byrådsmedlemmer siden 1861_jan2013.pdf

fredericia.dk

byrådsmedlemmer siden 1861_jan2013.pdf

Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

Nr. Navn: Indtrådt: Udtrådt: Parti/Liste:

001 Urmager Mørch 01.01.1869 05.01.1870

002 Landinsp. Broe 01.01.1869 Død 1875

003 Murermester Erbs 01.01.1869 09.07.1880

004 Vekselerer H.L. Hirsch 01.01.1869 06.01.1891

005 Købmand Byberg 01.01.1869 10.01.1873

006 Smedemester Melsing 01.01.1869 07.01.1879

007 Købmand Utzon 01.01.1869 06.01.1891

008 Murermester D. Hermann 01.01.1869 03.01.1872

009 Redaktør I.M. Eibeschütz 01.01.1869 05.01.1870

010 Agent I.C. Høyrup 01.01.1869 10.01.1873

011 Konsul C.W. Loehr 01.01.1869 07.01.1879

Forannævnte medlemmer indtrådte

i byrådet som hidtilværende

borgerrepræsentanter. (nr. 1-7

havde været borgerrepræsen-

tanter fra 1861, da disse

institutioner oprettedes, nr. 8-

10 fra 1864 og nr. 11 fra 1867).

012 Fabrikant Chr. Seidelin 09.01.1869 03.01.1882

013 Fabrikant Bloch 09.01.1869 04.01.1876

014 Købmand S. Boalth 09.01.1869 05.01.1870

015 Oberst Glahn 17.01.1869 02.03.1880

Disse 4 var nyvalgte, som altså

sammen med ovennævnte 11

Medlemmer udgjorde det første

byråd.

016 Avlsbruger H.J. Gade 05.01.1870 03.01.1882

017 Sagfører M. Pagh 05.01.1870 03.01.1882

018 Avlsbruger Henningsen 05.01.1870 03.01.1882

019 Købmand J. Deleuran 03.01.1873 03.01.1882

020 Farver I.C. Struntze 10.01.1873 Død 1875

021 Avlsbruger Chr. Cohr 15.04.1873 06.01.1891

022 Toldkontrollør Tingsted 19.02.1875 04.01.1876

023 Landinsp. Wilkens 26.02.1875 02.01.1885

024 Avlsbruger A. Honore 04.01.1876 03.01.1882

Do. 04.01.1888 10.01.1900

025 Skibsfører H. Jantzen 04.01.1876 03.01.1882

026 Rektor V. Bloch 12.04.1876 25.08.1885

027 Købmand D. Ohlsen 07.01.1879 31.03.1882

028 Købmand S. Dons 07.01.1879 Død 03.12.90

029 Ingeniør le Maire 02.03.1880 02.01.1885

030 Slagtermester Bruun 09.07.1880 04.01.1888


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

031 Købmand J.M 03.01.1882 06.01.1894

032 Oberst v. Voss 03.01.1882 10.01.1900

033 Kurvemager Munck 03.01.1882 13.01.1887

034 Avlsbruger P.A. Devantier 03.01.1882 27.04.1892

Do. 06.01.1894 10.01.1900

035 Avlsbruger H.M. Pagh 03.01.1882 03.01.1888

036 Forligsmægler Dithlefsen 03.01.1882 10.01.1906

037 Toldforvalter Trolle 01.04.1882 02.01.1885

038 Sagfører Madsen 02.01.1885 31.03.1909

039 Snedkermester F. Pagh 01.01.1885 09.01.1903

040 Herredsfoged Becher 02.01.1885 11.08.1894

041 Smedemester Schultz 25.08.1885 06.01.1894

042 Tømmerhandler F. Valeur 04.01.1888 06.01.1894

Do. 30.04.1894 09.01.1903

043 Konsul M. Rasmussen 04.01.1888 06.01.1894

044 Trafikinspektør Høyer 06.01.1891 30.04.1894

Do. 10.01.1900 10.01.1906

045 Doktor Vogelius 06.01.1891 27.02.1899

046 Murermester Bjerre 06.01.1891 06.07.1898

047 Posteksp. A.V. Jørgensen 06.01.1891 Død 25.02.05

048 Kaptajn Poulsen 27.04.1892 06.01.1894

049 Telegrafist F. O. Jensen 06.01.1894 06.02.1897

050 Købmand F. Duus 06.01.1894 10.01.1906

051 Lærer Thygesen-Schmidt 06.01.1894 10.01.1906

052 Glarmester F.M. Spindler 06.01.1894 10.01.1906

053 Købmand H. Utzon 11.08.1894 10.01.1906

054 Kaptajn P. Nielsen 06.02.1897 10.01.1900

055 Snedkermester H. Thomsen 03.09.1898 31.03.1909

056 Tømrermester H. Petersen 27.02.1899 09.01.1903

057 Fabrikant Ebling 10.01.1900 10.01.1906

058 Sparekassebogholder A. Jacobsen 10.01.1900 31.03.1909

059 Avlsbruger H. J. Devantier 10.01.1900 31.03.1909 A

060 Inspektør E. Johansen 09.01.1903 31.03.1909 DKV

Do. 15.12.1912 31.03.1913

061 Redaktør Johs. Jensen 09.01.1903 31.03.1909 DKV

B Do. 01.04.1917 31.03.1929 + V

062 Tømrermester M. Petersen 22.01.1903 31.03.1913 DKV

063 Direktør K.C. Bloch 05.04.1905 31.03.1913 DKV

064 Overlæge Skot Hansen 10.01.1906 31.03.1913 DKV

065 Redaktør A. Petersen 10.01.1906 31.03.1913 DKV

066 Købmand F. Molbech 10.01.1906 31.03.1917 DKV

Do. 09.05.1917 31.03.1925

Do. 01.04.1929 31.03.1933

067 Skibstømrer P.M. Schmidt 10.01.1906 31.03.1909 DKV


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

068 Ingeniør Hein 10.01.1906 31.03.1909 DKV

069 Avlsbruger Alb. Honoré 10.01.1906 31.03.1909 DKV

070 Direktør Carl M. Cohr 10.01.1906 31.03.1913 DKV

071 Lærer C.A. Jensen 01.04.1909 31.03.1913 A

072 Fru M. Christoffersen 01.04.1909 Død 15.12.12 DKV

073 Brødkusk Ole Olsen 01.04.1909 31.03.1917 A

074 Redaktør H. Honoré 01.04.1909 31.03.1925 A

075 Skovløber C. Broe 01.04.1909 31.03.1913 DKV

076 Fisker P. Jensen 01.04.1909 31.03.1917 A

077 Telegrafist C. Brusen 01.04.1909 31.03.1925 DKV

078 Faktor Heinrich Hansen 01.04.1909 31.03.1913 A

079 Tømrerm. Alb. Jensen 01.04.1909 31.03.1921 borgerfore

ningen

080 Konsul Chr. Loehr 01.04.1913 31.03.1917 DKV

081 Direktør E. Rasmussen 01.04.1913 31.03.1917 DKV

082 Red. fru M. Christensen 01.04.1913 31.03.1921 DKV

083 Avlsbruger Johs. Honoré 01.04.1913 09.05.1917 DKV

084 Gårdejer R. Jespersen 01.04.1913 31.03.1921 DKV

085 Blikkenslagerm. A. Petersen 01.04.1913 31.03.1917 DKV

B 086 Snedker Frantz Hansen 01.04.1913 07.12.1940 A

087 Inspektør N.M. Jensen 01.04.1913 31.03.1917 DKV

088 Murerm. Malthe Sørensen 01.04.1913 31.03.1917 DKV

01.04.1921

31.03.1925

089 Stenhugger Th. Rasch 01.04.1917 06.06.1932 A

090 Glarmester R. Leonhardt 01.04.1917 19.06.1923 A

091 Bladhandler C.V. Andersen 01.04.1917 31.03.1925 A

092 Fiskeeksportør H. Munch 01.04.1917 31.03.1925 DKV

093 Vognmand H.P. Keisig 01.04.1917 31.03.1933 A

094 Fabrikant J. Korch 01.04.1917 31.03.1921 DKV

095 Lektor Kr. Sarøe 01.04.1917 31.03.1937 A

096 Tømrerm. Vilh. Nielsen 01.04.1921 31.03.1937 DKV

097 Mejeriejer L. Juel Jensen 01.04.1921 31.03.1929 DKV

098 Snedkerm. I.A. Blond 01.04.1921 31.03.1940 A

099 Stabsofficiant Jens Hansen 01.04.1921 31.03.1933 DKV

100 Togfører M.C. Dylmer 01.04.1921 31.03.1933 A

101 Direktør C. Grubert 01.04.1921 01.03.1925 DKV

102 Overtelegrafform. M.M. Dons 01.04.1921 31.03.1950 A

103 Kontorbest. Martin Andersen 12.07.1923 31.03.1929 A

104 Installatør I.C. Mortensen 23.03.1925 31.03.1925 DKV

105 Husmor fr. Sophie Jensen 25.03.1925 31.03.1925 C

106 Forpagter Ole Sørensen 01.04.1925 31.03.1946 A


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

107 Dommer G. Valentiner-Branth 01.04.1925 31.03.1937 C

108 Pakmesterform. Th. Jørgensen 01.04.1925 31.03.1937 A

109 Komm.lærer Alfr. Lundbjerg 01.04.1925 31.03.1937 DKV

110 Grosserer H. Olsen Holmelund 01.04.1925 31.03.1929 C

111 Arb.mand N.P. Andreasen 01.04.1925 31.03.1929 A

112 Arkitekt B. Billund

01.04.1925 31.03.1929 DKV

01.04.1946

31.03.1950

B 113 Redaktør Ingv. Arent 01.04.1929 31.03.1962 A

114 Gårdejer Søren Sørensen 01.04.1929 31.03.1958 DKV

115 Ingeniør J.H. Baagø 01.04.1929 31.03.1933 C

116 Viceinsp. J.M. Yde 01.04.1929 31.03.1937 A

117 Bestyrer S.P.R. Klüver 01.04.1929 31.03.1933 A

118 Fabriksdir. H. Lützen 01.04.1929 10.01.1938 C

119 Togfører H.M. Petersen 06.06.1932 20.03.1937 A

120 Husmor fr. Dorthea Thoning 01.04.1933 31.03.1958 A

121 Komm.lærer L. Lomholt 01.04.1933 08.03.1943 A

122 Telegrafkontr. E.T.Bærntzen 01.04.1933 31.03.1937 A

123 Malerm. Holger Nielsen 01.04.1933 31.03.1946 C

124 Brødkusk J. Lind Petersen 01.04.1933 27.08.1937 A

125 Forretter Marius Nielsen 01.04.1937 31.03.1946 A

126 Komm.lærer H. Hastrup 01.04.1937 31.03.1954 C

127 Landsretssagf. H. Norvang 01.04.1937 31.03.1950 DKV

128 Kont.best. Bendix Bertelsen 01.04.1937 31.03.1970 A

B 129 Sølvsmed Martin Hansen 01.04.1937 31.03.1970 A

130 Farveriejer Poul Holst 01.04.1937 31.03.1946 C

131 Assistent V. Danielsen 01.04.1937 31.01.1941 A

132 Arb.mand Nikolaj Jensen 01.04.1937 24.02.1941 K

133 Remisearb. Carl Hansen 29.09.1937 30.05.1943 A

134 Fabrikant F.C.C. Lund 07.02.1938 31.03.1950 C

135 Smed S.N. Degnegaard 01.01.1941 31.03.1946 A

136 Arkitekt G. Quist 01.01.1941 01.09.1947 A

137 Togfører J. Lorentzen 10.03.1941 01.09.1941 A

138 Togfører J.P. Andersen 01.06.1943 død 16.04.52 A

139 Grosserer Jacob Christensen 01.06.1943 31.03.1950 C

140 Fabr.arb. Ejner Tranders 01.06.1943 31.03.1950 A

21.04.1952

31.03.1954

141 Snedkerm. Peter Hansen 01.02.1945 01.05.1955 A

142 Lokomotivf. W. Jürgensen 01.04.1946 31.03.1950 C

143 Bogtrykker Rich. Sørensen 01.04.1946 31.03.1966 V

144 Skoleinsp. Johs. Jensen 01.04.1946 31.03.1954 A

01.04.1958 31.03.1970


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

145 Fru Inge Nielsen 01.04.1946

01.04.1966

01.04.1974

31.03.1962

31.03.1970

07.06.1982

146 Fr. Ingeborg Madsen 03.09.1947 31.03.1950 A

147 Mask.mester E. Petersen 01.04.1950 31.03.1954 Upol.

148 Redak.sekr. P.A. Jørgensen 01.04.1950 31.03.1970 V

149 Mølleriejer A. Petersen 01.04.1950 01.01.1969 C

150 Ørelæge C. Buch-Sørensen 01.04.1950 31.03.1966 Upol.

151 Arb.mand Imanuel Pedersen 01.04.1950 31.03.1962 A

152 Sektionsing. E. F. Sand 01.04.1950 31.03.1954 C

153 Overass. Viggo Jørgensen 01.04.1950 31.03.1962 A

01.07.1963

31.03.1966

154 Togfører C.F. Vetter 01.04.1950 31.03.1958 Upol.

155 Prokurist F. Johansen 01.04.1954 31.03.1962 C

156 Overlærer Andreas Madsen 01.04.1954 31.03.1958 Upol.

157 Politibetj. V. Kjær Nielsen 01.04.1954 31.03.1958 A

B 158 Togfører Rich. Pedersen 01.04.1954 31.12.1981 A

159 Kontorchef P. Larsen 01.04.1954 død 18.01.65 C

160 Fulmægtig Axel Petersen 01.05.1955 31.03.1958 A

161 Forstander Peter Knudsen 01.04.1958 død 20.10.69 A

162 Fabrikant Viggo Petersen 01.04.1958 31.03.1962 Upol.

163 Gårdejer J.P. Elkjær 01.04.1958 31.03.1962 V

164 Fr. Grethe Clausen 01.04.1958 31.03.1978 A

165 Fabrikant G. Sparre-Ulrich 01.04.1958 31.03.1962 Upol.

166 Civilforsv.leder Krautwald 01.04.1962 31.03.1970 A

167 Pastor Halfdan Knudsen 01.04.1962 04.03.1968 V

01.04.1970 05.03.1973

168 Ejendomsmægler Karen Buhl 01.04.1962 31.03.1966 C

169 Fabriksarb. Oscar Larsen 01.04.1962 31.03.1966 A

170 Forr.fører Børge Feddersen 01.04.1962 01.07.1963 A

(indtr.for Bente Rasmussen)

01.04.1970

01.01.1982

31.03.1978

31.12.1985

171 Rejsesekr. Hans P. Lange 01.04.1962 01.07.1963 C

172 Tømrer Willy Buch 01.04.1962 22.09.1970 A

173 Kontorass. Marinus Olesen 01.04.1962 01.11.1963 F

174 Emma Ernstsen 01.07.1963 31.03.1966 C

175 Smed K. Nørg. Christensen 06.11.1963 31.12.1993 F+A

176 Bankfuldm.I. Overgaard Andersen 22.01.1965 31.03.1966 C

177 Direktør John Lund 01.04.1966 31.03.1974 C

178 Gudrun Stenør Larsen 01.04.1966 31.03.1974 A

179 Gårdejer Niels Sandager 01.04.1966 31.03.1970 C

K


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

180 Gårdejer Vagn Faurholdt 01.04.1966 31.03.1970 V

09.01.1974 31.03.1974

181 Snedker Svend Erik Hansen 01.04.1966 31.12.1997 A

182 Tømrerm. L. Bandholtz Jørgensen 01.04.1966 31.03.1970 C

183 Komm.lærer Johs. Thorsen 04.03.1968 31.12.1993 V

184 Fabriksarb. Kaj Lindholm 28.10.1969 31.03.1970 A

185 Tandlæge Leif Mikkelsen 01.04.1970 31.03.1974 V

186 Kabelmester Børge Hansen 01.04.1970 31.03.1974 A

187 Overmon. Sv. Rich. Pedersen 01.04.1970 31.03.1974 A

188 Ekstrapostbud Arne Nielsen 01.04.1970 død 07.11.85 A

189 Installatør Verner Dyrholm 01.04.1970 06.12.1971 C

190 Kedelpasser Frode Nielsen 01.04.1970 31.03.1974 A

191 Fagf.kasserer Gunner Christiansen 01.04.1970 31.12.2005 A

192 Gårdejer Mads Juul 01.04.1970 31.03.1978 V

193 Lægesekr. Gurli Løwert

(midlertidig udtrådt 7.4.1975 til 1.11.1975)

01.04.1970 01.11.1975 C

194 Døvelærer Svend Mærkedahl 01.04.1970 31.03.1978 B

195 Gårdejer Søren Skov 01.04.1970 31.12.1993 C

196 Kontorass. Egon Nyegaard 01.10.1970 31.03.1978 A

197 Fotograf I.C. Søndergaard 06.12.1971 31.03.1978 C

198 Forr.f. Ejvind Nielsen

(midlertidig indtrådt fra 29.9.1972 til

31.12.1972)

05.03.1973 31.03.1974 V

199 Tømrerm. Albert Jensen 01.04.1974 06.12.1976 Z

200 Postinspektør Kai Møller Nielsen 01.04.1974 31.12.1985 V

B 201 Rangerfrm. Jørn Bent Nielsen 01.04.1974 15.12.97 død A

202 Metalsliber Finn Pedersen 01.04.1974 31.12.1981 K

07.06.1982 31.12.1985

203 Overlærer Kjeld Pedersen 01.04.1974 31.12.1997 A

204 Fuldmægtig Nina Vestergaard 01.04.1974 31.12.1985 A

205 Branddir. Arne Jeppe Hansen

(midlertidig indtrådt 7.4.1975 til 1.11.1975)

01.11.1975 31.03.1978 C

206 Emmy Dalsgaard 06.12.1976 31.12.1978 Z+løsg

207 Ingeniør Mogens Tversted 01.04.1978 31.12.1989 C

208 Gårdejer Martin Kragh 01.04.1978 31.12.1997 V

209 Afd.leder Preben Mose 01.04.1978 31.12.1981 Z

04.03.1985 31.12.1985

210 Major Jørgen Hoppe 01.04.1978 07.07.81 død C

211 Tekn.ass. Inger Davidsen 01.04.1978 31.07.2004 A

212 Sygepl. Karen S. Mai 01.04.1978 06.08.1979 C

213 Forstander Benny Lauridsen 01.04.1978 31.12.1981 A

(indtræder for Nicolaj Pedersen) 04.02.1985 31.12.2001

214 Viceskinsp. Morten Arntsen 06.08.1979 31.12.1993 C


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

215 Kons. Erik Koldkjær Sørensen 07.07.1981 31.12.1989 C

216 Overass. Lene Sørensen 01.01.1982 31.12.1989 A

217 Skoleinsp. Nicolaj Pedersen 01.01.1982 04.02.1985 A

218 Rest. Mogens Lorentzen 01.01.1982 04.03.1985 Z

01.01.1990 31.12.1997

219 Lærer Ivan Toftgaard Madsen 01.01.1982 F

220 Fagl. Bjørn Medom Nielsen 01.01.1986 31.12.2001 A

221 Soc.rådg. Mie Eriksen 01.01.1986 31.12.1989 A

222 Laborant Jane Findahl Nielsen 01.01.1986

01.01.1998

02.02.1993 F

223 Havneass. Ebbe Ebbesen 02.12.1985 31.12.1989 A

224 Provisor Inge Vesterdal 01.01.1986 31.12.2001 V

225 Fagf.kass. Ellen Pehrson 01.01.1986 31.12.1997 A

226 Direktør Mads Lund

(midlertidig udtrådt fra 1.1.1994 til 5.12.94)

01.01.1990 31.12.2001 V+løsg.

01.01.2002

Borgergr.

B 227 Civ.ing. Uffe Steiner Jensen 01.01.1990 A

228 Musikskoleleder Leif Urhøj 01.01.1990 31.12.1993 A

01.01.1998 31.12.2001

229 Børnehaveleder Inger Skov 01.01.1990 31.12.1997 C

230 Murer Jan Toft

02.02.1993 31.12.1993 F

(indtrådt som suppleant)

01.11.1994 31.03.1995

231 Overass. Bente Ankersen 01.01.1994 A

232 Døgnpl.kons. Gunnar Sparre 01.01.1994 31.12.1997 A

233 Lærer Else Marie Vind 01.01.1994 31.12.2009 V

234 Sygeplej. Hanne Andersen 01.01.1994 31.12.2001 V+løsg.

235 Øk.chef Jørgen Munk Hansen 01.01.1994

14.01.2013

31.12.1997 V

236 Arkitekt Jean Brahe 01.01.1994 31.12.2004 C

237 Direktør Niels Madsen

(suppleant for Mads Lund)

01.01.1994 05.12.1994 V

238 Politiass. Henning Due Lorentzen 01.01.1998 A

239 Kasserer Niels Middelbo 01.01.1998 31.12.2005 A

240 Hjemmehj. Lisbeth Christensen 01.01.1998 31.12.2009 A

241 Dir. Peder Hvejsel 01.01.1998 V

242 Gårdejer Jens Aage Ravn 01.01.1998 31.12.2005 V

243 Bogtrykker Gunnar Christiansen 01.01.1998 31.12.2001 C

244 Konsulent Kaj B. Jensen 01.01.1998 død nov.2000 O

245 Pensionist Erik Stagstrup 01.12.2000 06.08.2001 O

246 Pensionist Inga Alice Olesen 06.08.2001 31.12.2001 O

247 Bankass. Hanne Lumby 01.01.2002 V

248 Pensionist Grethe Fangel 01.01.2002 31.12.2005 O

249 VVS- installatør John Bader 01.01.2002 V

250 Halinspektør John Bech Hansen 01.01.2002 31.12.2009 A

251 Raffinaderitekn. Søren Larsen 01.01.2002 30.11.2007 A


Ajourført 17-01-2013

Fortegnelse over Fredericia Byråds medlemmer 1869 –

Blå tekst = nuværende medlemmer B = tidligere eller nuværende borgmester

252 Handelsfaglærer Jill D. Andersen 01.01.2002 31.12.2009 C

253 Politiass. Carl Erik Refshauge 01.01.2002 05.08.2002 V

254 Førtidspens. Børge Larsen

05.08.2002

01.01.2010

31.12.2005 V

255 Lærer Michael Tøffner 01.08.2004 31.12.2005 A

256 Major Henrik Juul Krogh 01.01.2004 31.12.2005 Borgergr.

257 Cand.jur. Tone Eidnes Andersen 01.01.2006 31.05.2007 V

258 Smed Johnny Majgård 01.01.2006 31.12.2009 O

259 Specialarbejder Turan Savas 01.01.2006 A

260 IT-koordinator Lars Ejby Pedersen 01.01.2006 A

261 Adjunkt Marianne Thomsen 01.01.2006 F

262 Marketingskonsulent Kurt Halling 01.01.2006 O

263 Kontorpakmester Christian Bro 01.01.2006 31.12.2009 A

B 264 Studerende Thomas Banke 01.06.2007 14.01.2013 V

265 Distriktsleder Grethe Jørgensen 01.12.2007 31.12.2009 A

266 Indkøbskoordinator Pernelle Jensen 01.01.2010 V

B 267 Elinstallatør Kenny Bruun Olsen 01.01.2010 V

268 Læge Kirsten Skjøde Hald 01.01.2010 A

269 Regnskabsass. Susanne Eilersen 01.01.2010 O

270 Sagsbehandler Inger Nielsen 01.01.2010 C

271 IT konsulent Jakob Arndt 01.01.2010 01.06.2012 F

272 Lektor Gunver Majgaard 01.06.2012 F

More magazines by this user
Similar magazines