8. června 2013| od 19 hod. - Pražská muzejní noc

prazskamuzejninoc.cz

8. června 2013| od 19 hod. - Pražská muzejní noc

8. června 2013 | od 19 hod.

Prague Museum Night | June 8, 2013 | Admission and transport free

vstup a doprava zdarma | www.prazskamuzejninoc.cz


Pražská muzejní noc slaví 10. narozeniny!

8. června 2013, 19.00–1.00 hodin

Již podesáté se koná tato unikátní akce, která láká každoročně desítky tisíc návštěvníků.

Pražská muzejní noc opět přináší ojedinělou možnost prozkoumat kulturní bohatství metropole

v tak trochu jiném světle. 40 pražských kulturních institucí v 69 objektech

otevírá své dveře návštěvníkům v netradičním čase. V sobotu 8. 6. 2013 od sedmi hodin

večer až do jedné hodiny ranní budou návštěvníkům zpřístupněna muzea, galerie a řada

dalších institucí. Vstup do objektů je zdarma, s výjimkou objektů NKP Vyšehrad, kde se

platí symbolické vstupné. Součástí akce je bohatý doprovodný program; ten určený dětem

je již tradičně v brožurce označen obrázkem pana Hvězdičky. Pro účastníky akce je zajištěna

doprava zdarma speciálními autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města

Prahy. Centrální přestupní bod linek je na nám. Jana Palacha. Informační stany jsou umístěny

před Historickou budovou Národního muzea v pátek 7. 6. od 12 do 19 hodin a v sobotu

8. 6. od 10 do 24 hodin na tomtéž místě a na nám. Jana Palacha. Pražskou muzejní noc pořádají

Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR

ve spolupráci s dalšími institucemi.

Soutěžte s Pražskou muzejní nocí! Více informací na str. 41.

www.prazskamuzejninoc.cz | www.facebook.com/prazskamuzejninoc

Prague Museum Night is celebrating its 10th Birthday!

8th June 2013, 7 p.m. to 1 a.m.

For the tenth time in a row, the unique event which attracts thousands of visitors every year is

happening again. Prague Museum Night brings a rare opportunity to experience cultural treasures

of the capital in a little bit different shade of light. A total of 40 Prague cultural institutions,

in 69 buildings, open their doors to visitors during the evening. On the 8th of June 2013, from

7 p.m. to 1 a.m., museums, galleries and other historic landmarks will be open for visitors. Entry

into all buildings is free, with the exception of the Vyšehrad National Cultural Monument,

which will charge a very small fee. The event is accompanied by a rich cultural programme. There

are special events for children which are marked with a picture of Mr. Star. Free bus transport

between buildings will be provided for event visitors by the Prague Public Transport Company.

The central transfer point is Jan Palach Square (náměstí Jana Palacha). Information tents will

be located near the Historical Building of the National Museum on Friday, 7th June, from 12 p.m.

to 7 p.m., and on Saturday, 8th June, from 10 a.m. till midnight, and at Jan Palach Square on

Saturday, 8th June, from 10 a.m. till midnight. The event is organized by the National Museum,

the Prague Public Transport Company and the Czech Association of Museums and Galleries, in

cooperation with other institutions.

1


Organizace | Organization

4

28

21

63

34

33

32

22 Muzeum a archiv

populární hudby,

52 Letohrádek Hvězda

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

19

45

29

7

MeetFactory

1 Botanická zahrada hl. m. Prahy,

Technické a dokumentační muzeum

60

pražské energetiky

25

47

39

35

53

8

64

10

42

15

14

67

24

27

16

68

12

20

17

43

51

55

38

69

37

50

57

11

31

49

18

5

56

59

6

41

58

30

54

2

40

9

46

3

36

13

61

2 3

23

65

26 Ctěnice

Letňany

44

směr

Ctěnice

66

Letecké muzeum

Kbely

62 Trmalova vila

40

Organizace | Organization

Náměstí

Jana Palacha

Trmalova vila

Villa Trmal

Trasa / Line 1

Trasa / Line 2

Trasa / Line 3

Trasa / Line 4

Trasa / Line 5

Trasa / Line 6

Trasa / Line 7

Trasa / Line 8

Trasa / Line 9

Trasa / Line 10


vítáme vás na v pořadí již desáté Pražské muzejní noci. Muzea a galerie

pro vás i letos připravily celou řadu speciálních programů. V brožurce

i v muzeích a galeriích je poznáte podle symbolu pana Hvězdičky, který

bude vaším průvodcem po Pražské muzejní noci 2013.

Na co se můžete těšit? Čekají vás zábavné aktivity, během nichž můžete

tvořit, soutěžit, hrát si a třeba i něco vyhrát. Připraveny jsou pro vás

výtvarné dílny, hry, kvízy, ale i sportovní soutěže.

Třeba pod střechou Městské knihovny v Praze se otevírá cirkusová manéž,

kde si můžete vyzkoušet, jaké to je být akrobatem nebo zkrotit dravou zvěř.

Hry a prostor pro vlastní tvorbu na vás čekají v objektech Národní galerie

v Praze. V Muzeu a archivu populární hudby – POPMUSEU – Kaštan

si můžete vyzkoušet, jaké by to bylo být superstar. Jak se chovat bezpečně

na ulicích a silnicích vám pomocí kvízů, testů a rad policistů vysvětlí

v Muzeu Policie České republiky. Lvíček Arje rozmístil po synagoze několik

záludných otázek, zkuste na ně najít odpovědi v Židovském muzeu

v Praze – Klausové synagoze. Vyrobte si panenku, medvídka nebo oblečení

pro ně v Nové budově Národního muzea. Běh s padákem na zádech,

skákání v pytlích a dětskou střelnici si můžete vyzkoušet v Leteckém

muzeu Kbely.

Programy pro děti připravila i další muzea a galerie. Sledujte pana

Hvězdičku. Pomůže vám i vašim rodičům při rozpoznání dětského

doprovodného programu.

Tetovačka nebo placka?

Děti, na informačních stanech Pražské muzejní noci je pro vás v sobotu

8. června od 19 do 24 hodin připraven zábavný kvíz. Vyplňte jej.

Vyluštíte-li tajenku, dostanete originální tetovačku nebo placku Pražské

muzejní noci. Ale neotálejte. Tetovaček i placek je omezené množství.

Řekněte si v informačních stanech

o razítko Pražské muzejní noci na památku.

4 5


Centrální přestup | Central Transfer Centrální přestup | Central Transfer

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Uměleckoprůmyslové

museum v Praze,

Galerie hl. m. Prahy

v Městské knihovně,

Městská knihovna v Praze,

Klausová synagoga,

Španělská synagoga,

Dům U Kamenného zvonu

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Museum of Decorative Arts in Prague

Hlavní budova | Main Building

ul. 17. listopadu 2, Praha 1

www.upm.cz | T.: 251 093 265

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Expozice | Příběhy materiálů | Bohaté sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze zahrnují

umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do současnosti, především evropského

původu se zaměřením na české země. Inspirativní prostředí stálé expozice nazvané „Příběhy materiálů“

seznamuje s vývojem užitého umění: skla a keramiky, užité grafiky a fotografie, prací z kovů,

dřeva a jiných materiálů, šperků, hodin a hodinek, textilu, módy, hračky či nábytku.

Výstavy

Vše nejlepší! České sklářské umění | Výstava „Vše nejlepší!” představuje ve stálé expozici 40

Uměleckoprůmyslového musea v Praze jedinečnou kolekci děl třicítky významných, mezinárod

uznávaných českých výtvarníků, kteří náleží ke dvěma pionýrským generacím užívajícím skleněný

materiál ve své umělecké práci.

VIP sklo / XI. mezinárodní sklářské sympozium 2012 | Výstava děl 98 sklářských umělců, legend

světového a českého skla i začínajících autorů – účastníků XI. mezinárodního sklářského sympozia

IGS (International Glass Symposium).

Doprovodné akce | Koncert | Živá hudba na zahradě muzea | čas: 19.00–23.30

Komentovaná prohlídka | Odborné informace od kurátorů muzea v sálech stálé expozice.

čas: 19.00–24.00

Permanent exhibitions | Stories of Materials | The Museum’s rich collections include decorative

and applied arts and design work ranging from Late Antiquity to the present day, with focus on European

objects, particularly arts and crafts created in the Bohemian Lands. The impressive interior

of the permanent exhibition “Stories of Materials”offers visitors an excursion into the history and

development of decorative arts: glass and ceramics, graphic art and design, objectsmade in metal,

wood and other materials, jewellery, clocks and watches, textiles, fashion, toys and furniture.

Exhibitions

All the Best! Czech Art Glass | The exhibition “All the Best” in permanent display in the Museum

of Decorative Arts in Prague presents a unique collection of works by thirty prominent internationally

renowned Czech artists. They belong to the two generations of pioneers who have used the glass

material in their artistic production, now called studio glass.

VIP Glass / XIth International Glass Symposium

Accompanying events | Concert | Live music in museum’s garden | time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.

6 7


Centrální přestup | Central Transfer Centrální přestup | Central Transfer

Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague

Městská knihovna, 2. patro | Municipal Library, 2nd floor

Mariánské nám. 1, Praha 1

www.ghmp.cz | T.: 222 310 489

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Výstavy | Vnitřní okruh v současné české fotografii | Dosud nejrozsáhlejší výstava aktuálních

tendencí české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000

je zaměřena na širokou škálu děl s motivy „vnitřního okruhu“ – autorské sebereflexe, rodiny, nejbližších

lidí a věcí. Na výstavě je zastoupeno více než čtyřicet autorů různých generací od etablovaných

tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové

až po současné studenty a nedávné absolventy různých uměleckých škol.

Komentované prohlídky | Prohlídka výstavy Vnitřní okruh s výkladem lektora GHMP

Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny.

čas: 19.00–1.00

Exhibitions | The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography

So far the largest exhibition of current trends in Czech photography and other art forms exploiting

the photographic medium charting the period after 2000, this show encompasses a wide scale

of works tackling the motifs of “the intimate circle”: the artist’s introspection, the family, friends

and loved ones, and intimate objects. Represented in the show are over forty artists of different

generations, ranging from established names such as Ivan Pinkava, Jiří David, Pavel Mára, Dita Pepe,

Pavel Baňka or Veronika Bromová, to students and recent graduates of various art schools.

Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague

Mariánské nám. 1, Praha 1

www.mlp.cz | T.: 222 113 555

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Výstavy | Divadlo žije hudbou | Když se hudba snoubí s divadlem, vznikají nezapomenutelné formy. Například

SEMAFOR. Výběr toho nejlepšího z fondů hudebního a divadelního oddělení od raritních scénářů

až po vinyly. Jukebox! Něco, co většina z nás zná jen z amerických filmů, ale ono to opravdu funguje…

Doprovodné akce

Co je to tady za cirkus?! | Pod střechou knihovny se otevírá cirkusová manéž! Malování na obličej,

zábavná akrobatická dráha, klaunská výtvarná dílna, krocení dravé zvěře a mnoho dalšího.

čas: 19.00–24.00

Cirkus Kus kus | Zábavné a interaktivní divadlo pro děti s množstvím atrakcí, hudbou, zpěvem

a artistickými kousky včetně krocení zvěře a vystoupení téměř živé artistky. Hrají: Marka Míková

a Hana Grančicová. | čas: 20.00–21.00

Otrava | Hraje: Vý; (čti: Výstředník, amatérský divadelní soubor MKP). Městem se šíří nákaza, a to

dokáže člověka pěkně otrávit. Dokáže ji někdo zastavit? Superknihovnice se vrací a je ještě méně

naložená než posledně. Proto se měj na pozoru, smrtící poezie, Spytihněva, s tebou svede boj na život

a rým. Varování: představení pouze pro otrlé. Možná dojde na zpěv (a co hůř, možná i na tanec).

čas: 19.30–20.00, 21.00–21.30, 22.30–23.00

Exhibitions | Music in black | Black plates are back in the Library! After many many years we

are going to lend classical LPs again. Come and see special offer for the Prague Museum Night. And

what’s more – Jukebox (everybody knows it from American movies, but does it exist any more?)

will be in the entrance hall with typical and admired statue – IDIOM (column of the books).

Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague

Klausová synagoga | The Klausen Synagogue

U Starého hřbitova 3a, Praha 1

www.jewishmuseum.cz/cz/czklaus.htm | T.: 222 749 271

otevřeno: 22.30–1.00 | open: 10.30 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Expozice | Židovské tradice a zvyky | Expozice seznamuje návštěvníky s významem synagogy

a jednotlivých židovských svátků, s každodenním životem židovské rodiny a zvyklostmi spojenými

s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností.

Doprovodné akce | Najdi odpovědi pro lvíčka Arjeho | Lvíček Arje po synagoze rozmístil

několik záludných otázek. Odpovědi na ně však pozorný návštěvník synagogy snadno najde.

Kdo najde všechny odpovědi, dostane od Arjeho odměnu. | čas: 22.30–1.00

Komentované prohlídky | Komentované prohlídky synagogy a expozice Židovské tradice a zvyky

v českém jazyce. | čas: 22.30–1.00

Permanent exhibitions | Jewish Customs and Traditions | The exhibition explains the meaning

of the synagogue and Jewish festivals, everyday Jewish family life and the customs associated with

birth, circumcision, bar mitzvah, wedding, divorce and the Jewish hausehold.

Accompanying events | Find the answers for Lion Cub Arje | Arje placed several tricky

questions in the synagogue. The answers could be find in the synagogue for those who can watch

around. Who will find all answers will recive the Arje's prize. | time: 10.30 p. m.–1.00 a. m.

Guided tours | Guided tour of the synagogue | Guided tours of the synagogue and the exhibiton

Jewish Customs and Traditions are held in Czech language only. | time: 10.30 p. m.–1.00 a. m.

8 9


Centrální přestup | Central Transfer

Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague

Španělská synagoga | The Spanish Synagogue

Vězeňská 1, Praha 1

www.jewishmuseum.cz/cz/czsilver.htm | T.: 222 749 271

otevřeno: 22.30–1.00 | open: 10.30 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Expozice | Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II., Stříbro českých synagog | Expozice zahrnuje

období osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, první republiky, nacistické okupace a poválečná

desetiletí. V patře se nachází unikátní expozice více než 6 000 stříbrných synagogálních předmětů.

Komentované prohlídky | Komentované prohlídky synagogy a expozice Dějiny Židů v Čechách

a na Moravě II. v českém jazyce. | čas: 22.30–1.00

Permanent exhibitions

History of the Jews in Bohemia and Moravia II., Synagogue Silver from Bohemia and Moravia

The Jewsh enlightenment and emancipation, the Austro-Hungarian Empire, the First Republic, the

Nazi occupation and the post-war decades. A selection of more than 6,000 silver artefacts.

Guided tours | Guided tour of the synagogue | Guided tours of the synagogue and the exhibition

Jews in Bohemia and Moravia II. are held in Czech language only. | time: 10.30 p. m.–1.00 a. m.

Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague

Dům U Kamenného zvonu | The House at the Stone Bell

Staroměstské nám. 13, Praha 1

www.ghmp.cz | T.: 222 327 851

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Výstavy | Viktor Kolář / Retrospektiva | Retrospektivní výstava Viktora Koláře představuje

ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským

tématem. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí

konkrétnost daného místa a silného časového akcentu vytrženého z toku lidského bytí.

Komentované prohlídky | Prohlídka výstavy Viktor Kolář / Retrospektiva s výkladem lektora GHMP

Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny. | čas: 19.00–1.00

Exhibitions | Viktor Kolář / Retrospective | This retrospective of Viktor Kolář presents

a comprehensive view of his highly individual photographic output centered exclusively around

two intertwining themes of his lifetime: namely, the city of Ostrava, and Canada. The show

comprises photographic images dating from 1959 to the present time, conveying the peculiarity

of each given location, set against a parallel accentuated backdrop of its timeless quality detached

from the flow of human existence.

Trmalova vila | Villa Trmal

Vilová 11, Praha 10

www.trmalovavila.cz | T.: 274 774 451

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

Dopravní spojení:

Tramvajová zast.: Strašnická: 7, 26

Autobusová zast.: Strašnická: 175, 188, 224

Metro A: Strašnická

Bez trasy | Line

Expozice | Bydlení 1900–1920, soubory nábytku Jana Kotěry

Ve vile, kterou Jan Kotěra navrhl pro rodinu Františka Trmala v letech 1902–1903, jsou vystaveny

také dva nábytkové soubory tohoto architekta.

Komentované prohlídky | Komentovaná prohlídka Trmalovy vily

Po celou dobu muzejní noci budou probíhat prohlídky Trmalovy vily s odborným výkladem.

čas: 19.00–1.00

Posviťte si na muzejní sbírky!

Navštivte www.esbirky.cz a objevujte svět

muzejních sbírek on-line.

10 11


Trasa | Line 1 Trasa | Line 1

Klášter sv. Anežky České,

Poštovní muzeum

(Nemocnice Na Františku,

zast. autobusu l. 207)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Bulharský kulturní institut

(Dlouhá třída,

zast. autobusu l. 207)

(Nám. Republiky,

zast. autobusu l. 207)

Muzeum hl. m. Prahy

(Florenc,

zast. autobusu l. 207)

Národní památník na Vítkově

(Vítkov, dočasně zřízená zastávka)

Armádní muzeum Žižkov

(Armádní muzeum, dočasně

zřízená zastávka)

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Klášter sv. Anežky České | Convent of St. Agnes of Bohemia

U Milosrdných 17 (vstup | entrance Anežská 12), Praha 1

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 3, 9

Z důvodů rekonstrukce objektu bude expozice během Pražské muzejní noci uzavřena.

Přístupné budou raně gotické prostory (kostely, kaple, ambit atd.) v přízemí.

Komentované prohlídky architektury Anežského kláštera

Začátky v 19.00, 20.00 a 21.00.

Poštovní muzeum | Postal Museum

Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1

www.postovnimuzeum.cz | T.: 222 312 006

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 3, 9

Expozice | Zahraniční, české a československé poštovní známky

Zahrnuje výstavu poštovních známek a průřez historií korespondence, jakož i možnost prohlídky

salónků s nástěnnými malbami pražského malíře biedermeieru Josefa Navrátila z roku 1847.

Výstavy | Vladimír Suchánek: Známková tvorba a drobná grafika

Doprovodné akce | Za nejkrásnější známkou světa...

Loni vyhrála mezinárodní soutěž o nejkrásnější poštovní známku, Grand Prix WIPA Wien, známka

„Poštovní muzeum“. Dílo, jehož ikonografický rozbor i předměty využité k vypracování představujeme

jen pro návštěvníky Pražské muzejní noci. | čas: 19.00–1.00

Komentované prohlídky | O Poštovním muzeu | Kurátoři seznámí návštěvníky s posláním muzea

a krásami, které zde mohou obdivovat, expozici si poté budou moci sami projít. Vzhledem ke kapacitě

budovy je zaveden systém regulovaného vstupu. | čas: 19.00–24.00

Permanent exhibitions | Local and Foreign Postage Stamps | Visitors can take a guided tour to

see exposition of postage stamps and history of correspondence. The 1847 murals by painter Josef

Navrátil make the impression of the tour even stronger.

Exhibitions | Vladimír Suchánek: Stamp Design and Graphics

Accompanying events | For the Most Beautiful Stamp in the World... | A Czech Post’s stamp „Postal

Museum“ won the Grand Prix de l’Exposition at the WIPA World Exhibition in Vienna. We present

this stamp during the Prague Museum Night at the Postal Museum. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

12 13


Trasa | Line 1 Trasa | Line 1

Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute

Galerie Bulharského kulturního institutu

Gallery of Bulgarian Cultural Institute

Klimentská 6, Praha 1

www.bki.cz | T.: 233 326 862

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 9

Výstavy | Never the Same – Rosica Gecova | Výstava moderních prostorových instalací z potištěného

pauzovacího papíru. Projekt, vytvořený speciálně pro Galerii BKI, vystihuje autorčinu

představu o současném světě – stejné objekty se mění jen postavením na jiné místo.

Doprovodné akce

Šumné stopy – Rodina Prošků | Autoři cyklu dokumentárních filmů Šumná města, z produkce

České televize, ukazují skvosty architektury v České republice. Pokračováním této myšlenky je

projekt Šumné stopy, který zkoumá dějiny českých architektů a osud jejich děl v zahraničí.

čas: 19.00–19.30

Šumné stopy – Adolf Václav Kolář | Druhý díl z cyklu Šumné stopy v Bulharsku. Jako první architekt

Sofijské městské správy je Adolf Václav Kolář autorem mnoha staveb a na přání bulharského

knížete Alexandra I. tvoří první moderní urbanistický plán města Sofie. Režie Radovan Lipus.

čas: 20.00–20.30, 23.00–23.30

Šumné stopy – Josef Václav Schnitter | Josef Václav Schnitter své první stavby realizoval v Moskvě,

většinu svého života obětoval bulharskému Plovdivu. Od roku 1878 do 1914 je hlavním architektem

a inženýrem města. Režisér Radovan Lipus, filmem provádí herec a architekt David Vávra.

čas: 21.00–21.30, 24.00.–00.30

Šumné stopy – Šipkou do Varny | V Šumných stopách nachází žasnoucí architekt David Vávra otisky

práce českých rukou v Bulharsku. Toto putování prochází křížem městy jako Albena, Gabrovo či

Varna, kde se nachází významné české stopy. Režisér Radovan Lipus. | čas: 22.00–22.30

Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum

Hlavní budova | Main Building

Na Poříčí 52, Praha 8

www.muzeumprahy.cz | T.: 224 816 772

otevřeno: 19.00–1.00 |open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa |line: 1, 9

Expozice

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku

Barokní Praha

Langweilův model Prahy z let 1826–1837

3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy

Muzeum pro děti

Výstavy

Penize, nebo život? | Interaktivní výstava pro děti o smyslu peněz sloužící k finanční gramotnosti dětí.

Zdenko Feyfar – neznámý a známý | Průřez celoživotní tvorbou fotografa Zdenko Feyfara.

Doprovodné akce | Tandem plus

Hudební uskupení muzikantů hrajících pro pobavení a oddych návštěvníků Pražské muzejní noci.

čas: 19.00–23.00

Výtvarné dílny ve spolupráci s DDM Praha 8 | Tvůrčí dílny pro děti i dospělé. | čas: 19.00–22.00

Vojenský historický ústav Praha

The Military History Institute Prague

Armádní muzeum Žižkov | The Army Museum Žižkov

U Památníku 2, Praha 3

www.vhu.cz | T.: 602 704 906

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1, 9

Expozice

1. světová válka, 1914–1918 | Kromě vývoje na domácí politické scéně a účasti českých a slovenských

vojáků pod prapory habsburské monarchie je největší část expozice věnována především

úsilí čs. domácího a zahraničního odboje o zřízení vlastního státního útvaru.

Armáda Československé republiky, 1918–1939 | Expozice se soustřeďuje na zmapování historického

vývoje armády meziválečného Československa. Historie dvaceti meziválečných let je bohatě

dokumentována velkým množstvím palných zbraní, stejnokrojů a dalších předmětů.

2. světová válka, 1939–1945 | Expozice je věnována 2. světové válce a II. čs. vojenskému odboji.

Návštěvníci se detailně seznámí s účastí Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím

odboji a v dalších akcích, které měly za cíl obnovení čs. státní samostatnosti.

III. protikomunistický odboj | Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády

po únorovém státním převratu v roce 1948 a III. protikomunistickému odboji.

Výstavy

Pod křídly Sokola | Výstava představuje významné milníky, které tvořily historii tělovýchovné

i společenské organizace Sokol od roku 1862. Výstava mapuje vedle tělocvičné historie Sokola

významnou měrou i jeho vojenskou linii.

Gešer ad Halom | Výstava „Gešer ad Halom“ (Most až sem) je věnovaná 65. výročí československé

vojenské pomoci státu Izrael.

Doprovodné akce

Dětská střelnice | Děti i dospělí návštěvníci si mohou vyzkoušet svou střeleckou mušku pod

odborným dohledem pracovníků muzea. | čas: 19.00–21.00

14 15


Trasa | Line 1 Trasa | Line 1

S puškou v ruce | Návštěvníci se budou moci blíže seznámit a osahat si nejrůznější palné a střelné

zbraně ze sbírek Vojenského historického ústavu. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions

World War I., 1914–1918 | Besides the domestic political scene development and the participation

of Czech and Slovak soldiers under the Habsburg monarchy flags, the largest part of the exposition

is dedicated to the Czechoslovak domestic and foreign resistance efforts and to the establishment of

their own state formation.

Czechoslovakia Army, 1918–1939 | The exposition concentrates on mapping the historical

development of the interwar Czechoslovakia Army. This period is richly documented with plenty of

arms, uniforms and other items.

World War II., 1939–1945 | Exposition is devoted to the World War II. and to the 2nd Czechoslovakia

military resistance. Visitors will be acquainted with the participation of Czechs and Slovaks in military

operations, in the domestic resistance and other actions, which were aimed at a restoration of the

Czechoslovak independence.

3rd anti-communist resistance | The fourth section of the exposition is dedicated to the persecution of the

Czechoslovak Army members after the february coup in 1948 and to the 3rd anti-communist resistance.

Exhibitions

Under the Wings of Sokol | The exhibition shows some important milestones in a history of

a sport and social organization „Sokol“ since 1862. The exhibition is mapping the Sokol‘s sports

history as well as its military line.

Accompanying events

Children’s Shooting Range | Children and adult visitors can try their shooting skills under the

museum staff supervision. | time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.

Holding Rifle | Visitors will have an opportunity to touch and get acquainted with a variety of arms

and guns from the Military History Institute collections. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Národní muzeum | National Museum

Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill

U Památníku 1900, Praha 3

www.nm.cz | T.: 222 781 676

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 1

Expozice

Křižovatky české a československé státnosti | Expozice zachycuje významné zlomy v našich

dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.

Laboratoř moci | Expozice v podzemních prostorách zázemí Mauzolea K. Gottwalda z 50. let 20. stol.,

připomíná nejen osobu K. Gottwalda, přeměnu Památníku na mauzoleum, ale i komunistickou

propagandu.

Výstavy

Sportsmeni v zemích českých | Jak se sportovalo za císaře pána, kdo byli lyžníci nebo jak vypadala

hra míčem ledovým i kopaným? Výstava, z výstavního cyklu Monarchie, představuje počátky

moderního sportu na našem území a jeho slavné průkopníky.

Žižkov ve vzpomínkách | Výstava nejen pro milovníky legendární Pražské čtvrti Zajímá Vás historie

Žižkova, vrchu Vítkov a té podivné stavby na něm? Chtěli byste se dozvědět něco o počátcích sportu

na Žižkaperku? Které známé osobnosti tady dříve žily? Odpovědi na tyto otázky, staré pohlednice, fotografie,

vzpomínky a ilustrace Lucie Seifertové na Vás čekají na výstavě Žižkov ve vzpomínkách.

Doprovodné akce

Výtvarná dílna Maxe Švabinského | Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou těšit

na dobrodružnou stezku Památníkem. Odhalí jeho tajemná zákoutí i historii. Cesta vrcholí ve

výtvarné dílně M. Švabinského, kde si sami vyzkouší tvořit barevné mozaiky. | čas: 19.00–1.00

Varhanní koncert | Ve Slavnostní síni zazní tóny prvních elektrických varhan v Československu

z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu

prof. B. A. Wiedermanna a později upraven prof. J. B. Krajsem. Začátky koncertu ve 21.00, 22.00

a 23.00 hod. | čas: 21.00–23.00

Vojenské uniformy | Představení vojenských uniforem z doby stavby Památníku, tedy 1. republiky

čas: 19.00–1.00

Divadlo | Divadelní představení pro děti a pro dospělé | čas: 19.00–1.00

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky výstavy Sportsmeni v zemích českých | Navštivte výstavu společně

s její autorkou Mgr. Lucií Swierczekovou. Začátky v 19.00, 20.00 a 21.00 | čas: 19.00–21.00

Permanent exhibitions

Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood | Exposition captures important milestones

in our 20th century history, which remarkably changed statehood and ideological view of the state

Laboratory of Power | After 1948, the National Memorial on Vítkov hill took part in the Communist

cult of power. From its original purpose – that of celebrating the Czechoslovakian statehoodthe

Memorial has been converted to the stage scene for one of the most striking propaganda actions

of its time.

Exhibitions

Sportsmen in the Czech Lands | The exhibition introduces the most interesting events and artefacts

concerning the origins of sports which can be found in the Collection of Physical Education

and Sport of the National Museum.

Žižkov in Memories

Accompanying events

Workshop of Max Švabinský

Come and try with us creating a colourful mosaic. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Organ concert | Tones of an organ made in 1938 will be heard in the Ceremonial hall. Beginnings

of the concert at 9.00 p. m., 10.00 p. m. and 11.00 p. m. | time: 9.00 p. m.–11.00 p. m.

16 17


Trasa | Line 2 Trasa | Line 2

Botanická zahrada hl. m. Prahy

(Trója, výstupní a nástupní

zast. autobusu l. 112)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Technické a dokumentační

muzeum pražské energetiky

(Nádraží Holešovice,

směr Troja, zast. autobusu l. 112;

směr Výstaviště, zast. tramvaje)

Veletržní palác,

The Chemistry Gallery

(Veletržní palác,

zast. tramvají)

Lapidárium

(Výstaviště Holešovice,

zast. tramvají)

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Veletržní palác | Veletržní Palace

Dukelských hrdinů 47, Praha 7

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 2

Expozice | České a mezinárodní umění 2. pol. 19., 20. a 21. století

E. Filla, F. Kupka, B. Kubišta, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Štýrský, V. Preissig, Toyen, K. Lhoták, E. Degas,

J. Miró, G. Klimt, P. Picasso, G. Braque, E. Schiele, V. van Gogh, E. Munch, O. Kokoschka...

Výstavy

Hugo Demartini | Národní galerie v Praze představuje ve Veletržním paláci výjimečného umělce

z generace, která se začala na české výtvarné scéně výrazně prosazovat v 60. letech 20. století.

Výstava Huga Demartiniho zahrnuje díla v časovém rozmezí od roku 1956 do počátku 90. let ze

všech nejdůležitějších období jeho umělecké dráhy.

Antonín Pelc: Balzakovy Ztracené iluze | Pelcovy ilustrace k tomuto románu. Grafický kabinet.

Doprovodné akce

Otevřený workshop k výstavě Hugo Demartini | Pro všechny děti od 4 let, v přízemí

Veletržního paláce | čas: 19.00–22.00

POSTMODERN DANCE DNES | Doprovodný program k výstavě Hugo Demartini probíhá v Malé

dvoraně Veletržního paláce v provedení profesionálních performerů a tanečníků SE.S.TA – Centrum

choreografického rozvoje. | čas: 19.30–21.00, 22.30–24.00

Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi – pracovní list | Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi

ve věku 3–6 let a 7–11 let obdržíte u informátorky v přízemí. | čas: 19.00–1.00

Komentované prohlídky

Vojtěch Hynais: Návrhy pro výzdobu Panteonu Národního muzea (1899) | Krátký komentář

z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 19.15–19.25

Maxmilián Švabinský: Chudý kraj (1900) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně

probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 19.45–19.55

František Kupka: Radosti života – Balada (1901) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně

probíhá ve 4. patře Veletržního paláce. | čas: 20.15–20.25

Emil Filla: Milostná noc (1907) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá

ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 20.45–20.55

Jan Zrzavý: Kleopatra (1942–1957) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá

ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 21.15–21.25

Rudolf Kremlička: Před zrcadlem (1926) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně

probíhá ve 3. patře Veletržního paláce. | čas: 21.45–21.55

Toyen: Úděs (1933) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá ve 2. patře

Veletržního paláce. | čas: 22.15–22.25

Vincenc Makovský: Žena s vázou (1933) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně

probíhá ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 22.45–22.55

18 19


Trasa | Line 2 Trasa | Line 2

Eva Kmentová: Stopy (1970) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá

ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 23.15–23.25

Jitka Válová: Koridor (1967) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně probíhá

ve 2 patře Veletržního paláce. | čas: 23.45–23.55

Milena Dopitová: Sixty Something (2003) | Krátký komentář z cyklu Modelky, múzy a umělkyně

probíhá ve 2. patře Veletržního paláce. | čas: 23.15–23.25

Permanent exhibitions | Czech and International Art of the second part of the 19th and 20th and

21st Centuries

E. Filla, F. Kupka, B. Kubišta, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Štýrský, V. Preissig, Toyen, K. Lhoták, E. Degas,

J. Miró, G. Klimt, P.Picasso, G. Braque, E. Schiele, V. van Gogh, E. Munch, O. Kokoschka..

Accompanying events

Open Workshop | For the exhibition of Hugo Demartini for everybody aged 4+ in the ground

floor of Veletržní palác. | time: 7.00 p. m.– 10.00 p. m.

POSTMODERN DANCE TODAY | Accompanying programme for the exhibition of Hugo Demartini

in the Small Hall of Veletržní palác performed by professional dancers of SE.S.Ta – Centre of

Choreographic development. | time: 7.30 p. m.–9 p. m. and 10.30 p. m.–12.00 p. m.

Tasks and Riddles for Families with Children – Worksheet | You can collect your worksheet

with Tasks and riddles for children aged 3–6 and 7–11 by the information person on the

ground floor. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Exhibitions | Hugo Demartini

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky

Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply

Jankovcova 960/40, Praha 7

www.pre.cz/muzeum | T.: 267 052 315

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 2

Expozice | Stálá expozice – více než stoletá historie elektrifikace Prahy a českých zemí

Historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku minulého století až po současnost. Zařízení

vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady.

Unikátní propojení historie se současností v rámci jednoho areálu.

Permanent exhibitions | Exhibition of more than centennial history of Prague's electrification

History of the generation and distribution of electricity from the start of the last century right up to

the present day. High and low voltage equipment, metering instruments, work and protective aids

as well as written documents. Unique link between history and the present day on one site.

The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery

Bubenská 1, Praha 7

www.thechemistry.cz | T.: 606 889 236

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 2

Národní muzeum | National Museum

Lapidárium / Lapidary – Exhibition of Stone Monuments

Výstaviště 442, Praha 7

www.nm.cz | T.: 724 412 257

otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.

Výstavy

Jan Kaláb: Point / Děravé plány | Jan Kaláb, jeden z průkopníků graffiti a streetartu v kontextu

současné české scény vizuálního umění, představuje jak své nejnovější pojetí obrazového formátu,

trasa | line: 2

kdy závěsný obraz expanduje až k poloze plastiky či objektu, tak i svou komornější práci se sítotiskem.

Místo konání: The Chemistry Gallery

Expozice | Lapidárium | Šest set památek českého kamenosochařství od středověku do počátku

20. století v osmi sálech historického výstavního paláce.

Pasta Oner’s Jesus Kit | Instalace Pasty Onera v prostoru designového centra B1 Centre for

contemporary design.

Atrium 20 + 1 | Retrospektivní výstava slovenského architektonického studia Atrium 20 + 1, laureá-

Doprovodné akce | Lapidárium v pohybu | Návštěvníci zastihnou stěhování části sbírek z depotů

ceny Dušana Jurkoviče v prostoru designového centra B1 Centre for contemporary design.

zitářů. Díky tomu poprvé uvidí zlomky středověké architektury, ale i modely sousoší z Historické

Instalace umělců | Shalon Neuman, Petr Nikl a Jiří Černický | Instalace v prostoru designového

budovy Národního muzea. | čas: 19.00–24.00

centra B1 Centre for contemporary design.

Permanent exhibitions | Lapidary | Monuments of the Czech sculpture in stone from the Middle

Doprovodné akce

Ages up to the early 20th century.

Akce studentů programu Divadlo v netradičních prostorech (DAMU) | „Umění místa“ je site-

Accompanying events | Lapidary in motion | Visitors capture moving the collections. Thanks to

this, they can see for the first time some fragments of medieval architecture as well as models of

statues for the Historical building of the National Museum. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

-specific akce studentů DAMU, kdy místo jakožto prostor nabitý určitou kolektivní pamětí, je

procesem mapování povahy, námětů a historií daného prostředí, jeho genia loci, do kterého je jednotlivými

autorskými akcemi začleňována konstrukce uměleckého vyjádření. Místo konání: Divus.

čas: 19.30–21.00, 21.30–23.00

Vizuální mapping | Exteriérový vizuální mapping, který převádí motivy Jana Kalába do digitálních pohyblivých

obrazů generované počítačové grafiky. Místo konání: The Chemistry Gallery | čas: 20.00–1.00

20

Živá hudba | Živá hudba v prostorách The Chemistry Gallery | čas: 21.00–1.00

21


Trasa | Line 2 Trasa | Line 2

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka s autorem výstavy Point / Děravé plány | čas: 20.00 a 22.00

Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden

Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry

Greenhouse Fata Morgana and Vineyard of St. Clare

Nádvorní 134, Praha 7

www.botanicka.cz | T.: 603 582 191

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 2

Expozice

Skleník Fata Morgana | Skleník Fata Morgana nabídne návštěvníkům tajemnou atmosféru nočních

tropů, kdy intenzivněji voní některé druhy rostlin a interiér je plný kuňkání desítek drobných

nočních tropických žabek.

Vinice sv. Kláry | Během akce bude otevřena i Vinice sv. Kláry, která představí víno ze své produkce.

Zároveň bude možné posedět u hudby nebo navštívit vinařskou stezku a seznámit se s historií

a způsobem výroby vína.

Výstavy | Vinařská naučná stezka | Na Vinici sv. Kláry bude přístupná naučná stezka, která

návštěvníkům představí základní postupy při výrobě vína a historické vinohradnické náčiní.

Komentované prohlídky | Prohlídky skleníkem Fata Morgana | Během návštěvy skleníku vás

na vybraných stanovištích seznámíme s mnohými zajímavostmi nejen ze světa tropických rostlin.

čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions | Fata Morgana tropical greenhouse

Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague

Veletržní palác – velká dvorana

Veletržní Palace – The Great Court

Dukelských hrdinů 47, Praha 7

www.ghmp.cz | T.: 224 301 122

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 2

Výstavy | Alfons Mucha / Slovanská epopej | Soubor dvaceti velkoformátových obrazů, na němž

Alfons Mucha pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus Slovanská epopej je nyní představen

české veřejnosti v celé své velkoleposti.

Exhibitions | Alfons Mucha / The Slav Epic | A series of twenty large-scale oil paintings, on which

Alfons Mucha worked from 1912–1926. A monumental cycle The Slav Epic is now being presented

to the general public in the Czech Republic in its magnificent completeness.

22 23

Hello I’m Petr Broudy

call me tel. 785 642 795WWW.DPP.CZ

Hello I’m Petr Broudy

call me tel. 785 642 795

Potřebujete se zviditelnit?

Využijte legální inzertní plochy!

Věděli jste, že:

• nabídky a inzerce vylepované mimo určené plochy

jsou považovány za „černou reklamu“ a jsou

postihovány podle zákona!


Trasa | Line 3 Trasa | Line 3

Klášter sv. Anežky České,

Poštovní muzeum

(Nemocnice Na Františku,

zast. autobusu l. 207 )

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Galerie Emilie Paličkové,

Francouzský institut v Praze, Galerie 1,

Nová budova Národního muzea,

Langhans – Centrum Člověka v tísni

(Muzeum, zast. autobusu l. 504)

Hrdličkovo muzeum člověka UK,

Muzeum Antonína Dvořáka

(I. P. Pavlova, zast. autobusu l. 504)

Muzeum Policie

České republiky

(Karlov, dočasná zast.

na konci Sokolské ulice)

Galerie Vyšehrad,

Vyšehrad – Cihelná brána

(Vyšehrad, dočasná zast.

na kruhovém objezdu

Pankrácké nám.)

Nová budova Národního muzea

(Hlavní nádraží,

zast. autobusu l. 504)

Dům národnostních menšin

(I. P. Pavlova,

zast. autobusu l. 504)

Národní muzeum | National Museum

Nová budova Národního muzea | New building of the National Museum

Vinohradská 1, Praha 1

www.nm.cz | T.: 224 497 118

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line 3, 9

Výstavy

Monarchie | Hlavní výstava z cyklu Monarchie ukáže návštěvníkům období Rakouska-Uherska:

období našich dějin, které s sebou neslo významné stopy tradice, která však nebránila bouřlivému

modernizačnímu procesu celé společnosti.

Dětský svět za císaře pána | Výstava Dětský svět za císaře pána, která je součástí cyklu Monarchie,

přiblíží návštěvníkům aspekty dětského věku na sklonku habsburské monarchie. Zaměří se na hry

a hračky nebo i péči o dítě.

Člověk ve fotografii | Člověk toužil už od samého počátku reprodukovat realitu kolem sebe.

Výstava Člověk ve fotografii z cyklu Monarchie se zaměří na zachycování každodennosti 19. století –

konkrétně mezi lety 1848 až 1918.

90 let s vámi: Rozdělení ČSFR | Jedno z 12 zastavení výstavy Českého rozhlasu k 90. výročí zahájení

pravidelného vysílání je přístupné před Novou budovou Národního muzea.

Doprovodné akce

Módní salón dvorní dámy | Prohlídku výstavy Monarchie Vám zpříjemní návštěva z císařského

dvora, pravé dvorní dámy se svým doprovodem. Urozené dámy a pánové Vám předvedou módní

dobové triky a poodhalí taje dobového odívání. Pro malé i velké (od 3 do 99 let). | čas: 19.00–1.00

Šperkařská dílna | Prvních 400 malých slečen i jejich maminek určitě zabaví výroba módních

doplňků, jako jsou náušnice, brože nebo přívěšky pod vedením designérky Terezy Brabcové

z Piaf design. Pro malé i velké (od 6 do 99 let). | čas: 19.00–1.00

Papír v prostoru aneb prostor v papíru | Všem příznivcům knihy i televizního cyklu Dějiny udatného

českého národa se bude v tvůrčí dílně věnovat sama autorka výtvarnice Lucie Seifertová.

Děti i dospělí se naučí vytvořit prostorový obrázek a mohou zachytit zajímavý výjev z doby císaře

pána. Inspiraci najdou ve výstavě i obrázcích Lucie Seifertové. Pro malé i velké (od 6 do 99 let).

čas: 19.00–1.00

Panenky a panáčci | Malé slečny a mladí pánové si vyrobí z nejrůznějších materiálů panenky,

panáčky, medvídky a oblečení pro ně! | čas: 19.00–1.00

Vláčky, zvířátka a jiné pohyblivé hračky | Pro milovníky vláčků a železnic budou připraveni

odborníci, kteří předvedou dobové modely vláčků a jiné pohyblivé hračky. Pro malé i velké

(od 3 do 99 let). | čas: 19.00–1.00

Tiskařský lis znovu v akci | Přesvědčte se, jak funguje tiskařský lis, a vytiskněte si originální

pamětní lístek. | čas: 19.00–1.00

Fotografický ateliér | Zjistíte, jak tehdejší dobu zachytily fotografické snímky. Jakými technikami

se tehdy fotilo, vyzkoušíte si dobový fotoaparát a pořídíte si vlastní fotografii. | čas: 19.00–1.00

Exhibitions

Monarchy | Exhibition shows the period in our history which carries significant traces of tradition,

despite it underwent the modernisation processes of the society.

24 25


Trasa | Line 3 Trasa | Line 3

Life of children under Emperor Franz Joseph I.

Exhibition displays aspects of the child's life at the end of the Habsburg monarchy.

19th century people in photos

Accompanying events

Printing Press closely | Make your own visitor card.

Langhans – Centrum Člověka v tísni

Langhans – People in Need Center

Vodičkova 37, Praha 1

www.clovekvtisni.cz | T.: 777 787 962

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3

Výstavy | Indické konfigurace: Záznam a reakce

Výstava fotografií a ilustrací z Indie. Zatímco Kryštof Kříž indickou realitu zaznamenává prostřednictvím

fotoaparátu, Anvita Jain reaguje na rituály a zvyklosti kritickým pohledem ilustrátora.

Komentované prohlídky

Prohlídka komentovaná autory fotografií a ilustrací, Kryštofem Křížem a jeho indickou manželkou

Anvitou Jain. | čas: 20.00 a 22.00

Národní muzeum | National Museum

Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum

Ke Karlovu 20, Praha 2

www.nm.cz | T.: 224 923 363

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Expozice | Cesty Antonína Dvořáka (1841–1904)

Sledujte životní pouť slavného skladatele z rodné Nelahozevsi do Ameriky a zpátky do milovaných

Čech. Pomůže vám celá řada autentických osobních předmětů.

Výstavy | Jak Novosvětská dobyla svět

Vydejte se po stopách nejznámější Dvořákovy skladby Symfonie č. 9 „Z Nového světa“, od jejíhož

vzniku letos uplynulo 120 let. Dozvíte se i to, co s ní mají společného američtí indiáni.

Doprovodné akce

Indiánské dílny | Střelba na terč z luku, vyrábění indiánských čelenek, malování a další aktivity pro děti.

čas: 19.00–21.30

Antonín Dvořák | Promítání dokumentárního filmu o Antonínu Dvořákovi. | čas: 19.30–20.30

Pěvecký recitál Jana Ericssona | Zazní Biblické písně a americké spirituály. | čas: 21.00–22.00

Novosvětská, jak ji neznáte | Úprava pro klavír na čtyři ruce – hrají Denisa Ulmanová a Marek Poláčik.

čas: 23.00–24.00

Permanent exhibitions | Journeys of Antonín Dvořák (1841–1904) | Let’s accompany the famous

composer on his journeys from his native Nelahozeves to Prague, throughout Europe, to America

and back home to Bohemia.

Exhibitions | How the New World Symphony conquered the world | Discover the story of

Dvořák’s most famous piece Symphony No. 9 “From the New World”. You will get to know what

connects the symphony with American-Indians.

Accompanying events

American Indian workshops | Bow-shooting, making Indian headbands, painting and many other

activities for children. | time: 7.00 p. m.–9.30 a. m.

Antonín Dvořák | Screening of a documentary film about Antonín Dvořák. | time: 7.30 p. m.–8.30 p. m.

Recital of Jan Ericsson | Concert of Biblical songs and American spirituals.

time: 9.00 p. m.–10.00 p. m.

„From the New World“ as you don’t know it | Pianists Denisa Ulmanová and Marek Poláčik will

play Symphony “From the New World”, arr. for four hands. | time: 11.00 p. m.–12.00 a. m.

Muzeum Policie České republiky | The Czech Police Museum

Ke Karlovu 453/1, Praha 2

www.muzeumpolicie.cz | T.: 721 222 513

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3

Expozice

Historie bezpečnostních sborů na území České republiky | Vznik, vývoj a činnost bezpečnostních

sborů na našem území, kriminalistika a známé případy, cizinecká policie, dopravní a letecká

služba, vývoj speciálních bezpečnostních složek.

Ochrana obyvatelstva | Expozice Hasičského záchranného sboru České republiky.

Výstavy

160 let pro Pražany | Výstava připomíná slovem i obrazem 160 let činnosti pražských hasičů,

představuje historickou i současnou výstroj potápěčů, chemiků, pátračů a záchranářů, historické

hlásiče, měřící a dýchací přístroje a další zajímavosti.

Králové Šumavy | Výstava o činnosti kurýrů, převaděčů a dalších lidí, kteří s nasazením vlastního

života pomáhali československým občanům na cestě za svobodou.

Unikáty z depozitářů | Výstava ze sbírek muzea je věnovaná osobnostem boje za svobodu – dr. Preningerovi,

plk. Ševčíkovi a dalším.

Putování Prahou | Výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových.

Doprovodné akce

Hudba Hradní stráže a Policie ČR | Dixieland Hudby Hradní stráže zahájí 10. ročník Pražské

muzejní noci v Muzeu Policie ČR. | čas: 19.00–21.00

26 27


Trasa | Line 3 Trasa | Line 3

Z místa činu do laborky | Stopy, které zajistí technik na místě činu, zkoumají kriminalističtí znalci.

S trochou nadsázky představíme jejich práci, která se odehrává v laboratořích, kam se běžný člověk

jen tak nedostane. | čas: 20.00–20.30, 22.00–22.30

Střela vypovídá | Ukázky balistických expertiz s komentářem balistiků z Kriminalistického ústavu Praha.

čas: 19.00–22.00

Pohrajme si s daktyloskopií | Daktyloskopie dokáže identifikovat člověka podle uspořádání papilárních

linií na článcích prstů. Jak se vyhledávají a zajišťují daktyloskopické stopy? Vyzkoušíte si sami.

čas: 19.00–24.00

Četnický génius Jan Arnošt Klicpera | Život a dílo dosud málo známého četnického kriminalisty,

objevitele a vynálezce. | čas: 19.00–19.30

Živé obrazy z policejní služby | Život pražského podsvětí ve 30. letech minulého století v podání

Četnické pátrací stanice Praha. | čas: 20.00–22.00

Bony, bony, bony | Malé ohlédnutí za pražským vekslákem v podání Četnické pátrací stanice Praha.

čas: 22.30–0.30

Sherlock Holmes a vraždy v East Endu | V Londýně znovu řádí sériový vrah. Dokáže velký detektiv

chytit nástupce Jacka Rozparovače? | čas: 21.00–21.30

Chemie a čas | Ústav organické chemie a biochemie předvede chemické pokusy, jež zviditelňují

roli času v chemii. Objasní, čím jsou náhlé změny barev roztoků způsobeny. Protože vše spěje

k rovnováze, barevné oscilace časem ustanou. | čas: 19.00–24.00

Co se skrývá v molekulách | ÚOCHB vytvoří neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako

ochranné prvky bankovek. Zobrazí dráhu laserového paprsku, což je dobře známo ze špionážních

filmů pro oklamání zabezpečovacích zařízení. | čas: 19.00–24.00

Zákrok proti nebezpečnému pachateli | Ukázky zákroků předvede Speciální záchranná a operativní

jednotka. | čas: 19.30–23.00

160 let pro Pražany | Program ke stejnojmenné výstavě, ukázky techniky a vybavení HZS Praha,

např. technický automobil TA-UL- COBRA se speciálním zařízením určeným pro hašení, řezání

a efektivní snížení teploty v prostoru požáru. | čas: 19.00–1.00

Správným směrem – Droga není norma | Kapka prevence Národní protidrogové centrály.

čas: 19.00–24.00

Na kole či pěšky, zvládneme společně, jak se chovat bezpečně | Testy, kvízy a dobré

rady policistů. | čas: 19.00–1.00

Záchranáři Česká Kamenice | Ukázky výcviku záchranářských psů, děti si vyzkouší roli

záchranářů lezců. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions

History of security forces in the Czech Republic | Establishment, development and activities of

security forces in our country, criminalogy and well known causes, alien police, traffic police and

aerial police, the development of special forces.

Civil protection | Permanent exhibition of the Czech Republic Fire Brigade.

Exhibitions

160 Years for Prague Citizens | Using both words and pictures, the exhibition reminds 160 years

long activity of Prague firefighters, it shows historical and current equipment of divers, chemists

and searchers, historical measuring and breathing apparatusses and other interesting items.

Kings of Šumava | Activity of couriers and other persons, who were risking their own lifes helping

to smuggle out Czechoslovak citizens on their journey to freedom.

Unique releases from depositories | The exhibition from museum collection dedicated to famous

freedom fighters – dr. Preninger, colonel Ševčík etc.

Wandering Prague | Children's art work from the E-workshop of the Elšíks.

Accompanying events

The Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic | Dixieland Band will open

10th year of the Prague Museum Night in Museum of Czech Police. | time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.

From the Crime Scene to the Lab | Forensic experts examine traces (latents, stains, etc.) secured

by crime scene investigators at the crime scene. We will present their work that takes place at labs

where common people do not have access, with a little hyperbole.

time: 8.00 p. m.–8.30 p. m., 10.00 p. m.–10.30 p. m.

The Projectile Testifies | Demonstration of the balistic expertises. | time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.

Let’s play with fingerprinting | Dactyloscopy (forensic fingerprint analysis) is able to identify

people according to papillary ridges in finger pads. How are fingerprint traces (latents)

discovered and enhanced? Come and try it. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

Gendarmers Genius Jan Arnošt Klicpera | time: 7.00 p. m.–7.30 p. m.

Live Pictures from Police Service | Life of the Prague Underground in the 30-ies of the

20-th Century. | time: 8.00 p. m.–10.00 p. m.

Bons, Bons, Bons | Small Look Back at a Prague Money-Changer. | time: 10.30 p. m.–12.30 a. m.

Sherlock Holmes and the East End Murders | time: 9.00 p. m.–9.30 p. m.

Chemistry and Time | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

What is Hidden in Molecules | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

Intervention against a Dangerous Offender | time: 7.30 p. m.–11.00 p. m.

160 years for Prague Citizens | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

The Right Direction – Drug is not Standard | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

By Bike or on Foot – We will together manage how to behave safely

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Rescuers from Česká Kamenice | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Dům národnostních menšin | House of National Minorities

Vocelova 602/3, Praha 2

www.dnm-praha.eu | T.: 224 419 800

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Výstavy

M. Miňová | Výstava slovenské umělkyně ve výstavní síni

Ruská tradice | Výstavka periodik a knih ve foyer

Doprovodné akce

Ukrajinská iniciativa | Prezentace ve společenském sále (B. Rajčinec) | čas: 19.15–19.30

Ruská tradice | Foto a video prezentace Rusové v Čechách/Československu Ve společenském sále

čas: 19.30–19.45

Rusini. Cz – mlčící menšina | Prezentace ve společenském sále | čas: 19.45–20.00, 20.00–20.15

28 29


Trasa | Line 3 Trasa | Line 3

Projekce dokumentu Osadné | Projekce dokumentu ve společenském sále Společnost přátel

Podkarpatské Rusi | čas: 20.15–20.30, 20.30–20.45

Prezentace projektu mundArt | Prezentace projektu mundArt Beamer, Landeszeitung | čas: 21.00–22.00

Literární pořad D. Tatarka a Generace 56 | Pořad ve výstavní síni (H. Nosková) | čas: 20.30–21.00

Exhibitions

M. Miňová | Slovak exhibition

Russian tradition | Exhibition of Russian books and periodicals, Russian minority

Accompanying events

Ukrainian presentation (B. Rajčinec) | time: 7.15 p. m.–7.45 p. m.

Russians in the Czech Rep. and Czechoslovakia, Russian minority | time: 7.30 p. m.–7.45 p. m.

Ruthenes – silent minority | time: 7.45 p. m.–8.00 p. m., 8.00 p. m.–8.15 p. m.

Screening of documentary film “Osadné”, Ruthenes | time: 8.30 p. m.–9.00 p. m., 8.30 p. m.–9.00 p. m.

MundArt project presentation, German minority | time: 9.00 p. m.–10.00 p. m.

Dominik Tatarka and Generation 56: literary evening, Slovak minority | time: 8.30 p. m.–9.00 p. m.

Národní kulturní památka Vyšehrad

Vyšehrad National Cultural Monument

Galerie Vyšehrad

The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)

Nad Libušinou lázní, Praha 2

www.praha-vysehrad.cz | T.: 241 410 352

otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.

trasa | line: 3

Výstavy | Vladimír Faktor: OTÁZKY/QUESTIONS | (obrazy, grafiky, sochy)

Exhibitions | Vladimír Faktor: OTÁZKY/QUESTIONS | (paintings, prints, sculptures)

Národní kulturní památka Vyšehrad

Vyšehrad National Cultural Monument

Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice

The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall

V Pevnosti 159/5b, Praha 2

www.praha-vysehrad.cz | T.: 241 410 352

otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.

trasa | line: 3

Expozice | Kasematy a podzemní sál Gorlice

V podzemním sále Gorlice se nachází šest originálních barokních soch z Karlova mostu.

Výstavy | PF 13

Mezinárodní setkání sklářských umělců Pražský festival, PF 13. V podzemním sále Gorlice se letos

představí umělci z Mexika, slavní bratři de la Torres, kteří působí v Mexiku a USA a Rebeca Huerta

Viga. Za české skláře se do přátelské umělecké konfrontace postaví Jiří Šuhájek a celá skupina jeho

skleněných žen.

Permanent exhibitions | Casematek and the Gorlice hall

The Gorlice hall has housed original sculptures from Charles Bridge.

Exhibitions | PF 13

International Meeting of glass artists Prague festival, PF 13th. The Gorlice this year presents artists

from Mexico, famous brothers de la Torres, who works in Mexico and the USA and Rebeca Huerta

Viga. Czech artists will represent Jiří Šuhájek and all group of his glass women.

Francouzský institut v Praze

French Institute Prague

Štěpánská 35, Praha 1

www.ifp.cz/ | T.: 221 401 011

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Výstavy | Praha, láska na první pohled

V roce 2012 slavila galerie Nadine Gandy dvacet let své existence. U této příležitosti proběhla

ve Francouzském institutu v Bratislavě kolektivní výstava Butterfly and Crawl. Nyní se tato výstava

přesunula do Prahy – města, kde Gandy gallery v roce 1992 vznikla. Vernisáž: 18.00 hod – během

vernisáže proběhne performance umělce Adama Vačkáře.

Doprovodné akce

Promítání filmu Centrum Pompidou, trvání jedné odysey | Alain Fleischer, (Francie, 2007,

dokumentární film, 52 min). Kurátoři, umělci a vedoucí pracovníci centra Pompidou nám detailně

přiblíží toto inspirativní místo, jemuž se podařilo nezkostnatět a obnovit zájem veřejnosti o současné

umění. Vstup volný v rámci volných míst. Rezervace není možná. | čas: 19.00–20.00

Promítání filmu Návštěvníci v Orsay | V Muzeu Orsay otevřou dveře dva miliony sedm set tisíc návštěvníků

za rok. V muzeu je možno projít si různé trasy či poslechnout si výklad pro jakoukoliv věkovou

skupinu v několika jazycích. Všechny síly se totiž upínají jedním směrem – pochopit ta rozptýlená,

četná individua, jež se tak těžko definují – návštěvníky. Film se skládá z několika portrétů návštěvníků

Muzea Orsay. Vstup volný v rámci volných míst. Rezervace není možná. | čas: 20.15–21.15

Promítání filmu Belphegor: Fantom Louvru | Jean-Paul Salomé (Francie, 2001, 1h 37min). Hrají

Sophie Marceau, Frédéric Diefenthal, Michel Serrault. Paříž, rok 2000. Z hrozivé mumie se zrodí přízrak

jménem Belphegor, bůh Ammonitů. Ten po setmění straší v Louvru, jehož pyramida se stala univerzálním

symbolem. Vstup volný v rámci volných míst. Rezervace není možná. | čas: 21.30–23.10

Kurzy francouzštiny | Oddělení kurzů Francouzského institutu Vám nabídne minilekce francouzštiny,

které budou přizpůsobené Vaší jazykové úrovni (od úplného začátečníka až po C1). Náš profesor

Vám udělá osobní hodnocení Vašich jazykových schopností a dále Vám také ukáže nové online

výukové platformy určené pro studenty Institutu. | čas: 19.00–1.00

30 31


Trasa | Line 3 Trasa | Line 3

Mediatéka | Mediatéka Francouzského institutu nabízí svým uživatelům aktualizované kolekce

zahrnující všechny obory vědění. Dokumenty jsou převážně ve francouzštině, ale naleznete zde

i české překlady textů francouzských autorů. | čas: 19.00–1.00

Café 35 – útulná kavárna s terasou | Vychutnejte si frankofonní prostředí nově zrekonstruovaného

Café 35 s lahodnou kávou, croissantem a francouzskými novinami či dobrým vínem a některou

z kulinářských specialit. | čas: 19.00–1.00

Exhibitions | Prague, Love at First Sight | The Nadine Gandy gallery celebrated 10 years of

existence in 2012. To commemorate this anniversary, the French Institute in Bratislava has

organized a collective exhibition called The Butterfly and Crawl. Now the exhibition has returned

to Prague – the city where the Gandy gallery was established in 1992. Opening: 6 p. m. – including

a performance by Adam Vačkář.

Accompanying events

Screening of Centre Pompidou, an Odyssey | Alain Fleischer, (France, 2007, documentary, 52 min)

Curators, artists and leading experts from Centre Pompidou will take you on an extensive tour of this

inspiring location, which has managed to maintain its youthful vitality and to keep alive the public’s

interest for contemporary art. Free access without reservation, limited seating available.

time: 7.00 p. m.–8.00 p. m.

Screening of Visitors in Orsay | Sandra Kogut (France, 2003, documentary, 52 mn) The Orsay

Museum opens its doors to 2.7 million visitors every year. You can take different themed tours or listen

to commentaries for any age group in several languages. No effort is spared to fully grasp the many

scattered individuals that resist easy definitions – the visitors. The film consists of several visitors’

portraits. Free access without reservation, limited seating available | time: 8.15 p. m.–9.15 p. m.

Screening of Belphegor: Phantom of the Louvre | Jean-Paul Salomé (France, 2001, 1h37).

Starring Sophie Marceau, Frédéric Diefenthal and Michel Serrault. Paris, 2000. A scary mummy

is transformed into a monster called Belphegor, the God of Ammonites. After dark it roams the

Louvre where the pyramid has become a universal symbol. Free access without reservation,

limited seating available | time: 9.30 p. m.–11.10 p. m.

French language courses | The Language Courses Department of the French Institute offers

mini-lessons of French adapted to your level (from complete beginners up to proficient speakers).

Our professors will make an individual assessment of your language abilities and show you our

new online learning platform for language students. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Media library | The media library of the French institute offers to all users updated collections

covering all areas of interest. Documents are mostly in French although the works of many French

authors are also available in their Czech translations. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Café 35 – a cosy cafe with an outdoor terrace | Enjoy the Francophone environment of the

newly restored Café 35 with exquisite coffee, croissants, wine, culinary specialties and French

newspapers. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Francouzský institut v Praze | French Institute Prague

Galerie 1

Štěpánská 47, Praha 1

www.ifp.cz/ | T.: 221 401 011

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Výstavy | O vodě a lidech – vícerozměrná akce věnovaná problematice vody

U příležitosti mezinárodního roku vody pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci se společností

Veolia Voda ČR a Městskou částí Praha 1 rozsáhlou akci věnovanou problematice vody. Její součástí

budou: výstava fotografií „Voda a věda“, interaktivní pokusy a promítání dokumentárních filmů.

Exhibitions | On Water and Humans – a multi-disciplinary event about issues involving water

Related to the International Year of Water. The French Institute in conjunction with Veolia Water

and the Council of Prague 1 are organizing a series of events on water-related issues. It will involve

an exhibition of photographs “Water and Science”, interactive experiments and the screening of

documentary films.

Galerie Emilie Paličkové | Emilie Paličková Gallery

U Půjčovny 1274/9, Praha 1

www.textilniskola.cz | T.: 224 218 850

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3

Výstavy | Krajka v módě | Výstava se věnuje unikátnímu spojení krajky a oděvu od 20. let 20. století až do

současnosti. Výběr představuje jak díla předních textilních výtvarníků, uchovaná ve sbírce Vyšší odborné

školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, tak i práce současných studentů.

Doprovodné akce

Móda v krajce | Přednáška o dějinách českého krajkářství od 18. do 21. století. Vývoj v posledním století

je dokumentován špičkovými díly českého krajkářství ze sbírek Vyšší odborné školy textilních řemesel

a Střední umělecké školy textilních řemesel. Přednáší Mgr. Petra Czumalová. | čas: 19.30–20.00

Konzervování a restaurování textilií | Přednáška se zabývá specifickými problémy péče o historická

díla textilního umění a otázkami výchovy profesionálních restaurátorů a konzervátorů. Doplní

ji ukázky konkrétních děl, která se restaurovala ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední

umělecké škole textilních řemesel. Přednáší Mgr. Petra Czumalová. | čas: 21.00–21.30

Exhibitions | Lace in Fashion | The exhibition is devoted to the unique combination of lace and

clothing from the 1920s to the present. The exhibition presents works of leading Czech textile

artists, preserved in the collection of the Higher Vocational School of Textile Crafts and Secondary

Art School of Textile Crafts, as well as the works of current students.

32 33


Trasa | Line 4 Trasa | Line 4

Muzeum městské hromadné

dopravy v Praze

(Vozovna Střešovice,

zast. autobusu l. 174)

Schwarzenberský palác,

Šternberský palác,

Salmovský palác,

Galerie Josefa Sudka

(dočasná zastávka

Hradčanské nám.)

HRADČANSKÁ

(zast. autobusu l. 174)

PRAŽSKÝ HRAD

(dočasná zastávka

ul. Mariánské hradby)

Národní pedagogické muzeum

a knihovna J. A. Komenského,

Valdštejnská jízdárna

(Malostranská,

bývalá zast . autobusu l. 3)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School

Valdštejnská 3, Praha 1

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 4, 5 a 7

Výstavy | Jan Křížek (19191985) a umělecká Paříž 50. let

Breton, Degottex, Duvillier, Dubuffet, Picasso... & Foyer de l’art brut

Doprovodné akce | Interaktivní studio | Prostor pro hru a vlastní tvorbu. | čas: 19.00–1.00

Komentované prohlídky

Jan Křížek (19191985) | Komentovaná prohlídka výstavy | čas: 19.30–20.00, 21.00–21.30

Exhibition

Jan Křížek (19191985) and the Paris Art Scene in the 1950s

Breton, Degottex, Duvillier, Dubuffet, Picasso... & Foyer de l’art brut

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius

Valdštejnská 20, Praha 1

www.npmk.cz | T.: 721 479 227

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 4, 5 a 7

Expozice | Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Jediná muzejní expozice v ČR, která mapuje vývoj českého školství a vzdělanosti od raného

středověku do současnosti.

Výstavy | Poklady čtyř staletí | Výstava, která byla uspořádána u příležitosti 120. výročí založení

muzea, ukazuje ty největší poklady z muzejních depozitářů.

Doprovodné akce

Roboti na startu | Zúčastněte se soutěže v ovládání malých neposedných robotů, které vytvořili

studenti Střední průmyslové školy F. Křižíka. | čas: 19.00–1.00

Šikovné ruce | Lepení modelů bojové techniky z druhé světové války pro kluky i holky.

čas: 19.00–1.00

Veselé přírodní vědy | Setkejte se s malými debrujáry, kteří Vás přesvědčí o tom, že fyzika a chemie

jsou všude okolo nás a objevování přírodních zákonů může být velmi zábavné. | čas: 19.00–24.00

Jak nás naučili psát Cyril s Metodějem | Jedinečná příležitost vyzkoušet si psaní hlaholicí –

písmem, které speciálně pro záznam slovanského jazyka vytvořili soluňští bratři Cyril s Metodějem

v 9. století. | čas: 19.00–1.00

34 35


Trasa | Line 4 Trasa | Line 4

Písařský koutek | Vyzkoušejte si, jak se psalo v minulých staletích – od středověku po začátek 20. stol.

Máte-li dost zručnosti, můžete se pustit i do výroby zdobeného listu středověkého manuskriptu.

čas: 19.00–1.00

Předškolákův koutek | Rčení „učení = mučení“ v našem muzeu neplatí. Pro děti je nachystána

spousta her, ve kterých si mohou upevnit svoje znalosti písmen, číslic i čtení. Šikulové mohou

skládat puzzle či si zahrát hru „Veselá množilka“. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions

The Legacy of J. A. Comenius. Traditions and Challenges of the Czech Culture and Education

to Europe | The comprehensive exhibition summarizing history of education and pedagogy in the

Czech Republic from the Middle Ages to the present.

Exhibitions | Tresaures of The National Pedagogical Museum

The exhibiton presents the most interesting objects of museum’s collections.

Accompanying events

Robots: ready-steady-go! | Enter the competition in controlling little robots created by students

of High school of electrical engineering. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Skilful hands | Making models of the Wolrd War II fighter planes, tanks and army vehicles.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Popular science – physical experiments | Meet with young débrouillards who will convince you

that physics and chemistry are all around us and discovering natural laws can be very entertaining.

time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

Brass-rubbing: Old slavic script | Brass-rubbing in museum: opportunity to try old glagoliticscript

which was invented by St. Kyrillos in the 9th century. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Scribes Corner | Try writing quill and the penholder during the centuries – from middle-age to the

beginning of the 20th century. Also can you try to make a sheet of middle-age manuscript.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Preschooler corner | The old saying "learning=torture" is not applied in our museum. Preschoolers

can compose a puzzle or play games which help them to learn numbers and letters.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze

Public Transport Museum in Prague

Vozovna Střešovice | Tram Depot Střešovice

Patočkova 4, Praha 6

www.dpp.cz/muzeum-mhd | T.: 296 128 960

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 4, 8

Expozice | Expozice historických vozidel

Jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky.

Permanent exhibitions

Exhibition of Historical Vehicles of Prague Public Transport

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Šternberský palác / Sternberg Palace

Hradčanské nám. 15, Praha 1

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.

trasa | line: 4

Expozice | Evropské umění od antiky do závěru baroka

Bronzino, H. Holbein starší, A. Dürer...

Výstavy

Vivarini 1451: Zápůjčka dvou obrazů z italské soukromé sbírky | Sedm vystavených deskových

obrazů vytvořili bratři Antonio a Bartolomeo Vivariniové pro konvent františkánů v Padově. Aktuální

zápůjčka je vítanou příležitostí spojit po více než sto letech část původního oltáře – pět maleb ze sbírek

Národní galerie v Praze a dvě malby zapůjčené italským sběratelem.

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století | Expozice německého a rakouského

malířství 19. století představuje nejvýznamnější díla umělců těchto zemí ve sbírkách Národ

galerie v Praze.

Doprovodné akce

Úkoly a hádanky pro děti | V průběhu celého večera zveme také rodiče s dětmi na setkání s poklady

evropského umění a na zábavné putování Šternberským palácem s pracovními listy a soutěží pro

starší děti. V ateliéru ve 2. patře paláce budou připraveny samoobslužné výtvarné aktivity, hry –

stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly. | čas: 19.00–23.00

Samoobslužný výtvarný ateliér | Přijďte si vytvořit tajemnou a nebezpečnou krajinu do

samoobslužného výtvarného ateliéru ve 2. patře vedle výstavy. | čas: 19.00–01.00

Komentované prohlídky

Osudy obrazů | Osudy obrazů – odkud přišly a proč patří ke klenotům expozice Národní galerie

ve Šternberském paláci. Krátké komentáře k vybraným dílům, z nichž každé má svůj osud.

čas: 20.00–21.30

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století | Komentovaná prohlídka výstavy

ve 2. patře s Kristýnou Brožovou. Místo setkání: ve vstupním vestibulu. | čas: 23.00–23.45

Permanent exhibitions

European Art from the Classical Era to the Close of the Baroque

A. Bronzino, H. Holbein the Elder, A. Dürer...

36 37


Trasa | Line 4 Trasa | Line 4

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Salmovský palác / Salm Palace

Hradčanské nám. 1, Praha 1

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.

trasa | line: 4

Výstavy | Pohledem romantika | Holandské a belgické malířství 19. století z Rademakersovy sbírky.

Doprovodné akce

Samoobslužný interaktivní prostor pro širokou veřejnost Země větru a moře | Navštivte

samoobslužný interaktivní prostor Země větru a moře na začátku výstavy. Staňte se na chvíli malířem

a vytvořte si vlastní zátiší nebo zkuste uhodnout, kdo je Bludný Holanďan. | čas: 19.00–01.00

Protancujte střevíce v Salmovském paláci (ukázky tanců 19. století) | V polovině 19. století byla

celá Evropa „pohlcena“ romantickou taneční módou. V Holandsku, stejně jako v Čechách kraloval

tanečnímu parketu valčík, polonéza, mazurka, čtverylka... O muzejní noci budou mít návštěvníci možnost

se podívat díky skupině Chorea Historica, jak se tančilo v 19. století. Doba trvání: 15 min. / Místo

setkání: ve 2. patře Salmovského paláce | čas: 19.15–19.30, 20.15–20.30 a 21.15–21.30

Protancujte střevíce v Salmovském paláci (výuka tanců 19. století) | V polovině 19. století byla

celá Evropa „pohlcena“ romantickou taneční módou. V Holandsku, stejně jako v Čechách kraloval

tanečnímu parketu valčík, polonéza, mazurka, čtverylka... O muzejní noci budou moci návštěvníci

poznat „na vlastní kůži“ jednotlivé taneční formy 19. století se skupinou Chorea Historica. Přijďte si

zatančit do klasicistních interiérů Salmovského paláce!

Doba trvání: 30 min. / Místo setkání: ve 2. patře Salmovského paláce | čas: 19.30–20.00, 20.30–21.00

Měl básník Vrchlický na pracovním stole jávanského krtka? (komponovaný program)

Čtení z mystifikačních textů Ivana Wernische o osobnostech 19. století, účinkují: Jana Machalíková,

Anna Kotrbová Rejchrtová a Monika Sybolová. Místo setkání: ve 2. patře Salmovského paláce

čas: 20.00–20.15, 21.00–21.15

Komentované prohlídky

Pohledem romantika | Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Ježkovou. Místo setkání: ve vstupním

vestibulu | čas: 22.00–22.45

Accompanying events

Self-access interactive space for public Land of Wind and Sea | Visit the self-access interactive

space for public Land of Wind and Sea in the beginning of the exhibition. Become a painter for

a while, create your own still life or try to guess where the Flying Dutchman comes from.

time: 7.00 p. m. to 1.00 a. m.

Dance your shoes away in Salm Palace (19th century dance taster demonstrations)

In the mid 19th century the whole of Europe was „swamped“ by a romantic dance fashion. In the

Netherlands, as well as Bohemia the waltz, polonese, mazourka and the quadrille ruled the dance

floor. During the museum night the visitiors will have the opportunity to see as well as learn the

various dance forms of the 19th century with a group Chorea Historica. Come and dance in the

neoclassical interiors of the Salm Palace! Duration: 15 mins / Meeting point: 2nd Floor of the Salm

Palace, 19th century dance taster demonstrations | time: 7.15 p. m., 8.15 p. m., 9. 15 p. m.

Dance your shoes away in Salm Palace (19th century dance lessons) | In the mid 19th

century the whole of Europe was „swamped“ by a romantic dance fashion. In the Netherlands, as

well as Bohemia the waltz, polonese, mazourka and the quadrille ruled the dance floor. During the

museum night the visitiors will have the opportunity to see as well as learn the various dance forms

of the 19th century with a group Chorea Historica. Come and dance in the neoclassical interiors of

the Salm Palace! Duration: 30 mins / Meeting point: 2nd Floor of the Salm Palace, mid-19th century

dance lessons | time: 7.30 p. m., 8.30 p. m., 9. 30 p. m.

Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague

Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace

Hradčanské nám. 2, Praha 1

www.ngprague.cz | T.: 724 501 535

otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.

trasa | line: 4

Expozice

Baroko v Čechách | H. von Aachen, P. Brandl, M. B. Braun, F. M. Brokof, N. Grund, A. Kern,

J. Kupecký, J. P. Molitor, J. K. Liška, V. V. Reiner, R. Savery, B. Spranger, K. Škréta...

Císařská zbrojnice | Expozice představuje na pět set padesát exponátů z období od 15. století

do poloviny 19. století.

Výstavy | Africké dobrodružství Václava Hollara | V grafickém kabinetu vystavujeme vzácné

a méně známé lepty Václava Hollara, který, když mu bylo dvaašedesát let a měl za sebou již dlouhá

a plodná tvůrčí léta, vytvořil to nejlepší ze svého pozdního díla.

Doprovodné akce

Výtvarné aktivity pro všechny věkové kategorie | Zveme malé návštěvníky i hravé dospělé

do výtvarného ateliéru Schwarzenberského paláce. | čas: 19.00–23.00

Komentované prohlídky

Rodinná podobizna řezače drahokamů D. Miseroniho od Karla Škréty | Přijďte do Schwarzenberského

paláce a pokochejte se velkolepými díly barokních mistrů. | čas: 19.30–19.50

Komentář k dvěma obrazům K. Škréty a P. Brandla | Přijďte do Schwarzenberského paláce

a pokochejte se velkolepými díly barokních mistrů. | čas: 21.00–21.20

Svatováclavský cyklus Karla Škréty | Přijďte do Schwarzenberského paláce a pokochejte se

velkolepými díly barokních mistrů. | čas: 21.30–21.50

Michael Leopold Willmann a Jan Kryštof Liška | Přijďte do Schwarzenberského paláce a pokochejte

se velkolepými díly barokních mistrů. | čas: 22.00–22.20

Škrétův Karel Boromejský – dvě verze téhož námětu | Přijďte do Schwarzenberského paláce

a pokochejte se velkolepými díly barokních mistrů. | čas: 22.30–22.50

38 39


Trasa | Line 4 Soutěž

Permanent Exhibitions

Baroque in Bohemia | On the three floors of the reconstructed building of the palace, the new

permanent exhibition presents about 160 sculptural exhibits and 280 pieces of late Renaissance

and Baroque painting, created in the territory of the lands of the Crown of Bohemia from the late

16th to the end of the 18th centuries.H. von Aachen, P. Brandl, M. B. Braun, F. M. Brokof, N. Grund,

A. Kern, J. Kupecký, J. P. Molitor, J. Ch. Liška, I. F. Platzer, W. L. Reiner, R. Savery, B. Spranger, K. Škréta,

M. L. Willman...

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Museum of Decorative Arts in Prague

Galerie Josefa Sudka | The Josef Sudek Gallery

Úvoz 24, Praha 1

www.upm.cz | T.: 251 093 265

otevřeno: 19.00–24.00 | open: 7.00 p.m.–12.00 a.m.

trasa | line: 4

Výstavy

Lotar Neumann: Fotografie | Fotograf Lotar Neumann (1918–1992), žijící dlouhá léta v jihoamerickém

a pak švýcarském exilu, je ve své vlasti dosud málo známý. Od 40. do 60. let byl autorem

řady dokumentaristických prací zachycujících život světových metropolí, současně vytvářel i ryze

experimentální díla.

Exhibitions

Lotar Neumann: Photographs | The photographer Lotar Neumann (1918–1992), who spent many

years in exile in South America and later in Switzerland, is still little known in his native country.

From the 1940s to the 1960s, he produced many documentary photos that capture life in capital

cities around the world, but he also engaged in purely experimental photography.

40

!!! SOUTĚŽ !!!

Slavíme X. narozeniny,

dárky ale dostáváte vy!

Soutěžte s Pražskou muzejní nocí a dejte noci tvář!

Vyzvedněte si v průběhu Pražské muzejní noci soutěžní lístek na informačních stanech a vyplněný

jej odevzdejte do 22 hod. do připraveného osudí. Bližší informace a pravidla naleznete

na soutěžních lístcích a na webových stránkách www.prazskamuzejninoc.cz.

Kromě hodnotných věcných cen se výherci mohou těšit i na speciální muzejní zážitkové akce.

Vysavač Miele S 6210

Skládací kolo Foldy od společnosti ekolo.cz

Vysavač Miele S 5281 HEPA

Dva mobilní telefony Samsung Galaxy Pocket od společnosti Telefónica Czech Republic

Ceny do soutěže PMN věnovali:

ekolo.cz – specialisté na elektrokola a skládací kola. Společnost ekolo.cz provozuje showroom

elektrokol v Holešovicích a do soutěže věnovala skládací kolo Foldy. www.ekolo.cz

Miele – německý výrobce prémiových spotřebičů pro domácnost i profesionální provozy.

Oba vysavače věnované do soutěže mají optimální sací výkon a vynikající filtrační systém.

Zaručují perfektní výsledky vysávání a splňují nejvyšší hygienické standardy. www.miele.cz

Telefónica Czech Republic – společnost přináší svým klientům prostřednictvím programu

O2 extra výhody denně až 100 výhod u partnerů po celé ČR. Do soutěže věnovala dva telefony

Samsung Galaxy Pocket. Více na www.o2extravyhody.cz

Podrobné informace k cenám věnovaným do soutěže na www.prazskamuzejninoc.cz


Trasa | Line 5 Trasa | Line 5

Galerie AMU,

Muzeum Montanelli,

Svatomikulášská městská

zvonice, Národní pedagogické

muzeum a knihovna

J. A. Komenského

(Malostranské nám.,

zast. tramvaje)

České muzeum hudby

(Hellichova,

dočasná zastávka

křiž. s ul. Harantovou)

Národopisné

muzeum – Musaion

(Švandovo divadlo,

zast. autobusu l. 176)

Národní pedagogické muzeum

a knihovna J. A. Komenského,

Valdštejnská jízdárna

(Malostranská,

bývalá zast . autobusu l. 3)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Náprstkovo muzeum asijských,

afrických a amerických kultur,

Staroměstská mostecká věž,

Muzeum Bedřicha Smetany,

Colloredo-Mansfeldský palác,

Knihovna Václava Havla,

Kino Ponrepo

(Karlovy lázně, zast. tramvaje)

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze,

Goethe-Institut, GALERIE/CZD

(dočasná zastávka

Masarykovo nábřeží)

Národní muzeum | National Museum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures

Betlémské nám. 1, Praha 1

www.nm.cz | T.: 224 497 511

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Expozice

Amerika | Americké sbírky Náprstkova muzea mapují život Původních obyvatel Ameriky od pravěku

po současnost.

Austrálie a Oceánie | Tato expozice představuje materiální kulturu původních obyvatel Austrálie,

Melanésie, Polynésie a Mikronésie.

Nias – ostrov předků a mýtů | Expozice nabízí nahlédnutí do života obyvatel tohoto ostrova tak, jak

ho poznal cestovatel Pavel Durdík.

Vojta Náprstek | Stálá panelová výstava Vojta Náprstek podává ucelený přehled o životě a díle

zakladatele Náprstkova muzea.

Výstavy | Po stopě Karla Maye | Výstava připomíná základní informace o nesnadném životě

tohoto slavného autora a především upozorňuje na jeho stopy na našem území. Na výstavě se

návštěvník seznámí s postavami Mayových románů, statečnými Indiány, zálesáky, beduíny i Kurdy

a dalšími hrdiny. Spatří reálné předměty indiánských kultur i orientálního světa, které zároveň

hrály významné role v Mayových dílech.

Doprovodné akce

Indiánskou stezkou odvahy | Návštěvníci se vydají indiánskou stezkou odvahy, kde na ně budou

čekat nejrůznější úkoly, hádanky a další aktivity. Za každý splněný úkol obdrží razítka orlích per

a na závěr bude čekat ty nejodvážnější Indiány malé překvapení. Pro malé i větší návštěvníky

budou připraveny pracovní listy výstavou Po stopě Karla Maye. | čas: 19.00–1.00

Indiánská módní přehlídka | Módní přehlídka na nádvoří Náprstkova muzea. Módní přehlídka kostýmů,

které si děti vyrobily během měsíce května ve spolupráci s pracovníky Náprstkova muzea.

čas: 19.30

Walden Singers | Powwow indiánské písně s doprovodem na velký buben | čas: 19.15–21.15

Karel May a Indiáni – fikce a realita | Přednáška v historickém interiéru knihovny Náprstkova

muzea. Vycházel Karel May ve svých knihách z reálného života Původních obyvatel Ameriky nebo

zkresloval skutečnost? Jak věrohodné bylo zobrazení Indiánů ve filmovém zpracování Mayovek?

čas: 20.30–21.30

Komentované prohlídky | Komentovaná prohlídka výstavy Po stopě Karla Maye | Komentované

prohlídky výstavou Po stopě Karla Maye s autorem autorem výstavy PhDr. Petrem Maškem.

čas: 21.00 a 22.30

Permanent exhibitions

America | American collections of Náprstek Museum illustrate the life of native residents from the

Prehistory to the Present.

42 43


Trasa | Line 5 Trasa | Line 5

Australian and Oceanian Cultures | This permanent exhibition represents material culture of

ethnics living in Australia, Melanesia, Polynesia and Micronesia.

Nias – Island of Ancestors and Myths | Exhibition presents a look into the life on this island,

as traveller Pavel Durdík identified.

Exhibitions | Tracing Karl May | The exhibition presents the work of the famous German writer

not only in books, but especially with the help of real objects from the areas in which his heros

Old Shatterhand and Kara ben Nemsi lived.

Accompanying events

Children’s Studio | Folding puzzles, producing of Indian headbands, colouring books

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Walden Singers | Powwow Indians Songs accompanied by a large drum | time: 7.15 p. m.–9.15 p. m.

Národní muzeum | National Museum

Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum

Novotného lávka 1, Praha 1

www.nm.cz | T.: 222 220 082

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Expozice | Bedřich Smetana (1824–1884) | Poznejte život a dílo slavného skladatele za pomoci

jeho korespondence, deníků, notových rukopisů, dobových vyobrazení a dalších dokumentů,

osobních památek a trofejí.

Výstavy | Jak se u Smetanů malovalo | Výstava poprvé prezentuje komplet kreseb Bedřicha

Smetany, vystaveny jsou i obrazy a kresby dalších členů rodiny (zejména manželka Bettina, vnuk

Zdeněk Schwarz).

Doprovodné akce

Tančíme na Smetanu | Vystoupení tanečního souboru ZUŠ Lounských na hudbu nejen

Bedřicha Smetany. | čas: 19.00–19.30

Vltava, jak ji neznáte | Nejznámější Smetanova skladba tentokrát v jazzové improvizaci

Karla Růžičky. | čas: 20.00–20.45

Pocta Smetanovi | Koncert posluchačů pěveckého oddělení Pražské konzervatoře z vokální tvorby

B. Smetany, klavírní doprovod profesor Pavel Matyáš. | čas: 21.00–21.45

Nokturno z klavírní tvorby B. Smetany a dalších autorů | Na klavír zahraje Laura Kaufmann.

čas: 22.30–23.00

Permanent exhibitions | Bedřich Smetana. His life, his work, his period | Examples from

Smetana’s correspondence, diaries and notes sheet manuscripts, many pictures and other

documents, personal souvenirs, trophies.

Exhibitions | Bedřich Smetana’s Family: Collection of Pictures | For the first time the exhibition brings

the collection of Smetana’s drawings. Presented are also paintings and drawings of other family members.

Accompanying events

Dancing with Smetana

Performance of dance section of Elementary Art Scholl Lounských. | time: 7.00 p. m.–7.30 p. m.

Moldau as you don’t know it

Smetana’s masterpiece played as a jazz improvisation by Karel Růžička. | time: 8.00 p. m.–8.45 p. m.

Homage to Bedřich Smetana

Singing concert of The Prague Conservatoire. | time: 9.00 p. m.–9.45 p. m.

Nokturno

Piano works of B. Smetana and others will play pianist Laura Kaufmann. | time: 10.30 p. m.–11.00 p. m.

Goethe-Institut | Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

www.goethe.de/praha | T.: 736 773 618

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Výstavy

Současná ilustrace dětských knih v Německu | Výstava přibližuje na příkladu třinácti významných

německých výtvarníků a výtvarnic současnou ilustrační tvorbu v Německu.

Lyrik-Lounge | Navštivte naši výstavu současné německé poezie.

Doprovodné akce

Goethe-Institut – Co vše se tu skrývá? | Vezměte si u vchodu dotazník, seznamte se s naším

institutem a otestujte si své znalosti Německa! Z kompletně vyplněných dotazníků budou

vylosováni výherci zajímavých cen! | čas: 19.00–1.00

Německy v 10 minutách | Objevte německý jazyk! Zúčastněte se jednoho z našich ukázkových

kurzů (10 minut) a přesvědčte se, jak snadné je učit se německy! | čas: 19.15–22.30

Kurz & gut – Krátké animované filmy z Německa | Reprezentativní výběr animovaných filmů

posledních deseti let jednoznačně ukazuje, že kreativita a představivost filmových tvůrců nezná

mezí. | čas: 19.00–1.00

Goethe-Lounge | Posaďte se a odpočiňte si v naší kavárně. Získejte na našich webových stránkách

informace o práci a nabídce Goethe-Institutu. | čas: 19.00–1.00

Komentované prohlídky

Prohlídka výstavou Rub a líc | Umělecké intervence šestice německých umělců vytvořené pro

budovu Goethe-Institutu. Každou půl hodinu prohlídky v češtině a němčině.

čas: 19.00–23.30

Prohlídka knihovny | Německo z první ruky: Seznamte se s naší knihovnou, s jejím multimediálním

fondem a příjemnými prostory pro četbu a studium. Prohlídky každou celou hodinu.

čas: 19.00–23.00

Exhibitions

Contemporary picture book illustration in Germany | The thirteen chosen positions give a fascinating

insight into the work of leading German illustrators.

Lyrik-Lounge | Visit our exhibition on contemporary German poetry.

44 45


Trasa | Line 5 Trasa | Line 5

Accompanying events

Goethe Institut – What`s all about it? | Grab one questionnaire at the entrance and discover

our institute! Test your knowledge about Germany! Nice prices are waiting for you!

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

German in 10 Minutes | Discover German! Take part in one of our trial lessons (10 minutes)

and find out, how easy it is to learn German. | time: 7.15 p. m.–10.30 p. m.

Short & Sweet – Animated film from Germany | The great variety of the films from the last

decade once again proves that, in animated film, the film-makers creativity and imagination

know no bounds. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Goethe-Lounge | Take a seat and relax in our lounge at Café Goethe. Read and surf on our website

and find out more about Goethe-Institut. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Guided tours | Guided tour through the exhibition “Inside Out” | Artistic interventions of six

German artists developed for the building of the Goethe-institut. Every (half) hour tours in German

and Czech. | 7.00 p. m.–11.30 a. m.

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol

Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

www.hlahol.cz | T.: 773 669 273

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Doprovodné akce

swingová a jazzová hudba | Pražský Hlahol a bigband | čas: 20.00–21.00

His Master’s Voice Band Tábor | jazzová hudba | čas: 22.00–22.40

Accompanying events

swing and jazz | Prague Hlahol and big band | time: 8.00 p. m.–9.00 p. m.

His Master’s Voice Band | jazz | time: 10.00 p. m.–10.40 p. m.

Národní muzeum | National Museum

České muzeum hudby | Czech Museum of Music

Karmelitská 2, Praha 1

www.nm.cz | T.: 257 257 707

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5

Expozice | Člověk – nástroj – hudba | Příběh hudebních nástrojů v proměnách doby. Návštěvníci

se mohou setkat jak s jejich vizuální a vysoce estetickou podobou, tak s jejich originálním zvukem.

Výstavy | Století valčíku a polky | Nechte se unášet po tanečním parketu. Výstava v rytmu valčíku

a polky vás seznámí s historií obou tanců, plesovou módou i společenskými pravidly.

Doprovodné akce

Výtvarná dílna pro děti | Dříve než se pustíme do víru tance, musíme se patřičně vyzdobit. Bez

krásných vázanek, šperků a doplňků se určitě neobejdeme. | čas: 19.00–22.00

David Cizner | Barokní a romantická hudba v podání jedenáctiletého sopranisty Davida Ciznera

(na varhany a klavír hraje Petr Šefl). | čas: 19.20–19.40

Flute in Progress | Strauss, Čajkovskij, Bach a Gossec v interpretaci italského flétnového souboru

Flute in Progress z hudební konzervatoře E. R. Duniho z Matery (diriguje Alessandro Muolo).

čas: 19.50–20.20

Komorní orchestr Dvořákova kraje | Skladby Bernsteina, Dvořáka, Strausse a dalších zahraje

Komorní orchestr Dvořákova kraje (diriguje Václav Mazáček, na housle hraje Viktor Mazáček).

čas: 20.40–21.10

Classic Jazz Collegium | Jazzová hudba 20. a 30. let v podání renomovaného souboru Classic Jazz

Collegium pod vedením Boba Zajíčka. | čas: 21.30–22.00

Lekce tance Pizzica – tarantella | Naučte se s námi jihoitalský tanec Pizzica – tarantella. Lidé

se tarantellou bavili, sváděli, bojovali o dívky, rytmus tamburiny zase zaháněl pavouky. Rachele

Andrioli, Irena Kobyláková. | čas: 22.30–23.00

Lekce latinskoamerických tanců | Naučte se s námi latinskoamerické tance salsa, merengue

a conga. Latinskoamerické taneční vystoupení a taneční minikurz v podání skupiny Tradición –

grupo de baile. | čas: 23.30–23.50

Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka expozice Člověk – nástroj – hudba začíná za centrálním schodištěm

v prvním patře. |čas: 20.20 a 22.20

Permanent exhibitions | Man – Instrument – Music | Story of musical instruments through time.

Visitors can not only see aesthetical beauty of the instruments, but also listen to their excellent tunes.

Exhibitions | The Century of the Waltz and the Polka | The exhibition in the rhythm of the Waltz

and the Polka presents you the history of both dances, balls, dancing fashion and traditions of

social etiquette.

Accompanying events

Workshop for children | Before you get down to dance you have to pretty up. Prepare your own

bow ties, jewels and other accessories. | time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.

David Cizner | Baroque music performed by 11-year-old soprano David Cizner.

time: 7.20 p. m.–7.40 p. m.

Flute in Progress | Strauss, Tchaikovsky, Bach and Gossec played by Flute Ensemble from

Conservatorio di Musica E. R. Duni in South Italian Matera (conductor: Alessandro Muolo).

time: 7.50 p. m.–8.20 p. m.

The Chamber Orchestra of the Dvorak Region | Compositions by Bernstein, Dvořák, Strauss and

others played by The Chamber Orchestra of the Dvorak Region (conductor: Václav Mazáček, violin:

Viktor Mazáček). | time: 8.40 p. m.–9.10 p. m.

Classic Jazz Collegium | Jazz music from the 1920s and 1930s performed by Classic Jazz

Collegium led by Bob Zajíček. | time: 9.30 p. m.–10.00 p. m.

Pizzica – tarantella dance lesson | Learn Pizzica – tarantella with us. The traditional rhythmical

dance from southern Italy. Taught by Rachele Andrioli and Irena Kobyláková.

time: 10.30 p. m.–11.00 p. m.

46 47


Trasa | Line 5 Trasa | Line 5

Latin American dances lesson | Learn Salsa, Marenque and Conga with us. The Latin American

dances teach studio Tradición – grupo de baile. | time: 11.30 p. m.–11.50 p. m.

Národní muzeum | National Museum

Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion

Kinského zahrada 98, Praha 5

www.nm.cz | T.: 257 214 806

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5

Expozice | Tradiční lidová kultura Čech, Moravy a Slezska

Každodenní i sváteční život českého venkova v 19. a 1. polovině 20. století.

Výstavy | Krmě – jídlo – žrádlo | Výstava z cyklu Monarchie pod názvem Krmě – jídlo – žrádlo

představuje gastronomii druhé poloviny 19. století – přípravu, úpravu a konzumaci potravin

a nápojů s důrazem na zvyklosti a symboly stolování, rituály, úpravu stolu a jídelen, stolní nádobí

a náčiní i desítky dobových receptů.

Doprovodné akce

Život na vsi, jak jej (ne)znáte! | Program pro děti a jejich rodiče. Společně s malým Matějem vyplňte

nenáročné úkoly ve stálé expozici, které hravou formou seznamují s lidovou kulturou našich předků,

a odměnou získejte vystřihovánky lidových krojů a obrazový průvodce po muzeu! | čas: 19.00–21.00

Folklorní soubor Olšava | Vystoupení folklorního souboru Olšava z Uherského Brodu a beseda

u cimbálu před muzeem. Na programu budou lidové písně a tance z Dolňácka. | čas: 19.00–1.00

Folklorní beseda u cimbálu | Možno si zatančit, zazpívat či posedět | čas: 21.00–1.00

Komentované prohlídky | Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy | Kurátoři muzea

zodpovídají dotazy návštěvníků ve stálé expozici i výstavě Krmě-jídlo-žrádlo | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions | Traditional Folk Culture of the Czech Lands | Everyday and festive

rural life of Bohemia, Moravia and Silesia in the 19th and the 20th century.

Galerie Akademie múzických umění v Praze

Gallery of the Academy of Performing Arts in Prague

Malostranské nám. 12, Praha 1

www.gamu.cz | T.: 723 732 043

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5

Výstavy | Queer Deer | Queer Deer je reprízou úspěšné fotografické výstavy z bratislavského

off-festivalu Bizarre Beauty. Výstava je výběrem bizarně krásných fotografií studentů a absolventů

katedry fotografie FAMU z posledních let.

Exhibitions | Queer Deer | Students and graduates of Department of Photography at Film and TV

School of the Academy of Performing Arts in Prague on the topic of Bizzare Beauty.

Muzeum Montanelli | Museum Montanelli

Nerudova 13, Praha 1

www.muzeummontanelli.com | T.: 257 531 220

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5

Výstavy | Venice… Venice! | Výstava ze sbírky Nadace DrAK: M. Bláhová, V. Bláha, K. Heilmayer,

K. G. Oehlert, D. Pešta, P. Roučka, P. Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý

Exhibitions | Venice… Venice! | Exhibition from the DrAK Foundation collection: M. Bláhová,

V. Bláha, K. Heilmayer, K. G. Oehlert, D. Pešta, P. Roučka, P. Skavová, A. Šimotová, J. Zrzavý

Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague

Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace

Karlova 189/2, Praha 1

ghmp.cz | T.: 606 769 349

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Výstavy | Jiří David / Křik paviánů... | Své první betonové obrazy, tedy reálný beton nanášený prostou

zednickou technikou na nenašepsovaném, bavlněném malířském plátně, jsem uskutečnil v roce

1994. V roce 2011–2012 jsem se k tématu betonu na holém malířském plátně vědomě navrátil. Během

hydratace a tvrdnutí probíhají v betonu fyzikální a chemické procesy (provázené uvolňováním tepla),

při kterých beton získává mechanickou pevnost a odolnost a vytváří se chemická stabilita v materiálu.

Komentované prohlídky | Prohlídka výstavy Jiří David / Křik paviánů s výkladem lektora GHMP

Prohlídky budou probíhat průběžně dle zájmu návštěvníků, sraz vždy u pokladny. | čas: 19.00–1.00

Exhibitions | Jiří David / Baboon Shriek... | I made my first concrete paintings, using real concrete

spread by the standard brick laying technique on uncoated cotton painting canvas, back in 1994.

In 2011 and 2012 I consciously returned to the theme of concrete on bare painting canvas. During

the stages of hydration and solidification, the concrete goes through a sequence of physical and

chemical processes (accompanied by the release of heat), which result in its gathering mechanical

strength and resilience, and in the material’s becoming chemically stable.

48 49


Trasa | Line 5 Trasa | Line 5

Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum

Svatomikulášská městská zvonice

The Town belfry by St. Nicholas’ church

Malostranské náměstí 556/29, Praha 1

www.muzeumprahy.cz | T.: 725 847 820

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5

Pražské zvony

Expozice „Pražské zvony“ ve Svatomikulášské městské zvonici je věnována výrobě zvonů a historii

pražského zvonařství. Její součástí jsou cenné autentické i historické exponáty, související s výrobou

zvonů. Při výstupu na ochoz věže lze ze schodiště obdivovat původní zvon Mikuláš, který je

ve věži zavěšen více než čtyři staletí.

Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library

Galerie Montmartre | Gallery Montmartre

Řetězová 7, Praha 1

www.vaclavhavel-library.org/ | T.: 732 573 998

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Expozice | Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce

Knihovna Václava Havla je místem výzkumu moderní české historie s důrazem na šíření myšlenek a díla

Václava Havla, dramatika, disidenta, prezidenta i symbolu ostražitosti vůči jakékoli zvůli moci. V Řetězové

7 je umístěna stálá expozice Knihovny Václava Havla „Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce“

a pořádají se zde též nejrůznější semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení.

Výstavy | Michal Cihlář – výstava obrazů

Doprovodné akce | Zákulisí prezidentské pracovny

Nevšední pohled do labyrintu prezidentského úřadu. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions | Václav Havel – Czech Myth or Havel in a Nutshell

The Václav Havel Library is a centre for the research of modern Czech history, with an emphasis

on promoting the ideas and works of Václav Havel, playwright, president, and symbol of vigilance

against despotism. The Václav Havel Library’s permanent exhibition “Václav Havel – Czech Myth, or

Havel in a Nutshell” is located at Řetězová 7, a venue that also hosts all kinds of seminars, readings,

exhibitions, concerts and theatre performances.

Exhibitions | Michal Cihlář – painting exhibiton

Accompanying events | President’s Office Backstage | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

GALERIE/CZD | GALLERY/CZD

Vojtěšská 3, Praha 1

www.czechdesign.cz | T.: 721 704 720

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Výstavy | Mladý obal | Výstava 18. ročníku mezinárodní soutěže v obalovém designu prezentuje

nejlepší práce mladých tvůrců z celého světa. Přijďte se seznámit s letošními výherci!

Doprovodné akce | Grafická dílna a diskuzní večer | Grafická dílna pro velké i malé.

Odneste si vlastní tašku s grafickým potiskem! Pomůže Vám s tím designérka Radka Pitrmucová.

Během večera bude také probíhat diskuze s výherci mezinárodní soutěže pro mladé designéry

Mladý Obal. |čas: 19.00–1.00

Exhibitions | Young package | An exhibition to present the 18th annual international competition in packaging

design, showcasing the best work of young designers from around the world. Meet this year's winners!

Accompanying events | Graphic workshop and discussion evening | During the evening

a discussion with the winners of the international competition for young designers Young Package will

take place. Make your own bag with graphic print in our graphic workshop! Work with Designer Radka

Pitrmucová in a graphic workshop for any age or competency. Participators will receive a sample of

iron-on motifs in various sizes.Entry to the exhibition, graphic workshop and discussion is free, the

only charge is for the material used in the graphic workshop. |time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Kino Ponrepo | Ponrepo Cinema

Národní filmový archiv – Kino Ponrepo

Bartolomějská 11, Praha 1

www.bio-ponrepo.cz | T.: 734 276 555

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 5, 9

Doprovodné akce | Němý film hledá živou hudbu. Zn.: Dobrou! | Pásmo němých filmů s (vaším)

doprovodem. Hudebně-filmový improvizační večer, který vyvrcholí společnou session zúčastněných

hudebníků. Anebo pokus o sestavení prvního doprovodného tělesa kina Ponrepo. Anebo...

nechme se překvapit. Zájemci nechť se hlásí na david.havas@nfa.cz | čas: 19.00–1.00

Accompanying events | Silent Film Seeks live music. Good one. | Silent films screening with

(your) music accompaniment. Music and film improvisation night culminating into joint session of

participating musicians. Or maybe an attempt to put together a new Ponrepo cinema film orchestra.

Or maybe... we will see... Volunteers can contact us at david.havas@nfa.cz. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

50 51


Trasa | Line 6 Trasa | Line 6

Letňany

(zast. bus185)

směr

Zámek Ctěnice

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

Letecké muzeum Kbely

(Letecké muzeum,

zast. autobusu l. 185)

směr

Letecké muzeum Kbely,

Zámek Ctěnice

Vojenský historický ústav Praha

The Military History Institute Prague

Letecké muzeum Kbely | The Aviation Museum Kbely

Mladoboleslavská 902, Praha 9

www.vhu.cz/cs | T.: 602 704 906

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 6

Expozice

Československé letectvo 1918–1924

K nejvýznamnějším exponátům patří francouzský stíhací letoun SPAD VII z období 1. světové války

a první vojenský letoun čs. konstrukce Letov Š-2. Expozice je doplněna ukázkou letecké dílny včetně

dobového vybavení a součástí letadel.

Československé letectvo 1925–1938

Expozice plynule navazuje na počátky čs. letectví a pokračuje v obdobném duchu až do roku 1938.

K vidění je zde např. standardní čs. stíhačka našeho letectva-Avia B-534 nebo první dopravní letoun

čs. konstrukce Aero A-10.

Letectví 2. světové války

Expozice prezentuje zejména letouny a další předměty vztahující se k činnosti čs. letců. Jde zejména

o sovětské letouny – bitevní Iljušin Il-2m3 a stíhací Lavočkin La-7 nebo britské cvičné stroje

De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.

Proudové letouny 1. generace

Expozice prezentuje proudové letouny 1. generace. V současné době jsou zde umístěny letouny

Avia S-92, britské stíhačky Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, sovětský stíhací

Jakovlev Jak-17 a americký cvičný Lockheed T-33.

Československé letectvo po roce 1945

V hangáru samotném se nachází téměř 60 letounů a množství dalších sbírkových předmětů, dokumentujících

vývoj československého vojenského, dopravního a sportovního letectví po roce 1945.

Venkovní expoziční prostory

Významným exponátem je první proudový letoun používaný ČSA – Tupolev Tu-104. Mezi další letouny

vystavené venku patří stroje významných typů západní konstrukce. Závěrečná část expozice

je pak věnována bojovým letounům řady Mikojan-Gurjevič a Suchoj.

Výstavy | Letecká výroba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945

Výstava částečně mapuje obrovský nárůst letecké výroby na našem území během německé okupace.

Doprovodné akce

Kdyby tisíc klarinetů

Každou celou hodinu proběhne dvacetiminutové pásmo z představení Divadla pod Palmovkou

“Kdyby tisíc klarinetů”. Součástí programu bude i přehlídka vojenské techniky ze sbírek VHÚ Praha,

která se ve filmovém zpracování stejnojmenného muzikálu objevila. | čas: 20.00–23.00

Ukázka práce se služebními psy

Ukázka práce se služebními psy 24. základny dopravního letectva. | čas: 19.00–20.30

Ukázky letecké techniky

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

Ukázky letecké techniky s možností nahlédnout do kokpitu. Přílet historických letounů.

STAROMĚSTSKÁ

čas: 19.00–1.00

52 53


Trasa | Line 6

Ukázky armádní výzbroje

Statické ukázky z výzbroje Armády České republiky. | čas: 19.00–1.00

Závody pro děti

Závod pro děti ve skákání v pytlích na vrtulové listy a běh s padákem na zádech. | čas: 19.00–21.00

Permanent exhibitions

Czechoslovak aviation 1918–1924

The most important exhibits include French fighter aircraft SPAD VII from period World War I. and

the first Czechoslovak construction military aircraft, Letov Š-2. The exposition is supplemented by

the demonstration of an air workshop including contemporary equipment and aircraft parts.

Czechoslovak aviation 1925–1938

This part of the exposition continues by describing the beginnings of the Czechoslovak aviation

and continues in a similar line until 1938. Visitors can, for example, see a standard Czechoslovakian

fighter aircraft-Avia B-534 or the first Czechoslovak construction transport aircraft Aero A-10.

Aviation of World War II.

Exposition presents mainly the aircrafts and other subjects related to the activities of Czechoslovak

pilots. These are mainly Soviet aircrafts – Iljušin Il-2m3 and Lavočkin La-7 or British training

machines De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.

First generation Turbojet aeroplanes

Exposition presents the first generation turbojet aeroplanes. The aircrafts Avia S-92, British fighter

aircrafts Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, Soviet fighter aircraft Jakovlev Jak-17

and the American trainer aircraft Lockheed T-33 are currently placed at the present exposition.

Czechoslovak aviation since 1945

Thre are nearly 60 aircraft in the hangar accompanied by many other exhibits documenting the

Czechoslovak military, transport and sporting aviation development since 1945.

Outdoor exposition areas

An important exhibit – the first turbojet aircraft used by Czechoslovak Airlines – Tupolev Tu-104.

Other aircrafts, exposed to outside, are including some significant western construction airplanes.

The final exposition section is devoted to the series of fighter aircrafts Mikojan-Gurjevič a Suchoj.

Exhibitions | Aircraft production – the territory of Bohemia and Moravia in 1939–1945

The exhibition is partly mapping a huge Czechoslovakia aircraft production increase during the

period of German occupation.

Accompanying events

Military working dog demonstration

24th Air Transportation Base military working dog demonstrations. | time: 7.00 p. m.–8.30 p. m.

Samples of aviation technology

Samples of aviation technology with access to the cockpit. A historic aircraft landing.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Demonstrations of military weaponry

Czech Armed Forces weaponry – static demonstrations. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Races for kids

Race for kids jumping in sacks on the blades, running with a parachute worn on a back.

time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.

Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum

Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Chateau

Bohdanečská 259/1, Praha 9

www.muzeumprahy.cz | T.: 725 847 820

otevřeno: 19.00–01.00 | open: 7.00 p.m.–01.00 a.m.

trasa | line: 6

Výstavy

Chaloupka na vršku a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové | Rozsáhlá výstava tvorby výtvarnice

Šárky Váchové zahrnuje nejen filmové a divadelní pohádky, ale rovněž oblíbený seriál Kostičky

a večerníčkové série Chaloupka na vršku.

Hrajeme si celý den | Výstava japonských hraček ze sbírek Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických

kultur. Výstava představuje hračky a předměty, se kterými si v minulosti hrály a hrají japonské děti.

Kámen svému městu | Výstava Kámen svému městu, připravená ve spolupráci s Muzeem Středních

Brd, představuje nezastupitelnou funkci pražského kamene v historii Hlavního města Prahy od staršího

paleolitu až po dobu moderní.

Doprovodné akce | Výtvarné dílny v rámci výstavy Šárky Váchové Chaloupka na vršku

Tvůrčí dílny pro děti a dospělé. | čas: 19.00–22.00

Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka výstavy Hrajeme si celý den | Komentované prohlídky výstavy průběžně

od 19 do 22 hodin. | čas: 19.00–22.00

Komentovaná prohlídka výstavy Kámen svému městu | Komentované prohlídky s autorkou

výstavy Kámen svému městu od 19 do 22 hodin, vždy v celou hodinu. | čas: 19.00–22.00

Exhibitions | Playing all day long

Japanese children have certainly been playing with toys ever since the earliest days, however the

first historical evidence of the existence of toys comes from as late as the Heian period.

54 55


Trasa | Line 7 Trasa | Line 7

Národní pedagogické

muzeum a knihovna

J. A. Komenského,

Valdštejnská jízdárna

(Malostranská,

bývalá zast .

autobusu l. 3)

Muzeum kávy Alchymista

(dočasná zast. Sparta)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Národní technické

muzeum,

Národní zemědělské

muzeum Praha

(dočasná zast.

Muzejní)

Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum

Jana Zajíce 7, Praha 7

www.coffeemuseum.cz | T.: 233 383 745

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 7, 8

Výstavy

Výstava historických kořenek

Exhibition

Exhibition of historic spice boxes

Národní technické muzeum | National Technical Museum

Kostelní 42, Praha 7

www.ntm.cz | T.: 220 399 111

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 7

Expozice

Architektura, stavitelství a design | Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvýznamnější

architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost.

Astronomie | Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících

hvězd v podobě unikátních sbírkových předmětů.

Doprava | Expozice historie dopravy v tzv. „dopravní hale“ poutá tradičně největší pozornost

návštěvníků. Svět staré techniky zde promlouvá zvlášť působivě.

Fotografický ateliér | Ústřední část expozice tvoří skleněný ateliér – rekonstrukce dobového fotografického

ateliéru k portrétování za denního světla se skleněným stropem ve stylu počátku 20. století.

Tiskařství | Tiskařství, spojené s výrobou knih, časopisů, novin a tiskovin, má v českém prostředí mimořádné

místo. Knižní kultura a tisk byly úzce propojeny s formováním novodobého národního vědomí.

Technika v domácnosti | Expozice Technika v domácnosti je první expozicí tohoto druhu v dějinách

Národního technického muzea a jednou z mála takto zaměřených expozic ve střední Evropě.

Sál modelů s hernou Merkur | Posledním „přírůstkem“ expozice je velmi úspěšná herna Merkur.

U kulatého stolu sedí každý den malí i velcí stavitelé a hrají si s nejznámější českou stavebnicí.

Výstavy

Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 150 let Českého průmyslového muzea

Výstava je věnována tématu technických sbírek Vojty Náprstka, které přibyly do sbírek muzea

v roce 1943. Je umístěna do přízemního sálu hlavní budovy na Letné.

60 let televizního vysílání | Výstava mapuje počátky televizního vysílání u nás a vývoj záznamové

a vysílací techniky a televizních přijímačů až po současnost.

Drobné perly české architektury | Kaple, Boží muka, náves, kašna, krematorium, včelín, ale také

středověká obranná věž, větrný mlýn či malá vodní elektrárna jsou stavby, které jsou sice svým typem

nebo rozsahem „drobné“, ale přesto představují skutečné umělecké perly se zvláštním příběhem.

56 57


Trasa | Line 7 Trasa | Line 7

90 let české technické normalizace | Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

zkušebnictví (ÚNMZ) připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem výstavu mapující

devadesátiletou tradici oboru v českých zemích.

Doprovodné akce

Historická drezína TATRA z filmu Ostře sledované vlaky

Velkoplošná projekce filmu Ostře sledované vlaky doprovázená jízdou historické drezíny TATRA,

která účinkuje ve filmu. Venkovní část areálu NTM. | čas: 19.00–1.00

Unikátní parní automobil podle projektu Louise Baffreye

Projížďka parního automobilu sestaveného podle projektu Louise Baffreye.

Venkovní část areálu NTM. | čas: 19.00–1.00

Meteorologické balony | Prezentace meteorologických balonů před budovou NTM.

čas: 19.00–1.00

Zvuky | Ukázka historických způsobů zaznamenávání zvuku: nahrávání na fonograf, ukázka

Edisonovy gramodesky, hrací strojky, provoz stereofonního JUKEBOXu. | čas: 19.00–1.00

Věda a technika všemi smysly s ČVUT | Návštěvníci si mohou vyzkoušet, že věda a technika

může být i zábavná, a to na interaktivních modelech z různých pracovišť ČVUT.

čas: 19.00–24.00

Teplovzdušný motor | Demonstrace chodu malého teplovzdušného motoru s elektrickým

ohřevem. Měření otáček pomocí ručního mechanického otáčkoměru. | čas: 19.00–1.00

Dalekohledy | Pozorování různých cílů dalekohledem. | čas: 19.00–1.00

Přehlídka důlních svítidel od nejstarších exponátů po současnost. | Lojové a olejové

kahany, karbidky, elektrické důlní lampy historické i nejnovější generace. Venkovní areál NTM.

čas: 19.00–1.00

První sbírkový předmět Národního technického muzea a výroba cukru u nás

Slečna Kostka Cukrová a dobrý duch Cukrovít představí návštěvníkům model cukrovaru, vývoj

výroby cukru a příběh první cukrové kostky. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions

Architecture, Construction and Design | The Museum of Architecture and Civil Engineering presents

the major architectural feats in the Czech lands from the second half of the 19th century to present.

Astronomy | The most important collection of astronomical instruments in the Czech lands

Transportation | The transportation history exhibit in the “transportation hall” is traditionally the

most popular among visitors.

Photographic studio | The central part of the exhibit consists of a glass studio – reconstruction

of a photographic studio of that period used for taking portraits in daylight. The studio has a glass

ceiling as was the style in the early 20th century.

Printing | Printing connected to the production of books, newspapers and printed matter holds an

exceptional place in the Czech lands. The book culture and press were closely linked to the forging

of the national consciousness of modern times.

Household Appliances | The new exposition gives a retrospective look into several “snapshots” of

specific time periods, from the present back to the mid-19th century.

Exhibitions

Exhibition How Fingerhut became Náprstek | The basic premise of the exhibit is the person

of Vojtěch Náprstek (1826–1894) and his efforts to acquaint the Czech public with technological

advances, which peaked with the founding of the Czech Technical Museum in 1862. This is the 150th

anniversary of the founding of technical museum collections in our land.

60 Yers of Television Broadcast | The exhibition is mapping beginings of a television broadcast in

Czech republic and development of the recording and broadcasting technics till present time.

Petite Pearls of Czech Architecture | The Chapel of Our Lord's Agony, a village square, a water

fountain, a crematorium, an apiary, a defensive medieval tower, a windmill and a small hydro-

-electric powerplant are all structures that are physically fairly small, but are examples of beautiful

architectural craftsmanship, each with its own unique history.

90 years Czech of technical normalization | The burreau for technical normalization, metrology

and state testing prepared in cooperation with National technical museum a exhibition that

mapping ninety years old tradition of discipline in Czech countries.

Accompanying events

Historical trolley | A large area projections of a movie „Closely Watched Trains“ accompanied

by a driving of historical trolley, that is taking a part int his movie. Outsidea area of NTM.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Steam car project from Louis Baffrey | Rides of a steam car build by a project from

Louis Baffrey. Outside area of NTM. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Meteorological ballons | Presentation of a meteorological ballons in front of NTM building.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

The sounds | Exhibition of historical way of sound recordnig: fonograf recording, exhibition of

Edison gramophone record, automatic musical instruments and working stereophonic jukebox.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Czech Technical University in Prague | The visitors can try, that science and technics can be

funny too, on the interactive models from various departments of Czech Technical University in

Prague. | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

Heat-air engine | Demonstration of running a small heat-air engine with a electrical heating.

Measurement of speed by manual mechanical speedmeter. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Telescope | Observation of various targets by a telescope. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Electrical mine’s lamps | Tallow and oil burners, carbide lamps, historical and modern electrical

mine’s lamp’s . | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

The process of making sugar and the story of the first sugar cube | Miss Sugar Cube and

the good ghost Sugarvit introduce to the visitors a sugar refinery model, the process of making

sugar and the story of the first sugar cube. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

58 59


Trasa | Line 7 Trasa | Line 7

Národní zemědělské muzeum Praha

National Museum of Agriculture Prague

Kostelní 44, Praha 7

www.nzm.cz | T.: 220 308 200

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 7

Expozice

Jede traktor – sbírka zemědělské techniky | Stálá expozice unikátních historických traktorů a dalších

zemědělských strojů v provozuschopném stavu; interaktivní program pro děti i pro dospělé.

Malá muzejní farma | Ukázky chovu domácích zvířat (mj. ovce, slepice, králíci, holubi, kočky) +

malá naučná lesní stezka „O stromech a lese“

Výstavy

Kouzlo historické techniky (VII. ročník) | Výstava kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu

„Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze – obrázky

sbírkových exponátů NTM a NZM.

Chlévská lyrika | Výstava uměleckých fotografií Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM

„Duševní rozměr“ Štreitovy tvorby v kontrastu s „dokumentárním rozměrem“ archivních fotografií NZM.

Od věku sloužím člověku – 1. a 2. část | Dlouhodobý projekt přibližující historický kontext

i současnost potravinových obalů, jejich vývoj, technologii, třídění a recyklaci.

Stromy světa | Výstava fotografií Tomáše Míčka (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově)

Na stejné vlně | Výstava nejlepších prací dětské soutěže MZe ČR ke Světovému dni vody (22. 3.),

v rámci "Mezinárodní roku pro vodní spolupráci“ vyhlášeného na rok 2013 OSN.

Doprovodné akce

Stříhání ovcí v Malé muzejní farmě (dvůr) | Stříhání ovcí v Malé muzejní farmě (dvůr) s výkladem

Karla Švarce, několikanásobného mistra republiky a účastníka domácích i mezinárodních

soutěží. | čas: 20.00 a 21.00

Prezentace, ochutnávky a prodej gastronomických specialit | Prezentace, ochutnávky

a prodej gastronomických specialit – stánkový prodej na muzejním dvoře, výběr nejrůznějších

druhů speciálních potravin českých výrobců. | čas: 19.00–1.00

Divadelní představení O BALYnce a TŘÍDĚ NÍzkých kamarádův | V podání karlovarského

Divadla pro děti jsou připravena (nejen) pro dětské návštěvníky Pražské muzejní noci

v NZM Praha dvě představení netradiční pohádky. | čas: 20.00 a 21.30

Permanent exhibitions

Tractor goes on – a collection of agricultural machinery | The permanent exhibition presents

a special collection of unique historical tractors, and other agricultural machines; an interactive

program for children, and adults.

A small museum’s agricultural farm | A show of rearing domestic animals (live hens, rabbits,

sheeps, cats etc.) + “About forest and trees” (a small interactive, and educational forest’s trail).

Exhibitions

The magic of historical technology – VII. | Students’ works, mostly drawings of collection

exhibits which were created directly in the National Museum of Agriculture and National Technical

Museum in Prague.

Cowshed’s lyrique | Cowshed’s lyrique – art photos of Jindřich Štreit and a collection of NMA

photoarchive's photos “a soul dimension” of Štreit’s art-photos in contrast with “a documentary

dimension” of the National Museum of Agriculture’s photo-collection.

Since time out of mind I serve the mankind – 1st and 2nd parts | The 1st part – an exhibition

on the history of cover and packing technology, transport of food, and the recyclation of covers.

The 2nd part – historical context of cover and packing technology. (The ehxibition was created in

co-operation with EKO-KOM Comp.)

Trees of the world | The exhibition of Tomáš Míček’s photos(in co-operation with the Regional

museum of Chomutov)

On the same wave | The exhibition of the best works in the frame of the UN International year of

water co-operation children contest.

Accompanying events

Performance of the sheep-shearing | Performance of the sheep-shearing with an explanation

of the Czech champion Mr. Karel Švarc (a small museum’s agricultural farm – courtyard).

Begining at 8 p.m. and 9 p.m. | time: 8.00 p. m.–9.00 p. m.

Presentation, degustation and sale of the Czech gastronomy specialities | Presentation,

degustation and sale of the Czech gastronomy specialities – the stands’ sale of the Czech

producers at the museum’s courtyard. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Theatre performances | Karlovy Vary’s Theatre for children presents two modern

performances for children. Begining at 8 p.m. and 9.30 p.m. | time: 8.00 p. m.–9.30 p. m.

60 61


Trasa | Line 8 Trasa | Line 8

Městská knihovna v Praze

– Pobočka Dejvice,

Národní technická knihovna,

Fakulta architektury ČVUT

(Dejvická,

z centra výstupní zast. autobusu l. 143,

do centra nástupní zast. l. autobusu 143)

Muzeum městské hromadné

dopravy v Praze

(Vozovna Střešovice,

z centra zast. autobusu l. 174,

do centra zast. autobusu tram.)

směr

Galerie Anderle,

Malá vila Památníku

národního písemnictví

(Pelléova,

dočasná zast. ul. Pelléova)

Muzeum a archiv

populární hudby

– POPMUSEUM

(Muzeum populární hudby,

dočasná zast. vstřícně

ul. U Kaštanu)

Letohrádek Hvězda

(Obora Hvězda, dočasná

zast. v ul. Na Vypichu

před domem č. 44)

Muzeum kávy

Alchymista

(Korunovační, dočasná

zast. ul. Korunovační)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

Galerie Anderle | Anderle Gallery

Pelléova 10, Praha 6

www.galerieanderle.cz | T.: 224 326 189

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Expozice | Retrospektiva díla Jiřího Anderle a jeho unikátní sbírka kmenového umění Afriky

Klíčové momenty široce se rozvětvující autorovy rozsáhlé tvorby jak grafické, tak malířské. Sbírka

kmenového umění Afriky prezentuje masky, sochy, stolce, křesla i drobné kultovní předměty.

Výstavy

Jiří Anderle – Tenkrát a dnes I. – obrazy 1986–2013

Jitka Štenclová – Nánosy (Ne)Vědomí – obrazy 2009–2013

Václav Kříž – Neobyčejně obyčejný svět – fotografie

Komentovaná prohlídka | Největší stálá expozice kmenového umění Afriky v České republice.

čas: 21.00–22.30

Permanent exhibitions | Retrospective of work of Jiří Anderle and his African art collection

Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature

Malá vila | The small House

Pelléova 20/70, Praha 6

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pnp-budovy.php

T.: 731 448 561

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Expozice | Pracovna Ladislava Mňačka

Expozice představuje pracovnu významného československého spisovatele Ladislava Mňačka.

Výstavy | Zdeněk Burian | Výstava kopií ilustrací Zdeňka Buriana uložených v PNP

Doprovodné akce

Viktorie Dědečková – Victoria Ensemble | Vystoupení hudebního souboru zaměřujícího se

na historicky poučenou interpretaci evropské hudby 16.–18. století v zahradě malé vily Památníku

národního písemnictví. | čas: 20.00–22.00

Pracovna Ladislava Mňačka | „Diskotéka“ /na přání/ z vinylů spisovatele | čas: 19.00–1.00

Nejkrásnější české knihy roku 2012 | Výstava oceněných knih v soutěži Nejkrásnější české knihy

roku 2012 a knih z užšího výběru soutěže s doprovodnou projekcí. Katalogy všech ročníků NČKR

k nahlédnutí. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions | Exposition of the Ladislav Mňačko’s workroom

Exposition introduces the workroom of the important Czech-Slovak writer Ladislav Mňačko.

62 63


Trasa | Line 8 Trasa | Line 8

Národní technická knihovna | National Library of Technology

Technická 6, Praha 6

www.techlib.cz/cs | T.: 232 002 111

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Výstavy

Blind Spot | Výstava v Galerii NTK. Kurátor Milan Mikuláštík

Festival 60 VTEŘIN DO MINUTY | Festival minutových videí Ballingův sál, 1. NP

Air House | Parter, 1. NP (výstava týmu ČVUT)

Doprovodné akce

Věda a technika v srdci Dejvic III. | Třetí ročník prezentace hostujících institucí / České vysoké

učení technické v Praze / Vysoká škola chemicko-technologická Praha / Ústav chemických procesů

AV ČR / Dům zahraničních služeb Místo konání: týmové studovny 3. NP a 4. NP | čas: 19.00–1.00

Rozzářit knihovnu | Multimediální pásmo / Electroschock Kvartet / Ježíš táhne na Berlín / Zuby

nehty / Věra Ondrašiková – 15 STEPS / Úžasné divadlo fyziky / TAM TAM Batucada / MIKI Discjockey

Místo konání: Hala služeb a Galerie NTK | čas: 19.00–1.00

Zaujetí technikou v proměnách staletí | Prezentace Historického fondu NTK, služby e-Books

on Demand (EOD) a Digitalizačního pracoviště NTK. Místo konání: PC 01, 3. NP + Digitalizační pracoviště

NTK, 3. NP | čas: 19.00–23.30

Creative Commons nové šance pro české tvůrce i uživatele

Prezentující: Národní technická knihovna (NTK), Iuridicum Remedium (IuRe), Masarykova univerzita

(MU) Místo konání: Informační pult, 3. NP | čas: 19.00–23.30

Exkluzivní potisk triček | Místo konání: předsálí Ballingova sálu | čas: 19.00–24.00

TEAJAY | Čajový bar Místo konání: 6. NP | čas: 19.00–1.00

Palačinkárna Galetka | Místo konání: prostranství před knihovnou | čas: 19.00–1.00

YAK YETI | Tibetské a nepálské centrum. Místo konání: 6. NP | čas: 19.00–01.00

Komentované prohlídky

Prohlídka digitalizačního pracoviště NTK | Exkurze vychází od stanice rychlého občerstvení

ve 3. NP, každých 15 minut. | čas: 19.00–23.30

Exkurze do knižních skladů NTK | Exkurze vychází od pultu služeb ve 3. NP, každých 15 minut.

čas: 19.00–23.30

Exhibitions

Blind Spot | NTK Gallery exhibition. Curated by Milan Mikuláštík

60 SECONDS IN A MINUTE | One minute video festival Balling`s Hall, 1. NP

Air House | Foyer, 1. NP

Accompanying events

Science and Technology at the Heart of Dejvice III. | Exhibition of hosted institutions / Czech Technical

University in Prague / The Institute of Chemical Technology in Prague / Institute of Chemical Process

Fundamentals of ASCR / Centre for International ServicesTeamwork rooms, 3. NP and 4. NP

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Brighten Library | Multimedia programme / Electroschock Quartet / Jesus Marches Towards Berlin

/ Zuby nehty / Věra Ondrašiková – 15 STEPS / Amazing Theatre of Physics / TAM TAM Batucada /

MIKI Discjockey The Main Desk Hall and NTK Gallery, 1. NP and 2. NP | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Taking the technology over the centuries | Presentation on the NTK Special Collection, the

e-Books on Demand (EOD) and Book Digitisation at NTK PC 01, 3. NP + Digitisation Department

NTK, 3. NP | time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.

Creative Commons new opportunities for Czech creators and users

7.00 p. m.–11.30 p. m., Info Desk, 3. NP

Exclusive T-shirt printing | Foyer of the Balling`s Hall, 1. NP | time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.

TEAJAY | Tea bar 6. NP | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Crêperie Galetka | Area in front of the library | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

YAK YETI | Nepalese & tibetan centre, 6. NP | 7.00 p. m–1.00 a. m.

Guided tours

Book Digitisation at NTL | Meeting point is at the fast food corner on 3. NP every 15 minutes.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

NTL Book Deposits | Meeting point is at the library desk on 3. NP every 15 minutes.

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague

pobočka Dejvice | Dejvice branch

Technická 6, Praha 6

www.mlp.cz | T.: 222 537 005

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Doprovodné akce | Hradní hrátky v Dejvicích | Soutěže a hry pro princezny a rytíře čekají přímo

v knihovně. Chybět nebude ani kolbiště, šatlava, dračí jeskyně a dílna mistrů všech řemesel. Vyrob

si štít, hrad z papíru nebo pohádkovou postavu! | čas: 19.00–01.00

Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM

Museum and Archive of Popular Music

Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6

www.popmuseum.cz | T.: 776 141 531

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Expozice | Stálá expozice a informační centrum | Kytary české výroby a další elektrické

hudební nástroje a přístroje, audio a video ukázky z historie československé populární hudby,

specializované časopisy a knihy.

64 65


Trasa | Line 8 Trasa | Line 8

Výstavy | A tuhle znáte? Populární hudba v českém kresleném humoru. | Výběr z nejvtipnějších

karikatur a anekdot českých kreslířů: Miroslav Barták, Vladimír Jiránek, Pavel Kantorek, Josef

Kučera – Kobra, Dušan Pálka, Vladimír Renčín, Jiří Slíva, Jan Vyčítal, Jiří Winter – Neprakta a další.

Doprovodné akce

Když je v Praze abnormální hic | Písničky Ivana Mládka zvukem a obrazem | čas: 19.30–19.50

Jiří Dědeček | Vystoupení známého písničkáře a básníka | čas: 20.00–20.50, 21.30–22.20

Milé krávy, mám tu čest | Klipová koláž ze 60. let | čas: 21.00–21.20

Karaoke pro veřejnost | Zazpívejte si své oblíbené písničky! | čas: 22.30–0.30

Permanent exhibitions | Permanent Exhibition and Information Centre | Czech made guitars

and other electric instruments and historical music equipment. Audio and video extracts from the

history of Czechoslovak popular music, specialized magazines and books.

Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature

Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion

Obora Hvězda, Praha 6

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | T.: 731 448 561

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Expozice | Minulost a přítomnost – expozice o využití letohrádku Hvězda v 16. až 20. století

Expozice v suterénu a přízemí využívá kontrast původní funkce objektu v 16. století a moderního využití

v současnosti. V náznaku připomíná vznik a stavební vývoj letohrádku i významné okamžiky českých dějin.

Výstavy | Zdeněk Dvořák (1897–1943) – zapomenutý abstrakcionista | Zdeněk Dvořák

(1897–1943) byl mimořádnou osobností české abstrakce třicátých let 20. století a jedním z řady

dnes více méně neznámých účastníků protifašistického odboje, na něž by se nemělo zapomenout.

Kurátorkou výstavy je PhDr. Hana Rousová.

Doprovodné akce

Cancioneta Praga – Lubomír Brabec | Cancioneta Praga, dívčí sbor pod vedením sbormistra

Lukáše Jindřicha, Lubomír Brabec – kytara | čas: 19.00–19.50

Francouzské šansony v podání Zity Honzlové | čas: 20.00–20.30

Čekání na západ slunce s Alžbětou Stuartovnou (21.07) | Přednáška Jana Válka, kustoda letohrádku

Hvězda. | čas: 20.50–21.20

Jidiš písně zpívá Zita Honzlová | čas: 22.00–22.30

Diovy proměny, exkurz do antické mytologie | Přednáší Jan Válek. | čas: 22.00–22.30

České a moravské lidové písně zpívá Zita Honzlová | čas: 23.00–23.30

„Srdce květiny bez srdce” /A Breton/ | Vyprávění na téma kamene mudrců, hvězd a Hvězdy,

Jan Válek čte své vyznání stálého naslouchače Hvězdy. | čas: 23.45–0.15

Písně na rozloučenou zazpívá Zita Honzlová | čas: 0.20–1.00

Komentované prohlídky | Zdeněk Dvořák – zapomenutý abstrakcionista | Výstavou „Zdeněk

Dvořák – zapomenutý abstrakcionista“ provede kurátorka výstavy PhDr. Hana Rousová.

čas: 21.25–22.00

Permanent exhibitions | Past and present | The exposition in the basement and on the ground

floor of the building exploits the contrast between the original function of the building in the 16th

century and its modern usage in present days. It hints at the foundation and the structural development

of the Summer Pavilion and calls to mind crucial moments of Czech history.

Exhibitions | Zdeněk Dvořák (1897–1943)

Zdeněk Dvořák (1897–1943) was an extraordinary personality of Czech abstraction in the 1930‘

and one of the range today more or less unknown participants in the anti-fascist resistance, who

should not be forgotten.

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Faculty of Architecture, CTU in Prague

Thákurova 2700/9, Praha 6

www.fa.cvut.cz/Cz | T.: 605 301 058

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 8

Výstavy

Praha haptická: výstava modelů historických architektonických ikon Prahy pro nevidomé

Velké modely představí ikonická díla pražské architektury tak, aby je mohli hmatem poznat ti,

kterým je jejich podoba přístupna jenom slovním opisem. Místo konání: první atrium nové budovy

ČVUT (FA a FIT), Thákurova 9, Dejvice, přízemí | Vernisáž: 19.00

Výstava starých knih a tisků o architektuře z fondů Fakulty architektury | Dávné knihy, vzorníky

a tisky, které jsou uchovávány v knihově Fakulty architektury. Místo konání: studovna knihovny

Fakulty architektury, 7. podlaží

Výstava diplomních projektů absolventů FA ČVUT | Výstava všech semestrálních diplomních

projektů, které jsou závěrečnými pracemi na Fakultě architektury. Místo konání: všechny atria

budovy FA ČVUT, přízemí | Vernisáž: 17.00

Výstava semestrálních prací studentů jednotlivých ročníků studia | V jednotlivých ateliérech

na sedmi podlažích nové budovy ČVUT speciálně navržené pro potřeby výuky architektury je možné

vidět výsledky semestrální práce jednotlivých studentů v oborech Architektura a Design. Místo

konání: návrhové ateliéry na 2. až 7. podlaží budovy | Otevření: 17.00

Výstava prací doktorandů FA ČVUT | Výstava je jedinečnou příležitostí obeznámit se s nejrůznějšími

výsledky výzkumu v oboru Architektura a urbanismus, které bývají skryté a známé často

jenom několika odborníkům, pracujícím na stejném vědeckém problému. Místo konání: ústřední

atrium se schodištěm.

Výstava mezinárodního workshopu IP UPWARD | Fakulta architektury se účastní tříletého mezinárodního

projektu IP UPWARD, který pořádala Fakulta architektury Politecnico di Torino ve spolupráci

se sedmi dalšími evropskými univerzitami. Místo konání: ústřední atrium se schodištěm.

66 67


Doprovodné akce

Interaktivní prezentace internetové verze Industriální topografie, audiovizuální projekce

Co jsme si zbořili | Na dvou počítačích si můžete vyzkoušet databázi Industriální topografie,

prohlédnout si část výstavy „Co jsme si zbořili“ nebo publikace vydané Výzkumným centrem průmyslového

dědictví. Místo konání: knihovna VCPD FA ČVUT, 3. podlaží, dveře 304 | čas: 19.00–1.00

Promítaní filmů: Great Expectations. A Visual Journey through the History of Visionary

Architecture | Dokumentární film režiséra Jespera Wachtmeistera z roku 2007 popisuje vizionářské

projekty architektury 20. století – utopické i realizované. Film bude promítán v anglickém

znění. Místo konání: posluchárna č. 105 Kotěra, FA ČVUT | čas: 19.00–20.00

Prodej knih o architektuře z produkce vydavatelství Zlatý řez a z ediční činnosti Fakulty

architektury ČVUT | Prodej nejnovějších publikací a mnoha dalších titulů, vše se slevou 10 %

z běžné prodejní ceny. Místo konání: archi-cafe v přízemí. | čas: 19.00–1.00

68 69

WWW.DPP.CZ

Úspěšný bestseller

110 výletů s Dopravním

podnikem hlavního města Prahy

opět v prodeji j

• Již 3. vydání

• Ze šanonu lze

jednotlivé výlety

vyjmout a vzít

s sebou na cestu

samostatně

• Každý výlet

obsahuje

mapu, dopravní

spojení a GPS

souřadnice

• Systém ikon

jednoduše

rozlišuje náročnost ost a typ výletu

• Kniha obsahuje slevové kupony na vstupy

do některých památek v hodnotě více než 500 Kč

• Cena: 330 Kč

V prodeji v Infocentrech Dopravního podniku:

Muzeum, Nádraží Holešovice, Anděl,

Magistrát hl. m. Prahy – Jungmannova ul.


Trasa | Line 9 Trasa | Line 9

Náprstkovo muzeum

asijských, afrických

a amerických kultur,

Muzeum Bedřicha

Smetany, Knihovna

Václava Havla,

Kino Ponrepo,

Colloredo-Mansfeldský

palác

(Karlovy lázně,

zast. tramvaje)

Zpěvácký spolek

Hlahol v Praze,

Goethe-Institut,

GALERIE/CZD

(dočasná zast.

Masarykovo nábř.)

Klášter sv. Anežky České,

Poštovní muzeum

(Nemocnice na Františku,

zast. autobusu l. 207 )

Podskalská celnice na Výtoni

(dočasná zast. Výtoň)

Muzeum Antonína Dvořáka,

Novoměstská radnice,

Hrdličkovo muzeum člověka,

Francouzský institut v Praze,

Galerie 1

(dočasná zast. Lípová)

Bulharský kulturní institut

(Dlouhá třída,

zast. autobusu l. 207)

CENTRÁLNÍ PŘESTUP

STAROMĚSTSKÁ

(Nám. Republiky,

zast. autobusu l. 207)

Botanická zahrada PřF UK

(Botanická zahrada,

zast. tram.)

Hrdličkovo muzeum člověka,

Dům národnostních menšin,

Muzeum Antonína Dvořáka

(2 x I. P. Pavlova,

zast. autobusu l. 504)

Chlupáčovo muzeum historie Země,

Mineralogické muzeum,

Mapová sbírka

(Albertov, zast. tram.)

Muzeum hl. m. Prahy

(Florenc,

zast. autobusu l. 207)

Armádní muzeum

Žižkov

(dočasná zast.

Armádní muzeum)

Nová budova

Národního muzea,

(Hlavní nádraží,

zast. autobusu l. 504)

Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum

Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2

www.muzeumprahy.cz | T.: 224 919 833

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 9

Expozice | Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba po Vltavě

Doprovodné akce | Pracovní listy pro děti | Pracovní listy pro děti jsou samoobslužné a slouží

k aktivnímu zapojení malých návštěvníků. | čas: 19.00–1.00

Permanent exhibitions | A permanent exhibition devoted to the history of the former Rafter’s

Quarter, rafting on the Vltava, commercial shipping and Prague passenger steam navigation.

Přírodovědecká fakulta UK

Charles University in Prague Faculty of Science

Chlupáčovo muzeum historie Země PřF UK

Chlupáč’s Museum of Earth History

Albertov 6, Praha 2

www.natur.cuni.cz/fakulta/geologie/chlupacovo-muzeum

T.: 221 951 950

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 9

Doprovodné akce

Druhohorní safari | Chcete zažít nadšení paleontologů, kteří právě objevili novou fosilii? Chcete se

ocitnout v druhohorním moři, pralese plném dinosaurů nebo na vykopávkách v daleké Montaně?

Navštivte naše druhohorní safari! Pod vedením paleontologů zažijete nejedno dobrodružství, na jehož

konci bude čekat odkrývání kostry obávaného predátora deinonycha! | čas: 19.00–1.00

Jurské puzzle | Složte si svého druhohorního mořského ještěra! | čas: 19.00–1.00

Odlévání zkamenělin | Sami jste zatím zkamenělinu nenašli, ale moc po ní toužíte? U nás si vyrobíte

sádrový odlitek pravého amonita nebo trilobita a odnesete si jej domů! | čas: 19.00–1.00

Dinosauří kuriozity | Víte, že sesauroposeidona byste mohli krmit z balkónu sedmého patra

panelového domu, anchiornis byl velikosti vrány a eotriceratops měl lebku velikosti malého auta?

Porovnáme i stisk čelistí T. rexe s mechanickým kladivem a dozvíte se ještě plno dalších

zajímavostí z dinosauřího života. Přednáší Vladimír Socha. Začátky přednášek v 19.30 a 22.00.

Určeno i pro děti (od 12 let).

Accompanying events

The Mesozoic safari | Would you like to experience the feelings and the emotions of scientists

in Jurassic park and find yourselves among the dinosaurus? Visit our Mesozoic safari! During the

Jurassic workshop you will experience more adventures, at the end is awaiting the discovery of

Deinonychus. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

70 71


Trasa | Line 9 Trasa | Line 9

The Jurassic puzzle | Assemble your mesozoic sea lizard! | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Creating fossil plaster castings | Do you dream to finde your own fossile, and you didn’t find it yet?

You can make plaster of a real amonit or a trilobite and take it away! | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Přírodovědecká fakulta UK

Charles University in Prague Faculty of Science

Botanická zahrada PřF UK

Botanical garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague

Na Slupi 16, Praha 2

www.bz-uk.cz | T.: 221 951 950

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 9

Výstavy

Velká prodejní výstava kaktusů

Výstava masožravých rostlin

Doprovodné akce

Velká interaktivní výstava bezobratlých | Prohlédněte si výběr z fauny bezobratlých živočichů,

s nimiž se můžeme setkat při toulkách naší přírodou, na naší zahrádce, či doma v kuchyni.

Zavedeme vás do fascinujícího a pro většinu lidí skrytého světa bezobratlých. | čas: 19.00–1.00

Rýžování drahých kamenů | Umíte si představit, jak nelehká byla práce zlatokopů na Aljašce

v éře „zlaté horečky“? Při rýžování pravých českých granátů v uměle vytvořených podmínkách

se o tom sami přesvědčíte! | čas: 19.00–1.00

Jaké je to být netopýrem? | Všichni je známe, ale co o nich víme? Venkovní interaktivní expozice

živých netopýrů a naučné povídání o nich. | čas: 19.00–1.00

Světlo bez ohně | Luminiscenční pokusy. Víte, jak si posvítit bez zapalovače, či baterky?

My vám to ukážeme. A posvítíme si i na pravost dokladů a bankovek. | čas: 19.00–1.00

Accompanying events

Interactive exhibition of invertebrates | Take a look at the selection of invertebrates, and meet

them on the way through the nature, in our garden or your kitchen. We will take you into the

fantazy world of invertebrates, witch is hidden for most of you. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Wash precious stones

Can you imagine how hard was the work of gold-diggers in Alaska i the era of gold rush? During the

penning for czech granates in the artificial conditions you may try it! | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Fluorescent experiments

Do you know how to throw light without lighters or flashlights? We'll show you. And we are going to

throw light on the authenticity of the documents and banknotes. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Přírodovědecká fakulta UK

Charles University in Prague Faculty of Science

Mineralogické muzeum PřF UK | Mineral museum

Albertov 6, Praha 2

www.natur.cuni.cz/geologie/mineralogicke-muzeum

T.: 221 951 950

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 9

Doprovodné akce

Minerály jak je neznáte | I tmavý a nevzhledný nerost, může ve výbrusu nabíhat do nejrůznějších

odstínů barev. Nahlédněte s námi do okuláru a uvidíte, jak vypadá třeba krystal vyplňující dutiny

v hornině, který naše oko ani nepostřehne. | čas: 19.00–1.00

Světlo z ohně | Ohnivé pokusy, hořící ruce a bengálské ohně pod kontrolou chemiků Přírodovědecké

fakulty UK. Medvídek ve zkumavce, nitrocelulóza a flash jsou některé z dalších triků

a chemických kouzel, které vám předvedeme. | čas: 19.00–1.00

Accompanying events

The Minerals the way don´t know it | Even dark and unattractive mineral, can has in grinding

variable types of colors. Look at microscope with us and find out what crystall looks like That is

filling hollow rock, thats our eye dosn´t even notesed. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Light from fire | Fiery experiments, burning hands and Bengal fires under control of chemists

of the Faculty of Science of the UK. Teddy bear in the test tube, nitrocellulose and flash are some

of the other chemical´s tricks and magic that we will show you. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Přírodovědecká fakulta UK

Charles University in Prague Faculty of Science

Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK

Hrdlička Museum of Antropology

Viničná 7, Praha 2

www.natur.cuni.cz/biologie/hrdlickovo-muzeum/expozice

T.: 221 951 950

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Doprovodné akce

My a ti druzí | Evoluce člověka aneb Připomíná lidská evoluce žebřík nebo strom?

Přednáší Marco Stella | čas: 20.00–21.00

Kdo objevil Ameriku? | Počátky lidského osídlení amerických kontinentů.

Přednáší Zuzana Krupová | čas: 21.00–22.00

Komu patřily deformované lebky? | Jak vznikaly uměle deformované lebky, kdo, kdy a proč je

vytvářel? Přednáší Linda Hroníková | čas: 22.00–23.00

72 73


Trasa | Line 9 Trasa | Line 9

Záhada strnadích nářečí | Pomozte nám vyřešit záhadu strnadích nářečí. Chcete se naučit, jak

pořizovat vlastní nahrávky zvuků a hlasů v přírodě? Chcete vyzkoušet, co dalšího dokáže vaše

spotřební elektronika (mobil, fotoaparát, kamera, diktafon)? Navštivte interaktivní přednášku

Lucie Diblíkové! Začátky přednášek: 20.00, 21.30 a 23.00 | čas: 20.00–23.00

Chemie a kouzla | Magické pokusy, při nichž si vyrobíme umělou krev, budeme psát tajnými

inkousty, proměníme vodu ve víno a naopak, ukážeme si chemický semafor, sloní zubní pastu

a mnoho dalšího. | čas: 19.00–1.00

Accompanying events | Chemistry spells | We do magical experiments and during it we make

artificial blood, we write with secrete ink, we change water into vine and vice versa, we will

demonstrate chemical semaphor, elephant toothpaste and much more. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Přírodovědecká fakulta UK

Charles University in Prague Faculty of Science

Mapová sbírka | Map Collection

Albertov 6, Praha 2

www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

T.: 221 951 950

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 3, 9

Výstavy

Výzkum změn využití a pokryvu ploch v evropských zemích | Výstava velkoformátových plakátů

prezentuje výsledky aktuálního výzkumu změn využití krajiny lidskou společností. Tento výzkum

v posledních letech těží z rychle rostoucí datové základny (např. Dálkový průzkum Země) i využití

moderních počítačových technologií (např. Geografické informační systémy).

Doprovodné akce

GPS a její využití | Satelitní navigační systémy (GPS, Galileo) – základní informace a možnosti

využití satelitní navigace v běžném životě. Využíváte navigaci i jinde než při cestě autem? Ne?

My vás to naučíme! A v krátkosti bude zmíněna i aplikace „staremapy.cz“, která umožňuje pohled

do historické krajiny Česka. Začátky přednášek: 20.00, 21.00 a 22.00 | čas: 20.00–22.00

Země se točí | Vyrobte si s námi vlastní originální glóbus! | čas: 19.00–1.00

Kde leží Upsalla? | Znáte polohu evropských měst a umíte pracovat s Evropou v celé zeměpisné šířce

i délce? Procvičte si s námi formou zábavné hry místopis a prostorovou orientaci v evropském regionu.

čas: 19.00–1.00

Dotyková mapa Afriky

Vyberte si z různých druhů přírodnin a vytvořte jedinečnou dekoraci s geografickým nádechem.

Exhibitions | Land Use / Land Cover Change Research in European Countries | The exhibition

of large-format posters presents the results of modern research of changes of landscape by human

societies. In recent years, this research has been based on a fast-growing volume of data (e.g., Remote

Sensing) and the use of modern computer technologies (e.g., Geographic Information Systems).

time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Accompanying events

Earth is spinning | Make your Owen original globus! | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Where is Uppsala? | Do you know The geographical position of the europien cities and are able to

work with europien geographical with and geographical lenght? Exersize with us, using enjoyable

game toponymy and space orientation in the European region. | time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Novoměstská radnice | New Town Hall

Karlovo nám. 1/23, Praha 1

www.nrpraha.cz | T.: 224 948 229

otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p.m.–1.00 a.m.

trasa | line: 9

Expozice | Historie Nového města a Praha panoramatická | Stálá výstava v bytu věžníka.

Představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy

z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin

z archivu Muzea hl. m. Prahy.

Výstavy

Temné hlubiny štěstí | Výstava obrazů, soch a fotografií v Galerii věže. Projekt „Temné hlubiny

štěstí“ prezentuje sedm významných představitelů současné umělecké scény, kteří ve svých dílech

zpracovávají téma „paradoxního štěstí“ dnešní doby.

Ladislav Janiga | Výstava obrazů Ladislava Janigy v Galerii. Jarní výstava představí recentní

tvorbu, zejména neobvyklé geometrické koláže a také několik kompozic inspirovaných klasickou

čínskou tvorbou Qi Baishiho.

Permanent exhibitions | History of the New Town and Panoramatic Prague | Permanent

exhibition in the Towerist flat . The exhibition represents the history of the New Town and the cities

oldest panoramas. The exhibition consists of copies of historical engravings from the archives of the

Museum of the City of Prague.

Exhibitions

Dark Depths of Hapiness | Exhibition of paintings, sculptures and photographs in the Tower

Gallery . The exhibition project “Dark Depths of Happiness” presents seven leading figures of the

contemporary art scene who in their works analyse the paradox of happiness of today’s era.

Ladislav Janiga | Exhibition of pictures of Ladislav Janiga in the Gallery . The spring exhibition

introduces some recent work, unusual geometrical collages as well as some compositions inspired

by classical Chinese work of Qi Baishi.

74 75


Trasa | Line 10 Trasa | Line 10

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – nástupní

(v pravidelné zastávce BUS linky č. 198,

směr Sídliště Písnice)

MeetFactory

(MeetFactory, dočasně zřízená

zastávka v ul. Ke Sklárně,

100 metrů před vchodem

do budovy)

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – výstupní

(v pravidelné výstupní zastávce BUS

v terminálu jih)

MeetFactory | MeetFactory

Ke Sklárně 15, Praha 5

www.meetfactory.cz | T.: 251 551 796

otevřeno: 19.00–3.00 | open: 7.00 p.m.–3.00 a.m.

trasa | line: 10

Výstavy

Zbytečný úklid | Úklid a destrukci lze vnímat jako dva základní principy v dualitě apollinského

a dionýského, jinu a jangu. Výstava zkoumá oblast přechodu mezi těmito dvěma protiklady, mírný

posun od jednoho k druhému. Vystavují: Masaru Iwai (JP), Kristýna a Marek Milde (CZ/US), Jan

Nálevka (CZ), Pipilotti Rist (CHE), Janek Rous (CZ), Lucia Sceranková (CZ). Místo konání: Galerie

MeetFactory

Feiko Beckers (NL): Pomalý a postupný | Galerie Kostka představuje práci nizozemského umělce

Feiko Beckerse, který pracuje především v médiích videa a performance. Od konce roku 2012 je

rezidentem programu Le Pavilion pařížského Palais de Tokyo. Místo konání: Galerie Kostka

Otevřené ateliéry rezidentů MeetFactory | Umělci rezidenčního programu MeetFactory představí

svoji tvorbu. Seznam rezidentů: Boris Dornbusch (DE), Judy Ross (DE), Masaru Iwai (JPN), Joaquin

Segura (MEX), Alexandra Landré (NL), Taf Hassam (NL), Michelle Levy (US), Matěj Al Ali (CZ), Viktor

Valášek (CZ), Milou Veiling (NL). Místo konání: Rezidenční patro

čas: 19.00–24.00

3xR, Galerie NE | Kontejnerová Galerie NE – galerie osobností, které se nebály jít proti proudu.

Vyjádřit zápor, odmítnutí, nesouhlas. Nedovolit, co jiní mají za samozřejmé, nemyslet v běžných

pojmech, nechtít, po čem ostatní touží. Říci: NE! Lidé, kteří řekli NE. Jsme jejich Galerie.

Projekt 3xR je atraktivní forma demonstrace, zaměřena na nakládání s odpady v naší společnosti.

Místo konání: Dvorek MeetFactory

Doprovodný program

Design Café (art videa, chillout) | Místo konání: Hudební sál

čas: 19.00–23.00

Performance umělce Masaru Iwai (JP) | Místo konání: Galerie MeetFactory

čas: 19.00–01.00

Kreativní projekce, ve spolupráci s festivalem Lunchmeat

Místo konání: Galerie Zeď

čas: 21.30–22.30

Veřejný dům – Noční šichta | Třetí letošní Veřejný dům v rámci Pražské muzejní noci otevře

všechna zákoutí MeetFactory v „továrním“ hávu. Zatančete si na podnikovém večírku s Tea Jay

Ivem, povečeřte v naší UHO kantýně a při odchodu si „odpíchněte“. Zažijte umění jinak!

čas: 19.00–03.00

Afterparty Muzejní noci – kolektiv DJs | Místo konání: Hudební sál

čas: 23.00-03.00

76 77


Komentované prohlídky

Kurátorka Karina Kottová představí výstavu „Zbytečný úklid“.

Místo konání: Galerie MeetFactory | čas: 20.00–20.30, 22.00–22.30

Kurátorka Alexandra Landré (NL) představí výstavu „Pomalý a postupný“.

Místo konání: Galerie Kostka | čas: 21.00–21.20

Exhibitions

Needless Cleanup | Cleaning and destruction can be seen as two basic principles within the

duality of Apollonian and Dionysian, yin and yang. The key interest of this show is the transmission

from one to another: from order to chaos, from serenity to uncontrolled passion.

Masaru Iwai (JP), Kristýna a Marek Milde (CZ/US), Jan Nálevka (CZ), Pipilotti Rist (CHE), Janek Rous

(CZ), Lucia Sceranková (CZ). MeetFactory Gallery

Feiko Beckers (NL): Slow and Gradual | Kostka Gallery proudly presents Slow and Gradual by

the Dutch Artist Feiko Beckers. Beckers is a visual artist, primarly working in the fields of videoart

and performance.

Kostka Gallery

Open Studios of the MeetFactory artists-in-residence | Boris Dornbusch (DE), Judy Ross (DE),

Masaru Iwai (JPN), Joaquin Segura (MEX), Alexandra Landré (NL), Taf Hassam (NL), Michelle Levy

(US), Matěj Al Ali (CZ), Viktor Valášek (CZ), Milou Veiling (NL). Residency floor

time: 7.00 p. m.–12 a. m.

3xR, Gallery NE | Gallery NE: gallery of the personalities who wasn't afraid to go upstream. To

express negativity, rejection denial. Don't allow what the others consider granted, don't think in

usual concepts, don't want what the others desire. To say: NO! People who said NO. We are the

Gallery of theirs.

Reduce, Renovate, Recycle: project 3xR is an attractive demonstration focused on ways our society

can deal with waste. MeetFactory´s backyard

Accompanying events

Design Café (art videos, chillout zone) | Music Hall | 7.00 p. m.–11 p. m.

Performance by Masaru Iwai (JP) | MeetFactory Gallery | 7.00 p. m.–1.00 a. m.

Creative outdoor visuals in cooperation with Lunchmeat festival | Wall Gallery

9.30 p. m.–10.30 p. m.

Public House – Night Shift | This year’s third Public House will take place during the Prague Museum

Night and again will open up all parts of MeetFactory, this time in factory theme. Come dance at

the corporate summer party, taste the slurry gravy from our canteen and don’t forget to mark your

attendance card when leaving! | time: 7.00 p. m.–3.00 a. m.

Prague Museum Night Afterparty: collective DJs | Music Hall | time: 11.00 p. m.–3.00 a. m.

Guided tours

Guided tour of the exhibition Needless Cleanup with the curator Karina Kottová

MeetFactory Gallery | time: 8.00 p. m.–8.30 p. m., 10.00 p. m.–10.30 p. m.

Guided tour of the exhibition Slow and Gradual with the curator Alexandra André (NL)

Kostka Gallery | time: 9.00 p. m.–9.20 p. m.

Tramvaj má na přechodu vždy přednost!

Kamarádka Zebra radí:

PŘECHÁZEJTE POUZE TAK,

ABYSTE SE VYHNULI

NEBEZPEČNÝM SITUACÍM!

Zákon přírody říká,

že silnější vyhrává.

V dopravě platí, že

tramvaj má na přechodu

pro chodce přednost!

Tramvaj má na rozdíl od ostatních

dopravních prostředků přednost

i na přechodech pro chodce!

78 79


Seznam institucí | List of Institutions

1 | Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden 22

Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry | Greenhouse Fata Morgana and Vineyard of St. Clare

2 | Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute 14

Galerie Bulharského kulturního institutu | Gallery of Bulgarian Cultural Institute

3 | Dům národnostních menšin | House of National Minorities 29

4 | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture, CTU in Prague 67

5 | Francouzský institut v Praze | French Institute Prague 31

6 | Francouzský institut v Praze | French Institute Prague 33

Galerie 1

7 | Galerie Akademie múzických umění v Praze 48

Gallery of the Academy of performing Arts in Prague

8 | Galerie Anderle | Anderle Gallery 63

9 | Galerie Emilie Paličkové | Emilie Paličková Gallery 33

10 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague 49

Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace

11 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague 10

Dům U Kamenného zvonu | The House at the Stone Bell

12 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague 8

Městská knihovna, 2. patro | Municipal Library, 2nd floor

13 | Galerie hlavního města Prahy | City Gallery Prague 22

Veletržní palác – velká dvorana | Veletržní Palace – The Great Court

14 | GALERIE/CZD | GALLERY/CZD 51

15 | Goethe-Institut | Goethe-Institut 45

16 | Kino Ponrepo | Ponrepo Cinema 51

17 | Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library 50

Galerie Montmartre | Gallery Montmartre

18 | Langhans – Centrum Člověka v tísni | Langhans – People in Need Center 26

19 | MeetFactory | MeetFactory 77

20 | Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague 8

Seznam institucí | List of Institutions

21 | Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague 65

Městská knihovna v Praze, pobočka Dejvice | Municipal Library of Prague, Dejvice branch

22 | Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM 65

Museum and Archive of Popular Music

23 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum 14

Hlavní budova | Main Building

24 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum 71

Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí

25 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum 50

Svatomikulášská městská zvonice | The Town belfry by St. Nicholas’ church

26 | Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum 55

Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Chateau

27 | Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum 57

28 | Muzeum městské hromadné dopravy v Praze | Prague Public Transport Museum 36

Vozovna Střešovice | Tram Depot Střešovice

29 | Muzeum Montanelli | Museum Montanelli 49

30 | Muzeum Policie České republiky | Museum of Czech Police 27

31 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 13

Klášter sv. Anežky České | Convent of St Agnes of Bohemia

32 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 38

Salmovský palác | Salm Palace

33 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 39

Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace

34 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 37

Šternberský palác | Sternberg Palace

35 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 35

Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School

36 | Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague 19

Veletržní palác | Veletržní Palace

37 | Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument 30

Cihelná brána, kasematy a sál Gorlice | The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall

80 81


Seznam institucí | List of Institutions

38 | Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument 30

Galerie Vyšehrad | The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)

39 | Národní muzeum | National Museum 46

České muzeum hudby | Czech Museum of Music

40 | Národní muzeum | National Museum 20

Lapidárium | Lapidary – Exhibition of Stone Monuments

41 | Národní muzeum | National Museum 26

Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum

42 | Národní muzeum | National Museum 44

Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum

43 | Národní muzeum | National Museum 43

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures

44 | Národní muzeum | National Museum 16

Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill

45 | Národní muzeum | National Museum 48

Národopisné muzeum – Musaion | Ethnographical Museum – Musaion

46 | Národní muzeum | National Museum 25

Nová budova Národního muzea | New building of the National Museum

47 | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 35

The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius

48 | Národní technická knihovna | National Library of Technology 64

49 | Národní technické muzeum | National Technical Museum 57

50 | Národní zemědělské muzeum Praha | National Museum of Agriculture Prague 60

51 | Novoměstská radnice | New Town Hall 75

52 | Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature 66

Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion

53 | Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature 63

Malá vila | The small House

54 | Poštovní muzeum | Postal Museum 13

Seznam institucí | List of Institutions

55 | Přírodovědecká fakulta UK | Charles University in Prague Faculty of Science 72

Botanická zahrada PřF UK | Botanical garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague

56 | Přírodovědecká fakulta UK | Charles University in Prague Faculty of Science 73

Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK | Hrdlička Museum of Antropology

57 | Přírodovědecká fakulta UK | Charles University in Prague Faculty of Science 71

Chlupáčovo muzeum historie Země PřF UK | Chlupáč’s Museum of Earth history

58 | Přírodovědecká fakulta UK | Charles University in Prague Faculty of Science 74

Mapová sbírka | Map

59 | Přírodovědecká fakulta UK | Charles University in Prague Faculty of Science 73

Mineralogické muzeum PřF UK | Mineral museum

60 | Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky 21

Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply

61 | The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery 21

62 | Trmalova vila | Villa Trmal 11

63 | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | Museum of Decorative Arts in Prague 40

Galerie Josefa Sudka | The Josef Sudek Gallery

64 | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | Museum of Decorative Arts in Prague 7

Hlavní budova | Main Building

65 | Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague 15

Armádní muzeum Žižkov | The Army Museum Žižkov

66 | Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague 53

Letecké muzeum Kbely | Aviation Museum Kbely

67 | Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol 46

68 | Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague 9

Klausová synagoga | The Klausen Synagogue

69 | Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague 10

Španělská synagoga | The Spanish Synagogue

82 83


Jízdní řády | Timetables

Linkový JŘ linky 1

Staroměstská 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30

23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00

Nemocnice Na Františku 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 23:09 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:42 0:52 1:02

Dlouhá třída 18:33 18:40 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 23:10 23:18 23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:43 0:53 1:03

Náměstí Republiky 18:35 18:42 18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 23:12 23:20 23:27 23:35 23:42 23:50 23:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:45 0:55 1:05

Florenc 18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 V ČASOVÉM 23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07

OBDOBÍ

Armádní muzeum 18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39

19:00–24:00 HOD.

23:16 23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:49 0:59 1:09

Vítkov 18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46 BUDE NA LINCE 23:23 23:31 23:38 23:46 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:56 1:06 1:16

JEDNOTNÝ

Armádní muzeum 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:44 0:52 1:02 1:12 1:22

INTERVAL

Florenc 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 19:46 19:54 7–8 MINUT 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:04 1:14 1:24

Náměstí Republiky 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56 23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:06 1:16 1:26

Dlouhá třída 18:57 19:04 19:12 19:19 19:27 19:34 19:42 19:49 19:57 23:34 23:42 23:49 23:57 0:04 0:12 0:19 0:27 0:34 0:42 0:49 0:57 1:07 1:17 1:27

Nemocnice Na Františku 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:10 1:20 1:30

Staroměstská 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32

Linkový JŘ linky 2

Staroměstská 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30

23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00

Veletržní palác 18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07

Výstaviště Holešovice 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 23:15 23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:48 0:58 1:08

V ČASOVÉM

Nádraží Holešovice 18:40 18:47 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 OBDOBÍ 23:17 23:25 23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:50 1:00 1:10

příj. 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 19:00–24:00 HOD. 23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:58 1:08 1:18

Trója

BUDE NA LINCE

odj. 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37 19:44 19:52 JEDNOTNÝ 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:44 0:52 1:02 1:12 1:22

Nádraží Holešovice 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00 INTERVAL 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:10 1:20 1:30

7–8 MINUT

Výstaviště Holešovice 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32

Veletržní palác 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 19:55 20:03 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:13 1:23 1:33

Staroměstská 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55 20:02 20:10 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:20 1:30 1:40

Linkový JŘ linky 3

Staroměstská 18:30 18:34 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02

23:58 0:02 0:06 0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00

Nemocnice Na Františku 18:32 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 0:00 0:04 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02

Muzeum 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 V ČASOVÉM 0:04 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:41 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06

I.P.Pavlova 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10

OBDOBÍ

0:06 0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:43 0:48 0:53 0:58 1:03 1:08

19:00–24:00

Karlov 18:39 18:43 18:47 18:51 18:55 18:59 19:03 19:07 19:11 HODIN 0:07 0:11 0:15 0:19 0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:44 0:49 0:54 0:59 1:04 1:09

Vyšehrad 18:41 18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09 19:13 BUDE NA LINCE 0:09 0:13 0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11

JEDNOTNÝ

I.P.Pavlova 18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09 19:13 19:17

INTERVAL

0:13 0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15

Hlavní nádraží 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12 19:16 19:20 4 MINUTY 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:44 0:48 0:53 0:58 1:03 1:08 1:13 1:18

Jízdní řády | Timetables

84 85

Nemocnice Na Františku 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12 19:16 19:20 19:24 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:44 0:48 0:52 0:57 1:02 1:07 1:12 1:17 1:22

Staroměstská 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10 19:14 19:18 19:22 19:26 0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:42 0:46 0:50 0:54 0:59 1:04 1:09 1:14 1:18 1:24

Linkový JŘ linky 4

Staroměstská 18:30 18:34 18:38 18:42 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02

23:58 0:02 0:06 0:10 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00

Malostranská 18:32 18:36 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 V ČASOVÉM 0:00 0:04 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02

Hradčanská 18:37 18:41 18:45 18:49 18:53 18:57 19:01 19:05 19:09

OBDOBÍ

0:05 0:09 0:13 0:17 0:21 0:25 0:29 0:33 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02 1:07

19:00–24:00

Vozovna Střešovice 18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08 19:12 HODIN 0:08 0:12 0:16 0:20 0:24 0:28 0:32 0:36 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10

Hradčanské nám 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02 19:06 19:10 19:14 19:18 BUDE NA LINCE 0:14 0:18 0:22 0:26 0:30 0:34 0:38 0:42 0:46 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11 1:16

JEDNOTNÝ

Pražský hrad 18:51 18:55 18:59 19:03 19:07 19:11 19:15 19:19 19:23

INTERVAL

0:19 0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:43 0:47 0:51 0:56 1:01 1:06 1:11 1:16 1:21

Malostranská 18:55 18:59 19:03 19:07 19:11 19:15 19:19 19:23 19:27 4 MINUTY 0:23 0:27 0:31 0:35 0:39 0:43 0:47 0:51 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20 1:25

Staroměstská 18:57 19:01 19:05 19:09 19:13 19:17 19:21 19:25 19:29 0:25 0:29 0:33 0:37 0:41 0:45 0:49 0:53 0:57 1:02 1:07 1:12 1:17 1:22 1:27

Linkový JŘ linky 5

Staroměstská 18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34

23:19 23:2623:34 23:4123:4923:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04

Karlovy lázně 18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 V ČASOVÉM 23:21 23:2823:3623:43 23:51 23:58 0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:58 1:06

Masarykovo nábřeží 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38

OBDOBÍ

23:2323:3023:3823:4523:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08

19:00–24:00

Švandovo divadlo 18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 HODIN 23:2623:3323:4123:4823:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11

Hellichova 18:43 18:50 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43 BUDE NA LINCE 23:2823:3523:4323:5023:58 0:05 0:13 0:20 0:28 0:35 0:43 0:50 0:58 1:05 1:13

JEDNOTNÝ

Malostranské náměstí 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45

INTERVAL

23:30 23:37 23:4523:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:07 1:15

Malostranská 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 7–8 MINUT 23:3323:4023:4823:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:10 1:18

Staroměstská 18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 19:42 19:50 23:3523:4223:5023:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:42 0:50 0:57 1:05 1:12 1:20


Jízdní řády | Timetables

Linkový JŘ linky 6 – Tento spoj nezajííždí do zastávky Ctěnice

Staroměstská 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50

22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50

Prosek 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 22:55 23:05 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05

V ČASOVÉM

Letňany 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 OBDOBÍ 22:59 23:09 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09

Letecké muzeum 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 19:00–24:00 23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 0:03 0:13 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13

HODIN

Ctěnice ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

BUDE NA LINCE

Letecké muzeum 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 JEDNOTNÝ 23:06 23:16 23:26 23:36 23:46 23:56 0:06 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16

Letňany 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19

INTERVAL

23:09 23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09 1:19

10 MINUT

Prosek 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22

Staroměstská 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19 20:29 20:39 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09 1:19 1:29 1:39

Linkový JŘ linky 6 – Tento spoj zajííždí do zastávky Ctěnice

Staroměstská 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 0:05 0:35

Prosek 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 0:20 0:50

Letňany 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 0:24 0:54

Letecké muzeum 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:28 0:58

Ctěnice 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 0:08 0:38 1:08

Letecké muzeum 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 0:21 0:51 1:21

Letňany 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 0:24 0:54 1:24

Prosek 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 0:27 0:57 1:27

Staroměstská 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 0:14 0:44 1:14 1:44

Linkový JŘ linky 7

Staroměstská 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30

23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:53 1:00

V ČASOVÉM OBDOBÍ

Malostranská 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32

19:00–24:00 HODIN

23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:55 1:02

Sparta 18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 BUDE NA LINCE 23:21 23:28 23:36 23:43 23:51 23:58 0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:59 1:06

JEDNOTNÝ INTERVAL

Muzejní 18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:02 1:09

7–8 MINUT

Staroměstská 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:11 1:18

Linkový JŘ linky 8

Staroměstská 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50

22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00

Korunovační 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 22:55 23:05 23:15 23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05

Pelléova 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 22:58 23:08 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 0:08 0:18 0:28 0:38 0:48 0:58 1:08

V ČASOVÉM

Dejvická 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10

OBDOBÍ

Vozovna Střešovice 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 19:00–24:00 23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53 0:03 0:13 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13

Muzeum populární hudby 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 HODIN 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20

BUDE NA

Obora Hvězda 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14 LINCE 23:14 23:24 23:34 23:44 23:54 0:04 0:14 0:24 0:34 0:44 0:54 1:04 1:14 1:24

Vozovna Střešovice 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22 JEDNOTNÝ 23:22 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22 1:32

INTERVAL

Dejvická 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 23:25 23:35 23:45 23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05 1:15 1:25 1:35

10 MINUT

Pelléova 19:07 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07 20:17 20:27 23:27 23:37 23:47 23:57 0:07 0:17 0:27 0:37 0:47 0:57 1:07 1:17 1:27 1:37

Jízdní řády | Timetables

86 87

Korunovační 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40

Staroměstská 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26 20:36 23:36 23:46 23:56 0:06 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16 1:26 1:36 1:46


Jízdní řády | Timetables

Linkový JŘ linky 9

Staroměstská 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30

23:2223:30 23:37 23:4523:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00

Karlovy lázně 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 23:2423:3223:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02

Masarykovo nábřeží 18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 23:2623:34 23:4123:4923:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04

Výtoň 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 23:3023:3823:4523:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08

Albertov 18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 23:31 23:3923:4623:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:01 1:09

88

Botanická zahrada PřF UK 18:40 18:47 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 23:3223:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10

V ČASOVÉM OBDOBÍ

Lípová 18:42 18:49 18:57 19:04 19:12 19:19 19:27 19:34 19:42 19:00–24:00 HODIN 23:3423:4223:4923:57 0:04 0:12 0:19 0:27 0:34 0:42 0:49 0:57 1:04 1:12

I. P. Pavlova 18:44 18:51 18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 BUDE NA 23:3623:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:06 1:14

LINCE

I. P. Pavlova 18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46 JEDNOTNÝ 23:3823:4623:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:53 1:01 1:08 1:16

Hlavní nádraží 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 INTERVAL 23:4123:4923:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04 1:11 1:19

7–8 MINUT

Armádní muzeum 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28 19:36 19:43 19:51 23:43 23:51 23:58 0:06 0:13 0:21 0:28 0:36 0:43 0:51 0:58 1:06 1:13 1:21

Florenc 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53 23:4523:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:00 1:08 1:15 1:23

Náměstí Republiky 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:17 1:25

Dlouhá třída 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56 23:4823:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11 1:18 1:26

Nemocnice Na Františku 18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:06 1:14 1:21 1:29

Staroměstská 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46 19:53 20:01 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:53 1:01 1:08 1:16 1:23 1:31

Linkový JŘ linky10

Smíchovské nádraží 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:35 21:50 22:05 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35 0:50 1:05

MeetFactory 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:38 21:53 22:08 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23 0:38 0:53 1:08

Smíchovské nádraží 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:42 21:57 22:12 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27 0:42 0:57 1:12

Hlavní organizátoři:

Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, Asociace muzeí

a galerií ČR

Spoluorganizátoři:

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Francouzský institut v Praze, Galerie

AMU, Galerie Anderle, Galerie Emilie Paličkové, Galerie hlavního města Prahy, GALERIE/CZD, Goethe-

Institut, Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni, MeetFactory, Městská knihovna

v Praze, Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum kávy

Alchymista, Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, Muzeum Montanelli, Muzeum Policie České

republiky, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad, Národ

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Národní technická knihovna, Národní technické

muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Novoměstská radnice, Památník národního písemnictví,

Poštovní muzeum, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Technické a dokumentační muzeum

pražské energetiky, The Chemistry Gallery, Trmalova vila, Uměleckoprůmyslové museum v Praze,

Vojenský historický ústav Praha, Zpěvácký spolek Hlahol, Židovské muzeum v Praze

Partneři akce:

Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy

Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

www.prazskamuzejninoc.cz

Layout: ViaGaudium s.r.o.

Vydala: Asociace muzeí a galerií ČR

ISBN 978-80-86611-55-6

Main organizers:

National Museum, Prague Public Transport Company, Inc., Czech Association of Museums and Galleries

Co-organizers:

Anderle Gallery, Bulgarian Cultural Institute, City Gallery Prague, City of Prague Museum, Coffee

Museum, Emilie Paličková Gallery, Faculty of Architecture – CTU in Prague, French Institute Prague,

Gallery of the Academy of Performing Arts in Prague, GALLERY/CZD, Goethe-Institut, House of National

Minorities, Charles University in Prague – Faculty of Science, Jewish Museum in Prague, Langhans –

People in Need Center, MeetFactory, Municipal Library of Prague, Museum and Archive of Popular Music,

Museum Montanelli, Museum of Czech Police, Museum of Decorative Arts in Prague, National Film

Archive, National Gallery in Prague, National Library of Technology, National Museum of Agriculture

Prague, National Technical Museum, New Town Hall, Postal Museum of the Czech Post, Prague Botanic

Garden, Prague Hlahol, Prague Public Transport Museum, Technical and Documentary Museum of

Prague Power Supply, The Chemistry Gallery, The Military History Institute Prague, The Museum of

Czech Literature, The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius, Vaclav Havel Library,

Villa Trmal, Vyšehrad National Cultural Monument

Partners of the Prague Museum Night:

Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall

The action takes place with financial support by the Ministry of Culture of the Czech Republic and

Prague City Hall.

www.prazskamuzejninoc.cz

Layout: ViaGaudium s.r.o.

Publisher: Czech Association of Museums and Galleries

ISBN 978-80-86611-55-6


Botanická zahrada hl. m. Prahy, Bulharský kulturní institut, Dům národnostních

menšin, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Francouzský

institut v Praze, Galerie AMU, Galerie Anderle, Galerie Emilie Paličkové,

Galerie hlavního města Prahy, GALERIE/CZD, Goethe-Institut, Kino Ponrepo,

Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni, MeetFactory, Městská

knihovna v Praze, Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM, Muzeum

hlavního města Prahy, Muzeum kávy Alchymista, Muzeum městské hromadné

dopravy v Praze, Muzeum Montanelli, Muzeum Policie České republiky, Národ

galerie v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad, Národní muzeum, Národ

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Národní technická knihovna,

Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Novoměstská radnice,

Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Přírodovědecká fakulta

Univerzity Karlovy v Praze, Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky,

The Chemistry Gallery, Trmalova vila, Uměleckoprůmyslové museum v Praze,

Vojenský historický ústav Praha, Zpěvácký spolek Hlahol, Židovské muzeum v Praze

V objektech NKP Vyšehrad symbolické vstupné. Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva

kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

PARTNEŘI:

13

More magazines by this user
Similar magazines