BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

files.moto24.biz

BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

Dožhavování po startu má přímý vliv na snížení kouřivosti motorů a pomáhá zajistit plnění přísných emisních limitů

EURO 2 a EURO 3. Konstrukce nové řady tyčinkových žhavicích svíček se zdokonalenou samoregulační

schopností zabraňuje tepelnému a proudovému přetížení žhavicích svíček po startu motoru, kdy napětí v síti

vozidla dosahuje téměř 16 V a zajišťuje dosažení dlouhé životnosti žhavicích svíček.

Použití nejoptimálnějšího materiálu žhavicí, ale zejména regulační spirály a optimální tvar činné části žhavicí

tyčinky umožňuje rychlé dosažení provozní teploty při nízké spotřebě proudu po celou dobu žhavení a eliminuje

“proudovou špičku” na počátku žhavení.

The post-start after-heating has a direct impact upon engine opacity reduction and it is helpful to ensure the strict

emission limits of EURO 2 and EURO 3 are met.

The design of the new series of rod-type heating plugs with improved self-control capability precludes from both

the thermal and current overload of heating plugs after engine start when the voltages in a car network reach

almost 16 V, and it provides a long life expectancy of the heating plugs.

Application of the most optimum material for the heating, but especially the control spiral, and the optimum

shape of the heating rod’s active part allow for quick attainment of the operational temperature at a low power

consumption for the entire heating period, eliminating the ”current peak” at the start of heating.

, ,

„EURO 2“ „EURO 3“,

., 16 ,

.

Ӏ ,

, ,


« » .

Dożarzanie po uruchomieniu silnika ma bezpośredni wpływ na obniżenie stopnia dymienia silnika oraz pomaga

zapewnić spełnienie ostrych limitów emisji EURO 2 i EURO 3.

Konstrukcja nowej serii pałeczkowatych świec żarowych z udoskonaloną zdolnością samoregulacji uniemożliwia

cieplne i prądowe przeciążenie świec żarowych po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w sieci pojazdu osiąga

wartość niemal 16 V i zapewnia osiągnięcie długiej żywotności świec żarowych.

Zastosowanie najbardziej optymalnego materiału spirali żarowej, ale przede wszystkim regulacyjnej oraz optymalny

kształt czynnej części pałeczki żarowej umożliwia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej przy niskim

zużyciu prądu przez cały czas żarzenia i eliminuje „szczyt prądowy“ na początku żarzenia.

Obr. Schéma řízení času žhavení

Fig. Heating time control diagram

. .

Rys. Schemat sterowania czasem żarzenia

14

More magazines by this user
Similar magazines