Views
5 years ago

LilyPond Beginnershandleiding

LilyPond Beginnershandleiding

The padding property. .

The padding property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 The right-padding property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 The staff-padding property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 The self-alignment-X property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 The staff-position property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 The extra-offset property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 The positions property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 The force-hshift property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.5.3 Real music example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.6 Further tweaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4.6.1 Other uses for tweaks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Tying notes across voices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Simulating a fermata in MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.6.2 Using variables for tweaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4.6.3 Style sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4.6.4 Other sources of information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4.6.5 Advanced tweaks with Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Appendix A Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A.1 Single staff templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A.1.1 Notes only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A.1.2 Notes and lyrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A.1.3 Notes and chords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A.1.4 Notes, lyrics, and chords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A.2 Piano templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 A.2.1 Solo piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 A.2.2 Piano and melody with lyrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 A.2.3 Piano centered lyrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 A.3 String quartet templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 A.3.1 String quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 A.3.2 String quartet parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 A.4 Vocal ensembles templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 A.4.1 SATB vocal score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 A.4.2 SATB vocal score and automatic piano reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 A.4.3 SATB with aligned contexts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 A.4.4 SATB on four staves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 A.4.5 Solo verse and two-part refrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 A.4.6 Hymn tunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 A.4.7 Psalms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 A.5 Orchestral templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 A.5.1 Orchestra, choir and piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 A.6 Ancient notation templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 A.6.1 Transcription of mensural music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 A.6.2 Gregorian transcription template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 A.7 Other templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 A.7.1 Jazz combo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Appendix B GNU Free Documentation License . . . . . . . . . . . 183 Appendix C LilyPond register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 iii

Hoofdstuk 1: Leerboek 1 1 Leerboek Dit hoofdstuk is de basisinleiding voor het werken met LilyPond. 1.1 Het compileren van een bestand Deze paragraaf introduceert het “compileren”—het verwerken van LilyPond-invoerbestanden (geschreven door jouzelf) voor het produceren van uitvoerbestanden. 1.1.1 Invoer schrijven “Compileren” is de term die gebruikt wordt voor het verwerken van een invoerbestand in LilyPond-formaat voor het produceren van één of meer uitvoerbestanden. Uitvoerbestanden zijn gewoonlijk PDF (om te printen of te bekijken), MIDI (om af te spelen), en PNG (for online gebruik). LilyPond-invoerbestanden zijn gewone tekstbestanden. Dit is een voorbeeld van een eenvoudig invoerbestand: \version "2.17.21" { c' e' g' e' } De grafische uitvoer is: ☛ ✟ Note : Noten en liedteksten in LilyPond invoer moeten altijd binnen accolades staan. Om ambiguïteit te voorkomen moeten deze accolades altijd los staan, d.w.z. omgeven zijn door witruimte, of aan het begin of einde van een regel staan. In sommige voorbeelden in deze handleiding zijn ze weggelaten, maar vergeet ze niet te gebruiken in je eigen muziek! Voor meer informatie over hoe voorbeelden worden afgebeeld in deze handleiding, zie Sectie 1.4 [Het lezen van de handleidingen], pagina 19. ✡ ✠ LilyPond-invoer is hoofdlettergevoelig. ‘{ c d e }’ is geldige invoer; ‘{ C D E }’ zal een foutmelding geven. Het produceren van uitvoer Hoe je uitvoer produceert, is afhankelijk van je operating systeem en van de programma’s die je gebruikt. • Sectie 1.1.2 [MacOS X], pagina 2 Sectie 1.1.2 [MacOS X], pagina 2 (grafisch) • Sectie 1.1.3 [Windows], pagina 6 Sectie 1.1.3 [Windows], pagina 6 (grafisch) • Sectie 1.1.4 [Commandoregel], pagina 13 Sectie 1.1.4 [Commandoregel], pagina 13 (commandoregel) Er zijn verscheidene andere tekst-editors beschikbaar met specifieke LilyPond-ondersteuning. Voor meer informatie, zie Sectie “Eenvoudiger bewerken” in Algemene Informatie. ☛ ✟ Note : Als je LilyPond voor de allereerste keer draait, kan dat een minuut of twee duren omdat alle systeemfonts eerst moeten worden geanalyseerd. De volgende keer draait LilyPond veel sneller! ✡ ✠

 • Page 1 and 2: LilyPond Beginnershandleiding Het L
 • Page 3: 3.1.4 On the un-nestedness of brack
 • Page 7 and 8: Hoofdstuk 1: Leerboek 3 Uit de menu
 • Page 9 and 10: Hoofdstuk 1: Leerboek 5 Stap 3. Bek
 • Page 11 and 12: Hoofdstuk 1: Leerboek 7 Stap 1. Maa
 • Page 13 and 14: Hoofdstuk 1: Leerboek 9 Stap 2a. Co
 • Page 15 and 16: Hoofdstuk 1: Leerboek 11 Het PDF-be
 • Page 17 and 18: Hoofdstuk 1: Leerboek 13 1.1.4 Comm
 • Page 19 and 20: Hoofdstuk 1: Leerboek 15 Relatieve
 • Page 21 and 22: Hoofdstuk 1: Leerboek 17 4 3
 • Page 23 and 24: Hoofdstuk 1: Leerboek 19 • Uitdru
 • Page 25 and 26: Hoofdstuk 1: Leerboek 21 • Voorda
 • Page 27 and 28: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 29 and 30: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 31 and 32: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 33 and 34: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 35 and 36: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 37 and 38: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 39 and 40: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 41 and 42: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 43 and 44: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 45 and 46: Hoofdstuk 2: Algemene muzieknotatie
 • Page 47 and 48: Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten
 • Page 49 and 50: Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten
 • Page 51 and 52: Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten
 • Page 53 and 54: Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten
 • Page 55 and 56:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 57 and 58:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 59 and 60:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 61 and 62:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 63 and 64:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 65 and 66:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 67 and 68:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 69 and 70:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 71 and 72:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 73 and 74:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 75 and 76:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 77 and 78:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 79 and 80:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 81 and 82:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 83 and 84:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 85 and 86:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 87 and 88:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 89 and 90:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 91 and 92:

  Hoofdstuk 3: Fundamentele concepten

 • Page 93 and 94:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 89 The

 • Page 95 and 96:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 91 The

 • Page 97 and 98:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 93 Zie

 • Page 99 and 100:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 95 mak

 • Page 101 and 102:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 97 4.2

 • Page 103 and 104:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 99 Zie

 • Page 105 and 106:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 101 }

 • Page 107 and 108:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 103 }

 • Page 109 and 110:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 105

 • Page 111 and 112:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 107 }

 • Page 113 and 114:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 109 In

 • Page 115 and 116:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 111 \o

 • Page 117 and 118:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 113 5

 • Page 119 and 120:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 115 Sl

 • Page 121 and 122:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 117

 • Page 123 and 124:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 119 si

 • Page 125 and 126:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 121 b2

 • Page 127 and 128:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 123 st

 • Page 129 and 130:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 125 Th

 • Page 131 and 132:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 127 }

 • Page 133 and 134:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 129 Th

 • Page 135 and 136:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 131 }

 • Page 137 and 138:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 133 }

 • Page 139 and 140:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 135 \s

 • Page 141 and 142:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 137 \s

 • Page 143 and 144:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 139

 • Page 145 and 146:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 141 %%

 • Page 147 and 148:

  Hoofdstuk 4: Tweaking output 143 7)

 • Page 149 and 150:

  Appendix A: Templates 145 \melody }

 • Page 151 and 152:

  Appendix A: Templates 147 \score {

 • Page 153 and 154:

  Appendix A: Templates 149 } \layout

 • Page 155 and 156:

  Appendix A: Templates 151 %%%%% (Th

 • Page 157 and 158:

  Appendix A: Templates 153 Violin 1

 • Page 159 and 160:

  Appendix A: Templates 155 hi

 • Page 161 and 162:

  Appendix A: Templates 157

 • Page 163 and 164:

  Appendix A: Templates 159 altonotes

 • Page 165 and 166:

  Appendix A: Templates 161 } \clef "

 • Page 167 and 168:

  Appendix A: Templates 163 > % End S

 • Page 169 and 170:

  Appendix A: Templates 165 dot = \ma

 • Page 171 and 172:

  Appendix A: Templates 167 A.5 Orche

 • Page 173 and 174:

  Appendix A: Templates 169 } \new St

 • Page 175 and 176:

  Appendix A: Templates 171 } \overri

 • Page 177 and 178:

  Appendix A: Templates 173 tenorNote

 • Page 179 and 180:

  Appendix A: Templates 175 } } } Dis

 • Page 181 and 182:

  Appendix A: Templates 177 \header {

 • Page 183 and 184:

  Appendix A: Templates 179 } trombon

 • Page 185 and 186:

  Appendix A: Templates 181 } down =

 • Page 187 and 188:

  Appendix B: GNU Free Documentation

 • Page 189 and 190:

  Appendix B: GNU Free Documentation

 • Page 191 and 192:

  Appendix B: GNU Free Documentation

 • Page 193 and 194:

  Appendix B: GNU Free Documentation

 • Page 195 and 196:

  Appendix C: LilyPond register 191 \

 • Page 197 and 198:

  Appendix C: LilyPond register 193 L

 • Page 199:

  Appendix C: LilyPond register 195 t

IV Seminar on Technology for Road Pricing
in Contributor's Guide - LilyPond
“Compiling” in Contributor's Guide - LilyPond
Section “slur” in Music Glossary - LilyPond
PDF of MusicXML regtests for 2.17.24 - LilyPond
Section “Troubleshooting” in Application Usage - LilyPond
PDF of regtests for 2.16.2 - LilyPond
in General Information - LilyPond
Lilypond, a system for automated music engraving - CiteSeerX
in General Information - LilyPond
Jesu, meine Freude - LilyPond
OrchestralLily: A Package for Professional Music ... - LilyPond
Screech and boink - LilyPond
LilyPond Essay on automated music engraving
in Music Glossary - LilyPond