Untitled

fellergermany.de

Untitled

1. Power cord and plug

2. Tray handle

3. Oven feet

4. “OK” button

5. “Turning” button 2 ( time)

6. “MENU” button

7. “Turning” button 1 (temperature)

8. C/F switch button

.12

.13

.14

.2

.16

English

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be

followed including the following:

3.

UNITS NAME AND ASSEMBLING

9. “S” button

10. “M” button

11. LCD display screen

12. Door handle

13. Bake rack

14. Bake tray

15. Rotisserie spit and screw

16. Rotisserie handle

IMPORTANT SAFEGUARDS

EO 402

Please read these instructions carefully before use.

1. The oven needs at least 10 cm clearance space on all sides and at least 30

cm above. This is to allow adequate air circulation.

2. Keep away from children when using the set.

3. Do not operate the unit with wet hands. Insert the plug completely into

the socket.

4. Return the unit to after sale service center of Feller for repair once electric

cord is damaged.

.11

.10

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.1

.15

1


2

5. To avoid electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven

in the water, always unplug after use.

6. Always hold the plug when unplug the cord. Never pull the cord.

7. The oven body surface becomes very hot during operation. Be careful not

to burn yourself during using or after using. Use the Door Handle to open

and close the oven door.

8. Use Tray Handle to insert or remove the tray form the oven.

9. Do not put any of the following materials in or on the top of the unit:

cardboard, plastic, paper, candle or flammable materials.

10. use extreme caution when removing tray or disposing hot oil from the

tray.

11. Do not set anything heavy on the open door.

12. Never leave the oven unattended during operation.

13. Do not splash water onto the glass during or immediately after use. It

may cause the glass to break.

14. Do not put the oven close to a gas burner or other source of high

temperature or direct to an electric fan which may affect proper temperature

control.

15. This unit is for HOUSEHOLD USE ONLY.

BEFORE USE THE OVEN FOR THE FIRST TIME

1. Wash all the oven accessories with mild dish detergent rinse thoroughly

with clean water. Dry all accessories thoroughly and reassemble in the

oven.

2. Heating up the oven at MAX temperature for approximately 15 minutes

to eliminate packing odor that may remain after shipping.

3. You can use the “C/F” button to switch the temperature display by

Celsius or Fahrenheit

CLOCK SETTING

1. You can use our oven as a clock ,but everytime you cut off the power

then plug in the oven ,you need to set the clock again .

2. Once you plug in the oven ,Press “M” button ,then the the LCD will flash

with the hour display. Press “S” button to set the time(hour)

3. Press “M” button again ,then the LCD will flash with the minute display,

Press “S” button to set the time (minute)

4. Press the “M” button ,the clock setting was finished

5. You can set the clock before cooking only ,during the cooking ,you can

not set the clock,also if you cut off the oven power ,the clock setting will


not remain , you need to set again the clock when you plug in the oven

next time .

ABOUT THE OVEN WORKING FUNCTIONS

You can select below oven function for different cooking.

LED Display Oven Working Function

English Version Upper heating Down Heating Convection Rotisserie

Pizza / x x x

Convection Bake / / / x

Toast / / x x

Slow Cook x / x x

Roast / / x x

Rotisserie / x x /

Broil / x x x

Keep Warm x / / x

Defrost x x / x

HOW TO USE THE OVEN

1. Plug in the oven and place the wire rack or take tray into the oven at

position you want. The middle support guide was suggested for most of

the cooking.

2. Place food onto the wire rack or bake tray, then close the oven door.

3. Press the “MENU” button .

4. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the function you need.

5. Press the “MENU” button .

6. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the temperature you

need.

7. Turn the “Turning 2 “ button left or right to select the cooking time you

need.

8. Press the “OK” button, the LCD display will flash the timer and show the

timer counting down in one minute intervals, the oven start working.

9. For some Function ,the oven already default the best cooking time or

cooking temperature automatically ,In such case ,you can not adjust the

time or temperature .

10. When cooking finished ,the oven will beep to signal the end of the

cooking cycle .

11. Remove the food carefully with glove in hand to avoid any scald

12. Unplug the oven when finishing using .

3


4

HOW TO USE THE ROTISSERIE

1. Insert the pointed end of SPIT through skewer towards square of the spit and

secure with thumbscrew.

2. Place food to be cooked on the spit by running the spit directly through the

Center of the food.

3. Place the second skewer into the other end of the roast of poultry and secure

skewer with the thumbscrew. Check the food is centered on the SPIT.

4. Insert the point end of the spit into the Drive Socket. Make sure the square

end of the spit rests on the spit support.

5. Press the “MENU” button .

6. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the Rotisserie function

7. Press the “MENU” button .

8. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the temperature you need,

Max temperature was suggested .

9. Turn the “Turning 2 “ button left or right to select the cooking time you need.

10. Press the “OK” button, the LCD display will flash the timer and show the

timer counting down in one minute intervals, the oven start working.

11. When cooking finished ,the oven will beep to signal the end of the cooking cycle .

12. Remove the spit by placing the hooks of the rotisserie handle under the

grooves on either side of the spit, take out the left of the spit first by lifting it up

and out. Then pull the spit out of the drive socket and carefully remove the roast

from the oven. Take the food off of the spit and place it on cutting board or platter.

CLEANING

1. It is important that you clean the entire appliance after each use to

prevent and accumulation of grease and avoid unpleasant odors.

2. Use the crumb tray for clearing after cooking.

3. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning.

4. Do not immerse appliance in water or wash it under running water.

5. Removable grill, tray, can be washed as normal kitchenware.

6. Clean outside of appliance with a damp sponge.

7. Do not us abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as it will

scratch the oven body.

8. Let all parts and surface dry thoroughly prior to operate the oven.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the

non-working electrical equipments to an appropriate waste

disposal center.


Note


1. Güç kablosu ve fişi

2. Tepsi tutacağı

3. Fırın ayakları

4. “ OK “ düğmesi

5. “Çevirme” butonu 2 ( Zaman )

6. “Menü” düğmesi

7. “Çevirme” butonu 1 ( Sıcaklık )

8. C/F düğme butonu

.12

.13

.14

.15

.16

Türkçe

ÜNİTE İSİMLERİ VE MONTAJI

9. “S” düğmesi

10. “M” düğmesi

11. LCD gösterge ekran

12. Kapak kolu

13. Fırın rafı

14. Fırın tepsisi

15. Döner şiş ve vida

16. Döner şiş tutacağı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

EO 402

Elektrikli cihaz kullandığınız zaman aşağıda verilen genel güvenlik tedbirlerine

daima uymalısınız.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz.

1. Fırının iyi bir şekilde hava devir daim yapması için yanlardan en az 10 cm

ve yukarıdan en az 30 cm kadar boş bir alana ihtiyaç vardır.

2. Bu seti kullanırken çocukları uzak tutunuz.

3. Islak elle cihazı çalıştırmayınız. Elektrik fişini iyice prizine takıldığından

emin olunuz.

4. Elektrik kablosu arızalandığında Feller satış sonrası servis merkezine

götürünüz.

.11

.10

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.1

.2

1


2

5. Elektrik çarpmasına karşı fırının kablosunu, fişini ya da herhangi bir

parçasını suya batırmayınız. Kullanım sonrası elektrik fişini prizinden daima

çıkarınız.

6. Fişi prizden çekerken daima fişten tutarak çıkarınız. Asla kablodan çekerek

çıkarmayınız.

7. Kullanım esnasında fırın gövde yüzeyi çok ısınacaktır. Kullanım sırasında

veya sonrasında kendinizi yakmamanız için dikkatli olunuz. Fırını açarken ve

kaparken kapak kolunu kullanınız.

8. Tepsiyi fırından çıkarırken ya da koyarken tepsinin tutacağını kullanınız.

9. Karton, plastik, kağıt, mum veya yanıcı maddeler gibi cisimleri fırının

üzerinde bulundurmayınız.

10. Fırın tepsisinde sıcak su ve yağ var iken dikkatlice çıkarınız.

11. Açma kapağı üzerine ağır bir cisim koymayınız.

12. Kullanım sırasında fırını yalnız bırakmayınız.

13. Çalışma esnasında ya da işlem sonu hemen sonra cam kapağa su

sıçratmayınız bu durumda cam çatlayıp kırılabilir.

14. Cihazı asla bir gaz ocağı yakınına, ısı kaynaklı bir yere ve elektrikli

vantilatör yakınında tutmayınız. Bunlar cihazın sıcaklık kontrol sistemine

negatif etkide bulunabilir.

15. Bu cihaz SADECE EVDE KULLANMAK AMAÇLIDIR.

FIRININ İLK KULLANIM ÖNCESİ

1. Tüm fırın aksesuarlarını yumuşak bir deterjan ile iyice yıkayınız ve su

ile iyice durulayınız. Tüm aksesuarlarını kurulayınız ve sonra tekrar yerine

yerleştiriniz.

2. Nakliye sırasında paketlemeden dolayı kalmış kötü kokuları gidermek

için fırını 15 dakika maksimum seviyede çalıştırınız.

3. Ayrıca C/F butonunu kullanarak sıcaklık ölçü birimini de Celsius ya da

Fahrenhayt olarak ayarlayabilirsiniz

SAAT AYARLANMASI

1. Fırının saatini saat olarak kullanabilirsiniz. Yalnız elektrik kesilmesinden

sonra tekrar ayarlamanız gerekecektir.

2. Elektrik fişi takıldıktan sonra “M” butonuna basınız ve LCD de saat

göstergesi yanmaya başlayacaktır. “ S” butonuna basarak zaman ayarını

yapınız( Saat ).

3. “M” butonuna bastığınızda bu sefer LCD ekranda dakika ayar göstergesi

çıkacaktır. “ S ” butonuna basınız ve zamanı ayarlayınız ( Dakika ).

4. “M” butonuna bir daha basarak saat ayarını sonlandırmış olursunuz.

5. Saat ayarını pişirme esnasında, pişirme öncesinde yapabildiğiniz gibi ya


da hiç ayarlama yapmadan da çalıştırabilirsiniz. Elektrik kesildiğinde zaman

ayarı kalmayacaktır ve tekrar ayar yapmanız gerekecektir.

FIRININ ÇALIŞMA FONKSİYONLARI HAKKINDA

Değişik pişirimler için fırının aşağıda verilen fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

LED GÖSTERGE OFırın Çalışma Fonksiyonları

Türkçe versiyon Üst Isıtma Alt Isıtma Konveksiyon Döner

Pizza / x x x

Konveksiyon Fırın / / / x

Kızartma / / x x

Yavaş Pişirim x / x x

Rosto / x x

Döner / x x /

Izgara / x x x

Sıcak Tutma x / / x

Buz Çözme x x / x

FIRINI NASIL KULLANIRSINIZ

1. Fırının elektrik bağlantısını yapınız ve tepsiyi ya da tel rafını istenilen

şekilde fırına koyunuz. Orta bölüm en çok tavsiye edilen bölümdür.

2. Pişirilecek yiyecekleri fırın tepsisi ya da tel rafa koyunuz ve fırın kapağını

kapatınız.

3. “MENÜ” butonuna basınız.

4. “Çevirme 1 “ butonuna basarak sol ya da sağ fonksiyonlardan istediğiniz

birisine getiriniz.

5. “MENÜ” butonuna basınız.

6. “Çevirme 1 “ butonuna basarak sol ya da sağ sıcaklık ayarlarından

istediğiniz birisine getiriniz.

7. “Çevirme 2 “ butonuna basarak sol ya da sağ pişirme zaman ayarlarından

istediğiniz birisine getiriniz.

8. “OK” butonuna basınız ve bir dakikalık müddet sonra LCD ekran zaman

ayarı yanıp sönmeye başlar ve geri sayım zamanı çalışır ve fırın çalışmaya

başlamıştır.

9. Bazı fonksiyonlar da fırın en iyi pişirme zamanına ve sıcaklığına göre

otomatik olarak ayarlanmıştır. Bu durumda sıcaklık ve zamana müdahale

edemezsiniz.

10. Pişirim bittikten sonra fırından “Bip” ikaz sesi gelecektir.

11. Yaralanmalara karşı pişirilen yemeğinizi çıkarırken eldiven kullanınız.

12. Kullanma işlemi bittikten sonra elektrik fişini çıkarınız.

3


4

DÖNER ŞİŞİ NASIL KULLANIRSINIZ

1. Insert the pointed end of SPIT through skewer towards square of the spit and

secure with thumbscrew.

2. Place food to be cooked on the spit by running the spit directly through the

Center of the food.

3. Place the second skewer into the other end of the roast of poultry and secure

skewer with the thumbscrew. Check the food is centered on the SPIT.

4. Insert the point end of the spit into the Drive Socket. Make sure the square

end of the spit rests on the spit support.

5. Press the “MENU” button .

6. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the Rotisserie function

7. Press the “MENU” button .

8. Turn the “Turning 1 “ button left or right to select the temperature you need,

Max temperature was suggested .

9. Turn the “Turning 2 “ button left or right to select the cooking time you need.

10. Press the “OK” button, the LCD display will flash the timer and show the

timer counting down in one minute intervals, the oven start working.

11. When cooking finished ,the oven will beep to signal the end of the cooking cycle .

12. Remove the spit by placing the hooks of the rotisserie handle under the

grooves on either side of the spit, take out the left of the spit first by lifting it up

and out. Then pull the spit out of the drive socket and carefully remove the roast

from the oven. Take the food off of the spit and place it on cutting board or platter.

TEMİZLİK

1. Fırının yağ toplaması ve kötü kokmasına neden olmaması için her

kullanım sonrası tüm cihazı temizlemeniz önemlidir.

2. Her pişirim sonu kırıntı tepsisini temizleyiniz.

3. Temizlik öncesi elektrik bağlantısını kesiniz ve cihazın soğumasını

bekleyiniz.

4. Cihazı suya batırmayınız ya da direk olarak suda yıkamayınız.

5. Çıkarılabilinir tepsi, ızgara normal bulaşık malzemeleri gibi yıkanabilir.

6. Nemli bir süngerle cihaz dış yüzeyini siliniz.

7. Fırını temizlerken aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız bu

cihazın gövdesini çizebilir.

8. Fırını tekrar çalıştırmadan önce tüm parçalarının kurumasını sağlayınız.

ÇEVRE DOSTU ATILIM

Çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz.

Yerel yönetmeliklere saygılı olmanız gerektiğini hatırlatırız.

Çalışmayan elektrikli ev cihazlarınızı uygun atılımının yapıldığı

atık merkezine götürünüz.


Note


.دش‌دهاوخ‌هاگتسد‌ی‌هندب‌رد‌شارخ‌داجیا‌ثعاب‌،راک‌نیا‌اریز‌،دینکن

‌حوطس‌یمامت‌و‌نوآ‌یازجا‌ی‌هیلک‌ات‌دیهد‌هزاجا‌،هاگتسد‌زا‌هدافتسا‌زاغآ‌زا‌شیپ‌‌.8

.دنوش‌کشخ‌لماک‌روط‌هب‌،نآ‌ینوریب‌و‌ینورد

يطیحم تسیز لوصا اب قباطم هاگتسد نتخادنارود

!دینک‌کمک‌تسیز‌طیحم‌زا‌تظافح‌هب‌دیناوت‌يم‌امش

‌زکارم‌هب‌ار‌ينتخادنارود‌يقرب‌لیاسو‌.دینک‌هجوت‌يلحم‌تاررقم‌هب‌ًافطل

‌.دیهد‌لیوحت‌اه‌هاگتسد‌نیا‌يروآ‌عمج‌‌ی‌هژیو

6


5

.دیبای‌نانیمطا‌،نآ

.دیهد‌راشف‌ار‌)Menu(اهدرکلمع‌تسرهف‌ی‌همکد‌‌.5

‌‌.دییامن‌باختنا‌ار‌نادرگ‌هجوج‌درکلمع‌و‌دیناخرچب‌ار‌ییلااب‌رگ‌میظنت‌چیپ‌‌.6

.دینزب‌ار‌)Menu(اه‌درکلمع‌تسرهف‌ی‌همکد‌‌.7

‌ار‌بسانم‌یامد‌،تسار‌ای‌پچ‌تمس‌هب‌،امد‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ندناخرچ‌اب‌سپس‌‌.8

.دوش‌یم‌هیصوت‌رثکادح‌یامد‌زا‌هدافتسا‌اج‌نیا‌رد‌هتبلا‌،دییامن‌باختنا

‌تخپ‌نامز‌تدم‌،تسار‌ای‌پچ‌تمس‌هب‌،نامز‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ندناخرچ‌اب‌سپس‌‌.9

.دییامن‌باختنا‌ار‌زایندروم

‌هب‌زاغآ‌،رگشیامن‌ی‌هحفص‌یور‌رب‌نامز‌تدم‌،دیهد‌راشف‌ار‌»OK«‌ی‌همکد ‌.10

‌یاه‌هفقو‌اب‌ار‌دنیآرف‌نایاپ‌ات‌هدنام‌یقاب‌نامز‌سوکعم‌شرامش‌و‌هدرک‌ندز‌کمشچ

.تسا‌هدرک‌زاغآ‌ار‌اذغ‌تخپ‌درکلمع‌نوآ‌.دهد‌یم‌شیامن‌یا‌هقیقد‌کی

‌درکلمع‌نایاپ‌،هاتوک‌قوب‌یادص‌شخپ‌اب‌هاگتسد‌،هدش‌میظنت‌ِنامز‌تدم‌نایاپ‌رد ‌.11

.دنک‌یم‌ملاعا‌ار‌تخپ

‌ار‌نادرگ‌هجوج‌خیس‌ی‌هریگتسد‌یاه‌هریگ‌،نادرگ‌هجوج‌خیس‌ندروآ‌نوریب‌یارب ‌.12

‌خیس‌یپچ‌تمس‌یاهتنا‌تسخن‌،دیهد‌رارق‌خیس‌یاهتنا‌ود‌رد‌دوجوم‌یاهرایش‌ریز‌رد

‌یاهرایش‌نورد‌زا‌ار‌خیس‌لک‌سپس‌و‌دینک‌جراخ‌لاصّتا‌لحم‌زا‌،نآ‌ِندرک‌دنلب‌اب‌ار

.دییامن‌ادج‌خیس‌زا‌تّقد‌اب‌ار‌اذغ‌نونکا‌.دیروآ‌نوریب‌هاگتسد‌زا‌و‌هدرک‌جراخ‌هطوبرم

.دیهد‌رارق‌بسانم‌یفرظ‌نورد‌،خیس‌زا‌ندرکادج‌زا‌سپ‌ار‌اذغ

هاگتسد یراکزیمت

‌نورد‌یبرچ‌و‌نغور‌نوچمه‌ییاه‌یگدولآ‌ندش‌هتشابنا‌زا‌یریگولج‌روظنم‌هب‌‌.1

‌ندرکزیمت‌،هاگتسد‌نورد‌دنیاشوخان‌یاهوب‌دیلوت‌زا‌یریگ‌شیپ‌یارب‌نینچ‌مه‌و‌هاگتسد

‌‌.تسا‌یرورض‌یرما‌هدافتسا‌راب‌ره‌زا‌سپ‌هاگتسد

.دیریگب‌کمک‌اذغ‌یاه‌هدرخ‌یروآ‌عمج‌ینیس‌زا‌،هدافتسا‌زا‌سپ‌یراکزیمت‌یارب‌‌.2

‌ادتبا‌،هاگتسد‌زا‌تبقارم‌ای‌یراکزیمت‌تایلمع‌هنوگره‌ماجنا‌هب‌مادقا‌زا‌شیپ‌‌.3

.دینک‌ربص‌هاگتسد‌لماک‌ِندش‌در َس‌ات‌و‌هدرک‌جراخ‌قرب‌زیرپ‌زا‌ار‌نآ‌ی‌هخاشود

‌بآ‌نایرج‌ریز‌ار‌نآ‌و‌دیربن‌ورف‌رگید‌تاعیام‌ای‌بآ‌رد‌ار‌هاگتسد‌زگره‌‌.4

.دییوشن

‌فورظ‌ریاس‌دننامه‌و‌یناسآ‌هب‌دیناوت‌یم‌ار‌هاگتسد‌یندشادج‌ی‌هسفق‌و‌ینیس‌‌.5

.دییوشب‌هناخزپشآ

‌بوطرم‌جنفسا‌ای‌هچراپ‌هّکت‌،لامتسد‌کی‌ی‌هلیسو‌هب‌ار‌هاگتسد‌ینوریب‌حوطس‌‌.6

.دییامن‌زیمت

‌هدافتسا‌زیت‌کون‌یایشا‌ای‌هدنیاس‌و‌ربز‌یاه‌هدننک‌زیمت‌زا‌،نوآ‌ندرکزیمت‌یارب‌زگره‌‌‌.7


هاگتسد اب راک ی هوحن

‌رد‌و‌نآ‌نورد‌ار‌تخپ‌ینیس‌ای‌هسفق‌،دینزب‌قرب‌زیرپ‌هب‌ار‌هاگتسد‌ی‌هخاشود‌‌.1

.تسا‌بسانم‌تخپ‌یاهدرکلمع‌رتشیب‌یارب‌،طسو‌ت ّ یعقوم‌.دیهد‌رارق‌بسانم‌ت ّ یعقوم

.دیدنبب‌ار‌نوآ‌ِرد‌و‌هداد‌رارق‌تخپ‌ینیس‌ای‌هسفق‌یور‌رب‌ار‌ییاذغ‌داوم‌‌.2

.دیهد‌راشف‌ار‌)Menu(‌»اهدرکلمع‌تسرهف«‌ی‌همکد‌‌.3

‌زایندروم‌درکلمع‌،تسار‌ای‌پچ‌تمس‌هب‌ییلااب‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ندناخرچ‌اب‌سپس‌‌.4

.دییامن‌باختنا‌ار‌دوخ

.دینزب‌هرابود‌ار‌)Menu(اهدرکلمع‌تسرهف‌ی‌همکد‌‌.5

‌باختنا‌ار‌بسانم‌یامد‌،تسار‌ای‌پچ‌تمس‌هب‌،امد‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ندناخرچ‌اب‌‌.6

.دییامن

‌تخپ‌نامز‌تدم‌،تسار‌ای‌پچ‌تمس‌هب‌،نامز‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ندناخرچ‌اب‌سپس‌‌.7

.دییامن‌باختنا‌ار‌زایندروم

‌هب‌زاغآ‌،رگشیامن‌ی‌هحفص‌یور‌رب‌نامز‌ترابع‌،دیهد‌راشف‌ار‌»OK«‌ی‌همکد‌‌.8

‌یاه‌هفقو‌اب‌ار‌دنیآرف‌نایاپ‌ات‌هدنام‌یقاب‌نامز‌سوکعم‌شرامش‌و‌هدرک‌ندز‌کمشچ

.تسا‌هدش‌زاغآ‌،رظندروم‌درکلمع‌.دهد‌یم‌شیامن‌یا‌هقیقد‌کی

‌تروص‌هب‌،درکلمع‌یارب‌،تخپ‌ِنامز‌تدم‌و‌امد‌نیرت‌بسانم‌،اهدرکلمع‌زا‌یخرب‌رد‌‌.9

‌امش‌یدراوم‌نینچ‌رد‌؛دوش‌یم‌هداد‌شیامن‌راکدوخ‌روط‌هب‌و‌هدش‌فیرعت‌ضرف‌شیپ

.دییامن‌میظنت‌ار‌نامز‌ای‌امد‌دیناوت‌یمن

‌تخپ‌درکلمع‌نایاپ‌،هاتوک‌ییادص‌شخپ‌اب‌هاگتسد‌،هدش‌میظنت‌ِنامز‌تدم‌نایاپ‌رد‌‌.10

.دنک‌یم‌ملاعا‌ار

‌زا‌،هاگتسد‌نورد‌زا‌اذغ‌ندرک‌جراخ‌یارب‌،یگتخوس‌رطخ‌زا‌یریگولج‌روظنم‌هب‌‌.11

.دییامن‌هدافتسا‌رف‌ی‌هژیو‌یاه‌شکتسد

‌.دییامن‌جراخ‌قرب‌زیرپ‌زا‌ار‌نآ‌ی‌هخاشود‌ًامتح‌،هاگتسد‌اب‌راک‌مامتا‌زا‌سپ‌‌.12

نادرگ هجوج خیس زا هدافتسا شور

‌ار‌نآ‌و‌دیهد‌روبع‌هدنراد‌هگن‌کگنچ‌ود‌ره‌خاروس‌زا‌ار‌نادرگ‌هجوج‌خیس‌کون‌‌.1

.دینک‌مکحم‌صوصخم‌ی‌هریگ‌اب‌شیاج‌رد

‌نداتسیا‌مکحم‌یارب‌،دینزب‌خیس‌هب‌ار‌نآ‌،اذغ‌نورد‌اه‌کگنچ‌زا‌یکی‌ندرکورف‌اب‌‌.2

.دینارذگب‌اذغ‌زکرم‌زا‌تسرد‌ار‌نآ‌هک‌تسا‌رتهب‌،خیس‌یور‌رب‌اذغ‌لداعت‌ظفح‌و

‌تّقد‌،رتشیب‌ینمیا‌یارب‌.دینک‌مکحم‌ار‌نآ‌و‌هدرک‌ورف‌اذغ‌نورد‌مه‌ار‌مود‌کگنچ‌ .3

.دشاب‌هتفرگ‌رارق‌خیس‌زکرم‌رد‌ًاقیقد‌اذغ‌هک‌دینک

‌حیحص‌یریگرارق‌زا‌و‌دیهد‌رارق‌هاگتسد‌نورد‌هطوبرم‌رایش‌نورد‌ار‌خیس‌یانحنا‌‌.4

4


3

تعاس میظنت

ِندرک جراخ راب ره اب اما ،دینک هدافتسا تعاس کی ناونع هب دیناوت یم ،نوآ نیا زا .1

راب ره زا سپ نیاربانب و دنوش یم وغل تعاس تامیظنت ،قرب زیرپ زا نآ ی هخاشود

.دییامن میظنت ار تعاس هرابود دیاب ،قرب هب هاگتسد ی هرابود لاصّتا

اب رگشیامن ی هحفص ،دینزب ار »M« ی همکد ،قرب زیرپ هب هخاشود لاصتا زا سپ .2

ی همکد ،)تعاس ددع(نامز میظنت یارب .درک دهاوخ ندز کمشچ هب زاغآ ،تعاس ددع

.دیهد راشف ار »S«

هب زاغآ ،هقیقد ددع اب رگشیامن ی هحفص ،دیهد راشف ار »M« ی همکد ًادّدجم .3

.دیهد راشف ار »S« ی همکد ،)هقیقد ددع(نامز میظنت یارب ؛درک دهاوخ ندز کمشچ

.دبای یم نایاپ اج نیا رد ،هاگتسد ِتعاس میظنت لحارم ،دیهد راشف ار »M« ی همکد .4

میظنت و دینک میظنت ار نآ تعاس دیناوت یم هاگتسد ِتخپ درکلمع زاغآ زا شیپ اهنت .5

اب هک دیشاب هتشاد ه ّجوت نینچمه ؛تسین ریذپ ناکما ،هاگتسد اب اذغ تخپ نیح رد نآ

لاصّتا زا سپ دیاب و دش دهاوخ وغل زین تعاس تامیظنت ،قرب هب هاگتسد لاصّتا عطق

.دییامن میظنت ددجم ار نآ ،قرب هب نآ دّدجم

هاگتسد یاه درکلمع ی هرابرد

باختنا توافتم یاهاذغ تخپ یارب ،ار ریز لودج یاهدرکلمع زا مادک ره دیناوت یم

.دییامن

LED رگشیامن نوآ ی هدافتسا لاح رد درکلمع

یسراف لااب زا یهد ترارح نییاپ زا یهد ترارح غاد یاوه نادرگ هجوج

ازتیپ / x x x

غاد یاوه اب تخپ / / / x

ندرک هتشرب / / x x

یزپ مارآ x / x x

ندرک خرس / / x x

نادرگ هجوج / x x /

ندرک نایرب / x x x

نتشاد هگن مرگ x / / x

ییادز خی x x / x


.دییامن‌لصّتم‌قرب‌زیرپ‌هب‌،لماک‌و‌حیحص‌روط‌هب‌ار‌قرب

‌،ریمعت‌یارب‌ار‌نآ‌ًامتح‌،هاگتسد‌ی‌هخاشود‌ای‌قرب‌میس‌یگدید‌بیسآ‌تروص‌رد‌‌.4

.دیهد‌لاقتنا‌رلف‌شورف‌زا‌سپ‌تامدخ‌زاجم‌زکارم‌زا‌یکی‌هب

‌ریاس‌ای‌قرب‌میس‌،هاگتسد‌ی‌هخاشود‌زگره‌،یگتف‌رگ‌قرب‌رطخ‌زا‌یریگولج‌روظنم‌هب .5

.دیربن‌ورف‌رگید‌تاعیام‌ای‌بآ‌رد‌ار‌نآ‌یازجا

‌نوریب‌زیرپ‌زا‌و‌دیریگب‌ار‌هخاشود‌هراومه‌،قرب‌زیرپ‌زا‌هخاشود‌ندرک‌جراخ‌یارب‌‌.6

.دیهد‌ماجنا‌ار‌راک‌نیا‌،میس‌ندیشک‌اب‌دینکن‌یعس‌زگره‌،دیشکب

‌ماگنه‌رد‌،نیاربانب‌،دنوش‌یم‌غاد‌رایسب‌،نوآ‌ینوریب‌حوطس‌و‌هندب‌،درکلمع‌لوط‌رد‌‌.7

‌و‌زاب‌یارب‌هراومه‌.دیوشن‌یگتخوس‌راچد‌ات‌دینک‌طایتحا‌،نآ‌مامتا‌زا‌سپ‌ای‌تخپ

.دییامن‌هدافتسا‌نآ‌ی‌هریگتسد‌زا‌،نوآ‌رد‌ِندرک‌هتسب

‌ی‌هژیو‌ی‌هریگتسد‌زا‌هراومه‌،هاگتسد‌نورد‌زا‌تخپ‌ینیس‌ِندرک‌جراخ‌ای‌دراو‌یارب .8

.دینک‌هدافتسا‌نآ

‌ای‌ییا‌ّوقم‌و‌یذغاک‌یایشا‌،اه‌هچراپ‌،اه‌یزیمور‌،اه‌هدرپ‌دننام‌یلیاسو‌نداد‌رارق‌زا .9

‌‌.دییامن‌یراددوخ‌،نآ‌یور‌رب‌ای‌هاگتسد‌نورد‌،ریگ‌شتآ‌ِلیاسو‌و‌داوم‌ریاس

‌،نآ‌نورد‌غاد‌نغور‌نتخیررود‌ای‌،هاگتسد‌زا‌تخپ‌ینیس‌ندرک‌جراخ‌ماگنه .10

.دیهد‌جرخ‌هب‌ار‌طایتحا‌و‌تّقد‌تیاهن

‌.دییامن‌یراددوخ‌،هاگتسد‌زاب‌ِرد‌یور‌رب‌،نیگنس‌یایشا‌ِنتشاذگ‌زا‌‌.11

.دینکن‌اهر‌دوخ‌لاح‌هب‌و‌تراظن‌نودب‌،درکلمع‌نیح‌رد‌ار‌هاگتسد‌زگره‌‌.12

‌،هاگتسد‌ی‌هشیش‌یور‌رب‌،نآ‌مامتا‌زا‌سپ‌هلصافلاب‌ای‌،تخپ‌دنیآرف‌لوط‌رد‌زگره‌‌.13

.ددرگ‌نآ‌نتسکش‌ثعاب‌دناوت‌یم‌راک‌نیا‌و‌تسلااب‌هشیش‌یامد‌هک‌ارچ‌،دیزیرن‌بآ

‌،دیهدن‌رارق‌زاگ‌ِقاجا‌ی‌هلعش‌دننام‌یشیامرگ‌عبانم‌یکیدزن‌رد‌ار‌هاگتسد‌زگره‌‌.14

‌زین‌یکیرتکلا‌ی‌هدننک‌کنخ‌یاه‌نَف‌لباقم‌رد‌میقتسم‌روط‌هب‌نآ‌نتشاذگ‌زا‌نینچمه

.دنوش‌هاگتسد‌یامد‌لرتنک‌رد‌للاتخا‌زورب‌ثعاب‌دنناوت‌یم‌اهراک‌نیا‌،دییامن‌یراددوخ

.تسا‌یگناخ‌فراصم‌صتخم‌،هاگتسد‌نیا‌‌.15

هدافتسا راب نیتسخن زا شیپ

‌،زیمت‌بآ‌اب‌و‌دییوشب‌ییوش‌فرظ‌عیام‌و‌مرلِو‌بآ‌اب‌ار‌هاگتسد‌یبناج‌مزاول‌مامت‌‌.1

.دیهد‌رارق‌نوآ‌نورد‌هرابود‌و‌هدرک‌کشخ‌ار‌اهنآ‌سپس‌؛دییامن‌یشک‌بآ‌ًلاماک

‌یوب‌ات‌دینک‌نشور‌هقیقد‌15‌ًادودح‌تدم‌هب‌و‌امد‌نیرتشیب‌اب‌راک‌یادتبا‌رد‌ار‌نوآ‌‌.2

.دوش‌فرطرب‌نآ‌زا‌،یدنب‌هتسب‌هب‌طوبرم‌ ِ دنیاشوخان

‌رب‌ار‌هاگتسد‌یامد‌شیامن‌و‌یریگ‌هزادنا‌دحاو‌،»C/F«‌دیلک‌زا‌هدافتسا‌اب‌دیناوت‌یم‌‌.3

.دییامن‌میظنت‌تیاهنراف‌ای‌دارگ‌یتناس‌بسح

2


1

EO 402

12.‌

13.‌

14.‌

15.‌

16.‌

هاگتسد یازجا فیصوت

)هقیقد‌و‌تعاس‌ریغتم(»S«‌ی‌همکد‌ .9

)نامز‌رگ‌میظنت(»M«‌ی‌همکد‌‌.10

)LCD(‌رگشیامن‌ی‌هحفص‌‌.11

رد‌ی‌هریگتسد‌‌.12

تخپ‌ی‌هسفق‌‌.13

تخپ‌ینیس‌‌.14

نادرگ‌هجوج‌‌خیس‌ربنا‌‌.15

نادرگ‌هجوج‌خیس‌ی‌هریگتسد‌‌.16

ینمیا مهم یاهرادشه

‌هخاشود‌و‌قرب‌میس‌ .1

نادرگ‌هجوج‌خیس‌ .2

نوآ‌یاه‌هیاپ‌ .3

)هدش‌ماجنا‌تامیظنت‌دییات(‌»OK«‌ی‌همکد‌ .4

نامز‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ .5

»Menu«‌اهدرکلمع‌تسرهف‌ی‌همکد‌‌.6

امد‌رگ‌میظنت‌چیپ‌ .7

)C/F(‌تیاهنراف/دارگ‌یتناس‌ ِباختنا‌دیلک‌‌.8

‌.7

‌.6

‌.5

‌.4

‌.8

‌.10

‌.9

:دییامن هعلاطم تقد هب ار اه لمعلاروتسد نیا ،هدافتسا زا شیپ افطل

‌نیا‌یلااب‌زا‌رتم‌یتناس‌30‌و‌فارطا‌رد‌عنام‌نودب‌و‌دازآ‌یاضف‌رتم‌یتناس‌10‌لقادح‌‌.1

.دنک‌ادیپ‌نایرج‌نآ‌فارطا‌رد‌یناسآ‌هب‌دناوتب‌اوه‌ات‌،دیریگب‌رظن‌رد‌هاگتسد

.دیراد‌هگن‌ناکدوک‌سرتسد‌زا‌رود‌،درکلمع‌نیح‌رد‌ار‌هاگتسد‌نیا‌‌.2

‌میس‌ی‌هخاشود‌هراومه‌.دینکن‌راک‌نآ‌اب‌و‌هدرکن‌سمل‌بوطرم‌یاه‌تسد‌اب‌زگره‌‌.3

یسراف

ریز حرش هب ،ينمیا ي هناریگشیپ تامادقا دیاب ،يقرب لیاسو ندربراكب زا شیپ

:دریگ رارق رظن دم

.3

‌.11

‌.1

‌.15

More magazines by this user
Similar magazines