Views
5 years ago

SECTION X / SECTIE X (Regulation (EC) N° 1069/2009 ... - Belgium

SECTION X / SECTIE X (Regulation (EC) N° 1069/2009 ... - Belgium

SECTION X / SECTIE X (Regulation (EC) N° 1069/2009 ... -

Registration number Registratienummer Numéro d’enregistrement SECTION X / SECTIE X (Regulation (EC) 1069/2009, art 17(1), 18(1), 18(2)) REGISTRATED USERS OF ANIMALS PY-PRODUCTS AND DERIVED PRODUCTS FOR SPECIFIC PURPOSES 1 Last amendment / Laatste update / Dernière mise à jour: 11.02.2013 GEREGISTREERDE GEBRUIKSER VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN OF AFGELEIDE PRODUCTEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN UTILISATEURS ENREGISTRES DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU PRODUITS DERIVES POUR DESTINATIONS SPECIFIQUES Name Naam Nom Town Stad Ville Category Categorie Catégorie Activities Activiteiten Activités BE 705/0014 Ablynx nv 9052 Zwijnaarde I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0007 ActoGenix 9052 Zwijnaarde I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 704/0009 ADF De Pooter – Van Eetvelde BE 705/0011 Advanced Technology Corporation Product types Producttypes Types de produits OTHER OTHER 6990 Ny - Hotton III OTHER (EDU) OTHER 4000 Liège I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0096 ADx NeuroSciences 9052 Zwijnaarde I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0055 Algonomics nv 9052 Zwijnaarde I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 703/0001 Aptec Diagnostics NV 9100 Sint-Niklaas III OTHER (DIAGNOSTICS) BE 705/0100 Argen-X 9052 Zwijnaarde I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0086 Arsia 5590 Ciney I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0087 Arsia 4431 Loncin I + II + III OTHER (RECHEARCH) BE 705/0088 Arsia 7000 Mons I + II + III OTHER (RECHEARCH) OTHER OTHER OTHER Associated activities Aanverwante activiteiten Activités associées Remarks Opmerkingen Remarques CHAN Procedure OTHER CHAN OTHER OTHER OTHER OTHER

SECTION IX / SECTIE IX (Regulation (EC) N° 1069/2009, art ... - Favv
Regulation (EC) No 596/2009 of the European ... - EUR-Lex