Reklamační formulář - Hair servis

hairservis.cz

Reklamační formulář - Hair servis

4.

Which Balmain Hair training did you follow/Jaké Balmain školení jste absolvoval/a?

Length & Volume/

Délka & Objem

Color & Volume/

Barva & Objem

Balmain Hair Makeover party

Not yet, sent me information the following course/Ne, zašlete mi prosím informace o následujících

školení:

• Length & Volume/Délka & Objem

• Color & Volume/Barva & Objem

• Balmain Hair Makeover party

• Excitement Presentation

5.

Date of application/

Date of complaint/

Datum aplikace:

Datum reklamace:

Clear description of the client/Popis klienta:

Otázky týkající se klienta:

What is the condition of the clients hair/Jaké jsou klientovi vlasy?

...............................................................................................................................................

What type of brush is been used/Jakým hřebenem(kartáčem) se klient češe?

...............................................................................................................................................

How is the hair brushed/Jakým stylem se klient češe?

...............................................................................................................................................

How do you style your hair/Jak si vlasy upravuje?

...............................................................................................................................................

What lifestyle does you client have/Jaký má klient životní styl (sport, plavání, sauna)?

...............................................................................................................................................

Does you hairdresser discussed the client consultation sheet/Konzultoval kadeřník s klientem aplikaci a

užívání (konzultační list)? Yes/Ano

No/Ne

What did you do to help this client with this complaint/Co jste dělal(a) proto, aby jste předešel (předešla)

klientovo stížnosti?

As soon we receive this Service form we will handle your complaint/Jakmile obdržíme tento formulář, začneme

se zabývat vaší reklamací.

DON’T FORGET TO INCLUDE THE PRODUCT/nezapomeňte přiložit označený produkt!

www.hairservis.cz

More magazines by this user
Similar magazines