Geovetensk ap hos SKB

sgu.se

Geovetensk ap hos SKB

Geovetenskap

hos SKB

I tidsperspektivvet

2010-2020


Kommande säk

kerhetsanalyser

• Varje ny säkerhetsanalys identifierar nyya

FRÅGESTÄLLNINGAR

• Frågeställningarna kräver nya forskninggsinsatser

• Så länge som säkerhetsanalyser genomfförs

kommer det alltså att finnas behov av

forskning

• OOmfattningen f tt i liksom lik ämnesområden ä åd ka kan

kkomma att ttvariera i


VVerksamhetsplanering k h t l i

Fud

HUR U sskall a vi

göra

KBS

3-V

SR Site

SFR

Utbyggnad

KBS

3-H

SFL

ÅR

2009 2010 2011

Platsval

2009.07.0

Linjerapp

till SR-Site

2009.04.01

Fud 2010

P PSAR

SR-Site

Arbeten enl. tidsplan för

Complementary studies 3H

Ansökan

2010.12

Framtagning av underlag

för

ansökan SFR Utbyggnaden

Beslut om

fullskaleförsök

3H

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fud 2013

Uppdatering av

SR-Site

enligt SSM

yttrande

Långsiktig säkerhet

klar för ansökan

SFR Utbyggnaden

Beslutsunderlag

Förstudie och

Långsiktig

säkerhet SFL

Tillstånd

enl. KTL

Tillåtlighet

enl. MB

PSAR till SSM

2014.07.01

Trolig

byggstart

16.06.30

Ev. Framtagning

av underlag för

ansökan 3H

(PSAR)

Generisk

säkerhetsanalys

3

SFL

Ev. Ansökan till

SSM av KBS-3H


Nuclear power

plant

Medical care, industry

and research

Spent nuclear fuel

m/s Sigyn

Operational

waste

SKB’s SKB s

system

Centraal

interim

storage for spent

nuclear fuuel

(Clab)

Encapsulation

plant

Final repossitory

for radioactive

operational waste

Final repository for

spent t nuclear l fuel f l


Canister

Retrieval Test

TBT

Slurrying Test

LTDE

Lasgit

Äspö Hard Ro ck Laboratory

Vertical Pillar Sttability

Disposal Experimment

Backfill and

Plug Test

Colloid Project

Truee-1

-220 m

-340 m

-450 m

Rex Project

Horizontal

Disposal p

RNR Experiment

True Block Scale

Prototype

Repository

Two-phase Flow

Lot

RNR Experiment

Microbe Project

Matrix Fluid Chemistry

Experiment


Final Repository for Radioactive Radioac ctive Operational Waste, SFR


Decommissi

Decommissioning ioning waste

• Fi Final l disposal di l of f decommissioning d i i i waste t

at final repository for operational waste.

• Final repository for operational waste will

double in size. size

• Can be operational in 2020:

site investigation, design, application,

licensing, permission and building will

take around 12–15 years.


Site invesstigations

Ecological inventories


Site inves investigations stigations


Fine-grained g

granite

Greenstone

Investigation at Äspö 198

86–90: 86 90: a learning process

Prediction

Småland

granite

Rock types

Fine-grained g

granite

Greenstone

Outcoome

ÄÄspö diorite ÄÄspö

ddiorite

Th The prediction di ti from f

the site investigation

were accurate

Småland

granite

Deformation zones

Deformation zones larger than 5 m

Prediction

Outcome

Tunnel


Site Descripptive

Modelling

Inveestigations

Database

Pi Primary data dt (measured ( ddt data, cal l llculated l t dvalues l and d conceptual t lassumptions) ti )

Geology

Integrative, discipline specific

Interpretation of geometries

and properties interpretation p

Rockmechanics

Thermal

properties

Sitedesccriptive

model

Geometry

(Struuctural

geology)

EEcosystem

Site ddescription

Hydrogeochemistry

Transportation

properties

Hydrogeology

Method-specific

interpretation

“Datawash”, computations

Integrative, iterative

Cross disciplinary

interpretation


Site des scription

• An integrated description of the site and its r regional r environments with respect

to current state and naturally ongoing processses

that can be used for design and

safety assessment. It contains:

– Primary investigation data are stored in

n SICADA (0 (0-4D) 4D) and GIS (2D) (2D).

– A site descriptive model in GIS (2D) annd

RVS (3D)

– A text providing site understanding

Site description p

=

+


• Regulatory risk criterion:

Regulatory g yrrequirements

q

– The annual risk of harmful effects aft fter closure must not exceed 10

representative individual in the group

−6 for a

p exposed to the greatest risk.

– “Harmful effects” refer to cancer andd

hereditary effects.

– Risk limit corresponds to roughly 1% % of dose from natural background radiation

in Sweden Sweden.

– Applicable 100,000 years after closurre

• Time scale for the assessment: One m million m years


Forsm mark

Priority area for site inve estigation

SFR

IIndustrial d t i l area ffor ddeep repository

it


KBS-3 KBS 3 förvar ret i Forsmark

• Förbereds inom kärnbränsleprogrammet t

• Bemanningen kommer successivt att föörstärkas

med ett flertal personer årligen

fram till byggstart

• Innehåller geotekniska undersökningar med start redan i år

• Behöver ett utarbetat detaljundersökninggsprogram

som är färdig utvecklat och

testat till byggstart byggstart.

More magazines by this user
Similar magazines