IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

8. Gdy na wyświetlaczu LCD q pojawi się „SUCCESS”

(operacja zakończona pomyślnie), to możesz programować

następne przyciski, rozpoczynając od kroku 5.

Jeżeli pojawi się „LEARN ERROR” (proces nie powiódł

się), to powtórz operację również od kroku 5.

9. W celu przerwania/zakończenia funkcji programowania,

naciśnij przycisk S, a następnie gdy wyświetli się komunikat

„LEARN KEY” naciskaj przycisk EXIT dotąd y, aż na

wyświetlaczu LCD q wyświetli się widok standardowy.

Przy wyświetlanym napisie „LEARNING” zaczekaj 30 sekund

bez naciskania żadnego przycisku, aż do zamknięcia

menu.

Usunac wszystkie zaprogramowane przyciski wszystkich

urzadzen

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „LAN-

GUAGE SETUP”.

2. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „LEARN SETUP” i naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu

LCD q wyświetla się napis „LEARN SET”.

3. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „LEARN CLEAR” (usuń nauczone) i zatwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q

wyświetla się napis „CONFIRM CLEAR” (zatwierdź usunięcie).

4. Zatwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q wyświetla się napis „SUCCESS”. Wszystkie

zaprogramowane przycisku zostały usunięte. Na końcu

menu automatycznie się zamyka.

Wskazówka:

Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetli się napis „CONFIRM

CLEAR”, możesz przerwać usuwanie przyciskiem EXIT y.

Konfiguracja programowania

Za pomocą funkcji MAKRO można wykonywać razem do

16 pojedynczych poleceń przez naciśnięcie jednego przycisku.

Oznacza to, że jeden przycisk MAKRO może wykonać

kilka zapamiętanych wcześniej poleceń sterujących.

Masz do dyspozycji 6 pamięci makr.

Rejestrowanie makra

W celu zaprogramowania makro postępuj w następujący

sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S r przez nieco ponad

3 sekundy. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „LAN-

GUAGE SETUP”.

2. Za pomocą przycisku lub przycisku t wybierz

menu „MACRO SETUP” i zatwierdź wybór przyciskiem

OK l. Na wyświetlaczu wyświetla się napis „MACRO

SETUP 1”.

- 50 -

More magazines by this user
Similar magazines