Nätverk på allvar? Vi har Sveriges bästa kurser! - Fast Lane

flane.se

Nätverk på allvar? Vi har Sveriges bästa kurser! - Fast Lane

Fast Lane

»The Cloud«

Just nu talar alla om »The Cloud« – molnet. Alla tillverkare och större aktörer

marknaden håller seminarier och konferenser där de tillsammans med sina samarbetspartners

bjuder in sina kunder för att gemensamt informera om sina speciella lösningar

och sin särskilda kompetens.

Fast Lane är ofta med dessa events. Vi är med eftersom vi aktivt hjälper till att få

visionen att bli verklighet! Varje dag utbildar vi kvalificerade tekniker i alla de olika

delar som ingår i »molnet« så att de kan förverkliga visionen. Nätverksingenjörer

Ciscos nätverkslösningar, säkerhetsexperter så vi kan köra konfidentiella data i molnet

och Back-up experter NetApps och Symantecs lösningar för datalagring. Uppstår

det problem så utbildar vi felsökning och felhantering med hjälp av t.ex. Wiresharks

produkter, så vi hjälper till – varje dag –med att göra visionen till verklighet.

Vårt namn – Fast Lanehar aldrig varit mer passande till situationen än det är just nu.

Vi är verkligen i omkörningsfilen. Under året har vi planer att öppna ytterligare ett

kontor i Norden och fyrtio (40) kontor runt om i världen, och därmed stärker vi vår

position som den enda CLSP, Cisco Learning Solutions Partner, och NetApp ALP,

Authorised Learning Partner, som är representerad i alla delar av världen där våra

leverantörer finns.

Det ökar också vår förmåga att attrahera, kontraktera och behålla de bästa instruktörerna

för att ge våra kunder de bästa leveranserna.

Med vänlig hälsning

Anders Oxelcrantz

VD Fast Lane Nordic

2 ➢ www.fastlanenordic.com | 08-410 246 80

More magazines by this user
Similar magazines