Rozvrh hodin

pmfhk.cz

Rozvrh hodin

BATLS/BARTS Schedule - SPECIMEN

DAY ONE - MONDAY/ PRVNÍ DEN

SEQ

Poř.

TIME

Čas

1. 0745-0800

2. 0800-0815

3. 0815-0845

4. 0845-0920

5. 0920-0950

6. 0950-1010

7. 1010-1050

8. 1050-1220

9. 1220-1300

10. 1300-1315

11. 1320-1505

12. 1505-1520

13. 1520-1545

SUBJECT

Téma

Assembly & Administration

Shromáždění. Pokyny ke kurzu

Welcome Address/Demo Moulage

Zahájení/Předvedení muláže

Intro to BATLS & BARTS

Úvod BATLS & BARTS

Airway & Ventilatory Management

Dýchací cesty a jejich zabezpečení

Thoracic Trauma

Poranění hrudníku

Coffee Break

Přestávka

Surface Markings

Topologie

CIRCUS 1

a. Basic Airway, incl. COMBITUBUS

b. Intubation

c. LMA, FASTRACH

d. Tourniquets, B.I.G, Hemostatic Agents

Lunch

Oběd

Movement

Přesun

CIRCUS 2

a. Chest Drainage

b. Cricothyroidotomy

c. I.V. Cut Down

Mentor/Mentees Meeting

Dotazy, diskuze

Movement

Přesun

LOCATION

Kde

Main Classroom

Učebna BATLS

Syndicate Room

BATLS Lab II

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Syndicate Rooms

BATLS Lab I, II

Syndicate Rooms

BATLS Lab I, II

Messes

Jídelna

Laboratory

Vivárium

Laboratory

Vivárium

INSTRUCTORS

Instruktoři

Course Director

Vedoucí kurzu

Admin. staff & Instructors

Vedení & všichni instruct.

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

REMARKS

Poznámka

All Studens

Všichni studenti

All Students

Všichni studenti

x 1-2 Station per Skill

x 1-2 pracovní místa

30 mins per Skill

30 min/jedno pracovní místo

Movement to vivarium

Přesun na vivárium (15 min)

x 1-2 Station per Skill

x 1-2 pracovní místa

30 mins per Skill

30 min/jedno pracovní místo

Movement from vivarium

Přesun z vivária (15 min)

- 1 -


BATLS/BARTS Schedule - SPECIMEN

DAY TWO – TUESDAY/ DRUHÝ DEN

SEQ

Poř.

TIME

Čas

1. 0745-0800

2. 0800-0830

3. 0830-0900

4. 0900-0920

5. 0920-0955

6. 0955-1030

7. 1030-1200

8. 1200-1245

9. 1245-1315

10. 1315-1345

11. 1345-1350

12. 1350-1515

13. 1500-1515

14. 1515-1530

SUBJECT

Téma

Opening

Zahájení

Abdominal Trauma

Poranění břicha

Head Trauma

Poranění hlavy

Coffee Break

Přestávka

Spinal Trauma

Poranění páteře

Extremity Trauma

Poranění končetin

CIRCUS 3

a. Head &Neck Assessment/Cervical ollare

Vyšetření hlavy a krku/krční límce;

b. Log Roll, MIBS/Scoop

Otáčení a ukládání zraněného s poraněnou

páteří, vakuová matrace/Scoop

Lunch

Oběd

Shock

Šok

Burns

Popáleniny

Coffee Break

Přestávka

CIRCUS 4

Practice Moulage

Praktický nácvik muláže

Mentor/Mentees Meeting

Dotazy, diskuze

Instructors Meeting

Schůzka instruktorů

LOCATION

Kde

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Syndicate Rooms

BATLS Lab I, II

Messes

Jídelna

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Syndicate Rooms

BATLS Lab I, II

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

INSTRUCTORS

InstruktořI

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

REMARKS

Poznámka

x 1-2 Station per Skill

x 1-2 pracovní místa

40 min per Skill

40 min/jedno pracovní místo

- 2 -


BATLS/BARTS Schedule - SPECIMEN

DAY THREE - WEDNESDAY/ TŘETÍ DEN

SEQ

Poř.

TIME

Čas

1. 0745-0800

2. 0800-0845

3. 0845-0915

4. 0915-0930

5. 0930-0945

6. 0945-1130

7. 1130-1230

8. 1230-1415

9. 1415-1430

10. 1430-1445

11. 1445-1530

SUBJECT

Téma

Opening

Zahájení

Triage

Třídění

Playlet Explanation

Třídění - modelové situace, vysvětlení

Questions

Dotazy

Coffee Break

Přestávka

Syndicates 1 – Moulage Testing

1. skupina - Zkouška moulage

Syndicates 2 – MCQ Test Paper/Coffe

2. skupina - Písemný test/Přestávka

Lunch

Oběd

Syndicates 2 – Moulage Testing

2. skupina - Zkouška moulage

Syndicates 1 – MCQ Test Paper/Coffe

1. skupina - Písemný test/Přestávka

Hot Wash-up/Results

Sdělení výsledků

Mentor/Mentees Meeting

Dotazy, diskuze

Instructors Meeting

Schůzka instruktorů

LOCATION

Kde

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Syndicate Rooms

Lab I, II

Main Classroom

Učebna BATLS

Messes

Jídelna

Syndicate Rooms

Lab I, II

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

Main Classroom

Učebna BATLS

INSTRUCTORS

Instruktoři

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

Homola, Žák

Žák, Homola

All Instructors

Všichni instruktoři

All Instructors

Všichni instruktoři

All Instructors

Všichni instruktoři

Course Director

Vedoucí kurzu

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

All Instructors!

Všichni Instruktoři!

REMARKS

Poznámka

- 3 -

More magazines by this user
Similar magazines