Hydraulische industrieservice /-montage - Hansa Flex

hansa.flex.com

Hydraulische industrieservice /-montage - Hansa Flex

Hydraulische industrieservice /-montage

Hydraulics Industrial Service / Fitting


Hydraulische industrieservice en montage.

Specialisten voor elke behoefte.

Hydraulics Industrial Service and Fitting.

Specialists for all Your Needs.

HANSA-FLEX industrieservice garandeert hoge beschikbaarheid

van de hydraulische installaties

HANSA-FLEX filialen in het binnen- en buitenland

bieden de klanten uitgebreide diensten rondom de

vloeistoftechniek. Hierbij staan het garanderen van

de beschikbaarheid van de installaties en minimale

kosten centraal. Daartoe behoren ook het aanbod,

de inspectie en het onderhoud en de optimalisatie

van de installatie of ook een complete ombouw door

de hydraulische specialisten van de HANSA-FLEX

groep.

Hierbij kunnen klanten op het volgens DIN EN ISO 9001

gecertificeerde kwaliteitsmanagement vertrouwen.

Ook verrassingen snel onder controle

En het systeempartnerconcept van HANSA-FLEX

biedt meer – een centraal magazijn met meer dan

70.000 verschillende verbindingselementen voor de

hydraulica; een uitgebreid aanbod met hydraulische

componenten voor tanks, pompen, ventielen,

hydraulische cilinders en meettoestellen. En het

speciale bedrijf voor afdichtingstechniek levert binnenkort

ook ongewone varianten. Zo wordt zelfs in

het geval van een verrassende behoefte aan reserveonderdelen

snel hulp geleverd.

HANSA-FLEX staat voor geplande industriemontages

in voor de complete voorbereiding van alle

hydraulische componenten voor de montage. Inclusief

de keuring door de bevoegde classificatie- en

verzekeringsmaatschappijen.

HANSA-FLEX Industrieservice ensures high

availability of hydraulic systems

HANSA-FLEX branches in Germany and in other

countries offer customers a comprehensive range

of services in all areas of fluid technology. The focus

is always on ensuring system availability while keeping

costs to a minimum. We provide a full range of

services from inspection, maintenance and servicing

through to system optimisation or the HANSA-FLEX

Group’s hydraulic specialists can even perform a

complete reconstruction.

Customers can rely on our quality management system,

certified to DIN EN ISO 9001.

Responding quickly to surprises

HANSA-FLEX’s system partner concept offers you

even more – a central warehouse with more than

70,000 different connecting elements for hydraulics;

a wide ranging warehouse that includes hydraulic

components stretching from tanks and pumps

to valves and hydraulic cylinders right through to

measuring instruments. Our specialist centre of

competence for sealing technology can provide

even unusual items very quickly. This means that

rapid assistance is guaranteed, even when it comes

to unexpected spare parts requirements.

For planned industrial fitting projects, HANSA-FLEX

can provide complete preparation of all hydraulic

components for fitting. This includes acceptance by

the responsible classification and insurance organisations.

De samenwerking tussen HANSA-FLEX en

ThyssenKrupp Industrieservice heeft op het

vlak van de industriële montage al sinds

2004 zijn waarde bewezen.

HANSA-FLEX

The co-operation between HANSA-FLEX and

ThyssenKrupp Industrieservice has proved to be

successful in industrial fitting since 2004.


Industriële montage – op alles voorbereid

Naargelang de montageopdracht

stelt HANSA-FLEX de montageteams

samen. Keuringsprotocollen voor alle

werkzaamheden zijn verplicht.

Tot het aanbod van de industriële montage behoort

een brede waaier aan mogelijkheden. Dat kan zowel

de nieuwe montage betreffen alsook de de- en hermontage

van bestaande installaties.

HANSA-FLEX puts together its fitting

teams depending on the job. Acceptance

logs for all work are compulsory.

HANSA-FLEX regelt het inzetten van zijn monteurs

via de filialen. Naargelang de opdracht en het tijdsbestek

wordt een team van specialisten samengesteld.

Voor de snelle montageservice staat de

FLEXXPRESS vloot met meer dan 100 voertuigen als

rollende werkplaats ter beschikking. Is de montageopdracht

omvangrijke, dan worden speciaal uitgeruste

hydraulische workshops of werkplaatswagens

met de nodige vaklui ingezet.

Voor grote montageopdrachten staat de servicemobiel

met alle voorzieningen van een goed uitgeruste

werkplaats ter beschikking.

Speciale montages met samenwerkingspartners

Ook uitgebreide industriële montages, zoals bijv. de

opbouw van productielijnen inclusief ingebruikneming,

kunnen door HANSA-FLEX uitgevoerd worden.

Geprefereerde partner is hier ThyssenKrupp Industrieservice,

die als samenwerkingspartner met jarenlange

ervaring ingezet kan worden.

Industrial fitting – Prepared for any

time window

Our industrial fitting services include a wide range

of options. It can involve new fitting projects or dismantling

and re-fitting of existing systems.

HANSA-FLEX manages the work of its engineers

through its branches. Our specialists are combined

into teams based on the task and the time window.

Our rapid fitting service is supported by the

FLEXXPRESS fleet, which has more than 100 mobile

workshop vehicles. If the fitting job is more extensive,

we use specially equipped hydraulic workshops

or workshop trucks with the required expert staff.

For large-scale fitting contracts, our mobile service

centre is available, containing the same equipment

as a state of the art workshop.

Special fitting with co-operation partners

Productkwaliteit en service van

HANSAFLEX worden permanentdoor

audits van de klanten enclassificatiemaatschappijen

bevestigd.

HANSA-FLEX’s product quality and service

level are constantly being confirmed

by audits carried out by customers and

classification organisations.

HANSA-FLEX can handle extensive industrial fitting

contracts, such as setting up and commissioning

production lines. Our preferred partner in this area is

ThyssenKrupp Industrieservice, who can be brought

in as required and is a co-operation partner with

many years of experience.

HYDRAULISCHE INDUSTRIESERVICE /-MONTAGE


Hydraulische industrieservice /-montage

voor elke vereiste

Hydraulics industrial service / fitting

for every requirement

2.500 01/08

HANSA-FLEX biedt voordelig maatwerk

Inspectie

Onderhoud

Instandhouding

Optimalisatie van de installatie

Ombouw

FLEXXPRESS – hydraulische snelservice

Hydraulische workshop voor stationair gebruik

Werkplaatswagen

Servicemobiel voor grote montages

Montageteams volgens opdracht

Samenwerkingspartners voor speciale montages

Omvangrijk centraal onderdelenmagazijn

Snelle reparatie van hydraulische cilinders en

vervanging van afdichtingen

HANSA-FLEX provides a cost-effective tailored service

Inspection

Maintenance

Servicing

System optimisation

Reconstruction

FLEXXPRESS – Rapid hydraulics service

Hydraulics workshop for stationary use

Workshop trucks

Mobile service centre for large-scale fitting projects

Fitting teams for specific tasks

Co-operation partners for special fitting contracts

Extensive central spare parts warehouse

Rapid hydraulic cylinder repair and seal replacement

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH

Zum Panrepel 44 · 28307 Bremen · Germany

Tel. +49 - 421 - 48 90 70 · Fax +49 - 421 - 4 89 07 48

www.hansa-flex.com · info@hansa-flex.com

More magazines by this user
Similar magazines