IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

się komunikat „VOLUME ERROR” (= BŁĄD). Wtedy również

menu zostanie zamknięte. Od tej chwili regulacja

głośności będzie działała na dotychczas zdefiniowane

urządzenie.

Możesz też wyłączyć funkcję wspólnej regulacji głośności

w konkretnych urządzeniach.

1. W tym celu w menu „VOL/MUTE SETUP” przyciskiem

lub t wybierz funkcję „MODE VOL SET” i

zatwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q wyświetla się napis „MODE VOL MODE”.

2. Teraz naciśnij przycisk e w urządzeniu, które będzie

wyłączone ze sterowania za pośrednictwem funkcji

wspólnej regulacji głośności. Na wyświetlaczu LCD q

wyświetla się komunikat „SUCCESS” (POWODZENIE)

i funkcja wspólnej regulacji głośności wyłączy się, gdy

pilot zdalnego sterowania będzie pracował w trybie

pracy jednego z wybranych urządzeń.

W menu „VOL/MUTE SETUP” możesz też skasować ustawienia.

1. W tym celu w menu „VOL/MUTE SETUP” przyciskiem

lub t wybierz funkcję „VOL/STUM RESET” i

zatwierdź wybór przyciskiem OK l.

2. Komunikat na wyświetlaczu LCD q CONFIRM RESET

informuje o konieczności zatwierdzenia skasowania

ustawień przyciskiem OK l. Naciśnij przycisk OK l,

by usunąć ustawienia. Komunikat „ERFOLG” poinformuje

wówczas o usunięciu przyporządkowania urządzenia do

globalnej regulacji głośności. Albo też naciśnij przycisk

EXIT y, by anulować usuwanie.

Wybór magnetowidu/odtwarzacza DVD do

obsługi bezpośredniej

Możesz wybrać magnetowid lub odtwarzacz DVD do obsługi

przyciskami napędu f, bez konieczności uprzedniego

naciskania przycisku odpowiedniego urządzenia e.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „LAN-

GUAGE SETUP”.

2. Za pomocą przycisku lub t wybierz „SYSTEM

SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „TIME SETUP”.

Naciśnij przycisk t, ab przejść do menu „PLAYBACK

SETUP”. Potwierdź przyciskiem OK l.

4. Przyciskiem lub t wybierz teraz urządzenie, które

ma zareagować na pilota zdalnego sterowania po użyciu

przycisków napędu f. Potwierdź przyciskiem OK l.

5. Po wybraniu opcji „OFF” zamiast konkretnego urządzenia

i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK l, pilot zdalnego

urządzenia wyłącza się. Po wybraniu opcji „RESET” i

zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK l, włączają się

zdefiniowane ustawienia fabryczne (DVD) tej funkcji.

- 45 -

More magazines by this user
Similar magazines