Views
3 years ago

CISTe-ceoil

CISTe-ceoil

INS A’ GHLÓIR ‘

INS A’ GHLÓIR ‘ Gabháil síos a’ gleann mór domh go moch maidin shamhraidh Chuala mé an chailleach go ceolmhar a drandán. D’éist mé seal tamaill le cuaifín na seanmhná Ins an ghlóir go raibh lóistín ag slóite na bhFiann. Chonaic mé dealramh na saoirse sa tseansaol Ar ghuailleacha ógfhear is i súile glinn’ bantracht’ Nochtann sé arís domh i m’aisling go hantráthach. Ins an ghlóir go raibh lóistín ag slóite na bhFiann. Is iomaí oíche Fhómair a chaith mise in m’óige, Ag éisteacht leo ‘g umhlóid sna gleanntáin go cróga. Gan saoirse bheith ag Éirinn, níor ní leo bheith beo inti. Ins an ghlóir go raibh lóistín ag slóite na bhFiann. Is iomaí fear breá a fuair bás ar son Éireann ‘S bhí seoiníní a rá linn gurbh ábhar gan chéill é Ach níorbh eagal leo ’n namhaid, ‘s níor athraigh siad béasaí. Ins an ghlóir go raibh lóistín ag slóite na bhFiann. Mo bheannacht go deo léithe mar ba í a thóg a’ cian domh, An lá sin a cheol sise slóite na bhFiann domh. Ní mhairfidh go deo fir níos calma ná iadsan Gurab é glórmhar bhur lóistín, a shlóite na bhFiann. 128

Ó DÓNAILL ABÚ Tá buabhall Chlann Dálach go huallach a' séideadh Agus dordfhiann Thír Chonaill a' dúscadh na ngleann Tá eachra Loch Súilí go tintrí ag léimnigh Ag tarraingt 'n a' chomhraic go dícheallach teann Éirigí ' chlann na sliabh, sibh nach raibh cloíte riamh Bailigí thart ar a' Dálach gan tnúth; Buanach is Gallóglach, 'réabadh trí shléibhte 'mach A' scairtigh go bródúil—Ó Dónaill Abú! Tá loinnir na lanntrach ag síneadh go líofa Chomh tiubh leis na fuinseoga' gcoill Dhún na nGall, Tá moing ár gcuid eachraí ag siabadh le gaoth uainn Agus carnadh a gcrúb mór ag réabadh na mbeann. Réabfar is roisfear linn, Brisfear is loiscfear linn, Caisleáin is cathracha is neartmhaire clú, Éifeacht ár sinsear linn, Crógacht is cinnteacht linn Ar aistear na gcuradh linn — Ó Dónaill Abú! Tá talta Thír Eoghain ar ár n-aistear ag síneadh Agus dúiche Uí Chatháin ar an bhealach 'na nGleann, Tá tuilte na Banna romhainn ag doirteadh go líonmhar Agus dúnta agus laochraí ar a bruacha atá teann. Triallfar na mílte linn, Cloífear na laochraí linn Folcfar go hurla ár gcuid sleanntrach le crú, Feolmhach is fabhairteach Díoscarnach, dramhaltach A dhéanfar gur treise linn — Ó Dónaill Abú! 129

 • Page 1 and 2:

  CISTE CEOIL AN CHOLÁISTE Díolaim

 • Page 3 and 4:

  RÉAMHRÁ .........................

 • Page 5 and 6:

  40. ...............................

 • Page 7 and 8:

  78. ...............................

 • Page 9 and 10:

  114. ..............................

 • Page 11 and 12:

  150. ..............................

 • Page 13 and 14:

  186. ..............................

 • Page 15 and 16:

  222. ..............................

 • Page 17 and 18:

  259. ..............................

 • Page 19 and 20:

  295. ..............................

 • Page 21 and 22:

  331. ..............................

 • Page 23 and 24:

  369. ..............................

 • Page 25 and 26:

  407. ..............................

 • Page 27 and 28:

  GAEL MISE Gael mise. Nach uasal sin

 • Page 29 and 30:

  BÉAL FEIRSTE COIS CUAIN Ó éistig

 • Page 31 and 32:

  CILL CHAIS Cad a dhéanfaimid feast

 • Page 33 and 34:

  MEILTÍ CHEANN DUBHRAINN ‘S a mh

 • Page 35 and 36:

  BÁNCHNOIC ÉIREANN Ó Beir beannac

 • Page 37 and 38:

  MO CHRÓ BEAG AG BUN CHNOC A' TÍ I

 • Page 39 and 40:

  SLÁN LE MÁIGH Slán is céad ón

 • Page 41 and 42:

  GAOTH BARRA NA dTONN Tá gealach na

 • Page 43 and 44:

  INIS DHÚN RÁMHA A Rí na Cruinne

 • Page 45 and 46:

  AN tOILEÁN ÚR Rinne mé smaointi

 • Page 47 and 48:

  TÁ MÉ I MO SHUÍ Tá mé ’mo sh

 • Page 49 and 50:

  MÉ FÉIN IS TÚ FÉIN Ar thriobló

 • Page 51 and 52:

  AN MHAIGHDEAN MHARA Is cosúil gur

 • Page 53 and 54:

  COINLEACH GLAS AN FHÓMHAIR Ar choi

 • Page 55 and 56:

  BUACHAILL ÓN ÉIRNE Buachaill ón

 • Page 57 and 58:

  NEAINSÍN BHÁN Ó 's, a Neainsín

 • Page 59 and 60:

  CEOL AN PHÍOBAIRE Má phósann tú

 • Page 61 and 62:

  AN LADHRÁN TRÁ Shiúil mé le mo

 • Page 63 and 64:

  AR ÉIRINN NÍ NEOSFAINN CÉ HÍ Ar

 • Page 65 and 66:

  ÉIRIGH SUAS, A STÓIRÍN Éirigh s

 • Page 67 and 68:

  ANSACHT NA nANSACHT A mh'ansacht na

 • Page 69 and 70:

  BRÍD THOMÁIS MHURCHA Is a Bhídea

 • Page 71 and 72:

  AN RAIBH TÚ AR AN GCARRAIG? An rai

 • Page 73 and 74:

  AINNIR DHEAS NA GCIABHFHOLT DONN 'S

 • Page 75 and 76:

  ERIKA Tá an bláthóigín ag fás

 • Page 77 and 78: BEAN AN FHIR RUA Ós a bhruinneall
 • Page 79 and 80: FÁTH MO BHUARTHA 'S é fáth mo bh
 • Page 81 and 82: GARDAÍ A' RÍ Rachaidh mise suas l
 • Page 83 and 84: PÉ 'N ÉIRINN Í I ngleanntaibh s
 • Page 85 and 86: AN CLÁR BOG DÉIL Do phósfainn th
 • Page 87 and 88: EIBHLÍN, A RÚN. Sheolfainn féin
 • Page 89: TIOCFAIDH AN SAMHRADH Tiocfaidh an
 • Page 92 and 93: BRIGHDÍN BHÉASAIDH Phósfainn Bri
 • Page 94 and 95: AMHRÁIN CHOSCRACHA CUMHA AN FHILE
 • Page 96 and 97: AMHRÁN MHUINSE Dá mbeinn trí lé
 • Page 98 and 99: CÁ RABHAIS AR FEADH AN LAE UAIM? C
 • Page 100 and 101: ANACH CUAN Má fhaighimse slainte i
 • Page 102 and 103: AISTRIÚCHÁIN - IS FEARR DHÁ THEA
 • Page 104 and 105: AN TUIRNÍN LÍN Loinnir ón ngeala
 • Page 106 and 107: TAR LIÚM, A CHAILÍN, LIÚM Tá an
 • Page 108 and 109: FAOCHAIN IS RUACAIN I mB’leá Cli
 • Page 110 and 111: MULLACH CHEANN TÍR’ Mullach Chea
 • Page 112 and 113: BRUACH LOCH PONTCHARTRAIN Ar mhaidi
 • Page 114 and 115: SLÉIBHTE PHOMEROY Ba gheal is ba g
 • Page 116 and 117: DÍREACH MAR ATÁ Ó a súile, a s
 • Page 118 and 119: SCÉAL GRÁ Bhí muid beirt óg nua
 • Page 120 and 121: My heart will go on Every night in
 • Page 122 and 123: 122
 • Page 124 and 125: MÁIRSEÁIL UÍ NÉILL Óró, ’sh
 • Page 126 and 127: SLÓITE NA bhFIANN Seo chugainn na
 • Page 130 and 131: —Seosamh Mac Grianna SLIABH NA mB
 • Page 132 and 133: ROSC CATHA NA MUMHAN D'aithníos f
 • Page 134 and 135: AN SAIGHDIÚIR TRÉIGTHE Nuair a d
 • Page 136 and 137: AN SPAILPÍN FÁNACH Go deo deo ar
 • Page 138 and 139: SEÁN Ó DUIBHIR AN GHLEANNA Ar m'
 • Page 140 and 141: AN LAOCH AR LÁR (Fonn: The Dying R
 • Page 142 and 143: AN tAMHRÁN NÁISIÚNTA Sinne laoch
 • Page 144 and 145: FOGHLAIM NA GAEILGE I joined an Iri
 • Page 146 and 147: AMHRÁN DÓCHAIS Slán go deo le br
 • Page 148 and 149: CRÚISCÍN LÁN Nuair a gheobhas m
 • Page 150 and 151: TÁIMSE 'GUS MÁIRE Táimse 'gus M
 • Page 152 and 153: ONE DAY FOR RECREATION One day for
 • Page 154 and 155: A SPAILPÍN, A RÚN A spailpín, a
 • Page 156 and 157: AN CÓISIRE Do ghluais an bathlach
 • Page 158 and 159: PEIGÍN LEITIR MÓIR Curfá: Is ó
 • Page 160 and 161: Ó ‘ BHEAN A TÍ Ó éirigí suas
 • Page 162 and 163: AN BUACHAILL DEAS ÓG Nach trua lib
 • Page 164 and 165: PREAB SAN ÓL Is iomaí slí sin a
 • Page 166 and 167: NÍL SÉ INA LÁ Chuaigh mé isteac
 • Page 168 and 169: SIOBHÁN NÍ DHUIBHIR D'éirigh mé
 • Page 170 and 171: AN CAILÍN RUA Dá mbeinnse i mblia
 • Page 172 and 173: BEAN AN LEANNA Agus éirigh in do s
 • Page 174 and 175: Sin agaibh a thréithe, Dónall na
 • Page 176 and 177: PÓCAÍ FOLAMH IS CLOIGEANN TINN Is
 • Page 178 and 179:

  MÁIRE MHÓR Tá bean a’msa in Á

 • Page 180 and 181:

  ‘S da mbeinnse i mBaile na Bó gh

 • Page 182 and 183:

  AN CRÚISCÍN LÁN Má éagaimse a

 • Page 184 and 185:

  Ar do thír ná ar do bhaile. 184

 • Page 186 and 187:

  POTA MÓR FATAÍ Tá pota mór fata

 • Page 188 and 189:

  AMHRÁIN SEAN-NÓIS Traidisiún an

 • Page 190 and 191:

  AN DROIGHNEÁN DONN Shílfeadh aonf

 • Page 192 and 193:

  ‘S í mo shearc í, ‘s í mo r

 • Page 194 and 195:

  AMHRÁN NA TRÁ BÁINE Mo mhíle sl

 • Page 196 and 197:

  MAIDIN DÉ MÁIRT Ar maidin Dé Mai

 • Page 198 and 199:

  Má éagaim fán tSionainn, i gcrí

 • Page 200 and 201:

  DOMHNALL ÓG A Dhomhnaill Óig, a p

 • Page 202 and 203:

  Beidh muid ag ól is ná raibh mait

 • Page 204 and 205:

  INÍON AN BHAOILLIGH Bhí mé oích

 • Page 206 and 207:

  IS FADA LIOM UAIM Í Is fada liom u

 • Page 208 and 209:

  AMHRÁN CHAMUIS A Chamuis na bhfoir

 • Page 210 and 211:

  SADHBH NÍ MHUINGHILE Máistir bái

 • Page 212 and 213:

  Cailín deas crúite na mbó. 212

 • Page 214 and 215:

  SAGART NA CÚILE BÁINE Thug mise a

 • Page 216 and 217:

  ÚNA BHÁN A Úna bhán, a bhláth

 • Page 218 and 219:

  Agus fuaireas sa tuar é, 'gus fuad

 • Page 220 and 221:

  BEIR MO DHÚTHRACHT Ó beir mo dhú

 • Page 222 and 223:

  AN BUINNEÁN BUÍ A Bhuinneáin bhu

 • Page 224 and 225:

  LÍONTAR DÚINN AN CRÚISCÍN A bhu

 • Page 226 and 227:

  A' TAISTEAL DOMH SÍOS FÁ NA CÓST

 • Page 228 and 229:

  MHEALL SÍ LENA GLÓRTHAÍ MÉ Seo

 • Page 230 and 231:

  ÓRGHLEANN NA gCRAOBH CUMHRA Má b'

 • Page 232 and 233:

  CAILÍN NA GRUAIGE BÁINE Is uaigne

 • Page 234 and 235:

  Go leigheasfeadh glór do bhéil m

 • Page 236 and 237:

  SÉIMÍ EOGHAINÍN DUIBH Culaith ch

 • Page 238 and 239:

  CAITLÍN TRIAIL Tá an oíche a' si

 • Page 240 and 241:

  MALAÍ NA gCUACH Ar meisce cha dté

 • Page 242 and 243:

  AR MO GHABHÁIL GO BAILE ÁTHA CLIA

 • Page 244 and 245:

  MAIDIN DÉ MÁIRT Ar maidin Dé Má

 • Page 246 and 247:

  CÁIT NI DHUIBHIR Tráthnóinín be

 • Page 248 and 249:

  PLÚIRÍN NA mBAN DONN ÓG Nach dti

 • Page 250 and 251:

  SAIL ÓG RUA In Oileán Éadaigh at

 • Page 252 and 253:

  CONTAE MHAIGH EO Liostáil mé le s

 • Page 254 and 255:

  NA CONNERYS A Choimhín mhallaithe

 • Page 256 and 257:

  CAISLEÁN UÍ NÉILL Céad slán do

 • Page 258 and 259:

  RÓISÍN DUBH A Róisín na bíodh

 • Page 260 and 261:

  BÉAL ÁTH' hAMHNAS Bhláth na gcao

 • Page 262 and 263:

  TÁIMSE I M’ CHODLADH Tráthnóin

 • Page 264 and 265:

  TÁ NA PÁIPÉIR Á SAIGHNEAIL Tá

 • Page 266 and 267:

  AN SÚISÍN BÁN Thíos i Sligeach

 • Page 268 and 269:

  Lena bhréithre bladair uaim cois t

 • Page 270 and 271:

  MÁIRE MHÓR Tá bean a'msa in Ára

 • Page 272 and 273:

  ÚRCHNOC CHÉIN MHIC CÁINTE A phl

 • Page 274 and 275:

  CÚL NA CRUAICHE Bhí mé i gcúl n

 • Page 276 and 277:

  AN BHANALTRA Is deas a' fear i mbai

 • Page 278 and 279:

  Is a fágáil faoi bhrón 'na dhiai

 • Page 280 and 281:

  MOLL DUBH A' GHLEANNA Ag Moll Dubh

 • Page 282 and 283:

  EOCHAILL Maidin Domhnaigh ‘s mé

 • Page 284 and 285:

  BRÍD BHÁN (Bríd) Ní hionann lio

 • Page 286 and 287:

  AMHRÁN AN TAE Tráthnóna Dé Sath

 • Page 288 and 289:

  A's chuir an tseanbhean amach me a

 • Page 290 and 291:

  AN SEANDUINE DÓITE Chuir mé mo sh

 • Page 292 and 293:

  AMHRÁIN MHEIDHREACHA CUACH MO LON

 • Page 294 and 295:

  CASADH CAM NA FEADARNAÍ Aige casad

 • Page 296 and 297:

  SAMHRADH Thugamar féin an samhradh

 • Page 298 and 299:

  TÁ NEAD AG AN DREOILÍN Curfá: Di

 • Page 300 and 301:

  BACACH SHÍL’ ANDAÍ An raibh tú

 • Page 302 and 303:

  RAITHINEACH A BHEAN BHEAG Curfá: R

 • Page 304 and 305:

  AILIÚ ÉANAÍ Ailiú éanaí! Aili

 • Page 306 and 307:

  A STÓR, A STÓR, A GHRÁ Luinneog:

 • Page 308 and 309:

  BÓ NA LEATHADHAIRCE Thíos cois na

 • Page 310 and 311:

  CÉ ‘CHUIRFIDH TÚ LIOM? Páiste

 • Page 312 and 313:

  DÚLAMÁN NA BINNE BUÍ Ó, chuir m

 • Page 314 and 315:

  ÓRÓ, ‘BHUACHAILLÍN, SEOL DO BH

 • Page 316 and 317:

  SUANTRAÍ HIÚDAÍ Gabháil siar Ba

 • Page 318 and 319:

  IS DEAS AN BUACHAILL PÁIDÍN Is de

 • Page 320 and 321:

  TÁ NA BÁID Tá na báid go domhai

 • Page 322 and 323:

  ÓRÓ, BOG LIOM Í Is óró, bog li

 • Page 324 and 325:

  HÓ-BHA-ÍN Hó-bha-ín, hó-bha-í

 • Page 326 and 327:

  BEAN PHÁIDÍN Luinneog: 'Sé an tr

 • Page 328 and 329:

  SÉ OCAM AN PHRÍOSÚIN Molaim sú

 • Page 330 and 331:

  TEIDHIR ABHAILE RIÚ Téir abhaile

 • Page 332 and 333:

  AN ATAIREACHD ARD An fharraige ag b

 • Page 334 and 335:

  DHEANAINN SÚGRADH Dheanainn súgra

 • Page 336 and 337:

  Ò MO DHÙTHAICH Ò mo dhùthaich,

 • Page 338 and 339:

  OIDHCHE MHATH LEIBH Seist Soraidh l

 • Page 340 and 341:

  FAR AN ROBH MI AN RAOIR Chan eil fi

 • Page 342 and 343:

  SORAIDH LEIS AN AIT Soraidh leis an

 • Page 344 and 345:

  ORAN EILEAN LEODHAIS Curfa: 'n teid

 • Page 346 and 347:

  AN GILLE DONN Hillean ò hillean i

 • Page 348 and 349:

  O HORO MO CHAILIN DONN Curfa: O hor

 • Page 350 and 351:

  MO CHRUINNEAG DHONN Luinneag Aihiu

 • Page 352 and 353:

  UISEAG BHEAG RUAIDH Curfá Uiseag b

 • Page 354 and 355:

  CIORCAL A’ CHUAIN Tha sinn uile a

 • Page 356 and 357:

  IOMAINN - IS É DIA AN FEAR IS FEAR

 • Page 358 and 359:

  IN ÉIRINN CHAOIN A Phádraig Naofa

 • Page 360 and 361:

  LÚIREACH PHÁDRAIG Críost liom, C

 • Page 362 and 363:

  SEACHT nDÓLÁS NA MAIGHDINE MUIRE

 • Page 364 and 365:

  A ÍOSA BHÁIN Ó a Íosa Bháin, i

 • Page 366 and 367:

  AN tAISÉIRÍ ‘S é Íosa an fír

 • Page 368 and 369:

  CLUINEADH CEOL Cluineadh ceol ó ch

 • Page 370 and 371:

  A MHOIRE MHIN GHEAL A Mhoire mhin-g

 • Page 372 and 373:

  CUIREADH DO MHUIRE An eol duit, a M

 • Page 374 and 375:

  LÁ FADÓ Lá fadó i gcathair Dhá

 • Page 376 and 377:

  OÍCHE CHIÚIN Oíche chiúin, oíc

 • Page 378 and 379:

  SEACHT SUÁILCE NA MAIGHDINE MUIRE

 • Page 380 and 381:

  GRÁSTA DÉ A Ghrásta Iontaigh! Is

 • Page 382 and 383:

  382

 • Page 384 and 385:

  DÓNALL AGUS MÓRAG Bhí mórán da

 • Page 386 and 387:

  ÉINÍNÍ Curfá: Éiníní, éiní

 • Page 388 and 389:

  TUIRNE MHÁIRE A Mháire chiúin, t

 • Page 390 and 391:

  CONALL Tá Conall ag dul a luí Ag

 • Page 392 and 393:

  AN BOSCA BRUSCAIR Cá bhfuil an bos

 • Page 394 and 395:

  CÚIG RÓN THUAS AR A' CHLOCH Cuig

 • Page 396 and 397:

  MÁIRÍN BHÁN Bhí Máirín Bhán

 • Page 398 and 399:

  TEIDÍ BEAG BUÍ Teidí beag álain

 • Page 400 and 401:

  IS MISE AN TIOMÁNAÍ TRAENACH Is m

 • Page 402 and 403:

  MAC UÍ GHOGAÍ Seo é Mac Uí Ghog

 • Page 404 and 405:

  AN bhFACA TÚ AN TACSAÍ? An bhfaca

 • Page 406 and 407:

  NIGH NA hÉADAÍ Nigh na héadaí,

 • Page 408 and 409:

  OÍCHE MHAITH Codladh, codladh, oí

 • Page 410 and 411:

  NA MÉARA Aon, dó, trí, ceathair,

 • Page 412 and 413:

  BOG BRAON DON tSEANDUINE Curfá: Bo

 • Page 414 and 415:

  FOL-Í-Ó-HÓ-RÓ Fol-í-ó-hó-ró

 • Page 416 and 417:

  BEIDH AONACH AMÁRACH Beidh aonach

 • Page 418 and 419:

  BHEIR MÍ Ó Bheir mí óró, bhean

 • Page 420 and 421:

  DING DONG DEDERÓ Ding dong dederó

 • Page 422 and 423:

  NA MUILTEOIRI Táimid ins an mhuile

 • Page 424 and 425:

  AMHRÁIN NUACHUMTHA LIZA Bhí mise

 • Page 426 and 427:

  AMHRÁN NA BÓ (NÓ ROCK AN’ ROLL

 • Page 428 and 429:

  ALÍ - DÍLLEACHTÍN GAN BHRÍ Mo d

 • Page 430 and 431:

  AN CÓCÓNUT Do thugas abhaile mo c

 • Page 432 and 433:

  AN DREOILÍN Ó, mo dhreoilín, Ó,

 • Page 434 and 435:

  TAR AR AIS D'éalaigh tú uaim i gc

 • Page 436 and 437:

  DÚN LÚICHE Ag bun glas an Eargail

 • Page 438 and 439:

  DEORA NA TÍRE Deora na tíre le mo

 • Page 440 and 441:

  BACACH SHÍL’ ANDAÍ, 271 BÁIDÍ

 • Page 442:

  ÓRGHLEANN NA gCRAOBH CUMHRA, 205