Views
5 years ago

och grundvattenanalyser för 2008 (rapport 1 av 4)

och grundvattenanalyser för 2008 (rapport 1 av 4)

och grundvattenanalyser för 2008 (rapport 1 av

Rapport T0815109 A Sida10(11) RAHXO~56YH * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket OV-6 samt vinylklorid. Bestämning av klorerade alifater enligt metod DIN EN IS010301 F4. Mätning utförs med head-space GC-ECD. 2 Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av bensen, toluen, etyl bensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. Mätning utförs med GC-MS. 3 Paket OV-3A. Bestämning av klorerade pesticider, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468. Proven extraheras med hexan och renas på Florisil-kolonn. Mätning utförs med GC-ECD på två kolonner med olika polaritet. 4 Paket OV-9A. Bestämning av fenoxisyror enligt DIN 38407 F14. Extraktion med metanol samt derivatisering med svavelsyra. Mätning utförs med GC-MS. Tillägg till paket OV-9A. Bestämning av pendimetalin. Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av dinoseb. Mätning utförs GC-MS. 5 Paket OV-7. Bestämning av klorfenoler. Efter fast-fas extraktion samt derivatisering utförs mätning med GC-MS. Utf' 1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Strasse 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAR ackrediterat laboratorium (Reg.nr. DAC-P-0040-97-10). DAR är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfe 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det ljeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box 511 183 25 Täby Sweden Webb: www.alsglobal.se E-post: info.ta@alsglobal.com Tel: + 46 8 52 77 5200 Fax: + 46 8 768 3423 , C),,,_Y--"l Andreas Fredman Kemist TheALS Laboratory Group

Grade 10 - 4 Sept - Ave Velocity & Acceleration.notebook 1 ...
Page 1 The safe choice Av. Marquès de Tomar, n° 2 - 4° Piso 1050 ...
October 2008 / NEW-102 / PAGE 1 OF 4 D1
June 1-4, 2008 - Shutdowns - Turnarounds - Outages - STO ...
Summer 2008 - Vol. 3 No. 1 - National Association of Extension 4-H ...
FNHC Infobulletin Volume 1 Issue 4 | December 2008 - First Nations ...
Issue 4 - 1-11-2008 4th Edition Winter - Louella Belle
Summer 2008 - Vol. 3 No. 1 - National Association of Extension 4-H ...
Volume 4 Issue 1 First Quarter 2008 Super ... - Hardcore Gamer
June 1-4, 2008 Pennsylvania Convention Center ... - STC SIGs
Kódex Bulletin 2008/4-2009/1 January Nr. 8. - EPA
Rapport från "Ungdomsgruppen" - Institutionen för naturgeografi och ...
Rapporter som påvisar risker för ohälsa av högfrekventa elektriska ...
JANNE Sida 1 av 5 2008-08-13 Syskon i Herren ... - Elvor och Janne
policy för habilitering och rehabilitering av personer med synskador
Bestämning av fetthalt i kött och köttprodukter med överkritisk ...
Sida 1 av 4 2010-05-25 http://www.eurodragster.com/santapod ...
1 HÖGSKOLAN I KALMAR KURSPLAN Institutionen för Kemi och ...
Download Working Paper 2008 no.4 - Institutet för Framtidsstudier
utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender
Bilaga 1. Mallar etc för bedömning av studiernas kvalitet - SBU
Stipendieutdelning ur Hankens fonder våren och sommaren 2008 1/4
Sida 1 av 8 Articles 2008-07-22 http://www.mocterranordica.org/eng ...
Del 1 Montera box och skapa en spegling av katalogen. Länkar för ...
Huvudidentitet Sida 1 av 2 2004-12-28 - Round Table Sweden
P81132 N Sheet 1 of 4 273 Branchport Ave ... - Cooper Industries
4 AV to 1 QAM - Blonder Tongue Laboratories Inc.