Lista autorów z IPPT i ich publikacji - IPPT PAN

ippt.gov.pl

Lista autorów z IPPT i ich publikacji - IPPT PAN

Lista autorów z IPPT i ich publikacji

NA [NP]

Autor

MNSzW Lp

MNSzW Typ

MNSzW Pkt

Czasopismo Monografia Tytuł Autorzy

1[1] Aleksiejuk M. 178 B 9 Archives of Acoustics Influence of nanolayer geometry on

frequency of localized acoustic modes

1[2] Aleksiejuk M. 1782 B 2 Proceedings of SPIE Laser excited 100 GHz localized acoustic

modes in Au/V nanolayers structures

1[3] Aleksiejuk M. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

1[4] Aleksiejuk M. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

Excitation of photodeflective signal in nonuniform

structures using bessel light

beams

Laser double - beam method of hard

ceramic material forming

1[5] Aleksiejuk M. 178 B 9 Archives of Acoustics The Fourier analysis of picosecond

acoustic signals generated by laser beam

in Au/V nanolayers

1[6] Aleksiejuk M. 178 B 9 Archives of Acoustics The frequencies of localized acoustic

modes in Au/V nanolayers with capping

layer

1[7] Aleksiejuk M. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

1[8] Aleksiejuk M. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

1[9] Aleksiejuk M. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

Laser photodeflection spectroscopy of the

cylindrical samples absorbing modulated

radiation with Bessel distribution of

intensity

Analysis of laser thermospliting processes

within the linear fracture mechanics

Inhomogenius structures: optoacoustic

diagnostics of stressed state

1[10] Aleksiejuk M. 178 B 9 Archives of Acoustics Frequencies of localized acoustic modes in

dependence on mutual realations of

components of Au/V nanolayers

Rok, Vol.(Nr),

Strony

Aleksiejuk M. 2005, 30,

101-106

Aleksiejuk M., Baczewski T., 2005, 5828,

Bonello B., Rejmund F. 154-163

Aleksiejuk M., Astakhov P.V.,

Emelyanovich A.N., Mityurich

G.S.

Aleksiejuk M., Szałupajew

S.W., Szerszniew E.B.,

Nikitjuk Y.V., Sierieda A.A.

2005, 89, 32-

38

2005, 89, 44-

50

Aleksiejuk M., Rejmund F. 2006, 31(4),

131-135

Aleksiejuk M. 2006, 31(4),

41-46

Astakhov P.V., Aleksiejuk M.,

Emelyanovich A.N., Mityurich

G.S.

Shalupaev S.V., Aleksiejuk

M., Nikitjuk Y.V., Sereda A.A.

Burbelo R., Kuzmich A.G.,

Aleksiejuk M., Aleksiejev K.

2007, 101,

11-16

2007, 101,

265-274

2007, 101,

27-34

Aleksiejuk M. 2007, 32, 41-

46

1[11] Aleksiejuk M. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic wave velocity in Ag/Fe

nanolayers

Aleksiejuk M., Rejmund F. 2007, 32, 47-

56

2010-10-21(16:01) 1/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

1[12] Aleksiejuk M. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Wytwarzanie i propagacja fal

akustycznych o wysokich

częstotliwościach w nanowarstwach

metalicznych, Prace IPPT - IFTR Reports

1[13] Aleksiejuk M. 8211 A 32 Thin Solid Films Sensing properties of two-component

langmuir-blodgett layer and its porous

derivative in saw sensor for vapors of

methanol and ethanol

1[14] Aleksiejuk M. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

1[15] Aleksiejuk M. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Laser photoacoustic spectroscopy of the

piezoceramic materials

Laser thermosplitting of ceramic-metal

sandwich-like structures with acoustical

surveillance of microcrack propagation

1[16] Aleksiejuk M. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

The way of hardering the high presure

apparatus matrices

2[1] Atamaniuk B. 680 B 6 Journal of Technical Physics Electromagnetic diffraction by a moving

half-plane

2[2] Atamaniuk B. I 0 AIP (American Institute of Charge fluctuation of dust grain and its

Physics) Conference

impact on dust-acoustic wale damping

Proceedings

2[3] Atamaniuk B. I 0 AIP (American Institute of

Physics) Conference

Proceedings

2[4] Atamaniuk B. 287 B 9 Biuletyn Wojskowej Akademii

Technicznej

Stability dust-ion-acoustic wale in dusty

plasmas with stream-influence of charge

fluctuation of dust grains

Wave propagation and diffusive transition

of oscilations in space and laboratory pair

plasmas

3[1] Bajer Cz. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Propagation of perturbances generated in

classic track, and track with Y-type

sleepers

3[2] Bajer Cz. Md 3 PTSK, PW, IPPT, Warszawa Symulacja w Badaniach i Rozwoju;

Rozdział: Badanie oddziaływania koła z

drogą z uwzględnieniem poślizgów

bocznych

3[3] Bajer Cz. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

Investigation of the friction phenomenon

in the wheel-road interaction

Aleksiejuk M. 2007, 9, 1-

104

Balcerzak A., Aleksiejuk M.,

Zhavnerko G., Agabekov V.

Mityurich G.S., Aleksiejuk M.,

Astakhov P.V., Serdyukov

A.N.

2009,

518(12),

3402-3406

2009, 54(4),

889-894

Shalupaev S.V., Aleksiejuk 2009, 54(4),

M., Nikitjuk Y.V., Serada A.A., 963-968

Pobijana A.S.

Shalupaev S., Aleksiejuk M., 2009, 54(4),

Pobijana A.

969-972

Ciarkowski A., Atamaniuk B. 2005, 46(4),

203-212

Atamaniuk B., Żuchowski K. 2005, 799,

494

Atamaniuk B., Żuchowski K. 2006, 812,

385

Atamaniuk B., Turski A.J. 2009, 58(4),

91-100

Bajer Cz., Bogacz R. 2005, 74(11-

12), 754-761

Konowrocki R., Bogacz R.,

Bajer Cz.

2006, 124-

131

Konowrocki R., Bajer Cz. 2006, 173-

178

3[4] Bajer Cz. 1688 B 6 Zeszyty Naukowe Instytutu

Pojazdów

Dynamika toru typu „Y” - narzędzia

komputerowe w analizie dynamicznej toru

Tokaj P., Bajer Cz. 2006, 2, 151-

160

3[5] Bajer Cz. 398 B 6 Drogi i Mosty Tor z podkładami stalowymi klinowymi -

narzędzia komputerowe w analizie

dynamicznej toru

Tokaj P., Bajer Cz. 2006, 2, 5-35

2010-10-21(16:01) 2/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

3[6] Bajer Cz. I 0 Theoret. Foundations of Civil

Engng. XIV, OW PW

Warszawa

3[7] Bajer Cz. I 0 XVII Konf. Pojazdy Szynowe,

Kazimierz Dolny

3[8] Bajer Cz. I 0 XVII Konf. Pojazdy Szynowe,

Kazimierz Dolny

3[9] Bajer Cz. 1688 B 6 Zeszyty Naukowe Instytutu

Pojazdów

Moving loads – analytical and numerical

approaches

Oddziaływanie koła z drogą z

uwzględnieniem wpływu sił bocznych

Dynamika toru typu „Y” - narzędzia

komputerowe w analizie dynamicznej toru

Oddziaływanie między nawierzchnią drogi

i kołem w obecności poślizgu bocznego

Dyniewicz B., Bajer Cz. 2006, 37-48

Konowrocki R., Bajer Cz. 2006, 397-

403

Tokaj P., Bajer Cz. 2006, 537-

544

Konowrocki R., Bajer Cz. 2007, 1(64),

75-82

3[10] Bajer Cz. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Discontinuous trajectory of the mass

particle moving on a string or a beam

Dyniewicz B., Bajer Cz. 2008, 11355,

66-79

3[11] Bajer Cz. I 0 XIV Warsztaty Polskiego

Towarzystwa Symulacji

Komputerowej, Zakopane

3[12] Bajer Cz. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

3[13] Bajer Cz. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

Badania eksperymentalne współpracy koła

z drogą z uwzględnieniem poślizgów

bocznych

Konowrocki R., Bajer Cz.,

Bogacz R.

2008, 14,

158-171

String-beam under moving inertial load Dyniewicz B., Bajer Cz. 2008, 23,

115-120

Vibrations due to the passage of a railway Konowrocki R., Bajer Cz. 2008, 23,

vehicle on straight and curved tracks

199-204

3[14] Bajer Cz. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

3[15] Bajer Cz. 3724 A 32 International Journal for

Numerical Methods in

Engineering

3[16] Bajer Cz. I 0 XVIII Konferencja Naukowa

"Pojazdy Szynowe", Ustroń

Moving inertial load and numerical

modeling

Space-time approach to numerical

analysis of a string with a moving mass

Drgania boczne w układzie koło szyna

wywołane przejazdem kolei podziemnej na

łuku i na prostej

3[17] Bajer Cz. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Metoda elementów czasoprzestrzennych w

obliczeniach dynamiki konstrukcji,

Biblioteka Mechaniki Stosowanej

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2008, 23, 65-

70

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2008,

78(10), 1528-

1543

Konowrocki R., Bajer Cz. 2008, Tom I,

352-368

Bajer Cz. 2009, 1-292

3[18] Bajer Cz. I 0 17th Polish-Ukrainian-

Lithuanian Conference

"Theoretical Foundations of

Civil Engineering", Warszawa

Active suspension control of 1D continuum

under a travelling laod

Pisarski D., Bajer Cz. 2009, 17,

273-278

3[19] Bajer Cz. 398 B 6 Drogi i Mosty Aktywne tłumienie drgań struny i belki

pod obciążeniem ruchomym

Pisarski D., Bajer Cz. 2009, 4, 71-

87

3[20] Bajer Cz. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

Friction rolling with lateral slip in rail

vehicles

Konowrocki R., Bajer Cz. 2009, 47(2),

275-293

3[21] Bajer Cz. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Paradox of the particle's trajectory moving Dyniewicz B., Bajer Cz. 2009, 79(3),

on a string

213-223

2010-10-21(16:01) 3/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

3[22] Bajer Cz. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Numerical modelling of structure

vibrations under inertial moving load

3[23] Bajer Cz. 1936 A 32 Computers & Structures Virtual functions of the space-time finite

element method in moving mass

problems.

4[1] Balcerzak A. 834 B 9 Molecular and Quantum

Acoustics. Annual Journal

Relaxation phenomena in the nematic

phase of liquid crystal near phase

transition

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2009, 79(6-

7), 499-508

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2009, 87,

444-455

Balcerzak A. 2005, 26(7),

7-13

4[2] Balcerzak A. 178 B 9 Archives of Acoustics Ultrasonic measurements in the 1-(trans-4-Balcerzak A. 2005, 30,

hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene

373-378

near the nematic-isotropic transition

4[3] Balcerzak A. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

4[4] Balcerzak A. 834 B 9 Molecular and Quantum

Acoustics. Annual Journal

Surface acoustic wave (saw) chemical

sensor with Langmuir-Blodgett layer

Langmuir-Blodgett layer as

chemosensitive element of ultrasonic

chemical sensor

4[5] Balcerzak A. 178 B 9 Archives of Acoustics Ultrasonic chemical sensor with organic

monomolecular layer

4[6] Balcerzak A. 178 B 9 Archives of Acoustics Ultrasonic chemical sensor for detection of

aliphatic hydrocarbons in air

Balcerzak A., Rejmund F.,

Gutkiewicz P., Zienkiewicz B.,

Zhavnerko G.

2005, 89,

190-195

Balcerzak A., Zhavnerko G. 2006, 27, 17-

24

Balcerzak A., Rejmund F., 2006, 31(4),

Gutkiewicz P., Zienkiewicz B., 47-52

Zhavnerko G.

Balcerzak A., Zhavnerko G. 2007, 32, 3-8

4[7] Balcerzak A. 178 B 9 Archives of Acoustics Adsoption properties of porous Langmuir-

Blodgett layer used in SAW sensor for

vapors of some chlorinated hydrocarbons

Balcerzak A. 2009, 34(3),

345-352

4[8] Balcerzak A. I 0 IEEE International Ultrasonics

Symposium, Rome, Italy, 20-

23 September

Investigation of high pressure phase

transitions 2009 in vegetable oils by

measuring phase velocity of longitudinal

ultrasonic waves

Kiełczyński P., Szalewski M.,

Rostocki A.J., Zduniak M.,

Siegoczyński R.M., Balcerzak

A.

2009, 4

strony

(wersja

elektroniczna

, tekst

zostanie

opublikowany

w

Proceedings

2009 IEEE

Int.

Ultrasonics

Symposium)

2010-10-21(16:01) 4/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

4[9] Balcerzak A. 8211 A 32 Thin Solid Films Sensing properties of two-component

langmuir-blodgett layer and its porous

derivative in saw sensor for vapors of

methanol and ethanol

4[10] Balcerzak A. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

5[1] Banach Z. 5249 A 27 Journal of Physics A-

Mathematical and General

5[2] Banach Z. 1666 A 32 Classical and Quantum

Gravity

5[3] Banach Z. 4851 A 20 Journal of Hyperbolic

Differential Equations

5[4] Banach Z. 1782 B 2 International Journal of

Dynamical Systems and

Differential Equations

5[5] Banach Z. 5250 A 27 Journal of Physics A-

Mathematical and Theoretical

A new nanoporous material in chemical

sensor for vapors of some volatile organic

solvents

Nine-moment phonon hydrodynamics

based on the maximum-entropy closure:

one dimensional flow

On the general relativistic symmetric

hyperbolic moment system for matter and

radiation: local rotational symmetry

A symmetric hyperbolic formulation of the

general relativistic moment equations for

matter and radiation

Kawashima condition for a hyperbolic

moment model of phonon hydrodynamics

Chapman-Enskog method for a phonon

gas with finite heat flux

5[6] Banach Z. 6958 A 32 Physical Review E Modified Chapman-Enskog moment

approach to diffusive phonon heat

transport

5[7] Banach Z. 6958 A 32 Physical Review E Stability analysis of phonon transport

equations derived via the Chapman-

Enskog method and transformation of

variables

Balcerzak A., Aleksiejuk M.,

Zhavnerko G., Agabekov V.

2009,

518(12),

3402-3406

Balcerzak A. 2009, 54,

717-722

Banach Z., Larecki W. 2005,

38(40), 8781-

8802

Banach Z. 2007,

24(16), 4079-

4106

Banach Z. 2007, 4(1),

65-104

Banach Z., Larecki W. 2008, 1(4),

263-275

Banach Z., Larecki W. 2008,

41(37),

375502-1--

375502-18

Banach Z., Larecki W. 2008, 78(6),

061137-1--

061137-18

Banach Z., Larecki W.,

Zajączkowski W.

6[1] Barral S. 6979 A 32 Physics of Plasmas Transit time instability in Hall Thruster Barral S., Makowski K.,

Peradzyński Z., Dudeck M.

6[2] Barral S. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Experiments and modelling of

electrospinning process

6[3] Barral S. 680 B 6 Journal of Technical Physics Causality violation in analysis of Hall

thruster plasma instabilities

6[4] Barral S. Mc 7 Springer, Pyrz R., Rauhe J.C. IUTAM Symposium on modelling

(Eds.)

nanomaterials and nanosystems, IUTAM

Bookseries; Chapter: Modeling

electrospinning of nanofibers

6[5] Barral S. 1782 B 2 PAMM - Proceedings in

Applied Mathematics and

Mechanics

Kowalewski T.A., Błoński S.,

Barral S.

Peradzyński Z., Barral S.,

Makowski K., Dudeck M.

Kowalewski T.A., Barral S.,

Kowalczyk T.

2009, 80(4),

041114-1--

041114-14

2005, 12,

073504-1-

073504-9

2005, 53(4),

385-394

2008, 49(3-

4), 315-327

2009, 13,

279-292

Modelling electrospinning of nanofibres Kowalewski T.A., Barral S. 2009, 9, 463-

464

2010-10-21(16:01) 5/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

7[1] Basista M. I 0 Proceeding of Conference on

Mechanics of Materials, Baton

Rouge, Louisiana, USA

Micromechanis of damage of cementbased

materials exposed to sulfate

corrosion

Basista M., Węglewski W. 2005

7[2] Basista M. I 0 Proceeding of 11th

International Conference on

Fracture, Torino

7[3] Basista M. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, Kraków

Damage of concrete in chemically

aggressive environment: a

micromechanical model

Micromechanical model of sulfate induced

damage in concrete-like materials

Węglewski W., Basista M. 2005

Węglewski W., Basista M. 2006

7[4] Basista M. I 0 Proceedings of 6th European

Solid Mechanics Conference,

Budapeszt

7[5] Basista M. I 0 36th Solid Mechanics

Conference, Gdańsk

7[6] Basista M. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

7[7] Basista M. 1782 B 2 Theoretical and Applied

Mechanics (Belgrade)

7[8] Basista M. 1897 A 32 Computational Materials

Science

7[9] Basista M. 3783 A 32 International Journal of

Damage Mechanics

8[1] Bednarek T. I 0 Materiały XIII Konferencji

Informatyka w Technologii

Metali, KomPlasTech2006,

Szczawnica, 15-18 stycznia

8[2] Bednarek T. I 0 XIV Konferencja

Sprawozdawcza „Metalurgia

2006”, 11-14.10.2006,

Krynica

8[3] Bednarek T. 1782 B 2 Phisyco-Mathematical

Modeling and Informational

Technologies

Micromechanical model of damage in

cement-based materials exposed to

agressive environment

Modelling of Chemo-Damage in Concrete

Due To Sulfate Corrosion

Modelling of damage and fracture in

ceramic-matrix composites

Micromechanical modelling of sulphate

corrosion in concrete: Influence of

ettringite forming reaction

Effective elastic properties of

interpenetrating phase composites

Chemically assisted damage of concrete: a

model of expansion under external sulfate

attack

Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa

cylindrów hydraulicznych z

uwzględnieniem wpływu naprężenia

średniego

Symulacja numeryczna nieliniowych

procesów deformacji z uwzględnieniem

optymalizacji oraz zniszczenia

zmęczeniowego

The equivalent amplitude stress as a

solution of mean stress effect in fatigue

analysis

Węglewski W., Basista M. 2006

Basista M., Węglewski W. 2008

Basista M., Węglewski W. 2006, 44,

455-484

Basista M., Węglewski W. 2008, 35, 29-

52

Poniznik Z., Salit V., Basista 2008, 44,

M., Gross D.

813-820

Basista M., Węglewski W. 2009, 18,

155-175

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Sosnowski W.

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Rojek J.,

Sosnowski W.

2006

2006

Marczewska I., Bednarek T., 2005, 2, 70-

Marczewski A., Sosnowski W., 86

Jakubczak H., Rojek J.

8[4] Bednarek T. 596 B 6 Image Processing &

Communications

8[5] Bednarek T. 3807 A 32 International Journal of

Fatigue

Frequency optimization based on semianalytical

and „exact” numerical

differentiation methods

Practical fatigue analysis of hydraulic

cylinders and some design

recommendations

Bednarek T., Sosnowski W. 2006, 11(1),

7-17

Marczewska I., Bednarek T., 2006, 28,

Marczewski A., Sosnowski W., 1739-1751

Jakubczak H., Rojek J.

2010-10-21(16:01) 6/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

8[6] Bednarek T. I 0 Proceedings of the 7th

IFToMM, Conference on rotor

dynamics, Vien, Austria

Fatigue analysis of the cracked rotorby

means of the one and three dimensional

dynamical model

Szolc T., Bednarek T.,

Marczewska I., Marczewski

A., Sosnowski W.

2006, 3-200-

00689-7

8[7] Bednarek T. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Attempts of durability

assessment of cracked rotor shafts

Sosnowski W., Szolc T.,

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A.

2008, 193-

204

8[8] Bednarek T. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

8[9] Bednarek T. 346 B 6 Computer Methods in

Materials

Science/Informatyka w

Technologii Materiałów

8[10] Bednarek T. 346 B 6 Computer Methods in

Materials

Science/Informatyka w

Technologii Materiałów

9[1] Białas M. 3723 A 27 International Journal for

Numerical and Analytical

Methods in Geomechanics

9[2] Białas M. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

9[3] Białas M. 3962 A 32 International Journal of Solids

and Structures

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Selected topics in

identification of dynamic loads

Using fuzzy numbers in fatigue reliability

estimation

Elasto-plastic material model with damage

parameter in metal fatigue

A simplified analysis of interface failure

under compressive normal stress and

monotonic or cyclic shear loading

Numerical simulation of segmentation

cracking in thermal barrier coatings by

means of cohesive zone elements

Modelling of progressive interface failure

under combined normal compression and

shear stress

9[4] Białas M. Mc 7 Springer, Sadowski T. (Ed.) Multiscale modelling of damage and

fracture processes in composite materials,

Series: CISM International Centre for

Mechanical Sciences; Chapter: Damage

models at material interfaces

Jankowski Ł., Bednarek T.,

Sosnowski W.

Bednarek T., Prokopowicz P.,

Sosnowski W.

Bednarek T., Sosnowski W.,

Szolc T.

2008, 357-

404

2009, 9(1),

43-48

2009, 9(4),

208-210

Mróz Z., Białas M. 2005, 29(4),

337-368

Białas M., Majerus P., Herzog

R., Mróz Z.

2005, 412(1-

2), 241-251

Białas M., Mróz Z. 2005,

42(15), 4436-

4467

Białas M., Mróz Z. 2005, 474,

213-270

9[5] Białas M. 2501 A 32 Engineering Fracture

Mechanics

9[6] Białas M. 2501 A 32 Engineering Fracture

Mechanics

Crack patterns in thin layers under

temperature loading, Part I. Monotonic

loading

Crack patterns in thin layers Part II. Cyclic

loading

Białas M., Mróz Z. 2006, 73,

917-938

Białas M., Mróz Z. 2006, 73,

939-952

2010-10-21(16:01) 7/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

9[7] Białas M. I 0 Advanced Ceramic Coatings

and Interfaces II, Ceramic

Engineering and Science

Proceedings

An energy model of segmentation

cracking of SiOX thin film on a polymer

substrate

9[8] Białas M. 6060 A 32 Mechanics of Materials An energy model of segmentation

cracking of thin films

9[9] Białas M. 8084 A 32 Surface & Coatings

Finite element analysis of stress

Technology

distribution in thermal barrier coatings

10[1] Blim A. 7076 A 27 Polimery Wpływ grzania strefowego na strukturę

włókien PET i dynamikę procesu

przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I.

Krystaliczność i orientacja molekularna

10[2] Blim A. I 0 Annals of the Polish Chemical Effects of zone-heating on the structure

Society

and dynamics of melt spinning of PET

fibers

10[3] Blim A. 7076 A 27 Polimery Wpływ grzania strefowego na strukturę

włókien PET I na dynamikę procesu

przędzenia ze stanu stopionego. Cz.II.

Model matematyczny

11[1] Błachowski B.D. 683 B 9 Journal of Theoretical and Model based predictive control for guyed

Applied Mechanics

mast vibration

11[2] Błachowski B.D. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Dynamic load monitoring

11[3] Błachowski B.D. 2506 A 27 Engineering Optimization Discrete structural optimization by

removing redundant material

12[1] Błoński S. I 0 6th Int. Symposium on The use of liquid crystal thermography

Turbulence, Heat and Mass and particle image velocimetry in the

Transfer (THMT09), Begell exploration of heat transfer

House, Inc, Hanjalic K., measurements

Nagano Y., Jakirlic S. (Eds.),

Rome Sept.

12[2] Błoński S. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Experiments and modelling of

electrospinning process

12[3] Błoński S. 1551 A 32 Chemical Engineering Science Optical technique DPIV in measurements

of granular material flows, Part 1/3 -

plane hoppers

12[4] Błoński S. 1551 A 32 Chemical Engineering Science Digital Particle Image Velocimetry (DPIV)

technique in measurements of granular

material flows, Part 2 of 3 - converging

hoppers

12[5] Błoński S. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

PIV analysis of turbulent flow in a microchannel

Białas M., Mróz Z. 2007, 28,

231-241

Białas M., Mróz Z. 2007, 39(9),

845-864

Białas M. 2008, 2002,

6002-6010

Blim A., Ołdak E., Wasiak A., 2005, 50, 48-

Jarecki L.

59

Blim A., Jarecki L. 2006, 1, 358-

361

Blim A., Jarecki L. 2007, 52,

686-700

Błachowski B.D. 2007, 45(2),

405-423

Jankowski Ł., Sekuła K., 2008, 105-

Błachowski B.D., Wikło M., 151

Holnicki-Szulc J.

Błachowski B.D., Gutkowski

W.

Stasiek J., Stasiek A.,

Mikielewicz D., Błoński S.,

Kowalewski T.A.

Kowalewski T.A., Błoński S.,

Barral S.

Sielamowicz I., Kowalewski

T.A., Błoński S.

Sielamowicz I., Błoński S.,

Kowalewski T.A.

2008, 40(7),

685-694

2009

2005, 53(4),

385-394

2005, 60,

589-598

2006, 61,

5307-5317

Błoński S., Kowalewski T.A. 2007, 45,

489-503

2010-10-21(16:01) 8/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

12[6] Błoński S. 3981 A 32 International Journal of

Thermal Sciences

12[7] Błoński S. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

12[8] Błoński S. 4289 A 32 Journal of Atmospheric and

Oceanic Technology

12[9] Błoński S. 5986 A 32 Materials Chemistry and

Physics

Analysis of turbulence in a micro-channel

emulsifier

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział:

Eksperymentalna analiza przepływów w

skali mikro i nano

Microprocessor field impactometer

calibration: do we measure drops

momentum or their kinetic energy?

Electrospun nanofibrous biodegradable

polyester coatings on bioglass(r)-based

glass-ceramics for tissue engineering

12[10] Błoński S. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Analiza przejścia laminarno-turbulentnego

w mikrokanałach, Prace IPPT - IFTR

Reports

12[11] Błoński S. Mc 7 AGH, Szmyd J.S., Spalek J.,

Kowalewski T.A. (Eds.)

13[1] Bogacz R. I 0 Scientific papers of Techn.

Univ. Radom TRANSPORT

13[2] Bogacz R. Mc 7 PTSK, Bobrowski L.,

Tylikowski A. (Eds.)

Proceedings of 7th World Conference on

Experimental Heat Transfer, Fluid

mechanics and thermodynamics, Krakow,

Poland, 28 June 03 July 2009; Chapter:

Turbulence in micro-channels

13[3] Bogacz R. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Propagation of perturbances generated in

classic track, and track with Y-type

sleepers

13[4] Bogacz R. Mc 7 PTSK, Bobrowski L.,

Tylikowski A. (Eds.)

Błoński S., Korczyk P.,

Kowalewski T.A.

Kowalewski T.A., Błoński S.,

Korczyk P.

Licznar P., Lomotowski J.,

Błoński S., Ciach G.J.

Bretcanu O., Misra S.K.,

Yunos D.M., Boccaccini A.R.,

Roy I., Kowalczyk T., Błoński

S., Kowalewski T.A.

2007, 46,

1123-1141

2008, 127-

149

2008, 25,

742-753

2009, 118,

420-426

Błoński S. 2009, 2, 1-

154

Kowalewski T.A., Błoński S.

2009, CD-

ROM, 361-

368

Mechanical problems with moving load Bogacz R., Frischmuth K. 2005, 3(23),

35-42

Materiały IX Warsztatów Polskiego Bogacz R., Chudzikiewicz A., 2005, 67-76

Towarzystwa Symulacji Komputerowej Frischmuth K.

"Symulacja w badaniach i rozwoju";

Rozdział: Friction, wear and heat

Materiały IX Warsztatów Polskiego

Towarzystwa Symulacji Komputerowej

"Symulacja w badaniach i rozwoju";

Rozdział: Dynamical problem of an

unbalanced railway wheel in rolling motion

13[5] Bogacz R. 1688 B 6 Zeszyty Naukowe Instytutu

Pojazdów

On evaluation of wheel sets and railway

track quality

13[6] Bogacz R. Md 3 PTSK, PW, IPPT, Warszawa Symulacja w Badaniach i Rozwoju;

Rozdział: Badanie oddziaływania koła z

drogą z uwzględnieniem poślizgów

bocznych

13[7] Bogacz R. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Professor Karl Popp and his contribution to

Polish - German co-operation in applied

mechanics

Bajer Cz., Bogacz R. 2005, 74(11-

12), 754-761

Bogacz R., Dżuła S. 2005, 77-84

Bogacz R., Meinke P. 2006, 1, 15-

20

Konowrocki R., Bogacz R., 2006, 124-

Bajer Cz.

131

Bogacz R. 2006, 30(1),

21-31

2010-10-21(16:01) 9/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

13[8] Bogacz R. I 0 Proceedings of XXII

Symposium – Vibration in

Physical Systems, Poznań-

Będlewo

13[9] Bogacz R. I 0 Proceedings of XXII

Symposium – Vibration in

Physical Systems, Poznań-

Będlewo

Analysis of the airport runway n excited

by motion of heavy aircrafts

On stability and optimization of cracked

columns subjected to compressive

circulatory load

Szolc T., Bogacz R. 2006, 343-

348

Bogacz R., Imiełowski Sz.,

Frischmuth K.

2006, 83-88

13[10] Bogacz R. I 0 TRANSCOMP 2006 Models of surface pattern development in

rolling contact

Bogacz R., Frischmuth K. 2006, I, 59-

64

13[11] Bogacz R. I 0 TRANSCOMP 2006 Selected problems of dynamics of

continuous systems subjected to traveling

Bogacz R. 2006, I, 65-

72

and oscillating loads

13[12] Bogacz R. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Stability constraints in optimization of

cracked columns subjected to compressive

follower load

Imiełowski Sz., Bogacz R. 2007, 55(4),

277-288

13[13] Bogacz R. I 0 XIV Warsztaty Polskiego

Towarzystwa Symulacji

Komputerowej, Zakopane

14[1] Borkowski A. 1782 B 2 International Transactions on

Systems Science and

Applications

14[2] Borkowski A. Md 3 Wydawnictwa Komunikacji i

Łączności

(Warszawa), Tchonia K.

(Red.), Wrocław

Badania eksperymentalne współpracy koła

z drogą z uwzględnieniem poślizgów

bocznych

Self-organizing agents approach to

structural design

Postępy robotyki, Systemy i

współdziałanie robotów; Rodział: Od

nawigacji do aplikacji w robotach

mobilnych

Konowrocki R., Bajer Cz.,

Bogacz R.

Bitterberg T., Branki Ch.,

Borkowski A., Grabska E.

2008, 14,

158-171

2006, 1(3),

277-282

Borkowski A. 2006, 2, 215-

234

14[3] Borkowski A. 777 B 6 Machine Dynamics Problems On applying model-drive engineering in

conceptual design

Papiernik K., Grabska E.,

Borkowski A.

2007, 31(3),

58-65

15[1] Brandt A.M. 1782 B 2 ISO Focus For buildings as solid as a rock Brandt A.M. 2005, (3), 32-

34

15[2] Brandt A.M. 1157 B 6 Przegląd Budowlany Ocena jakości betonu w budynku, który

uległ katastrofie w wyniku przemrożenia

betonu

Brandt A.M., Glinicki M.A. 2007, 11, 50-

54

15[3] Brandt A.M. Mc 7 RILEM (France), Reinhardt

H.W., Naaman A.E. (Eds.)

High performance fiber reinforced cement

composites (HPFRCC5); Chapter:

Quantification of glassfibre - cement

interfacial properties by SEM-based pushout

test

15[4] Brandt A.M. 1875 A 32 Composite Structures Fibre reinforced cement-based (FRC)

composites after over 40 years of

development in building and civil

engineering

Glinicki M.A., Brandt A.M. 2007, 343-

350

Brandt A.M. 2008, 86,

40246

2010-10-21(16:01) 10/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

15[5] Brandt A.M. Md 3 Wydawnictwa Politechniki

Białostockiej (Białystok),

Łapko A., Broniewicz M.,

Prusiel J.A. (Eds.)

Zagadnienia materiałowo-technologiczne

infrastruktury i budownictwa, Problemy

naukowo-badawcze budownictwa;

Rodział: Trwałość obiektów inżynierskich a

zrównoważony rozwój

Brandt A.M. 2008, V, 169-

183

15[6] Brandt A.M. Ma 24 Taylor & Francis Group Cement based composites: Materials,

mechanical properties and performance

16[1] Bzowska D. Md 3 Politechnika Śląska (Gliwice), Energooszczędne kształtowanie

Popiołek Z. (Ed.)

środowiska wewnętrznego; Rodział:

Zagadnienie pojemności cieplnej ścian

budynków w procesie naturalnej wymiany

powietrza

16[2] Bzowska D. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Natural ventilation induced by weather

parameters in two-zone building

16[3] Bzowska D. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Numerical and analytical valuation of air

exchange flow in naturally ventilated

buildings

16[4] Bzowska D. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Dynamics of the ventilation air flow in

buildings of various thermal capacities of

partitions

16[5] Bzowska D. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Dynamika procesów wymiany ciepła i

naturalnej wymiany powietrza w

budynkach o różnej strukturze

materiałowej przegród, Prace IPPT - IFTR

Reports

17[1] Chmielewski L.J. Mc 7 Springer, Kurzyński M.,

Puchała E., Woźniak M.,

Żołnierek A. (Eds.)

Brandt A.M. 2009, 1-535

Bzowska D. 2005, 187-

206

Bzowska D.

2005, LI(1),

135-152

Bzowska D. 2006, 3, 575-

595

Bzowska D. 2006, 4, 667-

683

Bzowska D. 2007, 2, 1-

212

Advances in Soft Computing, Computer

Recognition Systems; Chapter:

Specification of the evidence accumulationbased

line detection algorithm

Chmielewski L.J. 2005, 355-

362

17[2] Chmielewski L.J. Mc 7 Springer, Kurzyński M.,

Puchała E., Woźniak M.,

Żołnierek A. (Eds.)

Advances in Soft Computing, Computer

Recognition Systems; Chapter: Scale and

direction invariance of the evidence

accumulation-based line detection

algorithm

17[3] Chmielewski L.J. 7432 A 32 Radiotherapy and Oncology Evaluation of set-up deviations during the

irradiation of patients suffering from

breast cancer treated with two different

techniques

17[4] Chmielewski L.J. Mb 12 Akademicka Oficyna

Metody akumulacji danych w analizie

Wydawnicza EXIT (Warszawa) obrazów cyfrowych

Chmielewski L.J. 2005, 363-

370

Kukołowicz P.F., Dąbrowski

A., Gut P., Chmielewski L.J.,

Wieczorek A.

2005, 75(1),

22-27

Chmielewski L.J. 2006, 1-268

2010-10-21(16:01) 11/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

17[5] Chmielewski L.J. Mc 7 Springer, Wojciechowski K.,

Smolka B., Palus H., Kozera

R.S., Skarbek W., Noakes L.

(Eds.)

17[6] Chmielewski L.J. 6818 A 20 Pattern Analysis and

Applications

Computer vision and graphics,

Computational imaging and vision;

Chapter: Detection of non-parametric

lines by evidence accumulation: finding

blood vessels in mammograms

Fuzzy histograms, weak fuzzification and

accumulation of periodic quantities.

Application in two accumulation-based

image processing methods

Chmielewski L.J. 2006, 32,

373-380

Chmielewski L.J. 2006, 9, 189-

210

17[7] Chmielewski L.J. Mc 7 Springer, Kurzynski M.,

Puchala E., Wozniak M.,

Zolnierek A. (Eds.)

17[8] Chmielewski L.J. 672 B 6 Journal of Medical Informatics

& Technologies

17[9] Chmielewski L.J. 6818 A 20 Pattern Analysis and

Applications

18[1] Cholewiński J. I 0 XXI Conference on Applied

Crystallography 20-24

September, Zakopane

Computer recognition systems 2, Soft

computing; Chapter: Elimination of linear

structures as an attempt to improve the

specificity of cancerous mass detection in

mammograms

Accumulation methods in the processing

of difficult images

Finding regions of interest for cancerous

masses enhanced by elimination of linear

structures and considerations on detection

correctness measures in mammography

Atomistic reconstruction a system of

dislocations by means of vrcds

19[1] Chwieduk D. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Projekt „Szkoły Słoneczne - lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

19[2] Chwieduk D. 1782 B 2 RENEWABLE ENERGY The Polish experience of energy

Sovereign Publications conservation in buildings

19[3] Chwieduk D. I 0 Czysta Energia. Wyd. ABRYS Projekt „Szkoły Słoneczne – lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

19[4] Chwieduk D. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Projekt „Szkoły Słoneczne - lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

19[5] Chwieduk D. Mc 7 American Solar Energy

Society (USA), Boer K.W.

(Ed.)

19[6] Chwieduk D. 1698 B 2 Zeszyty Naukowe Politechniki

Łódzkiej, Seria: Elektryka

The fifty–year history of the International

Solar Energy Society and its national

sections; Chapter: History of the Polish

ISES

Bator M., Chmielewski L.J. 2007, 45,

596-603

Chmielewski L.J. 2008, 12,

40503

Bator M., Chmielewski L.J. 2009, 12,

377-390

Dłużewski P., Cholewiński J. 2009

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M.

2005, 1, 26-

28

Chwieduk D. 2005, 110-

114

Chwieduk D., Pomierny W., 2005, 12

Zawidzki M.

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M.

2005, 2, 28-

29

Chwieduk D. 2005, 2, 625-

644

Solar thermal in buildings Chwieduk D. 2005,

55(299), 71-

80

2010-10-21(16:01) 12/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

19[7] Chwieduk D. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz

konwersji termicznej energii

promieniowania słonecznego w budynku,

rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

Chwieduk D. 2006, 11, 1-

262

19[8] Chwieduk D. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna The X Anniversary of the Polish ISES Chwieduk D. 2006, 1-2, 4-

8

19[9] Chwieduk D. Mb 12 Polskie Towarzystwo

Energetyki Słonecznej - ISES

Podstawy energetyki słonecznej

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M., Pietruszko S.

2006, 1-74

19[10] Chwieduk D. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Rozwój wybranych zastosowań energetyki Chwieduk D. 2006, 3-4, 4-

słonecznej

11

19[11] Chwieduk D. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki Możliwości wykorzystania energii

Chwieduk D. 2006, 40, 75-

Rzeszowskiej, Seria:

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

promieniowania słonecznego w

budownictwie w Polsce

84

19[12] Chwieduk D. Md 3 Arkady (Warszawa), Klemm

P. (Red.)

19[13] Chwieduk D. I 0 Springer, D.Yogi Goswami,

Yuwen Zhao (Eds.)

19[14] Chwieduk D. 1782 B 2 Official Journal of the

Lithuanian Applied Sciences

Academy / Klaipeda

University

Budownictwo ogólne, Fizyka budowli;

Rodział: Budownictwo niskoenergetyczne.

Energia odnawialna

Proceedings of ISES World Congress 2007

(Vol. I – Vol. V); Chapter: Thermal

modernisation through utilization of solar

energy

19[15] Chwieduk D. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Dostępność promieniowania słonecznego

do obudowy budynku zlokalizowanego w

Polsce Centralnej

19[16] Chwieduk D. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki

Rzeszowskiej, Seria:

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

19[17] Chwieduk D. Mc 7 Warsaw University of

Technology (Warsaw),

Chwieduk D., Domański R.,

Jaworski M. (Eds.)

Chwieduk D.

2006, II,

1065-1151

Chwieduk D. 2007, 3, 828-

832

Some aspects of solar thermal storage Chwieduk D. 2007, 5, 32-

46

Wybrane aspekty konwersji termicznej

energii promieniowania słonecznego w

budynku

Renewable energy: innovative

technologies and new ideas; Chapter:

Modeling of energy balance of a room

including impact of solar energy

19[18] Chwieduk D. 7932 A 32 Solar Energy Some aspects of modeling the energy

balance of a room in regard to the impact

of solar energy

19[19] Chwieduk D. 7482 A 27 Renewable Energy Recommendation on modelling of solar

energy incident on a building envelope

Chwieduk D. 2008, 1-4, 46-

56

Chwieduk D. 2008,

252(47), 57-

62

Chwieduk D. 2008, 46-54

Chwieduk D. 2008, 82,

870-884

Chwieduk D. 2009, 34,

736-741

2010-10-21(16:01) 13/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

19[20] Chwieduk D. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i

Praktyce

Bilans cieplny pomieszczenia z

uwzględnieniem energii promieniowania

słonecznego

Chwieduk D. 2009, 4, 19-

22

19[21] Chwieduk D. 1782 B 2 Renewable Energy Sovereign Key issues for solar thermal systems Chwieduk D. 2009, 57-59

publications

20[1] Ciarkowski A. 680 B 6 Journal of Technical Physics Electromagnetic diffraction by a moving

half-plane

Ciarkowski A., Atamaniuk B. 2005, 46(4),

203-212

20[2] Ciarkowski A. 1782 B 2 Progress in Electromagnetic

Research

Electromagnetic pulse diffraction by a

moving half-plane

Ciarkowski A. 2006, 64, 53-

67

21[1] Czarkowski M. 8219 A 27 Thyroid Is the resistance of large conduit arteries

also decreased in thyrotoxic patients with

Graves’ disease?

Czarkowski M., Hilgertner L.,

Powałowski T., Radomski D.,

Mikulska M.

2005, 15(4),

377-381

21[2] Czarkowski M. 1000 B 6 Polski Merkuriusz Lekarski U chorych z nadczynnością tarczycy w

przebiegu choroby Graves’-Basedowa

wielkość przepływu krwi zależy od stopnia

nasilenia nadczynności tarczycy

Czarkowski M., Hilgertner L.,

Powałowski T., Radomski D.

22[1] Czechowicz M. 178 B 9 Archives of Acoustics Noise level spread in the vicinity of

crossroads

Walerian E.M., Janczur R.,

Czechowicz M.

22[2] Czechowicz M. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of vehicle noise emission Janczur R., Walerian E.M.,

directivity on sound level distribution in a Czechowicz M.

canyon street. Part I: simulation program

test

22[3] Czechowicz M. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of vehicle noise emission Janczur R., Walerian E.M.,

directivity on sound level distribution in a Meissner M., Czechowicz M.

canyon street. Part II: experimental

verification

22[4] Czechowicz M. Mc 7 Warsaw University of Renewable energy: innovative

Walerian E.M., Janczur R.,

Technology (Warsaw), technologies and new ideas; Chapter: Czechowicz M.

Chwieduk D., Domański R., Acoustical screens as local noise protector

Jaworski M. (Eds.)

22[5] Czechowicz M. 691 A 20 Applied Acoustics Application of simulation program to Janczur R., Walerian E.M.,

specific urban situation

Meissner M., Czechowicz M.

22[6] Czechowicz M. 46 A 20 Acta Acustica United with Road model as a noise source

Janczur R., Walerian E.M.,

Acustica

Czechowicz M.

22[7] Czechowicz M. I 0 Proceedings of 16-th

International Congress on

Sound and Vibration, Kraków,

5-9 July

How to reduce the road noise in detached

houses with front porch?

23[1] Czerwińska J. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Self-diffusion effects in micro scale liquids.

Numerical study by a dissipative particle

dynamics method

Mirowska M., Walerian E.M.,

Janczur R., Czechowicz M.

2005,

XVIII(108),

667-670

2005, 30(1),

19-56

2006, 67,

643-658

2006, 67,

659-679

2008, 397-

404

2009, 70(7),

973-985

2009, 95(1),

156-167

2009, paper

713, 8 pages

Czerwińska J. 2007, 55,

159-172

23[2] Czerwińska J. 1782 B 2 Journal of Thermal Sciences Entrance effects in microchannel gas flow Lewandowski T., Jebauer S.,

Czerwińska J., Doerffer P.

2009, 18(4),

345-352

2010-10-21(16:01) 14/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

23[3] Czerwińska J. 6958 A 32 Physical Review E Impact of inlet channel geometry on

microfluidic drop formation

Abate A.R., Poitzsch A.,

Hwang Y., Lee J., Czerwińska

J., Weitz D.A.

2009, 80,

026310-5

24[1] Danicki E. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic sniper localization Danicki E. 2005, 30(2),

233-245

24[2] Danicki E. 178 B 9 Archives of Acoustics Spectral theory of unidirectional

transducers

Danicki E. 2005, 30(4),

291-295

24[3] Danicki E. 680 B 6 Journal of Technical Physics On electrostatics of finite planar systems

of strips applied in surface acoustic wave

Tasinkevych Y., Danicki E. 2005, 49(3),

175-193

interdigital transducers

24[4] Danicki E. 680 B 6 Journal of Technical Physics Plane-wave theory of interdigital

transducers comprising multi-periodic cells

Danicki E. 2006, 46,

219-234

working at Bragg regime

24[5] Danicki E. 4625 A 27 Journal of Electrostatics Nonstandard electrostatic problem for

strips

Danicki E., Tasinkevych Y. 2006, 64,

386-391

24[6] Danicki E. 6549 A 32 Journal of Nonlinear Analysis The shock wave-based acoustic sniper

localization

Danicki E. 2006, 65,

956-962

24[7] Danicki E. 3503 A 32 IEEE Transactions on

Ultrasonics Ferroelectrics and

Frequency Control

24[8] Danicki E. 4255 A 27 Journal of Applied Mechanics-

Transactions of The Asme

A method for analyzing periodic strips

with apodization

Evaluation of planar harmonic impedance

for periodic elastic strips of rectangular

cross section by plate mode expansion

Danicki E. 2008, 55,

1890-1894

Danicki E. 2008, 75,

41011-

141011-6

24[9] Danicki E. 178 B 9 Archives of Acoustics An approximation to the planar harmonic

impedance for interface waves in

piezoelectric body

24[10] Danicki E. 3503 A 32 IEEE Transactions on

Ultrasonics Ferroelectrics and

Frequency Control

24[11] Danicki E. 287 B 9 Biuletyn Wojskowej Akademii

Technicznej

An enhanced algorithm for evaluation of

surface waves

Calibration of EM and acoustic antisniper

systems

25[1] Dąbrowski A. 7432 A 32 Radiotherapy and Oncology Evaluation of set-up deviations during the

irradiation of patients suffering from

breast cancer treated with two different

techniques

26[1] Deputat J. I 0 Dozór Techniczny Identyfikacja wad materiałowych w ujęciu

mechaniki pękania – podstawy

teoretyczne

26[2] Deputat J. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Badania mechaniczne i ultradźwiękowe

stanu uszkodzenia materiałów wskutek

procesu pełzania

26[3] Deputat J. I 0 Dozór Techniczny Metody doświadczalne identyfikacji wad

materiałowych na podstawie analizy

parametrów mechaniki pękania

Danicki E. 2009, 34,

189-196

Danicki E. 2009, 56,

892-895

Danicki E. 2009, 58(4),

139-147

Kukołowicz P.F., Dąbrowski 2005, 75(1),

A., Gut P., Chmielewski L.J., 22-27

Wieczorek A.

Kowalewski Z.L., Deputat J. 2005, 5/6,

105-109/ 128-

134

Mackiewicz S., Kowalewski

Z.L., Szelążek J., Deputat J.

2005, 7/8, 15-

24

Kowalewski Z.L., Deputat J. 2006, 2, 26-

31

2010-10-21(16:01) 15/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

26[4] Deputat J. Mb 12 Biuro Gamma (Warszawa) Problemy i techniki nieniszczących badań

materiałów: wybrane wykłady

27[1] Dębowski T. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission and the Portevin-Le

Chatelier effect in tensile tested Al

processed by ARB technique

Deputat J., Mackiewicz S., 2007, 1-208

Szelążek J.

Pawełek A., Kuśnierz J., 2007, 32(4),

Bogucka J., Jasieński Z., 955-962

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F., Dębowski T.

27[2] Dębowski T. 398 B 6 Drogi i Mosty Badania nowego typu systemu ważenia

pojazdów drogowych w ruchu

Sekuła K., Konowrocki R.,

Dębowski T.

28[1] Dietrich L. 1568 B 9 The Archive of Mechanical Assessment of exploitation properties of Dietrich L., Rutecka A.,

Engineering / Archiwum cast aluminum alloys on the basis of creep Kowalewski Z.L.

Budowy Maszyn

and LCF investigations

29[1] Dłużewski P. I 0 EW3NS 2006, Crete, Greece Multiscale analysis of optical properties of

nitride based quantum dots

29[2] Dłużewski P. I 0 EW3NS 2006, Crete, Greece Nonlinear stress effect on properties of

GaN/AlN quantum dots nucleated at the

edge of threading dislocations

Petrov M., Marquardt O.,

Lymperakis L., Neugerbauer

J., Young T.D., Jurczak G.,

Dłużewski P.

Dłużewski P., Jurczak G.,

Young T.D., Petrov M.,

Lymperakis L., Neugebauer J.

2009, 3, 16-

35

2009, LVI, 1-

8

2006

2006

29[3] Dłużewski P. I 0 IWN 2006, Kyoto, Japan Nonlinear piezoelectric properties of GaN

quantum dots nucleated at the edge of

threading dislocations

29[4] Dłużewski P. I 0 Colloque National sur les An investigation of the dislocation core by

Techniques de Modelisation et the dislocation density tensor and

de Simulation en Science des incompatibility tensor

Materiaux, Bel Abbes, Algeria

Dłużewski P., Young T.D.,

Jurczak G., Majewski J.A.

Belkadi A., Young T.D.,

Dłużewski P., Bouhafs B.

2006

2009

29[5] Dłużewski P. I 0 Computational Methods in

Science and Engineering:

Advances in Computational

Science. Int. Conf. Comput.

Meth. Sci. Engng, AIP Conf.

Procs, No 1108 in Part 2, New

York

A non-singular computational method for

modelling defects in nanocrystalline

materials

29[6] Dłużewski P. I 0 Computer Methods in

Mechanics, Zielona Góra,

Poland

29[7] Dłużewski P. I 0 Diffusion in Solids and Liquids

Conference DSL-2009, Rome,

Italy, June 24-26

A nonlinear finite element and atomistic

modelling od dislocations in

semiconductor structures

Indium clustering in ingan/gan quantum

wells: thermodynamics and finite element

modeling

Belkadi A., Dłużewski P.,

Young T.D.

2009

Belkadi A., Young T.D., 2009

Dłużewski P., Dimitrakopoulos

G.P., Komninou Ph.

Dłużewski P., Jurczak G. 2009

2010-10-21(16:01) 16/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

29[8] Dłużewski P. I 0 Proceedings of the 18th

Conference on Computational

Methods in Mechanics, 18-21

May, Zielona Góra

Nonlinear finite element and atomistic

modelling of dislocations in semiconductor

structures

Belkadi A., Dłużewski P.,

Dimitrakopulos G., Komninou

Ph.

2009

29[9] Dłużewski P. I 0 Proceedings of the 7th

EUROMECH Solid Mechanics

Conference; Lisbon, Portugal

Molecular-statics modeling of

nanoindentation of mono and

polycrystalline copper

Maździarz M., Young T.D.,

Dłużewski P., Wejrzanowski

T., Kurzydłowski K.J.

2009

29[10] Dłużewski P. I 0 Proceedings of the

International Conference on

Material Modelling,

September 17-19, Dortmund

Incompatibility of lattice distortions in fe

modelling of coupled fields in 1st

semiconductor structures

Dłużewski P. 2009

29[11] Dłużewski P. I 0 XFEM 2009, RWTH Aachen Incompatibility of lattice distortions in

University, September 28-30, atomistic/fe modelling of dislocations in

Aachen

semiconductor structures

29[12] Dłużewski P. I 0 XXI Conference on Applied

Crystallography 20-24

September, Zakopane

Atomistic reconstruction a system of

dislocations by means of vrcds

29[13] Dłużewski P. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Modeling of elastic, piezoelectric and

optical properties of vertically correlated

GaN/AlN quantum dots

29[14] Dłużewski P. 2184 A 20 Defect and Diffusion Forum Nonlinear field theory of stress induced

diffusion in crystalline solids

Dłużewski P., Jurczak G.,

Maździarz M.

2009

Dłużewski P., Cholewiński J. 2009

Jurczak G., Łepkowski S.P.,

Dłużewski P., Suski T.

2005, 2(3)

972-975

Dłużewski P. 2005, 237-

240, 107-114

29[15] Dłużewski P. 733 A 32 Applied Physics Letters Strong electric field and nonuniformity

effects in GaN/AlN quantum dots revealed

by high pressure studies

29[16] Dłużewski P. 6336 A 32 Nanotechnology Homogenous indium distribution in

InGaN/GaN laser active structure grown

by LP-MOCVD on bulk GaN crystal

revealed by transmission electron

microscopy and X-ray diffraction

29[17] Dłużewski P. 2184 A 20 Defect and Diffusion Forum Nonlinear field theory of stress induced

interdiffusion and mass transport

29[18] Dłużewski P. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Nonlinear piezoelectric properties of GaN

quantum dots nucleated at the edge of

threading dislocations

29[19] Dłużewski P. 5253 A 32 Journal of Physics D-Applied

Physics

3D modelling of misfit networks in the

interface region of heterostructures

Teisseyre H., Suski T.,

Łepkowski S.P., Perlin P.,

Jurczak G., Dłużewski P.,

Daudin B., Grandjean N.

Kret S., Dłużewski P.,

Szczepańska A., Żak M.,

Czernecki R., Kryśko M.,

Leszczyński M., Maciejewski

G.

2006, 89(5),

51902

2007,

18(46),

465707

Dłużewski P. 2007, 264,

63-70

Dłużewski P., Young T.D., 2007, 4,

Jurczak G., Majewski J.A. 2399-2402

Young T.D., Kioseoglou J.,

Dimitrakopulos G.P.,

Dłużewski P., Komninou Ph.

2007, 40,

4084-4091

2010-10-21(16:01) 17/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

29[20] Dłużewski P. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) FE simulation of InGaN QD formation at

the edge of threading dislocation in GaN

29[21] Dłużewski P. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

A hybrid atomistic-continuum finite

element modelling of nanoindentation and

experimental verification for copper

crystal

30[1] Doliński K. 29 B 6 Acta Mechanica et Automatica Zmęczeniowa propagacja szczeliny w

bimateriale model matematyczny i

rozwiązanie numeryczne

31[1] Domański W. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Propagation and interaction of hyperbolic

plane waves in nonlinear elastic solids,

Rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

31[2] Domański W. 803 A 27 Archives of Mechanics On the null condition for nonlinear elastic

materials

32[1] Dunajewski I. 1782 B 2 PAMM - Proceedings in

Applied Mathematics and

Mechanics

33[1] Dyniewicz B. I 0 Theoret. Foundations of Civil

Engng. XIV, OW PW

Warszawa

Optimal wireless sensors` location for

monitoring of structures in randomly

disturbed environment

Moving loads – analytical and numerical

approaches

33[2] Dyniewicz B. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Discontinuous trajectory of the mass

particle moving on a string or a beam

Dłużewski P., Belkadi A.,

Chen J., Ruterana P., Nouet

G.

Dłużewski P., Maździarz M.,

Traczykowski P., Jurczak G.,

Niihara K., Nowak R.,

Kurzyłowski K.

2007, 7,

2403-2406

2008, 15, 37-

44

Doliński K., Mróz K. 2007, 1, 31-

35

Domański W. 2006, 4, 1-

169

Domański W., Ogden R.W. 2006, 58,

339-361

Dunajewski I., Kotulski Z.A. 2009, 9, 557-

558

Dyniewicz B., Bajer Cz. 2006, 37-48

Dyniewicz B., Bajer Cz. 2008, 11355,

66-79

33[3] Dyniewicz B. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

String-beam under moving inertial load Dyniewicz B., Bajer Cz. 2008, 23,

115-120

33[4] Dyniewicz B. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

Moving inertial load and numerical

modeling

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2008, 23, 65-

70

33[5] Dyniewicz B. 3724 A 32 International Journal for

Numerical Methods in

Engineering

Space-time approach to numerical

analysis of a string with a moving mass

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2008,

78(10), 1528-

1543

33[6] Dyniewicz B. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Paradox of the particle's trajectory moving Dyniewicz B., Bajer Cz. 2009, 79(3),

on a string

213-223

33[7] Dyniewicz B. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics Numerical modelling of structure

vibrations under inertial moving load

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2009, 79(6-

7), 499-508

33[8] Dyniewicz B. 1936 A 32 Computers & Structures Virtual functions of the space-time finite

element method in moving mass

problems.

Bajer Cz., Dyniewicz B. 2009, 87,

444-455

34[1] Dzieniszewski W. Mb 12 Sekcja Fizyki Budowli,

Komitet Inżynierii Lądowej i

Wodnej PAN (Łódź)

Procesy cieplno-przepływowe w

budynkach: podstawy modelowania

matematycznego

Dzieniszewski W. 2005, 1-216

2010-10-21(16:01) 18/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

34[2] Dzieniszewski W. Md 3 Politechnika Łódzka (Łódź),

Kubik J. (Ed.)

34[3] Dzieniszewski W. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i

Praktyce

Fizyka budowli w teorii i praktyce;

Rodział: Modelowanie sterowania

optymalnego temperaturą i wilgotnością

powietrza w pomieszczeniu budynku z

klimatyzacją

Termodynamika strukturalnego zasobnika

ciepła z pełnym przebiegiem przemiany

fazowej złoża PCM w fazach ładowania i

rozładowania w cyklu dobowym

Dzieniszewski W. 2005, I, 39-

54

Dzieniszewski W., Wnuk R. 2007, II, 29-

34

35[1] Ekiel-Jeżewska M.L. 6975 A 32 Physics of Fluids Periodic sedimentation of three particles in

periodic boundary conditions

Ekiel-Jeżewska M.L.,

Felderhof B.U.

2005, 17,

093102

35[2] Ekiel-Jeżewska M.L. 6975 A 32 Physics of Fluids Spherical cloud of point particles falling in

a viscous fluid

Ekiel-Jeżewska M.L., Metzger

B., Guazzelli E.

2006, 18,

038104

35[3] Ekiel-Jeżewska M.L. 6975 A 32 Physics of Fluids Clusters of particles falling in a viscous

fluid with periodic boundary conditions

Ekiel-Jeżewska M.L.,

Felderhof B.U.

2006, 18,

121502

35[4] Ekiel-Jeżewska M.L. 803 A 27 Archives of Mechanics Three-particle motion under gravity in Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb 2006, 58,

Stokes flow: an equilibrium for spheres in E.

489-494

contrast to “an end-of-world” for point

particles

35[5] Ekiel-Jeżewska M.L. 7397 A 32 Quarterly Journal of

Accuracy of the multipole expansion Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb 2006, 59,

Mechanics and Applied applied to a sphere in a creeping flow E.

563-585

Mathematics

parallel to a wall

35[6] Ekiel-Jeżewska M.L. 6958 A 32 Physical Review E Equilibria for the relative motion of three Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb 2006, E 73,

spheres in Stokes fluid flow

E.

46309

35[7] Ekiel-Jeżewska M.L. 4405 A 32 Journal of Chemical Physics Hydrodynamic interactions between

spheres in a viscous fluid with a flat free

surface or hard wall

35[8] Ekiel-Jeżewska M.L. 680 B 6 Journal of Technical Physics The relativistic Boltzmann equation -

mathematical and physical aspects

35[9] Ekiel-Jeżewska M.L. 4405 A 32 Journal of Chemical Physics Friction of rodlike particles adsorbed to a

planar surface in a shear flow

35[10] Ekiel-Jeżewska M.L. 4405 A 32 Journal of Chemical Physics Lubrication approximation for

microparticles moving along parallel walls

Cichocki B., Ekiel-Jeżewska

M.L., Wajnryb E.

Dudyński M.T., Ekiel-

Jeżewska M.L.

Ekiel-Jeżewska M.L., Sadlej

K., Wajnryb E.

Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb

E., Bławzdziewicz J.,

Feuillebois F.

2007, 126,

184704-

184707

2007, 48(6),

39-47

2008, 129,

041104-1-4

2008, 129,

181102-1-4

35[11] Ekiel-Jeżewska M.L. 6975 A 32 Physics of Fluids Stokesian dynamics of close particles Ekiel-Jeżewska M.L., Gubiec

T., Szymczak P.

2008, 20,

063102-1-10

35[12] Ekiel-Jeżewska M.L. 1023 B 6 Postępy Fizyki Odwracalność mikroprzepływów Myłyk A., Ekiel-Jeżewska M.L. 2008, 59, 6-8

35[13] Ekiel-Jeżewska M.L. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział: Metoda

pomiaru ruchu malej grupy cząstek

opadającej w cieczy

Alabrudziński S., Ekiel-

Jeżewska M.L., Suchecki W.,

Kowalewski T.A.

2008, 59-85

2010-10-21(16:01) 19/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

35[14] Ekiel-Jeżewska M.L. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział: Badania

eksperymentalne i interpretacja

teoretyczna oddziaływań

hydrodynamicznych grupy cząstek

kulistych opadających w lepkiej cieczy

35[15] Ekiel-Jeżewska M.L. Mc 7 Research Signpost (India), Theoretical methods for micro scale

Feuillebois F., Sellier A. (Eds.) viscous flows; Chapter: Precise multipole

method for calculating hydrodynamic

interactions between spherical particles in

the Stokes flow

35[16] Ekiel-Jeżewska M.L. 4405 A 32 Journal of Chemical Physics Streaming current and streaming potential

for particle covered surfaces: Virial

expansion and simulations

35[17] Ekiel-Jeżewska M.L. 4405 A 32 Journal of Chemical Physics Self-diffusion of a sphere in an effective

medium of rods

35[18] Ekiel-Jeżewska M.L. 5255 A 32 Journal of Physics-Condensed Hydrodynamic orienting of asymmetric

Matter

microobjects under gravity

35[19] Ekiel-Jeżewska M.L. 6975 A 32 Physics of Fluids Particle clusters settling under gravity in a

viscous fluid

35[20] Ekiel-Jeżewska M.L. Mc 7 AGH, Szmyd J.S., Spalek J.,

Kowalewski T.A. (Eds.)

Proceedings of 7th World Conference on

Experimental Heat Transfer, Fluid

mechanics and thermodynamics, Krakow,

Poland, 28 June 03 July 2009; Chapter:

Dynamics of nanofibers conveyed by low

reynolds number flow in a micro-channel

Alabrudziński S., Ekiel-

Jeżewska M.L., Kowalewski

T.A., Urbaniec K.

Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb

E.

Sadlej K., Wajnryb E.,

Bławzdziewicz J., Ekiel-

Jeżewska M.L., Adamczyk Z.

2008, 7-21

2009, 127-

172

2009, 130,

144706-1-11

Cichocki B., Ekiel-Jeżewska 2009, 130,

M.L.

214902-1:6

Ekiel-Jeżewska M.L., Wajnryb 2009,

E.

21(20),

204102-

204112

Alabrudziński S., Ekiel- 2009, 21(7),

Jeżewska M.L., Chehata- 073302-1:8

Gomez D., Kowalewski T.A.

Sadlej K., Wajnryb E., Ekiel-

Jeżewska M.L., Kowalewski

T.A.

2009, CD-

ROM, 237-

244

36[1] Figurska M. Mc 7 IPPT PAN, ABIOMED

(Warszawa), Lekszycki T.,

Małdyk P. (Eds.)

36[2] Figurska M. 1782 B 2 Russian Journal of

Biomechanics

Biomaterials in the orthopaedic practice,

ABIOMED Lecture Notes 5; Chapter: In

vivo degradation and wear of biomaterials

in total joint replacements

Influence of wear debris on behaviour and

biomechanical properties of bone-implant

interface

Świeszkowski W., Figurska

M., Berse H.E.N.,

Kurzydłowski K.J.

Figurska M., Świeszkowski

W., Telega J.J.

2005, 5, 97-

115

2005, 9(2),

20-32

2010-10-21(16:01) 20/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

36[3] Figurska M. I 0 Lecture Notes of the ICB

Seminars, Biomechanics of

Tissue, Computer Aided

Surgery and Micromechanics,

PAN International Center of

Mechanics, March 2005

Reaction of tissue to wear particles of

polyethylene endoprosthesis components

Figurska M., Telega J.J. 2006, 121-

129

36[4] Figurska M. 34 B 9 Acta of Bioengineering and

Biomechanics

Wear polyethylene particles in failed total

hip replacements

Figurska M., Stańczyk M.,

Milošev I., Cör A.

2006, 8, 97-

101

36[5] Figurska M. 1782 B 2 Russian Journal of

Biomechanics

Compact bone structure Figurska M. 2007, 11, 26-

35

36[6] Figurska M. 6084 A 20 Medical Hypotheses Humans cannot consciously generate

random numbers sequences: polemic

Figurska M., Stańczyk M.,

Kulesza K.

2008, 70,

182-185

study

37[1] Gadaj S.P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Temperature measurement as a new

technique applied to the phase

transformation study in a TiNi shape

memory alloy subjected to tension

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

2005, 50(3),

661-674

37[2] Gadaj S.P. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

37[3] Gadaj S.P. 1782 B 2 Science and Technology of

Advances Materials

37[4] Gadaj S.P. Mc 7 Research Signpost (India),

Kurzydłowski K.J., Major B.,

Zięba P. (Eds.)

37[5] Gadaj S.P. 3740 A 20 International Journal of

Applied Electromagnetics and

Mechanics

Temperature changes of the polymer

fibrous belts subjected to mechanical

loading

Characteristics of energy storage and

dissipation in TiNi shape memory alloy

Foundation of materials design; Chapter:

Thermomechanical properties of TiNi

shape memory alloy

Stress relaxation during superelastic

behavior of TiNi shape memory alloy

37[6] Gadaj S.P. 2797 A 32 Experimental Mechanics Phase-transformation fronts evolution for

strain- and stress- controlled tension tests

in TiNi Shape Memory Alloy,

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Hoshito K.,

Makino Y., Tobushi H.

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

2005, 53(2),

147-163

2005, 6(8),

889-894

2006, 195-

240

2006, 23(1-

2), 3-8

2006, 46,

531-542

37[7] Gadaj S.P. 6006 A 32 Materials Transactions Superelastic deformation behaviors based

on phase transformation bands in TiNi

shape memory alloy

37[8] Gadaj S.P. 803 A 27 Archives of Mechanics Experimental and theoretical

investigations of glass fibre reinforced

composite subjected to uniaxial

compression for a wide spectrum of strain

rates

37[9] Gadaj S.P. 1782 B 2 Journal of the Japanese

Society for Experimental

Mechanics

Martensite and reverse transformations in

TiNi shape memory alloy by advance

infrared technique

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Pęcherski

R.B., Gadaj S.P., Nowacki

W.K., Nowak Z., Matyjewski

M.

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Hoshito K., Makino Y.

2006, 47(3),

670-676

2006, 58,

273-291

2006, 6, 175-

180

2010-10-21(16:01) 21/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

37[10] Gadaj S.P. 6006 A 32 Materials Transactions Subloop deformation behavior of TiNi

shape memory alloy subjected to stresscontrolled

loadings

37[11] Gadaj S.P. 4143 A 13 Journal De Physique IV Powder metallurgy technology of niti

shape memory alloy

37[12] Gadaj S.P. 8035 A 32 Strain Martensite and reverse transformation

during simple shear of niti shape memory

alloy

38[1] Gambin B. I 0 Workshop on Biomaterials,

ABIOMED, May 13-15,

Warsaw, Poland

38[2] Gambin B. I 0 International Conference on

Continuous and Discrete

Modelling in Mechanics,

CDMM2005, in Memory of

Prof. Henryk Zorski, Warsaw,

Poland, September 5 - 9

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Sakuragi T.

Dutkiewicz J.M., Maziarz W.,

Czeppe T., Lityńska L.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Luckner J., Pieczyska E.A.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Luckner J.,

Tobushi H.

Anisotropic properties of compact bone Gambin B., Gałka A. 0

An optimal design of piezoelectric

functionally graded material

38[3] Gambin B. I 0 Instytut Budownictwa -

Uniwersytet Zielonogórski,

Ogólnopolskie Kolokwium

Mechanika Ośrodków

Niejednorodnych, Zielona

Góra - Łagów, 11-13 maja

Fala sprężysta w kości zbitej

38[4] Gambin B. I 0 XVI Sympozjum PTZE Zagadnienia minimalizacji dla

"Bioelektromagnetyzm- teoria mikromagnetyków nieodkształcalnych

i praktyka", Kraków-Folwark

Zalesie, 12-14. 12

38[5] Gambin B. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

38[6] Gambin B. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

38[7] Gambin B. I 0 Zastosowania

elektromagnetyzmu w

nowoczesnych technikach i

informatyce, Wisła, 25-27

września

Existence problems in incompressible and

slightly incompressible magnetics

The Young measure valued solution in

micromagnetics: a numerical example

Gambin B., Gałka A. 2005

Gambin B., Gałka A., Wojnar

R.

2007,

48(10), 2679-

2686

2008, 158,

59-65

2009, 45, 93-

100

2005

Gambin B., Kruglenko E. 2005

Bielski W., Gambin B.,

Kruglenko E.

Kruglenko E., Gałka A.,

Gambin B.

Obszary zawierania stałych

Tokarzewski, Gambin B.,

dielektrycznych kompozytów dwufazowych Gilewicz J.

2006

2006

2006

2010-10-21(16:01) 22/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

38[8] Gambin B. I 0 Warsztaty PTZE

Materiały nieściśliwe magnetosprężyste

"Elektromagnetyczne techniki jako model tkanek z mikromagnetycznymi

w ochronie zdrowia",

cząstkami

Warszawa-Łódź, grudzień 11-

13

38[9] Gambin B. I 0 9th International Symposium

on "Orthogonal Polynomials

Special Functions and

Applications", July 2-6,

Marsylia

38[10] Gambin B. I 0 Warsztaty PTZE'07

"Elektromagnetyzm w

medycynie - teoria i

praktyka", Nałęczów

Simple fraction method of an estimation

of a Stieltjes function expanded at several

complex points

Zastosowanie mikro- i nanocząsteczek

magnetycznych w terapiach i diagnostyce

medycznej

38[11] Gambin B. I 0 XVII Sympozjum PTZE, 21-24 Piezoelectricity of rocks treated as

czerwca, Rydzyna

composite materials

38[12] Gambin B. I 0 XVII Sympozjum PTZE, 21-24 An optimal design of functionally graded

czerwca, Rydzyna

materials

38[13] Gambin B. I 0 36th Solid Mechanics Rayleigh scattering of ultrasounds in

Conference, Gdańsk, Poland, cancellous bone

September 9-12

38[14] Gambin B. I 0 36th Solid Mechanics

Conference, Gdańsk, Poland,

September 9-12

38[15] Gambin B. I 0 Symposium on Applied

Electromagnetics SAEM'08,

Zamość, 1-4 June

38[16] Gambin B. I 0 Symposium on Applied

Electromagnetics SAEM'08,

Zamość, 1-4 June

38[17] Gambin B. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Kruglenko E., Gambin B. 2006

Gałka A., Gambin B.,

Tokarzewski S.

2007

Gambin B., Kruglenko E. 2007

Gambin B., Gałka A., Bielski 2007

W.

Gambin B., A.Gałka 2007

Gambin B., Gałka A. 2008

Fabric tensor and strength surface of bone-Gambilike B., Gałka A. 2008

materials

Prediction of bone damage based on Gambin B., Gałka A. 2008

strength surface of piezoelectric composite

Modeling of bone piezoelectricity Gambin B., Gałka A. 2008

Influence of anisotropy induced by

microcracks on effective elastic properties

Gambin B., Gałka A., Telega

J.J., Tokarzewski S.

2005, 53(4),

409-420

38[18] Gambin B. I 0 V Konferencja "Nowe Kierunki

Rozwoju Mechaniki" pod

patronatem Ministra Nauki i

Informatyzacji profesora

Michała Kleibera, PTMTS,

Wilga, 8-10 kwietnia

Polaryzacja i prędkość fali sprężystej w

ośrodku mikroporowatym

Gambin B., Gałka A., Wojnar

R.

2005, 8

stron, CD-

ROM

38[19] Gambin B. Md 3 CIOP-PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

Bioelektromagnetyzm : teoria i praktyka;

Rozdział: Zagadnienie minimalizacji w

analizie mikromagnetyków

nieodkształcalnych

Gałka A., Gambin B.,

Kruglenko E.

2006, 101-

119

2010-10-21(16:01) 23/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

38[20] Gambin B. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Wpływ mikrostruktury na własności

kompozytów sprężystych,

piezoelektrycznych i termosprężystych,

rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

38[21] Gambin B. Md 3 CIOP-PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

38[22] Gambin B. Mc 7 ZITI, Baniotopoulos C.C.

(Ed.)

Bioelektromagnetyzm : teoria i praktyka;

Rodział: Zagadnienie minimalizacji w

analizie mikromagnetyków

nieodkształcalnych

Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with

applications in Engineering II. NNMAE206,

A volume dedicated to the memory of

Professor P.D.Panagiotopoulos; Chapter:

Selected problems of rigid and deformable

micromagnetics

Gambin B. 2006, 12, 1-

183

Gałka A., Gambin B.,

Kruglenko E.

Bielski W., Gambin B.,

Kruglenko E.

2006, 6, 101-

119

2006, 69-76

38[23] Gambin B. I 0 Advanced Problem in

Mechanics - APM'06,

Petersburg, June 25 - July 1

Damage tensor based on homogenization

Gambin B., Gałka A.,

Tokarzewski S.

2006,

http://apmconf.spb.ru/2

006/apm200

6_Book_of_A

bstracts.pdf

38[24] Gambin B. I 0 Advanced Problem in

Mechanics - APM'06,

Petersburg, June 25 - July 1

Bounds on effective transport coefficients

from complex input data

Tokarzewski S., Gambin B.,

Gilewicz J.

2006,

http://apmconf.spb.ru/2

006/apm200

6_Book_of_A

bstracts.pdf

38[25] Gambin B. Md 3 CIOP PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Duraj A. (Eds.)

Elektromagnetyczne techniki w ochronie

zdrowia; Rozdział: Materiały nieściśliwe

magnetosprężyste jako model tkanek z

mikromagnetycznymi cząstkami

Kruglenko E., Gambin B.,

Bielski W.R.

2007, 96-109

38[26] Gambin B. I 0 I Kongres Mechaniki Polskiej,

Warszawa, 28-31 sierpnia, J.

Kubik, W. Kurnik, W.K.

Nowacki (Red.)

38[27] Gambin B. I 0 I Kongres Mechaniki Polskiej,

Warszawa, 28-31 sierpnia, J.

Kubik, W. Kurnik, W.K.

Nowacki (Red.)

Zagadnienie istnienia rozwiązań dla

nieściśliwych i prawie nieściśliwych ciał

magnetosprężystych

Powierzchnia wytężenia dla kompozytów

piezoelektrycznych

Kruglenko E., Gambin B.,

Bielski W.

Gambin B., Kruglenko E.,

Bielski W.

2007, CD

Rom, 8 stron

2007; CD

Rom, 8 stron

2010-10-21(16:01) 24/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

38[28] Gambin B. I 0 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

Theoretical Foundations of Civil

Engineering, Polish-Ukrainian-Lithuanian

(Warszawa), Szcześniak W.E., Transactions; Rozdział: Nieściśliwe i

Zbiciak A. (Eds.)

prawie nieściśliwe materiały

magnetosprężyste

38[29] Gambin B. I 0 Konferencja Strategie

Rozwoju Technologii

Zaawansowanych Materiałów

w Polsce, NOT, Warszawa

38[30] Gambin B. I 0 Proceedings of 10th

Conference on Dynamical

Systems Theory and

Applications DSTA 2009,

Awrejcewicz J., Kaźmiercza

M., Olejnik P., Mrozowski J.

(Eds.), Łódź, December 7-10

Strategia rozwoju materiałów

współpracujących z ludzką tkanką

Dynamic loading as the case of

delamination in precracked layered

composites

Kruglenko E., Gambin B. 2008, 16,

209-215

Gambin B. 2008,

http://scienc

e24.com/eve

nts/3202/boa

/boa.pdf

Gambin B., Ivanova J.,

Nikolova G., Valeva V.

2009, 2, 823-

828

38[31] Gambin B. I 0 Proceedings of 10th

Conference on Dynamical

Systems Theory and

Applications DSTA 2009,

Awrejcewicz J., Kaźmiercza

M., Olejnik P., Mrozowski J.

(Eds.), Łódź, December 7-10

The dynamics of heat shock response

induced by ultrasound therapeutic

treatment

Mizera A., Gambin B. 2009, 2, 847-

852

38[32] Gambin B. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Temperature fields induced by low power

focused ultrasound in soft tissues during

gene therapy. numerical predictions and

experiments results

38[33] Gambin B. 178 B 9 Archives of Acoustics Temperature fields induced by low power

focused ultrasound during gene therapy.

Numerical predictions and experimental

results

38[34] Gambin B. I 0 11th National Congress on

Theoretical and Applied

Mechanics, 2-5 Sept. 2009,

Borovets, Bulgaria

38[35] Gambin B. I 0 11th National Congress on

Theoretical and Applied

Mechanics, 2-5 Sept. 2009,

Borovets, Bulgaria

BEM for interface problem of bi-material

structure under static loading

Interface delamination of bi-material

structure under dynamic loading

Gambin B., Kujawska K.,

Kruglenko E., Nowicki A.

Gambin B., Kujawska T.,

Kruglenko E., Mizera A.,

Nowicki A.

Veleva V., Ivanova J.,

Gambin B.

Ivanova J., Nikolova G.,

Gambin B.

2009, 245-

250

2009, 34(4),

445-460

2009, CD

ROM

2009, CD

ROM

2010-10-21(16:01) 25/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

39[1] Gambin W. I 0 The Romanian Academy

Publishing House, Banabic D.

(Ed.)

39[2] Gambin W. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

39[3] Gambin W. 1782 B 2 Theoretical and Applied

Mechanics

Proceedings of The 8th ESAFORM

Conference of material forming,

Bucharest, April; Chapter: Two-scale

approach to dynamic lozalization failure of

AISI 316H stainless steel sheets

Modelling of crystallographic texture

development in metals accounting for

micro-shearbands

Two-scale approach to dynamic

localization failure of AISI 316H stainless

steel sheets

40[1] Glinicki M.A. 398 B 6 Drogi i Mosty Analiza wymagań wytrzymałości betonu

na rozciąganie przy zginaniu w

nawierzchni drogowej

40[2] Glinicki M.A. 399 B 6 Drogownictwo Europejskie wymagania na beton

napowietrzony w klasie środowiska XF

40[3] Glinicki M.A. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Crack system evaluation in concrete

elements at mesoscale

40[4] Glinicki M.A. 1157 B 6 Przegląd Budowlany Ocena jakości betonu w budynku, który

uległ katastrofie w wyniku przemrożenia

betonu

Gambin W., Kowalczyk-

Gajewska K., Kudrjavceva

L.T., Micunovic M.V.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Gambin W., Pęcherski R.B.,

Ostrowska-Maciejewska J.

Gambin W., Kowalczyk-

Gajewska K., Kudrjavceva L.,

Micunovic M.

2005, 193-

196

2005, 50(3),

575-593

2008, 35(1-

3), 93-104

Glinicki M.A. 2005, 1, 15-

38

Glinicki M.A. 2005, 3, 86-

88

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2006, 54(4),

371-379

Brandt A.M., Glinicki M.A. 2007, 11, 50-

54

40[5] Glinicki M.A. 1157 B 6 Przegląd Budowlany Tendencje rozwojowe technologii betonu Glinicki M.A. 2007, 12, 24-

30

40[6] Glinicki M.A. Mc 7 Aedificatio Publishers

(Germany), Czarnecki L.,

Garbacz A. (Eds.)

Adhesion in interfaces of building

materials: a multi-scale approach,

Advances in Materials Science and

Restoration; Chapter: Digital analysis of

microscopic images for crack system

evaluation in concrete elements

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2007, 2, 127-

139

40[7] Glinicki M.A. 308 B 9 Cement, Wapno, Beton Rozmieszczenie porów powietrznych w

betonie z dodatkiem fluidalnego popiołu

lotnego

40[8] Glinicki M.A. 398 B 6 Drogi i Mosty Diagnostyka rys w kompozytach o

matrycy cementowej metodą

komputerowej analizy obrazu

40[9] Glinicki M.A. Mc 7 RILEM (France), Reinhardt

H.W., Naaman A.E. (Eds.)

High performance fiber reinforced cement

composites (HPFRCC5); Chapter:

Quantification of glassfibre - cement

interfacial properties by SEM-based pushout

test

Glinicki M.A., Zieliński M. 2007, 3, 133-

138

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2007, 3, 5-37

Glinicki M.A., Brandt A.M. 2007, 343-

350

2010-10-21(16:01) 26/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

40[10] Glinicki M.A. Mc 7 EKOTECH (Szczecin),

Szczygielski T. (Red.)

40[11] Glinicki M.A. Md 3 Wydawnictwo Instytut Śląski

(Opole), Sawicka V. (Ed.)

EuroCoalAsh 2008 : międzynarodowa

konferencja : Warszawa, 6–8 października

2008 r.; Chapter: Effects of fluidized bed

fly ash addition on the phase composition

of concrete exposed to freezing and

thawing

Trwałość betonu : metody badań

właściwości determinujących trwałość

materiału w różnych warunkach

eksploatacji : materiały II sympozjum

naukowo-technicznego "Cement -

właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17

kwietnia 2008r.]; Rodział: Metody

ilościowej i jakościowej oceny

napowietrzenia betonu

40[12] Glinicki M.A. 308 B 9 Cement, Wapno, Beton Testing of macro-fibre reinforced concrete

for industrial floors/Badania właściwości

fibrobetonu z makrowłóknami

syntetycznymi, przeznaczonego na podłogi

przemysłowe

Glinicki M.A. 2008, 137-

146

Glinicki M.A. 2008, 141-

159

Glinicki M.A. 2008, 4, 184-

195

40[13] Glinicki M.A. 5983 A 27 Materials and Structures Air void system in concrete containing

circulating fluidized bed combustion fly

ash

40[14] Glinicki M.A. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

40[15] Glinicki M.A. Md 3 Polski Cement (Kraków),

Kijowski P., Deja J. (Eds.)

40[16] Glinicki M.A. Md 3 Wydawnictwa Politechniki

Białostockiej (Białystok),

Łapko A., Broniewicz M.,

Prusiel J.A. (Eds.)

The influence of CFBC fly ash addition on

phase composition of air-entrained

concrete

Dni betonu : tradycja i nowoczesność :

konferencja, Wisła, 13-15 pazdziernika

2008; Rodział: Długotrwała wytrzymałość

betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze

spalania wegla kamiennego w kotłach

fluidalnych

Zagadnienia materiałowo-technologiczne

infrastruktury i budownictwa, Problemy

naukowo-badawcze budownictwa;

Rodział: Charakterystyka porów

powietrznych a mrozoodporność betonów

na cementach żużlowych

Glinicki M.A., Zieliński M. 2008, 41(4),

681-687

Glinicki M.A., Zieliński M. 2008, 56(1),

45-52

Glinicki M.A., Nowowiejski G. 2008, 981-

992

Giergiczny Z., Glinicki M.A.,

Sokołowski M., Zieliński M.

2008, V, 301-

308

40[17] Glinicki M.A. Mc 7 Woodhead Publishing Ltd.

(United Kingdom), IPPT PAN

(Warszawa), Brandt A.M., Li

V.C., Marshall I.H. (Eds.)

Brittle matrix composites 9; Chapter:

Application of machine learning for

prediction of concrete resistance to

migration of chlorides

Marks M., Jóźwiak-

2009, 227-

Niedźwiedzka D., Glinicki M.A. 236

2010-10-21(16:01) 27/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

40[18] Glinicki M.A. 1965 A 32 Construction and Building

Materials

Air void system and frost salt scaling of

concrete containing slag blended cement

Giergiczny Z., Glinicki M.A.,

Sokołowski M., Zieliński M.

2009, 23,

2451-2456

40[19] Glinicki M.A. 398 B 6 Drogi i Mosty Ocena stanu technicznego betonowych

pokryw studni kanalizacji kablowej

stosowanych w ciągach drogowych

40[20] Glinicki M.A. Md 3 Katedra Inżynierii Materiałów Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi

Budowlanych Wydziału przemysłowe", 6.10.2009, materiały

Inżynierii Lądowej Politechniki konferencyjne; Rodział: Fibrobetonowe

Warszawskiej

posadzki bezspoinowe - obliczanie i

przykłady realizacji

40[21] Glinicki M.A. 5983 A 27 Materials and Structures Frost salt scaling resistance of concrete

containing CFBC fly ash

41[1] Gnatowski M. 657 B 9 Journal of Automation, Mobile

Robotics and Intelligent

Systems

41[2] Gnatowski M. 1014 B 6 Pomiary - Automatyka -

Robotyka. PAR

41[3] Gnatowski M. 1014 B 6 Pomiary - Automatyka -

Robotyka. PAR

41[4] Gnatowski M. 1014 B 6 Pomiary - Automatyka -

Robotyka. PAR

Fast method of 3D map building based on

laser range data

Tworzenie map otoczenia robota

mobilnego na podstawie wskazań skanera

3D

Zastosowanie biegunowych sieci

komórkowych w procesie planowania

ścieżki robota mobilnego

Autonomiczny Robot Studencki -

wykorzystanie systemu Logo Mindstorms

NXT w konstrukcjach robotów mobilnych

Czagowiec Z., Glinicki M.A.,

Kowalski P.

2009, 3, 5-35

Glinicki M.A., Chibowski T. 2009, 41-48

Glinicki M.A., Zieliński M. 2009, 42(7),

993-1002

Siemiątkowska B., Gnatowski 2007, 1, 35-

M., Zychewicz A.

39

Siemiątkowska B., Gnatowski

M., Zychewicz A.

Siemiątkowska B., Gnatowski

M., Chojecki R.

2007, 3

2008, 3

Gnatowski M., Kulczycki K. 2009, 274-

282

41[5] Gnatowski M. 1014 B 6 Pomiary - Automatyka -

Robotyka. PAR

42[1] Gołubowska B. 7483 A 13 Reports on Mathematical

Physics

Zastosowanie metod przetwarzania

obrazów w segmentacji danych

pochodzących z dalmierza laserowego

Affine symmetry in mechanics of collective

and internal modes. Part II. Quantum

models

Siemiątkowska B., Zychewicz

A., Gnatowski M.

Sławianowski J.J., Kovalchuk

V., Sławianowska A.,

Gołubowska B., Martens A.,

Rożko E.E., Zawistowski Z.J.

2009, 355-

364

2005, 55(1),

1-46

42[2] Gołubowska B. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Dynamical systems with internal degrees Sławianowski J.J., Kovalchuk

of freedom in non-Euclidean spaces, Prace V., Gołubowska B., Martens

IPPT - IFTR Reports

A., Rożko E.E.

43[1] Graczykowski C. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

A pneumatic adaptive landing gear system

for a small aerial vehicle

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.,

Wiszowaty R., Holnicki-Szulc

J.

2006, 8, 1-

129

2009

2010-10-21(16:01) 28/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

43[2] Graczykowski C. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

43[3] Graczykowski C. I 0 XXXVI Ogółlnopolskie

symposium Diagnostyka

Maszyn

Adaptive impact absorption, the concept,

innovative solutions, applications

Opracowanie koncepcyjne amortyzatora

pneumatycznego do podwozi lekkich

bezzałogowych statków powietrznych

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J., Mikułowski

G., Motylewski J., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.

2009

2009

43[4] Graczykowski C. 1988 A 20 Control and Cybernetics The lightest plane structures of a bounded

stress level transmitting a point load to a

circular

43[5] Graczykowski C. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

43[6] Graczykowski C. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

43[7] Graczykowski C. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Michell cantilevers constructed within

trapezoidal domains -Part I: Geometry of

Hencky nets

Michell cantilevers constructed within

trapezoidal domains -Part II: Virtual

displacement fields

Michell cantilevers constructed within

trapezoidal domains - Part III: Force fields

Graczykowski C., Lewiński T. 2005, 34(4),

227-253

Graczykowski C., Lewiński T. 2006, 32,

347-368

Graczykowski C., Lewiński T. 2006, 32,

463-471

Graczykowski C., Lewiński T. 2007, 33(1),

24-27

43[8] Graczykowski C. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Complete exact solutions of selected

optimal designs and their approximations

by trusses of finite number of joints

Graczykowski C., Lewiński T. 2007, 33(2),

113-129

43[9] Graczykowski C. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Michell cantilevers constructed within

trapezoidal domains -Part IV: Complete

exact solutions of selected optimal designs

and their approximations by trusses of

finite number of joints

Graczykowski C., Lewiński T. 2007, 33(2),

113-129

43[10] Graczykowski C. 1782 B 2 Finnish Journal of Structural

Mechanics

Feasibility study of adaptive inflatable

structures for protecting wind turbines

Graczykowski C., Heinonen J. 2007,

40(27), 7-23

43[11] Graczykowski C. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Pawłowski P.K., Mikułowski 2008, 153-

Chapter: Adaptive impact absorption G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

213

43[12] Graczykowski C. 651 B 2 Journal of Aeronautica

Integra

Koncepcja absorbera pneumatycznego do

zastosowania w podwoziach aparatów

latających z wykorzystaniem układu

rozpoznania energii uderzenia

43[13] Graczykowski C. 7940 A 20 Solid State Phenomena Smart technologies for adaptive impact

absorption

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Mróz A., Pawłowski P.K.

2009, 1(5),

25-31

2009, 154,

187-194

2010-10-21(16:01) 29/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

43[14] Graczykowski C. 7815 A 20 Shock and Vibration Protecting offshore wind turbines against

ship impacts by means of Adaptive

inflatable Structures

44[1] Gradys A. 7101 A 32 Polymer Intermediate phase in poly(ethylene) as

elucidated by the WAXS. Analysis of

crystallization kinetics

44[2] Gradys A. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Crystallization of polyethylene at various

cooling rates

Graczykowski C., Holnicki-

Szulc J.

Sajkiewicz P., Hashimoto T.,

Saijo K., Gradys A.

Gradys A., Sajkiewicz P.,

Minakov A.A., Adamovsky S.,

Schick C., Hashimoto T.

2009, 16(4),

335-353

2005, 46,

513-521

2005, A413-

414, 442-446

44[3] Gradys A. 7102 A 20 Polymer Bulletin Irregularly shaped DSC exotherms in the

analysis of polimer crystallization

44[4] Gradys A. 8209 A 27 Thermochimica Acta Crystallization of poly(vinylidene fluoride)

during ultra-fast cooling

44[5] Gradys A. 2580 A 27 E-Polymers Optimization of melting conditions for the

analysis of crystallization kinetics of

poly(3-hydroksybutyrate)

44[6] Gradys A. 7113 A 32 Polymer Testing Following phase transitions by

depolarizing light intensity. The

experimental setup

44[7] Gradys A. 2580 A 27 E-Polymers Transient nucleation in isothermal

crystallization of poly(3-hydroksybutyrate)

45[1] Grzędziński J. 4725 A 32 Journal of Fluids and

Limitation of application of the center

Structures

manifold reduction in aeroelasticity

46[1] Gubrynowicz R. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer Multi-level annotation in speecon polish

Science

database

46[2] Gubrynowicz R. Md 3 AGH (Kraków), Demenko G.

(Ed.)

46[3] Gubrynowicz R. Md 3 CODN (Warszawa), Przybysz-

Piwko M. (Ed.)

46[4] Gubrynowicz R. Md 3 Dom Wydawniczy ELIPSA

(Warszawa), Porayski-Pomsta

J. (Ed.)

47[1] Gutkiewicz P. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

Speech analysis, synthesis and recognition

in linguistics and medicine; Rodział:

Analiza sygnału mowy u dzieci z

uszkodzenia-mi narządu artykulacyjnego i

słuchu

Emisja głosu nauczyciela; Rodział:

Akustyczne podstawy emisji głosu w

warunkach szkolnych

Diagnostyka i terapia w logopedii;

Rodział: Metody oceny akustycznej glosu i

mowy w procesie rechabilitacji

foniatrycznej dzieci

Surface acoustic wave (saw) chemical

sensor with Langmuir-Blodgett layer

Di Lorenzo M.L., Sajkiewicz 2006, 57,

P., La Pietra P., Gradys A. 713-721

Gradys A., Sajkiewicz P., 2007, 461,

Adamovsky S., Minakov A.A., 153-157

Schick C.

Di Lorenzo M.R., Sajkiewicz 2009, 27, 1-

P., Gradys A., La Pietra P. 12

Misztal-Faraj B., Sajkiewicz 2009, 28, 36-

P., Savytskyy H., Bonchyk O., 41

Gradys A., Ziabicki A.

Sajkiewicz P., Di Lorenzo

M.L., Gradys A.

2009, 85, 1-

16

Grzędziński J. 2005, 21,

187-209

Marasek K., Gubrynowicz R. 2005, 3490,

58-67

Gubrynowicz R. 2005, 62-75

Gubrynowicz R. 2006, 23-30

Gubrynowicz R. 2008, 59-79

Balcerzak A., Rejmund F.,

Gutkiewicz P., Zienkiewicz B.,

Zhavnerko G.

2005, 89,

190-195

2010-10-21(16:01) 30/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

47[2] Gutkiewicz P. 178 B 9 Archives of Acoustics Ultrasonic chemical sensor with organic

monomolecular layer

47[3] Gutkiewicz P. 126 A 13 Acta Physica Polonica A Ultrasonic non-invasive method for

relative changes measurements of IMT in

common carotid artery wall

47[4] Gutkiewicz P. I 0 Proceedings SMART'09

Conference, 13-15 July,

Porto. Portugal

Dynamic stress monitoring with ultrasonic

technique

Balcerzak A., Rejmund F., 2006, 31(4),

Gutkiewicz P., Zienkiewicz B., 47-52

Zhavnerko G.

Trawiński Z., Powałowski T.,

Wójcik J., Gutkiewicz P.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S.

2008, 114,

A241-A246

2009, (wersja

elektroniczna

strony 1-9),

349-350

47[5] Gutkiewicz P. I 0 Mat. 38 Krajowej Konf. Badań

Nieniszczących, Licheń 20-22

października

47[6] Gutkiewicz P. I 0 Mat. 56 Otwartego

Seminarium z Akustyki,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

września

Tensometria ultradźwiękowa

Monitoring of dynamic stresses with

ultrasound

47[7] Gutkiewicz P. I 0 Mat. XV Seminarium

"Nieniszczące Badania

Materiałów", IPPT PAN - Biuro

Gamma, Zakopane, 14-17

marca

Ultradźwiękowe pomiary naprężeń

dynamicznych

48[1] Gutkowski W. 2506 A 27 Engineering Optimization Discrete structural optimization by

removing redundant material

49[1] Hat B. 5449 A 27 Journal of Statistical Physics How the number of alleles influences gene

expression

49[2] Hat B. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Stochastic effects and bistability in T cell

receptor signaling

49[3] Hat B. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Oscillations and bistability in the

stochastic model of p53 regulation

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S., Mizerski K.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mizerski K., Mackiewicz S.

2009, 15

stron

(streszczenie,

wersja

elektroniczna

16 stron)

2009, 547-

552

2009, 59-72

Błachowski B.D., Gutkowski

W.

2008, 40(7),

685-694

Hat B., Paszek P., Kimmel M., 2007, 128,

Piechór K., Lipniacki T. 511-533

Lipniacki T., Hat B., Faeder 2008,

J.R., Hlavacek W.S.

254(1), 110-

Puszyński K., Hat B., Lipniacki

T.

122

2008,

254(2), 452-

465

49[4] Hat B. 3535 A 27 IET Systems Biology Exploring mechanisms of oscillations in Hat B., Puszyński K., Lipniacki 2009, 3, 342-

p53 and NF-kappaB systems

T.

355

50[1] Hoffman J. 5253 A 32 Journal of Physics D-Applied Modelling of plasma plume induced during Mościcki T., Hoffman J., 2006, 39,

Physics

laser welding

Szymański Z.

685-692

50[2] Hoffman J. 2169 A 13 Czechoslovak Journal of

Physics

2006, 56,

B67-B72

Effective laser induced removal of codeposited

layers from plasma facing

components in tokamak

Gąsior P., Czarnecka A.,

Parys P., Rosiński M.,

Wołowski J., Hoffman J.,

Szymański Z., Phillips V.,

Rubel M.

2010-10-21(16:01) 31/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

50[3] Hoffman J. 2169 A 13 Czechoslovak Journal of

Physics

Modelling of time dependent plasma

plume induced during laser welding

50[4] Hoffman J. 746 A 32 Applied Surface Science Plasma plume induced during arf laser

ablation of hydroxyapatite

50[5] Hoffman J. 730 A 32 Applied Physics A-Materials Plasma plume induced during laser

Science & Processing

ablation of graphite

50[6] Hoffman J. 6686 A 13 Optica Applicata Net emission coefficients of low

temperature thermal iron-helium plasma

51[1] Holnicki-Szulc J. I 0 Innovative and safe

mechanisation systems for

mineral exploitation

(KOMTECH'06), Zakopane,

Poland, 14-16 November

2006

51[2] Holnicki-Szulc J. I 0 2nd Int. Conf. on Nonsmooth

Nonconvex Mechanics

(NNMAE 2006), Thessaloniki,

Greece, 7-8 July 2006

Reconstruction of impact load on a

roadway arch support (in polish)

Impact load identification - forensic

engineering

Hoffman J., Mościcki T.,

Szymański Z.

2006, 56,

B938-B943

Jedynski M., Hoffman J., Mróz 2008, 255,

W., Szymański Z.

2230-2236

Hoffman J., Mróz W., 2008, 92,

Prokopiuk A., Szymański Z. 921-926

Mościcki T., Hoffman J., 2008,

Szymański Z.

XXXVIII, 365-

373

Jankowski Ł., Wikło M., 2006

Suwała G., Holnicki-Szulc J.

Wikło M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2006

51[3] Holnicki-Szulc J. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Model-based identification of structural

parameters using strain measurements -

simulation and experiment

Mróz M., Kołakowski P.,

Świercz A., Holnicki-Szulc J.

2009

51[4] Holnicki-Szulc J. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

51[5] Holnicki-Szulc J. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

51[6] Holnicki-Szulc J. I 0 8th World Congress on

Structural and

Multidisciplinary Optimization,

June 1-5, Lisbon, Portugal

A pneumatic adaptive landing gear system

for a small aerial vehicle

Adaptive impact absorption, the concept,

innovative solutions, applications

A VDM-based method for fast reanalysis

and identification of structural damping

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.,

Wiszowaty R., Holnicki-Szulc

J.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Mróz M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2009

2009

2009

51[7] Holnicki-Szulc J. I 0 XXXVI Ogółlnopolskie

symposium Diagnostyka

Maszyn

Opracowanie koncepcyjne amortyzatora

pneumatycznego do podwozi lekkich

bezzałogowych statków powietrznych

Holnicki-Szulc J., Mikułowski

G., Motylewski J., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.

2009

2010-10-21(16:01) 32/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

51[8] Holnicki-Szulc J. 4890 A 27 Journal of Intelligent Material

Systems and Structures

Leakage detection in water networks

Holnicki-Szulc J., Kołakowski

P., Nasher N.

2005, 16(3),

207-219

51[9] Holnicki-Szulc J. 5752 A 20 Key Engineering Materials Health monitoring of electric circuits Kokot M., Holnicki-Szulc J. 2005, 293-

294, 669-676

51[10] Holnicki-Szulc J. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Fast controller and control algorithms for

MR based adaptive impact absorbers -

Force Based Control

51[11] Holnicki-Szulc J. 7853 A 32 Smart Materials & Structures Adaptive landing gear koncept - feedback

control validation

51[12] Holnicki-Szulc J. 5752 A 20 Key Engineering Materials Structural damage identification using low

frequency non-resonance harmonic

excitation

51[13] Holnicki-Szulc J. 5752 A 20 Key Engineering Materials Robust post-accident reconstruction of

loading forces

51[14] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Dynamic load monitoring

51[15] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: The virtual distortion method - a

versatile reanalysis tool

Mikułowski G., Holnicki-Szulc

J.

Mikułowski G., Holnicki-Szulc

J.

Świercz A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

Jankowski Ł., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

Jankowski Ł., Sekuła K.,

Błachowski B.D., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

Kołakowski P., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

2006, 2(30),

113-122

2007, 16,

2146-2158

2007, 347,

427-432

2007, 347,

659-664

2008, 105-

151

2008, 11-35

51[16] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Adaptive impact absorption

Pawłowski P.K., Mikułowski

G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

51[17] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Holnicki-Szulc J., Motylewski

Chapter: Introduction to smart

J., Kołakowski P.

technologies

51[18] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Wikło M., Jankowski Ł., Mróz

Chapter: VDM-Based remodeling of M., Holnicki-Szulc J.

adaptive structures exposed to impact

loads

51[19] Holnicki-Szulc J. 6056 A 32 Mechanical Systems and

Signal Processing

Damage identification in skeletal

structures using the virtual distortion

method in frequency domain

Świercz A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

2008, 153-

213

2008, 1-9

2008, 215-

249

2008, 22(8),

1826-1839

51[20] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Mróz A., Orłowska A., Holnicki-2008, 251-

Chapter: Adaptive damping of vibration by Szulc J.

267

the prestress accumulation/release

strategy

51[21] Holnicki-Szulc J. 5431 A 32 Journal of Sound and Identification of structural loss factor from Rak M., Ichchou M., Holnicki- 2008, 310,

Vibration

spatially distributed measurements on

beams with viscoelastic layer

Szulc J.

801-811

2010-10-21(16:01) 33/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

51[22] Holnicki-Szulc J. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

The Virtual Distortion Method - a versatile

reanalysis tool for structures and systems

51[23] Holnicki-Szulc J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: VDM-Based health monitoring of

engineering systems

Kołakowski P., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

Kołakowski P., Świercz A.,

Orłowska A., Kokot M.,

Holnicki-Szulc J.

2008, 36(3),

217-234

2008, 37-103

51[24] Holnicki-Szulc J. 1936 A 32 Computers & Structures Mitigation of ice loading on off-shore wind Mróz A., Holnicki-Szulc J.,

turbines: Feasibility study of a semi-active Karna T.

solution

51[25] Holnicki-Szulc J. 1936 A 32 Computers & Structures Modelling and identification of

delamination in double-layer beams by

the virtual distortion method

51[26] Holnicki-Szulc J. 7940 A 20 Solid State Phenomena Smart technologies for adaptive impact

absorption

51[27] Holnicki-Szulc J. 7815 A 20 Shock and Vibration Protecting offshore wind turbines against

ship impacts by means of Adaptive

inflatable Structures

51[28] Holnicki-Szulc J. 4890 A 27 Journal of Intelligent Material

Systems and Structures

51[29] Holnicki-Szulc J. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Defect identification in electrical circuits

via the virtual distortion method. Part 1:

steady-state case

Optimal design of adaptive structures:

Part I. Remodeling for impact reception

Orłowska A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Mróz A., Pawłowski P.K.

Graczykowski C., Holnicki-

Szulc J.

2008, 86(3-

5), 217-226

2008, 86,

2203-2214

2009, 154,

187-194

2009, 16(4),

335-353

Kokot M., Holnicki-Szulc J. 2009,

20(12), 1465-

1473

Wikło M., Holnicki-Szulc J. 2009, 37(3),

305-318

51[30] Holnicki-Szulc J. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Optimal design of adaptive structures:

Part II. Adaptation to impact loads

Wikło M., Holnicki-Szulc J. 2009, 37(4),

351-366

52[1] Hołobut P. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

Time-optimal control of hydraulic

manipulators with path constrains

52[2] Hołobut P. 803 A 27 Archives of Mechanics Random hydrogen - induced stresses and

effects on cracking

53[1] Ignaczak J. Ma 24 Taylor & Francis Group Solutions manual (to accompany

Mathematical theory of elasticity)

53[2] Ignaczak J. 5632 A 27 Journal of Thermal Stresses The second law of thermodynamics for a

two-temperature model of heat transport

in metal films

54[1] Imiełowski Sz. I 0 Proceedings of XXII

On stability and optimization of cracked

Symposium – Vibration in columns subjected to compressive

Physical Systems, Poznań- circulatory load

Będlewo

54[2] Imiełowski Sz. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Hołobut P. 2005, 43(3),

523-538

Hołobut P., Sobczyk K. 2007, 59(6),

1-21

Hetnarski R.B., Ignaczak J. 2005, 1-160

Ignaczak J. 2005, 28,

929-942

Bogacz R., Imiełowski Sz.,

Frischmuth K.

2006, 83-88

Stability constraints in optimization of Imiełowski Sz., Bogacz R. 2007, 55(4),

cracked columns subjected to compressive

277-288

follower load

2010-10-21(16:01) 34/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

54[3] Imiełowski Sz. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Optimization of nonconservative systems,

comparison of evolutionary algorithms

with direct method

55[1] Janas M. Mb 12 Wydawnictwa Politechniki

Lubelskiej

55[2] Janas M. 6575 A 27 Nuclear Engineering and

Design

Optymalizacja naprężeń w płytach

dennych stalowych zbiorników

cylindrycznych

The strength reserve due to restrained

bending in brittle-matrix structures

Imiełowski Sz., Lisowski K. 2008, 11414,

25-36

Baczyński Z.F., Janas M. 2005, 1-66

Janas M., Sokół-Supel J.,

Bielawski G.

56[1] Janczur R. 178 B 9 Archives of Acoustics Noise level spread in the vicinity of

crossroads

Walerian E.M., Janczur R.,

Czechowicz M.

56[2] Janczur R. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of vehicle noise emission Janczur R., Walerian E.M.,

directivity on sound level distribution in a Czechowicz M.

canyon street. Part I: simulation program

test

56[3] Janczur R. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of vehicle noise emission Janczur R., Walerian E.M.,

directivity on sound level distribution in a Meissner M., Czechowicz M.

canyon street. Part II: experimental

verification

56[4] Janczur R. Mc 7 Warsaw University of Renewable energy: innovative

Walerian E.M., Janczur R.,

Technology (Warsaw), technologies and new ideas; Chapter: Czechowicz M.

Chwieduk D., Domański R., Acoustical screens as local noise protector

Jaworski M. (Eds.)

56[5] Janczur R. 691 A 20 Applied Acoustics Application of simulation program to Janczur R., Walerian E.M.,

specific urban situation

Meissner M., Czechowicz M.

56[6] Janczur R. 46 A 20 Acta Acustica United with Road model as a noise source

Janczur R., Walerian E.M.,

Acustica

Czechowicz M.

56[7] Janczur R. I 0 Proceedings of 16-th

International Congress on

Sound and Vibration, Kraków,

5-9 July

How to reduce the road noise in detached

houses with front porch?

57[1] Jankowski Ł. I 0 Innovative and safe

mechanisation systems for

mineral exploitation

(KOMTECH'06), Zakopane,

Poland, 14-16 November

2006

Reconstruction of impact load on a

roadway arch support (in polish)

57[2] Jankowski Ł. I 0 Int. Conf. on Noise and

Vibration Engineering (ISMA

2006), Leuven, Belgium, 8-20

September 2006

Adaptive landing gear: optimum control

strategy and improvement potential

Mirowska M., Walerian E.M.,

Janczur R., Czechowicz M.

Jankowski Ł., Wikło M.,

Suwała G., Holnicki-Szulc J.

2005, 235(17-

19), 1837-

1847

2005, 30(1),

19-56

2006, 67,

643-658

2006, 67,

659-679

2008, 397-

404

2009, 70(7),

973-985

2009, 95(1),

156-167

2009, paper

713, 8 pages

2006

Jankowski Ł., Mikułowski G. 2006

2010-10-21(16:01) 35/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

57[3] Jankowski Ł. I 0 2nd Int. Conf. on Nonsmooth

Nonconvex Mechanics

(NNMAE 2006), Thessaloniki,

Greece, 7-8 July 2006

Impact load identification - forensic

engineering

Wikło M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2006

57[4] Jankowski Ł. I 0 3rd European Workshop on

Structural Health Monitoring

(EWSHM 2006), Granada,

Spain, 5-6 July 2006

57[5] Jankowski Ł. I 0 8th World Congress on

Structural and

Multidisciplinary Optimization,

June 1-5, Lisbon, Portugal

A posteriori impact identification Wikło M., Jankowski Ł. 2006

A VDM-based method for fast reanalysis

and identification of structural damping

Mróz M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2009

57[6] Jankowski Ł. I 0 8th World Congress on

Structural and

Multidisciplinary Optimization,

June 1-5, Lisbon, Portugal

Simultaneous identification of moving

mass and structural damage

Zhang Q., Jankowski Ł., Duan

Z.

2009

57[7] Jankowski Ł. I 0 8th World Congress on

Structural and

Multidisciplinary Optimization,

June 1-5, Lisbon, Portugal

Model-free identification of added mass Suwała G., Jankowski Ł. 2009

57[8] Jankowski Ł. I 0 8th Int. Conf. on Vibrations in Semi-active control of torsional vibrations

Rotating Machinery (SIRM of drive systems by means of actuators

2009), Vienna, Austria, 23-25 with the magneto-rheological fluid

February 2009

57[9] Jankowski Ł. Ma 24 Wirtschaftsverlag NW Verlag

für Neue Wissenschaft

Modelling and simulation of light

propagation in non-aged and aged stepindex

polymer optical fibres

Szolc T., Jankowski Ł. 2009

Jankowski Ł. 2005, 1-137

57[10] Jankowski Ł. 5752 A 20 Key Engineering Materials Robust post-accident reconstruction of

loading forces

Jankowski Ł., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

57[11] Jankowski Ł. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Jankowski Ł., Sekuła K.,

Chapter: Dynamic load monitoring Błachowski B.D., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

57[12] Jankowski Ł. I 0 4th European Workshop on

Structural Health Monitoring

(EWSHM 2008), Kraków,

Poland, 2-4 July 2008

Identification of coexistent load and

damage based on virtual distortion

method

57[13] Jankowski Ł. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Adaptive impact absorption

Zhang Q., Jankowski Ł., Duan

Z.

Pawłowski P.K., Mikułowski

G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2007, 347,

659-664

2008, 105-

151

2008, 1124-

1131

2008, 153-

213

2010-10-21(16:01) 36/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

57[14] Jankowski Ł. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Wikło M., Jankowski Ł., Mróz

Chapter: VDM-Based remodeling of M., Holnicki-Szulc J.

adaptive structures exposed to impact

loads

57[15] Jankowski Ł. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

57[16] Jankowski Ł. I 0 Int. Conf. on Noise and

Vibration Engineering

(ISMA'2008), Leuven,

Belgium, 15-17 September

2008

57[17] Jankowski Ł. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

57[18] Jankowski Ł. I 0 4th European Workshop on

Structural Health Monitoring

(EWSHM 2008), Kraków,

Poland, 2-4 July 2008

Active control of transient torsional

vibrations due to run-up of a rotor

machine driven by the electric motor

Time-domain identification of damage in

skeletal structures using strain

measurements and gradient-based

optimization

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Selected topics in

identification of dynamic loads

57[19] Jankowski Ł. 7940 A 20 Solid State Phenomena A model-less method for added mass

identification

2008, 215-

249

Szolc T., Jankowski Ł. 2008, 23,

341-346

Kołakowski P., Jankowski Ł.,

Świercz A., Wikło M.

Jankowski Ł., Bednarek T.,

Sosnowski W.

2008, 3257-

3266

2008, 357-

404

Model-less impact mass identification Suwała G., Jankowski Ł. 2008, 374-

381

Suwała G., Jankowski Ł. 2009, 147-

149, 570-575

57[20] Jankowski Ł. 7815 A 20 Shock and Vibration Adaptive Landing Gear: optimum control

strategy and potential for improvement

Mikułowski G., Jankowski Ł. 2009, 16(2),

175-194

57[21] Jankowski Ł. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Off-line identification of dynamic loads Jankowski Ł. 2009, 37(6),

609-623

58[1] Jarecki L. 7101 A 32 Polymer Transient uniaxial orientation of flexible

polymer chains in a wide range of

elongation rates

58[2] Jarecki L. 7076 A 27 Polimery Wpływ grzania strefowego na strukturę

włókien PET i dynamikę procesu

przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I.

Krystaliczność i orientacja molekularna

58[3] Jarecki L. I 0 Annals of the Polish Chemical

Society

Effects of zone-heating on the structure

and dynamics of melt spinning of PET

fibers

58[4] Jarecki L. 803 A 27 Archives of Mechanics Structure-controlled bifurcation in

mathematical modeling of fibre spinning

Schoene A., Ziabicki A.,

Jarecki L.

Blim A., Ołdak E., Wasiak A.,

Jarecki L.

2005, 46,

3927-3935

2005, 50, 48-

59

Blim A., Jarecki L. 2006, 1, 358-

361

Ziabicki A., Jarecki L. 2006, 58,

459-475

2010-10-21(16:01) 37/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

58[5] Jarecki L. Mc 7 Springer Lectures Notes in Physics: Progress in

Understanding of Polymer Crystallization;

Chapter: Kinetic theory of crystal

nucleation under transient molecular

orientation

58[6] Jarecki L. 4262 A 27 Journal of Applied Polymer Crystallization-controlled limitations of

Science

melt spinning

58[7] Jarecki L. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Kinetyczna teoria nukleacji w układach

cząsteczek orientowalnych

58[8] Jarecki L. 2863 A 20 Fibres & Textiles in Eastern The nonwovens formation in the meltblown

Europe

process

58[9] Jarecki L. 7076 A 27 Polimery Wpływ grzania strefowego na strukturę

włókien PET I na dynamikę procesu

przędzenia ze stanu stopionego. Cz.II.

Model matematyczny

58[10] Jarecki L. Md 3 Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne (Warszawa),

Galina H. (Ed.)

58[11] Jarecki L. I 0 Polish Academy of Sciences

Annual Report 2008

58[12] Jarecki L. 2863 A 20 Fibres & Textiles in Eastern

Europe

Fizyka materiałów polimerowych,

makrocząsteczki i ich układy; Rodział:

Statystyka konformacyjna

makrocząsteczek

Effects of crystallization on polymer

processing with high deformation rates

Mathematical modelling of the pneumatic

melt spinning of isotactic polypropylene

Part II. Dynamic model of melt blowing

Jarecki L. 2006, 67-87

Ziabicki A., Jarecki L. 2007, 105,

215-223

Jarecki L. 2007, 1-203

Lewandowski Z., Ziabicki A., 2007, 15, 77-

Jarecki L.

81

Blim A., Jarecki L. 2007, 52,

686-700

Jarecki L., Galina H. 2008, 115-

156

Jarecki L. 2008, 49-52

Jarecki L., Ziabicki A. 2008, 5(70),

17-24

58[13] Jarecki L. 2863 A 20 Fibres & Textiles in Eastern

Europe

Mathematical modeling of the pneumatic

melt spinning of isotactic polypropylene.

Part III. Computations of the process

dynamics

59[1] Jaworski J. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Sprawność cieplna budynków określana

metoda radiometryczną

59[2] Jaworski J. Md 3 Politechnika Łódzka (Łódź), Fizyka budowli w teorii i praktyce;

Kubik J. (Ed.)

Rodział: Badania metodą radiometrii

sprawności cieplnej budynków

59[3] Jaworski J. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki

Rzeszowskiej, Seria:

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

59[4] Jaworski J. Mb 12 Komitet Inżynierii Lądowej i

Wodnej PAN, IPPT

(Warszawa)

Sprawność cieplna budynków określana

termograficznie

Termografia budynków w otaczającym

środowisku: obrazy termalne budynków w

ocenie ich sprawności cieplnej

60[1] Jebauer S. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Implementation of velocity slip and

temperature jump boundary conditions for

microfluidic devices, Prace IPPT - IFTR

Reports

Jarecki L., Ziabicki A. 2009, 17, 75-

80

Jaworski J. 2005, 1, 3-4

Jaworski J., Iwanow A. 2005, I, 151-

168

Jaworski J. 2006, 40,

233-242

Jaworski J. 2008, 1–180

Jebauer S., Czerwinska J. 2007, 5, 1-56

2010-10-21(16:01) 38/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

60[2] Jebauer S. 1782 B 2 Journal of Thermal Sciences Entrance effects in microchannel gas flow Lewandowski T., Jebauer S.,

Czerwińska J., Doerffer P.

2009, 18(4),

345-352

61[1] Jendo S. I 0 Journal of KONBiN, The 4th

International Conference on

Safety and Reliability,

KONBiN, 30 May – 2 June,

Kraków, Poland, Editor - Air

Force Institute of Technology,

Warszawa 2006.

Evaluation of adaptive Monte Carlo

methods for reliability analysis

Jendo S., Kolanek K. 2006, 1, 219-

228

61[2] Jendo S. I 0 Proceedings of Computational Random field models of the geometrically

Stochastic Mechanics (CSM5), imperfect structures with "clamped"

Grecja, Rodos

boundary conditions

Jendo S., Kolanek K.

2006, on CD

ROM

62[1] Jędrzejuk H. Md 3 Politechnika Łódzka (Łódź),

Kubik J. (Ed.)

Fizyka budowli w teorii i praktyce;

Rodział: Optymalizacja

energooszczędnych osiedli – kryteria,

ograniczenia, metoda rozwiązania

Jędrzejuk H., Marks W. 2005, I, 159-

168

62[2] Jędrzejuk H. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Evolutional optimization of energy-saving

buildings

Jędrzejuk H., Marks W. 2005, LI(3),

395-413

62[3] Jędrzejuk H. 328 B 6 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Ocena oddziaływania budynków na Jędrzejuk H., Marks W., 2005,

Wentylacja

środowisko w aspekcie ich

wielokryterialnej optymalizacji, cz. I

Panek A.

XXXVI(6), 36-

39

62[4] Jędrzejuk H. 328 B 6 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Ocena oddziaływania budynków na Jędrzejuk H., Marks W., 2005,

Wentylacja

środowisko w aspekcie ich

wielokryterialnej optymalizacji, cz. II

Panek A.

XXXVI(7-8),

50-51

62[5] Jędrzejuk H. Mb 12 Komitet Inżynierii Lądowej i Optymalizacja osiedli mieszkaniowych Jędrzejuk H. 2006, 1-224

Wodnej PAN (Warszawa)

62[6] Jędrzejuk H. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki Optymalizacja usytuowania trzech Klemm K., Jędrzejuk H., 2006, 40,

Rzeszowskiej, Seria:

budynków na podstawie kryteriów Marks W.

255-262

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

wiatrowych

62[7] Jędrzejuk H. 448 B 6 Energia i Budynek Analiza efektów optymalizacji budynków

mieszkalnych

Jędrzejuk H., Marks W. 2007, 7, 24-

26

62[8] Jędrzejuk H. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i

Praktyce

O korzyściach z optymalizacji budynków

mieszkalnych

Jędrzejuk H., Marks W. 2007, II, 109-

112

62[9] Jędrzejuk H. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Multicriteria optimization of buildings

arrangement based on wind criteria

Jędrzejuk H., Klemm K.,

Marks W.

2008, LIV(4),

751-767

63[1] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

1512 A 32 Cement & Concrete

Composites

Scaling resistance of high performance Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2005, 27(6),

concretes containing a small portion of prewetted

lightweight fine

709-715

aggregate

2010-10-21(16:01) 39/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

63[2] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

398 B 6 Drogi i Mosty Zapobieganie łuszczeniu powierzchni

betonowych przy użyciu nawilżonego

kruszywa lekkiego. cz. I - stan wiedzy

63[3] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[4] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[5] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[6] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[7] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[8] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

63[9] Jóźwiak-

Niedźwiedzka D.

398 B 6 Drogi i Mosty Zapobieganie łuszczeniu powierzchni

betonowych przy użyciu nawilżonego

kruszywa lekkiego. cz. II - badania

doświadczalne

Md 3 Wydawnictwo Instytut Śląski

(Opole), Sawicka V. (Ed.)

Mc 7 Brno University of

Technology, Bilek V., Kersner

Z.

Md 3 Polski Cement (Kraków),

Kijowski P., Deja J. (Eds.)

I 0 Wydawnictwa Politechniki

Białostockiej (Białystok),

Łapko A., Broniewicz M.,

Prusiel J.A. (Eds.)

Mc 7 Woodhead Publishing Ltd.

(United Kingdom), IPPT PAN

(Warszawa), Brandt A.M., Li

V.C., Marshall I.H. (Eds.)

Mc 7 RILEM (France), Alexander

M.G., Bertron A. (Eds.)

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2006, 2, 37-

54

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2006, 3, 17-

42

Trwałość betonu : metody badań

właściwości determinujących trwałość

materiału w różnych warunkach

eksploatacji : materiały II sympozjum

naukowo-technicznego "Cement -

właściwości i zastosowanie", [Kraków, 17

kwietnia 2008r.]; Rodział: Metody badania

mrozoodporności betonu

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2008, 161-

181

Non traditional cement & concrete III;

Chapter: Scaling resistance and resistivity

of concretes containing fluidized bed

combustion fly ash

Dni betonu : tradycja i nowoczesność :

konferencja, Wisła, 13-15 pazdziernika

2008; Rodział: Ocena parametrów

struktury napowietrzenia betonów w

nawierzchniach lotniskowych

Zagadnienia materiałowo-technologiczne

infrastruktury i budownictwa, Problemy

naukowo-badawcze budownictwa;

Rodział: Wpływ napowietrzenia na

współczynnik mogracji chlorków w

betonach z popiołem fluidalnym

Brittle matrix composites 9; Chapter:

Application of machine learning for

prediction of concrete resistance to

migration of chlorides

Concrete in aggresive aqueous

environments - performance, testing and

modeling; Chapter: Effect of fluidized bed

combustion fly ash on the chloride

resistance and scaling resistance of

concrete

64[1] Jurczak G. I 0 EW3NS 2006, Crete, Greece Multiscale analysis of optical properties of

nitride based quantum dots

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2008, 348-

355

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2008, 719-

727

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2008, V, 317-

323

Marks M., Jóźwiak-

2009, 227-

Niedźwiedzka D., Glinicki M.A. 236

Jóźwiak-Niedźwiedzka D. 2009, 556-

563

Petrov M., Marquardt O.,

Lymperakis L., Neugerbauer

J., Young T.D., Jurczak G.,

Dłużewski P.

2010-10-21(16:01) 40/150

2006


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

64[2] Jurczak G. I 0 EW3NS 2006, Crete, Greece Nonlinear stress effect on properties of

GaN/AlN quantum dots nucleated at the

edge of threading dislocations

Dłużewski P., Jurczak G.,

Young T.D., Petrov M.,

Lymperakis L., Neugebauer J.

2006

64[3] Jurczak G. I 0 IWN 2006, Kyoto, Japan Nonlinear piezoelectric properties of GaN

quantum dots nucleated at the edge of

threading dislocations

64[4] Jurczak G. I 0 Diffusion in Solids and Liquids

Conference DSL-2009, Rome,

Italy, June 24-26

Indium clustering in ingan/gan quantum

wells: thermodynamics and finite element

modeling

64[5] Jurczak G. I 0 XFEM 2009, RWTH Aachen Incompatibility of lattice distortions in

University, September 28-30, atomistic/fe modelling of dislocations in

Aachen

semiconductor structures

64[6] Jurczak G. 126 A 13 Acta Physica Polonica A Nonlinear elasticity in wurtzite GaN/AlN

planar superlattices and quantum dots

64[7] Jurczak G. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Modeling of elastic, piezoelectric and

optical properties of vertically correlated

GaN/AlN quantum dots

64[8] Jurczak G. 6955 A 32 Physical Review B Nonlinear elasticity in III-N compounds:

ab-initio calculations

64[9] Jurczak G. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Quantum confined Stark effect in

vertically correlated GaN/AlN quantum

dots

64[10] Jurczak G. 733 A 32 Applied Physics Letters Strong electric field and nonuniformity

effects in GaN/AlN quantum dots revealed

by high pressure studies

64[11] Jurczak G. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Nonlinear piezoelectric properties of GaN

quantum dots nucleated at the edge of

threading dislocations

64[12] Jurczak G. I 0 Proceedings in Physics: 2007,

Cullis A.G., Midgley P.A.

(Eds.), Springer

64[13] Jurczak G. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

Microscopy of semiconducting materials

CBED and FE study of thin foil relaxation

in cross-section samples of Si/SiGe and

Si/SiGe/Si heterostructures

A hybrid atomistic-continuum finite

element modelling of nanoindentation and

experimental verification for copper

crystal

65[1] Kalita W. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Laserowo - mechaniczna modyfikacja

warstwy wierzchniej stali

65[2] Kalita W. 1212 B 6 Przegląd Spawalnictwa Odporność korozyjna złączy ze stopów

magnezu spawanych laserowo

Dłużewski P., Young T.D.,

Jurczak G., Majewski J.A.

2006

Dłużewski P., Jurczak G. 2009

Dłużewski P., Jurczak G.,

Maździarz M.

Łepkowski S.P., Majewski

J.A., Jurczak G.

Jurczak G., Łepkowski S.P.,

Dłużewski P., Suski T.

2009

2005,

108(5), 749-

754

2005, 2(3)

972-975

Łepkowski S.P., Majewski 2005, 72,

J.A., Jurczak G.

245201

Łepkowski S.P., Jurczak G. 2006, 3,

2052-2055

Teisseyre H., Suski T.,

Łepkowski S.P., Perlin P.,

Jurczak G., Dłużewski P.,

Daudin B., Grandjean N.

Dłużewski P., Young T.D.,

Jurczak G., Majewski J.A.

Alexandre L., Jurczak G.,

Alfonso C., Saikly W.,

Grosjean C., Charai A.,

Thibault J.

Dłużewski P., Maździarz M.,

Traczykowski P., Jurczak G.,

Niihara K., Nowak R.,

Kurzyłowski K.

Radziejewska J., Nowicki B.,

Kalita W.

Kalita W., Kołodziejczak P.,

Kolasa A.

2006, 89(5),

51902

2007, 4,

2399-2402

2008, 120,

415-418

2008, 15, 37-

44

2006, 7/8, 17-

23

2007, 8, 39-

43

2010-10-21(16:01) 41/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

65[3] Kalita W. 1212 B 6 Przegląd Spawalnictwa Badania wpływu parametrów obróbki

hybrydowej na mikrostrukturę warstwy

wierzchniej

65[4] Kalita W. 4987 A 27 Journal of Materials

Processing Technology

Properties of CO2 laser-welded butt joints

of dissimilar magnesium alloys

66[1] Karwat P. 178 B 9 Archives of Acoustics Blood scattering model for pulsed doppler Karwat P., Nowicki A.,

66[2] Karwat P. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

66[3] Karwat P. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

67[1] Kasperkiewicz J. 1513 A 32 Cement and Concrete

Research

Optymalizacja algorytmów przetwarzania

toru audio przepływomierza

dopplerowskiego

Blood scattering model for pulsed doppler

Estimation of the structure of air entrained

concrete using a flatbed scanner

Radziejewska J., Kalita W. 2009, 10, 20-

26

Kołodziejczak P., Kalita W. 2009,

209(2), 1122-

1128

2009, 34(4),

Lewandowski M.

677-685

Karwat P., Lewandowski M. 2009, 445-

450

Karwat P., Nowicki A.,

Lewandowski M.

2009, 451-

456

Załocha D., Kasperkiewicz J. 2005, 32,

2041-2046

67[2] Kasperkiewicz J. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Evaluation of concrete quality by

automatic image analysis

67[3] Kasperkiewicz J. 1595 B 9 Tribologia. Teoria i Praktyka Surface microstructure of high

performance concrete submit to abrasive

wear

67[4] Kasperkiewicz J. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Evaluating concrete materials by

Academy of Sciences: application of automatic reasoning

Technical Sciences

67[5] Kasperkiewicz J. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

67[6] Kasperkiewicz J. I 0 Proceedings of Japan

Concrete Institute

67[7] Kasperkiewicz J. I 0 Proceedings Annual

Convention, Japan Cement

Association

Holistic approach to diagnostics of

engineering materials

The standardization of tension softening

curves obtained from the uniaxial tension

tests of concrete

Images of the concrete surface under

ultraviolet light after the experiments of

uniaxial tension

67[8] Kasperkiewicz J. Mc 7 Springer, Grosse Ch.U. (Ed.) Advances in construction materials 2007;

Chapter: Tension softening curves

described by algebraic formulas and

artificial neural networks

67[9] Kasperkiewicz J. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

Agents for serching rules in civil

engineering data mining

Załocha D., Kasperkiewicz J. 2005, 51,

383-393

Horszczaruk E.,

2006,

Kasperkiewicz J.

5(209), 43-

55

Alterman D., Kasperkiewicz J. 2006, 54(4),

353-361

Kasperkiewicz J., Alterman D. 2007, 14,

197-207

Alterman D., Akita H.,

Kasperkiewicz J.

Alterman D., Akita H.,

Kasperkiewicz J.

Alterman D., Akita H.,

Kasperkiewicz J.

2007, 29(1),

747-752

2007, 61,

160-161

2007, 723-

730

Kasperkiewicz J., Marks M. 2008, 5103,

702-711

2010-10-21(16:01) 42/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

67[10] Kasperkiewicz J. Md 3 Wydawnictwa Politechniki

Białostockiej (Białystok),

Łapko A., Broniewicz M.,

Prusiel J.A. (Eds.)

Zagadnienia materiałowo-technologiczne

infrastruktury i budownictwa, Problemy

naukowo-badawcze budownictwa;

Rodział: Możliwości akustycznej

identyfikacji faz w betonie

Kasperkiewicz J., Marks M.,

Wołowicz J.

2008, V, 325-

332

68[1] Kaźmierczak B. 6552 A 32 Nonlinearity Stability of an n- dimensional patterns in a

generalized turing system: implications for

a biological patterns formation

68[2] Kaźmierczak B. 1782 B 2 International Journal of

Mathematics and

Mathematical Sciences

68[3] Kaźmierczak B. 5608 A 32 Journal of the Royal Society

Interface

68[4] Kaźmierczak B. 4995 A 32 Journal of Mathematical

Analysis and Applications

68[5] Kaźmierczak B. I 0 Matematyka Stosowana,

Matematyka dla

Społeczeństwa, Pismo PTM

Existence of reaction-diffusion-convection

waves in unbounded cylinders

On multiscale approaches to 3-

dimensional modeling of morphogenesis

Existence of solutions to a new model of

biological pattern formation

Alber M., Glimm T., Hentschel

H.G.E., Kaźmierczak B.,

Newman S.

Belk M., Kaźmierczak B.,

Volpert V.

Alber M., Chaturvedi R.,

Huang C., Schneider T.,

Izaguirre J., Glimm T.,

Hentschel G., Glazier J.,

Kaźmierczak B., Newman S.

Alber M., Hentschel H.G.E.,

Kaźmierczak B., Newman

S.A.

2005, 18,

125-138

2005, 2, 169-

193

2005, 2, 237-

253

2005, 308,

175-194

Fale biegnące w ośrodkach z dyfuzją Kaźmierczak B. 2005, 6(47),

29 -47

68[6] Kaźmierczak B. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics On mechanochemical calcium waves Peradzyński Z., Kaźmierczak

B.

2005, 74,

827-833

68[7] Kaźmierczak B. 1782 B 2 Mathematical Modelling of

Natural Phenomena

Travelling waves in partially degenerated

reaction- diffusion systems

Kaźmierczak B., Volpert V. 2007, 2, 106-

125

68[8] Kaźmierczak B. 1319 A 32 Bulletin of Mathematical

Biology

The morphostatic limit for a model of

skeletal pattern formation in the

vertebrate limb

Alber M., Glimm T., Hentschel

H.G., Kaźmierczak B., Zhang

Y.T., Zhu J., Newman S.A.

2007, 70,

460-483

68[9] Kaźmierczak B. 2147 A 32 Current Topics in

Developmental Biology

Multiscale models for vertebrate limb

development

Newman S.A., Christley S.,

Glimm T., Hentschel H.G.,

Kaźmierczak B., Zhang Y.T.,

Zhu J., Alber M.

2007, 81,

311-340

68[10] Kaźmierczak B. 6023 A 20 Mathematical Methods in The Existence of global solutions to a model of Kaźmierczak B. 2008, 21,

Applied Sciences

chondrogenesis

264-283

68[11] Kaźmierczak B. 6552 A 32 Nonlinearity Calcium waves in systems with immobile

buffers as a limit of waves for systems

Kaźmierczak B., Volpert V. 2008, 21, 71-

96

with nonzero diffusion

68[12] Kaźmierczak B. 803 A 27 Archives of Mechanics Mechano-chemical calcium waves in

systems with immobile buffers

Kaźmierczak B., Volpert V. 2008, 60,

40259

2010-10-21(16:01) 43/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

68[13] Kaźmierczak B. 6917 A 32 Philosophical Transactions of

The Royal Society A-

Mathematical Physical and

Engineering Sciences

Mathematical modelling of atherosclerosis

as an inflammatory disease

68[14] Kaźmierczak B. 721 A 27 Applied Mathematics Letters Existence of global solutions of a

macroscopic model of cellular motion in a

chemotactic field

68[15] Kaźmierczak B. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Regulation of kinase activity by diffusion

and feedback

69[1] Kiełczyński P. 3503 A 32 IEEE Transactions on

Ultrasonics Ferroelectrics and

Frequency Control

Compound piezoelectric cylindrical

resonators as sensors of the rheological

parameters of ciscoelastic media

Khatib N.El., Génieys S.,

Kaźmierczak B., Volpert V.

Alber M., Gejji R.,

Kaźmierczak B.

2009, 18(4),

345-352

2009, 22,

1645-1648

Kaźmierczak B., Lipniacki T. 2009, 259,

291-296

Kiełczyński P., Szalewski M. 2007, 54,

1199-1206

69[2] Kiełczyński P. 632 B 9 Inżynieria Materiałowa Metody ultradźwiękowe identyfikacji

własności sprężystych materiałów

gradientowych

69[3] Kiełczyński P. 7548 A 32 Review of Scientific

Instruments

New ultrasonic Bleustein-Gulyaev wave

method for measuring the viscosity of

liquids at high pressure

69[4] Kiełczyński P. I 0 International Symposium,

Inverse Problems in

Mechanics, ECCOMAS,

Rzeszów-Łańcut, Poland, April

23-25

Inverse method for determinig the elastic

properties of thin layers and graded

materials using generalized love waves

69[5] Kiełczyński P. I 0 IEEE International Ultrasonics

Symposium, Rome, Italy, 20-

23 September

Investigation of high pressure phase

transitions 2009 in vegetable oils by

measuring phase velocity of longitudinal

ultrasonic waves

Kiełczyński P. 2008, 3, 157-

164

Kiełczyński P., Szalewski M.,

Siegoczyński R.M., Rostocki

A.J.

2008, 79(2),

26109

Kiełczyński P., Szalewski M. 2009, 35-36

Kiełczyński P., Szalewski M.,

Rostocki A.J., Zduniak M.,

Siegoczyński R.M., Balcerzak

A.

2009, 4

strony

(wersja

elektroniczna

, tekst

zostanie

opublikowany

w

Proceedings

2009 IEEE

Int.

Ultrasonics

Symposium)

70[1] Kleiber M. 1936 A 32 Computers & Structures Parameter and shape sensitivity of thermo-Tauzowskviscoelastic P., Kleiber M. 2006, 84,

response

385-399

70[2] Kleiber M. 788 A 32 Archives of Computational

Methods in Engineering

Statistical models of rough surfaces for

finite element 3D contact analysis

Buczkowski R., Kleiber M. 2009, 16,

399-424

71[1] Klimonda Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Direct and post-compressed sound fields Klimonda Z., Lewandowski 2005, 30(4),

for different coded excitations -

experimental results

M., Nowicki A., Trots I., Lewin 507-514

P.A.

2010-10-21(16:01) 44/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

71[2] Klimonda Z. 8360 A 27 Ultrasonics Comparison of sound fields generated by

different coded excitations experimental

results

71[3] Klimonda Z. Mc 7 Springer, André M.P. et al

(Eds.)

Nowicki A., Klimonda Z.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Lewin P.A., Trots I.

Acoustical imaging; Chapter: Direct and Nowicki A., Klimonda Z.,

post-compressed sound fields for different Lewandowski M., Litniewski

coded excitations

J., Lewin P.A., Trots I.

71[4] Klimonda Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Imaging of the mean frequency of the

ultrasonic echoes

71[5] Klimonda Z. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and Sound fields for coded excitations in water

Biology

and tissue

71[6] Klimonda Z. 594 B 6 Hydroacoustics Estimation and measurements of

resonance scattering in the gas filled

polymer microcapsules

71[7] Klimonda Z. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Spatial resolution of attenuation imaging,

materiały

2006, 44,

121-129

2007, 28,

399-407

Klimonda Z., Nowicki A. 2007, 32(4),

77-80

Litniewski J., Nowicki A., 2007, 33(4),

Klimonda Z., Lewandowski M. 601-607

Secomski W., Klimonda Z. 2009, 12,

201-208

Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

71[8] Klimonda Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Spatial resolution of attenuation imaging Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

72[1] Knabel J. I 0 IPM 2009, International Methods for identification of crack Tauzowski P., Knabel J.,

Symposium on Inverse parameters in rotating shafts by

Stocki R., Szolc T.

Problems in Mechanics of simulation based approach

Structures and Materials,

April 23-25. Rzeszów-Łańcut,

Poland

72[2] Knabel J. I 0 XI Konferencja Naukowo-

Techniczna: Programy MES

we wspomaganiu analizy,

projektowania i wytwarzania,

MES-2009, Pisz, 20–23

października

72[3] Knabel J. 3781 A 20 International Journal of

Crashworthiness

72[4] Knabel J. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

Obiektowo zorientowany system

obliczeniowy stand do analizy

stochastycznej i optymalizacji konstrukcji

Reliability analysis of a crashed thinwalled

s-rail accounting for random spot

weld failures

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Stochastic approach

of crack parameters identification of rotor

shaft machines be means of Monte Carlo

sampling

Tauzowski P., Knabel J.,

Stocki R., Hoang P.V.N.

Stocki R., Tauzowski P.,

Knabel J.

Szolc T., Tauzowski P., Stocki

R., Knabel J.

2009, 251-

266

2009, 34(4),

461-470

2009

2009

2008, 13(6),

693-706

2008, 161-

178

2010-10-21(16:01) 45/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

72[5] Knabel J. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

Knowledge acquisition for hybrid systems Stocki R., Tauzowski P.,

of risk assessment and critical machinery Knabel J., Szolc T.

diagnosis; Chapter: Identification methods

of crack parameters of rotor shaft

machines monitored on-line applied to

analysis of steam turbogenerator

2008, 179-

192

72[6] Knabel J. I 0 Proceedings of the Twelfth

International Conference on

Civil, Structural and

Environmental Engineering

Computing, Topping B.H.V.,

Costa Neves L.F., Barros R.C.

(Eds.), Civil-Comp Press,

Stirlingshire, United Kingdom

72[7] Knabel J. I 0 Proceedings of the Twelfth

International Conference on

Civil, Structural and

Environmental Engineering

Computing, Topping B.H.V.,

Costa Neves L.F., Barros R.C.

(Eds.), Civil-Comp Press,

Stirlingshire, United Kingdom

72[8] Knabel J. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

Reliability based optimal design of frames

with limited residual strain energy

capacity

Reliability based limit design of skeletal

structures

FE based structural reliability analysis

using STAND environment

Lógó J., Movahedi Rad M.,

Tamássy T., Knabel J.,

Tauzowski P.

Knabel J., Tauzowski P.,

Stocki R.

Stocki R., Kolanek K., Knabel

J., Tauzowski P.

2009

[doi:10.4203/

ccp.91.52]

2009

[doi:10.4203/

ccp.91.53]

2009, 16, 35-

58

72[9] Knabel J. 6056 A 32 Mechanical Systems and

Signal Processing

Damage identification in vibrating rotorshaft

systems by efficient sampling

approach

72[10] Knabel J. 6550 A 32 Nonlinear Dynamics Nonlinear and parametric coupled

vibrations of the rotor-shaft system as

fault identification symptom using

stochastic methods

72[11] Knabel J. 1782 B 2 PAMM - Proceedings in

Applied Mathematics and

Mechanics

Reliability based limit design of frames

with limited residual strain energy

capacity

Szolc T., Tauzowski P., Stocki

R., Knabel J.

Szolc T., Tauzowski P.,

Knabel J., Stocki R.

Movahedi Rad M., Lógó J.,

Knabel J., Tauzowski P.

2009, 23,

1615-1633

2009, 57,

533-557

2009, 9, 709-

710

2010-10-21(16:01) 46/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

73[1] Kolanek K. I 0 Journal of KONBiN, The 4th

International Conference on

Safety and Reliability,

KONBiN, 30 May – 2 June,

Kraków, Poland, Editor - Air

Force Institute of Technology,

Warszawa 2006.

Evaluation of adaptive Monte Carlo

methods for reliability analysis

Jendo S., Kolanek K. 2006, 1, 219-

228

73[2] Kolanek K. I 0 Proceedings of Computational Random field models of the geometrically

Stochastic Mechanics (CSM5), imperfect structures with "clamped"

Grecja, Rodos

boundary conditions

Jendo S., Kolanek K.

2006, on CD

ROM

73[3] Kolanek K. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Analiza i optymalizacja niezawodnościowa

konstrukcji za pomocą adaptacyjnych

metod symulacyjnych, Rozprawa

doktorska, Prace IPPT - IFTR Reports

Kolanek K. 2007, 3, 1-

212

73[4] Kolanek K. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

FE based structural reliability analysis

using STAND environment

Stocki R., Kolanek K., Knabel

J., Tauzowski P.

2009, 16, 35-

58

74[1] Kołakowski P. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Model-based identification of structural

parameters using strain measurements -

simulation and experiment

Mróz M., Kołakowski P.,

Świercz A., Holnicki-Szulc J.

2009

74[2] Kołakowski P. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Two-year monitoring campaign of a

railway truss bridge

Kołakowski P., Orłowska A., 2009

Sekuła K., Świercz A., Sala D.

74[3] Kołakowski P. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Wireless transmission system for a bridge

application

Sala D., Pawłowski P.K.,

Motylewski J., Kołakowski P.

2009

74[4] Kołakowski P. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

On-line identification of delamination -

simulation and experiment

Orłowska A., Kołakowski P. 2009

2010-10-21(16:01) 47/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

74[5] Kołakowski P. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

Weighing of trains in motion as a part of

health monitoring system for a railway

bridge

74[6] Kołakowski P. 7853 A 32 Smart Materials & Structures A hybrid approach of knowledge-based

reasoning for structural assessment

74[7] Kołakowski P. 4890 A 27 Journal of Intelligent Material Leakage detection in water networks

Systems and Structures

Kołakowski P., Sekuła K.,

Świercz A., Orłowska A., Sala

D.

Mujica L.E., Vehi J., Rodellar

J., Kołakowski P.

Holnicki-Szulc J., Kołakowski

P., Nasher N.

2009

2005, 14,

1554-1562

2005, 16(3),

207-219

74[8] Kołakowski P. 5752 A 20 Key Engineering Materials Comparison of two software tools for

damage identification: gradient-based vs.

case-based approach

74[9] Kołakowski P. 4890 A 27 Journal of Intelligent Material

Systems and Structures

Two approaches to structural damage

identification: model updating vs. soft

computing

74[10] Kołakowski P. 5752 A 20 Key Engineering Materials Structural damage identification using low

frequency non-resonance harmonic

excitation

74[11] Kołakowski P. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Structural health monitoring - a review

with the emphasis on low-frequency

methods

74[12] Kołakowski P. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: The virtual distortion method - a

versatile reanalysis tool

Kołakowski P., Mujica L., Vehi

J.

Kołakowski P., Mujica L.E.,

Vehi J.

Świercz A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

2005, 293-

294, 103-110

2006, 17, 63-

79

2007, 347,

427-432

Kołakowski P. 2007, 55(3),

1-37

Kołakowski P., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

2008, 11-35

74[13] Kołakowski P. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Holnicki-Szulc J., Motylewski

Chapter: Introduction to smart

J., Kołakowski P.

technologies

74[14] Kołakowski P. 6056 A 32 Mechanical Systems and

Signal Processing

74[15] Kołakowski P. I 0 Int. Conf. on Noise and

Vibration Engineering

(ISMA'2008), Leuven,

Belgium, 15-17 September

2008

74[16] Kołakowski P. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Damage identification in skeletal

structures using the virtual distortion

method in frequency domain

Time-domain identification of damage in

skeletal structures using strain

measurements and gradient-based

optimization

The Virtual Distortion Method - a versatile

reanalysis tool for structures and systems

74[17] Kołakowski P. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: VDM-Based health monitoring of

engineering systems

Świercz A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

Kołakowski P., Jankowski Ł.,

Świercz A., Wikło M.

Kołakowski P., Wikło M.,

Holnicki-Szulc J.

Kołakowski P., Świercz A.,

Orłowska A., Kokot M.,

Holnicki-Szulc J.

2008, 1-9

2008, 22(8),

1826-1839

2008, 3257-

3266

2008, 36(3),

217-234

2008, 37-103

2010-10-21(16:01) 48/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

74[18] Kołakowski P. 1936 A 32 Computers & Structures Modelling and identification of

delamination in double-layer beams by

the virtual distortion method

74[19] Kołakowski P. 381 B 6 Diagnostyka Wireless Transmission System for a

Railway Bridge subject to Structural

Health Monitoring

75[1] Konowrocki R. Md 3 PTSK, PW, IPPT, Warszawa Symulacja w Badaniach i Rozwoju;

Rozdział: Badanie oddziaływania koła z

drogą z uwzględnieniem poślizgów

bocznych

75[2] Konowrocki R. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

Investigation of the friction phenomenon

in the wheel-road interaction

Orłowska A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

Sala D., Motylewski J.,

Kołakowski P.

Konowrocki R., Bogacz R.,

Bajer Cz.

2008, 86,

2203-2214

2009, 50(2),

69-72

2006, 124-

131

Konowrocki R., Bajer Cz. 2006, 173-

178

75[3] Konowrocki R. I 0 XVII Konf. Pojazdy Szynowe,

Kazimierz Dolny

75[4] Konowrocki R. 1688 B 6 Zeszyty Naukowe Instytutu

Pojazdów

Oddziaływanie koła z drogą z

uwzględnieniem wpływu sił bocznych

Oddziaływanie między nawierzchnią drogi

i kołem w obecności poślizgu bocznego

Konowrocki R., Bajer Cz. 2006, 397-

403

Konowrocki R., Bajer Cz. 2007, 1(64),

75-82

75[5] Konowrocki R. 1688 B 6 Zeszyty Naukowe Instytutu

Pojazdów

75[6] Konowrocki R. I 0 XIV Warsztaty Polskiego

Towarzystwa Symulacji

Komputerowej, Zakopane

75[7] Konowrocki R. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

Wybrane zagadnienia falowe w kole

ogumionym

Konowrocki R. 2007, 2(65),

71-80

Badania eksperymentalne współpracy koła Konowrocki R., Bajer Cz., 2008, 14,

z drogą z uwzględnieniem poślizgów Bogacz R.

158-171

bocznych

Vibrations due to the passage of a railway Konowrocki R., Bajer Cz. 2008, 23,

vehicle on straight and curved tracks

199-204

75[8] Konowrocki R. I 0 XVIII Konferencja Naukowa

"Pojazdy Szynowe", Ustroń

75[9] Konowrocki R. 398 B 6 Drogi i Mosty Badania nowego typu systemu ważenia

75[10] Konowrocki R. 398 B 6 Drogi i Mosty Analiza ruchu poprzecznego torowiska

wywołanego przejazdem pojazdów

szynowych na łuku i na odcinku prostym

Drgania boczne w układzie koło szyna

wywołane przejazdem kolei podziemnej na

łuku i na prostej

Konowrocki R., Bajer Cz. 2008, Tom I,

352-368

Sekuła K., Konowrocki R., 2009, 3, 16-

pojazdów drogowych w ruchu

Dębowski T.

35

Konowrocki R. 2009, 4, 18-

43

75[11] Konowrocki R. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

75[12] Konowrocki R. I 0 17th Polish-Ukrainian-

Lithuanian Conference

"Theoretical Foundations of

Civil Engineering", Warszawa

Friction rolling with lateral slip in rail

vehicles

Analysis of lateral vibrations of railroad

due to the passage of the underground

train

Konowrocki R., Bajer Cz. 2009, 47(2),

275-293

Konowrocki R. 2009,17, 419-

426

2010-10-21(16:01) 49/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

76[1] Korczyk P. 904 A 27 Atmospheric Research Mixing of cloud and clear air in centimeter

scales observed in laboratory by means of

Particle Image Velocimetry

Korczyk P., Malinowski S.P.,

Kowalewski T.A.

2006, 82,

173-182

76[2] Korczyk P. 3981 A 32 International Journal of

Thermal Sciences

Analysis of turbulence in a micro-channel

emulsifier

Błoński S., Korczyk P.,

Kowalewski T.A.

76[3] Korczyk P. 6515 A 32 New Journal of Physics Laboratory and modeling studies of cloudclear

Malinowski Sz., Andrejczuk

air interfacial mixing: anisotropy of M., Grabowski W., Korczyk P.,

small-scale turbulence due to evaporative Smolarkiewicz P., Kowalewski

cooling

T.A.

76[4] Korczyk P. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i Kowalewski T.A., Błoński S.,

Politechniki Warszawskiej wymiany ciepła; Rozdział:

Korczyk P.

(Warszawa), Suchecki W. Eksperymentalna analiza przepływów w

(Eds.)

skali mikro i nano

76[5] Korczyk P. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Drobnoskalowa turbulencja w procesie

mieszania chmury z otoczeniem – model

laboratoryjny, Prace IPPT - IFTR Reports

76[6] Korczyk P. I 0 Proceedings of Euromech

Colloquium 512, Torino Oct.

26-29, 2009, eds. D.

Tordella, K.S. Sreenivasan,

Accademia delle Scienze di

Torino

Turbulent mixing of cloud with the

enviroment: small scales of two-phase

evaporating flow seen by particle imaging

velocimetry

77[1] Kossecka E. 2487 A 32 Energy and Buildings Three-dimensional conduction z-transfer

function coefficients determined from the

response factors

77[2] Kossecka E. Md 3 Politechnika Łódzka (Łódź),

Kubik J. (Ed.)

Fizyka budowli w teorii i praktyce;

Rodział: Hybrydowa instalacja solarno -

wiatrowa dla energooszczędnego domu

jednorodzinnego

2007, 46,

1123-1141

2008, 10,

075020-15

2008, 127-

149

Korczyk P. 2008, 4, 1-

131

Malinowski Sz., Korczyk P.,

Kowalewski T.A.

2009, 75-78

Kossecka E., Kośny J. 2005, 37(4),

301-310

Walczak T., Kossecka E. 2005, I, 338-

345

77[3] Kossecka E. 358 B 6 Czasopismo Techniczne Wpływ struktury przegród budowlanych na Kossecka E. 2006, 103,

ich periodyczną pojemność cieplną

373-380

77[4] Kossecka E. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki Szacowanie wydajności hybrydowej Kossecka E., Walczak T. 2006, 229,

Rzeszowskiej, Seria:

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

instalacji solarno-wiatrowej dla domu

jednorodzinnego w warunkach klimatu

Polski

277-282

77[5] Kossecka E. Mb 12 Wyd. Politechniki Łódzkiej,

Łódź, Gawin D., Kossecka E.

(Red.)

Program komputerowy WUFI i jego

zastosowanie w analizach cieplnowilgotnościowych

przegród budowlanych

Kossecka E., Gawin D. i inni 2007, 1-160

77[6] Kossecka E. I 0 Lublin University of

Technology, Flaga A., Lipecki

T. (Eds.)

Environmental effects on buildings,

structures, materials and people; Chapter:

Productivity of wind turbines in the

Central Poland region

Walczak T., Kossecka E. 2007, 241-

246

2010-10-21(16:01) 50/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

77[7] Kossecka E. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i

Praktyce

Wydajność instalacji fotowoltaicznych w

warunkach klimatu Polski

77[8] Kossecka E. 181 B 6 Archives of Civil Engineering The effect of structure and thickness on

periodic thermal capacity of building

components

77[9] Kossecka E. Mc 7 Warsaw University of

Technology (Warsaw),

Chwieduk D., Domański R.,

Jaworski M. (Eds.)

77[10] Kossecka E. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki

Rzeszowskiej, Seria:

Budownictwo i Inżynieria

Środowiska

77[11] Kossecka E. 5487 A 13 Journal of Testing and

Evaluation

Renewable energy: innovative

technologies and new ideas; Chapter:

Performance analysis of the PV system

and wind turbine in the Research Centre

Jabłonna

Ocena wydajności instalacji

fotowoltaicznych w Centrum Badawczym

Jabłonna

Hot box testing of building envelope

assemblies, a simplified procedure for

estimation of minimum time of the test

77[12] Kossecka E. 358 B 6 Czasopismo Techniczne Instalacje fotowoltaiczne w hotelowym

budynku energooszczędnym

77[13] Kossecka E. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i

Praktyce

Dynamiczna metoda pomiaru zawartości

materiału fazowo-zmiennego w izolacji

włóknistej

78[1] Kotowski R. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Metody opisu zjawiska dyssypacji w

mechanice, rozprawa habilitacyjna, Prace

IPPT - IFTR Reports

78[2] Kotowski R. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Symulacja komputerowa

magnetoplastyczności - Ruch dyslokacji w

polu magnetycznym

79[1] Kotowski S. Mc 7 Annales UMCS, Sec. AI

(Informatica)

79[2] Kotowski S. Mc 7 Springer, Kłopotek M.,

Wierzchoń S., Trojanowski K.

(Eds.)

Proceedings of the Scientific Session

organized during XXIst Fall Meeting of the

Polish Information Processing Society;

Chapter: An asymptotic behaviour of a

binary genetic algorithm

Intelligent Information Processing and

Web Mining, Proceedings of the

International IIS: IIPWM”06 Conference

held in Ustroń, Advances in Soft

Computing, Poland, June 19-22, 2006;

Chapter: An asymptotic behaviour of a

simple genetic algorithm

Kossecka E., Walczak T. 2007, II, 141-

146

Kossecka E.

2007, LIII,

527-539

Kossecka E. 2008, 233-

240

Kossecka E. 2008,

252(47), 217-

224

Kossecka E., Kośny J. 2008, 36(3),

242-249

Kossecka E. 2009,

106(5), 121-

129

Kossecka E., Kośny J. 2009, 4, 109-

112

Kotowski R. 2006, 10, 1-

218

Kotowski R., Alshits V.I.,

Tronczyk P.

Kosiński W., Kotowski S.,

Socała J.

Kosiński W., Kotowski S.,

Socała J.

2006, 12

2006, 4, 180-

188

2006, 55-64

2010-10-21(16:01) 51/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

80[1] Kotulski Z.A. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

80[2] Kotulski Z.A. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

Addressing new challenges by building

security protocols around graphs, in:

B.Christianson, B.Crispo, J.Malcolm,

M.Roe, Security Protocols - 11th

International Workshop, Revised Selected

Papers, Springer, Berlin

Mobile agents: preserving privacy and

anonymity, in: Bolc L., Nishida T.,

Michalewicz Z. (Eds), Intelligent Media

Technology for Communicative

Intelligence, Second International

Workshop IMTCI 2004, Warsaw, Poland,

September 13-14, 2004, Revised Selected

Papers, Springer, Heidelberg

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2005, 3364,

301-306

Zwierko A., Kotulski Z.A. 2005, 3490,

246-258

80[3] Kotulski Z.A. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

80[4] Kotulski Z.A. Mc 7 IEEE Press Next generation internet networks, 1st

EuroNGI Conference on Next Generation

Internet Networks - Traffic Engineering

/NGI 2005 / Rome, April 18-20; Chapter:

A new protocol for group authentication

providing partial anonymity

On application of neural networks for S-

boxes design, in: Szczepaniak P.S.,

Kacprzyk J., Niewiadomski A., Advances in

Web Intelligence: Third International

Atlantic Web Intelligence Conference,

AWIC 2005, Łódź, Poland, June 6-9,

Springer, Berlin

Kotlarz P., Kotulski Z.A. 2005, 3528,

243-248

Zwierko A., Kotulski Z.A. 2005, 356-

363

80[5] Kotulski Z.A. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

On a model for prediction of the

movements of a crowd in narrow exits

80[6] Kotulski Z.A. I 0 IEEE Press, Proceedings of Authentication with controlled anonymity

the 6th International

in P2P systems

Conference on Parallel and

Distributed Computing,

Applications and

Technologies, Hong Shen,

Koji Nakano, PDCAT 2005,

Dalian, China, December 5-8,

IEEE Computer Society ISBN

0-7695-2405-2

80[7] Kotulski Z.A. 8190 A 27 Theoretical Computer Science On mobile agents resistant to traffic

analysis

80[8] Kotulski Z.A. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

New VoIP traffic security scheme with

digital watermarking

Kotulski Z.A., Szczepiński W. 2005, 53(4),

347-361

Wierzbicki A., Zwierko A., 2005, 871-

Kotulski Z.A.

875

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2006, 142,

181-193

Mazurczyk W., Kotulski Z.A. 2006, 4166,

170-181

2010-10-21(16:01) 52/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

80[9] Kotulski Z.A. 8190 A 27 Theoretical Computer Science A light-weight e-voting system with

distributed trust

80[10] Kotulski Z.A. 1935 A 27 Computers & Security Adaptable security mechanism for

dynamic environments

80[11] Kotulski Z.A. 1782 B 2 International Journal of Integrity of mobile agents: a new

Network Security

approach

80[12] Kotulski Z.A. 1782 B 2 International Journal of

Computer Science and

Network Security

80[13] Kotulski Z.A. 1782 B 2 Journal of Zhejiang University

- Science A

Lightweight security mechanism for PSTN-

IP telephony convergence

On ASGS framework: general

requirements and an example of

implementation

Zwierko A., Kotulski Z.A. 2007, 168,

109-126

Księżopolski B., Kotulski Z.A. 2007, 26(3),

246-255

Zwierko A., Kotulski Z.A. 2007, 4(2),

201-211

Mazurczyk W., Kotulski Z.A. 2007, 7(5),

35-41

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2007, 8(4),

511-521

80[14] Kotulski Z.A. Mb 12 BEL Studio (Warszawa) Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i Kotulski Z.A., Nowicki A.,

deformacji w zastosowaniach technicznych Szczepiński W.

i do diagnostyki ultradźwiękowej

80[15] Kotulski Z.A. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa),

Kotulski Z.A., Kowalczyk P.,

Sosnowski W. (Red.)

80[16] Kotulski Z.A. Mc 7 Idea Group Inc. (United

States), Taniar D. (Ed.)

80[17] Kotulski Z.A. Mc 7 Idea Group Inc. (United

States), Yan ZHANG, Jun

ZHENG, Miao MA (Eds.)

80[18] Kotulski Z.A. Mc 7 Idea Group Inc. (United

States), Yan ZHANG, Jun

ZHENG, Miao MA (Eds.)

Selected topics of contemporary solid

mechanics. Proceedings of the 36th Solid

Mechanics Conference, Gdańsk, Poland,

September 9–12, 2008

Mobile computing: Concepts,

methodologies, tools, and applications;

Chapter: Security of mobile code

Handbook of research on wireless

security; Chapter: Security of mobile code

Handbook of research on wireless

security; Chapter: Secure routing with

reputation in MANET

80[19] Kotulski Z.A. 1015 B 9 Pomiary Automatyka Kontrola Analiza możliwości sprzętowej

kryptoanalizy szyfrów opartych na

krzywych eliptycznych

Kotulski Z.A., Kowalczyk P.,

Sosnowski W.

2008, 1-271

2008, 1-442

Kotulski Z.A., Zwierko A. 2008, 2583-

2599

Kotulski Z.A., Zwierko A. 2008, 28-43

Ciszkowski T., Kotulski Z.A. 2008, 449-

460

Majkowski P., Wojciechowski

T., Wojtyński M., Kotulski

Z.A., Rawski M.

2008, 54(8),

536-539

80[20] Kotulski Z.A. 1215 B 6 Przegląd Telekomunikacyjny i

Wiadomości

Telekomunikacyjne

Neuronowa realizacja nieliniowych

przekształceń szyfrujących

80[21] Kotulski Z.A. Ma 24 Springer Error analysis with applications in

engineering, Solid mechanics and its

applications

80[22] Kotulski Z.A. Mc 7 Springer, Kwiecień A., Gaj P.,

Stera P. (Eds.)

80[23] Kotulski Z.A. Md 3 Difin (Warszwa), Kiełtyk L.

(Ed.)

Computer networks, communications in

computer and information science;

Chapter: Approach to network security

Multimedia w biznesie i zarządzaniu;

Rodział: Sieć S-P w implementacji

neuronowej

Kotlarz P., Kotulski Z.A. 2008,

LXXXI(8-9),

1293-1303

Kotulski Z.A., Szczepiński W. 2009, 169, 1-

270

Ksiezopolski B., Kotulski Z.A.,

Szalachowski P.

2009, 39,

233-241

Kotlarz P., Kotulski Z.A. 2009, 490-

497

2010-10-21(16:01) 53/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

80[24] Kotulski Z.A. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

80[25] Kotulski Z.A. 1782 B 2 PAMM - Proceedings in

Applied Mathematics and

Mechanics

81[1] Kovalchuk V. 7483 A 13 Reports on Mathematical

Physics

On improved image encryption scheme

based on chaotic map lattices

Optimal wireless sensors` location for

monitoring of structures in randomly

disturbed environment

Affine symmetry in mechanics of collective

and internal modes. Part II. Quantum

models

Jastrzębski K., Kotulski Z.A. 2009, 57(2),

69-84

Dunajewski I., Kotulski Z.A. 2009, 9, 557-

558

Sławianowski J.J., Kovalchuk

V., Sławianowska A.,

Gołubowska B., Martens A.,

Rożko E.E., Zawistowski Z.J.

2005, 55(1),

1-46

81[2] Kovalchuk V. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Dynamical systems with internal degrees Sławianowski J.J., Kovalchuk

of freedom in non-Euclidean spaces, Prace V., Gołubowska B., Martens

IPPT - IFTR Reports

A., Rożko E.E.

81[3] Kovalchuk V. 1782 B 2 Symmetry, Integrability and

Geometry: Methods and

Applications

81[4] Kovalchuk V. Mc 7 Bulgarian Academy of

Sciences, Mladenov M.I., De

Leon M. (Eds.)

Hamiltonian systems inspired by the

Schroedinger equation

Geometry, integrability and quantization,

Proceedings of the 9th International

Conference; Chapter: Search for the

geometrodynamical gauge group.

Hypotheses and some results

Kovalchuk V., Sławianowski

J.J.

Sławianowski J.J., Kovalchuk

V.

2006, 8, 1-

129

2008, 4, 046

(9 stron)

2008, 63-132

81[5] Kovalchuk V. Mc 7 Russian Academy of Sciences,

Stepanov S.Ja., Burov A.A.

(Eds.)

81[6] Kovalchuk V. Mc 7 Bulgarian Academy of

Sciences, Avangard Prima,

Mladenov I.M., Vilasi G.,

Yoshioka A. (Eds.)

82[1] Kowalczyk P. 3724 A 32 International Journal for

Numerical Methods in

Engineering

Problems of stability and stabilization of

motion, Bulletin of Computing Centre

named after A.A.Dorodnitsyn; Chapter:

Symmetries and geometrically implied

nonlinearities in mechanics and field

theory

Geometry, integrability and quantization,

Proceedings of the 10th International

Conference; Chapter: Classical models of

affinely-rigid bodies with thickness in

degenerate dimension

Design sensitivity analysis in large

deformation elasto-plastic and elastoviscoplastic

problems

82[2] Kowalczyk P. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Sensitivity analysis in finite element

computations of elasto-plasticity,

Rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

82[3] Kowalczyk P. 1915 A 20 Computer Methods in

Biomechanics and Biomedical

Engineering

Orthotropic properties of cancellous bone

modelled as parameterized cellular

material

Sławianowski J.J., Kovalchuk

V.

2009, 119-

150

Kovalchuk V., Rożko E.E. 2009, 197-

210

Kowalczyk P. 2006, 66,

1234-1270

Kowalczyk P. 2006, 7, 1-

212

Kowalczyk P. 2006, 9, 135-

147

2010-10-21(16:01) 54/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

82[4] Kowalczyk P. I 0 3rd European Conference on

Computational Mechanics,

Parameterized orthotropic cellular

microstructures as mechanical models of

ECCM 2006, C.A. Mota Soares cancellous bone

et al. (eds.), June 5--8, 2006,

Lisbon, Portugal

Kowalczyk P.

2006, on CD-

ROM

82[5] Kowalczyk P. 1898 A 32 Computational Mechanics Analytical DSA for explicit dynamics of

elastic-plastic shells

82[6] Kowalczyk P. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa), Selected topics of contemporary solid

Kotulski Z.A., Kowalczyk P., mechanics. Proceedings of the 36th Solid

Sosnowski W. (Red.)

Mechanics Conference, Gdańsk, Poland,

September 9–12, 2008

82[7] Kowalczyk P. 1337 B 2 Rozprawy Naukowe AWF we Analiza ruchu kończyn dolnych podczas

Wrocławiu

kroku basic step w aerobiku

83[1] Kowalczyk T. 1100 A 32 Biomacromolecules Electrospinning of bovine serum albumin.

Optimization and the use for production of

biosensors

83[2] Kowalczyk T. 5986 A 32 Materials Chemistry and

Physics

83[3] Kowalczyk T. Mc 7 Springer, Pyrz R., Rauhe J.C.

(Eds.)

Electrospun nanofibrous biodegradable

polyester coatings on bioglass(r)-based

glass-ceramics for tissue engineering

IUTAM Symposium on modelling

nanomaterials and nanosystems, IUTAM

Bookseries; Chapter: Modeling

electrospinning of nanofibers

83[4] Kowalczyk T. 8124 A 32 Synthetic Metals Nanofibres from

polyaniline/polyhydroxybutyrate blends

84[1] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 IUTAM Symposium Multiscale

Plasticity of Crystalline

Materials, Eindhoven,

November 5-9, 2007

Multiscale modelling of intermetallics of

lamellar microstructure at finite strains

Wiśniewski K., Kowalczyk P.,

Turska E.

Kotulski Z.A., Kowalczyk P.,

Sosnowski W.

2007, 39(6),

761-785

2008, 1-442

Błażkiewicz M., Kowalczyk P., 2008, 26, 20-

Szkudelska H.

26

Kowalczyk T., Nowicka A., 2008, 9,

Elbaum D., Kowalewski T.A. 2087-2090

Bretcanu O., Misra S.K.,

Yunos D.M., Boccaccini A.R.,

Roy I., Kowalczyk T., Błoński

S., Kowalewski T.A.

Kowalewski T.A., Barral S.,

Kowalczyk T.

2009, 118,

420-426

2009, 13,

279-292

Fryczkowski R., Kowalczyk T. 2009, 159(21-

22), 2266-

2268

Kowalczyk-Gajewska K. 2007

84[2] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[3] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 IPPT PAN (Warszawa),

Kotulski Z.A., Kowalczyk P.,

Sosnowski W. (Red.)

I 0 International Conference on

Material Modelling,

September 15th-17th, 2009,

Dortmund, Germany

Selected topics of contemporary solid

mechanics. Proceedings of the 36th Solid

Mechanics Conference, Gdańsk, Poland,

September 9–12; Chapter: A gradientenhanced

coupled damage-plasticity

model in large strain format

A gradient enhanced coupled elasticitydamage-plasticity

model at finite strain

Żebro T., Kowalczyk-

Gajewska K., Pamin J.

Pamin J., Kowalczyk-

Gajewska K., Żebro T.

2008

2009

2010-10-21(16:01) 55/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

84[4] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 Seminarium poświęcone 70.

rocznicy urodzin Profesora Z.

Jasieńskiego, Kraków, 21

stycznia, Niejednorodności

odkształcenia w procesach

przeróbki plastycznej i

rekrystalizacji, Paul H. (Ed.)

84[5] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[6] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[7] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 The Romanian Academy

Publishing House, Banabic D.

(Ed.)

805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Opis udziału pasm ścinania w płynięciu

plastycznym polikrystalicznych metali z

uwzględnieniem wpływu zmiany drogi

odkształcenia

Proceedings of The 8th ESAFORM

Conference of material forming,

Bucharest, April; Chapter: Two-scale

approach to dynamic lozalization failure of

AISI 316H stainless steel sheets

Modelling of crystallographic texture

development in metals accounting for

micro-shearbands

803 A 27 Archives of Mechanics Energy-based limit criteria for anisotropic

elastic materials with constraints

Pęcherski R.B., Kowalczyk-

Gajewska K., Nowak Z.

Gambin W., Kowalczyk-

Gajewska K., Kudrjavceva

L.T., Micunovic M.V.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Gambin W., Pęcherski R.B.,

Ostrowska-Maciejewska J.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Ostrowska-Maciejewska J.

2005, 191-

202

2005, 193-

196

2005, 50(3),

575-593

2005, 57(2-

3), 133-155

84[8] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[9] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[10] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[11] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[12] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[13] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[14] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[15] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

Micromechanical modeling of

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

803 A 27 Archives of Mechanics Tensile or compressive plastic deformation

of cylinders assisted by cyclic torsion

I 0 Proceedings of

PLASTICITY'06, 17-22 July

2006, Halifax, NEAT PRESS,

Khan A.S., Kazmi R. (Eds.)

805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

I 0 I Kongres Mechaniki Polskiej,

Warszawa, 28-31 sierpnia, J.

Kubik, W. Kurnik, W.K.

Nowacki (Red.)

I 0 Seminar on Modelling of

Microstructured Media, Lodz,

19.09.2008

Micromechanical modeling of

polycrystalline materials

Micromechanical modelling of

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

Modelowanie materiałów

polikrystalicznych w zakresie dużych

deformacji plastycznych

Intermetallics with lamellar microstructure

: finite strain modelling

358 B 6 Czasopismo Techniczne A geometrically nonlinear model of scalar

damage coupled to plasticity

358 B 6 Czasopismo Techniczne Development of gradient-enhanced

damage-plasticity formulations for large

deformations

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz

Z., Pęcherski R.B.

Mróz Z., Kowalczyk-Gajewska

K., Maciejewski J., Pęcherski

R.B.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Pęcherski R.B.

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz

Z., Pęcherski R.B.

Kowalczyk-Gajewska K.

Kowalczyk-Gajewska K., Roos

A.

Żebro T., Kowalczyk-

Gajewska K., Pamin J.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Pamin J., Żebro T.

2006, 213-

214

2006, 58(6),

497-527

2006, CD

ROM, 556-

558

2007, 52,

181-192

2007, CD

2008, 17-18

2008, 20

(105), 251-

262

2008, 20

(105), 47-58

2010-10-21(16:01) 56/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

84[16] Kowalczyk-

Gajewska K.

I 0 IPPT PAN (Warszawa),

Kotulski Z.A., Kowalczyk P.,

Sosnowski W. (Red.)

84[17] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[18] Kowalczyk-

Gajewska K.

84[19] Kowalczyk-

Gajewska K.

1782 B 2 Theoretical and Applied

Mechanics

805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Selected topics of contemporary solid

mechanics. Proceedings of the 36th Solid

Mechanics Conference, Gdańsk, Poland,

September 9–12; Chapter:

Micromechanical modelling of metallic

materials of high specific strength

accounting for slip-twin interactions

Two-scale approach to dynamic

localization failure of AISI 316H stainless

steel sheets

Phenomenological description of the effect

of micro-shear banding in

micromechanical modelling of polycrystal

plasticity

803 A 27 Archives of Mechanics Bounds and self-consistent estimates of

overall properties for rand om polycrystals

described by linear constitutive laws

Kowalczyk-Gajewska K. 2008, 236-

237

Gambin W., Kowalczyk-

Gajewska K., Kudrjavceva L.,

Micunovic M.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Pęcherski R.B.

2008, 35(1-

3), 93-104

2009, 54,

717-730

Kowalczyk-Gajewska K. 2009, 61(6),

475-503

85[1] Kowalewski T.A. I 0 6th Int. Symposium on

Turbulence, Heat and Mass

Transfer (THMT09), Begell

House, Inc, Hanjalic K.,

Nagano Y., Jakirlic S. (Eds.),

Rome Sept.

85[2] Kowalewski T.A. 7232 A 20 Progress in Computational

Fluid Dynamics

The use of liquid crystal thermography

and particle image velocimetry in the

exploration of heat transfer

measurements

Natural convection for anomalous density

variation of water - numerical benchmark

Stasiek J., Stasiek A.,

Mikielewicz D., Błoński S.,

Kowalewski T.A.

Michałek T., Kowalewski T.A.,

Saler B.

2009

2005, 5,

158-170

85[3] Kowalewski T.A. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Experiments and modelling of

electrospinning process

85[4] Kowalewski T.A. 1551 A 32 Chemical Engineering Science Optical technique DPIV in measurements

of granular material flows, Part 1/3 -

plane hoppers

85[5] Kowalewski T.A. 1551 A 32 Chemical Engineering Science Digital Particle Image Velocimetry (DPIV)

technique in measurements of granular

material flows, Part 2 of 3 - converging

hoppers

85[6] Kowalewski T.A. 904 A 27 Atmospheric Research Mixing of cloud and clear air in centimeter

scales observed in laboratory by means of

Particle Image Velocimetry

Kowalewski T.A., Błoński S.,

Barral S.

Sielamowicz I., Kowalewski

T.A., Błoński S.

Sielamowicz I., Błoński S.,

Kowalewski T.A.

Korczyk P., Malinowski S.P.,

Kowalewski T.A.

2005, 53(4),

385-394

2005, 60,

589-598

2006, 61,

5307-5317

2006, 82,

173-182

85[7] Kowalewski T.A. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

85[8] Kowalewski T.A. 3981 A 32 International Journal of

Thermal Sciences

PIV analysis of turbulent flow in a microchannel

Analysis of turbulence in a micro-channel

emulsifier

Błoński S., Kowalewski T.A. 2007, 45,

489-503

Błoński S., Korczyk P., 2007, 46,

Kowalewski T.A.

1123-1141

2010-10-21(16:01) 57/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

85[9] Kowalewski T.A. Mc 7 Springer, Tropea C., Yarin

A.L., Foss J.F. (Eds.)

Handbook of experimental fluid

mechanics; Chapter: Thermochromic

liquid crystals

85[10] Kowalewski T.A. 6515 A 32 New Journal of Physics Laboratory and modeling studies of cloudclear

air interfacial mixing: anisotropy of

small-scale turbulence due to evaporative

cooling

85[11] Kowalewski T.A. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

85[12] Kowalewski T.A. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

85[13] Kowalewski T.A. Md 3 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa), Suchecki W.

(Eds.)

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział:

Eksperymentalna analiza przepływów w

skali mikro i nano

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział: Metoda

pomiaru ruchu malej grupy cząstek

opadającej w cieczy

Wybrane zagadnienia przepływu płynów i

wymiany ciepła; Rozdział: Badania

eksperymentalne i interpretacja

teoretyczna oddziaływań

hydrodynamicznych grupy cząstek

kulistych opadających w lepkiej cieczy

Kowalewski T.A.

Malinowski Sz., Andrejczuk

M., Grabowski W., Korczyk P.,

Smolarkiewicz P., Kowalewski

T.A.

Kowalewski T.A., Błoński S.,

Korczyk P.

Alabrudziński S., Ekiel-

Jeżewska M.L., Suchecki W.,

Kowalewski T.A.

Alabrudziński S., Ekiel-

Jeżewska M.L., Kowalewski

T.A., Urbaniec K.

85[14] Kowalewski T.A. 1100 A 32 Biomacromolecules Electrospinning of bovine serum albumin. Kowalczyk T., Nowicka A.,

Optimization and the use for production of Elbaum D., Kowalewski T.A.

biosensors

85[15] Kowalewski T.A. 5986 A 32 Materials Chemistry and

Physics

85[16] Kowalewski T.A. Mc 7 Springer, Pyrz R., Rauhe J.C.

(Eds.)

Electrospun nanofibrous biodegradable

polyester coatings on bioglass(r)-based

glass-ceramics for tissue engineering

IUTAM Symposium on modelling

nanomaterials and nanosystems, IUTAM

Bookseries; Chapter: Modeling

electrospinning of nanofibers

85[17] Kowalewski T.A. 6975 A 32 Physics of Fluids Particle clusters settling under gravity in a

viscous fluid

85[18] Kowalewski T.A. I 0 Proceedings of Euromech

Colloquium 512, Torino Oct.

26-29, 2009, eds. D.

Tordella, K.S. Sreenivasan,

Accademia delle Scienze di

Torino

85[19] Kowalewski T.A. 1782 B 2 PAMM - Proceedings in

Applied Mathematics and

Mechanics

Turbulent mixing of cloud with the

enviroment: small scales of two-phase

evaporating flow seen by particle imaging

velocimetry

Bretcanu O., Misra S.K.,

Yunos D.M., Boccaccini A.R.,

Roy I., Kowalczyk T., Błoński

S., Kowalewski T.A.

Kowalewski T.A., Barral S.,

Kowalczyk T.

Alabrudziński S., Ekiel-

Jeżewska M.L., Chehata-

Gomez D., Kowalewski T.A.

Malinowski Sz., Korczyk P.,

Kowalewski T.A.

2007, B7.1,

488-499

2008, 10,

075020-15

2008, 127-

149

2008, 59-85

2008, 7-21

2008, 9,

2087-2090

2009, 118,

420-426

2009, 13,

279-292

2009, 21(7),

073302-1:8

2009, 75-78

Modelling electrospinning of nanofibres Kowalewski T.A., Barral S. 2009, 9, 463-

464

2010-10-21(16:01) 58/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

85[20] Kowalewski T.A. Mc 7 AGH, Szmyd J.S., Spalek J.,

Kowalewski T.A. (Eds.)

Proceedings of 7th World Conference on

Experimental Heat Transfer, Fluid

mechanics and thermodynamics, Krakow,

Poland, 28 June 03 July 2009; Chapter:

Dynamics of nanofibers conveyed by low

reynolds number flow in a micro-channel

Sadlej K., Wajnryb E., Ekiel-

Jeżewska M.L., Kowalewski

T.A.

2009, CD-

ROM, 237-

244

85[21] Kowalewski T.A. Mc 7 AGH, Szmyd J.S., Spalek J.,

Kowalewski T.A. (Eds.)

Proceedings of 7th World Conference on

Experimental Heat Transfer, Fluid

mechanics and thermodynamics, Krakow,

Poland, 28 June 03 July 2009; Chapter:

Turbulence in micro-channels

86[1] Kowalewski Z.L. Mb 12 Biuro Gamma (Warszawa) Pełzanie metali. Techniki badań,

mechanizmy i przykładowe wyniki

86[2] Kowalewski Z.L. Mb 12 IPPT PAN, LAPROMAT Zjawisko pełzania metali, Eksperyment i

(Warszawa)

modelowanie, Biblioteka Mechaniki

Stosowanej, Monografie

86[3] Kowalewski Z.L. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

86[4] Kowalewski Z.L. 3874 A 32 International Journal of

Mechanical Sciences

Creep analysis of M1E copper and PA6

aluminum alloy subjected to prior plastic

deformation

Kowalewski T.A., Błoński S.

2009, CD-

ROM, 361-

368

Kowalewski Z.L. 2005, 1-173

Kowalewski Z.L. 2005, 1-212

Kowalewski Z.L. 2005, 43(2),

241-256

Creep rupture of copper and aluminum Lin J., Kowalewski Z.L., Cao

alloy under combined loadings -

J.

experiments and their various descriptions

2005, 47,

1038-1058

86[5] Kowalewski Z.L. I 0 Dozór Techniczny Identyfikacja wad materiałowych w ujęciu

mechaniki pękania – podstawy

teoretyczne

86[6] Kowalewski Z.L. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Badania mechaniczne i ultradźwiękowe

stanu uszkodzenia materiałów wskutek

procesu pełzania

86[7] Kowalewski Z.L. Mb 12 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

(Warszawa)

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości

materiałów

86[8] Kowalewski Z.L. I 0 Dozór Techniczny Metody doświadczalne identyfikacji wad

materiałowych na podstawie analizy

parametrów mechaniki pękania

86[9] Kowalewski Z.L. I 0 Zeszyty ITS Możliwości oceny jakości materiałów

stosowanych w motoryzacji na podstawie

badań próbek krzyżowych

86[10] Kowalewski Z.L. I 0 Dozór Techniczny Procesy uszkodzenia i zniszczenia

towarzyszące zjawisku pełzania

materiałów metalowych

86[11] Kowalewski Z.L. I 0 Proc. Plasticity Experimental methods exploatation

loading

Kowalewski Z.L., Deputat J. 2005, 5/6,

105-109/ 128-

134

Mackiewicz S., Kowalewski

Z.L., Szelążek J., Deputat J.

2005, 7/8, 15-

24

Kowalewski Z.L., Popielski P. 2006, 1-157

Kowalewski Z.L., Deputat J. 2006, 2, 26-

31

Szymczak T., Kowalewski

Z.L., Klasik A.

2006, 4

Kowalewski Z.L. 2006, 6, 125-

130

Kowalewski Z.L., Skibiński T.,

Mackiewicz S., Szelążek J.

2006, 619-

621

2010-10-21(16:01) 59/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

86[12] Kowalewski Z.L. I 0 Proceedings Plasticity Experimental methods exploatation

loading

86[13] Kowalewski Z.L. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Laboratoryjne symulacje obciążeń

cyklicznych determinujących zmiany

właściwości mechanicznych materiałów

konstrukcyjnych

86[14] Kowalewski Z.L. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Doświadczalna metoda oraz badania

plastycznego płynięcia metali w zakresie

bardzo wysokich prędkości odkształcenia

Kowalewski Z.L., Skibiński T.,

Mackiewicz S., Szelążek J.

2006, 619-

621

Szymczak T., Kowalewski Z.L. 2006, 7/8, 53-

62

Malinowski J.Z., Kowalewski

Z.L., Kruszka L.

2007, 1-88

86[15] Kowalewski Z.L. 1072 B 2 Prace Naukowe Politechniki

Warszawskiej, Seria:

Mechanika

86[16] Kowalewski Z.L. 1072 B 2 Prace Naukowe Politechniki

Warszawskiej, Seria:

Mechanika

Ocena zmian właściwości mechanicznych

stopu aluminium PA7 pod wpływem

obciążeń cyklicznych.

Wpływ parametrów obciążeń cyklicznych

na przebieg deformacji wskutek obciążeń

monotonicznie narastających w kierunku

ortogonalnym

86[17] Kowalewski Z.L. 5752 A 20 Key Engineering Materials Destructive and ultrasonic investigation of

damage identification in metallic materials

Kowalewski Z.L., Szymczak T. 2007, 217,

55-60

Kowalewski Z.L., Szymczak T. 2007, 217,

61-66

Kowalewski Z.L., Szelążek J.,

Mackiewicz S.

2007, 340,

229-234

86[18] Kowalewski Z.L. 2797 A 32 Experimental Mechanics Miniaturized compression test at very high

strain rates by direct impact

86[19] Kowalewski Z.L. Mb 12 Biuro Gamma (Warszawa) Współczesne badania wytrzymałościowe:

kierunki i perspektywy rozwoju

86[20] Kowalewski Z.L. Mb 12 Instytut Transportu

Samochodowego (Warszawa)

Kierunki i perspektywy rozwoju badań

wytrzymałościowych

Kowalewski Z.L., Klepaczko 2007, 47,

J.R., Malinowski J.Z.

451-463

Kowalewski Z.L. 2008, 1-198

Kowalewski Z.L. 2008, 1-227

86[21] Kowalewski Z.L. Md 3 Instytut Odlewnictwa

(Kraków), Sobczak J. (Ed.)

Innowacje w odlewnictwie; Rodział:

Wybrane charakterystyki materiałowe

nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem

dla przemysłu motoryzacyjnego

Wojciechowski A., Kowalewski

Z.L., Pietrzak K., Darłak P.,

Rudnik D., Lasota P., Klasik

A.

2008, 2, 249-

257

86[22] Kowalewski Z.L. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

Evaluation of damage in steels subjected

to exploitation loading - destructive and

non-destructive methods

Kowalewski Z.L., Mackiewicz

S., Szelążek J.

2008, 22,

5533-5538

86[23] Kowalewski Z.L. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

86[24] Kowalewski Z.L. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

An influence of selected mechanical

parameters of MMC on the thermal shock

resistance

Quantitative relationships between

microstructural and mechanical

parameters of steels with different carbon

content

Rudnik D., Kowalewski Z.L.,

Pietrzak K., Wojciechowski A.

Pietrzak K., Klasik A.,

Kowalewski Z.L., Rudnik D.

2008, 22,

5807-5812

2008, 22,

5819-5824

2010-10-21(16:01) 60/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

86[25] Kowalewski Z.L. 3477 A 27 IEEE Transactions on

Magnetics

Comparison of properties of

Augustyniak B., Chmielewski

magnetoacoustic emission and mechanical M., Piotrowski L., Kowalewski

Barkhausen effects for P91 steel after Z.L.

plastic flow and creep

86[26] Kowalewski Z.L. 1782 B 2 Journal of Multiscale Modeling Evaluation of damage in steels subjected

to prior deformation - destructive and

nondestructive techniques

Kowalewski Z.L., Mackiewicz

S., Szelążek J., Pietrzak K.,

Augustyniak B.

2008, 44,

3273-3276

2009, 1, 479-

499

86[27] Kowalewski Z.L. Mb 12 Instytut Transportu

Samochodowego (Warszawa)

Wpływ rodzaju obciążenia na własciwosci

mechaniczne materiałów

Szymczak T., Kowalewski Z.L. 2009, 1-173

86[28] Kowalewski Z.L. 6392 A 32 NDT & E International New samples with artificial voids for

ultrasonic investigation of material

damage due to creep

86[29] Kowalewski Z.L. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

86[30] Kowalewski Z.L. 1568 B 9 The Archive of Mechanical

Engineering / Archiwum

Budowy Maszyn

87[1] Kowalska Z. I 0 Symulacja w Badaniach i

Rozwoju

87[2] Kowalska Z. I 0 XXII Symposium - Vibrations

in Physical Systems, Poznań-

Będlewo

Variation of mechanical parameters of

engineering materials under tension due

to cyclic deformation br torsion

Szelążek J., Mackiewicz S.,

Kowalewski Z.L.

2009, 42,

150-156

Kowalewski Z.L., Szymczak T. 2009, 57, 69-

78

Assessment of exploitation properties of Dietrich L., Rutecka A.,

cast aluminum alloys on the basis of creep Kowalewski Z.L.

and LCF investigations

Wpływ defektów zestawów kołowych na

siły kontaktowe i drgania toru

pomiarowego

Dynamic response to periodic excitation

with short-pitch irregularities of railway

wheels and rails

88[1] Kret S. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) Size and shape of In rich clusters and

InGaN QWs at the nanometer scale

88[2] Kret S. 5040 A 27 Journal of Microscopy-Oxford Piezoelectric field around threading

dislocation in GaN determined on the

basis of high-resolution transmission

electron microscopy image

88[3] Kret S. 6336 A 32 Nanotechnology Homogenous indium distribution in

InGaN/GaN laser active structure grown

by LP-MOCVD on bulk GaN crystal

revealed by transmission electron

microscopy and X-ray diffraction

89[1] Kruglenko E. I 0 XVI Sympozjum PTZE Zagadnienia minimalizacji dla

"Bioelektromagnetyzm- teoria mikromagnetyków nieodkształcalnych

i praktyka", Kraków-Folwark

Zalesie, 12-14. 12

89[2] Kruglenko E. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

Existence problems in incompressible and

slightly incompressible magnetics

2009, LVI, 1-

8

Kowalska Z. 2006, 12,

140-146

Kowalska Z. 2006, 185-

190

Ruterana P., Singh P., Kret

S., Cho H.K., Lee H.J., Suh

E.K.

Maciejewski G., Kret S.,

Ruterana P.

Kret S., Dłużewski P.,

Szczepańska A., Żak M.,

Czernecki R., Kryśko M.,

Leszczyński M., Maciejewski

G.

2005, 7,

2381-2384

2006, 223,

212-215

2007,

18(46),

465707

Gambin B., Kruglenko E. 2005

Bielski W., Gambin B.,

Kruglenko E.

2010-10-21(16:01) 61/150

2006


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

89[3] Kruglenko E. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

The Young measure valued solution in

micromagnetics: a numerical example

89[4] Kruglenko E. I 0 Warsztaty PTZE

Materiały nieściśliwe magnetosprężyste

"Elektromagnetyczne techniki jako model tkanek z mikromagnetycznymi

w ochronie zdrowia",

cząstkami

Warszawa-Łódź, grudzień 11-

13

89[5] Kruglenko E. I 0 Warsztaty PTZE'07

"Elektromagnetyzm w

medycynie - teoria i

praktyka", Nałęczów

89[6] Kruglenko E. Md 3 CIOP-PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

89[7] Kruglenko E. Md 3 CIOP-PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Zyss T. (Eds.)

89[8] Kruglenko E. Mc 7 ZITI, Baniotopoulos C.C.

(Ed.)

Zastosowanie mikro- i nanocząsteczek

magnetycznych w terapiach i diagnostyce

medycznej

Bioelektromagnetyzm : teoria i praktyka;

Rozdział: Zagadnienie minimalizacji w

analizie mikromagnetyków

nieodkształcalnych

Bioelektromagnetyzm : teoria i praktyka;

Rodział: Zagadnienie minimalizacji w

analizie mikromagnetyków

nieodkształcalnych

Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with

applications in Engineering II. NNMAE206,

A volume dedicated to the memory of

Professor P.D.Panagiotopoulos; Chapter:

Selected problems of rigid and deformable

micromagnetics

Kruglenko E., Gałka A.,

Gambin B.

2006

Kruglenko E., Gambin B. 2006

Gambin B., Kruglenko E. 2007

Gałka A., Gambin B.,

Kruglenko E.

Gałka A., Gambin B.,

Kruglenko E.

Bielski W., Gambin B.,

Kruglenko E.

2006, 101-

119

2006, 6, 101-

119

2006, 69-76

89[9] Kruglenko E. Md 3 CIOP PIB (Warszawa),

Krawczyk A., Duraj A. (Eds.)

Elektromagnetyczne techniki w ochronie

zdrowia; Rozdział: Materiały nieściśliwe

magnetosprężyste jako model tkanek z

mikromagnetycznymi cząstkami

Kruglenko E., Gambin B.,

Bielski W.R.

2007, 96-109

89[10] Kruglenko E. I 0 I Kongres Mechaniki Polskiej,

Warszawa, 28-31 sierpnia, J.

Kubik, W. Kurnik, W.K.

Nowacki (Red.)

89[11] Kruglenko E. I 0 I Kongres Mechaniki Polskiej,

Warszawa, 28-31 sierpnia, J.

Kubik, W. Kurnik, W.K.

Nowacki (Red.)

Zagadnienie istnienia rozwiązań dla

nieściśliwych i prawie nieściśliwych ciał

magnetosprężystych

Powierzchnia wytężenia dla kompozytów

piezoelektrycznych

89[12] Kruglenko E. I 0 Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej

Theoretical Foundations of Civil

Engineering, Polish-Ukrainian-Lithuanian

(Warszawa), Szcześniak W.E., Transactions; Rozdział: Nieściśliwe i

Zbiciak A. (Eds.)

prawie nieściśliwe materiały

magnetosprężyste

Kruglenko E., Gambin B.,

Bielski W.

Gambin B., Kruglenko E.,

Bielski W.

2007, CD

Rom, 8 stron

2007; CD

Rom, 8 stron

Kruglenko E., Gambin B. 2008, 16,

209-215

2010-10-21(16:01) 62/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

89[13] Kruglenko E. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Temperature fields induced by low power

focused ultrasound in soft tissues during

gene therapy. numerical predictions and

experiments results

89[14] Kruglenko E. 178 B 9 Archives of Acoustics Temperature fields induced by low power

focused ultrasound during gene therapy.

Numerical predictions and experimental

results

90[1] Kucharski S. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Symulacja wpływu nagniatania na

ewolucję naprężeń i trwałość zmęczeniową

elementu z warstwą wierzchnią

90[2] Kucharski S. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Wpływ stanu warstwy wierzchniej na

trwałość zmęczeniową elementu z karbem

Gambin B., Kujawska K.,

Kruglenko E., Nowicki A.

Gambin B., Kujawska T.,

Kruglenko E., Mizera A.,

Nowicki A.

2009, 245-

250

2009, 34(4),

445-460

Kucharski S., Starzyński G. 2005, 3, 23-

27

Kucharski S. 2005, 3, 27-

32

90[3] Kucharski S. 3874 A 32 International Journal of

Mechanical Sciences

Identification of yield stress and plastic

hardening parameters from a spherical

indentation test

90[4] Kucharski S. 632 B 9 Inżynieria Materiałowa Analiza zmian pseudosprężystych

własności stopu NiTi z pamięcią kształtu

spowodowanych implantacją jonową

Kucharski S., Mróz Z. 2007, 49,

1238-1250

Levintant-Zayonts N.,

Kucharski S.

2009, 1, 45-

53

90[5] Kucharski S. 8391 A 27 Vacuum Surface characterization and wear

behavior of ion implanted NiTi shape

memory alloy

91[1] Kujawska T. 594 B 6 Hydroacoustics Nonlinear ultrasound propagation in water

from square focused transducer

91[2] Kujawska T. 8360 A 27 Ultrasonics Wave envelopes method for description of

nonlinear acoustic wave propagation

91[3] Kujawska T. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Badania nieliniowych własności ośrodków

biologicznych za pomocą fal

ultradźwiękowych, Rozprawa

habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR Reports

Levintant-Zayonts N.,

Kucharski S.

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

Wójcik J., Nowicki A., Lewin

P.A., Bloomfield P.E.,

Kujawska T., Filipczyński L.

2009, 83,

220-223

2005, 8, 89-

98

2006, 44,

310-339

Kujawska T. 2006, 9, 1-

148

91[4] Kujawska T. 594 B 6 Hydroacoustics Determination of the B/A of biological

media by measuring and modeling

nonlinear distortion of pulsed acoustic

waves in two-layer media

91[5] Kujawska T. 178 B 9 Archives of Acoustics Pulsed nonlinear acoustic fields from

clinically relevant sources: numerical

calculations and experiments results

Kujawska T. 2008, 11,

149-158

Wójcik J., Kujawska T.,

Nowicki A.

2008, 33(4),

565-572

2010-10-21(16:01) 63/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

91[6] Kujawska T. 8360 A 27 Ultrasonics Fast prediction of pulsed nonlinear

acoustic fields from clinically relevant

sources using time averaged wave

envelope approach: comparison of

numerical simulations and experimental

results

91[7] Kujawska T. I 0 Proceedings of the 13th

International Conference of

Biomedical Engineering,

Technologija, Kaunas

University of Technology

Temperature fields in soft tissue during

neurodegenerative diseases treatment

91[8] Kujawska T. 594 B 6 Hydroacoustics Numerical modeling of ultrasound-induced

temperature fields in multilayer nonlinear

attenuating media

91[9] Kujawska T. 178 B 9 Archives of Acoustics Nonlinearly coded signals for harmonic

imaging

91[10] Kujawska T. 178 B 9 Archives of Acoustics Temperature fields induced by low power

focused ultrasound during gene therapy.

Numerical predictions and experimental

results

91[11] Kujawska T. I 0 Proceedings of the 9th

International Symposium on

Therapeutic Ultrasound, Aix

Provance, France, September

Temperature fields in soft tissue during

lpus treatment: numerical prediction and

experiment results

Wójcik J., Kujawska T.,

Nowicki A., Lewin P.A.

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

Nowicki A., Wójcik J.,

Kujawska T.

Gambin B., Kujawska T.,

Kruglenko E., Mizera A.,

Nowicki A.

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

2008, 48,

707-715

2009, 109-

115

2009, 12, 91-

98

2009, 34(1),

63-74

2009, 34(4),

445-460

2009, 71-76

92[1] Kulesza K. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

Addressing new challenges by building

security protocols around graphs, in:

B.Christianson, B.Crispo, J.Malcolm,

M.Roe, Security Protocols - 11th

International Workshop, Revised Selected

Papers, Springer, Berlin

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2005, 3364,

301-306

92[2] Kulesza K. 8190 A 27 Theoretical Computer Science On mobile agents resistant to traffic

analysis

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2006, 142,

181-193

92[3] Kulesza K. I 0 Enter Jak odzyskać skasowane pliki Piłat S., Kulesza K., Kulczycki 2006, 6, 64-

K.

65

92[4] Kulesza K. I 0 Chip Niebezpieczne pozostałości Piłat S., Kulesza K. 2006, 7, 140-

142

92[5] Kulesza K. I 0 Matematyka Stosowana Kiedy doskonały nie jest idealny, czyli

matematyczne metody dzielenia sekretu

Kulesza K., Nowosielski P. 2006, 7, 48

92[6] Kulesza K. 1782 B 2 Isaac Newton Institute for

Mathematical Sciences

On inverting the VMPC one-way function Kulesza K. 2006,

NI06009-LAA

92[7] Kulesza K. 1782 B 2 Journal of Zhejiang University On ASGS framework: general

Kulesza K., Kotulski Z.A. 2007, 8(4),

- Science A

requirements and an example of

implementation

511-521

2010-10-21(16:01) 64/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

92[8] Kulesza K. 6084 A 20 Medical Hypotheses Humans cannot consciously generate

random numbers sequences: polemic

study

93[1] Kulpa Z. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Diagrammatic interval analysis with

applications, Rozprawa habilitacyjna,

Prace IPPT - IFTR Reports

93[2] Kulpa Z. 5705 A 27 Journal of Visual Languages A diagrammatic approach to investigate

and Computing

interval relations

93[3] Kulpa Z. 1471 C 15 Foundations of Science Main problems of diagrammatic reasoning.

Part I: The generalization problem

94[1] Kurzyna J. 6979 A 32 Physics of Plasmas Spectral analysis of Hall effect thruster

plasma oscillations based on the empirical

mode decomposition

95[1] Larecki W. 5249 A 27 Journal of Physics A-

Mathematical and General

95[2] Larecki W. 1782 B 2 International Journal of

Dynamical Systems and

Differential Equations

95[3] Larecki W. 5250 A 27 Journal of Physics A-

Mathematical and Theoretical

Nine-moment phonon hydrodynamics

based on the maximum-entropy closure:

one dimensional flow

Kawashima condition for a hyperbolic

moment model of phonon hydrodynamics

Chapman-Enskog method for a phonon

gas with finite heat flux

95[4] Larecki W. 6958 A 32 Physical Review E Modified Chapman-Enskog moment

approach to diffusive phonon heat

transport

95[5] Larecki W. 6958 A 32 Physical Review E Stability analysis of phonon transport

equations derived via the Chapman-

Enskog method and transformation of

variables

96[1] Lekszycki T. Mc 7 IPPT PAN, ABIOMED

Tissue remodelling, ABIOMED Lecture

(Warszawa), Piekarski J. (Ed.) Notes 3; Chapter: Bone remodeling in

presence of osteoporosis

96[2] Lekszycki T. 683 B 9 Journal of Theoretical and Functional adaptation of bone as an

Applied Mechanics

optimal control problem

96[3] Lekszycki T. I 0 3rd European Conference on Bone remodeling description based on

Computational Mechanics, micro mechanical/biological effects

ECCM 2006, C.A. Mota Soares

et al. (eds.), June 5--8, 2006,

Lisbon, Portugal

Figurska M., Stańczyk M.,

Kulesza K.

2008, 70,

182-185

Kulpa Z. 2006, 1, 1-

230

Kulpa Z. 2006, 17,

466-502

Kulpa Z. 2009, 14(1-

2), 75-96

Kurzyna J., Mazouffre S.,

Lazurenko A., Albarede L.,

Bonhomme G., Makowski K.,

Dudeck M., Peradzyński Z.

2005, 12,

123506-1-

123506-13

Banach Z., Larecki W. 2005,

38(40), 8781-

8802

Banach Z., Larecki W. 2008, 1(4),

263-275

Banach Z., Larecki W. 2008,

41(37),

375502-1--

375502-18

Banach Z., Larecki W. 2008, 78(6),

061137-1--

061137-18

Banach Z., Larecki W.,

Zajączkowski W.

2009, 80(4),

041114-1--

041114-14

Lekszycki T. 2005, 3, 143-

172

Lekszycki T. 2005, 43(3),

555-574

Sciarra G., Lekszycki T. 2006, on CD-

ROM

2010-10-21(16:01) 65/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

96[4] Lekszycki T. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Wybrane zagadnienia modelowania w

biomechanice kości, Prace IPPT - IFTR

Reports

96[5] Lekszycki T. 1782 B 2 Cranio Maxillofacial Surgery Bone substitutes -perspectives for

and Orthodontics

research and applications

97[1] Lengiewicz J. Mc 7 Springer, Wriggers P.,

Nackenhorst U. (Eds.)

97[2] Lengiewicz J. Mc 7 Springer, Wriggers P.,

Nackenhorst U. (Eds.)

Analysis and simulation of contact

problems, Lecture notes in applied and

computational mechanics; Chapter: A

study of symbolic description, numerical

efficiency and accuracy of 2D and 3D

contact formulations

Analysis and simulation of contact

problems, Lecture notes in applied and

computational mechanics; Chapter: DDMbased

sensitivity analysis and optimization

for smooth contact formulations

Lekszycki T. 2007, 6, 1-

264

Szałwiński M., Lekszycki T.,

Piekarczyk J., Piekarczyk P.

Korelc J., Lengiewicz J.,

Stupkiewicz S.

Lengiewicz J., Stupkiewicz S.,

Korelc J., Rodic T.

2009, IV, 7-8

2006, 27,

111-118

(DOI:

10.1007/3-

540-31761-

9_13)

2006, 27, 79-

86 (DOI:

10.1007/3-

540-31761-

9_9)

98[1] Lenkowska-

Czerwińska T.

99[1] Levintant-Zayonts

N.

99[2] Levintant-Zayonts

N.

99[3] Levintant-Zayonts

N.

99[4] Levintant-Zayonts

N.

680 B 6 Journal of Technical Physics Vortices in the inhomogeneous

superconducing states of high-Tc

superconductivity

1782 B 2 Problems of Atomic Science

and Technology. Physical-

Technological Institute

(National Science Center of

Ukraine)

Effect of ions-duplex implantation into

titanium alloys

8391 A 27 Vacuum Analysis of the mechanical and shape

memory behavior of nitrogen ionimplanted

NiTi alloy.

632 B 9 Inżynieria Materiałowa Surface modification of Ti-6Al-4V alloy by

nitriding and subsequent nitrogen ion

implantation

1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Influence of double implantation of Ni and

N ions on physical properties of TiNi

Lenkowska-Czerwińska T. 2005, 46, 51-

59

Pogrebnjak A.D., Malikov

L.V., Bratushka S.N.,

Erdybaeva N.K., Levintant-

Zayonts N.

2007, 6, 26-

46

Levintant-Zayonts N. 2007, 81,

1183-1187

Yaskiv O., Pohreliuk I.,

Fedirko V., Kravchyshyn T.,

Levintant-Zayonts N.

Pogrebnyak A.D., Bratushka

S.N., Levintant-Zayonts N.

2008,

163(3), 134-

137

2008, 84(3),

191-193

99[5] Levintant-Zayonts

N.

632 B 9 Inżynieria Materiałowa Analiza zmian pseudosprężystych

własności stopu NiTi z pamięcią kształtu

spowodowanych implantacją jonową

Levintant-Zayonts N.,

Kucharski S.

2009, 1, 45-

53

99[6] Levintant-Zayonts

N.

8148 A 13 Technical Physics Effect of high doses of N+, N+ + Ni+, and

Mo+ + W+ ions on the physicomechanical

properties of tini

Pogrebnyak A.D., Bratushka

S.N., Malikov L.V., Levintant-

Zayonts N., Erdybaeva N.K.,

Plotnikov S.V., Gritsenko B.P.

2009, 54(5),

667-673

2010-10-21(16:01) 66/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

99[7] Levintant-Zayonts

N.

1781 B 1 Zhurnal Tekhniczeskoi Fiziki Wlijanije wysokich doz ionow N+, N++

Ni+, Mo++ W+ na fizikomechaniczeskije

swojstwa TiNi

Pogrebnyak A.D., Bratushka

S.N., Malikov L.V., Levintant-

Zayonts N., Erdybaeva N.K.,

Plotnikov S.V., Gritsenko B.P.

2009, 79(5),

65-72

99[8] Levintant-Zayonts

N.

8391 A 27 Vacuum Inhomogeneous structure of near-surface

layers in the ion-implanted niti alloy

Czeppe T., Levintant-Zayonts

N., Swiatek Z., Michalec M.,

Bonchyk O., Savitskij G.

2009, 83,

214-219

99[9] Levintant-Zayonts

N.

99[10] Levintant-Zayonts

N.

8391 A 27 Vacuum Surface characterization and wear

behavior of ion implanted NiTi shape

memory alloy

8391 A 27 Vacuum Structures and properties of Ti alloys after

double implantation

100[1] Lewandowski J. 97 A 27 Acta Mechanica Dependance of the acoustoelastic

properties and texture orthorhombic

polycrystalline aggregate on stress

101[1] Lewandowski M. I 0 IEEE International Ultrasonics

Symposium, Rome, Italy, 20-

23 September

101[2] Lewandowski M. I 0 Proceedings of the 9th

International Conference on

Information Technology and

Applications in Biomedicine",

ITAB 2009, Larnaca, Cyprus,

5-7 November

Compact modular doppler system with

digital rf processing

Thick film transducers for high frequency

coded ultrasonography

101[3] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Direct and post-compressed sound fields

for different coded excitations -

experimental results

101[4] Lewandowski M. I 0 Annual Report Polish

Coded ultrasonography

Academy of Sciences

101[5] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Golay complementary codes, double pulse

repetition frequency transmission

101[6] Lewandowski M. 8360 A 27 Ultrasonics Comparison of sound fields generated by

different coded excitations experimental

results

Levintant-Zayonts N.,

Kucharski S.

Pogrebnyak A.D., Bratushka

S.N., Uglov V., Rusakov V.,

Beresnev V., Anischik V.,

Malikov L.V., Levintant-

Zayonts N.

2009, 83,

220-223

2009, 83,

240-244

Lewandowski J. 2006, 183(1-

2), 103-122

Lewandowski M., Walczak M.,

Nowicki A.

Nowicki A., Wójcik J.,

Lewandowski M., Tymkiewicz

R., Lou-Moller R., Wolny W.,

Zawada T.

2009

2009

Klimonda Z., Lewandowski 2005, 30(4),

M., Nowicki A., Trots I., Lewin 507-514

P.A.

Nowicki A., Litniewski J., 2005, 56-57

Secomski W., Trots I.,

Lewandowski M., Tymkiewicz

R.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Secomski W.

Nowicki A., Klimonda Z.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Lewin P.A., Trots I.

2006, 31, 35-

40

2006, 44,

121-129

2010-10-21(16:01) 67/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

101[7] Lewandowski M. Mc 7 Springer, André M.P. et al

(Eds.)

Acoustical imaging; Chapter: Direct and Nowicki A., Klimonda Z.,

post-compressed sound fields for different Lewandowski M., Litniewski

coded excitations

J., Lewin P.A., Trots I.

101[8] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Universal coded ultrasound imaging

system with software processing

101[9] Lewandowski M. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and Sound fields for coded excitations in water

Biology

and tissue

2007, 28,

399-407

Lewandowski M., Nowicki A. 2007, 32(4),

81-86

Litniewski J., Nowicki A., 2007, 33(4),

Klimonda Z., Lewandowski M. 601-607

101[10] Lewandowski M. 594 B 6 Hydroacoustics The influence of the transducer bandwidth

and double pulse transmission on the

encoded imaging ultrasound

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Secomski

W., Litniewski J.

2008, 11,

419-430

101[11] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Laboratory setup for synthetic aperture

ultrasound imaging

101[12] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Double pulse transmission - signal to

noise ratio improvement in ultrasound

imaging

101[13] Lewandowski M. 3503 A 32 IEEE Transactions on High frequency coded imaging system

Ultrasonics Ferroelectrics and with RF software signal processing

Frequency Control

101[14] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

101[15] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

101[16] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Nowy wielobramkowy system dopplera

przezczaszkowego

Backscattering coefficient of human skin

determined from high frequency b-scan

Synthetic transmit aperture in ultrasound

imaging

101[17] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Use of quantitative ultrasound to measure

acoustic properties of human skin

Trots I., Nowicki A.,

2008, 33(4),

Lewandowski M.

573-580

Trots I., Nowicki A.,

2008, 33(4),

Lewandowski M., Secomski 593-601

W., Litniewski J.

Lewandowski M., Nowicki A. 2008, 55(8),

1878-1882

Lewandowski M., Walczak M.,

Nowicki A.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

101[18] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Blood scattering model for pulsed doppler Karwat P., Nowicki A.,

Lewandowski M.

101[19] Lewandowski M. 178 B 9 Archives of Acoustics Synthetic transmit aperture in ultrasound Trots I., Nowicki A.,

imaging

Lewandowski M.

101[20] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 2nd

Double pulse transmission - dead zone Trots I., Nowicki A.,

International Joint Conference decreasing in ultrasound imaging

Lewandowski M.

on Biomedical Engineering

Systems and Technologies,

Porto, Portugal, 14-17

January

2009, 257-

262

2009, 263-

268

2009, 275-

280

2009, 34(4),

471-480

2009, 34(4),

677-685

2009, 34(4),

685-695

2009, 416-

420

2010-10-21(16:01) 68/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

101[21] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

101[22] Lewandowski M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Optymalizacja algorytmów przetwarzania

toru audio przepływomierza

dopplerowskiego

Blood scattering model for pulsed doppler

102[1] Lipniacki T. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Stochastic effects of multiple regulators on

expression profiles in Eukaryotes

102[2] Lipniacki T. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Transcriptional stochasticity in gene

expression

102[3] Lipniacki T. 2682 A 27 European Journal of

Mechanics B-Fluids

Dynamics of superfluid 4 He: two-scale

approach

102[4] Lipniacki T. 1130 A 32 Biophysical Journal Stochastic regulation in early immune

response

102[5] Lipniacki T. 5449 A 27 Journal of Statistical Physics How the number of alleles influences gene

expression

102[6] Lipniacki T. 4995 A 32 Journal of Mathematical Asymptotic behavior of distributions of

Analysis and Applications mRNA and protein levels in a model of

Karwat P., Lewandowski M. 2009, 445-

450

Karwat P., Nowicki A.,

Lewandowski M.

Paszek P., Lipniacki T.,

Brasier A.R., Bing Tian,

Nowak D.E., Kimmel M.

Lipniacki T., Paszek P.,

Brasier A.R., Luxon B.A.,

Kimmel M.

2009, 451-

456

2005, 233,

423-433

2006, 238,

348-367

Lipniacki T. 2006, 25,

435-458

Lipniacki T., Paszek P., 2006, 90,

Marciniak-Czochra A., Brasier 725-742

A.R., Kimmel M.

Hat B., Paszek P., Kimmel M., 2007, 128,

Piechór K., Lipniacki T. 511-533

Bobrowski A., Lipniacki T.,

Piechór K., Rudnicki R.

2007, 333,

753-769

stochastic gene expression

102[7] Lipniacki T. 3509 A 32 IEEE-Acm Transactions on

Computational Biology and

Adjoint systems for models of cell

signalling pathways and their application

Fujarewicz K., Kimmel M.,

Lipniacki T., Świerniak A.

2007, 4, 322-

335

Bioinformatics

to parameter fitting

102[8] Lipniacki T. 1459 A 27 Cardiovascular Toxicology Deterministic and stochastic models of NFkB

Lipniacki T., Kimmel M. 2007, 7, 215-

pathway

234

102[9] Lipniacki T. 1173 A 32 BMC Bioinformatics Single TNFalpha trimers mediating NFkappaB

activation: Stochastic robustness

of NF-kappaB signaling

102[10] Lipniacki T. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Stochastic effects and bistability in T cell

receptor signaling

102[11] Lipniacki T. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Oscillations and bistability in the

stochastic model of p53 regulation

Lipniacki T., Puszyński K.,

Paszek P., Brasier A.R.,

Kimmel M.

Lipniacki T., Hat B., Faeder

J.R., Hlavacek W.S.

Puszyński K., Hat B., Lipniacki

T.

2007, 8, 376-

400

2008,

254(1), 110-

122

2008,

254(2), 452-

465

102[12] Lipniacki T. 5626 A 32 Journal of Theoretical Biology Regulation of kinase activity by diffusion

and feedback

Kaźmierczak B., Lipniacki T. 2009, 259,

291-296

102[13] Lipniacki T. 3535 A 27 IET Systems Biology Exploring mechanisms of oscillations in Hat B., Puszyński K., Lipniacki 2009, 3, 342-

p53 and NF-kappaB systems

T.

355

102[14] Lipniacki T. 3535 A 27 IET Systems Biology Crosstalk between p53 and NF-kappa B Puszyński K., Bertolusso R., 2009, 3, 356-

systems: pro-and anti-apoptotic functions Lipniacki T.

367

of NF-kappa B

2010-10-21(16:01) 69/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

103[1] Litniewski J. Mc 7 IPPT PAN, ABIOMED

Tissue remodelling, ABIOMED Lecture

(Warszawa), Piekarski J. (Ed.) Notes 3; Chapter: Assessment of a

trabecular bone status with high and low

frequency ultrasounds

103[2] Litniewski J. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and

Biology

Determination of the elasticity coefficient

for a trabecula of a cancellous bone:

Scanning Acoustic Microscopy approach

Litniewski J., Nowicki A.,

Dynowski K., Secomski W.

2005, 173-

188

Litniewski J. 2005,

31(10), 1361-

1366

103[3] Litniewski J. I 0 Annual Report Polish

Academy of Sciences

Coded ultrasonography

103[4] Litniewski J. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Wykorzystanie fal ultradźwiękowych do

oceny zmian struktury kości gąbczastej,

Rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

103[5] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Golay complementary codes, double pulse

repetition frequency transmission

103[6] Litniewski J. 8360 A 27 Ultrasonics Comparison of sound fields generated by

different coded excitations experimental

results

103[7] Litniewski J. 8360 A 27 Ultrasonics In vitro ultrasound-mediated leakage from

phospholipid vesicles

103[8] Litniewski J. Mc 7 Springer, André M.P. et al

(Eds.)

Nowicki A., Litniewski J., 2005, 56-57

Secomski W., Trots I.,

Lewandowski M., Tymkiewicz

R.

Litniewski J. 2006, 2, 1-

186

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Secomski W.

Nowicki A., Klimonda Z.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Lewin P.A., Trots I.

Pong M., Umchid S., Guarino

A.J., Lewin P.A., Litniewski J.,

Nowicki A., Wrenn S.P.

Acoustical imaging; Chapter: Direct and Nowicki A., Klimonda Z.,

post-compressed sound fields for different Lewandowski M., Litniewski

coded excitations

J., Lewin P.A., Trots I.

Dynowski K., Litniewski J.,

microscopy

Nowicki A.

103[9] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Tree-dimensional imaging in ultrasonic

103[10] Litniewski J. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and

Biology

Sound fields for coded excitations in water

and tissue

Litniewski J., Nowicki A.,

Klimonda Z., Lewandowski M.

2006, 31, 35-

40

2006, 44,

121-129

2006, 45,

133-145

2007, 28,

399-407

2007, 32(4),

71-77

2007, 33(4),

601-607

103[11] Litniewski J. 594 B 6 Hydroacoustics Statistical properties of pulse-echo signal

backscattered in trabecular bone

Litniewski J. 2008, 11,

253-264

103[12] Litniewski J. 594 B 6 Hydroacoustics The influence of the transducer bandwidth Trots I., Nowicki A.,

2008, 11,

and double pulse transmission on the

encoded imaging ultrasound

Lewandowski M., Secomski

W., Litniewski J.

419-430

103[13] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Scanning acoustic microscope for 3D

imaging

103[14] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Double pulse transmission - signal to

noise ratio improvement in ultrasound

imaging

Dynowski K., Litniewski J.,

Nowicki A.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Secomski

W., Litniewski J.

2008, 33(3),

293-302

2008, 33(4),

593-601

2010-10-21(16:01) 70/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

103[15] Litniewski J. 594 B 6 Hydroacoustics Multiple scattering contribution to

trabecular bone backscatter

103[16] Litniewski J. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

103[17] Litniewski J. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

103[18] Litniewski J. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Ocena stanu tkanki kostnej za pomocą

ultradźwięków

Spatial resolution of attenuation imaging,

materiały

Backscattering coefficient of human skin

determined from high frequency b-scan

Wójcik J., Litniewski J., 2009, 12,

Nowicki A.

227-236

Litniewski J. 2009, 19-30

Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

E., Nowicki A.

Litniewski J., Nowicki A.,

Lewin P.A.

2009, 251-

266

2009, 263-

268

103[19] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Spatial resolution of attenuation imaging Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

2009, 34(4),

461-470

103[20] Litniewski J. 178 B 9 Archives of Acoustics Use of quantitative ultrasound to measure Piotrzkowska H., Litniewski J., 2009, 34(4),

acoustic properties of human skin Lewandowski M., Szymańska 471-480

103[21] Litniewski J. 8360 A 27 Ultrasonics Semi-empirical bone model for

determination of trabecular structure

properties from backscattered ultrasound

104[1] Litorowicz A. 1513 A 32 Cement and Concrete

Research

104[2] Litorowicz A. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

104[3] Litorowicz A. Mc 7 Aedificatio Publishers

(Germany), Czarnecki L.,

Garbacz A. (Eds.)

Identification and quantification of cracks

in concrete by optical fluorescent

microscopy

Crack system evaluation in concrete

elements at mesoscale

Adhesion in interfaces of building

materials: a multi-scale approach,

Advances in Materials Science and

Restoration; Chapter: Digital analysis of

microscopic images for crack system

evaluation in concrete elements

104[4] Litorowicz A. 398 B 6 Drogi i Mosty Diagnostyka rys w kompozytach o

matrycy cementowej metodą

komputerowej analizy obrazu

105[1] Luckner J. 4143 A 13 Journal De Physique IV Powder metallurgy technology of niti

shape memory alloy

105[2] Luckner J. 8035 A 32 Strain Martensite and reverse transformation

during simple shear of niti shape memory

alloy

2009, 49,

505-513

Litorowicz A. 2006, 36,

1508-1515

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2006, 54(4),

371-379

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2007, 2, 127-

139

Glinicki M.A., Litorowicz A. 2007, 3, 5-37

Dutkiewicz J.M., Maziarz W.,

Czeppe T., Lityńska L.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Luckner J., Pieczyska E.A.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Luckner J.,

Tobushi H.

2008, 158,

59-65

2009, 45, 93-

100

2010-10-21(16:01) 71/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

106[1] Maciejewski G. 803 A 27 Archives of Mechanics Elastic micro-strain energy at the

austenite-twinned martensite interface

106[2] Maciejewski G. Mc 7 Springer Proceedings IUTAM Symp. on Size Effects

on Material and Structural Behaviour at

Micron- and Nano-scales; Chapter:

Modeling of austenite/martensite

laminates with interfacial energy effect

Maciejewski G., Stupkiewicz

S., Petryk H.

Petryk H., Stupkiewicz S.,

Maciejewski G.

2005, 57(4),

277-297

2006, 151-

162

106[3] Maciejewski G. Mc 7 Springer, Tong P., Sun Q.P.

(Eds.)

IUTAM Symposium on size effects on

material and structural behaviour at

micron- and nano-scales; Chapter:

Modelling of austenite/martensite

laminates with interfacial energy effect

106[4] Maciejewski G. 5040 A 27 Journal of Microscopy-Oxford Piezoelectric field around threading

dislocation in GaN determined on the

basis of high-resolution transmission

electron microscopy image

106[5] Maciejewski G. 6336 A 32 Nanotechnology Homogenous indium distribution in

InGaN/GaN laser active structure grown

by LP-MOCVD on bulk GaN crystal

revealed by transmission electron

microscopy and X-ray diffraction

106[6] Maciejewski G. 1782 B 2 Physica Status Solidi (c) A new method of strain determination in

partially relaxed thin films

Petryk H., Stupkiewicz S.,

Maciejewski G.

Maciejewski G., Kret S.,

Ruterana P.

Kret S., Dłużewski P.,

Szczepańska A., Żak M.,

Czernecki R., Kryśko M.,

Leszczyński M., Maciejewski

G.

Maciejewski G., Sarzyński M.,

Domagala J.Z., Leszczyński

M.

2006, 151-

162 (DOI:

10.1007/978-

1-4020-4946-

0_16)

2006, 223,

212-215

2007,

18(46),

465707

2007, 4(8),

3048-3055

106[7] Maciejewski G. 6942 A 20 Physica B-Condensed Matter Plastic strain field caused by dislocations Maciejewski G. 2007, 401-

402, 699-701

106[8] Maciejewski G. 92 A 32 Acta Materialia Low-energy morphology of the interface

layer between austenite and twinned

martensite

106[9] Maciejewski G. 730 A 32 Applied Physics A-Materials

Science & Processing

X-ray diffraction micro-imaging of strain in

laterally overgrown gaas layers. Part I:

analysis of a single gaas stripe

Stupkiewicz S., Maciejewski

G., Petryk H.

Czyżak A., Domagała J.Z.,

Maciejewski G., Żytkiewicz

Z.R.

2007,

55(18), 6292-

6306

2008, 91(4),

601-607

107[1] Maciejewski J. 358 B 6 Czasopismo Techniczne Modelowanie procesu urabiania ośrodka

spoistego łyżką koparki z uwzględnieniem

zużycia zębów

107[2] Maciejewski J. 803 A 27 Archives of Mechanics Tensile or compressive plastic deformation

of cylinders assisted by cyclic torsion

107[3] Maciejewski J. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Analiza procesu wyciskania metali

wspieranego deformacją cykliczną

Maciejewski J., Trąmpczyński

W., Sokołowski K.

Mróz Z., Kowalczyk-Gajewska

K., Maciejewski J., Pęcherski

R.B.

2005, 1, 275-

284

2006, 58(6),

497-527

Maciejewski J., Mróz Z. 2007, 11,

668-677

2010-10-21(16:01) 72/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

107[4] Maciejewski J. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Finite element analysis of strain nonuniformity

in two processes of severe

plastic deformation

107[5] Maciejewski J. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Analiza procesów oddziaływania narzędzi

maszyn roboczych na spoiste ośrodki

gruntowe, Prace IPPT - IFTR Reports

Maciejewski J., Kopeć H.,

Petryk H.

2007, 55(3),

197-216

Maciejewski J. 2008, 1, 1-

262

107[6] Maciejewski J. 4987 A 27 Journal of Materials

Processing Technology

An upper-bound analysis of axisymmetric

extrusion assisted by cyclic torsion

Maciejewski J., Mróz Z. 2008, 206(1-

3), 333-344

108[1] Mackiewicz S. 1782 B 2 NDT Welding Bulletin, Czech

Society for Nondestructive

Testing

Mereni akustickych parametru zkouseneho Mackiewicz S.

materialu pro overovani technicekho stavu

konstrukcji

108[2] Mackiewicz S. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Badania mechaniczne i ultradźwiękowe

stanu uszkodzenia materiałów wskutek

procesu pełzania

108[3] Mackiewicz S. I 0 Proc. Plasticity Experimental methods exploatation

loading

Mackiewicz S., Kowalewski

Z.L., Szelążek J., Deputat J.

Kowalewski Z.L., Skibiński T.,

Mackiewicz S., Szelążek J.

2004 (druk w

2005), 15-19

2005, 7/8, 15-

24

2006, 619-

621

108[4] Mackiewicz S. I 0 Proceedings Plasticity Experimental methods exploatation

loading

Kowalewski Z.L., Skibiński T.,

Mackiewicz S., Szelążek J.

2006, 619-

621

108[5] Mackiewicz S. Mb 12 Biuro Gamma (Warszawa) Problemy i techniki nieniszczących badań

materiałów: wybrane wykłady

Deputat J., Mackiewicz S.,

Szelążek J.

108[6] Mackiewicz S. 5752 A 20 Key Engineering Materials Destructive and ultrasonic investigation of Kowalewski Z.L., Szelążek J.,

damage identification in metallic materials Mackiewicz S.

2007, 1-208

2007, 340,

229-234

108[7] Mackiewicz S. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

Evaluation of damage in steels subjected

to exploitation loading - destructive and

non-destructive methods

Kowalewski Z.L., Mackiewicz

S., Szelążek J.

2008, 22,

5533-5538

108[8] Mackiewicz S. I 0 Proceedings SMART'09

Conference, 13-15 July,

Porto. Portugal

Dynamic stress monitoring with ultrasonic

technique

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S.

2009, (wersja

elektroniczna

strony 1-9),

349-350

108[9] Mackiewicz S. 1782 B 2 Journal of Multiscale Modeling Evaluation of damage in steels subjected

to prior deformation - destructive and

nondestructive techniques

Kowalewski Z.L., Mackiewicz

S., Szelążek J., Pietrzak K.,

Augustyniak B.

2009, 1, 479-

499

2010-10-21(16:01) 73/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

108[10] Mackiewicz S. I 0 Mat. 38 Krajowej Konf. Badań Tensometria ultradźwiękowa

Nieniszczących, Licheń 20-22

października

108[11] Mackiewicz S. 6392 A 32 NDT & E International New samples with artificial voids for

ultrasonic investigation of material

damage due to creep

108[12] Mackiewicz S. I 0 Mat. 56 Otwartego

Seminarium z Akustyki,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

września

Monitoring of dynamic stresses with

ultrasound

108[13] Mackiewicz S. I 0 Mat. XV Seminarium

"Nieniszczące Badania

Materiałów", IPPT PAN - Biuro

Gamma, Zakopane, 14-17

marca

Ultradźwiękowe pomiary naprężeń

dynamicznych

109[1] Maj M. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Plastic instability based on energy

conversion

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S., Mizerski K.

Szelążek J., Mackiewicz S.,

Kowalewski Z.L.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mizerski K., Mackiewicz S.

2009, 15

stron

(streszczenie,

wersja

elektroniczna

16 stron)

2009, 42,

150-156

2009, 547-

552

2009, 59-72

Oliferuk W., Maj M. 2006, 462,

363-366

109[2] Maj M. I 0 Wydawnictwo Naukowe

Akapit (Kraków), Świątkowski

K. (Ed.)

109[3] Maj M. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Polska metalurgia w latach 2002-2006;

Rodział: Zdolność magazynowania energii

podczas rozciągania tytanu po wyciskaniu

przez matrycę skrętną

Plastic instability criterion based on

energy conversion

109[4] Maj M. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Identyfikacja składników energii

zmagazynowanej podczas jednoosiowego

rozciągania

109[5] Maj M. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

109[6] Maj M. 2681 A 32 European Journal of

Mechanics A-Solids

Oliferuk W., Beygelzimer Y.,

Maj M., Synkov S., Reshetov

A., Pakieła Z.

2006, 495-

500

Oliferuk W., Maj M. 2007, 462,

363-366

Oliferuk W., Maj M. 2007,

52(11), 695-

702

Energy storage rate and plastic instability Oliferuk W., Maj M. 2007, 52(2),

250-256

Stress-strain curve and stored energy Oliferuk W., Maj M. 2009, 28(2),

during uniaxial deformation of polycrystals

266-272

109[7] Maj M. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Use of pulse IR thermography for

detection and quantitative description of

subsurface defects in austenitic steel

Wysocka-Fotek O., Oliferuk

W., Maj M.

2009,

54(11), 684-

687

2010-10-21(16:01) 74/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

109[8] Maj M. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Components of energy storage rate during Oliferuk W., Maj M. 2009,

plastic deformation and their identification

54(11), 732-

735

110[1] Makowski K. 6979 A 32 Physics of Plasmas Transit time instability in Hall Thruster Barral S., Makowski K.,

Peradzyński Z., Dudeck M.

110[2] Makowski K. 6979 A 32 Physics of Plasmas Spectral analysis of Hall effect thruster

plasma oscillations based on the empirical

mode decomposition

110[3] Makowski K. 680 B 6 Journal of Technical Physics Causality violation in analysis of Hall

thruster plasma instabilities

111[1] Malinowski J.Z. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Doświadczalna metoda oraz badania

plastycznego płynięcia metali w zakresie

bardzo wysokich prędkości odkształcenia

Kurzyna J., Mazouffre S.,

Lazurenko A., Albarede L.,

Bonhomme G., Makowski K.,

Dudeck M., Peradzyński Z.

Peradzyński Z., Barral S.,

Makowski K., Dudeck M.

Malinowski J.Z., Kowalewski

Z.L., Kruszka L.

2005, 12,

073504-1-

073504-9

2005, 12,

123506-1-

123506-13

2008, 49(3-

4), 315-327

2007, 1-88

111[2] Malinowski J.Z. 2797 A 32 Experimental Mechanics Miniaturized compression test at very high Kowalewski Z.L., Klepaczko 2007, 47,

strain rates by direct impact

J.R., Malinowski J.Z.

451-463

112[1] Marasek K. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer

Science

Multi-level annotation in speecon polish

database

Marasek K., Gubrynowicz R. 2005, 3490,

58-67

113[1] Marczewska I. I 0 Materiały XIII Konferencji

Informatyka w Technologii

Metali, KomPlasTech2006,

Szczawnica, 15-18 stycznia

Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa

cylindrów hydraulicznych z

uwzględnieniem wpływu naprężenia

średniego

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Sosnowski W.

2006

113[2] Marczewska I. I 0 XIV Konferencja

Sprawozdawcza „Metalurgia

2006”, 11-14.10.2006,

Krynica

113[3] Marczewska I. 1782 B 2 Phisyco-Mathematical

Modeling and Informational

Technologies

Symulacja numeryczna nieliniowych

procesów deformacji z uwzględnieniem

optymalizacji oraz zniszczenia

zmęczeniowego

The equivalent amplitude stress as a

solution of mean stress effect in fatigue

analysis

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Rojek J.,

Sosnowski W.

2006

Marczewska I., Bednarek T., 2005, 2, 70-

Marczewski A., Sosnowski W., 86

Jakubczak H., Rojek J.

113[4] Marczewska I. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Optimization orientation of fibres in

composite disc

113[5] Marczewska I. 629 B 6 Inżynieria i Budownictwo Optymalizacja topologiczna jako

nowoczesna metoda projektowania

113[6] Marczewska I. 3807 A 32 International Journal of Practical fatigue analysis of hydraulic

Fatigue

cylinders and some design

recommendations

Marks M., Marczewska I. 2005, 51, 3-

22

Marczewska I., Sosnowski W. 2005, 61(2),

98-100

Marczewska I., Bednarek T., 2006, 28,

Marczewski A., Sosnowski W., 1739-1751

Jakubczak H., Rojek J.

113[7] Marczewska I. I 0 Proceedings of the 7th

IFToMM, Conference on rotor

dynamics, Vien, Austria

Fatigue analysis of the cracked rotorby

means of the one and three dimensional

dynamical model

Szolc T., Bednarek T.,

Marczewska I., Marczewski

A., Sosnowski W.

2006, 3-200-

00689-7

2010-10-21(16:01) 75/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

113[8] Marczewska I. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Attempts of durability

assessment of cracked rotor shafts

Sosnowski W., Szolc T.,

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A.

2008, 193-

204

114[1] Marczewski A. I 0 Materiały XIII Konferencji

Informatyka w Technologii

Metali, KomPlasTech2006,

Szczawnica, 15-18 stycznia

114[2] Marczewski A. I 0 XIV Konferencja

Sprawozdawcza „Metalurgia

2006”, 11-14.10.2006,

Krynica

114[3] Marczewski A. 1782 B 2 Phisyco-Mathematical

Modeling and Informational

Technologies

114[4] Marczewski A. 3807 A 32 International Journal of

Fatigue

Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa

cylindrów hydraulicznych z

uwzględnieniem wpływu naprężenia

średniego

Symulacja numeryczna nieliniowych

procesów deformacji z uwzględnieniem

optymalizacji oraz zniszczenia

zmęczeniowego

The equivalent amplitude stress as a

solution of mean stress effect in fatigue

analysis

Practical fatigue analysis of hydraulic

cylinders and some design

recommendations

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Sosnowski W.

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A., Rojek J.,

Sosnowski W.

2006

2006

Marczewska I., Bednarek T., 2005, 2, 70-

Marczewski A., Sosnowski W., 86

Jakubczak H., Rojek J.

Marczewska I., Bednarek T., 2006, 28,

Marczewski A., Sosnowski W., 1739-1751

Jakubczak H., Rojek J.

114[5] Marczewski A. I 0 Proceedings of the 7th

IFToMM, Conference on rotor

dynamics, Vien, Austria

Fatigue analysis of the cracked rotorby

means of the one and three dimensional

dynamical model

Szolc T., Bednarek T.,

Marczewska I., Marczewski

A., Sosnowski W.

2006, 3-200-

00689-7

114[6] Marczewski A. Mc 7 Silesian University of

Technology (Gliwice),

Moczulski W., Ciupke K.

(Eds.)

Knowledge acquisition for hybrid systems

of risk assessment and critical machinery

diagnosis; Chapter: Attempts of durability

assessment of cracked rotor shafts

Sosnowski W., Szolc T.,

Bednarek T., Marczewska I.,

Marczewski A.

2008, 193-

204

115[1] Marks M. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Optimization orientation of fibres in

composite disc

115[2] Marks M. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Multicriterial optimization of composite

Academy of Sciences: element reinforced by two families of

Technical Sciences

fibres

115[3] Marks M. 5853 A 13 Lecture Notes in Computer Agents for serching rules in civil

Science

engineering data mining

115[4] Marks M. Md 3 Wydawnictwa Politechniki

Białostockiej (Białystok),

Łapko A., Broniewicz M.,

Prusiel J.A. (Eds.)

Zagadnienia materiałowo-technologiczne

infrastruktury i budownictwa, Problemy

naukowo-badawcze budownictwa;

Rodział: Możliwości akustycznej

identyfikacji faz w betonie

Marks M., Marczewska I. 2005, 51, 3-

22

Marks M. 2006, 54(4),

363-370

Kasperkiewicz J., Marks M. 2008, 5103,

702-711

Kasperkiewicz J., Marks M., 2008, V, 325-

Wołowicz J.

332

2010-10-21(16:01) 76/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

115[5] Marks M. Mc 7 Woodhead Publishing Ltd.

(United Kingdom), IPPT PAN

(Warszawa), Brandt A.M., Li

V.C., Marshall I.H. (Eds.)

116[1] Marks W. Md 3 Politechnika Łódzka (Łódź),

Kubik J. (Ed.)

Brittle matrix composites 9; Chapter:

Application of machine learning for

prediction of concrete resistance to

migration of chlorides

Fizyka budowli w teorii i praktyce;

Rodział: Optymalizacja

energooszczędnych osiedli – kryteria,

ograniczenia, metoda rozwiązania

116[2] Marks W. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Evolutional optimization of energy-saving

buildings

116[3] Marks W. 328 B 6 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Ocena oddziaływania budynków na

Wentylacja

środowisko w aspekcie ich

wielokryterialnej optymalizacji, cz. I

116[4] Marks W. 328 B 6 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,

Wentylacja

Ocena oddziaływania budynków na

środowisko w aspekcie ich

wielokryterialnej optymalizacji, cz. II

116[5] Marks W. 398 B 6 Drogi i Mosty Belki sprężano-rozprężane z drewna

klejonego

116[6] Marks W. 1709 B 6 Zeszyty Naukowe Politechniki Optymalizacja usytuowania trzech

Rzeszowskiej, Seria:

budynków na podstawie kryteriów

Budownictwo i Inżynieria wiatrowych

Środowiska

116[7] Marks W. 358 B 6 Czasopismo Techniczne Optymalizacja struktury zabudowy osiedli

mieszkaniowych

116[8] Marks W. 448 B 6 Energia i Budynek Analiza efektów optymalizacji budynków

mieszkalnych

116[9] Marks W. 489 B 2 Fizyka Budowli w Teorii i O korzyściach z optymalizacji budynków

Praktyce

mieszkalnych

116[10] Marks W. 181 B 6 Archives of Civil Engineering Multicriteria optimization of buildings

arrangement based on wind criteria

Marks M., Jóźwiak-

2009, 227-

Niedźwiedzka D., Glinicki M.A. 236

Jędrzejuk H., Marks W. 2005, I, 159-

168

Jędrzejuk H., Marks W. 2005, LI(3),

395-413

Jędrzejuk H., Marks W., 2005,

Panek A.

XXXVI(6), 36-

39

Jędrzejuk H., Marks W., 2005,

Panek A.

XXXVI(7-8),

50-51

Cyruliński Z., Drewnowski S., 2006, 3, 5-16

Marks W.

Klemm K., Jędrzejuk H., 2006, 40,

Marks W.

255-262

Jedrzejuk H., Klemm K.,

Marks W.

2006, 5B,

227-234

Jędrzejuk H., Marks W. 2007, 7, 24-

26

Jędrzejuk H., Marks W. 2007, II, 109-

112

Jędrzejuk H., Klemm K., 2008, LIV(4),

Marks W.

751-767

117[1] Martens A. 7483 A 13 Reports on Mathematical

Physics

Affine symmetry in mechanics of collective

and internal modes. Part II. Quantum

models

Sławianowski J.J., Kovalchuk

V., Sławianowska A.,

Gołubowska B., Martens A.,

Rożko E.E., Zawistowski Z.J.

2005, 55(1),

1-46

117[2] Martens A. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Dynamical systems with internal degrees Sławianowski J.J., Kovalchuk

of freedom in non-Euclidean spaces, Prace V., Gołubowska B., Martens

IPPT - IFTR Reports

A., Rożko E.E.

117[3] Martens A. 7483 A 13 Reports on Mathematical Quantization of two-dimensional affine

Physics

bodies with stabilized dilatations

118[1] Maździarz M. I 0 Proceedings of the 7th

EUROMECH Solid Mechanics

Conference; Lisbon, Portugal

Molecular-statics modeling of

nanoindentation of mono and

polycrystalline copper

2006, 8, 1-

129

Martens A. 2008, 62(2),

145-155

Maździarz M., Young T.D., 2009

Dłużewski P., Wejrzanowski

T., Kurzydłowski K.J.

2010-10-21(16:01) 77/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

118[2] Maździarz M. I 0 XFEM 2009, RWTH Aachen Incompatibility of lattice distortions in

University, September 28-30, atomistic/fe modelling of dislocations in

Aachen

semiconductor structures

118[3] Maździarz M. 1782 B 2 Lecture Notes in Applied and

Computational Mechanics,

Springer-Verlag, Berlin

Heidelberg

118[4] Maździarz M. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

Selected contact problems in human joints

after arthroplasty

A hybrid atomistic-continuum finite

element modelling of nanoindentation and

experimental verification for copper

crystal

119[1] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics The response of Helmholtz resonator to

external excitation. Part II: flow-induced

resonance

119[2] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics Influence of room geometry on lowfrequency

modal density, spatial

distribution of modes and their damping

119[3] Meissner M. I 0 Proceedings of 53-th Open

Seminar on Acoustics,

Zakopane, 11-15 September

Zależność od częstotliwości rozkładu

ciśnienia akustycznego w układzie dwóch

połączonych ze sobą pomieszczeń

prostopadłościennych

119[4] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics The effect of modal localization on

reverberant energy decay in a case of two

acoustically coupled rooms

119[5] Meissner M. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of vehicle noise emission

directivity on sound level distribution in a

canyon street. Part II: experimental

verification

119[6] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics Analysis of non-exponential sound decay

in an enclosure composed of two

connected rectangular subrooms

119[7] Meissner M. 1517 A 20 Central European Journal of

Physics

Computational studies of steady-state

sound field and reverberant sound decay

in a system of two coupled rooms

Dłużewski P., Jurczak G.,

Maździarz M.

John A., Maździarz M., Rojek

J., Telega J.J., Maldyk P.

Dłużewski P., Maździarz M.,

Traczykowski P., Jurczak G.,

Niihara K., Nowak R.,

Kurzyłowski K.

2009

2006, 27,

383-384

2008, 15, 37-

44

Meissner M. 2005, 30(1),

57-71

Meissner M. 2005, 30,

205-210

Meissner M. 2006, 237-

242

Meissner M. 2006, 31,

239-245

Janczur R., Walerian E.M.,

Meissner M., Czechowicz M.

2006, 67,

659-679

Meissner M. 2007,

32(4S), 213-

220

Meissner M. 2007, 5(3),

293-312

119[8] Meissner M. Mc 7 Warsaw University of

Technology (Warsaw),

Chwieduk D., Domański R.,

Jaworski M. (Eds.)

Renewable energy: innovative

technologies and new ideas; Chapter:

Acoustics of irregular rooms in buildings:

low-frequency mathematical modelling

and numerical simulation

119[9] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics Influence of absorbing material

distribution on double slope sound decay

in L-shaped room

Meissner M. 2008, 265-

272

Meissner M. 2008,

33(4S), 159-

164

2010-10-21(16:01) 78/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

119[10] Meissner M. I 0 Proceedings of 55-th Open

Seminar on Acoustics,

Piechowice, 8-12 September

Influence of absorbing material

distribution on double slope sound decay

in L-shaped room

Meissner M. 2008, 493-

498

119[11] Meissner M. 691 A 20 Applied Acoustics Influence of wall absorption on lowfrequency

dependence of reverberation

time in room of irregular shape

119[12] Meissner M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Frequencies of longitudinal modes in

closed ducts with cross-sectional

discontinuities

Meissner M. 2008, 69(7),

583-590

Meissner M. 2009, 123-

128

119[13] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics Computer modelling of coupled spaces: Meissner M. 2009, 34(2),

variations of eigenmodes frequency due to

157-168

a change in coupling area

119[14] Meissner M. 178 B 9 Archives of Acoustics Application of Hilbert transform-based

methodology to computer modelling of

reverberant sound decay in irregularly

shaped rooms

119[15] Meissner M. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

On the use of Hilbert transform in

numerical simulation of reverberant

properties of enclosures

119[16] Meissner M. 691 A 20 Applied Acoustics Application of simulation program to

specific urban situation

119[17] Meissner M. 46 A 20 Acta Acustica United with Spectral characteristics and localization of

Acustica

modes in acoustically coupled enclosures

Meissner M. 2009, 34(4),

491-506

Meissner M. 2009, 51-56

Janczur R., Walerian E.M., 2009, 70(7),

Meissner M., Czechowicz M. 973-985

Meissner M. 2009, 95(2),

300-305

120[1] Michałek T. 7232 A 20 Progress in Computational

Fluid Dynamics

Natural convection for anomalous density

variation of water - numerical benchmark

Michałek T., Kowalewski T.A.,

Saler B.

2005, 5,

158-170

120[2] Michałek T. 3448 A 32 IEEE Transactions on Circuits

And Systems-I: Regular

Papers

Cryptographically secure substitutions

based on the approximation of mixing

maps

121[1] Mikułowski G. I 0 Int. Conf. on Noise and

Vibration Engineering (ISMA

2006), Leuven, Belgium, 8-20

September 2006

Adaptive landing gear: optimum control

strategy and improvement potential

121[2] Mikułowski G. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

A pneumatic adaptive landing gear system

for a small aerial vehicle

Szczepański J., Amigo J.M.,

Michałek T., Kocarev L.

Jankowski Ł., Mikułowski G. 2006

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.,

Wiszowaty R., Holnicki-Szulc

J.

2005, 52(2),

443-453

2009

2010-10-21(16:01) 79/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

121[3] Mikułowski G. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

121[4] Mikułowski G. I 0 XXXVI Ogółlnopolskie

symposium Diagnostyka

Maszyn

Adaptive impact absorption, the concept,

innovative solutions, applications

Opracowanie koncepcyjne amortyzatora

pneumatycznego do podwozi lekkich

bezzałogowych statków powietrznych

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J., Mikułowski

G., Motylewski J., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.

2009

2009

121[5] Mikułowski G. 777 B 6 Machine Dynamics Problems Fast controller and control algorithms for

MR based adaptive impact absorbers -

Force Based Control

121[6] Mikułowski G. 651 B 2 Journal of Aeronautica Podwozie lotnicze z adaptacyjnym

Integra

systemem absorpcji energii

121[7] Mikułowski G. 7853 A 32 Smart Materials & Structures Adaptive landing gear koncept - feedback

control validation

121[8] Mikułowski G. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Adaptive impact absorption

121[9] Mikułowski G. 651 B 2 Journal of Aeronautica

Integra

Koncepcja absorbera pneumatycznego do

zastosowania w podwoziach aparatów

latających z wykorzystaniem układu

rozpoznania energii uderzenia

121[10] Mikułowski G. 7940 A 20 Solid State Phenomena Smart technologies for adaptive impact

absorption

121[11] Mikułowski G. 7815 A 20 Shock and Vibration Adaptive Landing Gear: optimum control

strategy and potential for improvement

Mikułowski G., Holnicki-Szulc

J.

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Wołejsza Z.

Mikułowski G., Holnicki-Szulc

J.

Pawłowski P.K., Mikułowski

G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Mróz A., Pawłowski P.K.

2006, 2(30),

113-122

2007, 1, 125-

129

2007, 16,

2146-2158

2008, 153-

213

2009, 1(5),

25-31

2009, 154,

187-194

Mikułowski G., Jankowski Ł. 2009, 16(2),

175-194

122[1] Misztal-Faraj B. 7101 A 32 Polymer Applicability of light depolarization

technique to crystallization studies

122[2] Misztal-Faraj B. I 0 Modyfikacja Polimerów, Wyd. Zastosowanie metody depolaryzacji

Politechniki Wrocławskiej światła do badania struktury

krystalizujących polimerów

122[3] Misztal-Faraj B. 5992 A 13 Materials Science Interpretation of light depolarization data

in terms of polymer crystallinity

122[4] Misztal-Faraj B. 7113 A 32 Polymer Testing Following phase transitions by

depolarizing light intensity. The

experimental setup

Ziabicki A., Misztal-Faraj B. 2005, 46,

2395-2403

Misztal-Faraj B. 2005, 666-

670

Ziabicki A., Misztal-Faraj B. 2006, 24,

493-505

Misztal-Faraj B., Sajkiewicz 2009, 28, 36-

P., Savytskyy H., Bonchyk O., 41

Gradys A., Ziabicki A.

2010-10-21(16:01) 80/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

123[1] Mizera A. I 0 Proceedings of 10th

Conference on Dynamical

Systems Theory and

Applications DSTA 2009,

Awrejcewicz J., Kaźmiercza

M., Olejnik P., Mrozowski J.

(Eds.), Łódź, December 7-10

The dynamics of heat shock response

induced by ultrasound therapeutic

treatment

Mizera A., Gambin B. 2009, 2, 847-

852

123[2] Mizera A. 178 B 9 Archives of Acoustics Temperature fields induced by low power

focused ultrasound during gene therapy.

Numerical predictions and experimental

results

124[1] Mizerski K. I 0 Mat. 38 Krajowej Konf. Badań Tensometria ultradźwiękowa

Nieniszczących, Licheń 20-22

października

124[2] Mizerski K. I 0 Mat. XV Seminarium

"Nieniszczące Badania

Materiałów", IPPT PAN - Biuro

Gamma, Zakopane, 14-17

marca

Ultradźwiękowe pomiary naprężeń

dynamicznych

125[1] Mościcki T. 5253 A 32 Journal of Physics D-Applied Modelling of plasma plume induced during

Physics

laser welding

125[2] Mościcki T. 2169 A 13 Czechoslovak Journal of Modelling of time dependent plasma

Physics

plume induced during laser welding

125[3] Mościcki T. 6686 A 13 Optica Applicata Net emission coefficients of low

temperature thermal iron-helium plasma

126[1] Motylewski J. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Wireless transmission system for a bridge

application

Gambin B., Kujawska T.,

Kruglenko E., Mizera A.,

Nowicki A.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mackiewicz S., Mizerski K.

Szelążek J., Gutkiewicz P.,

Mizerski K., Mackiewicz S.

Mościcki T., Hoffman J.,

Szymański Z.

Hoffman J., Mościcki T.,

Szymański Z.

Mościcki T., Hoffman J.,

Szymański Z.

Sala D., Pawłowski P.K.,

Motylewski J., Kołakowski P.

2009, 34(4),

445-460

2009, 15

stron

(streszczenie,

wersja

elektroniczna

16 stron)

2009, 59-72

2006, 39,

685-692

2006, 56,

B938-B943

2008,

XXXVIII, 365-

373

2009

126[2] Motylewski J. I 0 XXXVI Ogółlnopolskie

symposium Diagnostyka

Maszyn

Opracowanie koncepcyjne amortyzatora

pneumatycznego do podwozi lekkich

bezzałogowych statków powietrznych

Holnicki-Szulc J., Mikułowski

G., Motylewski J., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.

2009

126[3] Motylewski J. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering;

Chapter: Introduction to smart

technologies

Holnicki-Szulc J., Motylewski

J., Kołakowski P.

2008, 1-9

2010-10-21(16:01) 81/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

126[4] Motylewski J. 381 B 6 Diagnostyka Wireless Transmission System for a

Railway Bridge subject to Structural

Health Monitoring

127[1] Mróz A. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

Gust load reduction concept in wind

turbines

Sala D., Motylewski J.,

Kołakowski P.

Grzedziński J., Mróz A. 2009

2009, 50(2),

69-72

127[2] Mróz A. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Mróz A., Orłowska A., Holnicki-2008, 251-

Chapter: Adaptive damping of vibration by Szulc J.

267

the prestress accumulation/release

strategy

127[3] Mróz A. 1936 A 32 Computers & Structures Mitigation of ice loading on off-shore wind Mróz A., Holnicki-Szulc J.,

turbines: Feasibility study of a semi-active Karna T.

solution

2008, 86(3-

5), 217-226

127[4] Mróz A. 7940 A 20 Solid State Phenomena Smart technologies for adaptive impact

absorption

128[1] Mróz K. 29 B 6 Acta Mechanica et Automatica Zmęczeniowa propagacja szczeliny w

bimateriale model matematyczny i

rozwiązanie numeryczne

129[1] Mróz Z. 2839 A 27 Fatigue & Fracture of

Engineering Materials &

Structures

129[2] Mróz Z. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

129[3] Mróz Z. 3723 A 27 International Journal for

Numerical and Analytical

Methods in Geomechanics

129[4] Mróz Z. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

129[5] Mróz Z. 683 B 9 Journal of Theoretical and

Applied Mechanics

129[6] Mróz Z. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Fatigue crack growth prediction

accounting for the damage zone

Optimal loading conditions in the design

and identification of structures, Part I:

Discrete formulation

A simplified analysis of interface failure

under compressive normal stress and

monotonic or cyclic shear loading

Determination of optimal actuator forces

and positions in smart structures using

adjoint method

Interphase model for a multilayer

structures applied in heat conduction

problems

Numerical simulation of segmentation

cracking in thermal barrier coatings by

means of cohesive zone elements

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Mróz A., Pawłowski P.K.

2009, 154,

187-194

Doliński K., Mróz K. 2007, 1, 31-

35

Mróz Z., Seweryn A.,

Tomczyk A.

2005, 28, 61-

71

Mróz Z., Garstecki A. 2005, 29(1),

1-18

Mróz Z., Białas M. 2005, 29(4),

337-368

Bojczuk D., Mróz Z. 2005, 30(4),

308-319

Ivanova J., Valeva V., Mróz Z. 2005, 34, 15-

30

Białas M., Majerus P., Herzog

R., Mróz Z.

2005, 412(1-

2), 241-251

129[7] Mróz Z. 3962 A 32 International Journal of Solids

and Structures

Modelling of progressive interface failure

under combined normal compression and

shear stress

Białas M., Mróz Z. 2005,

42(15), 4436-

4467

2010-10-21(16:01) 82/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

129[8] Mróz Z. Mc 7 Springer, Mróz Z.,

Stavroulakis G.E. (Eds.)

Parameter Identification of Materials and

Structures, CISM International Centre for

Mechanical Sciences; Chapter:

Identification of damage in beam and

plate structures using parameter

dependent modal changes and

thermographic methods

129[9] Mróz Z. Mc 7 Springer, Sadowski T. (Ed.) Multiscale modelling of damage and

fracture processes in composite materials,

Series: CISM International Centre for

Mechanical Sciences; Chapter: Damage

models at material interfaces

129[10] Mróz Z. 3724 A 32 International Journal for

Numerical Methods in

Engineering

129[11] Mróz Z. 345 B 6 Computer Assisted Mechanics

and Engineering Sciences

129[12] Mróz Z. 3817 A 27 International Journal of

Fracture

129[13] Mróz Z. I 0 35th Solid Mechanics

Conference, SolMech'06,

Kraków

129[14] Mróz Z. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

On optimal contact shapes generated by

wear

Application of thermographic fields in

identification of structural properties and

defects

Three-dimensional correction of the stress

intensity factor for plate with a notch,

Micromechanical modeling of

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

Discrete element method applied to

multiobjective optimization of discharge

flow parameters in hoppers

129[15] Mróz Z. 1898 A 32 Computational Mechanics Effect of frictional anisoptropy on the

quasistatic motion of a deformable solid

sliding on a planar surface

129[16] Mróz Z. 3962 A 32 International Journal of Solids

and Structures

Optimal shape of contact interfaces due to

wear in the steady relative motion

129[17] Mróz Z. 803 A 27 Archives of Mechanics Tensile or compressive plastic deformation

of cylinders assisted by cyclic torsion

129[18] Mróz Z. 523 B 6 Foundations of Civil and

Environmental Engineering

129[19] Mróz Z. 2501 A 32 Engineering Fracture

Mechanics

129[20] Mróz Z. 2501 A 32 Engineering Fracture

Mechanics

Topological sensitivity derivative:

application in optimal design and material

science

Crack patterns in thin layers under

temperature loading, Part I. Monotonic

loading

Crack patterns in thin layers Part II. Cyclic

loading

Mróz Z., Dems K. 2005, 469,

95-139

Białas M., Mróz Z. 2005, 474,

213-270

Paczelt I., Mróz Z. 2005, 63,

1250-1287

Dems K., Mróz Z. 2006, 13,

40256

Kacianauskas R., Mróz Z.,

Żarnovskij V., Stupak E.

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz

Z., Pęcherski R.B.

Balevicius R., Kacianauskas

R., Mróz Z., Sielamowicz I.

Feng Z.Q., Hjiaj M., de Saxce

G., Mróz Z.

2006, 138,

75-98

2006, 213-

214

2006, 32,

163-175

2006, 37,

349-361

Paczelt I., Mróz Z. 2006, 44(3-

4), 895-925

Mróz Z., Kowalczyk-Gajewska

K., Maciejewski J., Pęcherski

R.B.

2006, 58(6),

497-527

Mróz Z., Bojczuk D. 2006, 7, 229-

250

Białas M., Mróz Z. 2006, 73,

917-938

Białas M., Mróz Z. 2006, 73,

939-952

2010-10-21(16:01) 83/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

129[21] Mróz Z. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Analiza procesu wyciskania metali

wspieranego deformacją cykliczną

129[22] Mróz Z. I 0 Advanced Ceramic Coatings

and Interfaces II, Ceramic

Engineering and Science

Proceedings

An energy model of segmentation

cracking of SiOX thin film on a polymer

substrate

129[23] Mróz Z. 6060 A 32 Mechanics of Materials An energy model of segmentation

cracking of thin films

129[24] Mróz Z. 3874 A 32 International Journal of Identification of yield stress and plastic

Mechanical Sciences

hardening parameters from a spherical

indentation test

129[25] Mróz Z. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Micromechanical modelling of

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

129[26] Mróz Z. 803 A 27 Archives of Mechanics Microscopic and macroscopic analysis of

granular material behaviour in 3D flatbottomed

hopper by the discrete element

methody

129[27] Mróz Z. 803 A 27 Archives of Mechanics Modeling of cyclic hardening of metals

coupled with martensitic transformation,

129[28] Mróz Z. 1936 A 32 Computers & Structures Optimal design of machine components

using notch correction and plasticity

models

129[29] Mróz Z. 7139 A 32 Powder Technology Discrete particle investigation of friction

effect in filling and unsteady/steady

discharge in three-dimensional wedge

shaped hopper

129[30] Mróz Z. 97 A 27 Acta Mechanica Yield or martensitic phase transformation

conditions and dissipation functions for

isotropic, pressure insensitivity alloys

exhibiting SD effect

Maciejewski J., Mróz Z. 2007, 11,

668-677

Białas M., Mróz Z. 2007, 28,

231-241

Białas M., Mróz Z. 2007, 39(9),

845-864

Kucharski S., Mróz Z. 2007, 49,

1238-1250

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz

Z., Pęcherski R.B.

Balevicius R., Kacianauskas

R., Mróz Z., Sielamowicz I.

2007, 52,

181-192

2007, 59,

231-257

Mróz Z., Ziętek G. 2007, 59,

40257

Wilczyński B., Mróz Z. 2007, 85,

1382-1398

Balevicius R., Kacianauskas

R., Mróz Z., Sielamowicz I.

2008, 187,

159-174

Raniecki B., Mróz Z. 2008, 195(1-

4), 81-102

129[31] Mróz Z. 4987 A 27 Journal of Materials

Processing Technology

An upper-bound analysis of axisymmetric

extrusion assisted by cyclic torsion

Maciejewski J., Mróz Z. 2008, 206(1-

3), 333-344

129[32] Mróz Z. 8044 A 32 Structural and

Multidisciplinary Optimization

Topological sensitivity derivative and finite

topology modifications: application to

optimization of plates in bending

Bojczuk D., Mróz Z. 2009, 39, 1-

15

129[33] Mróz Z. 3724 A 32 International Journal for

Numerical Methods in

Engineering

Variational approach to the analysis of

steady state thermoelastic wear regimes

Paczelt I., Mróz Z. 2009, 78,

484-506

130[1] Myłyk A. 1023 B 6 Postępy Fizyki Odwracalność mikroprzepływów Myłyk A., Ekiel-Jeżewska M.L. 2008, 59, 6-8

2010-10-21(16:01) 84/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

131[1] Nalepka K.T. 632 B 9 Inżynieria Materiałowa Próba modelowania mechanicznych

własności nanometali

132[1] Nasalski W. 6705 A 27 Opto-Electronics Review Diagonal relations between elegant

Hermite-Gaussian and Laguerre-Gaussian

beam fields

132[2] Nasalski W. 1782 B 2 SPIE Proc., SPIE Europe Cross-polarization coupling of LG beam

modes at isotropic interfaces

132[3] Nasalski W. 6958 A 32 Physical Review E Polarization versus spatial characteristics

of optical beams at a planar isotropic

interface

132[4] Nasalski W. 5166 A 32 Journal of Optics A-Pure and

Applied Optics

Excitation and cancellation of higher-order

beam modes at isotropic interfaces

Pęcherski R.B., Nalepka K.T., 2005, 4, 170-

Nowak Z.

174

Pagani Y., Nasalski W. 2005, 13(1),

51-60

Nasalski W., Pagani Y. 2006, 6195,

L1-L12

Nasalski W. 2006, 74,

56613

Nasalski W., Pagani Y. 2006, 8, 21-

29

132[5] Nasalski W. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Optical beams at dielectric interfaces -

fundamentals, Trends in Mechanics of

Materials

132[6] Nasalski W. 1782 B 2 Proceedings SPIE 7141 Excitation of optical vortices at a dielectric

interface versus a beam incidence angle

132[7] Nasalski W. 680 B 6 Journal of Technical Physics Surface plasmon polariton applications in

selected branches of modern science and

technology

132[8] Nasalski W. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

Transmission of Elegant Laguerre-

Gaussian beams at a dielectric interface -

numerical simulations

133[1] Nieniewski M. Mb 12 Akademicka Oficyna

Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody

Wydawnicza EXIT (Warszawa) segmentacji wododziałowej

Nasalski W. 2007, 1-282

Szabelak W., Nasalski W. 2008,

714115,

40188

Roszkiewicz A., Szabelak W.,

Nasalski W.

2009, 50,

40253

Szabelak W., Nasalski W. 2009, 57,

181-188

Nieniewski M. 2005, 1-184

133[2] Nieniewski M. Mc 7 Springer, Kurzyński M.,

Puchała E., Woźniak M,

Żołnierek A. (Eds.)

Computer Recognition Systems; Chapter:

Watershed extraction of the exact shape

of microcalcifications in mammograms

Nieniewski M. 2005, 635-

643

133[3] Nieniewski M. 778 B 9 Machine Graphics and Vision Modelling the spectrum of the Fourier

transform of the texture in the solar EIT

images

133[4] Nieniewski M. Mc 7 Springer, Wojciechowski K.,

Smolka B., Palus H., Kozera

R.S., Skarbek W., Noakes L.

(Eds.)

133[5] Nieniewski M. I 0 Proc. 11th International

Conference Medical

Informatics & Technology

Computer vision and graphics,

Computational imaging and vision;

Chapter: Morphological method of

microcalcification detecti

The usage of template matching and

multiresolution for detecting cancerous

masses in mammograms

133[6] Nieniewski M. 778 B 9 Machine Graphics and Vision Template matching by means of

correlation coefficient for detecting

cancerous masses in mammograms

Bojar K., Nieniewski M. 2006, 15

(3/4), 285-

295

Ustymowicz M., Nieniewski M. 2006, 32,

921-928

Bator M., Nieniewski M. 2006, 324-

329

Bator M., Nieniewski M. 2007, 16

(3/4), 329-

345

2010-10-21(16:01) 85/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

133[7] Nieniewski M. Md 3 Pomorskie Wydawnictwo

Naukowo-Techniczne WNT,

Gdańsk, Kowalczuk Z.,

Wiszniewski B. (Eds.)

133[8] Nieniewski M. I 0 Proceedings 5th International

Conference on Visual

Information Engineering,

Xi’an

133[9] Nieniewski M. Mc 7 Springer, Piętka E., Kawa J.

(Eds.)

Inteligentne wydobywanie informacji w

celach diagnostycznych; Rozdział:

Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień

oraz mas nowotworowych w

mammogramach

New features for classification of

cancerous masses in mammograms based

on morphological dilation

Information technologies in biomedicine;

Chapter: Mathematical Morphology (MM)

features for classification of cancerous

masses in mammograms

Bator M., Nieniewski M.,

Ustymowicz M.

2007, 305-

322

K. Bojar K, Nieniewski M. 2008, 111-

116

Bojar K., Nieniewski M. 2008, 129-

138

133[10] Nieniewski M. 778 B 9 Machine Graphics and Vision Analysis of temporal variations of dynamic

textures by means of the SGLDM with

application to solar EIT images

Bojar K., Nieniewski M. 2008, 17 (3)

219-247

133[11] Nieniewski M. I 0 Proc. of World Congress on

Engineering, International

Conference of Signal and

Image Engineering, London

134[1] Nowacki W.K. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

134[2] Nowacki W.K. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

134[3] Nowacki W.K. 1782 B 2 Science and Technology of

Advances Materials

134[4] Nowacki W.K. Mc 7 Research Signpost (India),

Kurzydłowski K.J., Major B.,

Zięba P. (Eds.)

134[5] Nowacki W.K. 3740 A 20 International Journal of

Applied Electromagnetics and

Mechanics

Detection and tracking of coronal mass

ejections (CMEs) by means of the

watershed segmentation and Hough

transform

Temperature measurement as a new

technique applied to the phase

transformation study in a TiNi shape

memory alloy subjected to tension

Temperature changes of the polymer

fibrous belts subjected to mechanical

loading

Characteristics of energy storage and

dissipation in TiNi shape memory alloy

Foundation of materials design; Chapter:

Thermomechanical properties of TiNi

shape memory alloy

Stress relaxation during superelastic

behavior of TiNi shape memory alloy

134[6] Nowacki W.K. 2797 A 32 Experimental Mechanics Phase-transformation fronts evolution for

strain- and stress- controlled tension tests

in TiNi Shape Memory Alloy,

Nieniewski M. 2008, I, 622-

628

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Hoshito K.,

Makino Y., Tobushi H.

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

2005, 50(3),

661-674

2005, 53(2),

147-163

2005, 6(8),

889-894

2006, 195-

240

2006, 23(1-

2), 3-8

2006, 46,

531-542

134[7] Nowacki W.K. 6006 A 32 Materials Transactions Superelastic deformation behaviors based

on phase transformation bands in TiNi

shape memory alloy

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

2006, 47(3),

670-676

2010-10-21(16:01) 86/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

134[8] Nowacki W.K. 803 A 27 Archives of Mechanics Experimental and theoretical

investigations of glass fibre reinforced

composite subjected to uniaxial

compression for a wide spectrum of strain

rates

134[9] Nowacki W.K. 1782 B 2 Journal of the Japanese

Society for Experimental

Mechanics

Martensite and reverse transformations in

TiNi shape memory alloy by advance

infrared technique

134[10] Nowacki W.K. 5752 A 20 Key Engineering Materials Superelastic deformation properties of

shape memory alloy

134[11] Nowacki W.K. 6006 A 32 Materials Transactions Subloop deformation behavior of TiNi

shape memory alloy subjected to stresscontrolled

loadings

134[12] Nowacki W.K. 4143 A 13 Journal De Physique IV Powder metallurgy technology of niti

shape memory alloy

Pieczyska E.A., Pęcherski

R.B., Gadaj S.P., Nowacki

W.K., Nowak Z., Matyjewski

M.

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Hoshito K., Makino Y.

Pieczyska E.A., Nowacki W.K.,

Sakuragi T., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Sakuragi T.

Dutkiewicz J.M., Maziarz W.,

Czeppe T., Lityńska L.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Luckner J., Pieczyska E.A.

2006, 58,

273-291

2006, 6, 175-

180

2007, 340-

341, 1211-

1216

2007,

48(10), 2679-

2686

2008, 158,

59-65

134[13] Nowacki W.K. 1888 A 13 Comptes Rendus Mecanique On temperature in thermoelastoplasticity Nowacki W.K., Zarka J. 2008, 336,

210-223

134[14] Nowacki W.K. 7940 A 20 Solid State Phenomena SMA thin strip for rotary-driving element Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Sugimoto Y.

2009, 154,

47-52

134[15] Nowacki W.K. I 0 Asian Pacific Conference for

Materials and Mechanics,

November 13-16, Yokohama

Superelastic deformation behavior of tini

sma under various loading rates

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Date K.,

Miyamoto K.

2009, 4

pages

(wersja

elektroniczna

)

134[16] Nowacki W.K. 8035 A 32 Strain Martensite and reverse transformation

during simple shear of niti shape memory

alloy

134[17] Nowacki W.K. 803 A 27 Archives of Mechanics Torsional deformation and rotary driving

characteristics of SMA thin strip

134[18] Nowacki W.K. Mc 7 Workshop in Memory of Prof.

J.R. Klepaczko: Dynamic

Behaviour of Materials, LPMM,

Metz, Rusinek A., Chevrier P.

(Eds.)

Effect of strain rate on ductile fracture. a

new methodology

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Luckner J.,

Tobushi H.

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Sakuragi T.,

Sugimoto Y.

Pęcherski R.B., Nowacki W.K.,

Nowak Z., Perzyna P.

2009, 45, 93-

100

2009, 61,

241-257

2009, 65-73

2010-10-21(16:01) 87/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

135[1] Nowak Z. I 0 Seminarium poświęcone 70.

rocznicy urodzin Profesora Z.

Jasieńskiego, Kraków, 21

stycznia, Niejednorodności

odkształcenia w procesach

przeróbki plastycznej i

rekrystalizacji, Paul H. (Ed.)

Opis udziału pasm ścinania w płynięciu

plastycznym polikrystalicznych metali z

uwzględnieniem wpływu zmiany drogi

odkształcenia

Pęcherski R.B., Kowalczyk-

Gajewska K., Nowak Z.

135[2] Nowak Z. 632 B 9 Inżynieria Materiałowa Próba modelowania mechanicznych

własności nanometali

Pęcherski R.B., Nalepka K.T.,

Nowak Z.

135[3] Nowak Z. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Metoda identyfikacji w mechanice

materiałów ciągliwych z uszkodzeniami,

Rozprawa habilitacyjna, Prace IPPT - IFTR

Reports

135[4] Nowak Z. 803 A 27 Archives of Mechanics Robust identification of an augmented

Gurson model for elasto-plastic porous

media

135[5] Nowak Z. 803 A 27 Archives of Mechanics Experimental and theoretical

Pieczyska E.A., Pęcherski

investigations of glass fibre reinforced R.B., Gadaj S.P., Nowacki

composite subjected to uniaxial

W.K., Nowak Z., Matyjewski

compression for a wide spectrum of strain M.

rates

2005, 191-

202

2005, 4, 170-

174

Nowak Z. 2006, 5, 1-

213

Nowak Z., Stachurski A. 2006, 58,

125-154

2006, 58,

273-291

135[6] Nowak Z. 805 A 20 Archives of Metallurgy and Description of viscoplastic flow accounting Nowak Z., Perzyna P., 2007, 52,

Materials

for shear banding

Pęcherski R.B.

217-222

135[7] Nowak Z. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Constitutive modelling and parameter

identification for rubber-like materials

Nowak Z. 2008, 56, 95-

135

135[8] Nowak Z. Mc 7 Workshop in Memory of Prof.

J.R. Klepaczko: Dynamic

Behaviour of Materials, LPMM,

Metz, Rusinek A., Chevrier P.

(Eds.)

Effect of strain rate on ductile fracture. a

new methodology

Pęcherski R.B., Nowacki W.K., 2009, 65-73

Nowak Z., Perzyna P.

136[1] Nowicka A. 1100 A 32 Biomacromolecules Electrospinning of bovine serum albumin. Kowalczyk T., Nowicka A.,

Optimization and the use for production of Elbaum D., Kowalewski T.A.

biosensors

137[1] Nowicki A. I 0 IEEE International Ultrasonics

Symposium, Rome, Italy, 20-

23 September

Compact modular doppler system with

digital rf processing

Lewandowski M., Walczak M.,

Nowicki A.

2008, 9,

2087-2090

2009

137[2] Nowicki A. I 0 Proceedings of the 9th

International Conference on

Information Technology and

Applications in Biomedicine",

ITAB 2009, Larnaca, Cyprus,

5-7 November

Thick film transducers for high frequency

coded ultrasonography

Nowicki A., Wójcik J.,

Lewandowski M., Tymkiewicz

R., Lou-Moller R., Wolny W.,

Zawada T.

2009

2010-10-21(16:01) 88/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

137[3] Nowicki A. I 0 Proceedings of the The

Sixteenth International

Congress on Sound end

Vibration, ICSV 16 Kraków 5-

9 July

Ultrasound imaging using multitone

nonlinear coding

137[4] Nowicki A. Mc 7 IPPT PAN, ABIOMED

Tissue remodelling, ABIOMED Lecture

(Warszawa), Piekarski J. (Ed.) Notes 3; Chapter: Assessment of a

trabecular bone status with high and low

frequency ultrasounds

137[5] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Direct and post-compressed sound fields

for different coded excitations -

experimental results

137[6] Nowicki A. Mc 7 IPPT PAN, ABIOMED

(Warszawa), Kowalewski T.A.

(Ed.)

137[7] Nowicki A. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Academy of Sciences:

Technical Sciences

137[8] Nowicki A. I 0 Annual Report Polish

Academy of Sciences

Blood flow modelling and diagnostics,

ABIOMED Lecture Notes 6; Chapter:

Ultrasonic Doppler measurement of the

attenuation, scattering and blood

hematocrit in the human artery

Non-invasive measurement of blood

hematocrit in artery

Coded ultrasonography

137[9] Nowicki A. 594 B 6 Hydroacoustics Nonlinear ultrasound propagation in water

from square focused transducer

137[10] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Golay complementary codes, double pulse

repetition frequency transmission

137[11] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics Comparison of sound fields generated by

different coded excitations experimental

results

137[12] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics Wave envelopes method for description of

nonlinear acoustic wave propagation

137[13] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics In vitro ultrasound-mediated leakage from

phospholipid vesicles

137[14] Nowicki A. Mc 7 Springer, André M.P. et al

(Eds.)

Nowicki A., Wójcik J. 2009

Litniewski J., Nowicki A.,

Dynowski K., Secomski W.

2005, 173-

188

Klimonda Z., Lewandowski 2005, 30(4),

M., Nowicki A., Trots I., Lewin 507-514

P.A.

Secomski W., Nowicki A.,

Tortoli P.

Secomski W., Nowicki A.,

Guidi F., Tortoli P., Lewin P.A.

Nowicki A., Litniewski J.,

Secomski W., Trots I.,

Lewandowski M., Tymkiewicz

R.

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Secomski W.

Nowicki A., Klimonda Z.,

Lewandowski M., Litniewski

J., Lewin P.A., Trots I.

Wójcik J., Nowicki A., Lewin

P.A., Bloomfield P.E.,

Kujawska T., Filipczyński L.

Pong M., Umchid S., Guarino

A.J., Lewin P.A., Litniewski J.,

Nowicki A., Wrenn S.P.

Acoustical imaging; Chapter: Direct and Nowicki A., Klimonda Z.,

post-compressed sound fields for different Lewandowski M., Litniewski

coded excitations

J., Lewin P.A., Trots I.

137[15] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics The influence of the transducer bandwidth

on the efficient Golay codes compression

Trots I., Nowicki A., Secomski

W., Tymkiewicz R.

2005, 427-

438

2005, 53(3),

245-250

2005, 56-57

2005, 8, 89-

98

2006, 31, 35-

40

2006, 44,

121-129

2006, 44,

310-339

2006, 45,

133-145

2007, 28,

399-407

2007, 32(4),

101-110

2010-10-21(16:01) 89/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

137[16] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Tree-dimensional imaging in ultrasonic

microscopy

137[17] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Imaging of the mean frequency of the

ultrasonic echoes

137[18] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Universal coded ultrasound imaging

system with software processing

137[19] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Influence of transducer bandwidth on

compressed ultrasonic echoes

137[20] Nowicki A. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and

Biology

Sound fields for coded excitations in water

and tissue

Dynowski K., Litniewski J., 2007, 32(4),

Nowicki A.

71-77

Klimonda Z., Nowicki A. 2007, 32(4),

77-80

Lewandowski M., Nowicki A. 2007, 32(4),

81-86

Trots I., Nowicki A. 2007, 32(4),

903-915

Litniewski J., Nowicki A., 2007, 33(4),

Klimonda Z., Lewandowski M. 601-607

137[21] Nowicki A. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and

Biology

Harmonic imaging using multitone

nonlinear coding

Nowicki A., Wójcik J.,

Secomski W.

137[22] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics Influence of the ultrasound transducer Nowicki A., Trots I., Lewin

bandwidth on selection of the

P.A., Secomski W.,

complementary Golay bit code length Tymkiewicz R.

137[23] Nowicki A. 594 B 6 Hydroacoustics The influence of the transducer bandwidth Trots I., Nowicki A.,

and double pulse transmission on the Lewandowski M., Secomski

encoded imaging ultrasound

W., Litniewski J.

137[24] Nowicki A. Mb 12 BEL Studio (Warszawa) Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i Kotulski Z.A., Nowicki A.,

deformacji w zastosowaniach technicznych Szczepiński W.

i do diagnostyki ultradźwiękowej

2007, 33(7),

1112-1122

2007, 47, 64-

73

2008, 11,

419-430

2008, 1-271

137[25] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Scanning acoustic microscope for 3D

imaging

137[26] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Pulsed nonlinear acoustic fields from

clinically relevant sources: numerical

calculations and experiments results

137[27] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Laboratory setup for synthetic aperture

ultrasound imaging

137[28] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Double pulse transmission - signal to

noise ratio improvement in ultrasound

imaging

137[29] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Golay code excitation of ultrasonic

transducers with different backing

137[30] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics Fast prediction of pulsed nonlinear

acoustic fields from clinically relevant

sources using time averaged wave

envelope approach: comparison of

numerical simulations and experimental

results

Dynowski K., Litniewski J.,

Nowicki A.

Wójcik J., Kujawska T.,

Nowicki A.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M., Secomski

W., Litniewski J.

Secomski W., Trots I.,

Nowicki A.

Wójcik J., Kujawska T.,

Nowicki A., Lewin P.A.

2008, 33(3),

293-302

2008, 33(4),

565-572

2008, 33(4),

573-580

2008, 33(4),

593-601

2008,

33(4S),

40245

2008, 48,

707-715

2010-10-21(16:01) 90/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

137[31] Nowicki A. 3503 A 32 IEEE Transactions on

Ultrasonics Ferroelectrics and

Frequency Control

137[32] Nowicki A. I 0 Proceedings of the 13th

International Conference of

Biomedical Engineering,

Technologija, Kaunas

University of Technology

High frequency coded imaging system

with RF software signal processing

Temperature fields in soft tissue during

neurodegenerative diseases treatment

Lewandowski M., Nowicki A. 2008, 55(8),

1878-1882

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

137[33] Nowicki A. 594 B 6 Hydroacoustics Multiple scattering contribution to

trabecular bone backscatter

Wójcik J., Litniewski J.,

Nowicki A.

137[34] Nowicki A. 594 B 6 Hydroacoustics Numerical modeling of ultrasound-induced Kujawska T., Wójcik J.,

temperature fields in multilayer nonlinear Nowicki A.

attenuating media

137[35] Nowicki A. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine and Doppler measurements of ultrasonic Secomski W., Nowicki A.,

Biology

attenuation and blood hematocrit in Tortoli P.

human arteries

137[36] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

137[37] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

137[38] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

137[39] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

137[40] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Temperature fields induced by low power

focused ultrasound in soft tissues during

gene therapy. numerical predictions and

experiments results

Spatial resolution of attenuation imaging,

materiały

Nowy wielobramkowy system dopplera

przezczaszkowego

Backscattering coefficient of human skin

determined from high frequency b-scan

Synthetic transmit aperture in ultrasound

imaging

Gambin B., Kujawska K.,

Kruglenko E., Nowicki A.

Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

Lewandowski M., Walczak M.,

Nowicki A.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M.

137[41] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Nonlinearly coded signals for harmonic

imaging

Nowicki A., Wójcik J.,

Kujawska T.

137[42] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Temperature fields induced by low power Gambin B., Kujawska T.,

focused ultrasound during gene therapy. Kruglenko E., Mizera A.,

Numerical predictions and experimental Nowicki A.

results

137[43] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Spatial resolution of attenuation imaging Klimonda Z., Litniewski J.,

Nowicki A.

2009, 109-

115

2009, 12,

227-236

2009, 12, 91-

98

2009, 2, 230-

236

2009, 245-

250

2009, 251-

266

2009, 257-

262

2009, 263-

268

2009, 275-

280

2009, 34(1),

63-74

2009, 34(4),

445-460

2009, 34(4),

461-470

2010-10-21(16:01) 91/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

137[44] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Use of quantitative ultrasound to measure

acoustic properties of human skin

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

137[45] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Blood scattering model for pulsed doppler Karwat P., Nowicki A.,

Lewandowski M.

137[46] Nowicki A. 178 B 9 Archives of Acoustics Synthetic transmit aperture in ultrasound Trots I., Nowicki A.,

imaging

Lewandowski M.

137[47] Nowicki A. 8362 A 32 Ultrasound in Medicine & Multigate Doppler measurements of Secomski W., Nowicki A.,

Biology

ultrasonic attenuation and blood

Tortoli P., Olszewski R.

hematocrit in human arteries

137[48] Nowicki A. I 0 Proceedings of 2nd

Double pulse transmission - dead zone

International Joint Conference decreasing in ultrasound imaging

on Biomedical Engineering

Systems and Technologies,

Porto, Portugal, 14-17

January

137[49] Nowicki A. I 0 Proceedings of 56-th Open Blood scattering model for pulsed doppler

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

137[50] Nowicki A. 8360 A 27 Ultrasonics Semi-empirical bone model for

determination of trabecular structure

properties from backscattered ultrasound

Trots I., Nowicki A.,

Lewandowski M.

Karwat P., Nowicki A.,

Lewandowski M.

Litniewski J., Nowicki A.,

Lewin P.A.

2009, 34(4),

471-480

2009, 34(4),

677-685

2009, 34(4),

685-695

2009, 35(2),

230-236

2009, 416-

420

2009, 451-

456

2009, 49,

505-513

137[51] Nowicki A. I 0 Proceedings of the 9th

International Symposium on

Therapeutic Ultrasound, Aix

Provance, France, September

Temperature fields in soft tissue during

lpus treatment: numerical prediction and

experiment results

Kujawska T., Wójcik J.,

Nowicki A.

2009, 71-76

138[1] Nowowiejski G. Md 3 Polski Cement (Kraków),

Kijowski P., Deja J. (Eds.)

Dni betonu : tradycja i nowoczesność :

konferencja, Wisła, 13-15 pazdziernika

2008; Rodział: Długotrwała wytrzymałość

betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze

spalania wegla kamiennego w kotłach

fluidalnych

Glinicki M.A., Nowowiejski G. 2008, 981-

992

139[1] Oliferuk W. I 0 Delta Zobaczyć niewidzialne Korch M., Oliferuk W. 2005,

10(377), 6-

10

139[2] Oliferuk W. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Plastic instability based on energy

conversion

Oliferuk W., Maj M. 2006, 462,

363-366

2010-10-21(16:01) 92/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

139[3] Oliferuk W. I 0 Wydawnictwo Naukowe

Akapit (Kraków), Świątkowski

K. (Ed.)

Polska metalurgia w latach 2002-2006;

Rodział: Zdolność magazynowania energii

podczas rozciągania tytanu po wyciskaniu

przez matrycę skrętną

139[4] Oliferuk W. Mb 12 Biuro Gamma (Warszawa) Termografia podczerwieni w

nieniszczących badaniach materiałów i

urządzeń

139[5] Oliferuk W. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

Plastic instability criterion based on

energy conversion

139[6] Oliferuk W. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Identyfikacja składników energii

zmagazynowanej podczas jednoosiowego

rozciągania

139[7] Oliferuk W. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

139[8] Oliferuk W. 2681 A 32 European Journal of

Mechanics A-Solids

Oliferuk W., Beygelzimer Y.,

Maj M., Synkov S., Reshetov

A., Pakieła Z.

2006, 495-

500

Oliferuk W. 2007, 1-96

Oliferuk W., Maj M. 2007, 462,

363-366

Oliferuk W., Maj M. 2007,

52(11), 695-

702

Energy storage rate and plastic instability Oliferuk W., Maj M. 2007, 52(2),

250-256

Stress-strain curve and stored energy Oliferuk W., Maj M. 2009, 28(2),

during uniaxial deformation of polycrystals

266-272

139[9] Oliferuk W. 29 B 6 Acta Mechanica Et Automatica Yield point determination based on

thermomechanical behaviour of

polycrystalline material under uniaxial

loading

139[10] Oliferuk W. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Use of pulse IR thermography for

detection and quantitative description of

subsurface defects in austenitic steel

Litwinko R., Oliferuk W. 2009, 3(4), 1-

3

Wysocka-Fotek O., Oliferuk

W., Maj M.

2009,

54(11), 684-

687

139[11] Oliferuk W. 1346 B 9 Rudy i Metale Nieżelazne Components of energy storage rate during

plastic deformation and their identification

140[1] Orłowska A. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Two-year monitoring campaign of a

railway truss bridge

Oliferuk W., Maj M. 2009,

54(11), 732-

735

Kołakowski P., Orłowska A.,

Sekuła K., Świercz A., Sala D.

2009

140[2] Orłowska A. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

On-line identification of delamination -

simulation and experiment

Orłowska A., Kołakowski P. 2009

2010-10-21(16:01) 93/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

140[3] Orłowska A. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

Weighing of trains in motion as a part of

health monitoring system for a railway

bridge

Kołakowski P., Sekuła K.,

Świercz A., Orłowska A., Sala

D.

140[4] Orłowska A. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Mróz A., Orłowska A., Holnicki-2008, 251-

Chapter: Adaptive damping of vibration by Szulc J.

267

the prestress accumulation/release

strategy

140[5] Orłowska A. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Kołakowski P., Świercz A.,

Chapter: VDM-Based health monitoring of Orłowska A., Kokot M.,

2008, 37-103

engineering systems

Holnicki-Szulc J.

2009

140[6] Orłowska A. 1936 A 32 Computers & Structures Modelling and identification of

delamination in double-layer beams by

the virtual distortion method

141[1] Ossowski A. I 0 EuroNoise2006, 30 May-1

June, Tampere, Finland.

Estimation of the student-activity noise

and its impact on acoustical

characteristics of classrooms

Stability of an elastic column subjected to

non-stationary compressive loads

A method for optimising absorptive

configurations in classrooms

141[2] Ossowski A. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

141[3] Ossowski A. 46 A 20 Acta Acustica United with

Acustica

141[4] Ossowski A. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Analiza jakościowa w zagadnieniach

dynamiki i sterowania układów

mechatronicznych

141[5] Ossowski A. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

141[6] Ossowski A. 1607 B 6 Vibrations in Physical

Systems

142[1] Ostrowska-

805 A 20 Archives of Metallurgy and

Maciejewska J.

Materials

142[2] Ostrowska-

Maciejewska J.

The dynamic response of an elastic

background under undetermined variable

loads

The impact response of an airplane

pneumatic suspension

Modelling of crystallographic texture

development in metals accounting for

micro-shearbands

803 A 27 Archives of Mechanics Energy-based limit criteria for anisotropic

elastic materials with constraints

Orłowska A., Kołakowski P.,

Holnicki-Szulc J.

Ossowski A., Smirnowa J. 2006

2008, 86,

2203-2214

Ossowski A. 2005, 53(3),

335-343

Smirnowa J., Ossowski A. 2005, 91(1),

103-109

Ossowski A. 2007, 1-314

Ossowski A. 2008, 23,

309-314

Ossowski A. 2008, 23,

315-320

Kowalczyk-Gajewska K., 2005, 50(3),

Gambin W., Pęcherski R.B., 575-593

Ostrowska-Maciejewska J.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Ostrowska-Maciejewska J.

2005, 57(2-

3), 133-155

142[3] Ostrowska-

Mb 12 IMIM PAN (Kraków), IPPT PAN Anizotropia sprężysta i wytężenie cienkich Ostrowska-Maciejewska J.,

Maciejewska J.

(Warszawa)

warstw i powłok

Pęcherski R.B.

143[1] Ostrowski M. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Pawłowski P.K., Mikułowski

Chapter: Adaptive impact absorption G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

2006, 1-173

2008, 153-

213

2010-10-21(16:01) 94/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

144[1] Panasz P. 2872 A 27 Finite Elements in Analysis

and Design

Nine-node shell elements with 6 dofs/node

based on two-level approximations

Panasz P., Wiśniewski K. 2008, 44,

784-796

144[2] Panasz P. I 0 Proceedings of 9th

Conference SSTA'2009, Shell

Structrures: Theory and

Applications, Jurata, October

14-16

145[1] Pawłowski P.K. I 0 3rd International Conference

on Experimental Vibration

Analysis for Civil Engineering

Structures -EVACES'09, 14-

16 October, Wroclaw, Poland

Remarks on the selective reduced

integration in 9-node shell elements

Wireless transmission system for a bridge

application

Panasz P., Wiśniewski K. 2009, 2, 273-

276

Sala D., Pawłowski P.K.,

Motylewski J., Kołakowski P.

2009

145[2] Pawłowski P.K. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

145[3] Pawłowski P.K. I 0 4th ECCOMAS Thematic

Conference on Smart

Structures and Materials -

SMART'09, 13-15 July, Porto,

Portugal

145[4] Pawłowski P.K. I 0 XXXVI Ogółlnopolskie

symposium Diagnostyka

Maszyn

A pneumatic adaptive landing gear system

for a small aerial vehicle

Adaptive impact absorption, the concept,

innovative solutions, applications

Opracowanie koncepcyjne amortyzatora

pneumatycznego do podwozi lekkich

bezzałogowych statków powietrznych

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.,

Wiszowaty R., Holnicki-Szulc

J.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J., Mikułowski

G., Motylewski J., Pawłowski

P.K., Graczykowski C.

145[5] Pawłowski P.K. 651 B 2 Journal of Aeronautica

Integra

Podwozie lotnicze z adaptacyjnym

systemem absorpcji energii

Mikułowski G., Pawłowski

P.K., Wołejsza Z.

145[6] Pawłowski P.K. Mc 3 Wiley, Holnicki-Szulc J. (Ed.) Smart technologies for safety engineering; Pawłowski P.K., Mikułowski

Chapter: Adaptive impact absorption G., Graczykowski C.,

Ostrowski M., Jankowski Ł.,

Holnicki-Szulc J.

145[7] Pawłowski P.K. 651 B 2 Journal of Aeronautica

Integra

Koncepcja absorbera pneumatycznego do

zastosowania w podwoziach aparatów

latających z wykorzystaniem układu

rozpoznania energii uderzenia

145[8] Pawłowski P.K. 7940 A 20 Solid State Phenomena Smart technologies for adaptive impact

absorption

Graczykowski C., Mikułowski

G., Pawłowski P.K.

Holnicki-Szulc J.,

Graczykowski C., Mikułowski

G., Mróz A., Pawłowski P.K.

146[1] Peradzyński Z. 6979 A 32 Physics of Plasmas Transit time instability in Hall Thruster Barral S., Makowski K.,

Peradzyński Z., Dudeck M.

2009

2009

2009

2007, 1, 125-

129

2008, 153-

213

2009, 1(5),

25-31

2009, 154,

187-194

2005, 12,

073504-1-

073504-9

2010-10-21(16:01) 95/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

146[2] Peradzyński Z. 6979 A 32 Physics of Plasmas Spectral analysis of Hall effect thruster

plasma oscillations based on the empirical

mode decomposition

Kurzyna J., Mazouffre S.,

Lazurenko A., Albarede L.,

Bonhomme G., Makowski K.,

Dudeck M., Peradzyński Z.

146[3] Peradzyński Z. 776 A 20 Archive of Applied Mechanics On mechanochemical calcium waves Peradzyński Z., Kaźmierczak

B.

146[4] Peradzyński Z. 680 B 6 Journal of Technical Physics Causality violation in analysis of Hall Peradzyński Z., Barral S.,

thruster plasma instabilities

Makowski K., Dudeck M.

146[5] Peradzyński Z. 680 B 6 Journal of Technical Physics Fluid Flows in narrow channels Walenta Z.A., Kucaba-Piętal

A., Peradzyński Z.

146[6] Peradzyński Z. 301 B 9 Bulletin of the Polish

Molecular dynamics computer simulation Kucaba-Piętal A., Walenta

Academy of Sciences: of water flows in nanochannels

Z.A., Peradzyński Z.

Technical Sciences

147[1] Perzyna P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and Description of viscoplastic flow accounting Nowak Z., Perzyna P.,

Materials

for shear banding

Pęcherski R.B.

147[2] Perzyna P. Mc 7 Workshop in Memory of Prof.

J.R. Klepaczko: Dynamic

Behaviour of Materials, LPMM,

Metz, Rusinek A., Chevrier P.

(Eds.)

Effect of strain rate on ductile fracture. a

new methodology

Pęcherski R.B., Nowacki W.K.,

Nowak Z., Perzyna P.

2005, 12,

123506-1-

123506-13

2005, 74,

827-833

2008, 49(3-

4), 315-327

2009, 50, 65-

70

2009, 57, 55-

61

2007, 52,

217-222

2009, 65-73

148[1] Petryk H. 803 A 27 Archives of Mechanics Elastic micro-strain energy at the

austenite-twinned martensite interface

148[2] Petryk H. 6917 A 32 Philosophical Transactions of Thermodynamic conditions for stability in

The Royal Society A-

materials with rate-independent

Mathematical Physical and dissipation

Engineering Sciences

148[3] Petryk H. Mc 7 Springer Proceedings IUTAM Symp. on Size Effects

on Material and Structural Behaviour at

Micron- and Nano-scales; Chapter:

Modeling of austenite/martensite

laminates with interfacial energy effect

148[4] Petryk H. Mc 7 Springer, Tong P., Sun Q.P.

(Eds.)

148[5] Petryk H. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

IUTAM Symposium on size effects on

material and structural behaviour at

micron- and nano-scales; Chapter:

Modelling of austenite/martensite

laminates with interfacial energy effect

Finite-strain micromechanical model of

stress-induced martensitic

transformations in shape memory alloys

Maciejewski G., Stupkiewicz 2005, 57(4),

S., Petryk H.

277-297

Petryk H. 2005, A363,

2479-2515

Petryk H., Stupkiewicz S.,

Maciejewski G.

Petryk H., Stupkiewicz S.,

Maciejewski G.

2006, 151-

162

2006, 151-

162 (DOI:

10.1007/978-

1-4020-4946-

0_16)

Stupkiewicz S., Petryk H. 2006, 438-

440, 126-130

2010-10-21(16:01) 96/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

148[6] Petryk H. 97 A 27 Acta Mechanica Micromechanical analysis of the

development of a yield vertex in

polycrystal plasticity

148[7] Petryk H. 5995 A 27 Materials Science and

Engineering A-Structural

Materials Properties

Microstructure and Processing

A quantitative model of grain refinement

and strain hardening during severe plastic

deformation

Schurig M., Bertram A.,

Petryk H.

2007, 194(1-

4), 141-158

Petryk H., Stupkiewicz S. 2007, 444,

214-219

148[8] Petryk H. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Grain refinement in AlMgSi alloy during

cyclic extrusion-compression: Experiment

and modelling

148[9] Petryk H. 92 A 32 Acta Materialia Low-energy morphology of the interface

layer between austenite and twinned

martensite

148[10] Petryk H. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

148[11] Petryk H. 4987 A 27 Journal of Materials

Processing Technology

148[12] Petryk H. Mc 7 LPMM, Metz, Rusinek A.,

Chevrier P. (Eds.)

Finite element analysis of strain nonuniformity

in two processes of severe

plastic deformation

Grain refinement and strain hardening in

IF steel during multi-axis compression:

Experiment and modeling

Workshop in Memory of Prof. J.R.

Klepaczko: Dynamic Behaviour of

Materials; Chapter: Modelling of strain

hardening and grain refinement during

severe plastic deformation

148[13] Petryk H. I 0 EDP Sciences

ESOMAT 2009 -The 8th European

(www.esomat.org), Sittner P., Symposium on Martensitic

Heller L., Paidar V. (Eds.) Transformations 03013; Chapter: On

dissipation, interfacial energy and size

effects in shape memory alloys

149[1] Pęcherski R.B. I 0 Seminarium poświęcone 70.

rocznicy urodzin Profesora Z.

Jasieńskiego, Kraków, 21

stycznia, Niejednorodności

odkształcenia w procesach

przeróbki plastycznej i

rekrystalizacji, Paul H. (Ed.)

Opis udziału pasm ścinania w płynięciu

plastycznym polikrystalicznych metali z

uwzględnieniem wpływu zmiany drogi

odkształcenia

149[2] Pęcherski R.B. 632 B 9 Inżynieria Materiałowa Próba modelowania mechanicznych

własności nanometali

149[3] Pęcherski R.B. 805 A 20 Archives of Metallurgy and Modelling of crystallographic texture

Materials

development in metals accounting for

micro-shearbands

Richert M., Petryk H.,

Stupkiewicz S.

Stupkiewicz S., Maciejewski

G., Petryk H.

Maciejewski J., Kopeć H.,

Petryk H.

Petryk H., Stupkiewicz S.,

Kuziak R.

2007, 52, 49-

54

2007,

55(18), 6292-

6306

2007, 55(3),

197-216

2008, 204,

255-263

Petryk H., Stupkiewicz S. 2009, 43-50

Stupkiewicz S., Petryk H. 2009, 8

stron, [doi:

10.1051/eso

mat/2009030

13] (wersja

elektroniczna

)

Pęcherski R.B., Kowalczyk-

Gajewska K., Nowak Z.

Pęcherski R.B., Nalepka K.T.,

Nowak Z.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Gambin W., Pęcherski R.B.,

Ostrowska-Maciejewska J.

2005, 191-

202

2005, 4, 170-

174

2005, 50(3),

575-593

2010-10-21(16:01) 97/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

149[4] Pęcherski R.B. Mb 12 IMIM PAN (Kraków), IPPT PAN Anizotropia sprężysta i wytężenie cienkich Ostrowska-Maciejewska J., 2006, 1-173

(Warszawa)

warstw i powłok

Pęcherski R.B.

149[5] Pęcherski R.B. I 0 35th Solid Mechanics Micromechanical modeling of

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz 2006, 213-

Conference, SolMech'06,

Kraków

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

Z., Pęcherski R.B.

214

149[6] Pęcherski R.B. 803 A 27 Archives of Mechanics Tensile or compressive plastic deformation

of cylinders assisted by cyclic torsion

149[7] Pęcherski R.B. 803 A 27 Archives of Mechanics Experimental and theoretical

investigations of glass fibre reinforced

composite subjected to uniaxial

compression for a wide spectrum of strain

rates

149[8] Pęcherski R.B. I 0 Proceedings of

PLASTICITY'06, 17-22 July

2006, Halifax, NEAT PRESS,

Khan A.S., Kazmi R. (Eds.)

149[9] Pęcherski R.B. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

149[10] Pęcherski R.B. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

149[11] Pęcherski R.B. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Micromechanical modeling of

polycrystalline materials

Micromechanical modelling of

polycrystalline materials under nonproportional

deformation paths

Description of viscoplastic flow accounting

for shear banding

Burzyński field criterion vis-a-vis the

related studiem reported in the literature

149[12] Pęcherski R.B. 5980 A 27 Materials & Design Analysis of thermo-visco-plastic behaviour

of six high strength steels

149[13] Pęcherski R.B. 5980 A 27 Materials & Design Extension of R-K constitutive relation to

phase transformation phenomena

149[14] Pęcherski R.B. 6060 A 32 Mechanics of Materials Modelling of thermo-viscoplastic behavior

of DH-36 and Weldox 460-E structural

steels at wide ranges of strain rates and

temperatures, comparison of constitutive

relations for impact problems

Mróz Z., Kowalczyk-Gajewska

K., Maciejewski J., Pęcherski

R.B.

Pieczyska E.A., Pęcherski

R.B., Gadaj S.P., Nowacki

W.K., Nowak Z., Matyjewski

M.

Kowalczyk-Gajewska K.,

Pęcherski R.B.

Kowalczyk-Gajewska K., Mróz

Z., Pęcherski R.B.

2006, 58(6),

497-527

2006, 58,

273-291

2006, CD

ROM, 556-

558

2007, 52,

181-192

Nowak Z., Perzyna P., 2007, 52,

Pęcherski R.B.

217-222

Pęcherski R.B. 2008, 56,

317-327

Rusinek A., Rodriguez-

Martinez J.A., Klepaczko J.R.,

Pęcherski R.B.

Rodriguez-Martinez J.A.,

Rusinek A., Klepaczko J.R.,

Pęcherski R.B.

Klepaczko J.R., Rusinek A.,

Rodriquez-Martinez J.A.,

Pęcherski R.B., Arias A.

2009, 30(5),

1748-1761

2009, 30(7),

2513-2520

2009, 41(5),

599-621

149[15] Pęcherski R.B. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Phenomenological description of the effect

of micro-shear banding in

micromechanical modelling of polycrystal

plasticity

Kowalczyk-Gajewska K.,

Pęcherski R.B.

2009, 54,

717-730

2010-10-21(16:01) 98/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

149[16] Pęcherski R.B. Mc 7 Workshop in Memory of Prof.

J.R. Klepaczko: Dynamic

Behaviour of Materials, LPMM,

Metz, Rusinek A., Chevrier P.

(Eds.)

Effect of strain rate on ductile fracture. a

new methodology

Pęcherski R.B., Nowacki W.K.,

Nowak Z., Perzyna P.

2009, 65-73

150[1] Piechór K. 5449 A 27 Journal of Statistical Physics How the number of alleles influences gene Hat B., Paszek P., Kimmel M., 2007, 128,

expression

Piechór K., Lipniacki T. 511-533

150[2] Piechór K. 4995 A 32 Journal of Mathematical

Analysis and Applications

Asymptotic behavior of distributions of

mRNA and protein levels in a model of

Bobrowski A., Lipniacki T.,

Piechór K., Rudnicki R.

2007, 333,

753-769

stochastic gene expression

150[3] Piechór K. 803 A 27 Archives of Mechanics Non-local Korteweg stresses from kinetic

theory point of view

Piechór K. 2008, 60, 23-

58

151[1] Pieczyska E.A. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

151[2] Pieczyska E.A. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

151[3] Pieczyska E.A. 1782 B 2 Science and Technology of

Advances Materials

Temperature measurement as a new

technique applied to the phase

transformation study in a TiNi shape

memory alloy subjected to tension

Temperature changes of the polymer

fibrous belts subjected to mechanical

loading

Characteristics of energy storage and

dissipation in TiNi shape memory alloy

151[4] Pieczyska E.A. I 0 Nauka Innowacje Technika Własności poznawcze i aplikacyjne

polimerów stopów z pamięcią kształtu

151[5] Pieczyska E.A. Mc 7 Research Signpost (India), Foundation of materials design; Chapter:

Kurzydłowski K.J., Major B., Thermomechanical properties of TiNi

Zięba P. (Eds.)

shape memory alloy

151[6] Pieczyska E.A. 3740 A 20 International Journal of

Applied Electromagnetics and

Mechanics

Stress relaxation during superelastic

behavior of TiNi shape memory alloy

151[7] Pieczyska E.A. 2797 A 32 Experimental Mechanics Phase-transformation fronts evolution for

strain- and stress- controlled tension tests

in TiNi Shape Memory Alloy,

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Pieczyska E.A.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Hoshito K.,

Makino Y., Tobushi H.

2005, 50(3),

661-674

2005, 53(2),

147-163

2005, 6(8),

889-894

Pieczyska E.A. 2006, 1, 4-10

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Pieczyska E.A., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

2006, 195-

240

2006, 23(1-

2), 3-8

2006, 46,

531-542

151[8] Pieczyska E.A. 6006 A 32 Materials Transactions Superelastic deformation behaviors based

on phase transformation bands in TiNi

shape memory alloy

151[9] Pieczyska E.A. 803 A 27 Archives of Mechanics Experimental and theoretical

investigations of glass fibre reinforced

composite subjected to uniaxial

compression for a wide spectrum of strain

rates

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Tobushi H.

Pieczyska E.A., Pęcherski

R.B., Gadaj S.P., Nowacki

W.K., Nowak Z., Matyjewski

M.

2006, 47(3),

670-676

2006, 58,

273-291

2010-10-21(16:01) 99/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

151[10] Pieczyska E.A. 1782 B 2 Journal of the Japanese

Society for Experimental

Mechanics

Martensite and reverse transformations in

TiNi shape memory alloy by advance

infrared technique

151[11] Pieczyska E.A. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Poliuretan z pamięcią kształtu - badania

rozciągania oraz prostego ścinania

151[12] Pieczyska E.A. 5752 A 20 Key Engineering Materials Superelastic deformation properties of

shape memory alloy

151[13] Pieczyska E.A. 6006 A 32 Materials Transactions Subloop deformation behavior of TiNi

shape memory alloy subjected to stresscontrolled

loadings

151[14] Pieczyska E.A. 4143 A 13 Journal De Physique IV Powder metallurgy technology of niti

shape memory alloy

151[15] Pieczyska E.A. Mb 12 IPPT PAN (Warszawa) Analiza doświadczalna właściwości

termomechanicznych stopów TiNi oraz

poliuretanu z pamięcią kształtu, Prace

IPPT - IFTR Reports

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Gadaj S.P., Nowacki W.K.,

Hoshito K., Makino Y.

2006, 6, 175-

180

Pieczyska E.A. 2006, 65, 38-

45

Pieczyska E.A., Nowacki W.K., 2007, 340-

Sakuragi T., Tobushi H. 341, 1211-

1216

Pieczyska E.A., Tobushi H.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Sakuragi T.

Dutkiewicz J.M., Maziarz W.,

Czeppe T., Lityńska L.,

Nowacki W.K., Gadaj S.P.,

Luckner J., Pieczyska E.A.

2007,

48(10), 2679-

2686

2008, 158,

59-65

Pieczyska E.A. 2008, 3, 1-

214

151[16] Pieczyska E.A. 7940 A 20 Solid State Phenomena SMA thin strip for rotary-driving element Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Sugimoto Y.

151[17] Pieczyska E.A. 6058 A 32 Mechanics of Advanced Thermomechanical properties of shapememory

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Materials and Structures

alloy and polymer and their Ejiri Y., Sakuragi T.

composite

151[18] Pieczyska E.A. I 0 Asian Pacific Conference for

Materials and Mechanics,

November 13-16, Yokohama

151[19] Pieczyska E.A. I 0 Asian Pacific Conference for

Materials and Mechanics,

November 13-16, Yokohama

Superelastic deformation behavior of tini

sma under various loading rates

Torsional deformation and fatigue

properties of tini sma thin strips

151[20] Pieczyska E.A. 8035 A 32 Strain Martensite and reverse transformation

during simple shear of niti shape memory

alloy

151[21] Pieczyska E.A. 1015 B 9 Pomiary Automatyka Kontrola Termomechaniczne aspekty przemiany

fazowej w stopie TiNi z pamięcią kształtu

indukowanej naprężeniem

151[22] Pieczyska E.A. 803 A 27 Archives of Mechanics Torsional deformation and rotary driving

characteristics of SMA thin strip

152[1] Piekarski S. 680 B 6 Journal of Technical Physics Stress-assisted diffusion and the modified

Fick law

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Date K.,

Miyamoto K.

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Date K., Miyamoto K.

Pieczyska E.A., Gadaj S.P.,

Nowacki W.K., Luckner J.,

Tobushi H.

2009, 154,

47-52

2009, 16,

236-247

2009, 4

pages

(wersja

elektroniczna

)

2009, 4

pages

(wersja

elektroniczna

)

2009, 45, 93-

100

Pieczyska E.A. 2009, 55,

958-961

Tobushi H., Pieczyska E.A.,

Nowacki W.K., Sakuragi T.,

Sugimoto Y.

2009, 61,

241-257

Piekarski S. 2005, 46(1),

40244

2010-10-21(16:01) 100/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

152[2] Piekarski S. 680 B 6 Journal of Technical Physics On the thermodiffusion equation for

electrically charged matter

152[3] Piekarski S. 178 B 9 Archives of Acoustics Galilean-invariant formulation of fluid

mechanics

152[4] Piekarski S. Ma 24 IPPT PAN (Warszawa) Galilean-invariant formulation of the fluid

mechanics, Prace IPPT - IFTR Reports

152[5] Piekarski S. Mc 7 Wydawnictwo Akapit (Lublin) Stawonogi, inwazje i ich organizacje;

Rozdział: A new approach to the analysis

of bioassay data

153[1] Pietrzak K. Md 3 Instytut Odlewnictwa

(Kraków), Sobczak J. (Ed.)

Innowacje w odlewnictwie; Rodział:

Wybrane charakterystyki materiałowe

nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem

dla przemysłu motoryzacyjnego

Piekarski S. 2005, 46(2),

83-95

Piekarski S. 2007, 32(4),

933-940

Piekarski S. 2007, 7, 1-

101

Gliniewicz A., Piekarski S.,

Rabczenko D.

Wojciechowski A., Kowalewski

Z.L., Pietrzak K., Darłak P.,

Rudnik D., Lasota P., Klasik

A.

2009, 215-

222

2008, 2, 249-

257

153[2] Pietrzak K. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

153[3] Pietrzak K. 3883 A 13 International Journal of

Modern Physics B

An influence of selected mechanical

parameters of MMC on the thermal shock

resistance

Quantitative relationships between

microstructural and mechanical

parameters of steels with different carbon

content

153[4] Pietrzak K. 1782 B 2 Journal of Multiscale Modeling Evaluation of damage in steels subjected

to prior deformation - destructive and

nondestructive techniques

154[1] Piotrzkowska H. I 0 Proceedings of 56-th Open

Seminar on Acoustics,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

September

Backscattering coefficient of human skin

determined from high frequency b-scan

154[2] Piotrzkowska H. 178 B 9 Archives of Acoustics Use of quantitative ultrasound to measure

acoustic properties of human skin

155[1] Pisarski D. I 0 17th Polish-Ukrainian-

Lithuanian Conference

"Theoretical Foundations of

Civil Engineering", Warszawa

Active suspension control of 1D continuum

under a travelling laod

Rudnik D., Kowalewski Z.L.,

Pietrzak K., Wojciechowski A.

Pietrzak K., Klasik A.,

Kowalewski Z.L., Rudnik D.

Kowalewski Z.L., Mackiewicz

S., Szelążek J., Pietrzak K.,

Augustyniak B.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

Piotrzkowska H., Litniewski J.,

Lewandowski M., Szymańska

E., Nowicki A.

2008, 22,

5807-5812

2008, 22,

5819-5824

2009, 1, 479-

499

2009, 263-

268

2009, 34(4),

471-480

Pisarski D., Bajer Cz. 2009, 17,

273-278

155[2] Pisarski D. 398 B 6 Drogi i Mosty Aktywne tłumienie drgań struny i belki

pod obciążeniem ruchomym

156[1] Pomierny W. I 0 Czysta Energia. Wyd. ABRYS Słoneczne instalacje termosyfonowe z

przemianą fazową czynnika roboczego

156[2] Pomierny W. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Projekt „Szkoły Słoneczne - lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

Pisarski D., Bajer Cz. 2009, 4, 71-

87

Pomierny W. 2005, 1

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M.

2005, 1, 26-

28

2010-10-21(16:01) 101/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

156[3] Pomierny W. I 0 Czysta Energia. Wyd. ABRYS Projekt „Szkoły Słoneczne – lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

156[4] Pomierny W. 998 B 6 Polska Energetyka Słoneczna Projekt „Szkoły Słoneczne - lepsza

przyszłość” konkurs słoneczny dla dzieci i

młodzieży

156[5] Pomierny W. Mb 12 Polskie Towarzystwo

Podstawy energetyki słonecznej

Energetyki Słonecznej - ISES

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M.

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M.

Chwieduk D., Pomierny W.,

Zawidzki M., Pietruszko S.

2005, 12

2005, 2, 28-

29

2006, 1-74

157[1] Powałowski T. 8219 A 27 Thyroid Is the resistance of large conduit arteries

also decreased in thyrotoxic patients with

Graves’ disease?

157[2] Powałowski T. 178 B 9 Archives of Acoustics Ultrasonic examinations of the local pulse

wale velocity in the human common

carotid artery by means of different

methods

157[3] Powałowski T. 1000 B 6 Polski Merkuriusz Lekarski U chorych z nadczynnością tarczycy w

przebiegu choroby Graves’-Basedowa

wielkość przepływu krwi zależy od stopnia

nasilenia nadczynności tarczycy

Czarkowski M., Hilgertner L.,

Powałowski T., Radomski D.,

Mikulska M.

Powałowski T., Trawiński Z.,

Lamers A.

Czarkowski M., Hilgertner L.,

Powałowski T., Radomski D.

2005, 15(4),

377-381

2005, 30(4),

263-266

2005,

XVIII(108),

667-670

157[4] Powałowski T. 178 B 9 Archives of Acoustics Modeling and ultrasonic examination of

common carotid artery thickness changes

Trawiński Z., Powałowski T. 2006, 31, 29-

34

157[5] Powałowski T. 178 B 9 Archives of Acoustics Scattering of ultrasonic wave on a model

of the artery

157[6] Powałowski T. 594 B 6 Hydroacoustics Numerical solver of acoustic field in

simulation of artery wall thickness

examinations

157[7] Powałowski T. 834 B 9 Molecular and Quantum

Acoustics. Annual Journal

Wójcik J., Powałowski T.,

Tymkiewicz R., Lamers A.,

Trawiński Z.

Powałowski T., Wójcik J.,

Trawiński Z.

Numerical analyze and experimental Powałowski T., Trawiński Z.,

results of ultrasonic waves scattering on a Wójcik J.

model of the artery

Powałowski T., Wójcik J.,

thickness changes

Trawiński Z.

157[8] Powałowski T. 178 B 9 Archives of Acoustics Modelling of examinations of artery wall

157[9] Powałowski T. 594 B 6 Hydroacoustics Comparison of experimental results and

numerical calculations of ultrasonic waves

scattering on a model of the artery

157[10] Powałowski T. 126 A 13 Acta Physica Polonica A Ultrasonic non-invasive method for

relative changes measurements of IMT in

common carotid artery wall

157[11] Powałowski T. 4143 A 13 Journal De Physique IV Numerical simulation and experimental

results of ultrasonic waves scattering on a

model of the artery

Wójcik J., Trawiński Z.,

Powałowski T.

Trawiński Z., Powałowski T.,

Wójcik J., Gutkiewicz P.

Wójcik J., Powałowski T.,

Trawiński Z.

2006, 31,

471-479

2007, 10,

123-168

2007, 28,

279-283

2007, 32,

851-858

2008, 11,

449-458

2008, 114,

A241-A246

2008, 154,

249-252

2010-10-21(16:01) 102/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

158[1] Radziejewska J. 99 B 9 Advances in Manufacturing

Science and Technology

158[2] Radziejewska J. 7192 A 20 Proceedings of The Institution

of Mechanical Engineers Part

B-Journal of Engineering

Manufacture

Determination of 3D roughness

parameters in contact problems

Surface layer morphology due to laser

alloying process

158[3] Radziejewska J. 1183 B 9 Przegląd Mechaniczny Laserowo - mechaniczna modyfikacja

warstwy wierzchniej stali

158[4] Radziejewska J. 1212 B 6 Przegląd Spawalnictwa Badania wpływu parametrów obróbki

hybrydowej na mikrostrukturę warstwy

wierzchniej

158[5] Radziejewska J. 4987 A 27 Journal of Materials

Microstructure and residual stresses in

Processing Technology surface layer of simultaneously laser

alloyed and burnished steel

159[1] Ranachowski P. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Ultradźwiękowa diagnostyka ceramicznych

izolatorów liniowych po wieloletniej

eksploatacji

159[2] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustics examination of epoxy-glass

insulator material

159[3] Ranachowski P. 3664 A 20 Insight Ultrasonic non-destructive diagnostics of

ceramics line insulators

Radziejewska J. 2005, 29(3),

5-19

Radziejewska J. 2006, 220,

447-454

Radziejewska J., Nowicki B., 2006, 7/8, 17-

Kalita W.

23

Radziejewska J., Kalita W. 2009, 10, 20-

26

Radziejewska J., Skrzypek

S.J.

Jaroszewski M., Ranachowski

P., Rejmund F., Fleszyński J.

2009,

209(4), 2047-

2056

2005, 3, 211-

214

Ranachowski P., Ranachowski 2005, 30,

Z., Rejmund F.

121-130

Fleszyński J., Ranachowski P., 2005, 47,

Ranachowski Z., Rejmund F. 530-535

159[4] Ranachowski P. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

159[5] Ranachowski P. I 0 Mat. VI Konferencja Naukowa

Postępy w Elektrotechnologii,

Jamrozowa Polana

Badania tworzywa kordierytowego przy

naprężeniach ściskających w różnych

temperaturach oraz po szoku termicznym

Wstępne badania procesu zaciskania okuć

na prętach nośnych izolatorów

kompozytowych z wykorzystaniem emisji

akustycznej

159[6] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Investigation of influence of defectiveness

in aluminous porcelain structure on

fracture process under compressive

loading using Acoustic Emission Method

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

Ranachowski P., Ranachowski

Z., Rejmund F., Stankiewicz

J.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

2005, 89,

101-115

2006, 292-

300

2006, 31(4),

83-90

159[7] Ranachowski P. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Ocena degradacji tworzyw ceramicznych

izolatorów liniowych WN po wieloletniej

eksploatacji na podstawie badań

ultradźwiękowych i strukturalnych

Ranachowski P., Rejmund F.,

Jaroszewski M.

2006, 4, 216-

219

159[8] Ranachowski P. 1068 B 6 Prace Komisji Nauk

Ceramicznych - Polski

Biuletyn Ceramiczny.

Ceramika

Study of degradation processes in

corundum material using acoustic and

microscopic methods

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

2007, 101,

265-274

2010-10-21(16:01) 103/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

159[9] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission in compressed Mg - Li Pawełek A., Piątkowski A.,

and Al. alloys processed by ECAP, HPT and Kuśnierz J., Bogucka J.,

ARB methods

Jasieński Z., Ranachowski Z.,

Ranachowski P., Mizera J.,

Kudela S., Kudela S.Jr.

159[10] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission and the Portevin-Le

Chatelier effect in tensile tested Al

processed by ARB technique

Pawełek A., Kuśnierz J.,

Bogucka J., Jasieński Z.,

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F., Dębowski T.

2007, 32(4),

88-94

2007, 32(4),

955-962

159[11] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic - mechanical and microscopic

investigation of corundum material

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

2007, 32(4),

963-970

159[12] Ranachowski P. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Metody mikroskopowe w badaniach

właściwości struktury ceramicznych

tworzyw elektrotechnicznych

159[13] Ranachowski P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Mechanical- acoustic and structural

investigations of degradation processes of

aluminous insulator porcelain C 130 type

Ranachowski P., Rejmund F. 2007, 5(3),

202-205

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

2007, 52(4),

551-564

159[14] Ranachowski P. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Badania procesów starzeniowych w

krystobalitowej porcelanie izolatorów

długopniowych

159[15] Ranachowski P. 447 B 6 Energetyka, Problemy

Energetyki i Gospodarki

Paliwowo-Energetycznej

Ocena odporności izolatorów z porcelany

krystobalitowej rodzaju 112 na procesy

degradacji starzeniowej

159[16] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Research of degradation processes of

insulator porcelain C 130 type

159[17] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics The study of influence of high pressure

torsion process on acoustic emission

activity of compressed Mg - Li alloys

159[18] Ranachowski P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Structure degradation, texture and

acoustic emission in compressed

corundum ceramics

159[19] Ranachowski P. 1015 B 9 Pomiary Automatyka Kontrola Mechanical-acoustic method used to

estimate porcelain materials degradation

159[20] Ranachowski P. 1160 B 9 Przegląd Elektrotechniczny Mechanical-acoustic study of degradation

processes of ceramic structure illustrated

by corundum material

Ranachowski P., Rejmund F.,

Bertrand J.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Bertrand J.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F., Pawełek A.,

Piątkowski A., Jasieński Z.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Pawełek A., Piątkowski A.

2007, 83(6),

88-94

2007, XII,

102-105

2008,

32(4S), 117-

122

2008,

32(4S), 123-

128

2008, 53(3),

703-709

2008,

54(10), 716-

719

2008,

84(10), 252-

255

2010-10-21(16:01) 104/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

159[21] Ranachowski P. Mc 7 Brittle Matrix Composites 9, Mechanical - acoustic and structural study

Brandt A.M., Olek J., Marshall of degradation processes in corundum

I.H., Woodhead Pub. Ltd. ceramics and aluminous porcelain

Cambridge and IFTR PAS,

Warsaw

159[22] Ranachowski P. 178 B 9 Archives of Acoustics Comparison of acoustic emission and

structure degradation in compressed

porcelain and corundum materials

159[23] Ranachowski P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

159[24] Ranachowski P. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Study of structural degradation of ceramic

material of insulators in long term

operation

Materials degradation research on the

basis of mechanoacoustic and microscopic

methods

Ranachowski P., Ranachowski

Z., Rejmund F.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Jaroszewski M., Wieczorek K.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A., Kudela S.Jr.

2009, 201-

214

2009, 34(4),

705-722

2009, 54(1),

205-216

2009, 54(4),

824-832

159[25] Ranachowski P. I 0 Mat. 56 Otwartego

Seminarium z Akustyki,

Goniądz nad Biebrzą, 15-18

września

Mechanoacoustic study of ceramic

electrotechnical material

160[1] Ranachowski Z. 206 B 6 Archiwum Motoryzacji Diagnstics of the fuel injectors of medium

speed diesel engine with application of

acoustic signal

160[2] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustics examination of epoxy-glass

insulator material

160[3] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Investigation of acoustic properties of

compressed wheat bran flakes

160[4] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Fault diagnostics of the fuel injection

system of a medium power maritime

diesel engine with application of acoustic

signal

160[5] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Wavelet analysis of acoustic emission

signals from composites based on

Mg8Li5Al and Mg12Li3Al alloys subjected

to compression tests

160[6] Ranachowski Z. 3664 A 20 Insight Ultrasonic non-destructive diagnostics of

ceramics line insulators

160[7] Ranachowski Z. 636 B 6 Inżynieria Rolnicza Właściwości mechaniczne i akustyczne

suchych produktów zbożowych

160[8] Ranachowski Z. I 0 Mat. Konf. Nieniszczące Analiza impulsu w badaniach

badania materiałów,

nieniszczących

Zakopane 2006

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Bejger A., Guzik J., Marczak

M., Olszowski S.,

Ranachowski Z.

Ranachowski P., Ranachowski

Z., Rejmund F.

Ranachowski Z., Gondek E.,

Lewicki P., Marzec A.

2009, 99-104

2005, 3(3),

199-207

2005, 30,

121-130

2005, 30,

255-266

Ranachowski Z., Bejger A. 2005, 30,

291-298

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Fleszyński J., Ranachowski P.,

Ranachowski Z., Rejmund F.

2005, 30, 29-

32

2005, 47,

530-535

Marzec A., Lewicki P., 2005, 69,

Ranachowski Z.

207-214

Ranachowski Z. 2006, 114-

125

2010-10-21(16:01) 105/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

160[9] Ranachowski Z. I 0 Mat. VI Konferencja Naukowa

Postępy w Elektrotechnologii,

Jamrozowa Polana

Wstępne badania procesu zaciskania okuć

na prętach nośnych izolatorów

kompozytowych z wykorzystaniem emisji

akustycznej

160[10] Ranachowski Z. 636 B 6 Inżynieria Rolnicza Opis emisji akustycznej pieczywa

chrupkiego

160[11] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission during austenite

decomposition into lower bainite with

midrib

160[12] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Anisotropy of acoustic emission and-

Portevin-Le Chatelier phenomena in

polycrystalline aluminium alloys subjected

to tensile tests

160[13] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Spectral analysis of acoustic emission

signals generated by twinning and shear

band formation in silver single crystals

subjected to channel-die compression

tests

160[14] Ranachowski Z. 5488 A 27 Journal of Texture Studies Influence of water activity on the acoustic

properties of breakfast cereals

160[15] Ranachowski Z. 451 B 6 Engineering Transactions

(Rozprawy Inżynierskie)

Investigation of acoustic emission signal

generated in the friction pair lubricated

with oils containing various lubricity

additives

Ranachowski P., Ranachowski

Z., Rejmund F., Stankiewicz

J.

2006, 292-

300

Marzec A., Lewicki P., 2006, 3(78),

Ranachowski Z.

305-312

Woźniak T.Z., Ranachowski Z. 2006, 31(3),

319-334

Pawełek A., Kuśnierz J.,

Ranachowski Z., Jasieński Z.

Ranachowski Z., Piątkowski

A., Pawełek A., Jasieński Z.

Gondek E., Lewicki P.,

Ranachowski Z.

Guzik J., Wojtyniak M.,

Olszowski S., Marczak M.,

Ranachowski Z.

160[16] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission in compressed Mg - Li Pawełek A., Piątkowski A.,

and Al. alloys processed by ECAP, HPT and Kuśnierz J., Bogucka J.,

ARB methods

Jasieński Z., Ranachowski Z.,

Ranachowski P., Mizera J.,

Kudela S., Kudela S.Jr.

160[17] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Acoustic emission and the Portevin-Le

Chatelier effect in tensile tested Al

processed by ARB technique

Pawełek A., Kuśnierz J.,

Bogucka J., Jasieński Z.,

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F., Dębowski T.

2006, 31(4),

75-81

2006, 31(4),

91-97

2006, 37,

497-515

2006, 54,

159-166

2007, 32(4),

88-94

2007, 32(4),

955-962

160[18] Ranachowski Z. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Acoustic emission and strain mechanisms

during compression at elevated

temperature of b phase containing Mg-Li-

Al composites reinforced with ceramic

fibres

Pawełek A., Ranachowski Z.,

Piątkowski A., Kudela S.,

Jasieński Z., Kudela S.Jr.

160[19] Ranachowski Z. 4734 A 32 Journal of Food Engineering Influence of water activity on acoustic

emission of flat extruded bread

Marzec A., Lewicki P.,

Ranachowski Z.

160[20] Ranachowski Z. 8 B 6 Acta Agrophysica Comparison of puncture test, acoustic Zdunek A., Frankevych L.,

emission, and spatial - temporal speckle Konstankiewicz K.,

correlation technique as methods for apple Ranachowski Z.

quality evaluation

2007, 52(1),

41-48

2007, 79(2),

410-422

2008, 11(1),

303-315

2010-10-21(16:01) 106/150


Lista autorów z IPPT i ich publikacji

160[21] Ranachowski Z. Md 3 Wydawnictwo SGGW

(Warszawa)

160[22] Ranachowski Z. 605 B 9 International Agrophysics. A

Quarterly Journal on Physics

in Environmental and

Agricultural Sciences

Jakość i bezpieczeństwo żywności :

nowoczesne metody analityczne w

zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa

żywności; Rodział: Emisja akustyczna w

badaniach żywności

Turgor and temperature effect on fracture

properties of potato tuber

160[23] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Research of degradation processes of

insulator porcelain C 130 type

160[24] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics The study of influence of high pressure

torsion process on acoustic emission

activity of compressed Mg - Li alloys

160[25] Ranachowski Z. 1015 B 9 Pomiary Automatyka Kontrola Mechanical-acoustic method used to

estimate porcelain materials degradation

160[26] Ranachowski Z. 841 B 6 Motrol. Motoryzacja i

Energetyka Rolnictwa

160[27] Ranachowski Z. 7079 A 13 Polish Journal of

Environmental Studies

Laboratoryjna metoda oceny stanu

stożkowego węzła tribologicznego

rozpylaczy spalinowych silników

okrętowych

Application of light weight acoustic

emission analyser for diagnostic of the

fuel injection system of medium power

marine diesel engines

160[28] Ranachowski Z. Mc 7 Brittle Matrix Composites 9, Mechanical - acoustic and structural study

Brandt A.M., Olek J., Marshall of degradation processes in corundum

I.H., Woodhead Pub. Ltd. ceramics and aluminous porcelain

Cambridge and IFTR PAS,

Warsaw

160[29] Ranachowski Z. 178 B 9 Archives of Acoustics Comparison of acoustic emission and

structure degradation in compressed

porcelain and corundum materials

160[30] Ranachowski Z. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

160[31] Ranachowski Z. 805 A 20 Archives of Metallurgy and

Materials

Twinning and shear band formation in

channel - die compressed silver single

crystals identified by acoustic emission

method

Acoustic emission and the Portevin - Le

Chatelier effect in tensile tested Al. alloys

before and after processing by

accumulative roll-bonding (ARB)

technique

Ranachowski Z. 2008, 157-

182

Zdunek A., Gancarz M.,

Cybulska J., Ranachowski Z.,

Zgórska K.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F., Pawełek A.,

Piątkowski A., Jasieński Z.

Ranachowski Z., Ranachowski

P., Rejmund F.

Raunmiagi Z., Ranachowski

Z.

2008, 22(1),

89-97

2008,

32(4S), 117-

122

2008,

32(4S), 123-

128

2008,

54(10), 716-

719

2009, 11, 82-

91

Ranachowski Z., Bejger A. 2009, 18(2A

supplement),

5 stron

Ranachowski P., Ranachowski

Z., Rejmund F.

Ranachowski P., Rejmund F.,

Ranachowski Z., Pawełek A.,

Piątkowski A.

Jasieński Z., Pawełek A.,

Piątkowski A., Ranachowski

Z.

Pawełek A., Kuśnierz J.,

Jasieński Z., Ranach