IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

6. Dla ułatwienia dostępu za pomocą przycisków cyfrowych

o możesz przejść bezpośrednio do wybranej

litery początkowej:

2 => A 3 => D 4 => G 5 => J

6 => M 7 => P 8 => T 9 => W

Przykład wyszukiwania kodu producenta TV: Przycisk 5

przesuwa wskazanie do litery „J”. Pierwszą marką jest

„JEC”*. Jeżeli posiadasz na przykład urządzenie marki

„Kenwood”*, to przyciskiem 4 t poruszaj się w do

przodu, aż pojawi się ta nazwa marki. (* Wszystkie

wymienione tutaj nazwy marek są znakami handlowymi

odpowiednich firm.)

7. Większość producentów stosuje kilka różnych kodów

dla pilotów zdalnego sterowania. Musisz teraz stwierdzić,

który z dostępnych kodów najlepiej pasuje do

Twojego urządzenia. Z prawej strony pod nazwą marki

na wyświetlaczu LCD q wyświetla się aktualny kod.

8. Skieruj pilota na wybrane urządzenie i naciśnij przyciski,

odpowiadające funkcjom tego urządzenia, by przetestować

kod (z wyjątkiem 34t, OK l, EXIT y, przycisków

urządzenia e lub przycisków numerycznych o).

9. Jeżeli większość przycisków działa, naciśnij OK l, aby

zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla

się „OK”. Na końcu menu automatycznie się zamyka.

10. Jeżeli nie działają żadne przyciski lub działa tylko kilka

z nich, to za pomocą przycisku 5 lub 6 przycisku t

wybierz następny kod i przeprowadź test, opisany

w punkcie 8.

11. Przyciskiem EXIT y możesz cofnąć się w menu o jeden

poziom.

Powtarzaj te operacje dla wszystkich urządzeń, które

chcesz sterować za pomocą pilota.

Programowanie przez ręczne wpisywanie kodu

W tym trybie możesz zaprogramować pilota zdalnego sterowania

przez bezpośrednie wprowadzenie numeru kodu.

Potrzebny numer kodu możesz sprawdzić w dołączonym

spisie producentów z listą kodów urządzeń. Jeżeli nowy

kod jest niedopuszczalny, to urządzenie odtworzy ostatnio

zaprogramowany, dopuszczalny kod.

1. Naciśnij przycisk tego urządzenia e, do którego chcesz

zaprogramować pilota.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się napis

„LANGUAGE SETUP”. Za pomocą przycisku lub

t wybierz „LANGUAGE SETUP” i zatwierdź wybór

przyciskiem OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się teraz napis. W

celu wyświetlenia tej funkcji naciśnij przycisk OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q wyświetla się dotychczasowy

kod wybranego urządzenia. Miga teraz pierwsze miejsce

kodu, które czeka na wprowadzenie cyfry. Za pomo-

- 40 -

More magazines by this user
Similar magazines