamais loin. Mixed media on paper.

27 x 44 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

795

796 CD

LYNN CHADWICK

b. London 1914, d. 2003

"Seated figures". Signed Chadwick

75. Ink and watercolour on paper.

Sheet size 25 x 33 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

796-A

99


797 CD

MOGENS BALLE

b. Copenhagen 1921, d. Asminderup 1988

797

798

"Besøg" (Visit), 1979. Signed MB; titled and

dated on the reverse. Oil on canvas. 24 x 33 cm.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

798 CD

MOGENS BALLE

b. Copenhagen 1921, d. Asminderup 1988

"Hjemkomst" (Homecoming), 1970. Signed MB;

signed, titled and dated on the reverse. Oil on canvas.

34 x 41 cm. DKK 10,000 / € 1,350

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


799 CD

HENRY HEERUP

b. Copenhagen 1907, d. s.p. 1993

Bird, heart and sun. Signed Heerup 46.

Oil on board. 40 x 80 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

799

800 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"The young cuckoo", 1950. Unsigned. Oil on paper laid down

on board. 25 x 33 cm.

Literature: Guy Atkins: "Jorn in Scandinavia 1930-1953", no. 647.

Provenance: Galerie Birch, Copenhagen.

DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

800

101


801 CD

HENRY HEERUP

b. Copenhagen 1907, d. s.p. 1993

801

802

"To elskende på en hest" (Two lovers on a horse). Signed

Heerup 55; signed, titled and dated on the reverse. Oil

on canvas. 52 x 76 cm. DKK 30,000 / € 4,050

802 CD

HENRY HEERUP

b. Copenhagen 1907, d. s.p. 1993

Woman, moon and pixie. Unsigned.

Oil on canvas. 48 x 64 cm.

DKK 30,000 / € 4,050

102 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


803 CD

EGILL JACOBSEN

b. Copenhagen 1910, d. s.p. 1998

Composition with mask, 1970. Signed

and dated on the reverse. Oil on canvas.

42 x 65 cm. DKK 75,000 / € 10,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

803

804 CD

EUGÈNE BRANDS

b. Amsterdam 1913

"Summer Breeze", 1965. Signed Brands; signed, titled

and dated on the reverse. Oil on canvas. 71 x 85 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

804

103


805

806

805 CD

JACQUES DOUCET

b. Boulogne-sur-Seine 1924, d. Paris 1994

"Lucca", 1973. Signed Doucet;

signed and titled on the reverse.

Oil on canvas. 55 x 46 cm.

Exhibited: Art Paris, 2003.

Exhibited: "Cobra Reykjavik", Trondheim

Kunstmuseum, Norway 2008.

Provenance: Galleria d'arte r. rotta,

Geneve, DKK 25,000 / € 3,350

806 CD

JACQUES DOUCET

b. Boulogne-sur-Seine 1924, d. Paris 1994

Composition. Signed Doucet. Collage.

Visible size 22 x 30 cm.

DKK 10,000 / € 1,350

104 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


807 CD

EJLER BILLE

b. Odder 1910, d. 2004

"Meditation", 1938. Signed and titled E.

Bille 38. Watercolour on paper. Sheet size

27 x 22 cm. DKK 25,000 / € 3,350

808 CD

CORNEILLE

b. Liège 1922, d. 2010

Composition. Signed Corneille 58. Watercolour

and gouache on paper. Visible size

29 x 23 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

807

808

105


809 CD

SØREN GEORG JENSEN

b. Copenhagen 1917, d. Italy 1982

809

"Liggende figur (Knibtangen)", (1959). Unsigned.

Model for the sculpture at Sortedam Dossering

in Copenhagen. Patinated burned clay. H. 13 cm.

L. 37 cm and "Helios Boreios" (1970). Unsigned.

Model for the sculpture at Fyns Kunstmuseum in

Odense. Burned clay. H. 21 cm. (2)

Literature: Erik Christian Sørensen (ed): "Søren

Georg Jensen", Copenhagen 1997, ex. in bronze ill.

pp. 17 and 42 (Liggende figur) and "Helios Boreios),

ex. in burned clay and one in bronze ill. pp. 64-65.

DKK 15,000 / € 2,000

810 CD

SØREN GEORG JENSEN

b. Copenhagen 1917, d. Italy 1982

"Rørskulptur" (Pipe sculpture), c. 1967. Unsigned.

Terracotta. H. 80 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

810


811 CD

JEAN DEYROLLE

b. Nogent-sur-Marne 1911, d. Toulon 1967

"Geuir", Gordes 1959. Opus 616.

Signed J. Deyrolle; signed and titled

on the reverse. Tempera and oil on

canvas. 120 x 60 cm.

Literature: Georges Richar-Rivier:

"Deyrolle catalogue raisonné oeuvre

peint 1944-1967, no. 59.31, ill p. 208.

Exhibited: Kunstnernes Kunsthandel,

Copenhagen, 1960, cat. no. 11.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

811

107


813

812

812 CD

JESPER NEERGAARD

b. Frederiksberg 1939

Sculpture. Signed Neergaard (HAHG). White

marble. H. 41 cm B. 40 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

813 CD

MANUEL MARÍN

b. Cieza, Murcia 1942, d. 2007

Untitled. Stamped M. Marín. Standing mobile

in painted iron. H. 103 cm. W. 125 cm.

Unique.

Provenance: Mrs. Monika Rabassa, the artist's

widow. DKK 15,000 / € 2,000

108 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


814 CD

IB GEERTSEN

b. København 1919, d. 2009

"Rød-Blå" (Red-Blue), 1972-76;

signed, titled and dated on the reverse.

Oil on canvas. 92 x 73 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

815 CD

IB GEERTSEN

b. København 1919, d. 2009

Composition, 1949; signed and

dated on the reverse. Oil on canvas.

45 x 65 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

815

814

109


816 816

817

816 CD

IB GEERTSEN

b. København 1919, d. 2009

"Violet + Gult Rum" (Violet + Yellow

Room), 1967 and "Blå-Orange-Rød I"

(Blue-Orange-Red), 1970; both signed,

titled and dated on the reverse. Oil on

canvas. Each 41 x 33 cm. (2)

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

817 CD

OLE SCHWALBE

b. Brønshøj 1929, d. 1990

Yellow composition. Signed on the reverse.

Oil on canvas. 73 x 60 cm.

DKK 12,000 / € 1,600

110 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


819 CD

JESPER NEERGAARD

b. Frederiksberg 1939

818

"Karyatide V" (Charyatide V), 1996. Signed Neergaard IFHF.

Statuario marble. H. 57 cm. (H. 63 cm incl. base)

Literature: Jesper Neergaard: "Skulptur-Sculptures", Copenhagen

2002, ill. p. 152. DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

818 CD

IB GEERTSEN

b. København 1919, d. 2009

"Lodret-Vandret VIII" (Vertical-

Horizontal VIII), 1977; signed,

titled and dated on the reverse.

Oil on canvas. 92 x 73 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

819

111


820

821 CD

WILHELM FREDDIE

b. Copenhagen 1909, d. s.p. 1995

"Kvindehovede og stearinlys"

(Woman's head and candle).

Signed Freddie 70; signed, titled

and dated on the reverse. Oil on

canvas. 66 x 55 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

820 CD

WILHELM FREDDIE

b. Copenhagen 1909, d. s.p. 1995

"Romersk tandpasta" (Roman Toothpaste).

Signed Freddie 71; signed, titled

and dated on the reverse. Oil and collage

on masonite. 44 x 55 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

112 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

821


822 CD

WILHELM FREDDIE

b. Copenhagen 1909, d. s.p. 1995

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

"Ung pige med paraply" (Jeune fille avec parapluie). Signed Freddie 69; signed, titled and

dated on the reverse. Acrylic and collage on board. 58 x 49 cm.

Literature: Poul Gerhard: "Pornographie oder Kunst", Wiesbaden 1969, ill. p. 223.

Literature: Edouard Jaguer: "Wilhelm Freddie-Pilene fra den elektriske bue", Copenhagen 1969,

ill. p. 127.

Literature: Palle Schmidt: "Wilhelm Freddie-den evige oprører", Copenhagen 1976, ill. p. 83.

Literature: J.H. Matthews: "The Imagery of Surrealism", Syracuse 1977, ill. p. 232.

Literature: Jens Jørgen Thorsen: "Modernisme i dansk malerkunst", Copenhagen 1987, ill. p. 42.

Exhibited: "Surrealismus in Europa. Phantastische und visionäre Bereiche", Baukunst, Köln 1969,

cat. no. 21.

Exhibited: Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo, Aarhus Kunstmuseum and Amos Andersens Konstmuseum,

1974 - 1975, cat. no. 86.

Exhibited: "Wilhelm Freddie Retrospektiv", Statens Museum for Kunst, Copenhagen, 1988-89,

cat. no. 118, ill. in the catalogue.

Exhibited: Liljevalchs, Stockholm, 1989-90, cat. no. 118. DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

822

113


823

824 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

"Et skilt" (A sign). Signed Sven Dalsgaard 1963. Bronze.

Mounted on a base of black painted wood. H. 54 cm.

Literature: "Sven Dalsgaard. Varekatalog! 1929-1976", ill.

Exhibited: "Retrospective Exhibition", Randers Kunstmuseum

1975, cat. no. 425. DKK 12,000 / € 1,600

825

823 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

"Fugl" (Bird). Signed Sven Dalsgaard 1949. Led. Mounted

on a black painted base. H. 68 cm.

Literature: "Sven Dalsgaard. Varekatalog! 1929-1976", ill.

Exhibited: "Retrospective Exhibition", Randers Kunstmuseum

1975, cat. no. 63. DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600

824

825 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

"Værelset på Hotel Globe hvor der aldrig er

gæster" (The Room at Hotel Globe where

there are never any guests). Signed Sven

Dalsgaard 1968. Oil on canvas. 56 x 70 cm.

Exhibited: Grønningen, Copenhagen 1969.

Exhibited: "Retrospective Exhibition", Randers

Kunstmuseum, 1975, cat. no. 568.

DKK 8,000 / € 1,100

114 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


826 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

"Aftryk" (Imprint), 1968. Signed, titled

and dated on the reverse. Relief, oil on

canvas. 40 x 40 cm.

DKK 10,000 / € 1,350

828 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

827

"Signatur", c. 1970. Signed in the motif.

Oil on canvas. 40 x 44 cm.

Exhibited: "Retrospective Exhibition",

Randers Kunstmuseum 1975, cat. no. 639.

DKK 8,000 / € 1,100

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

826

827 CD

SVEN DALSGAARD

b. Randers 1914, d. s.p. 1999

"Fra Dalsgaard til Dalsgaard" (from

Dalsgaard to Dalsgaard). Signed Sven

Dalsgaard 1970. Blue sponge, in a plexiglass

box. 11 x 21 x 19 cm.

DKK 8,000 / € 1,100

828

115


829 CD

PREBEN HORNUNG

b. Valby 1919, d. Frederiksberg 1989

830 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

829

“Bomme variation No. 2” (Barriers, Variation No. 2),

1960. Signed H 60; signed, titled and dated on the

reverse. 78 x 111 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

“Sans titre”, 1987. Signed and dated on the reverse.

Oil on canvas. 114 x 38 cm.

Provenance: Galerie Frahm, Copenhagen.

DKK 25,000 / € 3,350

116 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

830


831

831 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

“Composition au rectancle rouge”, 1976-77/89.

Signed Bitran; signed, titled and dated on the

reverse. Oil on canvas. 61 x 38 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

833 CD

ARNE L. HANSEN

b. København 1921, d. 2009

"Stålværk Morgen Kl. 7" (Steel Mill

Morning at 7 p.m.). Signed A.L.H.

64; signed, titled and dated on the

reverse. Oil on canvas. 90 x 130 cm

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

832 CD

PREBEN HORNUNG

b. Valby 1919, d. Frederiksberg 1989

832

"Fra slagterihallen" (From the Slaughterhouse). Signed

on the reverse H. 1965. Oil on canvas. 112 x 79 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

833

117


834 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

834

"Convexe-Ovale". Signed Bitran 79; signed, titled and

dated on the reverse. Oil on canvas. 89 x 116 cm. Oval.

DKK 40,000 / € 5,400

835 CD

ALBERT BITRAN

b. Istanbul 1929

A circular dish. Signed Bitran 66 and

on the reverse V. Mazzotti, Albisola

661. Diam. 39 cm.

DKK 8,000 / € 1,100

118 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

835


836

837 CD

ROBERT JACOBSEN

b. Copenhagen 1912, d. Egtved 1993

Relief. Unsigned. Iron. H. 36 cm. W. 41 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

836 CD

WILHELM FREDDIE

b. Copenhagen 1909, d. s.p. 1995

"J'ai trouvé un timbre". Signed Freddie 64;

Signed, titled and dated on the reverse. Oil

on canvas. 116 x 81 cm.

Exhibited: Musée D'Ixelles, Bruxelles 1964.

Exhibited: Galerie de l'Université, Paris 1965.

Exhibited: Jysk Kunstgalerie, Copenhagen,

1965.

Exhibited: Den Frie Udstilling, Copenhagen

1965.

Exhibited: Göteborgs Konstmuseum, Sweden

1967.

Exhibited: Lunds Konsthall, Sweden 1968.

DKK 40,000 / € 5,400

837

119


839 CD

NILS ERIK GJERDEVIK

b. Oslo 1962

"Hanging Around". Unsigned. Bronze. H. 154 cm. DKK 15,000 / € 2,000

840

838

840 CD

JIRÍ KOLÁR

b. Protivín 1914, d. Prague 2002

838 CD

BRUNO BARATIER

b. Marseille 1950

Erotic composition. Unsigned.

Chair with two human torsoes upholstered

with patinated leather.

H. 96 cm. W. 64 cm. D. 91 cm.

Exhibited: Galleri Ra, Paris.

DKK 30,000 / € 4,050

839

Collage object with razor blade, gallow, pencil, giraffe etc.,

1960's. Signed on a label Jirí Kolár. Mixed media. H. 28 cm.

Provenance: Gift from the artist to the present owner, before

the Prague uprising in 1968.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

120 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


843

841

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

842 CD

HEIMRAD PREM

b. Roding 1934, d. München 1978

841 CD

HEIMRAD PREM

b. Roding 1934, d. München 1978

Composition, 1965. Signed H. Prem.

Oil on canvas. 67 x 94 cm.

Literature: Pia Dornacher: "Heimrad

Prem - Retrospektive und Werkverzeichnis",

München/New York 1995,

no. 354, ill. p. 215.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

842

Composition. Signed Prem 70. Acrylic on canvas.

46 x 54 cm.

Literature: Pia Dornacher: "Heimrad Prem - Retrospektive

und Werkverzeichnis", München/New York 1995, no. 549, ill.

p. 231. DKK 15,000 / € 2,000

843 CD

HELMUT STURM

b. Furth im Wald 1932

Composition, c. 1961-62. Signed Sturm. Executed at

Draka bygget, Sweden. Oil on masonite. 53 x 33 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

121


845 CD

POUL BÆKHØJ

b. Åbenrå 1942

844

Sculpture. Granite. H. 168 cm.

Exhibited: Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen.

Please note: On display at Sundkrogsgade 30, Copenhagen

Ø. during the viewing; Weekdays 10 am to 5 pm;

Saturday 10 am to 2 pm. DKK 25,000 / € 3,350

844 * CD

JENS-FLEMMING

SØRENSEN

b. Copenhagen 1933

Sculpture. Patinated bronze on base with

granite. H. 100 cm. H. incl. base 130 cm.

Please note: On display at Sundkrogsgade 30.

Copenhagen Ø. during the viewing; weekdays

10 am to 5 pm; Saturday 10 am to 2 pm.

DKK 60,000 / € 8,050

122 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

845


846 CD

ALEKSANDER KOBZDEJ

b. 1920, d. 1972

Composition. Signed Kobzdej 65. Oil on

board. 103 x 80 cm.

Exhibited: Efterårsudstillingen, Charlottenborg,

Copenhagen, 1965. Acquired at

this exhibition by the present owner.

In the mid-1950s Aleksander Kobzdej

emerged as one of Poland's leading contemporary

painters and later became

professor and dean of the painting school

at the Art Academy in Warsaw. His work

has been represented at several leading

international exhibitions, including The

Carnegie International in Pittsburgh, the

biennials in Venice (1954) and Sao Paolo

(1959) and at Documenta III in Kassel

(1964).

DKK 60,000-75,000 / € 8,050-10,000

847

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

846

847 CD

MEHMED MELIH

DEVRIM NÉJAD

b. Istanbul 1923, d. 1995

"Etude", 1950-1955. Signed

Nejad; signed, titled and

dated on the reverse. Oil on

board. 29 x 37 cm.

Provenance: Acquired directly

from the artist's family.

Certificate from Maria Devrim

to follow this lot.

DKK 25,000 / € 3,350

123


848

849 CD

PREBEN FJEDERHOLT

b. Esbjerg 1955, d. 2000

Park landscape, 1995; signed and dated

on the reverse. Oil on canvas. 48 x 48 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

848 CD

CATHRINE RABEN DAVIDSEN

b. Copenhagen 1972

Composition, 1999. Signed and dated on the reverse. Oil

and charcoal on canvas. 70 x 45 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

124 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

849


850 CD

MICHAEL KVIUM

b. Horsens 1955

"Livogdødelleringentingtil"

(Lifeanddeathornothingto),

triptykon. Signed on the reverse

Kvium 91. 30 x 111 cm.

DKK 50,000 / € 6,750

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

850

851 CD

ANETTE HARBOE FLENSBURG

b. Kolding 1961

From the series "Konfirmationsbillederne" (The confirmation pictures),

1992. Signed on the reverse. Oil on canvas 200 x 300 cm.

Exhibited: Charlottenborgs Efterårsudstilling, Copenhagen 1992.

Provenance: Previously on loan to Kolding Gymnasium.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

851

125


853 CD

CATHRINE RABEN

DAVIDSEN

b. Copenhagen 1972

"Blind God", 1999. Signed and

dated on the reverse. Oil and charcoal

on canvas. 72 x 60 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

852

853

852 CD

MICHAEL KVIUM

b. Horsens 1955

"Fool", 2002. Signed, titled

and dated on the reverse. Oil

on canvas. 30 x 30 cm.

Provenance: Franz Pedersens

Kunsthandel, Horsens.

DKK 40,000 / € 5,400

126 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


854 CD

KURT TRAMPEDACH

b. Hillerød 1943

"Xilardigoborda". Signed Trampedach

1996-7 Pays Basque. Oil and mixed

media on paper laid down on canvas.

60 x 50 cm.

DKK 60,000-70,000 / € 8,050-9,400

855

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

854

855 CD

CATHRINE RABEN

DAVIDSEN

b. Copenhagen 1972

"Blind Injustice", 1999. Signed and dated on

the reverse. Oil on canvas. 70 x 50 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

127


857 CD

JOHN KØRNER

b. Aarhus 1967

"Gå en tur" (Take a walk), 1998.

Oil on board. 43 x 61 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

856

857

856 CD

HUSKMITNAVN

b. 1975

Green fantasy animal. Signed

HuskMitNavn 03. Acrylic on

canvas. 60 x 50 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

128 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


858

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

858 CD

ALEXANDER TOVBORG

b. 1983

Composition. Mixed media on paper.

Sheet size 138 x 85 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

859 CD

KRISTIAN DEVANTIER

b. 1971

"Ib og Iben". Signed on the reverse Kristian

Devantier 13/2/2006. Oil on canvas.

170 x 160 cm. Unframed.

Provenance: Galerie Mikael Andersen,

Copenhagen. DKK 25,000 / € 3,350

859

129


860

130 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


860 CD

JENS BIRKEMOSE

b. Copenhagen 1943

Composition. Signed on the reverse J. Birkemose

1997-1998. Oil on canvas. 140 x 162 cm.

DKK 30,000 / € 4,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

861

861 * CD

LISE MALINOVSKY

b. Copenhagen 1957

"Domkirken i Siena" (The Cathedral of Siena), 1998;

signed, titled and dated on the reverse. Oil on canvas

in three parts. Total 180 x 510 cm.

DKK 50,000-75,000 / € 6,750-10,000

131


862

863

DJAVAD MIRDJAVADOV

b. Baku in Azerbaijan 1923, d. 1992

"Come to me, my Beloved". 1982. Signed with a

monogram; signed and dated on the reverse Mirdjavadov

Mirdjavad (In Cyrillic). 44 x 42 cm.

DKK 10,000 / € 1,350

862

DJAVAD

MIRDJAVADOV

b. Baku in Azerbaijan 1923, d. 1992

Hellig Tre Konger (The Holy

Three Kings). Signed on

the reverse. Oil on canvas.

201 x 138 cm.

DKK 50,000 / € 6,750

132 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

863


864 CD

WILIAM SKOTTE

OLSEN

b. Copenhagen 1945, d. s.p. 2005

Composition with red sun,

1969. Signed WSO. Oil on

canvas. 66 x 66 cm.

Exhibited: Galerie Nik, January

1970.

Exhibited: "Wiliam Skotte

Olsen", Kastrupgårdsamlingen,

Faaborg Museum and

Museet for Religiøs Kunst,

Lemvig 2011, cat. no. 33, ill. in

the catalogue p. 84.

DKK 40,000 / € 5,400

865 CD

WILIAM SKOTTE

OLSEN

b. Copenhagen 1945, d. s.p. 2005

"Tumultarisk komposition"

(Chaotic composition).

Signed WSO 70. Oil on canvas.

50 x 60 cm.

Exhibited: "Wiliam Skotte

Olsen", Kastrupgårdsamlingen,

Faaborg Museum and

Museet for Religiøs Kunst,

Lemvig 2011, cat. no. 31, ill. in

the catalogue p. 93.

DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

864

865

133


866

868

866 CD

MARTIN BRADLEY

b. Richmond, England 1931

“Two Trees”. Signed Martin Bradley 1988. Watercolour

on paper. Visible size 75 x 56 cm.

DKK 12,000 / € 1,600

867 CD

JEAN-PIERRE VIELFAURE

b. France 1930

867

"L'ombre du samouräi", Paris, Opus 522. Signed

J.P. Vielfaure 68. Oil on canvas. 81 x 54 cm.

Exhibited: "Jean-Pierre Vielfaure", Court Gallery,

Copenhagen 1969, ill. in the catalogue for the exhibition.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

868 CD

RAINER FETTING

b. Wilhelmschaffen 1949

Sunflowers. Signed Fetting 96. Watercolour on

paper. Sheet size 57 x 38 cm.

Sold at the request of SKAT (Tax, customs and duties

in Denmark). DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

134 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


869

DJAVAD

MIRDJAVADOV

b. Baku in Azerbaijan 1923, d. 1992

"Star of the Night". 1981. Signed

with monogram; signed on the reverse

Baku 1981 Mirdjavadov Mirdjavad

(in Cyrillic). 120 x 100 cm.

Exhibited: "Djavad Mirdjavadov. Moderne

Russisk Kunst", Herning Kunstmuseum,

1999. Ill. in colours on the

front cover of the exhibition catalogue.

The catalogue to follow this lot.

DKK 20,000 / € 2,700

870 CD

JENS BIRKEMOSE

b. Copenhagen 1943

"Kompliceret samtale" (Complicated

conversation). Signed on the reverse

J. Birkemose 1999, Copenhagen. Oil

on canvas. 120 x 150 cm. Unframed.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

870

869

135


871 CD

ESBEN HANEFELT

KRISTENSEN

b. 1952

"Fyrsten af tigrenes lande" (In the

Land of Tigers). Signed monogram 96;

signed on the reverse. Oil on compoboard.

120 x 150 cm.

DKK 30,000 / € 4,050

872 CD

OLE AHLBERG

b. Copenhagen 1949

"Skyggeleg" (Shadow Game). Signed

Ahlberg 01. Oil on canvas. 41 x 35 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

871

136 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

872


873

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

874

873 CD

JEAN-PIERRE GUIOT

b. Le Gard 1935

Composition. Signed on the reverse

Guiot 85. Oil on canvas. 216 x 180 cm.

Unframed. DKK 25,000 / € 3,350

874 CD

JENS BIRKEMOSE

b. Copenhagen 1943

"Efter stormen" (After the Storm).

Signed on the reverse J. Birkemose

1999, Copenhagen. Oil on canvas.

120 x 150 cm. Unframed.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

137


875 * CD

LISE MALINOVSKY

b. Copenhagen 1957

875

"Mand, der bærer bjerge" (Man carrying mountains),

1991. Signed, titled and dated on the reverse. Oil on

two canvases. Total 280 x 170 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

876 * CD

LISE MALINOVSKY

b. Copenhagen 1957

"Mand under bjerge" (Man under Mountains), 1991;

signed, titled and dated on the reverse. Oil on two

canvases. Total 280 x 170 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

138 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

876


878

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

877

877 * CD

KEHNET NIELSEN

b. Copenhagen 1947

"Dante-serien II, Digter-suiten, Virgil"

(The dante series II. The Poet Suite, Vergil).

Signed and titled on the reverse. Oil

on canvas. 205 x 205 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

878 CD

JENS BIRKEMOSE

b. Copenhagen 1943

Composition. Signed monogram B. Oil on

canvas. 120 x 100 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

139


880 CD

JØRGEN NASH

b. Vejrum 1920, d. Örkeljunga 2004

879

"I Glædens tid" (In Time of Joy). Signed Jørgen

Nash 1988. Oil on canvas. 68 x 48 cm.

DKK 15,000-18,000 / € 2,000-2,400

879 CD

JØRGEN NASH

b. Vejrum 1920, d. Örkeljunga 2004

"Gul Oktober" (Yellow October). Signed

Jørgen Nash 1989; signed, titled and dated

on the reverse. Oil on canvas. 90 x 70 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

140 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

880


881 CD

MANUEL MARÍN

b. Cieza, Murcia 1942, d. 2007

881

Untitled. Stamped M. Marín. Mobile in painted iron.

H. 40 cm. W. 190 cm. Unique.

Provenance: Mrs. Monika Rabassa, the artist's widow.

DKK 15,000 / € 2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

882

882 CD

KNUD NIELSEN

b. Fredensborg 1916, d. 2008

"Bolero", 1993. Signed Knud N.; titled

and dated on a label on the reverse.

Acrylic on canvas. 97 x 130 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

141


884

DOVE BRADSHAW

b. 1949

883

"Contingency". Mixed media on paper. Sheet size

71 x 54 cm. DKK 20,000 / € 2,700

883 CD

WILL TURNER

b. 1977

"Knife Attack", 2005. Composition in

two parts. Signed, titled and dated on

the reverse. Mixed media and collage.

Visible sizes each 44 x 63 cm. (2)

DKK 12,000 / € 1,600

142 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

884


885 CD

ERIK A. FRANDSEN

b. Randers 1957

Composition. Signed E.A. Frandsen with dedication.

Mixed media on paper. Sheet size 108 x 88 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

887

NAKHEE SUNG

b. Seoul 1971

885

"This way Princess Aurora",

2004. Signed, titled and dated

on the reverse. Acrylic on canvas.

50 x 65 cm.

DKK 12,000 / € 1,600

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

887

886

886

AARON JOHNSON

b. St. Paul, Minnesota 1975

"Bronco Buster", 2006. Signed, titled and dated

on the reverse. Acrylic and collage on construction

debris netting. 102 x 82 cm. DKK 15,000 / € 2,000

143


888 CD

PAUL ENØE JOHANSSON

b. København 1954

888

889

"Another meeting in the sewingclub". Signed Paul Enøe

Johansson 56 år. Acrylic on canvas. 80 x 100 cm. Unframed.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

889 CD

PAUL ENØE JOHANSSON

b. København 1954

"Hallooo". Signed Paul Enøe Johansson 56 år.

Acrylic on canvas. 80 x 100 cm. Unframed.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

144 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


890 CD

BØRGE JØRGENSEN

b. Rudkøbing 1926, d. 1998

Sculpture. Signed Børge Jørgensen 79. Stainless steel.

H. 65 cm. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

891

892 CD

NICO WIDERBERG

b. 1960

891 CD

SALVADOR DALI

b. Figueras, Spanien 1904, d. s.p. 1989

"Oppover", 1996. Signed Nico W, 3/10. Bronze. H. 45 cm

(incl. base). DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

"Venus a la Giraffe", 1973.

Signed Dali; stamped Venturi

Arte, 849/1000. Silvered

bronze. H. 57 cm.

Certificate enclosed.

DKK 30,000 / € 4,050

890

892

145


893

ANDY WARHOL

b. Philadelphia 1930, d. New York 1987

893

"Mick Jagger", 1975. Signed Andy Warhol and Mick

Jagger, 52/250. Screenprint on Arches Aquarelle

(Rough) paper. Published by Seabird Editions, London,

England. Printed by Alexander Heinrici, New

York. Sheet size 110,5 x 73,7 cm.

Literature: Feldman & Schellmann no. II.142.

DKK 125,000 / € 17,000

146 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

894

894

ANDY WARHOL

b. Philadelphia 1930, d. New York 1987

"Venus" from "Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli,

Birth of Venus, 1482)", 1984. Signed Andy Warhol 48/70. Screenprint

in colours. Printed by Rupert Jasen Smith, New York. Published

by Editions Schellmann & Klüster, Munich/New York. Visible

size 81 x 111 cm.

Literature: Feldman & Schellmann no. II. 318.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

147


895 CD

ZAO WOU-KI

b. Beijing 1921

895

Composition. Signed Zao Wou-Ki 78, 92/150.

Lithograph in colours. Sheet size 76 x 54 cm.

Unframed.

Literature: Jørgen Ågerup/Edition Heede & Moestrup

no. 290. DKK 15,000 / € 2,000

897

896

896

SAM FRANCIS

b. San Mateo, Californien 1923, d. Santa Monica 1994

"Concert Hall Set I", 1977. Signed Sam

Francis, 24/75. Sheet size 73,7 x 58,4 cm.

Unframed.

Literature: Lembark no. 223; SF-230.

DKK 12,000 / € 1,600

148 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


897 CD

ZAO WOU-KI

b. Beijing 1921

898

Composition. Signed Zao Wou-Ki

77, 113/150. Lithograph in colours.

Sheet size 54,5 x 74,8 cm.

Unframed.

Literature: Jørgen Ågerup/Edition

Heede & Moestrup no. 288.

DKK 15,000 / € 2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

898 CD

PIERRE SOULAGES

b. Rodez 1919

899

"Lithographie no. 21", 1968. Signed Soulages, 1/65.

Published by Mourlot, Paris. Printed by Galerie de

France, Paris. Lithograph. Sheet size 77 x 53 cm.

Literature: Rivière no. 23.

DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

899 CD

PIERRE SOULAGES

b. Rodez 1919

"Lithographie no. 36", 1974. Signed Soulages,

87/95. Lithograph in colours. Sheet size 73 x 55 cm.

Literature: Rivière no. 36.

DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

149


901

900

900 CD

PABLO PICASSO

b. Malaga 1881, d. Mougins 1973

"L'Ecuyère", 1960. Signed Picasso, 98/200.

Lithograph. Sheet size 55 x 69 cm.

Literature: Bloch no. 999.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

901 CD

JOAN MIRÓ

b. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

"Pic de la Mirandole", 1975. Signed Miró,

11/50. Printed by Maeght, Paris. Published

by Morsang, Paris. Etching and aquatint in

colours on phototype ground. Visible size

104,5 x 73,5 cm.

Literature: Dupin no. 761.

DKK 12,000 / € 1,600

150 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


902 CD

GEORGES BRAQUE

b. Argenteuil 1882, d. Paris 1963

"Athênê", 1932. Signed G. Braque,

39/75. Printed by Berdon, Paris. Lithograph

in colours. Sheet size 56 x 38 cm.

Litarature: Vallier no. 19.

DKK 25,000 / € 3,350

903 CD

JOAN MIRÓ

b. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

Composition from "Le Lézard aux

Plumes d'Or", 1971. Signed Miró, E.A.

9/10. Lithograph in colours. Sheet size

36 x 50 cm.

Literature: Maeght no. 824.

DKK 12,000 / € 1,600

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

903

902

151


904 * CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

904 905

"Die Zwei Elemente". Signed Jorn 70, 48/85. Lithograph

in colours. Visible sizes 219 x 148 cm.

Literature: Van de Loo no. 360. DKK 20,000 / € 2,700

906

905 CD

ANTONI TÀPIES

b. Barcelona 1923

"Memoria personal, fragment biografic". Signed

Tapies, 57/60. Silkscreen in co lours on brown cardboard.

Sheet size 94 x 60 cm. DKK 8,000 / € 1,100

906

ALEXANDER CALDER

b. Philadelphia 1898, d. New York 1976

Composition. Signed Calder, H.C. Lithograph

in colours. Sheet size 58 x 78 cm.

DKK 8,000 / € 1,100

152 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

907

907

ANDY WARHOL

b. Philadelphia 1930, d. New York 1987

"Self-Portrait", 1978. Signed Andy Warhol. Edition approx.

300. Silk screen in colours. Visible size 102 x 73 cm.

Literature: Feldman & Schellmann no. 156A, p. 92.

Provenance: Acquired by the present owner at the Louisiana

Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark.

DKK 25,000 / € 3,350

153


908 CD

JEAN-MICHEL ATLAN

b. Constantine 1913, d. Paris 1960

908

"Astarte", 1958. Signed Atlan, 102/150. Lithograph

in colours. Visible size 67 x 47 cm.

Literature: Polieri no. 1750. DKK 10,000 / € 1,350

910

910 CD

ASGER JORN

b. Vejrum 1914, d. Århus 1973

909

909 CD

MAURICE ESTÈVE

b. Culan, Cher 1904, d. 2001

"Grisande", 1966. Signed Estève, E.A. Lithograph in

colours. Visible size 70 x 54,5 cm.

Literature: Prudhomme-Estève & Moestrup no. 39.

DKK 20,000 / € 2,700

Composition from the series "Von Kopf bis Fuss".

Signed Jorn 67, 7/75. Lithograph in colours. Visible

size 75 x 58 cm.

Literature: Van de Loo no. 310. DKK 12,000 / € 1,600

154 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


911 CD

MAURICE ESTÈVE

b. Culan, Cher 1904, d. 2001

"Cali", 1963. Signed Estève, 3/100.

Lithograph in colours. Visible size

39,5 x 51 cm.

Literature: Prudhomme-Estève &

Moestrup no. 34.

DKK 20,000 / € 2,700

912 CD

JOAN MIRÓ

b. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

"Picasso I els reventos", Barcelone

1973. Signed Miro, 38/182.

Published for the benefit of the

fundacio Picasso-Reventos. Etching

and aquatint in colours on Guarro

paper. Sheet size 53 x 70 cm.

Literature: Dupin no. 588.

DKK 10,000 / € 1,350

913 CD

PIERRE

ALECHINSKY

b. Bruxelles 1927

"L'inconditionnement humain",

1970. Signed Alechinsky, 237/300.

Lithograph in colours. Visible size

65,5 x 101 cm.

Literature: Rivière no. 437.

DKK 12,000 / € 1,600

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

911

912

913

155


914

914

CHRISTOPH DRAEGER

b. Zürich 1965

"Seoul, Korea", 1997, "Housestead,

Florida", 1994 and "Kervang, Korea",

1997 from the series "Voyages

Apocalyptiques". All signed Christoph

Draeger, 22. Jan. 2005, 3/3, 3/3, 1/3.

Published by Gimm Eis, Copenhagen.

C-Prints in colours. Sheet sizes 46 x

58 cm. (3)

Provenance: Gimm Eis, Copenhagen.

DKK 15,000 / € 2,000

156 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


SILVER

Wednesday 26 September

Lot 915 - 965


915

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 1920 gr. (66)

Forced sale - sold at the request of SKAT.

Sold with no limit.

Consisting of:

6 dinner knives

6 dinner forks

6 soup spoons

6 fish knives

6 fish forks

6 lobster forks

6 luncheon knives

6 pastry forks

6 coffee spoons

6 tea spoons

6 butter knives

DKK 20,000 / € 2,700

916

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". A set of 12 ebony and sterling silver chopsticks

and 12 sterling silver chopstick holders. Georg Jensen

after 1945. Weight excluding chopsticks 128 gr. (24)

Forced sale - sold at the request of SKAT. Sold with no limit.

DKK 8,000 / € 1,100

158 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

916

915


917

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 5025 gr. (157)

Forced sale - sold at the request of SKAT.

Sold with no limit.

Consisting of:

12 dinner knives

12 dinner forks

12 soup spoons

12 fish knives

12 fish forks

12 lobster forks

12 luncheon knives

12 pastry forks

12 butter knives

12 coffee spoons

12 tea spoons

12 napkin rings

1 medium salad set

1 large salad set

1 salad set with steel

1 sauce ladle

1 carving set

1 pie server

1 cheese knife

1 cheese plane

5 cold cuts forks

DKK 40,000 / € 5,400

918

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". A set of 12 ebony and sterling silver chopsticks

and 12 sterling silver chopstick holders. Georg Jensen

after 1945. Weight excluding chopsticks 133 gr. (24)

Forced sale - sold at the request of SKAT. Sold with no limit.

DKK 8,000 / € 1,100

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

918

917

159


919

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 4480 gr. (136)

Forced sale - sold at the request of SKAT.

Sold with no limit.

Consisting of:

12 fish knives

12 fish forks

12 lobster forks

12 dinner knives

12 dinner forks

12 soup spoons

12 luncheon knives

12 pastry forks

12 butter knives

12 coffee spoons

12 tea spoons

1 medium salad set

1 salad set with steel

1 large salad set

1 sauce ladle DKK 40,000 / € 5,400

919

920

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

"Beaded". Hammered sterling silver and

silver cutlery. Georg Jensen 1915-1927,

1929-1934 and after 1945. Weight excluding

pieces with steel 2711 gr. (121)

Consisting of:

12 fish knives

12 fish forks

12 dinner knives

12 dinner forks

12 dinner spoons

11 luncheon knives

6 luncheon forks

11 dessert spoons

6 pastry forks

6 fruit knives

1 tomato knife

1 fried egg server

1 long cold cuts fork

2 short cold cuts forks

2 nut crackers

1 sugar spoon

1 salad set with horn

1 potato spoon

1 bottle opener

1 steak fork

7 tea spoons

1 small salad set with steel

1 medium salad set with steel

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

160 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


921

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Round hammered silver fruit dish. Rim enchased

with art nouveau ornamentation.

Georg Jensen 1915-1930. Design no. 320.

Weight 1065 gr. H. 4,2 cm. Diam. 36 cm.

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey:

"Georg Jensen Holloware", The Silver Fund, ill.

p. 141.

Literature: Janet Drucker: "Georg Jensen - A

Tradition of Splendid Silver", ill. p. 207.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

920

921

161


922

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 3534 gr. (123)

Consisting of:

12 dinner knives with long handle

12 dinner forks

11 soup spoons

12 luncheon knives with long handle

12 luncheon forks

11 large tea spoons

10 pastry forks

12 coffee spoons

12 ice tea spoons

5 egg spoons

4 cold cuts forks

1 pie knife

1 sugar spoon

1 cream ladle

1 sauce ladle

1 large server

1 vegetable spoon

1 potato spoon

1 compote spoon

1 steak fork

1 bottle opener

DKK 25,000-35,000 / € 3,350-4,700

923

922

923

EVALD NIELSEN

b. 1879, d. 1958

Lightly hammered, angular sterling silver vase. Stem

with carved bone. Stamped Evald Nielsen anno

1930. Weight 1210 gr. H. 27 cm.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

162 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

924

924

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

"Blossom". Hammered sterling silver coffee and

tea set. Consisting of coffee pot, tea pot, sugar

bowl, creamer, burner stand, cake dish and tray.

Georg Jensen 1933-1944. Design no. resp. 2C,

2E, 2 and 2I. Total weight 4800 gr. H. 2 - 20 cm.

Tray: L. 60 cm. (7)

DKK 80,000-100,000 / € 11,000-13,500

163


925

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

925

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg Jensen

1933-1944, 1945-1951 and after 1945. Weight

excluding pieces with steel 2423 gr. (75)

Consisting of:

6 fish knives

6 dinner knives with short handle

6 dinner forks

6 luncheon knives with short handle

6 luncheon knives

6 dessert spoons

7 pastry forks

6 coffee spoons

6 soup spoons

1 cheese plane

1 salad set with steel

1 steak fork

1 potato spoon

1 short cold cuts fork

1 long cold cuts fork

1 jam spoon

1 child's fork/spoon

1 pie server

5 fruit knives

1 nut cracker

1 pie knife

1 large vegetable spoon

1 fish server

2 sauce ladles

DKK 25,000 / € 3,350

926 *

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Hammered sterling silver sauce boat. Georg Jensen

after 1977. Design no. 43. With date letter

Q10=1990. Weight 294 gr. H. 11,7 cm. L. 17 cm.

Literature: Janet Drucker: "Georg Jensen - A Tradition

of splendid Silver", ill. p. 198. DKK 18,000 / € 2,400

164 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

926


927

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

928

927

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

929

A small hammered sterling silver centrepiece. Coiled

stem, bowl enchased with grapes. Georg Jensen

1933-1944. Design no. 263 A. Weight 231 gr.

H. 12,5 cm. DKK 15,000 / € 2,000

928

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Hammered sterling silver centrepiece enchased with

coiled stem and grapes. Georg Jensen 1925-1932.

Design no. 263 B. Weight 560 gr. H. 18,7 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

929

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

A small hammered sterling silver centrepiece. Coiled

stem, bowl enchased with grapes. Georg Jensen

1933-1944. Design no. 263 A. Weight 231 gr.

H. 12,2 cm. DKK 15,000 / € 2,000

165


931

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

930

"Beaded". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 2862 gr. (90)

Consisting of:

3 fi sh forks

8 lobster forks

8 soup spoons

11 dinner knives with long handle

1 dinner knife with short handle

9 dinner forks

8 luncheon knives with long handle

8 luncheon forks

8 dessert spoons

8 butter knives

8 coffee spoons

2 cold cuts forks

1 sauce ladle

1 salad set

1 cake knife

1 cheese knife

1 steak fork

1 potato spoon

1 soup ladle

1 cake server

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

930

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Hammered silver bowl. Pierced stem enchased with

stylized leaves and pearls. Georg Jensen 1915-1930.

Design no. 196. Weight 1146 gr. H. 21,8 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

166 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

931


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

932

932

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

A pair of fi ve-branch sterling silver candelabras. Stem

enchased with stylized leaves, sweeping branches and

oval shaped bases. Georg Jensen 1945-1951. Design

no. 537. Total weight 2122 gr. H. 23 cm. L. 31 cm. (2)

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey: "Georg

Jensen Holloware - The Silver Fund Collection", ill. p. 196.

DKK 80,000 / € 11,000

167


933

SIGVARD BERNADOTTE

b. 1907, d. 2002

"Bernadotte". Sterling silver cutlery. Georg Jensen

after 1945. Weight excluding pieces with steel

4140 gr. (106)

Consisting of:

12 dinner knives

12 dinner forks

12 dinner spoons

12 luncheon knives

12 luncheon forks

12 dessert spoons

12 pastry forks

12 mocha spoons

2 butter knives

1 sugar spoon

1 jam spoon

1 pie knife

2 sauce ladles

2 potato spoons

1 steak fork

DKK 40,000 / € 5,400

168 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

933


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

934

934

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

Large oval hammered sterling silver bowl.

Curving foliate and berry scroll handles.

Georg Jensen 1933-1944. Design no. 622 B.

Weight 1725 gr. L. 42 cm.

DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

169


935

935

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Hammered sterling silver biscuit jar with cylinder shaped

corpus. Lid with serrated rim and four-sided lid top

of ebony. Georg Jensen 1945-1951. Design no. 530.

Weight 1125 gr. H. 19 cm.

The biscuit jar was designed in 1928.

Literature: Jørgen E. R. Møller: "Georg Jensen. The Danish

Silversmith", ill. p. 67.

Walter Schwartz: "Georg Jensen. En kunstner- hans tid og

slægt", ill. p. 207.

Mirjam Gelfer-Jørgensen: "Dansk Kunsthåndværk fra 1850

til vor tid", ill. p. 208. DKK 20,000 / € 2,700

936

936

SØREN GEORG JENSEN

b. Copenhagen 1917, d. Italy 1982

Sterling silver coffee pot and tea pot with handle and lid

of black ebonite. Georg Jensen 1945-1977. Design no.

1143. Total weight 1498 gr. H. resp. 12,3. and 18 cm. (2)

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey: "Georg Jensen

Holloware - The Silver Fund Collection", coffee pot ill. p.

322. DKK 30,000 / € 4,050

170 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


937

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Hammered sterling silver pitcher. Georg

Jensen 1933-1944. Design no. 432 A.

Weight 541 gr. H. 23 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

938

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

"Pyramid". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen 1933-1944. Weight excluding

pieces with steel 2317 gr. (44)

Consisting of:

6 dinner knives with short handle

6 dinner forks

6 dinner spoons

6 luncheon knives

6 luncheon forks

6 dessert spoons

4 dessert forks

1 fish serving set

1 large serving spoon

1 potato spoon

1 sauce ladle DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

938

937

171


939

OSCAR GUNDELACH-PETERSEN

b. Odense 1886, d. Kongens Lyngby 1960

"Parallel". Sterling silver cutlery. Georg Jensen 1929-

1934, 1933-1944, 1945-1951 and after 1945. Weight

excluding pieces with steel 3380 gr. (86)

Consisting of:

1 large dinner knife

7 dinner knives

10 large dinner forks

2 dinner forks

10 dinner spoons

2 luncheon knives with short handle

1 luncheon knife with long handle

11 luncheon forks, L. 16,1 cm

1 luncheon fork, L. 16,2 cm

939

9 dessert spoons, L. 16,3 cm

3 dessert spoons, L. 16,7 cm

12 pastry forks

12 coffee spoons

1 jam spoon

1 cream ladle

1 pie knife

1 compote spoon

1 steak fork

DKK 40,000 / € 5,400

172 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

940

940

KAY FISKER

b. 1893, d. 1965

Large sterling silver cocktail shaker and

serving tray. Made and stamped by A.

Michelsen anno 1938. Total weight 2213

gr. Shaker: H. 32,5 cm. Tray: H. 3 cm.

Diam. 33 cm. (2)

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

173


942

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

941

"Pyramid". Sterling silver cutlery.

Georg Jensen 1933-1944 and after

1945. Weight excluding pieces with

steel 3439 gr. (77)

Consisting of:

6 dinner knives with long handle

6 small dinner forks

10 large dinner forks

8 dinner spoons

2 large dinner spoons

3 luncheon forks

6 dessert spoons

6 coffee spoons

8 mocha spoons

6 pastry forks

2 cold cuts forks

2 sugar spoons

1 salt spoon

1 steak fork

3 fruit knives

1 crayfish knife

1 potato spoon

1 pie knife

1 pie server

1 sauce ladle

1 porridge spoon

1 salad set DKK 30,000 / € 4,050

942

941

HANS HANSEN

A pair of two-branched sterling silver

candlesticks. Made and stamped

by Hans Hansen anno 1931. Total

weight 1133 gr. H. 18,5 cm. (2)

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

174 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


943

SVEND WEIHRAUCH

b. 1899, d. 1962

Sterling silver cocktail shaker. Made and stamped

by Frantz Hingelberg, Aarhus anno 1934. Weight

719 gr. H. 21,4 cm. DKK 20,000 / € 2,700

944

HANS HANSEN

15 sterling silver cocktail goblets, enchased with

stylized stems. Made and stamped by Hansen

Hansen, resp. anno 1931, 1932, 1933, 1939 and

1940. Total weight 1592 gr. H. 8,2 cm. (15)

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

944

943

175


945

SIGVARD BERNADOTTE

b. 1907, d. 2002

"Bernadotte". Sterling silver cutlery.

Georg Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 3693 gr. (79)

Consisting of:

12 dinner forks

13 dinner spoons

11 dessert spoons

12 pastry forks

12 mocha spoons

6 long cold cuts forks

2 salt spoons

3 sugar spoons

2 jam spoons

2 potato spoons

1 large serving spoon

1 sauce ladle

1 server

1 pie knife DKK 25,000 / € 3,350

946

945

946

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

"Pyramid". 12 sterling silver plates. Georg Jensen

after 1945. Design no. 600 Y. Weight 7243 gr.

Diam. 28 cm. (12)

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

176 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


947 *

SIGVARD BERNADOTTE

b. 1907, d. 2002

Sterling silver coffee set. Consisting of coffee

pot, creamer, sugar bowl and tray. Coffee pot's

handle of woven rubber. Pierced, three-sided lid

on coffee pot and sugar bowl. Georg Jensen

1945-1977. Design no. 1015. Weight 1672 gr.

H. 7. - 24,5 cm. Tray: H. 2 cm. L. 28,5 cm. (4)

Literature: David A. Taylor, Jason W. Laskey: "Georg

Jensen - Holloware - The Silver Fund Collection",

ill. p. 301. DKK 60,000 / € 8,050

948

SIGVARD BERNADOTTE

b. 1907, d. 2002

"Bernadotte". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen 1933-1944 and after 1945. Weight

excluding pieces with steel 1950 gr. (47)

Consisting of:

12 dinner knives

12 dinner forks

9 dinner spoons

9 coffee spoons

1 salt spoon

1 salad set

1 sauce ladle

1 large serving spoon

1 server DKK 20,000 / € 2,700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

947

948

177


949

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

949

Lightly hammered sterling silver sauce boat.

Enchased with stylized handle. Georg Jensen

1945-1977. Design no. 98. Weight 566 gr.

H. 13,3 cm. L. 21,5 cm.

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey:

“Georg Jensen Holloware - The Silver Fund

Collection”, ill. p. 83. DKK 25,000 / € 3,350

950

MAGNUS L. STEPHENSEN

“Argo”. Sterling silver cutlery. Georg Jensen after 1945.

Weight excluding pieces with steel 3348 gr. (109)

Consisting of:

18 dinner knives

17 dinner forks

18 dinner spoons

17 luncheon forks

18 dessert spoons

950

18 tea spoons

1 server

1 sauce ladle

1 salad set

DKK 30,000-35,000 / € 4,050-4,700

178 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

951

951

HENNING KOPPEL

b. Copenhagen 1918, d. s.p. 1981

Sterling silver coffee and tea set. Consisting of coffee pot,

tea pot, creamer, sugar bowl and milk jug. Georg Jensen

1945-1977. Total weight 2305 gr. H. 4,5. - 14,5 cm. (5)

Literature: Janet Drucker: "Georg Jensen - A Tradition of

Splendid Silver", ill. p. 230.

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey: "Georg Jensen

Holloware - The Silver Fund Collection", ill. p. 304.

DKK 100,000 / € 13,500

179


952

TAPIO WIRKKALA

b. 1915, d. 1985

952

Three sterling silver candlesticks. Stamped

monogram. Made by Kultakeskus Oy, Finland.

Designed 1974. H. resp. 18 cm. and 23 cm.

(3) DKK 20,000 / € 2,700

953

FINNISH SILVERSMITH

Three-branched, hammered silver candlestick.

Centre enchased with stones. Indistinctly

stamped. Weight 369 gr. H. 17,7 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

180 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

953


954

C. I. MØINICHEN

Large art nouveau silver bowl enchased with wavy

ornamentation and oval cabochon cut stones.

Stamped Møinichen anno 1919. Weight 1271 gr.

H. 21 cm. Diam. 27 cm. DKK 15,000 / € 2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

954

955

955

SØREN GEORG JENSEN

b. Copenhagen 1917, d. Italy 1982

Two sterling silver cruet sets. Each consisting of salt

and pepper shaker, mustard pot and small tray enchased

with stylized handle. Inside of mustard pot

with blue enamel. Georg Jensen 1945-1977. Design

no. 965. Total weight 782 gr. H. 7,5. - 8,2 cm. Tray:

Diam. 11,5 cm. (2)

Literature: David A. Taylor & Jason W. Laskey: "Georg

Jensen Holloware - The Silver Fund Collection", ill. p.

291. DKK 20,000 / € 2,700

181


956

FERNANDEZ ARMAN

b. Nice 1928, d. New York 2005

"Violin". Gilded sterling silver cutlery.

Made and stamped by Tétard Frères,

Paris. Numbered 12/99. Weight excluding

pieces with steel 5500 gr. (115)

Consisting of:

12 dinner knives

12 fish knives

12 fish forks

12 dinner forks

12 dinner spoons

12 luncheon knives

12 luncheon forks

12 dessert spoons

12 tea spoons

1 soup ladle

1 sauce ladle

1 fish serving set

1 vegetable fork

1 cheese knife

1 large serving spoon

1 large serving fork

Exhibited: Galerie Claude Tchou, Paris,

1975. DKK 100,000 / € 13,500

182 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


956

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

183


957

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Hammered sterling silver centrepiece. Coiled

stem, bowl enchased with grapes. Georg

Jensen 1945-1977. Design no. 263 B.

Weight 602 gr. H. 18,8 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

958

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

"Continental". Sterling silver cutlery. Most

pieces with engraved monograms. Georg

Jensen 1933-1944. Weight excluding pieces

with steel 5121 gr. (155)

Consisting of:

12 fish knives

12 fish forks

12 dinner knives

12 dinner forks

12 luncheon knives

12 luncheon forks

12 bouillon spoons

12 dessert spoons

10 fruit knives

12 fruit forks

8 mocha spoons

8 tea spoons

1 cake knife

1 pie knife

3 butter knives

5 herring forks

1 steak fork

3 small serving spoons

2 small salad sets with steel

1 fish serving set

1 large salad set

1 medium salad set with steel

2 potato spoons DKK 40,000 / € 5,400

184 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

958

957


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

959

959

GUNDORPH ALBERTUS

b. Hillerød 1887, d. 1969

Hammered sterling silver bowl. Georg Jensen 1933-1944.

Pierced, tripartite stem enchased with sweeping leaves

and stylized bines. Georg Jensen 1933-1944. Design no.

468 B. Weight 957 gr. H. 15 cm. Diam. 26,5.

DKK 60,000 / € 8,050

185


961

960

960 *

GEORG JENSEN

b. Rådvad 1866, d. Hellerup 1935

Sterling silver creamer and sauce boat with sweeping,

pierced handle enchased with leaves. Foot rim

decorated with pearls in relief. Georg Jensen after

1977. Design no. 71B and 177 A. With date letters

S10=1992 and I11=2007. Total weight 596 gr.

H. resp. 8,6. and 12,5 cm. L. 17. and 20,5 cm. (2)

DKK 25,000 / € 3,350

961

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg Jensen 1929-

1934, 1933-1944, 1945-1951 and after 1945.

Weight excluding pieces with steel 2486 gr. (58)

Consisting of:

12 dinner knives with short handle

12 dinner forks

1 vegetable spoon

12 dinner spoons 1 potato spoon

12 dessert spoons 1 bottle opener

3 long cold cuts forks 1 sauce ladle

1 compote spoon 1 steak fork

1 sugar spoon

DKK 20,000 / € 2,700

186 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


962

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

"Old Danish". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding pieces

with steel 4473 gr. (90)

Consisting of:

14 fish knives

14 fish forks

2 dinner spoons

10 bouillon spoons

14 luncheon knives with short handle

15 luncheon forks

9 dessert forks

9 dessert spoons

12 coffee spoons

8 large tea spoons

13 fruit knives

5 egg spoons

1 tomato knife

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

963

KARL GUSTAV HANSEN

b. Kolding 1914, d. 2002

Sterling silver coffee and tea set. Consisting

of coffee pot, tea pot, creamer and sugar

bowl. Made and stamped by Hans Hansen.

Design no. 445. Total weight 2200 gr. H. 9.

- 22 cm. (4) DKK 20,000 / € 2,700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

963

962

187


964

HARALD NIELSEN

b. Baarse 1892, d. 1977

Hammered sterling silver coffee and

tea set. Consisting of coffee pot, tea

pot, creamer and sugar bowl. Handles

of carved wood. Georg Jensen 1933-

1944. Design no. 875. Total weight

1337 gr. H. 7. - 17 cm. (4)

DKK 30,000 / € 4,050

965

JOHAN ROHDE

b. Randers 1856, d. Hellerup 1935

964

"Acorn". Sterling silver cutlery. Georg

Jensen after 1945. Weight excluding

pieces with steel 2030 gr. (60)

Consisting of:

12 dinner knives with short handle

12 dinner forks

6 dinner spoons

6 dessert spoons

6 pastry forks

6 coffee spoons

2 butter knives

2 long cold cuts forks

2 herring forks

2 potato spoons

2 steak forks

2 sauce ladles

DKK 18,000-20,000 / € 2,400-2,700

188 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

965


DECORATIVE ART

Wednesday 26 September

Lot 966 - 1005


966 CD

CHRISTIAN POULSEN

b. Kolding 1911, d. Kgs. Lyngby 1991

Sculptural, oval stoneware vase, modelled

with small mouth. Decorated with turquoise

blue glaze. Signed CHR-P. H2152.

Unique. H. 30 cm. L. 43 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

967 CD

BODIL MANZ

b. Frederiksberg 1943

Cylinder-shaped vase of thin porcelain.

Decorated with geometrical pattern in

blue glaze, upper rim with black glaze.

Signed monogram and Bodil Manz.

Unique. H. 14,8 cm. Diam. 18,2 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

966

190 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

967


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

968

968

RENÉ LALIQUE

b. Ay (Marne) 1860, d. 1945

"Poissons" A cased opalescent glass vase with

blue tones, decorated with fish motifs. Designed

1921. Moulded signature R. LALIQUE. H. 24 cm.

Marcilhac 925.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

191


970

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

969

Round stoneware vase modelled with

branches in relief. Decorated with sung

glaze. Signed Salto, 20560. Royal Copenhagen.

Not dated. H. 20 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

969 CD

CHRISTIAN POULSEN

b. Kolding 1911, d. Kgs. Lyngby 1991

Large stoneware vase modelled with

spiral-shaped exterior. Decorated with

blue glaze with purple elements. Signed

CHR-P, H1090. Unique. H. 35 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

192 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

970


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

971

971

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Large, cylindrical vase modelled in budded style.

Signed Salto, 1941. Royal Copenhagen. H. 24,5 cm.

DKK 50,000 / € 6,750

193


972

974

972 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

Lidded stoneware jar decorated with brown glaze.

Decorated with horizontal patterns in white glaze

along lid's bottom and jar's upper rim. Signed monogram

1995. Unique. H. 15 cm. Diam. 20,5 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

973

973 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

A stoneware bowl decorated with golden brown glaze.

Rim with white glaze decoration. Signed monogram

1992. Unique. H. 12 cm. L. 32 cm.

DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

974

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled in budded style and with a

small mouth. Decorated with sung glaze. Signed Salto.

Royal Copenhagen. Made 1965. H. 22 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

194 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


975

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled in spouting

style. Decorated with sung glaze. Signed

Salto, 20559. Royal Copenhagen. Made

1952. H. 21 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

976

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

975

976 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

A pentagonal stoneware lidded jar decorated

with brown glaze. Signed monogram

Nov. 1997. Unique. H. 19 cm. W. 20 cm.

DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

195


978

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

977

A pair of patinated "disko" metal jardineres.

Stamped monogram, Just A., Danmark. Design

no. D164. H. 14 cm. L. 30 cm. (2)

DKK 40,000 / € 5,400

978

977

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled in spouting style. Decorated

with oxblood glaze with green elements.

Signed Salto, 20559. Royal Copenhagen. Made

1968. H. 21 cm. DKK 25,000 / € 3,350

196 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


979

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

979

ART DECO

An art deco floor lamp of green patinated,

wrought iron in the style of Armand

Rateau. Adjustable height with

three-legged serpent style base. Mounted

with black fabric shade. Probably made in

France, 1920s. H. incl. socket excl. shade:

122. - 207 cm. DKK 15,000 / € 2,000

980

980

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

A pair of patinated "disko" metal vases

with grooved pattern in relief. Stamped

monogram Just A., Danmark. Design no.

D1940. H. 24,5 cm. (2)

DKK 40,000 / € 5,400

197


981 CD

CARL HALIER, KNUD ANDERSEN

b. 1873, d. 1948, b. 1892, d. 1966

Very tall lidded stoneware vase decorated with oxblood

glaze. Signed monogram 15-9 1929. Royal Copenhagen.

Lid and stand of patinated and partly gilded bronze.

Stamped monogram KA for Knud Andersen. H. 51 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

981

198 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


982 CD

NILS THORSSON, KNUD ANDERSEN

b. Eslöv, Skåne County 1898, d. 1975, b. 1892, d. 1966

Very large lidded stoneware jar decorated with oxblood glaze.

Signed monogram 1937. Royal Copenhagen. Lid of patinated

and partly gilded bronze. Stamped monogram KA for Knud

Andersen. H. 35 cm. DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

982

983 CD

KNUD ANDERSEN, CARL HALIER

b. 1892, d. 1966, b. 1873, d. 1948

A large lidded stoneware jar decorated with oxblood glaze.

Signed monogram, 25-2-1935. Royal Copenhagen. Lid of

patinated and partly gilded bronze. Stamped monogram

KA for Knud Andersen. H. 27 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

983

199


984

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled in spouting style.

Decorated with blue glaze. Signed Salto, 21452.

Royal Copenhagen. Made 1957. H. 22 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

200 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

984


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

985

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled with branches, birds and leaves.

Decorated with sung glaze. Signed Salto, 20250. Royal

Copenhagen. Made 1950. H. 33 cm.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

985

201


988 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

987

A hexagonal stoneware vase decorated with turquoise

crystalline glaze. Signed monogram. Unique. H. 13 cm.

Diam. 9,5 cm. DKK 8,000-10,000 / € 1,100-1,350

987

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

986

986 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

"Omega". A stoneware bowl decorated with sand coloured

glaze and brown-black omega signs. Signed monogram

1990. Unique. H. 10 cm. Diam. 14,5 cm.

Literature: Henning Jørgensen: "Gertrud Vasegaard", 2011

similar ill. p. 144. DKK 8,000 / € 1,100

Patinated bronze vase decorated with horizontal pattern

in relief. Stamped monogram Just A. Design no. B172. H.

35,5 cm. DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

202 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

988


989

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

Oval bowl of patinated bronze.

Upper rim polished. Stamped

monogram Just A., Denmark.

Design no. 1519. H. 10 cm.

L. 26,5 cm.

DKK 60,000 / € 8,050

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

989

990

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

A collection of small stoneware bowls. Modelled in resp. spouting,

budded and rifled style. Decorated with resp. sung glaze, olivin glaze,

butterfly wing glaze and light grey glaze. All signed Salto, resp.

20689, 21577, 20681, 20686 and two not numbered. All signed/

stamped Royal Copenhagen. H. 5. - 5,7 cm. (7)

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

990

203


992 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

A large stoneware bowl decorated with

sand coloured glaze and brown glaze

along upper rim. Signed monogram

1982. Unique. H. 17 cm. Diam. 39 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

991

991

BENT NORDSTED

A pair of glass table lamps. Yellow glass cased by clear

frosted glass. Collar of brass. Made circa 1959 by Kastrup

Holmegaard with paper label. H. incl. socket excl. shade:

47 cm. (2) DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600

204 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

992


993

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Stoneware vase modelled in spouting style. Decorated

with sung glaze. Signed Salto, 20701. Royal

Copenhagen. Not dated. H. 18,5 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

994

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

A pair of patinated "disko" metal vases. Stamped

monogram Just A. Design no. D2364. H. 21,5 cm.

(2) DKK 25,000 / € 3,350

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

994

993

205


996

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

995

A pair of patinated bronze vases.

Moulded with narrow mouth and

two small handles. Stamped monogram

Just A., Denmark. Design no.

B1746. H. 18,5 cm. (2)

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

997

995 CD

GERTRUD VASEGAARD

b. Rønne 1913, d. 2007

A lidded stoneware jar decorated with sand coloured

glaze. Corpus and handles with golden brown glaze.

Signed monogram 1933. Unique. H. 16 cm.

W. 26,3 cm. DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

996

997

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

Trompet-shaped bowl of patinated bronze.

Stamped monogram Just A. Design no. B178. H.

14,5 cm. Diam. 26 cm.

Literature: Just Andersen catalogue, Bronce, ill. p. 10.

DKK 10,000-15,000 / € 1,350-2,000

206 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831


998

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

A pair of patinated "disko" metal table lamps with

drop-shaped, grooved corpus. Stamped monogram

Just A. Design no. D1880. H. inclu ding socket 35,5

cm. H. including shade holder 49 cm. (2)

DKK 40,000 / € 5,400

999

AXEL SALTO

b. Copenhagen 1889, d. Frederiksberg 1961

Large stoneware bowl modelled with leaves in horizontal

pattern. Decorated with sung glaze. Signed

Salto, 20699. Royal Copenhagen. Made 1951. H. 14

cm. Diam. 35 cm. DKK 15,000 / € 2,000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

999

998

207


1000

1000

THORVALD BINDESBØLL

b. Copenhagen 1846, d. s.p. 1908

A round art nouveau earthenware dish

with incised ornamentation in relief,

deco rated in black and white glaze.

Signed monogram 1891. Indicated I. P. M.

Manu factured at Eifrig's workshop, Valby.

Unique. Diam. 43 cm.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1001

THORVALD BINDESBØLL

b. Copenhagen 1846, d. s.p. 1908

Earthenware jar decorated with stylized

art nouveau ornamentation in relief.

Deco rated with brown and light glaze.

Unsigned. Unique. H. 43 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

208 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

1001


1002 CD

PER WEISS

b. Melby 1953

Large stoneware vase enchased with organic

windings in green, blue and white glaze.

Unsigned. Unique. H. 53 cm. Diam. 48 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1003

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

1003 CD

ALEV SIESBYE

b. Istanbul 1938

1002

Large stoneware bowl, partly decorated with blue glaze in horizontal

pattern. Signed Alev 87. Unique. H. 18 cm. Diam. 32 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

209


1004 CD

GERD HIORT-PETERSEN

b. 1937

Sculptural stoneware dish/relief. Decorated with

scratched patterns in relief and partly decorated

with golden and polychrome glazes. Signed GHP.

Unique. H. 7 cm. W. 49 cm. L. 58 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1005

JUST ANDERSEN

b. Godhavn, Greenland 1884, d. Glostrup 1943

1004

Patinated "disko" metal table lamp. Grooved,

slightly sweeping stem mounted on foot with

sweeping rim. Stamped monogram Just A.,

Danmark. Design no. 1857. H. including socket

47 cm. DKK 15,000 / € 2,000

210 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 831

1005


furniture and design

Thursday 27 September

Lot 1078 - 1210


212 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


living with Finn Juhl

today, finn Juhl’s furniture can be found in many museums around the world. But the furniture

of finn Juhl was never intended to be put on display – only to be admired from a distance.

finn Juhl regarded his furniture as sculptural objects that retained a clear functional value. He

wanted the shapes and colours of his furniture to interplay with the art, objects and light of the

space within which they were set. He wanted spaces that were modern and functional, yet filled

with warmth and humanity.

the danish company Onecollection has now taken on the mammoth task of passing on the

legacy of finn Juhl to future generations. triggered by their own personal interest in the

designer, the people behind Onecollection have developed their involvement with finn Juhl

into a global presence. they have undertaken the most comprehensive and serious research into

the archives of finn Juhl and managed to bring many of the most iconic and classic models by

finn Juhl back to life.

the following 25 lots offer a great opportunity to enjoy the universe of finn Juhl in one of his

timeless classics.

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1078

1078 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

an oregonpine sideboard mounted on anodized metal legs,

"shoes" and handles of teak. front with six trays lacquered

in resp. white, yellow, orange, red and black, and two yellow

and white lacquered sliding doors. interior with shelves

and storage space. designed 1955. Manufactured and

marked by Onecollection. H. 89 cm. L. 176,5 cm. W. 47 cm.

DKK 20,000 / € 2,700

213


1079 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

1079

"the Pelican". Lounge chair with teak legs. sides, seat

and back, fitted with buttons, upholstered with reddish

brown wool (Hallingdal 660). Model fJ 4001. designed

1940. Manufactured by Onecollection.

Literature: Noritsugu Oda: "Danish Chairs", 1999, ill. and

mentioned p. 85. DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

214 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1080

1080 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"the Poet". freestanding two seater sofa mounted on

slightly tapering walnut legs. Back, sides and loose

seat cushion upholstered with green wool (Hallingdal

980). Back fitted with buttons. designed 1941. Manufactured

by Onecollection. L. 130 cm.

Finn Juhl designed "The Poet" for his own home in 1941.

Literature: Esbjørn Hiort: "Arkitekten Finn Juhl", ill. p. 30.

Literature: "Finn Juhl Memorial Exhibition", ill. p. 127.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

215


1081 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

“the Poet”. freestanding two seater sofa mounted

on slightly tapering walnut legs. Back, sides and

loose seat cushion upholstered with orange wool

(Hallingdal 526). Back fitted with buttons. designed

1941. Manufactured by Onecollection. L. 130 cm.

Finn Juhl designed “The Poet” for his own home in 1941.

Literature: Esbjørn Hiort: “Arkitekten Finn Juhl”, ill.

p. 30.

Literature: “Finn Juhl Memorial Exhibition”, ill. p. 127.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1081

1082 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"the Pelican". Lounge chair with teak legs. sides,

seat and back, fitted with buttons, upholstered with

yellow wool (Hallingdal 420). Model fJ 4001. designed

1940. Manufactured by Onecollection.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

216 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1083 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"eye table". three-sided coffee table with

frame of walnut, mounted on tapering legs.

Model fJ 4850. designed 1946. Manufactured

by Onecollection. H. 50 cm. L. 90 cm.

W. 56 cm. DKK 4,000-6,000 / € 540-805

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1082

1083

217


1084 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

“fJ 45”. a teak easy chair. sides, back and loose

cushion upholstered with black leather. Model 45.

designed 1945. Manufactured by Onecollection.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

1085 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

1084 1085

“fJ 45”. a teak easy chair. sides, back and loose

cushion upholstered with black leather. Model 45.

designed 1945. Manufactured by Onecollection.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

218 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1086

1086 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

“chieftain chair”. a walnut easy chair. seat, armrests and

back, fitted with buttons, upholstered with black leather.

designed 1949. Manufactured by Onecollection.

DKK 30,000 / € 4,050

219


1087 * cd

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

1087

"fJ 55". teak games table with raised edges at

corners. top with circular inlays of polished metal

in a cross pattern. Beech frame. Manufactured by

Onecollection. H. 72 cm. W./L. 90 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

1088 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

a pair of walnut side chairs mounted on slightly

tapering legs. seat and back upholstered with beige

wool (sunniva 236). Model 108. designed 1946.

Manufactured by Onecollection. (2)

DKK 8,000 / € 1,100

1088 1089

220 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1089 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

a pair of walnut side chairs mounted on slightly

tapering legs. seat and back upholstered with beige

wool (sunniva 236). Model 108. designed 1946.

Manufactured by Onecollection. (2)

DKK 8,000 / € 1,100

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1090

1090 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

a pair of walnut side chairs mounted on slightly

tapering legs. seat and back upholstered with beige

wool (sunniva 236). Model 108. designed 1946.

Manufactured by Onecollection. (2)

DKK 8,000 / € 1,100

221


1092

1091

1091 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"tivoli sofa". freestanding three seater sofa with

legs of brushed stainless steel, walnut "shoes". seat

and sides upholstered with greenish wool (Hallingdal

116), back upholstered with beige wool (Hallingdal

100). designed 1957. Manufactured by Onecollection.

L. 234 cm.

Presented fi rst time in "Tivoli", Copenhagen, 1957.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1092 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"eye table". three-sided coffee table with frame of

walnut, mounted on tapering legs. Model fJ 4850.

designed 1946. Manufactured by Onecollection.

H. 50 cm. L. 90 cm. W. 56 cm.

DKK 4,000-6,000 / € 540-805

222 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1094

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1093 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

1093

"the Pelican". Lounge chair with teak legs. sides,

seat and back, fitted with buttons, upholstered with

light yellow wool (Hallingdal 407). Model fJ 4001.

designed 1940. Manufactured by Onecollection.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

1094 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"eye table". three-sided coffee table with frame of

walnut, mounted on tapering legs. Model fJ 4850.

designed 1946. Manufactured by Onecollection.

H. 50 cm. L. 90 cm. W. 56 cm.

DKK 4,000-6,000 / € 540-805

223


1095 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"the Pelican". Lounge chair with teak legs. sides,

seat and back, fitted with buttons, upholstered with

greenish grey wool (Hallingdal 968). Model fJ 4001.

designed 1940. Manufactured by Onecollection.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

1096 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"Baker sofa". freestanding two-and-a-half seater

sofa with teak legs. sides and back upholstered with

dark blue fabric (sunniva 1180), top and seat upholstered

with light blue fabric (Willow 982). designed

1951. Manufactured by Onecollection. L. 195 cm.

DKK 30,000 / € 4,050

1095

1097 *

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

teak sideboard mounted on anodized metal legs,

"shoes" and handles of teak. front with six trays

lacquered in resp. white, light blue, light green, turquoise

green, blue and black and two resp. white

and light blue lacquered sliding doors. interior with

shelves and storage space. designed 1955. Manufactured

by Onecollection. H. 89 cm. d. 47 cm.

L. 176,5 cm. DKK 20,000 / € 2,700

224 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1096

1097

225


1098

1099

1098

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"fJ 44". a wengé armchair. seat upholstered with

natural leather. Limited edition of 100 chairs. Manufactured

by Onecollection, 2011. edition 14/100.

DKK 25,000 / € 3,350

1099

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"fJ 44". a wengé armchair. seat upholstered with

natural leather. Limited edition of 100 chairs. Manufactured

by Onecollection, 2011. edition 13/100.

DKK 25,000 / € 3,350

226 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1100

Finn Juhl

b. 1912, d. 1989

"chieftain chair". a wengé easy chair. seat, armrests

and back, fitted with buttons upholstered with natural

leather. designed 1949. Manufactured by Onecollection.

Only one piece has been made in this wengé edition. Made

in Japan, upholstered in Denmark.

DKK 100,000-125,000 / € 13,500-17,000

1100

227


1101

1101

Vilhelm l auritzen

Patinated teak armchair with brass "shoes". seat

and back upholstered with patinated natural

leather. designed 1944-1945 for dansk svovlsyre-

og superphosphat-fabrik a/s.

Present chair was designed while Finn Juhl was

employed by Vilhelm Lauritzen.

Literature: Lisbet Balslev Jørgensen a.o.: "Vilhelm

Lauritzen - A Modern Architect", ill. and described

p. 331. DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

1102 ¥

a rne Vodder

b. 1926, d. 2009

"credenza". a free-standing rosewood sideboard

on six-legged frame. front with two

reversible sliding doors, one side of rosewood,

the other side white and yellow painted, middle

section with seven drawers, curving profiled

handles, bar section with flipdown leaf, inside

with mable shelves. Model 29 a. Manufactured

by sibast furniture, steenstrup denmark. H. 80 cm.

W. 250 cm. d. 47 cm. DKK 25,000 / € 3,350

1103

a rne Vodder

b. 1926, d. 2009

teak desk with raised edge. front with drawer

section, three drawers with brass handles. Model

BO 85. Manufactured by Bovirke. H. 70 cm.

L. 155 cm. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

228 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1102


1104

Vilhelm l auritzen

Patinated teak armchair with brass "shoes". seat

and back upholstered with blue vinyl. designed

1944 - 1945 as part of furnishing for dansk

svovlsyre- og superphosphat-fabrik a/s.

Present chair designed while Finn Juhl was employed

by Vilhelm Lauritzen.

Literature: Lisbet Balslev Jørgensen a.o.: "Vilhelm

Lauritzen - A Modern Architect", ill. and described

p. 331. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1103

1104

229


1105

1105 *

Vilhelm l auritzen

"embassy". gigantic brass chandelier with 36 sockets.

ring with numerous "drum-bell" shades of clear glass.

Manufactured by Louis Poulsen. diam. circa 180 cm.

Designed in 1960 for the Danish Embassy in Washington.

Literature: "LP-nyt, 28. november 1960", referred to

and ill. pp. 1839 - 1840. DKK 75,000 / € 10,000

1106 *

Vilhelm l auritzen

“embassy”. gigantic brass chandelier with 36 sockets.

ring with numerous “drum-bell” shades of clear glass.

Manufactured by Louis Poulsen. diam. circa 180 cm.

Designed in 1960 for the Danish Embassy in Washington.

Literature: “LP-nyt, 28. november 1960”, referred to

and ill. pp. 1839 - 1840. DKK 75,000 / € 10,000

230 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1106

231


1107

Jørgen Kastholm

b. 1931, d. 2007

Preben Fabricius

b. 1931, d. 1984

1107

"sculpture chair". chromed steel armchair. seat with brown coloured

leather. armrest with leather windings. designed 1968. Model BO-591.

Manufactued by Bo-ex.

Kastholm himself gave the chair, the name "Pain chair" because the chair,

frankly, is terrible to sit in. Kastholm once told his son, that the chair was

one of those things he just had to make, even though he knew that it had

little functional value. It was however so aesthetically pleasing that it went

into production. DKK 30,000 / € 4,050

232 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1109


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1108

1108 ¥

b odil K J ær

b. Hatting 1932

freestanding rosewood desk with steel frame. top with

four integrated drawers. Manufactured by e. Pedersen

& son. desk: H. 71 cm. W. 100 cm. L. 200 cm.

This larger version of the table was only made by special

order.

Literature: Mobilia 1961.

DKK 50,000-75,000 / € 6,750-10,000

1109 ¥

Poul n ørreK lit

a low rosewood sideboard. consisting of three separate

sections, two with double doors and one section

with drawers. Handles of chromed steel. Mounted on

eight legs of chromed steel. all edges with diagonal cut.

designed circa 1960. Manufactured by sigurd Hansen,

tved, denmark. L. 297 cm. H. 73 cm. d. 45 cm.

DKK 35,000-40,000 / € 4,700-5,400

233


1111

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

1110

"PK-54". circular dining table with cubus frame of

chromed steel. circular top of white marble. addition

leaves and stand of solid maple. Manufactured

and stamped by e. Kold christensen. H. 65 cm.

diam. 140 cm. (2) DKK 40,000 / € 5,400

1110

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

"the egg chair" with matching stool. seat, back,

sides, loose seat cushion, and stool upholstered with

original patinated cognac coloured leather. Profiled

aluminum base. Models 3317 and 3127. designed

1958. Manufactured by fritz Hansen. (2)

"The Egg Chair" with Fritz Hansen label # 0968 (1968)

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

1112

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-9". a set of six side chairs with chromed steel

frame. seat and back upholstered with reddish

brown coloured leather. Manufactured and stamped

by e. Kold christensen. (6)

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

234 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1111

1112

235


1113

1113

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-22". a pair of easy chairs with chromed steel

frame. seat and back upholstered with red coloured

leather. Manufactured by e. Kold christensen. (2)

DKK 25,000 / € 3,350

1114

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-20". easy chair with chromed steel spring

frame. seat, back and headrest upholstered with

dark brown leather. Manufactured and stamped by

e. Kold christensen. DKK 30,000 / € 4,050

236 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1114


1115

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

“PK-61”. square coffee table with chromed steel frame,

top of flintrolled cipollini marble. Manufactured and

stamped by e. Kold christensen. H. 32 cm. W. 80 cm.

L. 80 cm. DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1116

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-20". easy chair with chromed steel steel spring.

seat, back and headrest upholstered with red coloured

leather. Manufactured and stamped by e. Kold christensen.

DKK 30,000 / € 4,050

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1116

1115

237


1117

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

"the red chair". a pair of cuban mahogany armchairs.

seat and back upholstered with patinated

natural leather, fitted with brass nails. Made by rud.

rasmussen cabinetmakers, copenhagen. (2)

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1117

1118

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-55". desk with chromed steel frame. top

covered with grey coloured leather, framed with

cherry wood. Manufactured in 1992 by fritz Hansen.

H. 71 cm. W. 102 cm. L. 204 cm.

Rare variant with leather covered table top.

DKK 20,000 / € 2,700

238 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1118


1119 ¥

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

1119

a pair of mahogany bergeres, front and armrests

inlaid with rosewood. Back and sides with woven

cane. Loose cushions in seat and back upholstered

with patinated natural leather. Model 4488. Made

by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen. (2)

KK label # 20793.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

1120

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

"the egg chair". easy chair with matching footstool.

chair with tilting function. frame of steel and

aluminum. sides, back and seat upholstered with

patinated, original natual leather. Model 3316 and

3127. Manufactured by fritz Hansen. (2)

DKK 50,000 / € 6,750

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1120

239


1121

1122

1121

b ørge m ogensen

b. 1914, d. 1972

"Hunting lodge". Very rare oak armchair.

seat and back with patinated natural leather.

Made by cabinetmaker erhard rasmussen.

Presented at The Copenhagen Cabinetmakers'

24th Guild Exhibition at The Danish Museum

of Art and Design, September 1950, by cabinetmaker

Erhard Rasmussen.

Literature: Grete Jalk [ed.] "40 Years of Danish

Furniture Design", vol 3, pp. 154-157.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1122

b ørge m ogensen

b. 1914, d. 1972

"Hunting chair". a very rare early oak easy

chair, seat and back with natural leather. designed

1950. Made by cabinetmaker erhard

rasmussen with label.

Presented at The Copenhagen Cabinetmakers'

24th Guild Exhibition at The Danish Museum

of Art and Design, September 1950, by cabinetmaker

Erhard Rasmussen.

Literature: Grete Jalk [ed.] "40 Years of Danish

Furniture Design", vol 3, pp. 154-157.

DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050

240 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1123

1123

b ørge m ogensen

b. 1914, d. 1972

"the sleigh chair". Very rare easy chair with matching

stool. steel and teak frame. sides, back, seat and stool

upholstered with olive green wool. Model 160. Made

by tage M. Kristensen & co., strib, funen, 1953. (2)

"The Sleigh Chair" was presented at the exhibition

"Købestævnet" in Fredericia, 1953.

Literature: Design magazine "Snedkermestrene", August

8th, 1953, ill. on the cover.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

241


1124

Poul t horsbJ erg Jensen

two seater teak "Z" sofa, loose cushions in seat and

back upholstered with grey wool. Model 202. Made

by chr. Jensen Møbelsnedkeri, Haslev. L. 135 cm.

Literature: Chr. Jensen Møbelsnedkeri, Haslev. Catalogue

1963. DKK 20,000 / € 2,700

1125

1124

1125

Modern Lori rug, design with cubes in light colours.

21st century. 303 x 207 cm. DKK 18,000 / € 2,400

242 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1126

Poul t horsbJ erg Jensen

a pair of "Z" teak easy chairs, loose cushions in seat

and back upholstered with grey wool. Model 102.

Made by chr. Jensen Møbelsnedkeri, Haslev. (2)

Literature: Chr. Jensen Møbelsnedkeri, Haslev. Catalogue

1963. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1126

1127

h elge Vestergaard Jensen

b. 1917, d. 1987

a teak archive cabinet, front with four sliding doors,

circular brass handles. interior in maple and teak

with trays and shelves. Made by cabinetmaker Peder

Pedersen. H. 135 cm. W. 144 cm. d. 42 cm.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1127

243


1128

hans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

1128

“Bukkestol”. a pair of teak easy chairs. seat and

back upholstered with patinated natural leather.

Model JH-517. Made and stamped by cabinetmaker

Johannes Hansen, copenhagen. (2)

DKK 40,000 / € 5,400

244 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1129

eJnar l arsen

b. aarhus 1902, d. København 1986

aKsel b ender m adsen

b. 1916, d. 2000

"Metropolitan". a teak armchair. seat and

back upholstered with patinated natural

leather. designed 1959. Made by cabinetmaker

Willy Beck. upholstered by saddlemaker

dahlmann.

DKK 25,000-35,000 / € 3,350-4,700

1130

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

cross-leg dining table with teak top and

flip-down leaves. curving legs of beech,

stretchers of brass. Model at 304. Manufactured

by andreas tuck, Odense. H. 72 cm.

W. 86 cm. L. 128./238 cm.

DKK 25,000-30,000 / € 3,350-4,050

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1130

1129

245


1131

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

"JH 567". an oval solid oak dining table with

extension, three extra leaves in veneered teak.

frame with extra support leg. Made and stamped

by cabinetmaker Johannes Hansen, copenhagen.

H. 72 cm. W. 130 cm. L. 180./370 cm. (4)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1952.

Literature: Grete Jalk [ed.], "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 3, ill. pp. 212-213.

DKK 25,000 / € 3,350

246 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1131


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1132

1132

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

"cowhorn chair". set of six solid oak armchairs,

seats with woven cane. Model JH 505. designed

1952. Made by cabinetmaker Johannes Hansen,

copenhagen, with metal plaque. (6)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition 1952 at The Danish Museum of

Art and Design.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish

Furniture Design", 1987, vol. 3, ill. pp. 212-213.

Literature: Johan Møller Nielsen, "Wegner en dansk

møbelkunstner", 1965, ill. p. 76.

Literature: Noritsugu Oda, "Danish Chairs", 1999,

ill. p. 114-115. DKK 100,000 / € 13,500

247


1133

Peter KarPF

b. 1940

Low easy chair with black lacquered, shell-shaped

seat of laminated wood, back with flag halyard.

Made by cabinetmakers christensen & Larsen.

Similar chair was presented at the Copenhagen

Cabinetmakers' Guild Exhibition in 1966.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Danish Furniture

Design", Vol. 4, similar chair ill. and mentioned

pp. 328-329. DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1134

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

1133

"swivel chair". teak back and armrest, frame of

chromed steel, mounted on casters. seat upolstered

with patinated black leather. designed 1955. Made

by cabinetmaker Johannes Hansen, with metal tag.

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1955.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Danish

Furnirure Design" 1927-1966, vol. 3, ill. pp. 324-327.

DKK 50,000 / € 6,750

248 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1134

249


250 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1135

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

rare easy chair with patinated oak legs. sides,

seat and back upholstered with turquoise green

wool, armrests and back with patinated black

leather. Made by cabinetmaker Johannes Hansen,

copenhagen.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 3, described and actual chair

ill. pp. 244-245.

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

Provenance: Former employee at Johannes Hansen.

This chair was made 1960-1961 and appeared with

similar chair, with orange upholstery and black leather

at Johannes Hansen's showroom until the late 1960s,

when the present owner's father purchased the chairs.

Present chair is numbered with pencil no. 10, and one

of the last to be made.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

1135

251


1136

Piero Fornasetti

b. 1913, d. Milano 1988

a pair of rare bar stools with black rubberized steel frame.

seat with woven, golden nylon cord. Manufactured by

fornasetti, Milan, circa 1958. (2)

Fewer than twenty pieces of this rare form has been made.

DKK 40,000 / € 5,400

252 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1136


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1137

1137

Poul h enningsen

b. Ordrup 1894, d. 1967

"PH-septima 5". Pendant with socket house of nickel plated metal

mrk. "Pat. appl.", seven shades of amber coloured glass with alternate

frosted fields. Manufactured 1928 by Louis Poulsen. diam. 49 cm.

The "Septima" was exhibited for the first time at The Danish Museum of

Art and Design - now Design Museum Danmark, in September 1928. The

present lamp is manufactured in the first production year.

Litterature: "Light Years Ahead", illustrated and mentioned pp. 237-239.

DKK 125,000-150,000 / € 17,000-20,000

253


1138 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

a pair of rosewood armchairs with pierced back. seat

upholstered with patinated black leather. Model J 2833.

designed 1958. Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1958.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Dansih Furniture

Design", vol. 4, 1927-1966, ill. pp. 56-57.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1139 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

rosewood armchair with pierced back. seat upholstered

with patinated black leather. Model J 2833. designed

1958. Made by cabinetmaker a. J. iversen.

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers’ Guild

Exhibition in 1958. DKK 15,000 / € 2,000

1140 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

a pair of rosewood armchairs with pierced back. seat

upholstered with patinated black leather. Model J 2833.

designed 1958. Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1958. DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1138

254 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1139


1141

1140

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1141 ¥

b odil K J ær

b. Hatting 1932

a rare rosewood work/conference table with

cromed steel frame. top with intergrated storage

space. Manufactured by e. Pedersen & søn.

H. 72 cm. W. 130 cm. L. 220 cm.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

255


1142

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

two seater mahogany sofa with profiled, cross-legged

frame. seat, sides and back upholstered with

black horsehair fitted with black leather edgings.

Model 4118. Made by rud. rasmussen cabinetmakers,

copenhagen. L. 134 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

1142

1143

1143

Modern patchwork rug, design with rug cubes in

beige colours. 21st century. 245 x 170 cm.

DKK 12,000-15,000 / € 1,600-2,000

256 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1144 ¥

h elge

Vestergaard Jensen

b. 1917, d. 1987

set of six side chairs and a pair of arm chairs of

rosewood. Back with two horizontal bars. Lower bar

and seat upholstered with black leather. Made by

cabinetmaker Peder Pedersen. (8)

DKK 40,000 / € 5,400

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1144

1145

e d V ard Kindt-l arsen

1145

b. 1901, d. 1982

t o V e Kindt-l arsen

b. 1906, d. 1994

rare, large light blue painted cabinet with oak

frame. front with 14 drawers and two doors. Later

paint, originally blue or red. Later handles of brass.

Made by thorald Madsen cabinetmakers. H. 141 cm.

W. 202 cm. d. 45 cm.

DKK 20,000-40,000 / € 2,700-5,400

257


comic strip 1949

1146

s teen e iler r asmussen

b. 1827, d. 1912

a rare, sculptural and asymmetrical easy chair with

tapering mahogany legs. sides, back and loose seat

cushion upholstered with beige fabric. Back fitted

with buttons. designed 1949. Made by a. J. iversen,

1953.

Copy of original invoice included.

Model presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1949.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol. 3, ill. pp. 104-105.

DKK 50,000-75,000 / € 6,750-10,000

1146

258 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

Kb hall

1147

1147

Poul h enningsen

b. Ordrup 1894, d. 1967

"PH-8/6 the tennis Lamp". a pair of rare, large

pendants with shades of patinated white copper/

zinc. top shade's middle section with sandblasted

glass. Manufactured by Louis Poulsen to a.o. the KB

Hall in 1938. diam. 85 cm. (2)

Literature: "Light Years Ahead", ill. pp. 168-169 and

231-233. Wire-mounted for suspending diagonally.

The lower shade with a cut off to shed the minimum

possible direct light.

DKK 75,000-100,000 / € 10,000-13,500

259


sketch drawing by Frits schlegel

1149

1148

1148 *

Frits s chlegel

b. 1896, d. 1965

a pair of rare stained beech lounge chairs with curved back and

legs. Loose cushions in seat and back upholstered with dark blue

fabric. Back fitted with buttons. Manufactured by fritz Hansen

eftf. (2)

Model originally designed 1936 and made for Mrs Landschultz'

summer residense on Vedbæk Strandvej 418.

Literature: Vibeke Anderson Møller: "Arkitekten Frits Schlegel",

2004, ill. p. 151 and p. 183. DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

1149

Modern patchwork carpet, made by old

fragments of dyed rug in blue colors.

21st century. 397 x 295 cm.

DKK 20,000-25,000 / € 2,700-3,350

1150

Poul h enningsen

b. Ordrup 1894, d. 1967

"PH-1/1 cascade". two-level chandelier

with frame of browned brass, sockethouses

of brown bakelite with shades

of frosted glass. Manufactured by Louis

Poulsen. diam. 64 cm.

DKK 40,000 / € 5,400

260 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1151

Peter hVidt

b. 1916, d. 1986

freestanding four seater sofa. stained mahogany

frame. seat, sides and separated back fitted with

buttons. upholstered with light coloured wool.

Made by cabinetmaker Ludvig Pontoppidan circa

1943. L. 200 cm.

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1151

1150

Variant of chair presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1943.

This sofa chair shows the clear inspiration from

Swedish Architect Erik Gunnar Asplund that can be

found in the furniture of many Danish designers and

architects, including Finn Juhl in the early 1940s.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol. 2, ill. p. 206. DKK 40,000 / € 5,400

261


1152

262 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1152 cd

m ogens l assen

b. 1901, d. 1987

"egyptian table". a unique combined dining and work

table with top of solid tulip wood. adjustable folding

frame of elm with brass fittings. Made by cabinetmaker

a. J. iversen. H. 74./82 cm. W. 112 cm. L. 221 cm.

Provenance: Danish illustrator Christel Marott. Made as

part of the interior after a proposal by Mogens Lassen for

her house, also by him. Then by descent in the family.

The table is one of the many Egyptian inspired pieces of

furniture that Mogens Lassen designed mainly in the

1930-1940s. Most were special orders made in relation

with the decoration of a newly contructed house by

Lassen. From this range only his Egyptian circular coffee

table went into regular production.

DKK 150,000-200,000 / € 20,000-27,000

263


apartment christianshavn

exhibition 1936

1153

m ogens l assen

b. 1901, d. 1987

"the triangle". a pair of rare egyptian stools with frame

of smoked oak. seat upholstered with patinated natural

leather, fitted with buttons. designed 1935. Made circa

1936 by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

"The Triangle" consisted of a table, a bench and this stool,

all made in the Egyptian style which Mogens Lassen was

very inspired by in the 1930s-1940s. Presented at the

Copenhagen Cabinetmakers' Guild Exhibition in 1936. The

tables form is unknown.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol. 1, ill. p. 246.

Sigvard Bernadotte a.o. [ed.]: "Moderne Dansk Boligkunst",

1947, bench ill. Vol. 2, p. 202.

Literature: Periodical: "Bygge og Bo - Tidskrift for moderne

hjem", 1936, no. 5, stool ill. p. 24. DKK 75,000 / € 10,000

1153

264 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


sketch drawing by mogens lassen

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1154

m ogens l assen

b. 1901, d. 1987

"egyptian stool". a very rare fumed oak stool with

sweeping sides. Probably made circa 1946 by cabinetmaker

a. J. iversen. H. 38 cm. L. 36 cm. W. 21 cm.

Designed and made as part of the furnishing for Mr.

Schwarz-Hansen in 1946.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

1154

265


1155

Viggo b oesen

b. københavn 1907, d. 1985

"the Little Petra". a pair of easy chairs with stained beech frame.

sides, back and seat upholstered with beige fabric. designed 1938.

Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Provenance: Sigurd Kehlet and Ingeborg Reddersen, brother in-law and

sister to Tove Kindt-Larsen and as such part of the circle around the

architect couple Edvard and Tove Kindt-Larsen, then by descent.

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild Exhibition in 1938.

Literature: Grete Jalk [Ed.]: "40 Years of Danish Furniture Design", vol. 2,

ill. p. 51. DKK 100,000-125,000 / € 13,500-17,000

266 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1155

267


e.V.a. nissen 1936

novo 1935

landmandsbanken 1935

1156

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

a rare, early easy chair. Birch wood frame,

sides and back with woven cane. seat

upholstered with light coloured fabric.

Manufactured circa 1935 by fritz Hansen,

with original paper label.

This chair originates from the interior of

Novo therapeutic laboratory constructed

by Arne Jacobsen in 1934-1935, where Fritz

Hansen supplied much of the furniture. It is

in it's basic form a variation of similar chairs

by Jacobsen from this early period, with

common features such as the curved back,

the separate heavy seat in forward position,

and armrests and back as one coherent

form. DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050

268 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1156


1157

Viggo b oesen

b. københavn 1907, d. 1985

1157

"the Little Petra". easy chair with stained beech

frame. sides, back and seat upholstered with green

fabric, back fitted with buttons. designed 1938.

Made by cabinetmaker a. J. iversen.

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1938.

Literature: Grete Jalk [Ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol. 2, ill. p. 51.

DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1158

m ogens l assen,

attributed

b. 1901, d. 1987

freestanding, sweeping three seater sofa with pine

legs. sides, seat and back upholstered with beige

fabric, brown canvas edgings. Probably made by

cabinetmaker a. J. iversen. L. 215 cm. d. 110 cm.

Provenance: Sigurd Kehlet and Ingeborg Reddersen,

both physicians and brother in-law and sister to Tove

Kindt-Larsen and as such part of the circle around

architect couple Edvard and Tove Kindt-Larsen, then by

descent. DKK 15,000-25,000 / € 2,000-3,350

1158

269


sketch drawing by Flemming lassen

1159

Flemming lassen

b. 1902, d. 1984

easy chair upholstered with sheepskin fabric

fi tted with buttons, legs of patinated beech.

Made by cabinetmaker Jacob Kjær.

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1940.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 2, ill. p. 116.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

270 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1159


1160

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1160

Flemming l assen,

attributed

b. 1902, d. 1984

a pair of easy chairs with legs of stained beech.

sides, seat and back upholstered with sheepskin,

fitted with buttons. Probably made by cabinetmaker

Jacob Kjær, circa 1940.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

271


1161

1161

Poul h enningsen

b. Ordrup 1894, d. 1967

"PH-4/3". table lamp of patinated brass mrk. "Pat.

appl." with opal glass shades. Manufactured 1927 -

1928 by Louis Poulsen. H. 54 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

1162

Flemming l assen

b. 1902, d. 1984

a pair of rare easy chairs. seat and back upholstered

with red wool, back fitted with buttons. designed

1940. Made by cabinetmaker Jacob Kjær, circa

1940. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild

Exhibition in 1940.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol. 2, ill. p. 116. DKK 60,000 / € 8,050

272 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1162


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1163

1163

1163

e d V ard Kindt-l arsen

b. 1901, d. 1982

a rare oak desk and a matching oak armchair.

desk with round legs, top of with rounded

edges. rail with a curving, red painted

drawer. armchair with curving armrests. seat

and back upholstered with woolen, beige and

light brown fabric, hand woven by Berthe

forchammer. designed in 1936. Made by

cabinetmaker gustav Bertelsen. H. 74 cm.

d. 74 cm. L. 140 cm. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1937.

Literature: Grete Jalk [ed.]: "40 Years of Danish

Furniture Design", vol 2, ill. pp. 8-9.

DKK 60,000 / € 8,050

273


1164

1164

m artin o lsen

easy chair with round armrests and legs of stained

beech. seat and back upholstered with sheepskin

fitted with buttons. Made in the 1950s by Vik &

Blindheim, norway.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

274 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1165

1165

m artin o lsen

easy chair with round armrests and legs of patinated

oak. seat and back upholstered with white

sheepskin fitted with buttons. Made in the 1950s by

Vik & Blindheim, norway.

DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050

275


1166

m artin o lsen,

attributed

freestanding two seater sofa with elm frame,

curving armrests. seat and back upholstered with

reddish brown wool, back fitted with buttons.

Probably made in the 1950s by Vik & Blindheim,

norway. L. 125 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1166

1167

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

Oak dining table with flip-down leaves. curving

cross-legs and brass stretchers. Model at 314.

Manufactured and stamped by andreas tuck,

Odense. H. 72 cm. W. 106 cm. L. 190./310 cm.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

276 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1167


1168

h ans J. Wegner

b. tønder 1914, d. gentofte 2007

"Valet chair". sculptural oak chair, seat with storage

space underneath. Model JH-540. designed 1953.

Made and stamped by cabinetmaker Johannes Hansen.

Provenance: Acquired in the 1970s by current owner.

DKK 50,000 / € 6,750

1169

t o V e Kindt-l arsen

b. 1906, d. 1994

e d V ard Kindt-l arsen

b. 1901, d. 1982

a pair of oak swivel stools. seat and back upholstered

with patinated red coloured leather. designed 1957.

Made by cabinetmaker thorald Madsen, copenhagen,

with metal plaque. (2)

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1169

1168

277


1170

Poul h enningsen

b. Ordrup 1894, d. 1967

1170

"PH-emperor". chandelier with five branches. frame and

socket houses of brass, with 2/2 shades of frosted glass.

Manufactured by Louis Poulsen. diam. 72 cm.

Literature: "Light Years Ahead", ill. and referred to p. 194.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1171

1171

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-22". a pair of easy chairs with chromed

steel frame. seat and back with cane weave.

Manufactured and stamped by fritz Hansen,

1985. (2) DKK 15,000-18,000 / € 2,000-2,400

278 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1172

Preben Fabriciu

b. 1931, d. 1984

Jørgen Kastholm

b. 1931, d. 2007

"scimitar". easy chair upholstered with natural

leather. frame of chrome plated steel.

designed 1962. Manufactured by Bo-ex.

DKK 30,000 / € 4,050

1173

Poul K J ærholm

b. 1929, d. 1980

"PK-22". a pair of easy chairs with chromed

steel frame. seat and back with cane weave.

Manufactured and stamped by fritz Hansen.

(2) DKK 15,000-18,000 / € 2,000-2,400

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1173

1172

279


1175

bernt

b. 1937

1175

a pair of mahogany stools with seat of woven cane.

Made by cabinetmaker Wørts, copenhagen. H. 41 cm.

W. 45 cm. L. 45 cm. (2)

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

1174

1174

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

"faaborg chair". a pair of mahogany armchairs.

sides and back with woven cane. seat upholstered

with natural leather. Model 9662. Made by rud.

rasmussen cabinetmakers, copenhagen. (2)

KK label # 47623.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

280 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1175


1176

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

"Kuglesengen". cuban mahogany bed with base of

macassar. Original mattress. designed 1938. Made

by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen,

according to company information probably only

10-12 pieces were made. W. 102 cm. L. 203 cm.

Provenance: The collection of Ove Højgaard Andersen,

Copenhagen.

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1176

Literature: Rigmor Andersen: "Kaare Klint Møbler",

1979, ill. and referred to p. 57: "The shape of the bed

reflects Kaare Klint's interest in and knowledge of geometrical

circular pieces and the end pieces are curved

after a horizontal circle. Altogether these circular

shapes describe an imaginary sphere which, on a level

with the bottom of the bed, will touch its centre. The

upper edges of the end pieces and the long sides are

likewise shaped so that they follow the surface of the

sphere". DKK 50,000-60,000 / € 6,750-8,050

281


1177

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

1177

1177

"the red chair" and a dining table. complete mahogany dining

room suite, consisting of eight side chairs, seat and back upholstered

with red coloured leather. circular table with three extention leaves.

Model 4216. Made by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen.

table: H. 75 cm. diam 125 cm. L. incl. leaves 305 cm. (12)

DKK 30,000 / € 4,050

282 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1178 ¥

s e V erin h ansen Jr.

denmark, 20th. century

freestanding rosewood desk with tapering legs.

front with four drawers in rail. Manufactured by

Haslev. H. 72,5 cm. W. 75 cm. L. 142,5 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1178

1179

1179

Frits h enningsen

b. 1889, d. 1965

a pair of mahogany armchairs. seat, sides and back

upholstered with patinated cognac coloured leather.

Back fitted with buttons. Lower edge of seat fitted

with brass nails. Made and designed by cabinetmaker

frits Henningsen. (2) DKK 50,000 / € 6,750

283


1180

1181

1180

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

Wingback chair with frame of cuban mahogany

and matching stool with dark stained pine frame.

sides, seat, back and stool upholstered with original

patinated natural leather. Made by rud. rasmussen

cabinetmakers, copenhagen. (2)

DKK 30,000 / € 4,050

284 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1181

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

1182

cuban mahogany sideboard. front with two sliding

doors on brass rollers, behind which drawers. sides

with handles of brass. Made by rud. rasmussen

cabinetmakers, copenhagen. H. 97 cm. d. 57 cm.

L. 195 cm.

Provenance: The collection of Ove Højgaard Andersen,

Copenhagen. DKK 30,000 / € 4,050

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1182

Frits h enningsen

b. 1889, d. 1965

freestanding three seater sofa, legs of dark stained

wood. sides, seat and back upholstered with

patinated natural leather. Back fitted with buttons.

Made and designed by cabinetmaker frits

Henningsen. L. 170 cm.

DKK 50,000-75,000 / € 6,750-10,000

285


1183 ¥

e s K ild PontoPPidan

b. 1933

a rare rosewood funrniture set consisting of a games

table and four armchairs. top covered with patinated

natural leather. chairs with curving back. sides, seat and

back upholstered with patinated natural leather. Made

by cabinetmaker Ludvig Pontoppidan. table: H. 71 cm.

W. 80 cm. L. 80 cm. (5)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers' Guild Exhibition

at The Design Museum Danmark in 1962 and 1966.

Literature: Grete Jalk, [ed.]: "40 Years of Danish Furniture

Design", vol 4, ill. pp. 206-207 and 328-349.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

286 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1183


1184

Frits h enningsen

b. 1889, d. 1965

High-back easy chair with matching stool mounted

on sweeping legs of patinated oak. sides, seat, back

and stool upholstered with patinated natural leather.

Back fitted with buttons. Made and designed by

cabinetmaker frits Henningsen. (2)

DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1184

287


1185

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

"the red chair". six cuban mahogany dining chairs.

seat, back and part of back rests upholstered with patinated

niger leather. Made and stamped by rud. rasmussens

fabrik for egetræsmøbler (rud. rasmussen's

factory for Oak furniture). (6)

Early version. Designed for the lecture room of the Danish

Museum of Decorative Art, 1927.

Literature: Rigmor Andersen: "Kaare Klint møbler", 1979,

referred to and ill. p. 36-39. DKK 100,000 / € 13,500

1185

288 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1186

Frits h enningsen

b. 1889, d. 1965

cuban mahogany armchair with sweeping legs and

armrests. seat, back and sides upholstered with

original patinated niger leather. Made and designed

by cabinetmaker frits Henningsen.

Model presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1936.

Literature: Grete Jalk [ed.], "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 1, ill. pp. 244-245.

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1186

289


1187

1188

1187

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

rare cuban mahogany armchair. seat, back and

sides upholstered with patinated natural leather,

fitted with brass nails. Model 4483. Made circa

1932 in a limited number by rud. rasmussen

cabinetmakers, copenhagen.

KK label # 15552.

Literature: Gorm Harkær: "Kaare Klint", Klintiania,

vol. 2, described and ill. p. 80.

DKK 30,000 / € 4,050

1188 *

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

cuban mahogany desk. front with two drawer

sections, each with four drawers and pull-out

leaves, rail with three drawers. Handles of brass.

Made by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen.

H. 74 cm. d. 90 cm. L. 180 cm.

KK label indistinctly numbered.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

290 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1189

t horV ald b indesbøll

b. copenhagen 1846, d. s.p. 1908

1189

Mahogany cabinet with profiled top, front with two doors flanked by

pilasters, decorated with art nouveau plaques of brass. designed circa

1900. Probably made by rud. rasmussen cabinetmakers, copenhagen.

H. 210 cm. W. 112 cm. d. 60 cm.

Provenance: The collection of Ove Højgaard Andersen, Copenhagen.

DKK 40,000-50,000 / € 5,400-6,750

291


1190

1191

1190

o le Wanscher

b. 1903, d. 1985

Mahogany cabinet. front with two doors, interior

with adjustable shelves. Pull-out tray with brass

handle. Made by cabinetmaker a. J. iversen. H. 140 cm.

W. 80 cm. d. 38 cm. DKK 20,000 / € 2,700

1191

o le Wanscher

b. 1903, d. 1985

circular mahogany dining table with sweeping rail

and three extention leaves with rail. Made by cabinetmaker

a. J. iversen. H. 74 cm. diam. 127 cm.

L. including leaves 307 cm. (4)

DKK 10,000-12,000 / € 1,350-1,600

292 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1193 ¥

b ernt

b. 1937

detail

a fine and rare "cubic" rosewood dressing table

with fold-up front under which three mirrors. top

of black formica and several storage spaces and

drawers. Made by cabinetmaker Wørts. H. 98 cm.

W. 84 cm. d 60 cm. Open: H. 128 cm.

DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1192

1192

o le Wanscher

b. 1903, d. 1985

a set of six mahogany chairs with sweeping bar in

back. seat upholstered with patinated black leather.

Made cabinetmaker a. J. iversen, with paper label.

(6) DKK 30,000 / € 4,050

1193

293


1194

1194

Frits henningsen

b. 1889, d. 1965

Mahogany stool with tapering legs. seat with slightly

curved sides, upholstered with patinated greenish

brown coloured leather. Made and designed by cabinetmaker

frits Henningsen, copenhagen.

DKK 15,000 / € 2,000

294 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1195


1195 ¥

o le Wanscher

b. 1903, d. 1985

"colonial". a two seater sofa and two easy

chairs of rosewood. seat with woven cane.

Loose cushions in seat and back upholstered

with striped, white wool. Manufactured

by P. Jeppesen. sofa: L. 125 cm. (3)

DKK 30,000 / € 4,050

1196

Modern Lori rug, design with stripes in

brown shades. 21st century. 295 x 196 cm.

DKK 18,000 / € 2,400

1197 ¥

Frits h enningsen

b. 1889, d. 1965

three seater camelback sofa with eight

legged rosewood frame. seat, sides and

back upholstered with black leather. Made

and designed by cabinetmaker frits Henningsen.

L. 230 cm.

Provenance: The private home of cabinetmaker

Frits Henningsen.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1197

1196

295


1198

Frits henningsen

b. 1889, d. 1965

a large rectangular nut wood dining table,

mounted on sweeping legs. Made and designed

by cabinetmaker frits Henningsen.

H. 74 cm. W. 120 cm. L. 240 cm.

DKK 25,000 / € 3,350

1199 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

a pair of rosewood armchairs. seat and back

with curved top upholstered with patinated

black leather. Model J-2987. designed 1962.

Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1962.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 4, 1927-1966, ill. pp. 198-

199. DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1199

1198

296 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1200

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1200 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

a pair of rosewood armchairs. seat and back

with curved top upholstered with patinated

black leather. Model J-2987. designed 1962.

Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1962.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 4, 1927-1966, ill. pp. 198-

199. DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1201 * ¥

ole Wanscher

b. 1903, d. 1985

a pair of rosewood armchairs. seat and back

with curved top upholstered with patinated

black leather. Model J-2987. designed 1962.

Made by cabinetmaker a. J. iversen. (2)

Presented at the Copenhagen Cabinetmakers'

Guild Exhibition in 1962.

Literature: Grete Jalk [ed.]. "40 Years of Danish

Furniture Design", vol. 4, 1927-1966, ill. pp. 198-

199. DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

1201

297


1203

1202

1202

Kaare Klint

b. 1888, d. 1954

"the red chair". a pair of cuban mahogany dinning

chairs. seat and back upholstered with original patinated

niger leather, fitted with brass nails. Made by rud.

rasmussen cabinetmakers, copenhagen. (2)

Variant without profiled legs, large model.

KK label # 15419. DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

298 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1203 ¥

h elge Vestergaard Jensen

b. 1917, d. 1987

1204

rectangular rosewood coffee table mounted on Y-shaped legs.

Model u 55. Made by cabinetmaker Peder Pedersen. H. 50 cm.

L. 150 cm. d. 50 cm.

Presented at The Copenhagen Cabinetmakers' Guild Exhibition in

1955.

Literature: Grete Jalk [ed.], "40 Years of Danish Furniture Design",

vol. 3, ill. pp. 342-343.

Literature: "Mobilia", no. 11, November 1956.

Literature: "Dansk Kunsthåndværk" no. 8-9, 1956.

DKK 15,000-20,000 / € 2,000-2,700

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1204

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

"the swan chair". a pair of easy chairs mounted on

profiled stem with aluminum base, adjustable height.

seat and back upholstered with original patinated

natural leather. Model 3320. Manufactured by fritz

Hansen. (2) DKK 20,000-30,000 / € 2,700-4,050

299


1205 ¥

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

1205

"the ant". a set of 10 side chairs with three-legged

chromed steel frame. seat and back of laminated

rosewood. Model 3100. Manufactured by fritz

Hansen. (10) DKK 20,000 / € 2,700

1206

1206 ¥

Poul n ørreK lit

rosewood bar cabinet with lid on top. inside with

storage space for bottles etc. chromed steel frame

with casters. Probably manufactured by sigurd

Hansen, tved. H. 64 cm. L. 66 cm. d. 41 cm.

DKK 15,000 / € 2,000

300 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1207 ¥

b odil K J ær

b. Hatting 1932

freestanding rosewood desk with chromed steel

frame. top with four integrated drawers. in addition,

loose drawer section. Manufactured by e. Pedersen &

søn. desk: H. 71 cm. W. 92 cm. L. 184 cm. drawer

section: H. 44 cm. W. 44 cm. L. 66 cm. (2)

DKK 60,000-80,000 / € 8,050-11,000

1208

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

"the swan". easy chair with profiled swivel frame and

foot of aluminum. sides, seat and back upholstered

with patinated black leather. Model 3320. Manu-

factured by fritz Hansen. DKK 20,000 / € 2,700

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

1207

1208

301


1209

a rne Jacobsen

b. 1902, d. 1971

1209

"the egg chair". easy chair with rare profiled browned brass

base, upholstered with patinated cognac coloured natural

leather. Model 3317. Manufactured by fritz Hansen.

Rare type with browned brass base made for the Snack Bar at

SAS Royal Hotel.

Literature: Carsten Thau og Kjeld Vindum, "Arne Jacobsen",

1998, ill. pp. 144, 432-433, 438-439, 467, 471-472.

Literature: Noritsugu Oda, "Danish Chairs", 1999, p. 60.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

302 Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831


1210

1210

1210

Walter Knoll

chromed steel dining room suite. consisting of a circular foursection

table, top covered with brown leather. in addition eight

armchairs. seat, back and armrests upholstered with patinated

light brown leather, two chairs upholstered with dark brown coloured

leather. Manufactured by Walter Knoll. table: H. 71 cm.

diam. 185 cm. (9)

Provenance: The collection of Ove Højgaard Andersen, Copenhagen.

DKK 30,000-40,000 / € 4,050-5,400

Bruun rasMussen Bredgade auctiOn 831

303


index

A

Aagaard Andersen, gunnar 707

Afonso, Nadir 639

Ahlberg, Ole 872

Albertus, gundorph 959

Alechinsky, Pierre 612, 626, 631

701, 796-A, 913

Andersen, Just 978, 980, 987

989, 994, 996

997, 998, 1005

Andersen, Knud 981, 982, 983

Andersen, Mogens 686

Antes, Horst 721

Appel, Karel 616, 630, 693

698, 699, 702

Art deco 979

Arman, Fernandez 956

Atlan, Jean-Michel 908

B

Balle, Mogens 611

791, 797, 798

Baratier, Bruno 838

Bender Madsen, Aksel 1129

Bernadotte, Sigvard 933

945, 947, 948

Bernt 1175, 1193

Bille, Ejler 628, 697, 807

Bindesbøll, Thorvald 1000, 1001, 1189

Birkemose, Jens 860, 870, 874, 878

Bitran, Albert 650, 659, 785

830, 831, 834, 835

Bjerg, Johannes c. 764

Bjerke-Petersen, Vilhelm 734

735, 736

Boesen, Viggo 1155, 1157

Bonnén, Peter 667

Bradley, Martin 866

Bradshaw, dove 884

Brands, Eugène 623, 792, 804

Braque, georges 902

Bærtling, Olle 673

C

calder, Alexander 906

chadwick, Lynn 636, 661, 796

corneille 614, 625, 808

d

d’Haese, Reinhoud 609, 793

dali, Salvador 891

dalsgaard, Sven 718, 732

823, 824, 825

826, 827, 828

devantier, Kristian 859

dewasne, Jean 682, 723, 724, 725

deyrolle, Jean 634, 660, 662

679, 684, 811

dotremont, christian 617

doucet, Jacques 805, 806

draeger, christoph 914

e

Eiler Rasmussen, Steen 1146

Estève, Maurice 909, 911

F

Fabricius, Preben 1107, 1172

Fetting, Rainer 647, 868

Finnish silversmith 953

Fisker, Kay 940

Fjederholt, Preben 849

Flensburg, Anette Harboe 851

Fornasetti, Piero 1136

Francis, Sam 896

Frandsen, Erik A. 885

Freddie, Wilhelm 820, 821, 822, 836

G

gadegaard, Paul 674, 687

709, 710, 727

gauguin, Jean René 762

geertsen, Ib 814, 815, 816, 818

gilbert, Stephen 786, 794

gjerdevik, Nils Erik 839

guiot, Jean-Pierre 873

gundelach-Petersen, Oscar 939

H

Halier, carl 981, 983

Hansen Jr., Severin 1178

Hansen, Anton 606

Hansen, Arne L. 833

Hansen, Hans 941, 944

Hansen, Karl gustav 963

Haugen Sørensen, Arne 747

Havsteen-Mikkelsen, Sven 601

Heerup, Henry

751, 753, 755

621, 692

799, 801, 802

Heinsen, Hein 715

Henning, gerhard 771, 772

Henningsen, Frits 1179, 1182, 1184

1186, 1194, 1197, 1198

Henningsen, Poul 1137, 1147

1150, 1161, 1170

Hiort-Petersen, gerd 1004

Hockney, david 742

Hoffmann, Anker 769

Hornung, Preben 635, 664

706, 829, 832

HuskMitNavn 856

Hvidberg, Knud 675

Hvidt, Peter 1151

Høst, Oluf 602, 605, 749, 775

304 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

i

Ibsen, Immanuel 767

J

Jacobsen, Arne 1110, 1120, 1156

1204, 1205, 1208, 1209

Jacobsen, Egill 615, 620, 624

627, 632, 694

695, 704, 782, 803

Jacobsen, Robert 648, 663, 670

672, 677, 683

703, 712, 730

737, 739, 837

Jensen, georg 920, 921, 924

927, 928, 929, 931

935, 957, 958, 960

Jensen, Poul Thorsbjerg 1124, 1126

Jensen, Søren georg 666, 809

810, 936, 955

Joensen-Mikines, Samuel 600

754, 756

Johansson, Paul Enøe 888, 889

Johnson, Aaron 886

Jorn, Asger 608, 610, 619

633, 696, 700

745, 746, 783, 784

787, 800, 904, 910

Josephson, Ernst 765

Juhl, Finn 1078, 1079, 1080

1081, 1082, 1083, 1084

1085, 1086, 1087, 1088

1089, 1090, 1091, 1092

1093, 1094, 1095, 1096

1097, 1098, 1099, 1100

Jørgensen, Børge 890


index

K

Karpf, Peter 1133

Kastholm, Jørgen 1107, 1172

Kindt-Larsen, Edvard 1145, 1163, 1169

Kindt-Larsen, Tove 1145, 1169

Kirkeby, Per 637, 651

Kjarval, Johannes S. 603, 604

Kjær, Bodil 1108, 1141, 1207

Kjærholm, Poul 1111, 1112, 1113

1114, 1115, 1116

1118, 1171, 1173

Klint, Kaare 1117, 1119, 1142

1174, 1176, 1177

1180, 1181, 1185

1187, 1188, 1202

Knoll, Walter 1210

Kobzdej, Aleksander 846

Kolár, Jirí 840

Koppel, Henning 951

Kristensen, Esben Hanefelt 871

Kvium, Michael 653, 850, 852

Köthe, Fritz 741

Kørner, John 857

L

Lalique, René 968

Larsen Stevns, Niels 773

Larsen, Ejnar 1129

Larsen, Jørn 671, 714

717, 719, 726

Lassen, Flemming 1159, 1160, 1162

Lassen, Mogens 1152

1153, 1154, 1158

Lauritzen, Vilhelm 1101

1104, 1105, 1106

Lemmerz, christian 652

Lucebert 622

Lundstrøm, Vilhelm 688, 690, 705

M

Magnelli, Alberto 665, 681

Malinovsky, Lise 861, 875, 876

Mancoba, Sonja Ferlov 618, 691

Manz, Bodil 967

Marín, Manuel 813, 881

Mirdjavadov, djavad 862, 863, 869

Miró, Joan 901, 903, 912

Mogensen, Børge 1121, 1122, 1123

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

Mortensen, Richard 607, 668, 669

676, 678, 689

711, 713, 722, 729

731, 733, 738, 740

777, 779, 780, 781

Møinichen, c. I. 954

n

Nash, Jørgen 879, 880

Neergaard, Jesper 812, 819

Nielsen, Evald 923

Nielsen, Harald 932, 934, 938

942, 946, 962, 964

Nielsen, Kai 761

Nielsen, Kehnet 877

Nielsen, Knud 882

Néjad, Mehmed Melih devrim 847

Nordsted, Bent 991

Nørreklit, Poul 1109, 1206

O

Olsen, Martin 1164, 1165, 1166

Olson, Erik 778

P

Pedersen, carl-Henning 629, 790

Picasso, Pablo 900

Pomodoro, gio 649

Pontoppidan, Eskild 1183

Poulsen, christian 966, 969

Prem, Heimrad 841, 842

R

Raben davidsen, cathrine 848

853, 855

Rohde, Johan 915, 916, 917

918, 919, 922

925, 926, 930

937, 949, 961, 965

Rooskens, Anton 789

S

Salto, Axel 970, 971

974, 975, 977, 984

985, 990, 993, 999

Scherfig, Hans 597, 598

Schlegel, Frits 1148

Schwalbe, Ole 716, 817

Siesbye, Alev 1003

Simeti, Turi 728

Skotte Olsen, Wiliam 864, 865

Soulages, Pierre 898, 899

Stephensen, Magnus L. 950

Sturm, Helmut 843

Sung, Nakhee 887

Sveinsdóttir, Júlíana 752

Søndergaard, Jens 599, 750, 768

Sørensen, Jens-Flemming 844

T

Tajiri, Shinkichi 613, 795

Tegner, Rudolph 763

Thoms, Jørgen 770

Thorsson, Nils 982

Ting, Walasse 641, 642

643, 644, 645

656, 657, 658

Tovborg, Alexander 858

Trampedach, Kurt 638, 646

654, 655, 854

Turner, Will 883

Tàpies, Antoni 905

V

Vasarely, Victor 640, 680, 708

Vasegaard, gertrud 972, 973, 976

986, 988, 992, 995

Vestergaard Jensen, Helge 1127

1144, 1203

Vielfaure, Jean-Pierre 867

Vodder, Arne 1102, 1103

W

Wagner, Olga 760

Wagner, Siegfried 757, 758, 759

Wanscher, Ole 1138, 1139, 1140

1190, 1191, 1192

Warhol, Andy

1195, 1199, 1200, 1201

894

Wegner, Hans J. 1128, 1130

1131, 1132, 1134

1135, 1167, 1168

Weie, Edvard 774, 776

Weihrauch, Svend 943

Weiss, Per 1002

Wesselmann, Tom 743, 744

Widerberg, Nico 892

Wiig Hansen, Svend 748

Wils, Wilhelm 766

Winther, Richard 685

Wirkkala, Tapio 952

Wou-Ki, Zao 897

Ø

Ørskov, Willy 720

305


FINE ART + ANTIqUES

Johannes Larsen, 18 September

Johannes Larsen: A garden scene with flowers. Oil on canvas. 78 x 96 cm.

Estimate: DKK 40,000-60,000 / € 5,400-8,050


FINE ART + ANTIqUES

Watches, 20 September

A. Lange & Söhne: A gentleman’s wristwatch of platinum.

Estimate: DKK 200,000-250,000 / € 27,000-33,500


ScULPTURES

Upcoming auction, 27 November 2012

Bertel Thorvaldsen: Marchesa Florenzi, 1828. White marble bust. H. 57 cm.


ORIENTAL WORKS OF ART

Upcoming auction, 29 November 2012

A Chinese parcel gilt silver ewer.

Weight 1170 gr. H. 32.5 cm.

Estimate: DKK 200,000 / € 27,000


MOdERN ART + dESIgN

Upcoming auction - 27 November-6 December 2012

Egill Jacobsen: Mask, 1986. Oil on canvas. 81 x 65 cm.

Estimate: DKK 125,000-150,000 / € 17,000-20,000


INFORMATION

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

CiTeS eKSPORT TiLLAdeLSe

Møbler, der er lavet af palisander eller indeholder

dele af træsorten, kræver et cITEScertifikat

for at kunne blive eksporteret fra

danmark til et land uden for EU. Købere

med fast bopæl uden for EU er forpligtet

til at indhente denne tilladelse. Yderligere

information kan fås på opfordring.

Katalognumre, der indeholder palisander, er

markeret med en (¥ )

AFHenTninG

Afhentning af effekter købt på traditionel

auktion SKAL SKE senest 2 uger efter sidste

auktionsdag.

Uafhentede effekter vil herefter uden

yderligere varsel blive sendt til opbevaring

for købers reg ning og risiko.

SALGSReSuLTATeR

Hammerslagspriser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

bruun-rasmussen.dk

FOTO

Fotos af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: bruun-rasmussen.dk

euRO

der bydes og faktureres i danske kroner.

Ved omregning fra dKK til Euro er anvendt

Nationalbankens officielle valutakurs på

tids punktet for udarbejdelse af kataloget.

Beløbet i Euro er afrundet til et tal, der

efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder

på en præsentabel måde i forhold til

beløbet i dKK.

BeVARinGSTiLSTAnd

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som

udgangs punkt ikke er forsynet med oplysninger

om tilstand (jvf. købskonditionernes

§ 10). Vi henviser imidlertid til vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk,

hvor der under det enkelte katalognummer

ofte er oplysninger om bevarings tilstand,

reparationer o. lign. Er disse oplysninger

ikke tilstrække lige kan én af afdelingens

sagkyndige kontaktes for yderligere informationer.

BAnKFORBindeLSe

danske Bank · Konto: 30014310970638

IBAN: dK4130004310970638

Swift-BIc dABAdKKK

ViRKSOMHedSReGiSTReRinG

cVR-nr. dK25472020

CiTeS exPORT PeRMiT

Pieces of furniture that are made of Brazilian

rosewood or contain parts of it, require a

cITES export permit in order to be exported

from denmark to a country outside The

European Union. Buyers residing outside the

EU are required to obtain this permit. More

information is available upon request.

Lots containing Brazilian rosewood are

marked with an (¥ )

diSPATCH

collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later than

2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the expence

and risk of the buyer.

SALeS ReSuLTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

bruun-rasmussen.dk

PHOTO

Photos of all items are available at our

website: bruun-rasmussen.dk

euRO

Bids and invoicing are made in dKK.

For the conversion from dKK into Euro,

Bruun Rasmussen has used the official rate

of exchange from denmarks Nationalbank

(the danish National Bank) at the time of

preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's

judgment, roughly adjusted to

presentable figures.

COndiTiOn

Bruun Rasmussen draws attention to the

fact that, as a rule, no information is

provided regarding the condition of the lots

(cf. conditions of purchase § 10).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual lot.

Should this information be insufficient,

further details can be obtained by contacting

one of the experts of the department.

BAnKeRS

danske Bank · Account: 30014310970638

IBAN: dK4130004310970638

Swift-BIc dABAdKKK

BuSineSS ReGiSTRATiOn

cVR-nr. dK25472020

311


MOMS OG K unSTneRAFGi FT

VAT A nd COPy-dA n inFORMATi O n

STAndARd AuKTiOnSOMKOSTninGeR

30% - BRuGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samler objekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger, der

skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens fulde

pris. I auk tionsomkostninger er indregnet ikke fradragsberettiget

moms.

FuLd MOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 24% i auk tionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

ReduCeRede

AuKTiOnSOMKOSTninGeR 24%

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

24% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

(fuldmoms). Moms beløbet kan køber modregne, og

betaler derved 24% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved at

anvende deres EU-momsnr., undgå den danske moms

og derved betale 24% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

op fylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 24% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §4, Afgiftsfritagelse).

KunSTneRAFGiFT TiL COPy-dAn cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 24% excl. moms

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. disse værker er mærket cd for copy-dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BuyeR’S STAndARd PReMiuM

30% AuCTiOneeRS’ MARGin SCHeMe

As of 1 January 1995 new Ec regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works of

art, collector’s items and antiques; these items may now

be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus henceforth

include non-refundable VAT.

FuLL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auc tioneers’ Margin Scheme. These lots are marked

with an asterix *. The buyer pays the auction premium of

24% plus 25% VAT on the hammer price as well as the

buyer’s premium.

BuyeR’S ReduCed PReMiuM 24%

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. danish VAT registered buyers may choose to pay

the 24% buyer’s premium + 25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 24% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may

avoid danish VAT by using their VAT registration

number and thereby pay a buyer’s premium of 24%

only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

danish customs authorities’ requirements regarding

the export of goods pay the buyer’s premium of 24%

only (see conditions of Purchase §3, Exemption from

VAT).

ARTiSTS’ ROyALTieS

PAyABLe TO COPy-dAn cd

Pursuant to current danish legislation on copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 24%) shall be

collected on works of modern art by all danish and most

foreign artists. These works are marked cd for copy-dan

next to the lot number.

For further information please refer to the conditions of

Purchase.

312 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831


Online auctions

– every week of the year!

MOndAy

• Older PAINTINGS

• furNITure ANd cArPeTS

• ruSSIAN ArT ANd ANTIqueS

(twice a year)

• weAPONS (three times a year)

TueSdAy

• mOderN PAINTINGS

• mOderN furNITure ANd deSIGN

• bOOkS ANd mANuScrIPTS

(five times a year)

WedneSdAy

• jewellery ANd wrISTwATcheS

THuRSdAy

• SIlver ANd POrcelAIN

• OrIeNTAl wOrkS Of ArT

• mIScellANeOuS

SundAy

• STAmPS (every second week)

• cOINS (every second week)

• wINe (every second week)

For valuation and further information, please contact us at Tel.: +45 8818 1111.

For technical support, please contact +45 8818 1114 or email support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

bruun-rasmussen.dk

313


KØBSKOndiT i O neR

§ 1. BudGiVninG

Køber er den byder, der får hammerslag. den, der byder for andre,

hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

ønsker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev, fax eller hjemmeside

eller byde direkte pr. telefon eller hjemmeside, kunne dokumentere

deres betalingsdygtighed samt til enhver tid identificere sig.

Bruun Rasmussen er altid berettiget til at nægte at acceptere et

bud, hvis på forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet

eller en passende à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission enten pr. brev, fax

eller hjemmeside. På online-auktioner afgives bud direkte fra

hjemmesiden. Afgivelse af bud pr. telefon er muligt under visse

forudsætninger, der afgøres af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen

påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser,

der måtte opstå ved brug af denne service. Auktionarius

bestemmer overbuddets størrelse og træffer ligeledes afgørelse i

alle tvivlstilfælde om budgivningen.

For at kunne byde på online auktioner kræves forudgående registrering

af byders betalingskort- / kreditkortoplysninger.

§ 2. BeTALinG

Ved køb på alle net-auktioner tillægges hammerslagsprisen 25%,

der dækker salær på 20% samt moms af salæret.

Ved køb på alle traditionelle auktioner tillægges hammerslagsprisen

30% (for vin, mønter og frimærker 25%), der dækker

salær på 24% samt moms af salæret.

Visse numre handles efter særlige regler til fuldmoms, så udover

auktionsomkostninger på 24% (for net-auktioner, vin, mønter og

frimærker dog 20%), beregnes moms på 25% af både hammerslag

og auktionsomkostninger. disse numre er mærket med en stjerne (*).

danske momsregistrerede købere skal overfor Bruun Rasmussen

oplyse deres SE-/cVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de

fakturaer, hvor varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 4. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. der kan betales

kontant op til dKK 100.000 eller med dankort, banknoteret

check, rejsechecks, Visa-, Master-, diners club- eller Eurocard.

Personlige udenlandske checks kan kun anvendes efter

forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest

8 dage efter fakturadatoen. På online auktioner trækkes købesummen

på de af byderen oplyste kort- og kontooplysninger

i forbindelse med at det købte emne udtages til transport (ca.

12 timer efter dagens salg). Samtidig tilsendes køber faktura og

transportoplysninger.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på

ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve

køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder

den, der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses

at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. FORTRydeLSeSReT

For privatkøb af emner på en online-auktion gælder loven om

fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Eventuelle

omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra

køber, betales af køber selv.

Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer

Bruun Rasmussen betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt

retur og modtaget af Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen gør

opmærksom på, at det herefter er op til bankerne/kreditkortselskaberne,

hvornår refusionen indgår på købers konto.

§ 4. AFGiFTSFRiTAGeLSe

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser, betaler

henholdsvis 24% i auktionsomkostninger af hammerslaget på traditional

auktion og 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget på

net-auktion, og bliver ikke belastet af danske afgifter.

A. Købere med bopæl i et andet EU-land:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages

for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret

på fakturaen.

B. Købere med bopæl uden for EU:

1. Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2. Udførsel som rejsegods:

der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv

medtager det købte under forudsætning af, at følgende

betingelser er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a. Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms refunderet,

så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det endelige

lands toldmyndighed eller anden på omsætnings-afgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger dKK 1.200.

b. Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været fore-

vist til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra

EU. Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger dKK 300. dette gælder også for Færøerne og

grønland.

§ 5. AFGiFTSBeTALinG

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 4, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. dette skal meddeles

Bruun Rasmussen inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

dette skal meddeles inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

314 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831


§ 6. udLeVeRinG

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke afhentes ifølge aftale efter hammerslaget,

vil blive kørt på fjernlager på købers regning og risiko.

Købte varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive

videresolgt for købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 7. FORSendeLSe

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Rasmussen

kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 8. KunSTneRAFGiFT TiL COPy-dAn cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves

følgeretsvederlag for værker af nyere danske og visse udenlandske

kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde

i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget opkræves af Bruun Rasmussen

på vegne af kunstnernes organisation copydan. disse værker

er mærket (cd) for copydan ud for katalognummeret.

den såkaldte copydan-afgift tillægges hammerslagsprisen inkl.

salær, når beløbet overstiger €300.

copydan-afgiften er:

• 5% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der udgør indtil €50.000.

• 3% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der ligger mellem €50.000 euro og €200.000.

• 1% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.

moms), der ligger mellem €200.000 euro og €350.000.

• 0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms), der

ligger mellem €350.000 euro og €500.000.

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der

ligger over €500.000.

copydan-afgiften kan ikke overstige 12.500 euro for det enkelte

kunstværk.

Euro-kursen er fastsat af copydan i 2012 til kurs 743,30 pr. €100.

§ 9. eKSPORTTiLLAdeLSe

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive

meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget på

købers vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse ikke,

er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte til den

opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.

§ 10. BeSKRiVeLSe AF eMneR

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i katalog eller hjemmeside med senere

offentliggjorte ændringer og modifikationer.

Beskrivelsen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

de solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller

beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i katalog eller på

hjemmesiden. Afbildninger i katalog eller på hjemmesiden er

blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af

effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Beskrivelsen er udtryk for den på salgstidspunktet blandt lærde

og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med beskrivelsen, skal dette straks meddeles

til Bruun Rasmussen.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt beskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl, der

har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end en korrekt

beskrivelse må antages at ville have resulteret i, er køber berettiget

til at annullere købet, hvorefter den samlede erlagte købesum

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive refunderet

køber.

Væsentlige fejl i beskrivelsen relateret til mål eller vægt erstattes

kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det købte var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling

af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a. beskrivelsen i katalog eller på hjemmesiden på hammerslagsdagen

var i overensstemmelse med den på dette tidspunkt

gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.

b. den eneste måde til på salgstidspunktet at få fastslået et

falskneri var iværksættelsen af videnskabelige processer, hvis

gyldighed først blev anerkendt efter salgstidspunktet, eller som

ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller

uigennemførlige uden beskadigelse af den pågældende effekt.

I tillæg til ovenstående frist gælder de almindelige forældelsesregler

i forældelsesloven, efter hvilke køber ikke under nogen

omstændigheder kan gøre noget krav gældende over for Bruun

Rasmussen, når der er forløbet mere end 5 år fra købsdagen.

KOMMiSSiOneR

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. det er en forudsætning,

at kommissioner indleveret pr. brev eller fax er Bruun Rasmussen

i hænde i 24 timer før auktionens start, så om nødvendigt

bydernes kreditværdighed kan undersøges. Via hjemmesiden

er denne deadline 3 timer. Bruun Rasmussen påtager sig intet

ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug af

denne service

KOndiTiOnSRAPPORTeR

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om numrenes kondition og tilstand. dette er ment som

en service for kunder, der ikke selv har mulighed for ved selvsyn

at undersøge numrene på eftersynet. det understreges, at de

givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til beskrivelsen.

FRiTAGeLSe FOR dAnSK FuLdMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i katalog

eller på hjemmesiden er markeret med stjerne (*).

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

315


COndiT i O n S OF P u RCHASe

§ 1. BiddinG

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any

person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety

for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by

letter, fax or the homepage direct telephone bids or the homepage,

should be able to document their ability to pay and be

able to provide proof of identity at any time. Bruun Rasmussen

is entitled to refuse to accept a bid if, when requested, adequate

security or adequate payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission by letter, fax or the homepage.

For online auctions alle bids are submitted via the homepage.

Telephone bidding is possible within certain conditions made

out by Bruun Rasmussen. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service. The

auctioneer shall have absolute discretion as to the increment of

the bids. The auctioneer will also make decisions in all cases of

doubt regarding the bidding.

credit/debit card information must be registered with Bruun

Rasmussen before bids can be submitted at our online auctions.

§ 2. PAyMenT

Purchases made at all Bruun Rasmussen online auctions are subject

to a 25% fee, which covers 20% buyer’s premium and VAT

of the premium.

Purchases made at all Bruun Rasmussen traditional salesroom auctions

are subject to a 30% fee (for wines, coins and stamps 25%),

which covers 24% buyer’s premium plus VAT of the premium.

certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the

purchase price is the hammer price plus an additional 24% (for

online auctions, wines, coins and stamps 20%) in buyer’s premium

and VAT of 25% levied on both the hammer price and the

buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are indicated as

such in the catalogue and on the homepage with an asterisk (*).

danish VAT registered buyers shall provide Bruun Rasmussen

with documentation of their SE-/cVR -number (VAT No.) as this

has to be quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

collectors’items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash up to dKK

100,000, by dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-,

Master-, diners club- or Eurocard. Personal foreign cheques may

only be used for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice. With online auctions,

payment takes place when the items are prepared for dispatch

(circa 12 hours after the purchase has been made) using the

banking details (credit/debit card and bank account) submitted

by the purchaser. At the same time an invoice and dispatch

information will be sent to the purchaser.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight

days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,

Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the person

who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goods

by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to set off

its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipulated

by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as

long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

regardless of whether the value of such goods may be

deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaserr.

§ 3. MOney-BACK GuARAnTee

Online purchase of items by private individuals is subject to danish

consumer law, which extends 14 days of money-back guarantee.

The purchaser is liable for any costs related to the transport of

returned items.

Should a purchaser seek to avail himself or herself of the moneyback

guarantee, Bruun Rasmussen will refund the payment on

receiving the returned items. Please note that the date on which

accounts are debited is subject to the policy of the purchaser’s

bank/credit card company.

§ 4. exeMPTiOn FROM VAT

International purchasers, who fulfill the conditions stipulated below,

must pay a fee of 24% of the auction price at traditional salesroom

auctions and a 20% fee of auction prices for items purchased

online. They are exempt from the payment of danish VAT.:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. Buyers residing outside the EU:

1 dispatch through forwarding agent: Lots exported through a

forwarding agent approved by Bruun Rasmussen are exempt

from VAT.

2 Export as personal luggage: goods may be exempt from

danish VAT when the buyer personally takes the goods out

of the country as luggage, provided the following conditions

have been met:

The invoice must have been paid and the danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the country

in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds dKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’export certificate if the purchase price exceeds dKK

300 This also applies to the Faroe Islands and greenland.

§ 5. PAyMenT OF TAxeS And duTieS

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

316 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831


§ 6. COLLeCTiOn OF PuRCHASeS

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

according to agreement. Lots which have been paid for but not collected

will be storaged at buyers expense. Lots not collected within

1 year will be resold at auction or privately at the buyer’s expense.

§ 7. diSPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s own

expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held liable

neither for any damage caused to purchased goods during dispatch

nor for any missing consignments.

§ 8. dROiT de SuiTe

In accordance with danish copyright law, an additional royalty fee

is to be paid for the purchase of works by contemporary danish artist

and some international artists who are either still alive or who

have been dead for less than 70 years. The additional royalty fee will

be collected by Bruun Rasmussen on behalf of copydan, which is a

danish-based joint collecting society. Such works are marked with

(cd) for copydan next to the lot number.

The copydan royalty fee is added to the auction price including the

buyer’s premium when the total exceeds €300.

copydan royalty fees:

• 5% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

totalling up to €50,000.

• 3% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

of totals between €50,000 and €200,000.

• 1% of the auction price and buyer’s premium (excluding vAT)

of totals between €200,000 and €350,000.

• 0.5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between €350,000 and €500,000.

• 0.25% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals above €500,000.

copydan royalties must not exceed €12,500 for an individual artwork.

The euro exchange rate has been set by copydan for 2012 at dKK

743,30 per €100.

§ 9. exPORT LiCenCe

Applications for an export licence must be made to the danish

cultural Assets committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another

application will subsequently be sent to the danish cultural

Assets committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer,

now that the price is known. Should an export licence not be

granted, the danish cultural Assets committee would be obliged

to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer

would thus not be bound to the purchase.

§ 10. deSCRiPTiOn OF LOTS

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue and on the

homepage with subsequently published changes and modifications.

description is done according to the best of Bruun Rasmussen’s

knowledge and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessarily

stated in the catalogue and on the homepage. Pictures are for

identification only and cannot be used for an evaluation of the

condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfy

himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The description is an indication of the prevailing opinion of

scholars and expert at the time of the sale. If any doubts should

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

arise after the purchase regarding the genuineness of the purchased

lot or its conformance with the description, Bruun Rasmussen

should immediately be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

description contains material errors which lead to a considerably

higher hammer price than that which a correct description would

presumably result in, the buyer shall be entitled to cancel the purchase,

after which the buyer shall be reimbursed for the total purchase

price paid plus buyer’s premium and VAT, when applicable.

For material errors in the description in respect to measurements

or weight, compensation shall only be paid on a percentage

basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and

to the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the description on the day the lot was knocked down to the

buyer was in accordance with the then generally accepted

opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the sale was the implementation of scientific processes,

the validity of which was only acknowledged after the

time of the sale, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible

to carry out without damaging the lot in question.

In addition to the time-limits stated above, all purchases are

subject to the Statute of Limitations stipulated by danish law by

which Bruun Rasmussen is under no circumstance liable for purchases

after 5 years from the date of purchase.

COMMiSSiOn

Bruun Rasmussen Auctioneers

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commissions by letter,

fax or telephone 24 hours before the start of the auction for

the bidders’ credit to be checked, if necessary. Bids by the homepage

are to be recieved a minimum of 3 hours before the start of

the auction. Bruun Rasmussen is not to be held responsible for

any errors that may occur using this service.

COndiTiOn RePORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis

for complaints; complaints can only be based on the description.

exeMPTiOn FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk (*).

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the danish version of the

conditions of Purchase. In case of dispute, only the danish version

of the present conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

317


A ddR e SSe S

BRuun RASMu SSen A u CTi O neeRS

COPenHAGen – BRedGAde

BREdgAdE 33

dK-1260 cOPENHAgEN K

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1116

E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

COPenHAGen – SundKROGSGAde

SUNdKROgSgAdE 30

dK-2100 cOPENHAgEN Ø

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1112

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

COPenHAGen – BALTiKAVeJ

BALTIKAVEJ 10

dK-2100 cOPENHAgEN Ø

Tel +45 8818 1111

Fax +45 8818 1112

E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

AARHuS

SØREN FRIcHS VEJ 34 d

dK-8230 ÅBYHØJ

Tel +45 8818 1100

Fax +45 8818 1101

E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

AALBORG

Tel +45 8818 1234

E-mail: hfp@bruun-rasmussen.dk

318 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

Fyn

Tel +45 8818 1232

E-mail: nic@bruun-rasmussen.dk

neT-AuKTiOneR - SuPPORT

BRUUN-RASMUSSEN.dK

Tel +45 8818 1114

E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in eSPAñA

KARIN K.J.V. FRIJS . MARBELLA

Tel +34 630 29 21 02

Fax +34 952 77 74 64

E-mail: k.frijs@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in FRAnCe

PETER KOcH . PROVENcE

Tel +33 6 2200 3722

E-mail: p.koch@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in iTALy

JEANETTE IdA MØLLER · MILANO

Tel +39 340 053 9219

E-mail: j.moller@bruun-rasmussen.dk

ELISABETH WINd ALFIERO · ROM

Tel +39 338 639 2771

E-mail: e.windalfiero@bruun-rasmussen.dk

RePReSenTATiVe in uSA

BENEdIcTE HALLOWELL · BOSTON

Tel and Fax +1 617 566 7333

E-mail: b.hallowell@bruun-rasmussen.dk


KOn TAKT diR e KTe

COn TACT diR e CTLy

AdMiniSTRATiOn

claus Poulsen 8818 1002

cpo@bruun-rasmussen.dk

KundeSeRViCe / CuSTOMeR SeRViCe

Suzanne Huwendick 8818 1011

shu@bruun-rasmussen.dk

Anja Birgitte Lyberth 8818 1012

abl@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 8818 1015

ala@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Bregneberg 8818 1016

hbb@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER / cOMMISSIONS

Lise Winther Jour Jørgensen 8818 1013

bids@bruun-rasmussen.dk

BESTILLINg AF KATALOgER / cATALOgUE REqUESTS

Kundeservice / customer service 8818 1111

AuKTiOnSRådGiVninG / AuCTiOn GuidAnCe

Franziska Kampmann 8818 1026

fka@bruun-rasmussen.dk

TRANSPORT / TRANSPORTATION

Jesper Langkjær 8818 1055

jla@bruun-rasmussen.dk

VuRdeRinG OG inFORMATiOn /

VALuATiOn And inFORMATiOn

INdBOVURdERINgER / VALUATION AT YOUR HOME

Hans Ruben 8818 1231

hru@bruun-rasmussen.dk

Kasper Nielsen 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

Ralph Lexner 8818 1161

rl@bruun-rasmussen.dk

david Utzon-Frank 8818 1221

duf@ bruun-rasmussen.dk

BØgER / BOOKS

Lærke Bøgh 8818 1217

lb@bruun-rasmussen.dk

FRIMæRKER Og MØNTER / STAMPS ANd cOINS

Thomas Høiland 8818 1212

th@bruun-rasmussen.dk

FRIMæRKER / STAMPS

Lars godsk Jørgensen 8818 1211

lgj@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

MØNTER / cOINS

Michael Fornitz 8818 1201

mfo@bruun-rasmussen.dk

MOdERNE KUNST Og dESIgN / MOdERN ART

Niels Raben 8818 1181

nr@bruun-rasmussen.dk

Peter Kjelgaard Jensen 8818 1191

pkj@bruun-rasmussen.dk

PORcELæN, gLAS Og ORIENTALSK KUNSTINdUSTRI /

cERAMIcS, gLASS ANd ORIENTAL WORKS OF ART

charlotte Hviid 8818 1162

chv@bruun-rasmussen.dk

RUSSISK / RUSSIAN

Kasper Nielsen 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

Martin Hans Borg 8818 1128

mhb@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER / JEWELLERY

Katrin Mikkelsen Sørensen 8818 1174

kms@bruun-rasmussen.dk

SØLV / SILVER

Alexa Bruun Rasmussen 8818 1091

alexa@bruun-rasmussen.dk

TæPPER / cARPETS

Henrik Schleppegrell 8818 1145

hsc@bruun-rasmussen.dk

VIN / WINE

Morten Stenør Larsen 8818 1207

msl@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN / WEAPONS

Jesper godvin Hansen 8818 1222

j.godvin@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MALERIER / FINE ART

Kasper Nielsen 8818 1121

kn@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 8818 1123

jet@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MØBLER / FURNITURE

Anders Fredsted 8818 1142

afr@bruun-rasmussen.dk

Henrik Schleppegrell 8818 1145

hsc@bruun-rasmussen.dk

319


KOMMi SSi O n SBud

COMMi SSi O n B idS

det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis de ikke selv

kan være til stede på auk tions dagen. denne service er

gratis.

Når de afgiver en kommission, beder de vores kundeservice

på deres vegne byde op til et af dem bestemt beløb

i hammerslag.

der kan opstå den situation, at en anden køber allerede

har budt det beløb, som de ønsker at afgive. Er de da

villig til at gå et bud højere eller er de indforstået med at

nummeret sælges til anden side?

Ønsker de ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er de i tvivl om hvor højt de vil byde, kan de hæve

budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,

så der er også mulighed for at købe til under den angivne

vurdering. Vor kun deservice køber altid så billigt som

muligt til dem, som havde de selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde

senest 24 timer før auktionens start.

SådAn BydeR de:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUd med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet de ønsker at byde.

Er dette deres absolutte maximum bedes de anføre

“Max” i kolonnen.

de kan også forhøje deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at ind ikere dette i kolonnen.

de bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre dem,

at Bruun Rasmussen mod tager den senest 24 timer før

auktionens start.

Hvis deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun

Ras mussen undlade at byde for dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

inTeRneT:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, de ønsker

at byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før

auktionens start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “deres bud”,

når de er logget ind. Kontakt teknisk support på 8818

1114 for spørgsmål om registrering og budgivning via

internettet.

For yderligere information, se “Købskonditioner”, §1.

It is possible to leave commission bids if you can not be

present at the auction yourself. This service is free of

charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already

bid the same as you were prepared to. Are you then willing

to bid further? If not the lot will be sold to another

buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max",

for maxi mum, next to the amount. You can also allow us

to raise your bid by approx. 15% or approx 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate.

Bruun Rasmussen will always buy at the lowest price possible,

as if you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

commission bids must be submitted no later than 24

hours prior to the start of the auction.

HOW TO MAKe A COMMiSSiOn Bid:

complete the cOMMISSION FORM with all pertinent

information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maxi mum, please

write “Max” in the ap pro priate column.

You can also allow us to bid by up to approx. 15% or

approx. 25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmus

sen receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not

be held responsible for error in bidding or failure to execute

bids.

inTeRneT:

commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

deadline for submissions of bids via the website is

3 hours prior to the start of the auction.

Submitted bids are shown under “Your bids” when you

are logged in. Please contact technical support on

+45 8818 1114 for questions about the registration and

submission of bids on the website.

For additional information, please consult “conditions of

Purchase” §1.

320 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831


"

KOMMi SSi O n SBud

COMMi SSi O n B idS BRedGAde

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ...................................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ............................................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ..............................................................................................................................................................................

Land Country: * ....................................................................... Fax: ...........................................................................................

Tel: * ...................................................................................................................................................................................................

e-mail: ....................................................................................... cVR-nr. VAT No.: .....................................................................

Bank: .......................................................................................... Konto nr. Acct. No.: .................................................................

Adresse Address: ................................................................................................................................................................................

Postnr./By City: ........................................................................ Land Country: .........................................................................

Tel: ............................................................................................. Kontaktperson Contact: .........................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * ................................................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: ......................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................

AUKTION NR AuCTIoN No: 831

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. description Bid dKK

Max +15% +25%

BRuun RASMuSSen KunSTAuKTiOneR A/S

Bredgade 33 · dK-1260 København K · Tel +45 8818 1111 · Fax +45 8818 1112 · bids@bruun-rasmussen.dk · bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831 321


KOMMi SSi O n SBud

COMMi SSi O n B idS BRedGAde

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. description Bid dKK

AUKTION NR AUcTION NO: 831

Max +15% +25%

322 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

Ret til ændringer forbeholdes © 2012 Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Foto: Bent Lange Tryk: cool gray

grafik og dtp: Jorge Figueiredo & Lene Søbo


BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

your mobile reminds you to bid ...

Keep abreast

by text message

Receive a free text message to let you know

if you have been outbid and inform you

about your bookmarked items and hammer

prices achieved.

Receive a free text message when you have bid at the online auction or the traditional

auction. It lets you know if you have been outbid and reminds you when the auction ends,

minimising the risk of you losing out on the items you were particularly interested in.

To date, this service has only been available in e-mail form, but now you can have the same

information sent by text message to the mobile number you have registered with us.

You choose what type of bid-related e-mails and text messages you would like to receive.

Text message and e-mail notifications

• Bid notification – sent to acknowledge bids submitted to our online and traditional

auctions.

• Outbid notification – sent in the event you are outbid at our online auctions.

• Reminder notification – sent by e-mail 6 hours before, and by text message

1 hour before the start of the auction or bidding deadline, when you have submitted

a bid or bookmarked an item up for auction.

• Result notification – sent immediately after the hammer falls at the online

auctions and within 24 hours of the traditional auctions.

Subscribing to the service is easy! Log in and select the notifications you require on

“Your page” under the menu option “E-mail and text message notifications”.

For further information, please contact:

Teknisk support: +45 8818 1114 · support@bruun-rasmussen.dk

Bredgade 33

dK-2100 copenhagen K

Tel +45 8818 1111

bruun-rasmussen.dk

323


ISES

TALE

Vi har altid følt os hjemme

i København – nu flytter vi

også ind på Amaliegade

Lige siden vi i 2008 startede vores forretning nord for København, har

vi sat nye standarder for salg af eksklusive ejendomme – gennem hårdt

SE MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK arbejde, åben og ærlig dialog, lokal brancheerfaring og et unikt udvalg SAGSNR. IEN0910

af liebhaverboliger.

RUNGSTED KYST · SANSKEBAKKE

Vi synes selv, vi er nået langt. Så langt, at vi nu er klar til at udvide

vores område, ikke bare geografi sk, men også fagligt. Med andre ord

Herskabelig villa på åbner 289 m2 vi nyt i nyklassicistisk kontor i Amaliegade stil tegnet af og arkitekt folder Alf os Cock-Clausen ud med charmerende i 1923. En eksemplarisk

bevaringsværdig ejendom og karakterfulde på 2.590 m2 københavnerlejligheder grund, der bærer tidens arkitektoniske i City, på Østerbro kendetegn, og hvor symmetri og

konsekvens kobler Frederiksberg. herskabelig formfuldhed Store og små. og boligkomfort. Gamle som nye. Ejendommen står stort set original, og har

overlevet generationsskifte mellem familier uden at dens medfødte detaljerigdom er blevet ændret. Der skal

nok påregnes en del Vi nænsom har altid istandsættelse, følt os hjemme til i gengæld København. får man Og et vi pragtfuldt ved, at vi levested med vores med sjælen i behold

og mange berigende viden kvaliteter. om byen Sanskebakke og byens præger historie, fortsat kan dette gøre rolige, en forskel, fint beliggende når der skal område i Rungsted.

Det skyldes ikke alene handles. ejendommens Vi har tilsammen dominerende boet arkitektur, et halvt århundrede men også den i byen. enestående, Det siger store have, anlagt

af den internationalt lidt anerkendte om den personlige havearkitekt og G.N. værdifulde Brandt. rådgivning, Indretning: vi Entré kan til give. møblerbart repos med

gæstetoilet og havestue med udgang til sydvendt terrasse mod haven. Herskabelig vinkelstue og stor

spisestue med adgang til anretterværelse og køkken. Gennemgående for stueetagen er de smukke

Vores fokus er fortsat at føre de rigtige mennesker sammen om den

stukarbejder, palædøre og elegant sammenhængende originale parketgulve. 1. sal: Fordelingsgang til fem

gode værelser og to

rigtige

rummelige

ejendom,

badeværelser.

med den

Desuden

rigtige

159

beliggenhed.

m2 højloftet

Til

kælder,

den rigtige

indrettet

pris.

med vaskekælder

og opbevaringsrum. Uanset om det drejer sig om lejlighed, liebhaverbolig eller lystejendom.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Med venlig hilsen

Ivan Eltoft Nielsen Adam Schnack

Ansvarlig indehaver Salgschef City

KONTANTPRIS: 8.900.000

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE · TELEFON 70702005 · IVAN@ELTOFTNIELSEN.DK · ELTOFTNIELSEN.DK

DYREHAVEVEJ 2 · 2930 KLAMPENBORG · AMALIEGADE 43 · 1256 KØBENHAVN K

FREMV

EFTER A


ISES

FTALE

Vi har altid følt os hjemme

i København – nu flytter vi

også ind på Amaliegade

Lige siden vi i 2008 startede vores forretning nord for København, har

vi sat nye standarder for salg af eksklusive ejendomme – gennem hårdt

SE MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK arbejde, åben og ærlig dialog, lokal brancheerfaring og et unikt udvalg SAGSNR. IEN1052

af liebhaverboliger.

CHARLOTTENLUND · WERNERSVEJ

Vi synes selv, vi er nået langt. Så langt, at vi nu er klar til at udvide

vores område, ikke bare geografi sk, men også fagligt. Med andre ord

På 1.374 m2 skønt åbner beliggende vi nyt grund kontor for i Amaliegade enden af blind og vej folder i særdeles os ud attraktivt med charmerende kvarter i Charlottenlund, er

denne smukke patriciervilla og karakterfulde fra 1916 på københavnerlejligheder 307 m2 opført i herskabelig i City, klassicistisk på Østerbro stil, som og kompromisløst

manifesterer tidens Frederiksberg. arkitektoniske Store forståelse og små. for skønheden Gamle som i det nye. enkle. Huset er tegnet af kgl.

bygningsinspektør og arkitekt Thorvald Jørgensen. Snedkerudført interiør, håndmalede klinker og

sildebensparket udstrækker Vi har altid en følt vidunderlig os hjemme fuldendt i København. kontrast til Og det vi rummelige ved, at vi nyanlagte med vores terrasseanlæg, som

er beliggende i åben viden forbindelse om byen med og et byens eksklusivt historie, sydvestvendt kan gøre poolområde, en forskel, omkranset når der skal af en solrig enkelt

anlagt have med smukke handles. rhododendron. Vi har tilsammen Indretning: boet et Fra halvt villaens århundrede herskabelige i byen. hall, Det med siger originalt elegant

trappeløb og dekorative lidt om skillevægge den personlige mod indretningen og værdifulde på rådgivning, første sal, er vi der kan adgang give. til tre stuer, den ene med

flot hjørnepejs. Desuden stort stilfuldt køkken/alrum og gæstetoilet. 1. sal: Fire lyse værelser, hvor der fra det

ene er udgang til stor sydvestvendt altan samt badeværelse. Desuden er der 178 m2 godt indrettet tør kælder

Vores fokus er fortsat at føre de rigtige mennesker sammen om den

og en carport på 25 m2.

rigtige ejendom, med den rigtige beliggenhed. Til den rigtige pris.

Uanset om det drejer sig om lejlighed, liebhaverbolig eller lystejendom.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Med venlig hilsen

Ivan Eltoft Nielsen Adam Schnack

Ansvarlig indehaver Salgschef City

KONTANTPRIS: 12.995.000

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE · TELEFON 70702005 · IVAN@ELTOFTNIELSEN.DK · ELTOFTNIELSEN.DK

DYREHAVEVEJ 2 · 2930 KLAMPENBORG · AMALIEGADE 43 · 1256 KØBENHAVN K


ISES

TALE

Vi har altid følt os hjemme

i København – nu flytter vi

også ind på Amaliegade

Lige siden vi i 2008 startede vores forretning nord for København, har

vi sat nye standarder for salg af eksklusive ejendomme – gennem hårdt

SE MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK arbejde, åben og ærlig dialog, lokal brancheerfaring og et unikt udvalg SAGSNR. IEN0990

af liebhaverboliger.

FREDERIKSDAL · TUSCULUM

Vi synes selv, vi er nået langt. Så langt, at vi nu er klar til at udvide

vores område, ikke bare geografi sk, men også fagligt. Med andre ord

Smukt beliggende åbner i Frederiksdal vi nyt kontor direkte i til Amaliegade Bagsværd Sø og ligger folder Tusculum. os ud med Den store charmerende hovedbygning er opført

ca. 1750-1770, det og senere karakterfulde tilbyggede sydøstvendte københavnerlejligheder tårn blev opført i City, som morgengave på Østerbro fra og en af ejendommens

tidligere ejere til hans Frederiksberg. hustru. I 1882 Store opførte og små. man Gamle den fantastiske som nye. salonbygning, som i dag fremstår med de

originale loftmalerier. Møjsommeligt blev de skabt på stedet af kunstmalere. Ejendommen knopskyder og

bliver efterhånden Vi mere har kompleks altid følt og os personlig, hjemme i end København. de oprindelige Og vi arkitektoniske ved, at vi med idealer vores tillod. I 1937 blev

garagebygningen ombygget viden om og byen tilført og en byens fuld ekviperet historie, kan lejlighed gøre på en 1. forskel, sal, og mellembygninger når der skal blev opført.

Senest i 1949 foretog handles. man en Vi gennemgribende har tilsammen boet renovering et halvt med århundrede ledsagende i byen. om- og Det tilbygninger. siger Man

opførte en mellembygning, lidt om den der personlige sammenførte og ejendommens værdifulde rådgivning, to hovedbygninger vi kan give. således, at palæet fremstod

som én samlet bolig, for slutteligt i perioden 1987-1994 at blive gennemrestaureret af Kgl. Bygningsinspektør

David Bretton-Meyer, der bragte ejendommens 900 m2 boligkvadratmeter til sit nuværende niveau. Han

Vores fokus er fortsat at føre de rigtige mennesker sammen om den

tilførte også bygningen det omfattende romersk inspirerede trappeløb med søjler og terrasser i forskudt plan,

der åbner boligen op

rigtige

ud mod

ejendom,

søsiden.

med

Det

den

oprindelige

rigtige

hovedhus

beliggenhed.

emmer

Til

af

den

klassicismens

rigtige pris.

elegante

træværksarbejder, Uanset høje smukke om det palævinduer drejer sig om placeret lejlighed, med liebhaverbolig symmetrisk ligevægt eller lystejendom. i hvert rum.

Vi glæder os til at hjælpe dig.

Med venlig hilsen

Ivan Eltoft Nielsen Adam Schnack

Ansvarlig indehaver Salgschef City

KONTANTPRIS: 58.000.000

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE · TELEFON 70702005 · IVAN@ELTOFTNIELSEN.DK · ELTOFTNIELSEN.DK

DYREHAVEVEJ 2 · 2930 KLAMPENBORG · AMALIEGADE 43 · 1256 KØBENHAVN K

FREMV

EFTER A


ISES

FTALE

Vi har altid følt os hjemme

i København – nu flytter vi

også ind på Amaliegade

Lige siden vi i 2008 startede vores forretning nord for København, har

vi sat nye standarder for salg af eksklusive ejendomme – gennem hårdt

SE MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK arbejde, åben og ærlig dialog, lokal brancheerfaring og et unikt udvalg SAGSNR. IEN0971

af liebhaverboliger.

RUNGSTED KYST · LA VILLA

Vi synes selv, vi er nået langt. Så langt, at vi nu er klar til at udvide

vores område, ikke bare geografi sk, men også fagligt. Med andre ord

En af Rungsteds smukkeste åbner vi nyt villaer, kontor La Villa, i Amaliegade ligger nord og for Rungsted folder os Havn ud med på en charmerende højtplaceret grund med

panoramaudsigt over og Øresund. karakterfulde Den herskabelige københavnerlejligheder palævilla er opført i City, i 1902 på og Østerbro gennemgik og i 2006 en

omfattende renovering Frederiksberg. og udvidelse, Store således og små. at ejendommen Gamle som nye. i dag fremstår i særdeles flot og indflytningsklar

stand med et væld af eksklusive detaljer. Ejendommen har et boligareal 344 m2 hvortil kommer 115 m2

kælder samt udnyttet Vi har 2. sal. altid Indeholder: følt os hjemme Smuk indgangsportal i København. til Og entre, vi ved, forstue/bibliotek at vi med vores med indbyggede

reoler og fløjdøre til viden pejsestue om byen med åben og byens pejs, klassisk historie, spisestue kan gøre med en udgang forskel, til når skøn der havestue skal med udsigt til

Øresund og havnen. handles. Stort og Vi lyst har køkken/alrum tilsammen boet med et snedkerkøkken halvt århundrede fra Larsen i byen. & Schiøtz Det siger med svensk

porcelænsovn og åben lidt om forbindelse den personlige til loungeområde og værdifulde med fløjdøre rådgivning, til stort vi kan terrassemiljø. give. Praktisk bagindgang

med garderobe samt gæstetoilet med bruseniche. 1. sal: Repos, 5 soveværelser hvoraf 2 har udgang til egen

terrasse med udsigt over vandet, stort eksklusivt badeværelse med spa og brus. Fra 1. salen er der udgang til

Vores fokus er fortsat at føre de rigtige mennesker sammen om den

en meget stor terrasse med flot udsigt til skovene ved Kokkedal slot og sen aftensol. Endvidere trappe til 1.

salen som er et fantastisk

rigtige

rum

ejendom,

med hvælvet

med den

loft

rigtige

og synlige

beliggenhed.

bjælker, ideelt

Til

til

den

kontor/aktivitetsrum.

rigtige pris.

Kælderen

med egen indgang Uanset rummer om bl.a. det fitnessrum, drejer sig om gæsteværelse, lejlighed, liebhaverbolig stort badeværelse eller lystejendom.

og vaskerum. Grunden på

1.486 m2 er flot anlagt Vi glæder med bl.a. os til dobbeltgarage at hjælpe dig. med elport, store solterrasser samt egen lille strandgrund og

adgang til fælles badebro.

Med venlig hilsen

Ivan Eltoft Nielsen Adam Schnack

Ansvarlig indehaver Salgschef City

KONTANTPRIS: 19.800.000

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE · TELEFON 70702005 · IVAN@ELTOFTNIELSEN.DK · ELTOFTNIELSEN.DK

DYREHAVEVEJ 2 · 2930 KLAMPENBORG · AMALIEGADE 43 · 1256 KØBENHAVN K


MOd ERN

328 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUcTION 831

More magazines by this user
Similar magazines