IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

Konfigurowanie języków menu

Możesz wybrać jeden z 5 dostępnych języków menu:

angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i włoski.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad 3

sekundy. Nie przerywaj edycji menu, ponieważ po około

15 sekundach bezczynności menu zostanie zamknięte.

2. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się „LANGUAGE

SETUP”. Naciśnij przycisk OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się „ENGLISH”.

Przyciskami t wybierz inny język, a następnie

zatwierdź wybór przyciskiem OK l.

4. Przyciskiem EXIT y zamknij menu.

Menu urządzenia będą się wyświetlały w wybranym języku.

W dalszej części instrukcji przyjęto, że użytkownik ustawił

angielski, jako język menu.

Konfigurowanie kodu

(programowanie pilota zdalnego sterowania)

Programowanie pilota jest możliwe na trzy sposoby:

Programowanie przez wyszukiwanie kodu marki, przez

automatyczne wyszukiwanie kodu lub przez bezpośrednie

(ręczne) wprowadzenie kodu.

Na początek najlepiej skorzystaj z kodu marki, gdyż jest to

najszybsza metoda programowania, jeżeli producent Twojego

urządzenia znajduje się na liście kodów. W drugiej

kolejności zalecane jest bezpośrednie wprowadzenie kodu,

a dopiero na końcu automatyczne wyszukiwanie kodu.

Programowanie przez wyszukiwanie kodu

marki

W przypadku tej metody wybierasz na wyświetlaczu LCD q

markę i kod.

Aby zaprogramować pilota zdalnego sterowania wykonaj

poniższe operacje:

1. Naciśnij przycisk tego urządzenia e, do którego chcesz

zaprogramować pilota.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się napis

„LANGUAGE SETUP”. Za pomocą przycisku lub

t wybierz „LANGUAGE SETUP” i zatwierdź wybór

przyciskiem OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się teraz napis „EN-

TER CODE”. Za pomocą przycisków t wybierz

pozycję „BRAND CODE” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l.

4. Pojawia się pierwsza nazwa marki z posegregowanej

alfabetycznie listy predefiniowanych urządzeń.

5. Za pomocą przycisków 34 t możesz wybrać poszczególne

marki.

- 39 -

More magazines by this user
Similar magazines