Views
4 years ago

Emerging animal diseases: from science to policy - Favv

Emerging animal diseases: from science to policy - Favv

transmitted infections

transmitted infections or with wildlife associated pathogens), on a European and national scale, in order to give the necessary impulses to the scientific world and the sector. A better coordination of research programmes between different public funders in that respect seems necessary. 78

Samenvatting Voor het jaarlijks communicatie event van het Wetenschap- pelijk Comité van het FAVV werd, in samenwerking met het Directoraat-generaal Controlebeleid, gekozen voor de organisatie van een internationaal colloquium met als thema “Opkomende dierziekten: van wetenschap tot beleid”. Het programma was opgebouwd rond drie hoofdthema’s: risicoevaluatie van opkomende dierziekten, risicomanagement en voorbeelden van opkomende dierziekten. Gerenommeerde sprekers werden uitgenodigd om de visie van verschillende internationale organisaties op dit uitdagende thema toe te lichten. Tijdens het eerste gedeelte kwam het aspect van risico beoordeling van opkomende dierziekten aan bod. Dr. C. Planté (OIE) hechtte veel aandacht aan het wereldwijd versterken van de diergeneeskundige en medische infrastructuur teneinde de nieuwe pathogene organismen die zich manifesteren op het grensvlak tussen mens, huisdier en wilde fauna te beheersen. Dr. L. King (CDC) ging dieper in op de onderliggende oorzaken achter het opkomen van nieuwe ziekten die vaak te maken hebben met sociaal-economische krachten en aanpassingen van het menselijke gedrag. Om in deze context een optimale gezondheid voor mens en dier te kunnen bereiken zijn nieuwe globale benaderingen van risico-evaluatie en risico management noodzakelijk. Dr. H. Deluyker (EFSA) gaf meer uitleg over de coördinerende activiteiten van EFSA bij de risico-evaluatie en epidemiologische studie van de recente Blauwtong uitbraak en benadrukte het belang van een pro-actieve benadering van opkomende gevaren in de voedselketen. EFSA heeft een speciale eenheid opgericht die zich zal bezighouden met opkomende risico’s. Prof. J.-P. Van Ypersele (UCL) gaf meer uitleg bij het effect van klimaatverandering op het opkomen van ziekten bij mens en dier. In het tweede deel werd dieper ingegaan op de aspecten van risico beheer. Dr. B. Van Goethem (EC) sprak over het vernieuwde EU beleid in verband met dierziektebestrijding waarbij het accent zal gelegd worden op een meer preventieve aanpak ondersteund door prioriteitsstelling, een gemoderniseerde regelgeving, betere opsporing en bewaking van dierziekten, waakzaamheid voor opkomende dierziekten en meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dr. P. Kerkhofs (CODA) benadrukte het cruciale belang van een vroegtijdige opsporing van opkomende dierziekten waarbij verschillende actoren in de voedselkolom grote verantwoordelijkheid dragen. Goed uitgeruste diagnostische laboratoria spelen hierbij een sleutelrol. In het derde gedeelte werden enkele voorbeelden toegelicht van opkomende dierzieken. Dr. F. Koenen (CODA) sprak over de voortdurende dreiging die uitgaat van klassieke varkenspest en dit ondermeer als gevolg van persistentie van het virus bij wilde varkens. De vroegtijdige diagnose van klassieke varkenspest blijft bijzonder moeilijk. Hij benadrukte tevens het belang van vaccinatie van de wilde varkenspopulatie. Dr. S. Lecollinet (AFSSA) ging dieper in op het zoönotische West-Nijl virus dat endemisch voorkomt in bepaalde regio’s in Europa. Dr. F.G. Davies (FAO) gaf meer uitleg over een ganse reeks van virale dierziekten die via insecten worden overgedragen. De overwintering van het blauwtong virus heeft aangetoond dat de insleep van een aantal exotische

Emerging Diseases – highlights from Eurosurveillance
EMERGING INFECTIOUS DISEASES
An overview of emerging mosquito borne diseases, globalization ...
The impact of environmental change on Emerging infec ous diseases
From emergence of adaptation policy to challenges of ... - BaltCICA
Foreign Animal Disease?? - Veterinary and Biomedical Sciences
Climate Change: Emerging Policy Framework - Federal Transit ...
Emerging Infectious Diseases - Springer Publishing
Science education policy-making: eleven emerging issues; 2008 - OEI
HOW EMERGING MARKETS ARE CHANGING EXPATRIATE POLICIES
International Meeting on Emerging Diseases and ... - EpiSouth
Animal and plant disease policy for the 21st century - Relu ...
Emerging Diseases - University of Georgia College of Veterinary ...
The Center for Tropical and Emerging Global Diseases is making ...
Emerging Nations - School of Social Sciences - University of ...
Global Animal Auto-Immune Disease Diagnostics Market, 2016 – 2024
Impact Investing In Emerging Countries: Insights from the Due ...
Bisphenol A, from Science to Policy
GEMs: Insights from Emerging Markets (July 2011) - WPP.com
National and International Climate Protection Policy from an ...
Growing concerns: animal and plant disease policy for the 21st century
Why do we care about CO² emissions – science and policy overview
Drug policy reform – From evidence to practice Session ... - Diogenis
Macroeconomic policy regimes in emerging market ... - IPE Berlin
Perspectives from Emerging Markets - Pharmafutures
outcomes document - Federation of Animal Science Societies
Linking Science, Development and Policy Communities to Address ...
animal transboundary and emerging diseases - Agricultural ...
Emerging diseases and animal production, by Dr D. Martinez - Inra
avian influenza and emerging animal diseases of relevance in ... - OIE