IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

wyciszenia dźwięku, naciśnij przycisk h. Ponowne

naciśnięcie tego przycisku włącza dźwięk z powrotem.

Gdy nie ustawisz innego urządzenia jako docelowego w

ogólnej regulacji głośności, naciśnięcie przycisków VOL

+/— j na pilocie zdalnego sterowania domyślnie wywoła

reakcję regulacji głośności w odbiorniku telewizyjnym

niezależnie od tego, który przycisk urządzenia e został

uprzednio naciśnięty. Nie dotyczy to jednakże urządzeń

„AMP”, „DVD” i „DSAT”, gdy można wyjść z założenia, że

urządzenia te mają własną regulację głosu.

Informacje dotyczące obsługi

> > Aby móc obsługiwać jedno z zaprogramowanych urządzeń

za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

musisz najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk

urządzenia e. Następnie skieruj pilota na urządzenie i

naciśnij wymagany przycisk.

> > Korzystaj z przycisków cyfrowych o dokładnie w taki

sam sposób, jak przy korzystaniu z oryginalnego pilota.

Przed wprowadzeniem dwucyfrowej pozycji naciśnij

ewentualnie przycisk a.

> > Naciśnij przycisk S r, a następnie przycisk FAV/EPG 1(,

by uruchomić funkcję elektronicznego przewodnika programowego

urządzenia wyłączonego tą funkcją.

> > Gdy naciśniesz przycisk S r, w prawym dolnym rogu

wyświetlacza LCD q przez 10 sekund będzie wyświetlała

się data.

> > Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku urządzenia

e, w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD q wyświetla

się kod uaktywniony do tego urządzenia.

> > Przyciskiem MENU k możesz wyświetlić ekran ustawień

danego urządzenia docelowego.

> > Naciśnij przycisk podświetlany d, by włączyć wzgl.

wyłączyć podświetlenie wyświetlacza i przycisków.

Wyłącz wszystkie (ALL OFF)

Wskazówki:

Przyciskiem ALL OFF (wyłącz wszystkie) w możesz

automatycznie wyłączyć wszystkie włączone urządzenia.

Za pomocą tej funkcji możesz ponownie włączyć wyłączone

wcześniej urządzenia (w zależności od urządzenia). W

tym celu naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk

ALL OFF w. Wyłączenie wszystkich urządzeń może trwać

do 10 sekund. Powyższe działa tylko pod następującymi

warunkami:

1. Uniwersalny pilot zdalnego sterowania ma zapewnioną

widzialność wszystkich urządzeń.

2. Funkcje automatycznego wyszukiwania kodu, wyszukiwania

kodu marki i funkcje MAKRO nie są aktywne.

3. Wszystkie urządzenia docelowe muszą obsługiwać

wyłączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

- 54 -

More magazines by this user
Similar magazines