IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

uniknięcia niebezpiecznej sytuacji, może to doprowadzić

do szkód materialnych. Instrukcje w niniejszej wskazówce

ostrzegawczej stosuje się, by uniknąć szkód materialnych.

Wskazówka

Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające

korzystanie z urządzenia.

Ostrzeżenie przed odniesieniem obrażeń

na skutek niewłaściwego obchodzenia się

z bateriami!

Przy wymianie baterii należy postępować z największą

ostrożnością. Należy przestrzegać następujących wskazówek

bezpieczeństwa:

• Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla

dzieci. Dziecko może połknąć baterię. W wypadku

połknięcia baterii należy jak najszybciej skorzystać

z pomocy medycznej.

• Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wystawiaj baterii na

działanie wysokich temperatur.

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie można ponownie

ładować.

• Nie podgrzewać i nie zwierać baterii

• Kwas wydostający się z baterii może powodować podrażnienia

skóry. W przypadku kontaktu ze skórą, spłukać

obficie wodą. W przypadku przedostania się cieczy

do oczu, spłukać obficie wodą, nie trzeć i jak najszybciej

skorzystać z pomocy lekarza.

Uwaga!

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania jest wyposażony

w diodę podczerwieni o klasie lasera 1. W celu uniknięcia

obrażeń oczu, nie używaj w połączeniu z urządzeniami

optycznymi.

Uszkodzenia urządzenia

• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, nie należy próbować

naprawiać go samodzielnie. W razie uszkodzenia

skontaktuj się z producentem lub jego infolinią serwisową

(patrz karta gwarancyjna).

• W razie dostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub

jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób, konieczne

jest sprawdzenie urządzenia przez producenta

lub jego serwis. Skontaktuj się z producentem lub jego infolinią

serwisową (patrz wskazówki dotyczące gwarancji).

• Wyjmij baterie z komory baterii, jeżeli są zużyte.

• Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy

czas, to wyjmij baterie, aby zapobiec rozładowaniu.

• Przy wymianie należy wymieniać wszystkie baterie za

jednym razem i nie należy używać jednocześnie różnego

typu baterii.

- 31 -

More magazines by this user
Similar magazines