11.05.2014 Views

NORSK KLIMAUNDERTØY - Outdoorfeeling.com

NORSK KLIMAUNDERTØY - Outdoorfeeling.com

NORSK KLIMAUNDERTØY - Outdoorfeeling.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

NORSK KLIMAUNDERTØY

NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR

10/11

ANYWHERE UNDERWEAR


ACLIMA SIDEN 1922

Aclima AS har vært en sterk aktør i norsk tekstilbransje

siden 1922. Kjært barn har mange navn, og mange vil

nikke gjenkjennende til produsentene Akla, Tuna og Dovre

tekstil. Samlingen av disse aktørene har ført til den mest

kompetente norske tekstilprodusenten i dag. Den erfaringen

og kunnskapen som vi har opp-arbeidet gjennom

generasjoner er til uvurderlig nytte i vårt videre arbeid

med å holde folk varme og tørre. Vi kjenner de behov vårt

spesielle klima gir og strekker oss til det ytterste for å

dekke disse.

Aclima satser nå først og fremst på sportsundertøy. Funksjon

har alltid hatt første prioritet hos oss. Den siste tiden

har vi begynt å kombinere dette med innspill fra gode designere

for å lage de mest moderne produktene på markedet.

Aclima AS er en av få tekstilbedrifter som fortsatt har

produksjon i Norge, og vi holder til på Krøderen like ved

foten av Norefjell.

Noen mindre ull leverandører bruker en prosess som kalles

mulesing å beskytte ull (“redusere flystrike”) på sauer ved

skjemmende dem. Alle ull som brukes av Aclima er hentet

fra leverandører som ikke bruke denne “prosedyren” på

sine sauer.

Senvinter 2009 ble Aclima AS NS-EN ISO 9001:2008 sertifisert.

Sertifiseringen gjelder utvikling, design, produksjon

og distrubusjon av funksjonell utendørs bekledning.

ACLIMA SINCE 1922

Aclima AS has played a leading role in the Norwegian textile

industry since 1922. The experience and know-ledge

we have gained through generations is an invaluable advantage

in our continuous effort to keep people warm and

dry. We know the needs that emanate from our climate

and do our outmost to fulfill these needs. Underwear from

Aclima has always been recognized with high quality in

Norway. The combinations of the know-how inherent in

Aclima AS make our products supreme today.

We are now focusing on sports-underwear. With our new

collection we want to show the world what to expect of

modern underwear; That it’s possible to produce elegant

sports-underwear that is warm and soft and at the same

time “breathes” and does not let odour remain in the fabrics.

The employees at Aclima are determined to keep, and to

develop our knowledge in close retation to with our production

facilities. We are one of the very few in the clothing

industry still producing in Norway. Located one and a

half hour by car from Oslo; next to the famous Norefjell

ski resort.

Some lesser wool suppliers use a process called mulesing

to protect the wool (“reducing flystrike”) on the sheep by

disfiguring them. All the wool used by Aclima is sourced

from suppliers who do not use this “procedure”on their

sheeps.

Late winter 2009 was Aclima AS ISO 9001:2008 certified.

The certification applies to the development, design, production

and distrubusjon of functional outdoor clothing.

Produktutvikling

Produktutvikling har alltid vært en prioritert oppgave for oss. For å utvikle brukervennlig undertøy av høyeste kvalitet,

som er tilpasset brukerens behov, har blant annet det norske Forsvaret og deltakelse på ulike ekspedisjoner vært

viktig for oss.

Forsvaret har for lengst begynt å tenke funksjon og komfort også når det gjelder deres nye undertøy. Når soldatene

nå blir fornyet fra topp til tå er det kvalitet som er bestemmende. Aclima AS har over lengre tid jobbet med å utvikle

nye løsninger på bekledning både til det norske og svenske Forsvaret. Aclima har blitt valgt fordi vi er nytenkende,

samt at testresultater viser at våre løsninger er best. Dette viser tester ute i feltet for soldatene i utenrikstjeneste og

ulike labratorietester ved forskningsinstitutter utført ved Thelma AS.

Vårt undertøy har også vært en del utstyret til spennende og utfordrende ekspedisjoner, deriblant “The Seven Summits”.

The Seven Summits er de høyeste fjellene i hvert av de syv kontinentene. Å bestige alle disse er regnet som

en fjellklatrers ultimate utfordring.

Med gode tilbakemeldinger fra både profesjonelle brukere som Forsvaret, ekspedisjoner og fra “vanlige” turgåere

gir dette oss et fortrinn for å lage de beste produktene.

Vi tar friluftsfolk på alvor!

Product development

Product development has always been a prioritised task for us.To develop user-friendly underwear of the highest

quality, which is adapted to the user’s needs, the Norwegian armed forces, among others, has participated in unique

expeditions that have been important to us.

The armed forces have also begun to think about functionality and comfort when it concerns their new underwear.

When equipping the soldier from top to bottom, quality is the deciding factor. Aclima AS has worked for a long time

in developing new solutions to outfit both the Norwegian and Swedish armed forces. Aclima has been chosen because

we are innovative, and that the test

results show our solutions to be the best. These field tests for soldiers serving abroad and various laboratory tests at

research institutes are conducted at Thelma AS.

Our underwear has also been a part of the equipment on exciting and challenging expeditions, including

“The Seven Summits”. The Seven Summits are the highest mountains in each of the seven continents.

To climb all is regarded as the ultimate challenge for mountaineers.

With good feedback from professional users, such as the armed forces, and regular

outdoor users, we have an advantage in manufacturing the best products.

We take outdoor people seriously!


HVORDAN VELGE RIKTIG UNDERTØY?

BRUK LAG PÅ LAG PRINSIPPET!

Man må først tenke på om man skal velge produkter av naturfiber

eller tekniske fiber. Innen funksjonelt undertøy er ull mest brukt

som naturfiber, mens det brukes mange forskjellige syntetiske

fiber i det som kalles superundertøy eller teknisk undertøy.

Det som er bestemmende for valg av undertøy er temperatur,

aktivitetsnivå, slitestyrke og over hvor lang tid du skal ha på deg

undertøyet.

Teknisk undertøy er laget for å transportere fuktighet raskt vekk

fra kroppen, og passer derfor best for høy aktivitet. Mange av

disse tekniske stoffene er lette og myke, men isolerer ikke like

godt som ull. Aclima CoolNet er vår løsning når det gjelder

undertøy for høy aktivitet.

Ullundertøy holder godt på kroppsvarmen, har bra fuktighetsopptak

og isolerer selv om plagget blir vått. Til daglig bruk, og

hvis du oppholder deg mye ute i naturen, er ull det perfekte materialet.

Ull tar også til seg veldig lite lukt og er naturlig brannhemmende.

Aclima bruker spesialbehandlet merinoull som er kløfri.

Ulik tykkelse på garnet og forskjellige strikkemetoder fører til våre

ønskede kvaliteter. Aclima LightWool, WoolNet og WarmWool

er våre kvaliteter i Merino ull.

I tillegg kan man kombinere naturfiber og syntetiske fiber for å få

ønskede egenskaper ved produktet. Aclima HotWool er et eksempel

på dette, der blandingen med tekniske fibre gjør plaggene

ekstra slitesterke. I tillegg blir produktet tykkere og dermed varmere.

Et plagg for ekstra kalde dager.

For å hjelpe deg med valg av undertøy, har vi laget en bruker

guide/skala. Skalaen er ment som en pekepinn på hvordan man

bør kle seg og ikke en absolutt sannhet. Les også avsnittet om

lag på lag prinsippet eller ta en titt på www.aclima.com for mer

informasjon.

WHAT KIND OF UNDERWEAR SHOULD I CHOOSE?

It’s difficult to give an unambiguous answer to what kind of

underwear you should choose, because both activity-level and

temperature are decisive. However, we can give you some guidelines:

Underwear made of wool stabilises your body heat, allows perspiration

to move to your next layer and insulates even when wet.

For everyday use, and if you stay outdoors for a longer period of

time, wool is the perfect material. Technical fibers are a collective

term for a vast range of man-made fibers, most of which are designed

to transport moisture from your body and adapt to people

who maintain a high activity level. Technical underwear doesn’t

insulate as well as wool underwear.

Technical underwear is first and foremost developed for high

activity. The fibers do not absorb moisture, thus allowing your

sweat to evaporate through to whatever your next layer or to free

air. Aclima CoolNet is made of 100% Meraklon Polypropylene, a

strong and smooth fiber with excellent wicking. CoolNet is knitted

in a mesh design that creates small air pockets close to your

skin, and minimises any heat loss. It lets your perspiration out as

you move and insulates when you stop. If you maintain a high

activity where you need to transport sweat and heat from your

skin, you should choose Aclima CoolNet.

Wool is a soft, insulating, breathable and moisture transporting

natural fiber. This fiber has different qualities depending on the

kind of sheep and the type of climate in which they live. Aclima

underwear is made of wool from Merino sheep. These fibers

are much thinner and will therefore not itch or irritate your skin.

The finishing treatment is also vital to the quality of the garment.

Wool in the Aclima collection has been treated in a “Total Easy

Care” process where the fibers are rubbed down to make the

garment even softer. Aclima LightWool, WoolNet and Warm-

Wool have different thicknesses and are knitted differently, but

are all made of Merino Wool.

It’s also possible to combine Wool and man-made fibers to increase

durability and thickness, which is the case with Aclima

HotWool.

For more information, take a look at www.aclima.com

Man kan best holde en konstant kroppstemperatur ved å benytte lag på lag prinsippet. Dette betyr at du har flere lag med klær til

rådighet og ikke baserer deg på få, tykke lag. Det er luften i og mellom hvert plagg som gjør at du holder deg varm. Plaggene kan du ta

på deg hvis temperaturen faller eller aktiviteten synker eller omvendt. Dette gir også den beste bevegeligheten.

Meningene er mange om hvilke typer plagg man bør ha fra innerst til ytterst. Ved høy aktivitet bør man ha et svettetransporterende

undertøy innerst, ved lavere kan man bruke ullplagg.

Som mellombekledning er det også mange løsninger. Disse plaggene skal fange opp avgitt fuktighet fra undertøyet og samtidig

isolere mot kuldegjennomslag fra utsiden. Aclima HotWool jakke i 400 gr. Merino ull er et meget varmt og godt alternativ som

mellombekledning.

Helt ytterst bør man ha skallbekledning som er vann- og vindtett. Samtidig bør plagget kunne ventilere ved stor aktivitet.

USE THE PRINCIPLE OF DIFFERENT LAYERS!

The best way to maintain a steady body temperature is to use several layers of clothing. This means having different types of underwear

at your disposal, allowing you to change your clothing depending on your activity or the temperature outside. It is the air inside and

between each garment that keeps you warm. This solution also gives the best mobility.

As a rule, when engaged in high activity and when it’s not so cold, you should just use Aclima CoolNet as your underwear. At lower

temperatures you will need a garment in wool as your next layer.

On the coldest days numerous clothing layers are needed. Second layer is supposed to capture moisture from your underwear and at

the same time insulate. A thick wool sweater, wool fleece or a similar garment is suitable. Aclima HotWool jacket is a superb garment

for extra cold days.

Finally, your outer layer should be wind-, waterproof and ventilating.

Bruker guide / User’s guide

TEMPERATURE

20°C

10°C

0°C

-10°C

-20°C

LOW MID HIGH

ACTIVITY


100G MERAKLON POLYPROPYLENE

Aclima CoolNet har en unik svettetransport siden nettingkonstruksjonen

gir så få kontaktpunkter mot kroppen. Luftlaget i

nettingen ventilerer når man er i bevegelse og isolerer når man

stopper opp. Plagget er lett og behagelig å bære og det er lagt

inn ribbstrikkede felter for bedre elastisitet. Dette finnes blant

annet på skuldrene for å gjøre det mer behagelig å bære sekk.

Aclima CoolNet er laget i Meraklon Polypropylen og er

plagget for deg som liker å holde deg i bevegelse. Kan brukes

sommer som vinter og du vil raskt føle deg tørr etter aktivitet.

Aclima CoolNet is knitted in a mesh design. These products

do not absorb moisture and the mesh design helps your body

to breathe. Another advantage with this design is its ability

to maintain a stable body temperature due to the proximity

of air to one’s skin. The sides are rib-knitted to improve fit.

Aclima CoolNet is made in Meraklon Polypropylene and suits

those who enjoy a good workout. It can be used both summer

and winter and you will feel dry right after your activity.

UNISEX SINGLET

UNISEX SHIRT CREW NECK

UNISEX POLO W/ZIP

Detalj /Detail

LAGUNA

LAGUNA

LAGUNA

UNISEX

SIZE: XS - XXL

UNISEX T-SHIRT

MAN’S SHORTS W/WINDSTOP

UNISEX LONG PANTS

LAGUNA LAGUNA LAGUNA


120G SOFT MERINO WOOL

91% Merino Wool

7% Polyamide

2% Elastane

Detalj /Detail

Aclima WoolNet er ditt nye nettingundertøy i merinoull.

Den samme netting konstruksjonen som CoolNet gir en meget

god “pusteevne”. Dette er et plagg for de som har varierende

aktivitetsnivå og som ikke har en varm dusj innen rekkevidde.

Kroppslukt trives som kjent dårlig i ull. Ved lange fjellturer, jakt

og ekspedisjoner bør WoolNet være et klart førstevalg. Plagget

er meget lett og behagelig å ha på. Sider, skuldre, albuer og

knær har ribbstrikk for bedre komfort. Plaggene har gått gjennom

en Total Easy Care behandling som gjør de kløfrie og som

minsker krympeproblemet.

Aclima WoolNet har blitt kåret til OVERALL WINNER SUM-

MER 2011 av Scandinavian Outdoor Group. I bedømmelsen

sier de:

Mesh basislag er svært funksjonelle: de tilbyr suveren fukt

transport og kjøling under anstrengende aktiviteter, men tørker

raskt og holde deg varm når det trengs. Aclima bruker denne

klassiske skandinaviske design i kombinasjon med merino ull

og skaper dermed et baselag som gir brukeren en følelse av

komfort i et bredt spekter av vær-og temperaturforhold og aktivitetsnivå.

Også detaljene er imponerende: sidepanelene for eksempel

er strikket, derfor er toppen kroppsnær uten å begrense bevegelsesfrihet,

det polstrede skulderpartiet gir deg mer komfort

når man bærer en oppakning/sekk.

Aclima WoolNet is a base layer for a variety of activities,

made in Merino wool.

The mesh construction has a unique ability to transport

moisture and the wool provides good insulation. The product

breathes as you move and insulates when you stop. The sides

are rib-knitted for comfort and to improve fit. Shoulder panels

make it comfortable when you wear a backpack. It is also body

odour resistant and environment friendly.

Aclima WoolNet has been named the Overall WINNER SUM-

MER 2011 by Scandinavian Outdoor Group. In the evaluation

they say:

Mesh base layer are highly functional: they offer superb moisture

transport and cooling during strenuous activities, yet dry

quickly and keep you warm when needed. Aclima is using this

classical Scandinavian design in combination with merino wool

creating base layers that give the user outstanding comfort in

a wide range of weather/temperature conditions and activity

levels.

Also the attention to detail is impressive: the side panels for

example are knitted, therefore the top is closer fitting without

restricting freedom of movement, the padded shouldes guarantee

more comfort when wearing a pack.

MAN’S SIZE XS-XXXL

WOMAN’S SIZE XS-XXL 40º


WOMAN’S WEAR

120G SOFT MERINO WOOL

120G SOFT MERINO WOOL

MAN’S WEAR

WOMAN’S TANKTOP

WOMAN’S SHIRT CREW NECK

MAN’S SINGLET

MAN’S T-SHIRT

MAN’S SHIRT CREW NECK

BLACK

BLACK

BLACK BLACK BLACK

WOMAN’S POLO W/ ZIP

WOMAN’S LONG PANTS

MAN’S POLO W/ ZIP

MAN’S LONG PANTS

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK


130G SOFT MERINO WOOL

100% Merino Wool

LightWool er vår serie laget i den aller fineste merinoullkvalitet.

For ulleksperter kan vi fortelle at stoffet i plagget er laget

av fiber på 17,5 mikron og at det veier kun 130gr/m². Dette

betyr at dette sannsynligvis er det mykeste ullplagget du noen

gang har prøvd.

De fleste vet at ull er bra å bruke når det er kaldt, selv når

plagget blir vått. Visste du også at ull har en avkjølende effekt

på varme dager? Ull isolerer også mot varme utenifra og virker

derfor avkjølende på varme dager.

LightWool is our superfine merino wool quality. The fiber used

is only 17.5 micron and the fabric weighs only 130 gr/m². This

means it’s probably the lightest and softest wool product you

have ever tried.

Most people know that wool has superior insulating qualities

for cold climates, but did you know that merino wool also has a

cooling effect when it’s warm? You will keep a balanced body

temperature, as heat from sun does not easily enter the garment.

LightWool is body odour resistant.

WOMAN’S WEAR

WOMAN’S T-SHIRT

WOMAN’S HIPSTER/BOXER

Deco

Rose

River

Blue

Patrician

Purple

Deco

Rose

River

Blue

Patrician

Purple

MAN’S SIZE XS-XXL

WOMAN’S SIZE XS-XXL

40º

WOMAN’S SHIRT LONG SLEEVE

Deco

Rose

River

Blue

Patrician

Purple

Deco

Rose

WOMAN’S LONG PANTS

River

Blue

Patrician

Purple


MAN’S WEAR

LIGHTWOOL

130G SOFT MERINO WOOL

“Det lille under” /

“The little wonder underneath”

Riktig valg av bekledning handler i bunn og grunn om å regulere

kroppstemperaturen riktig slik at en ikke blir for varm eller kald.

Selv om vi velger ulltrøye og longs, har vi som oftest sportsbh og

truse i bomull eller annet syntetisk materiale helt innerst. Du blir

da enten kald eller svett fordi bomull/syntetisk materiale ikke har

de samme egenskapene som ull.

Vår ullbh finnes som en sportstopp eller som en fullverdig sportbh

med cup-størrelser.

Shorts i 200 g soft Merino ull finnes i en kort og en lang utgave

for damer. For herrer finnes den i en boxer utgave.

The proper choice in clothing is essentially about regulating

the body temperature so that one is not too warm or too cold.

Although we choose wool tops and long underwear, we often

have sport bras and briefs in cotton or another synthetic material

against the skin. You will then be either cold or sweaty because

the cotton/synthetic material does not have the same characteristics

as wool.

Our wool bras are as sports tops or full sports bras with cup

sizes.

Shorts in 200 g soft merino wool come in short and long versions.

Lyons

Blue

MAN’S T-SHIRT MAN’S SHIRT LONG SLEEVE MAN’S SHORTS

Moon

Mist

Lyons

Blue

Moon

Mist

Lyons

Blue

Moon

Mist

Lyons

Blue

MAN’S LONG PANTS

Moon

Mist

HOTWOOL

230 G WOOL BLEND/ULLFROTTÉ

WARMWOOL

200 G SOFT MERINO WOOL

WOMAN’S SPORTS TOP WOMAN’S SPORTS BRA W/ZIP WOMAN’S SHORTS

WOMAN’S LONG SHORTS

XS-XXL

70A-90E

XS-XXL

XS-XXL

95B-D

WARMWOOL

200 G SOFT MERINO WOOL

MAN’S SHORTS

MAN’S LONG SHORTS

XS-XXL

XS-XXL


200G SOFT MERINO WOOL

100% Merino Wool

WarmWool er Aclimas mest populære serie og der vi har flest

varianter. Dette er det tradisjonelle undertøyet laget av Total

Easy Care (TEC) behandlet Merinonull, noe som gjør plaggene

ekstra myke. Plaggene isolerer meget godt selv om du skulle

bli fuktig. Ullfibrene gjør at kroppslukt ikke setter seg i plagget.

Aclima WarmWool er plaggene for deg som liker å oppholde

deg ute selv om gradestokken kryper under null.

Med ull nærmest huden er du sikret god varmebalanse.

WarmWool is our most popular range. Total Easy Care (TEC)

treatment makes the garment even softer and allows tumble

dry. Wool clothing stays warm even when wet because the

wool fibres contains 80% air. Another advantage is that body

odour will not enter the garment. It’s environment friendly and

it´s made fully according to Norwegian traditions. This is a thermal

underwear for sport, work and leisure in a cold climate.

Designed to keep you at one with nature.

WOMAN’S WEAR

WOMAN’S SHIRT CREW NECK

WOMAN’S MOCK NECK W/ ZIP

WOMAN’S HOOD SWEATER

Black/

Ice Blue

Dark

Earth

Nature

Black/

Ice Blue

Ice Blue/

Dark Earth

Dark Earth/

Ice Blue

Nature

Black/

Cerise

MAN’S SIZE XS-XXL

WOMAN’S SIZE XS-XXL

40º

WOMAN’S KNEE PANTS

Black/

Ice Blue

Dark

Earth

WOMAN’S LONG PANTS

Black


MAN’S WEAR

UNISEX WEAR

Wool mesh inside

WarmWool Beanie

MAN’S SHIRT CREW NECK

Apricot Orange/

Black

Moss

Apricot

Dark Earth/

Apricot Orange

MAN’S POLO W/ ZIP

Black/

Olive

live/ Black

Rumba Red/

Nature

MAN’S HOOD SWEATER

Olive/

Moss

Dark

Earth

UNISEX BEANIE

Olive Black

SIZES: S - XL

Ice

Blue

Black

UNISEX BALACLAVA

ONE SIZE

Black

UNISEX NECK

MAN’S KNEE PANTS

MAN’S LONG PANTS

Black

Black

UNISEX OVERALL W/ HOOD

Black

Moss

SIZES: XS-XXL

UNISEX 3/4 OVERALL W/ HOOD

Dark

Earth


230G WOOL BLEND/ ULLFROTTÉ

65% Merino Wool, 20 % Polyester, 15 % Polyamide

Aclima HotWool er laget i ullfrotté og er ditt varmeste undertøy.

For folk som jobber mye ute er dette en klar favoritt.

Ullfrotté er en blanding der ull er hovedkomponent blandet med

andre fiber for å gjøre plaggene tykkere og mer slitesterke enn

våre rene ullplagg. Dette gjør at man faktisk kan vaske plagget

i 60 °C maskinvask. Løkkene på innsiden av plagget gir mye

luft og dermed fantastisk isolasjon.

Slitestyrken, det at plaggene ikke klør og at de gir så god isolasjon,

har også ført til at Forsvaret bruker denne kvaliteten.

Aclima HotWool is our underwear in wool terry developed for

the coldest days.

Wool terry blends merino wool as the main component with

technical fibers to make the garment thicker and more durable.

It can actually be machine washed in 60°C. The terry loops on

the inside of Aclima HotWool trap body heat onto your skin.

This is what helps maintain a steady body temperature and

makes you feel comfortable when wearing it.

The garment is warm and durable. Since it’s also naturally

flame retardant, this fabric is chosen both by the Norwegian

and Swedish Defence forces.

UNISEX / MAN’S WEAR

UNISEX POLO W/ ZIP

UNISEX SHIRT CREW NECK

UNISEX BALAKLAVA

Olive

Midnight

Navy

Black

Olive

Midnight

Navy

Black

Black

Midnight

Navy

UNISEX SIZE XS - XXXL

60º

MAN’S SIZE XS - XXXL

Olive

UNISEX LONG PANTS

Midnight

Navy

Black

MAN’S LONG PANTS W/ FLY

Midnight

Navy

Black

Black

UNISEX JACKET 230G


WOMAN’S WEAR

400G WOOL BLEND/ULLFROTTÉ

70% Merino Wool, 30% Polyamide

Aclima HotWool jakker er laget i 400 g ullfrotté, nesten dobbelt

så tykt som undertøyet i ullfrotté. Mellombekledning skal

fange opp avgitt fuktighet fra undertøyet og samtidig isolere mot

kulde-gjennomslag fra utsiden. Det meste som finnes på markedet

i dag er syntetisk fleece. Aclima har laget en jakke i Merinoull

som har meget gode varmeisolerende egenskaper, også i fuktig

tilstand.

Alle modellene utenom Basic har 2 frontlommer og tommelgrep

for å sikre god isolasjon rundt håndleddene. I tillegg har samtlige

jakker klaff i halsen slik at glidelåsen ikke gnager. Siden hovedbestanddelen

er ull, er den også naturlig flammehemmende.

Aclima HotWool 400g wool terry jackets are for mid layer use

and gives extra insulation. The insulation layer creates a buffer

zone for moisture to keep you dry and warm.

Instead of the synthetic fleece jacket you have a garment that

insulates even when wet and is naturally flame-retardant. The

top models have 2 pockets, thumb hole, zipper protection and

a hood. These are the products for people who like to stay outdoors

even when it’s freezing cold.

Jakker / Jackets

UNISEX/MAN’S WEAR

UNISEX VEST

UNISEX JACKET BASIC

Black

Black

Lommedetalj/

Pocket detail

Black/

Ice Blue

WOMAN’S JACKET

WOMAN’S JACKET W/ HOOD

Black/

Apricot

MAN’S SIZE XS-XXL

WOMAN’S SIZE XS-XXL

40º

Black/

Olive

MAN’S JACKET

Black/

Rumba Red

MAN’S JACKET W/ HOOD


BARN / CHILDREN

200G SOFT MERINO WOOL

100% Merino Wool

Kløfri Merinoull sikrer den beste varmebalansen til barna våre.

Gjennom lek ute blir barn ofte våte og man trenger et undertøy

som varmer selv om det blir vått.

Med tøff design og god bevegelighet i plaggene er dette en klar

favoritt for barna.

Nyheten i år er shorts for gutt og jente. Serien er laget i samme

materiale som WarmWool for voksne.

Chlorine-free merino wool ensures the best balance of heat for

our children. By playing outdoors, children often become wet

and an underwear that warms when wet is needed.

With a durable design and good mobility, this garment is a favourite

for children.

The news of this year’s shorts for boy and girl. The series is

made of the same material as WarmWool for adults.

CHILDREN’S WEAR

CHILDREN’S SHIRT CREW NECK

Black/

Apricot

Dark Earth/

Ice Blue

Nature/

Moss

Olive/

Moss

CHILDREN’S HOOD SWEATER

Olive/

Ice Blue

Black

Moss

CHILDREN’S SHORTS GIRL AND BOY

SIZES: 100 - 150 cm

Black

CHILDREN SIZE 90, 100,

110, 120, 130, 140, 150 CM

40º

CHILDREN’S LONG PANTS

CHILDREN’S BALAKLAVA

Dark Earth Black Moss

Ice Blue Black

Ice Blue

CHILDREN’S NECK

Black

SIZES: S - M - L

SIZES: S - M - L


ACLIMA SOCKS

Aclima har sokker som dekker ditt behov, uansett temperatur og

aktivitetsnivå. WarmWool og HotWool sokker er laget i slitesterk

ullfrotté.

Disse er myke og varme, og de passer meget bra til friluftsliv hele

året. Merinoull gjør at du ikke føler deg klam på føttene og samtidig

forhindres lukt fra å sette seg i sokkene.

For mer informasjon, se vår nettside: www.aclima.no

Aclima offers a range of socks for everyday needs, from high activity

to extremely cold conditions. WarmWool and HotWool socks

contain different types of wool quality.

These socks have superior warm-insulating characteristics, and

merino wool prevents your feet from feeling sweaty. You can get

our wool terry socks in different thicknesses. Socks in wool terry

are known to be particularly soft and durable.

For more information, please visit our web site: www.aclima.com

STØRRELSER /

BODY MEASUREMENTS

Aclima Warmwool Socks er middels tykke og frotterte ullsokker

som gjør den meget behagelig og varm.

Ekstra elastikk rundt ankler og vrist for å holde sokken på plass.

I tillegg har sokken en kraftig ullsåle for ekstrem slitestyrke. Minimal

søm ved tær forhindrer gnagsår.

Short sock

Long sock

Materiale: 65% Merino Wool, 33% Polyamide, 2% Lycra

Aclima Warmwool Socks are medium weight wool terry socks

that are very comfortable and warm.

It stays in place because of extra elasticity around the ankle and

instep. Sturdy woollen sole for extra durability, and minimal seam

at the toes in order to prevent blisters.

Material: 65% Merino Wool, 33% Polyamide, 2% Lycra

Sizes: WarmWool Short / HotWool: 28-31, 32-35, 36-39, 40-43, 44-48

WarmWool Long: 32-35, 36-39, 40-43, 44-48

Aclima HotWool Socks er klassiske, ekstra

tykke og slitesterke ullsokker som

isolerer svært godt. Ribbestrikket skaft

for å gi den beste passform. Inneholder

Lycra som holder sokken på plass.

Materiale: 70% Merino Wool, 15% Polycolon,

10% Nylon, 5% Lycra

Aclima HotWool Socks are classic,

extra thick and durable woollen socks

that insulate very well. Rib-knitted ankle

for perfect fit. Contains Lycra which

keeps the sock in place.

Materiale: 70% Merino Wool, 15% Polycolon,

10% Nylon, 5% Lycra

40º

ACLIMA KROPPSMÅLSKJEMA / BODY MEASUREMENTS

STØRRELSE / MAN´S SIZE / UNISEX

SIZE

Veiledende størrelser / Corresponding Size

Bryst / Chest

Liv / Waist

Sete/ hofte Seat/ hip

Armlengde / Sleeve length

Innvendig bein / Inside leg

STØRRELSE / WOMAN'S SIZE

SIZE

Veiledende størrelser / Corresponding Size

Bryst / Chest

Liv / Waist

Sete/ hofte Seat/ hip

Armlengde / Sleeve length

Innvendig bein / Inside leg

BARNESTØRRELSER / CHILDREN SIZE

Centilong (høyde i cm)/ (height in cm)

Aldersreferanse / Age reference

X S S M L XL XXL XXXL

44 46-48 50 52-54 56 58-60 62

87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 121-125

75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113

93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121

59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 68-70

72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 82-86

XS S M L XL XXL

36 38 40-42 44 46 48

83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111

66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92

90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117

55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68

72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 80-84

90 100 110 120 130 140 150

2-3 3-4 5 6-7 8-9 10 11-12


ØKO-TEX

EKSPEDISJONER/

ADVENTURES

Øko-Tex garanterer brukeren at plagget ikke inneholder skadelige stoffer. En nøyaktig standard

kontrollerer at helsefarlige stoffer ikke fremkommer i sluttproduktet eller utvikles når man bruker

eller vasker plagget. Hele produksjonsprosessen og alle deler i et plagg må oppfylle kravet: selve

garnet, strikkingen og fargingen.

Utelukkende produsenter som oppfyller disse strenge krav og kontrolleres to ganger i året kan få

Øko-Tex sertifisering.

OLA SKINNARMO

Sveriges mest kjente eventyrer, første svenske på ski til Syd– og

Nordpolen. Gjennomført en rekke ulike turer og ekspedisjoner på

alle kontinenter og de fleste hav. Han elsker helt enkelt alle typer

av eventyr og friluftsliv.

“För at kunna njuta fullt ut av allt härligt som naturen har att erbjuda

är det dock viktig att du är rätt klädd, inifrån och ut. Kläderna

er avgjörande för vad jag klarar av, men kanske mest för hur jag

mår när jag gör det.

Med Aclimas över 80 års erfarenhet och breda sortiment av olika

plagg och tjocklekar kan du lätt välja och kombinera det som

passar bäst för stunden. Jag har testat dem stenhårdt och varit

med på att utveckla dem ytterligare. Detta är din garanti för att du

ska få mer av dine naturupplevelser i framtiden”.

Sweden’s most famous adventurer and the first Swede to reach

both the South Pole and North Pole by cross-country skiing. He

has succeeded in numerous of hazardous expeditions to many of

the earth’s most remote places. Quite simply, he loves all kinds of

adventures and outdoor living.

“To feel comfortable in harsh conditions outdoor it’s important to

dress smart and start with what you have next to your body. My

choice of clothes is decisive for how I can push my own limits,

and for how I feel while doing it. With over 80 years of experience

I can trust Aclima. With a wide assortment of garments in

different thicknesses you can easily tailor the right combination. I

have tested Aclima to the limit and have been helpful in their development

of products of an even higher quality. This guarantees

a stable body temperature and enables you to just enjoy nature”.

Confidence in Textiles guarantees that the garment does not contain any harmful substances. We

have exact standards of quality, which guarantees that the ingredients used do not pose a health

risk when using or washing the garment.

The entire production process and all parts of the garment must fulfill these demands. The yarn

itself, the knitting process and the dyeing.

North East Passage 2009

The “Confidence in Textiles” certificate is solely issued to producers who fulfill these strict demands.

Producers are controlled by experts twice a year.


FORSVARET / DEFENCE FORCES

ACLIMA UTVIKLER NYE PRODUKTER TIL FORSVARET.

Forsvaret har for lengst begynt å tenke funksjon og komfort også når det gjelder deres nye undertøy. Når soldatene nå blir fornyet

fra topp til tå er det kvalitet som er bestemmende. Aclima AS har over lengre tid jobbet med å utvikle nye løsninger på bekledning

både til det norske og det svenske Forsvaret. Aclima har blitt valgt fordi vi er nytenkende, samt at testresultater viser at våre

løsninger er best.

Med gode tilbakemeldinger fra både profesjonelle brukere som Forsvaret, og fra ”vanlige” turgåere gir dette oss et fortrinn for å

lage de beste produktene.

ACLIMA – CHOSEN BY THE DEFENCE FORCES

Takk til bidragsytere til denne katalogen/

Spesial thanks to:

Morten Oseberg m/ familie (with family)

Hetland

Ola Skinnarmo

David Erixon

Forsvarets Mediearkiv

Sebastian Johansen

Baffin Babes

Emma V Larsson

In close co-operation with the Norwegian Defence Forces, Aclima has designed the soldier´s new flame-retardant, insulating and

breathable underwear. The wool terry underwear has also been designed by Aclima, and the well-known, classical Norwegian Field

shirt in cotton terry.

Today, the company delivers functional underwear to several armed forces in many NATO countries, and the company markets their

Aclima underwear through leading sport stores in Scandinavia and Northern Europe.

We make underwear for people of all ages, both sexes and all kind of activities and temperatures. Aclima focuses only on underwear.

This is why professional buyers trust us as specialists.


ACLIMA AS

Sundvollhovet, 3535 Krøderen, Norway

Tlf.: +47 32 15 06 00 Fax:+47 32 15 06 01

e-mail: aclima@aclima.no

www.aclima.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !