IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

kompernass.com

IAN 75092 IAN 75092 - Kompernass

Niektóre przyciski uniwersalnego pilota zdalnego

sterowania nie działają prawidłowo.

> > Uniwersalny pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać

wszystkich funkcji oryginalnego pilota.

> > Być może nie zaprogramowałeś optymalnego kodu.

Wyszukaj kodu, który będzie obsługiwał więcej funkcji

docelowego urządzenia.

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania nie reaguje

na naciskanie przycisków.

> > Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być prawidłowo

włożone.

> > Skieruj pilota na urządzenie.

Wyświetlacz LCD q niczego nie pokazuje.

> > Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być prawidłowo

włożone.

> > Ustawiony jest zbyt niski kontrast. Zwiększ ustawienie

kontrastu.

Utylizacja

W żadnym przypadku nie należy wyrzucać

urządzenia do normalnych śmieci domowych.

Produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/96/EC.

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

• Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania należy utylizować

tylko przez właściwe przedsiębiorstwo utylizacji

odpadów lub przez komunalny zakład oczyszczania.

• Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W

razie pytań i wątpliwości należy skontaktować się z miejscowym

przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Baterie i akumulatorki

• Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze

śmieciami domowymi.

• Baterie mogą zawierać substancje trujące, szkodliwe dla

środowiska naturalnego. Bateria/akumulatory utylizuj

zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do oddawania

wszystkich baterii i akumulatorów w punktach

zbiorczych gminy, dzielnicy lub w sklepie. Obowiązek ten

został wprowadzony, aby baterie/akumulatory były usuwane

w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

• Baterie / akumulatory oddawaj zawsze w stanie całkowitego

rozładowania.

Opakowania

• Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania

należy przekazać do odpowiednich punktów

zbiórki odpadów.

- 56 -

More magazines by this user
Similar magazines