13.06.2014 Views

4Х4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

СПЕЦИАЛНО ИЗдАНИЕ<br />

<strong>4Х4</strong><br />

ВЪЛШЕБНАТА<br />

ФОРМУЛА<br />

ПЪЛЕН ПРЕГЛЕд НА СИСТЕМИТЕ ЗА дВОЙНО ПРЕдАВАНЕ СРАВНЕНИЕ МЕЖдУ BMW X5<br />

И MERCEDES ML ПРЕдСТАВЯНЕ SKODA YETI, DACIA DUSTER, HONDA CR-V, TOYOTA HILUX


СЪДЪРЖАНИЕ<br />

14<br />

Сравнение между новото поколение<br />

на BMW X5 и неговия вечен противник<br />

в лицето на Mercedes ML<br />

24<br />

Duster се превърна в един от<br />

основните ловци на клиенти<br />

за марката Dacia.<br />

26<br />

Какво ни предлага<br />

компактният SUV модел<br />

с японски произход?<br />

28<br />

Toyota Hilux е сериозен<br />

контрапункт на днешните<br />

компактни SUV модели.<br />

Вълшебната формула<br />

Повечето съвременни автомобили се<br />

задвижват от предните или задните колела,<br />

но в зимни условия формулата 4х4 има<br />

съществени предимства. Защо?.................. 5<br />

Среща на върха<br />

Сравнение между новото поколение<br />

на BMW X5 и неговия вечен противник<br />

в лицето на Mercedes ML във варианти с<br />

трилитрови турбодизелови двигатели.<br />

Кой ще победи?.......................................... 14<br />

Въпрос на самочувствие<br />

Yeti завоюва много битки и помогна за<br />

стремителното изкачване на Skoda по пътя<br />

нагоре. Как се представя обновената и<br />

версия на чешкия модел?.......................... 22<br />

Ловецът<br />

Duster се превърна в един от основните<br />

ловци на клиенти за марката Dacia.<br />

Кой трябва да се страхува<br />

от новите му оръжия?................................ 24<br />

Милионерът CR-V<br />

Какво ни предлага компактният<br />

SUV модел с японски произход<br />

и британски акт за раждане....................... 26<br />

Неразбиваемият<br />

Toyota Hilux е сериозен контрапункт на<br />

днешните компактни SUV модели.<br />

Има ли слаби места в класическата<br />

система за двойно предаване<br />

и стабилната твърда рама?........................ 28<br />

3


Техника Преглед на системите за двойно предаване<br />

Планетарна коронна предавка на Audi за моделите от<br />

средния клас<br />

Инженерите в Audi са в<br />

състояние да изненадат всички<br />

с ново и интересно решение<br />

дори в случаите, в които<br />

всичко създадено до момента<br />

изглежда съвършено. След<br />

4<br />

сложното, но изключително<br />

добре работещо решение<br />

с Torsen диференциал,<br />

сега новите модели на<br />

компанията в средния клас<br />

се оборудват с диференциал<br />

с коронна предавка. Това<br />

механично устройство използва<br />

специфичен планетарен<br />

диференциал с два набора<br />

от блокиращи съединители<br />

и динамика на потоците,<br />

позволяваща променливо<br />

разпределение на<br />

въртящия момент.<br />

Диференциалите на<br />

предния и задния мост<br />

1 заедно с междуосевия<br />

диференциал<br />

2 осигуряват<br />

разпределение на<br />

въртящия момент с<br />

приоритет към задния мост<br />

при нормални условия, но при<br />

необходимост до 80% от него<br />

могат да се насочат към задния и<br />

до 70% към предния мост.<br />

3 при наличе и на активен заден<br />

диференциал всяко едно колело<br />

получава оптимален въртящ<br />

момент.


Вълшебната<br />

формула<br />

Повечето автомобили днес се задвижват от предните<br />

или задните си колела, но в зимни условия формулата<br />

4х4 има съществени предимства. Защо това е така ще ви<br />

разкажем на следващите страници.<br />

В<br />

днешни дни многообразието<br />

от предлагани модели,<br />

оборудвани със системи за<br />

задвижване на четирите колела<br />

се приема за нещо напълно естествено,<br />

а представителството<br />

им се простира от компактните<br />

класове до луксозните лимузини.<br />

Практиката сочи, че в България<br />

почти няма клиенти на компактен<br />

SUV модел, които са<br />

предпочели версия със задвижване<br />

само на предните колела.<br />

Съчетанието на тези технологични<br />

решения с по-високия клиренс,<br />

характерен за SUV класа е<br />

напълно обяснимо – особено за<br />

хората, живеещи в по-трудно<br />

достъпни райони, но тъй като<br />

предимствата на двойното предаване<br />

са много повече от недостатъците,<br />

те се превръщат в<br />

интересна алтернатива дори при<br />

конвенционалните автомобили,<br />

чийто качества нямат нищо<br />

общо с високата проходимост.<br />

Сред пионерите във внедряването<br />

на тези технологии в миналото<br />

бяха не само екзотични<br />

компании като Jensen FF но и<br />

големи производители като японците<br />

от Subaru, чийто едросерийни<br />

модели още през 70-те<br />

години на миналия век разполагаха<br />

с лост за механично активиране<br />

на задвижването на четирите<br />

колела с помощта на<br />

междуосев диференциал. Същинската<br />

революция обаче настъпи<br />

през 1980 година, когато<br />

Audi представиха своя модел<br />

Quattro и дадоха истинското начало<br />

на настъплението на това<br />

задвижване в масовите автомобили,<br />

нямащи нищо общо с класическите<br />

всъдеходи за движение<br />

в пресечени местности като<br />

Jeep Wrangler, Land Rover<br />

Defender и Mercedes G. Развитието<br />

на тази тенденция при конвенционалните<br />

автомобили от<br />

страна на Audi се състоеше не<br />

само в пазарното налагане на<br />

този вид продукти, а и в самото<br />

внедряване на напълно нова концепция<br />

в полето на инженерната<br />

дейност – важен фактор в новата<br />

система за задвижване на Quattro<br />

бе постоянното предаване на<br />

въртящ момент към четирите<br />

колела. По това време решението<br />

бе революционно и със своята<br />

изключителна компактност, защото<br />

валът за задвижване на<br />

предния мост бе интегриран<br />

съосно в този на предавателната<br />

кутия.<br />

През 90-те години подобни<br />

системи за задвижване постепенно<br />

заеха подобаващо място в<br />

спортните модели на компаниите,<br />

а след това започнаха масо-<br />

5


Техника<br />

VW Golf с Haldex съединител<br />

Автоматичното действие на<br />

Haldex съединителя може<br />

да осигури безстепенно<br />

предаване към задния мост на<br />

до 50% от въртящия момент.<br />

Ефективната система включва<br />

1 маслен филтър,<br />

2 многодисков пакет,<br />

3 задвижващо зъбно колело (пиньон),<br />

4 задвижвано колело (корона),<br />

5 диференциал, 6 полувалове към колелата<br />

на задния мост, 7 маслен резервоар, 8<br />

управляваща електроника, 9 фланец на<br />

карданния вал, 10 акумулатор, 11 помпа.<br />

во да се роят, прониквайки в<br />

многообразието от новосъздадени<br />

автомобилни класове. Всичко<br />

това бе придружено от съответната<br />

еволюция, превърнала отначало<br />

чисто механичните системи<br />

в сложни и различни по<br />

характер еволюционни клонове<br />

със и без електронно управление,<br />

но почти винаги в съчетание<br />

с допълнителните електронни<br />

системи за безопасност.<br />

Сцеплението е<br />

първостепенен<br />

приоритет<br />

Докато през лятото средностатистическият<br />

водач на лек автомобил<br />

може да усети действието<br />

на двойното предаване само в<br />

редки, критични моменти или в<br />

случаите, когато пожелае да изпита<br />

пълните динамични възможности<br />

на в своята машина, в<br />

есенно-зимни условия на пътуване<br />

по мокър асфалт и заснежени<br />

участъци формулата 4х4<br />

може да придобие жизненоважно<br />

значение. Автомобилната<br />

терминология описва системите<br />

за двойно предаване с различни<br />

английски термини като Four<br />

Wheel Drive, All Wheel Drive,<br />

4WD, но основното предимство<br />

на всички системи 4х4 може да<br />

се сведе до нещо пределно просто<br />

– осигуряване на по-добро<br />

сцепление.<br />

При движение по сух път с<br />

добра асфалтова настилка сцеплението<br />

с пътя или възможността<br />

за предаване на тягата от<br />

двигателя през колелата към<br />

пътя, е високо. То зависи от два<br />

основни фактора – натискът<br />

върху контактната площ на гумите<br />

на задвижващия мост и<br />

коефициентът на триене с настилката,<br />

който пък се определя<br />

от вида, температурата и релефа<br />

на триещите се повърхности –<br />

гуми и асфалт. При настилка с<br />

добро асфалтово покритие стойността<br />

на този коефициент е<br />

около единица, докато върху лед<br />

тя намалява до 0,1.<br />

Колелото, върху което се<br />

прилага въртящ момент, проявява<br />

склонност към пробуксуване<br />

и съответно намаляване на<br />

сцеплението с пътя, пропорционална<br />

на прилагания момент.<br />

Ясно е, че при наличие на четири<br />

задвижващи колела, те могат<br />

да запазят по-добри нива на сцепление<br />

по-дълго и при по-неблагоприятни<br />

условия поради разпределението<br />

на общия въртящ<br />

момент на четири вместо на две.<br />

Какво се случва в различните<br />

варианти на задвижване при неблагоприятни<br />

пътни и атмосферни<br />

условия? При ненатоварен<br />

автомобил тези условия са<br />

най-неблагоприятни за автомобилите<br />

с двигател отпред и задвижване<br />

на задния мост. Поради<br />

гореспоменатите причини, при<br />

прилагане на висок въртящ момент<br />

тези автомобили губят сцепление<br />

по-лесно и съответно<br />

6


Разпределителна кутия на Audi Q7<br />

За разлика от своите събратя по<br />

концерн VW Touareg и Porsche<br />

Cayenne, при чиято нова система<br />

4х4 се използва разпределителна<br />

кутия с близко като принцип до това<br />

на BMW решение, Q7 разполага с<br />

ново поколение Torsen диференциал.<br />

С негова помощ стандартното предавателно<br />

отношение от 40:60 в полза на задния мост<br />

може да се промени в диапазона от 20:80 до<br />

60:40. 1 вал към задния мост, 2 планетарен Torsen<br />

диференциал, 3 входящ вал от скоростната<br />

кутия, 4 вал към предния мост, 5 верига<br />

проявяват склонност към занасяне<br />

на задния мост. Грижата за<br />

избягване на тези негативния<br />

явления се поемат от системите<br />

за контрол на сцеплението и на<br />

стабилността.<br />

В такива ситуации далеч подобре<br />

се справя комбинацията<br />

от задно разположен двигател и<br />

задно задвижване, а един от найярките<br />

примери в това отношение<br />

е легендарната „костенурка“<br />

на VW. Нейният дългоходов<br />

бавнообортен двигател с въздушно<br />

охлаждане и сравнително<br />

висок въртящ момент притиска<br />

задния мост към пътя и<br />

осигурява много добро сцепление<br />

и предаване на тягата дори<br />

в трудни пътни условия. Доказателство<br />

за това са хилядите<br />

германски фронтови екземпляри<br />

Type 82 (Kübelwagen), които<br />

успяват да се справят превъзходно<br />

с калта, снега и пясъците<br />

на Втората световна война, използвайки<br />

основната конструктивна<br />

архитектура и задвижването<br />

на „костенурката“.<br />

Най-често срещаната схема<br />

в наши дни е предното предаване<br />

с двигател, трансмисия и<br />

задвижващи колела на предния<br />

мост. Тя има значителни<br />

предимства при зимни условия,<br />

тъй като концентрира<br />

основното тегло на силовия<br />

тракт оптимално върху задвижващия<br />

мост, но не е лишена<br />

и от недостатъци. При загуба<br />

на сцепление и в съчетание<br />

с предните задвижващи колела,<br />

същата тази маса повлича<br />

предния мост по допирателната<br />

на завоя – автомобилът проявява<br />

ясна тенденция към недозавиване.<br />

И тук на помощ<br />

идват системи като ESP, които<br />

използват различни мерки за<br />

връщане на автомобила в безопасната<br />

траекторията на движение<br />

– стига да не бъде надхвърлен<br />

определен чисто<br />

физически лимит.<br />

Предимствата на<br />

двойното предаване<br />

След изброените по-горе особености<br />

на конвенционалните системи<br />

със задвижване на колелата<br />

на един от мостовете, става ясно<br />

защо задвижването на четирите<br />

колела има предимства пред<br />

всички останали. То обаче също<br />

се нуждае от определени помощни<br />

средства, за да може да работи<br />

оптимално при различни<br />

условия. Основен компонент, но<br />

и проблем при определени условия<br />

тук е диференциалът или<br />

по-точно трите диференциала<br />

– два осеви и един междуосев.<br />

Така, както при задвижване само<br />

на две колела, стъпването на<br />

едното от тях на участък с много<br />

по-ниско сцепление води до забуксуването<br />

му, така и липсата<br />

на сцепление на две колела на<br />

подобна настилка при двойно<br />

предаване може да доведе до подобно<br />

буксуване. Всъщност проблемът<br />

е още по-дълбок – при<br />

7


Техника<br />

Разпределителната кутия на BMW с многодисков съединител<br />

Сърцевината на системата xDrive<br />

на BMW е така нареченият Transfer<br />

box – своеобразна интелигентна<br />

разпределителна кутия с един входящ<br />

(този от скоростната кутия) и два изходящи<br />

вала – по един към всеки от двигателните<br />

мостове. Специален съединител (активиран<br />

плавно и безстепенно от муфа, задвижвана<br />

от своя страна от електродвигател)<br />

съдържащ набор от дискове, може да<br />

предаде към предния мост от 0 до 50% от<br />

въртящия момент. Това става с помощта на<br />

верига при Х3, Х5 и Х6 и чрез зъбни предавки<br />

при останалите модели. При нормални<br />

условия пропорцията на разпределение на<br />

въртящия момент е 60:40. При нормални<br />

условия пропорцията на въртящия момент е<br />

60:40. 1 многодисков съединител 2 задействаща<br />

муфа управлявана от 3 електродвигател 4 вал<br />

за задния мост 5 вал за предния мост<br />

системите 4х4, използващи конвенционални<br />

отворени диференциали<br />

това може да стане<br />

дори и ако само едно от четирите<br />

колела попадне върху такава<br />

настилка.<br />

Това се дължи на характерните<br />

особености на диференциала<br />

като механично устройство.<br />

Ето едно нагледно<br />

обяснение на този феномен –<br />

представете си, че сте хванали в<br />

средата и искате да повдигнете<br />

везна с окачени на нея различни<br />

тежести – тя се накланя пропорционално<br />

на разликата в тежестите.<br />

Ако едната от тях е много<br />

голяма обаче, а другата много<br />

малка, едното и блюдо може да<br />

остане върху масата, а другото<br />

да се повдига, докато рамената<br />

заемат почти вертикална позиция.<br />

Силата, с която се повдигат<br />

двете тежести на практика е еднаква,<br />

но наличието на малка<br />

тежест върху едното блюдо изисква<br />

нищожно малка сила,<br />

необходима за повдигането само<br />

на тази част, без това да доведе<br />

до повдигане на цялата везна. А<br />

както знаем от механиката, размерът<br />

на приложената сила е<br />

правопропорционален на натоварването.<br />

Същото нещо се<br />

случва и в автомобила, защото<br />

въртенето на сателитните колела<br />

в диференциала на практика<br />

наподобява поредица от такива<br />

везни.<br />

Освен това, в автомобилите<br />

с двойно предаване е необходим<br />

междуосев диференциал, който<br />

да компенсира разликите в пътя,<br />

който изминават различните<br />

колела и съответно мостове при<br />

завиване и маневри. При много<br />

от старите системи за задвижване<br />

на четирите колела няма междуосев<br />

диференциал, поради<br />

което задвижването на четирите<br />

колела може да се използва<br />

единствено и само на настилка<br />

с намалено сцепление, позволяващо<br />

на колелата да „обират“<br />

разликата в оборотите през пробуксуване<br />

и използването на<br />

подобни системи върху сух асфалт<br />

неминуемо води до поява<br />

на напрежения и повреди. Обикновено<br />

при класическите всъдеходи<br />

(които в общия случай<br />

имат и понижаващи предавки)<br />

се прилага механично блокиране<br />

на диференциалите (ръчно,<br />

автоматично или комбинирано),<br />

което е равносилно на пълната<br />

липса на такива – в повечето<br />

случаи тези устройства се използват<br />

за задния и междуосевия<br />

диференциал, а в най-добрия<br />

и за трите. Редица спортни<br />

модели в близкото минало използваха<br />

за целта така наречената<br />

наречената виско-блокировка<br />

(Toyota Celica GT4), при която<br />

8


Mercedes: многодисков съединител за компактните<br />

модели, междуосев диференциал за останалите<br />

Системата за задвижване на четирите<br />

колела на Mercedes за A- и B-класата, CLA<br />

и GLA е базирана на платформа за предно<br />

предаване и ползва традиционния за случая<br />

електрохидравличен ламелен съединител,<br />

който предава към задните колела до<br />

50% от въртящия момент. Инженерите на<br />

Mercedes са успели да сведат теглото на<br />

системата до 70 кг и да направят реакциите<br />

й изключително бързи, с което и без това<br />

динамичното поведение на CLA става още<br />

по-спортно. Останалите модели включително<br />

GLK се задвижват с планетарен диференциал.<br />

1 планетарен диференциал разпределящ<br />

въртящия момент с по-голяма пропорция към<br />

задния мост 2 Изходящ вал към задния мост<br />

3 изходящ вал към предния мост 4 ламелен<br />

блокиращ механизъм (до 50 Нм)<br />

процесът на блокиране на междуосевия<br />

диференциал се активираше<br />

при поява на разлика в<br />

оборотите между мостовете над<br />

определено ниво. Това ставаше<br />

с помощта на силиконово масло,<br />

създаващо триене между набор<br />

от дискове, които от своя страна<br />

зацепваха касетата на диференциала<br />

за полуоста. При по-модерните<br />

системи блокирането<br />

става с помощта на набор от<br />

електронно управлявани и механично<br />

активирани дискове на<br />

базата на данни от различни<br />

сензори. Такова бе решението<br />

при първата система за задвижване<br />

на четирите колeла на VW<br />

Touareg и Porsche Cayenne, където<br />

се използваха все по-често<br />

срещаните планетарни (епициклични)<br />

диференциални механизми,<br />

които разпределят въртящия<br />

момент в различни<br />

пропорции. Обикновено по-голямата<br />

пропорция се насочва<br />

към задния мост, тъй като тези<br />

системи често се използват при<br />

в големи модели.<br />

Такъв диференциал днес използва<br />

и системата 4 Matic на<br />

Mercedes. Парадоксалното в технологичното<br />

развитие на тази<br />

система е в това, че в началото<br />

инженерите от Щутгарт заложиха<br />

на по-опростена реализация<br />

с многодискови съединители, но<br />

постепенно преминаха към решение<br />

с диференциал, докато<br />

голяма част от модерните системи<br />

като xDrive на BMW и споменатото<br />

двойно предаване на<br />

Porsche Cayenne и VW Touareg<br />

извършиха обратния преход.<br />

Многообразие<br />

от технологични<br />

решения<br />

Често разпространено и сравнително<br />

евтино решение за осъществяване<br />

на задвижване на<br />

четирите колела в близкото<br />

минало бе така нареченият вискосъеднител.<br />

Както и при вискоблокировката,<br />

системата използва<br />

свойствата на<br />

силиконовото масло да променя<br />

вискозитета си при нагряване<br />

– в случая предизвикано от триене.<br />

При тези устройства въртящият<br />

момент се предава директно<br />

– обикновено от предния<br />

към задния мост и по-рядко<br />

(при Audi R8 например) в обратна<br />

посока. Масовият вискосъединител,<br />

който в наши дни все<br />

още може да бъде открит в различни<br />

приложения като Fiat<br />

Panda 4x4 и VW Transporter T5,<br />

преди години се монтираше в<br />

задния мост на модели като VW<br />

Golf Syncro, Porsche 911 и<br />

Lamborghini, но в днешно време<br />

вече е заменен с по-бързодействащи<br />

системи с електрохидра-<br />

9


Техника<br />

влично и електромеханично<br />

задействане. Всъщност това са<br />

и най-разпространените в наши<br />

дни варианти за предаване на<br />

въртящ момент, често наричани<br />

и „Haldex“ съединители.<br />

Именно тук е мястото да отбележим,<br />

че когато говорим за<br />

използваната от този или онзи<br />

производител система, задължително<br />

трябва да отдадем необходимата<br />

почит и на разработчиците<br />

и доставчиците на<br />

съставляващите системите 4х4<br />

устройства в лицето на световноизвестни<br />

компании като ZF,<br />

GKN Driveline, BorgWarner,<br />

Haldex и т.н.<br />

Работата на използващите<br />

многодискови конструкции устройства<br />

се определя от данните,<br />

предавани от свързаните със<br />

стабилността на автомобила и<br />

оборотите на колелата сензори.<br />

В нормални условия по-голямата<br />

част от въртящия момент се<br />

предава към единия мост – при<br />

компактните модели, включително<br />

SUV, този мост е предният.<br />

При загуба на сцепление на едно<br />

от предните колела – както при<br />

движение по пътища с лошо сцепление,<br />

така и на сухи – започва<br />

активирането на съединителите,<br />

които започват да се притискат<br />

все по-силно един към друг по<br />

двойки и да предават до 50% от<br />

въртящия момент към задния<br />

мост, където обикновено е монтирано<br />

и устройството. Принципът<br />

на работа, използван при<br />

актуалната система xDrive на<br />

BMW и тази на Touareg и<br />

Cayenne е същата, но основният<br />

въртящ момент се предава към<br />

своеобразна разпределителна<br />

кутия, от която директно преминава<br />

към задния мост, а през<br />

подобен набор от съединители<br />

част от него (до 50%) се насочва<br />

към предния мост – тоест в съотношение<br />

заден -преден мост от<br />

100 към 0 до 50 на 50. Предимството<br />

на този тип задвижване е<br />

в това, че позволява разлика в<br />

оборотите между мостовете – тоест<br />

играе ролята на диференциал,<br />

който при пълен натиск<br />

имитира пълен блокаж. Ролята<br />

на блокировка на осевите диференциали<br />

на свой ред поемат<br />

системите за контрол на сцеплението,<br />

като при намаляване на<br />

сцеплението на дадено колело,<br />

то получава симулирано натоварване<br />

под формата на прецизно<br />

контролиран спирачен момент<br />

– в края на краищата<br />

диференциалът на моста не се<br />

интересува от това дали натоварването<br />

идва от съпротивлението<br />

при прилагането на въртящ момент<br />

върху пътната настилка<br />

или от триенето на накладките<br />

в спирачния диск. По този начин<br />

другото колело получава автоматично<br />

необходимия въртящ момент<br />

за осигуряване на нормално<br />

движение на автомобила.<br />

Лесно можете да установите<br />

този процес при движение с автомобил<br />

с такава система в пресечена<br />

местност в моментите,<br />

когато някое от колелата увисне<br />

във въздуха – в този момент се<br />

чува характерно припукване,<br />

говорещо за активирането на<br />

спирачките. Този механизъм на<br />

работа се използва както при<br />

моделите с основно предно предаване<br />

и насочване на въртящ<br />

момент назад, така и за тези в<br />

обратната ситуация, а страничен<br />

негатив при тях е по-бързото<br />

износване на спирачните<br />

накладки – все пак приемлива<br />

Frontantrieb BMW Dreier<br />

Heckantrieb Golf<br />

Видове системи за задвижване<br />

BMW X3<br />

K<br />

M<br />

K<br />

M<br />

K<br />

M<br />

LS<br />

VG E<br />

K<br />

Задно предаване<br />

До средата на миналия век това<br />

е задвижване е масово. То не е<br />

идеално при движение в зимни<br />

условия, но подходящите гуми<br />

помагат значително.<br />

Предно предаване<br />

При наличие на добри зимни гуми<br />

тази компановка на задвижването<br />

е много по-добра в общия случай,<br />

но се превръща в недостатък ако<br />

автомобилът трябва да се изкачи по<br />

много стръмен склон.<br />

BMW X3<br />

При системата за постоянно<br />

двойно предаване<br />

многодисковият съединител<br />

осигурява променлив въртящ<br />

момент към полуосите.<br />

M=Мотор, K=Диференциал, VGe=електронно контролирана разпределителна кутия, LS=ламелен<br />

диференциала, H=Haldex съдинител, 2,72:1= предавателно число на редуктора<br />

10


цена на фона на по-високото<br />

ниво на безопасност.<br />

Според инженерите на BMW,<br />

системата с многодисков съединител<br />

в ролята на междуосево<br />

звено позволява много по-добър<br />

контрол на разпределението на<br />

тягата, по-висока гъвкавост и<br />

по-бърза реакция на системата<br />

при необходимост. При тази схема<br />

ситуациите с прояви на недозавиване<br />

или презавиване на<br />

автомобила се избягват по-лесно<br />

с пренасочване на въртящия момент<br />

и „освобождаване“ на<br />

склонния към буксуване мост от<br />

излишък от въртящ момент преди<br />

активната намеса на ESP. Това<br />

мнение обаче не е единствено –<br />

конструкторите на Mercedes<br />

например имат коренно различно<br />

становище от колегите си от<br />

BMW – те смятат, че подобни<br />

промени в потока и посоката на<br />

въртящия момент объркват водача,<br />

а архитектурата с междуосев<br />

диференциал с фиксирано<br />

предавателно отношение (планетарен)<br />

е по-предсказуемо, като<br />

при по-тежки ситуации може да<br />

се активира (непълна) блокировка<br />

на въпросния диференциал.<br />

Mercedes G-Klasse<br />

Audi естествено застъпват трето<br />

мнение, включвайки в своята<br />

гама разнообразни технологични<br />

решения за двойно предаване,<br />

обединени под общото наименование<br />

quattro. Не e<br />

изненада, че компактни модели<br />

като A3, TT и Q3 с напречно разположени<br />

двигатели използват<br />

архитектурата с Haldex съединител<br />

(вече от новото пето поколение,<br />

в което хидравличният<br />

акумулатор на налягане е заменен<br />

с по-бърз електромотор),<br />

докато големият Q7 е оборудван<br />

с напълно различна от тези на<br />

BMW и Mercedes система. Става<br />

дума за така наречения Torsen<br />

диференциал, което на практика<br />

е едно от много малкото чисто<br />

механични устройства, способни<br />

наистина да предават различен<br />

въртящ момент към различните<br />

задвижващи мостове и<br />

което според мнозина специалисти<br />

си остава е едно от най-рационалните<br />

решения в областта.<br />

Torsen диференциалът е сложен<br />

и скъп за производство агрегат с<br />

червячни механизми, притежаващ<br />

способността да се „самозаклещва“<br />

при разтоварване на<br />

VW Touareg<br />

един от задвижващите мостове.<br />

При това в този случай не се осъществява<br />

класическа блокировка,<br />

а преразпределение на въртящия<br />

момент – класическият<br />

Torsen с фиксирано съотношение<br />

от 50:50 при нормално движение<br />

може да предаде въртящ<br />

момент в съотношение от 25:75<br />

до 75:25% съответно към предния<br />

и задния мост. В модерните<br />

решения на Audi диференциалът<br />

вече е планетарен, а при нормално<br />

движение по-големият<br />

въртящ момент се предава към<br />

задния мост. При Q7 например<br />

стандартната пропорция е 40:60<br />

в полза на задния мост, а при<br />

необходимост отношението<br />

може да се променя в интервала<br />

от 20:80 до 60:40. Преди Torsen<br />

диференциалът бе широко разпространен<br />

в гамата на Audi, но<br />

сега в много модели (например<br />

A4, A5, A6, A7, Q5, RS5) е заменен<br />

от така наречения „коронен<br />

диференциал“ наречен по този<br />

начин заради специфичната<br />

форма на зъбните си колела.<br />

Това също е чисто механично<br />

устройство, специфична разновидност<br />

на планетарния дифе-<br />

VW T5<br />

MS<br />

MS VG MS<br />

2,16:1 M<br />

M<br />

LS<br />

K VG MS<br />

2,72:1<br />

M<br />

K H ES MS<br />

Mercedes G<br />

G-класата може да се справи<br />

без проблеми и в най-трудните<br />

ситуации благодарение на<br />

арсенала от блокировки<br />

на класическото си двойно<br />

предаване.<br />

VW Touareg<br />

Преди SUV моделът на VW<br />

разчиташе на междуосев<br />

диференциал с ламелна<br />

блокировка, а сега използва<br />

система, подобна на тази на<br />

BMW.<br />

VW T5<br />

Микробусът на VW си осигурява<br />

подобрено сцепление с помощта на<br />

Haldex съединител с допълнителна<br />

блокировка и с предлаганата<br />

опционално блокировка<br />

на задния диференциал.<br />

(многодисков) съединител, MS=механична блокировка на диференциала, ES= електронна блокировка на<br />

11


Техника<br />

Революционната система SH-AWD на Honda включва сложен<br />

механизъм на задния мост, който разпределя различен<br />

въртящ момент към всяко едно от колелата с помощта<br />

на платетарни механизми и многодискови съединители.<br />

ренциал с допълнителен набор<br />

от блокиращи дискове и възможност<br />

за предаване на различен<br />

въртящ момент.<br />

Днес на пазара се предлагат<br />

автомобили (най-често пикапи<br />

или SUV модели), които могат<br />

да бъдат оборудвани с различни<br />

системи за задвижване в зависимост<br />

от предназначението.<br />

Пример за такъв модел е VW<br />

Amarok, който разполага с версия<br />

с класическо двойно предаване<br />

с блокируем диференциал<br />

за по-тежки условия, както и с<br />

такава с Тorsen диференциал.<br />

Audi и BMW пък предлагат възможност<br />

за изпълнение на задвижването<br />

с така наречения<br />

Torque vectoring механизъм на<br />

задния диференциал, който<br />

дава възможност за предаване<br />

на променлив въртящ момент<br />

към всяко едно от задните колела.<br />

Устройството му е изградено<br />

на планетарни механизми, разположени<br />

от двете страни на<br />

касетата на диференциала, като<br />

звената на механизмите са свързани<br />

с касетата на диференциала<br />

и при задействане осигуряват<br />

с около 10% по-високи обороти<br />

от тези на съответната полуос.<br />

Връзката се осъществява с набор<br />

от съединители, като въртящият<br />

момент обикновено се<br />

насочва към външното за завоя<br />

колело, за сметка на подавания<br />

към вътрешното. Така се осигурява<br />

ефект на активно насочване<br />

(за разлика от реактивното<br />

действие на ESP) в кривата на<br />

завоя и стабилизиране на автомобила<br />

в тежки ситуации. Системата<br />

на Honda SH-AWD<br />

(Super Handling All Wheel Drive)<br />

в Legend бе първата серийна<br />

реализация на това решение, но<br />

използва този метод на работа<br />

само при наличие на въртящ<br />

момент.<br />

И не на последно място<br />

трябва да споменем някои възприемани<br />

като екзотични доскоро<br />

решения за задвижване на<br />

четирите колела, при което за<br />

задния мост се използва електродвигател<br />

– преди години<br />

Nissan представиха версия на<br />

Micra със система за задвижване<br />

наречена е-4WD с вграден в задния<br />

мост малък електромотор.<br />

Днес подобна схема се използва<br />

при Lexus RX 450h а напредването<br />

на електрификацията и<br />

хибридизацията на системите<br />

на задвижване наред с все посъвършената<br />

електроника за<br />

управление, могат да възродят<br />

и популяризират това решение<br />

и в бъдеще.<br />

И все пак…<br />

Разбира се, както всяко друго<br />

технологично решение, системите<br />

за задвижване на четирите<br />

колела имат и недостатъци. В<br />

зависимост от вида, те са повече<br />

или по-малко скъпи решения и<br />

добавят движещи се детайли и<br />

тегло в автомобила, а също и<br />

необходимост от редица промени<br />

в конструкцията на каросерията.<br />

Често се налагат и промени<br />

на схемата и геометрията на<br />

задното окачване – при Opel<br />

Insignia например за задното<br />

окачване на версиите с двойно<br />

предаване се използват различни<br />

като форма и материали носещи<br />

рамена. Всичко това води<br />

не само до оскъпяване на автомобила,<br />

но и до увеличаване на<br />

разхода на гориво. Дори при<br />

моделите с активиране на задвижването<br />

и на четирите колела<br />

само при необходимост, консумацията<br />

нараства с около десет<br />

процента.<br />

Освен това технологичната<br />

инвестиция в 4х4 има две основни<br />

цели – по-добро сцепление и<br />

по-добра стабилност и съответно<br />

пътно поведение. По съвсем логични<br />

причини технологиите за<br />

двойно предаване не осигуряват<br />

някакво предимство при спиране.<br />

Освен това независимо от<br />

вида и съвършенството на дадена<br />

система за двойно предаване,<br />

през този сезон и при нашите<br />

метеорологични условия зимните<br />

гуми си остават важен фактор,<br />

който не може да бъде пренебрегнат<br />

заради наличието на<br />

двойно предаване.<br />

12


Сравнителен тест BMW X5 30d и Mercedes ML 350 Bluetec<br />

Среща<br />

на върха<br />

Въпреки че отвън не изглежда така, промяната при новото<br />

поколение на BMW X5 е по-сериозна, отколкото при<br />

предишните две. Няма промяна единствено при вечния<br />

противник в лицето на Mercedes ML. Нека тестът на двата<br />

трилитрови турбодизелови модела започне сега!<br />

14


От самото начало X5 не беше<br />

особено безпътна идея, защото<br />

движението по кал и<br />

скали никога не е било сериозна<br />

тема – нито за него, нито за купувачите<br />

му. За 14 години и две<br />

поколения на клиентите бяха<br />

доставени 1,3 милиона екземпляра,<br />

които плъпнаха по шосетата<br />

– и си останаха там. Този<br />

успех би трябвало да бъде продължен<br />

и затвърден от новия X5<br />

от моделна серия F15, който е<br />

претърпял повече промени, отколкото<br />

изглежда при поглед<br />

отвън. Символ на това развитие<br />

е и появата на sDrive 25d - първият<br />

X5, разполагащ само със<br />

задно предаване.<br />

От вече далечната 1997 година<br />

насам нито един Mercedes<br />

ML не напуска завода в Тъскалуса,<br />

Алабама без двойното предаване<br />

4matic. Със своето изобилие<br />

от вътрешен простор,<br />

грамаден полезен товар и толкова<br />

голям багажник, че при<br />

сгънати седалки изглежда способен<br />

да побере цял Smart, моделът<br />

на Mercedes изпълнява<br />

всички основни изисквания за<br />

един съвременен SUV.<br />

По-дългият с 8,2 сантиметра<br />

X5 също настанява своите пасажери<br />

охолно, а по-изправените<br />

предни колони и по-големите<br />

прозорци подсилват усещането<br />

за простор с повече светлина.<br />

Върху сгъващата се задна седал-<br />

Снимки: Ханс-Дитер Зойферт<br />

15


Сравнителен тест<br />

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br />

Moдел<br />

BMW X5<br />

x-Drive 30d<br />

Mercedes<br />

ML 350 Bluetec<br />

Двигател (вид/брой цилиндри) редови/6 V/6<br />

Работен обем cм 3 2993 2987<br />

Макс. мощност <br />

кВт (к.с.) 190 (258) 190 (258)<br />

<br />

при об./мин 4000<br />

3600<br />

Макс. върт. момент Нм при об./мин 560 при 1500 620 при 1600<br />

Стандарт за вредни емисии Euro 6 Euro 6<br />

Емисии CO2 г/км 162 179<br />

Собствено тегло/полезен товар кг 2202/578 2268/682<br />

Дължина х широчина <br />

мм 4886 х 1938 4804 х 1926<br />

х височина<br />

х 1762 х 1796<br />

Междуосие мм 2933 2915<br />

Диам. на завиване наляво/надясно м 12,8/12,6 11,8/11,9<br />

Обем на багажника 1) л 650/1870 690/2010<br />

Прикачен товар без/със спирачки кг 750/2700/3500 2) 750/3500<br />

Вместимост на резервоара л 85 70<br />

Широчина вътре отпред/отзад мм 1565/1525 1555/1535<br />

Височина вътре отпред/отзад мм 1020/970 1030/1000<br />

Място на седалките 3) мм 715 755<br />

Размери на единичен товар ß мин.мм 530 х 995 х 735 510 х 890 х 785<br />

Д х Ш х В <br />

макс. мм 1455 х 995 1410 х 890 х 785<br />

х 735<br />

Гуми на тестовия автомобил<br />

<br />

255/50 R 19 V<br />

Goodyear<br />

Eagle F1<br />

255/50 R 19 W<br />

Continental<br />

Sport Contact 5<br />

Задвижване двойно пред. двойно пред.<br />

Трансмисия 8-степ. автом. 7-степ. автом.<br />

Ускорение<br />

сек<br />

0 – 40 км/ч<br />

0 – 80 км/ч<br />

0 – 100 км/ч<br />

0 – 120 км/ч<br />

0 – 130 км/ч<br />

0 – 140 км/ч<br />

0 – 160 км/ч<br />

0 – 400 м<br />

1,5<br />

4,5<br />

6,6<br />

9,6<br />

11,3<br />

13,3<br />

18,4<br />

14,8<br />

1,7<br />

5,0<br />

7,4<br />

10,2<br />

12,2<br />

14,3<br />

19,3<br />

15,3<br />

Максимална скорост км/ч 230 224<br />

Спирачен път м<br />

100 км/ч студени спирачки празен<br />

100 км/ч студени спирачки с товар<br />

100 км/ч загрети спирачки с товар<br />

160 км/ч студени спирачки празен<br />

Спирачен път върху μ-сплит<br />

100 км/ч на мокра настилка<br />

Разход на гориво в теста л/100 км<br />

минимален 4)<br />

максимален<br />

пробег с едно зареждане <br />

км<br />

Разход по евростандарта (NEFZ) л/100 км<br />

в града / извън града / средно<br />

Innengeräusch<br />

дБ(A)<br />

при 80 км/ч<br />

при 100 км/ч<br />

при 130 км/ч<br />

при 180 км/ч<br />

Поведение на пътя празен/с товар km/h<br />

Слалом (18 м между пилоните)<br />

Два последователни завоя (ams)<br />

Заобикаляне на препятствие (ams)<br />

16<br />

37,6<br />

37,7<br />

37,6<br />

96,0<br />

93<br />

43<br />

10,2<br />

7,0<br />

12,8<br />

833<br />

дизел<br />

7,0/5,7/6,2<br />

62<br />

63<br />

65<br />

71<br />

60,7/59,2<br />

126,9/126,5<br />

36,8<br />

36,4<br />

36,9<br />

94,0<br />

96<br />

47<br />

10,5<br />

7,1<br />

12,9<br />

666<br />

дизел<br />

7,8/6,3/6,8<br />

60<br />

61<br />

65<br />

71<br />

58,0/57,3<br />

123,0/121,1<br />

скорост при влизане / излизане<br />

71/46<br />

69/39<br />

Базова цена лева 118 900 119 180<br />

Адаптивна ходова част 3586 4013<br />

Система за навигация 5159 6220<br />

Биксенонови светлини С 3661<br />

1)<br />

По стандарт на VDA; 2) с опция за повишен прикачен товар; 3) при стандартно<br />

положение; 4)тестов маршрут на ams; С = серийно; Н = не се предлага.<br />

ка от три части също не се чувства<br />

липса на комфорт, а поскоро<br />

на регулираща се<br />

облегалка, каквато ML притежава<br />

серийно. При X5 за нея трябва<br />

да платите 996 лева допълнително<br />

и тогава седалката ще<br />

може да се плъзга и напред-назад<br />

в диапазон от осем сантиметра.<br />

При необходимост така<br />

може да се отвори малко повече<br />

пространство за краката на седящите<br />

върху двете сгъваеми<br />

седалки в багажника, които<br />

също се предлагат срещу доплащане<br />

(3944 лв.). Единственият<br />

SUV модел на Mercedes, който<br />

може да превозва седем пътници,<br />

е GL, но пък петимата в ML<br />

могат да пътуват спокойно и без<br />

напрежение както върху уютната<br />

задна седалка, така и на стегнато<br />

тапицираните предни места.<br />

Високите водачи обаче<br />

почти достигат тавана с глава.<br />

С видимостта навън всичко<br />

е наред, но не всички елементи<br />

за управление и контрол са идеално<br />

разположени в зрителното<br />

поле на водача. Всичко е издържано<br />

в типичния за Mercedes<br />

стил, но в сравнение с брилянтната<br />

инфо-развлекателна система<br />

iDrive, която разпознава много<br />

добре не само гласови<br />

команди, но и думи, изписани<br />

върху чувствителната на докосване<br />

повърхност на познатия<br />

въртящо-натискащ се централен<br />

прибор, системата Comand<br />

в ML изглежда прекалено обстоятелствена,<br />

а на екрана се виждат<br />

отделните пиксели. Другите<br />

функции в X5 също са разпределени<br />

по-интелигентно и модерно.<br />

Всички системи за подпомагане<br />

на водача могат да се<br />

извикват с един бутон на големия<br />

10¼-инчов екран и да се<br />

конфигурират чрез iDrive. За да<br />

направите това в ML, ще трябва


17 17


Сравнителен тест<br />

X5: все повече автомобил за дълги<br />

пътешествия, отколкото класически всъдеход<br />

Тъчпад върху<br />

контролера вдясно,<br />

бутон за<br />

отличната панорамна<br />

камера.<br />

ML: спокойствие във всички ситуации<br />

Бутони за подпомагане Дизеловият V6 под<br />

спускането по стръмен предния капак на ML<br />

наклон и за функциите издава по-осезаем<br />

на пневматичното шум и не е особено<br />

окачване.<br />

енергичен.<br />

18<br />

Редовият<br />

шестцилиндров<br />

мотор тегли още<br />

по-неудържимо и е<br />

по-еластичен.<br />

Модерно арматурно<br />

табло с облекчена<br />

ергономия, просторна<br />

задна част.<br />

Резделно отварящият<br />

се заден капак е част<br />

от традициите при X5.<br />

Задната облегалка е<br />

разделена на три части.<br />

Не толкова модерно<br />

арматурно табло,<br />

затова пък много<br />

простор.<br />

При вдигане на долната<br />

част на седалката се<br />

образува равна товарна<br />

площ с размерите на<br />

малък гараж.<br />

да бродите из менютата на малкия<br />

бордкомпютър с помощта<br />

на клавишите на волана.<br />

И двата модела се отличават<br />

с високо равнище на безопасност,<br />

потвърдено чрез свирепи<br />

спирачки, отлични светлини<br />

(при Mercedes ксенонови срещу<br />

доплащане, при BMW серийно<br />

ксенонови, светодиодни като<br />

допълнителна възможност) и<br />

отлична безопасност на пътя. В<br />

теста за избягване на препятствие<br />

и двата модела биват възпирани<br />

рано от системата ESP,<br />

като при ML това става малко<br />

по-рязко и осезаемо. Същото<br />

показват и изпитанията на<br />

обикновено шосе, където потромавата,<br />

но предлагаща добра<br />

обратна връзка кормилна уредба<br />

на Mercedes навлиза прецизно<br />

в завоя и проявява ранна<br />

таенденция към недозавиване.<br />

Моделът на BMW е по-чевръст<br />

и по-неутрален – но по начин,<br />

различен от досегашния.<br />

Новото поведение<br />

на X5 на пътя<br />

Тук се налага да поговорим поподробно.<br />

Досега X5 сякаш ни<br />

нашепваше, че не трябва да вземаме<br />

толкова насериозно означението<br />

SUV и че под одеждите<br />

на всъдеход се крие физика на<br />

спринтьор. Динамичното поведение<br />

на пътя за него беше нещо<br />

като природен талант и дори<br />

някаква форма на оправдание,<br />

което да осмисли съществуването<br />

на този автомобил в гамата<br />

на баварците. Когато профучаваше<br />

по завоите на планинския<br />

път – толкова неутрален, толкова<br />

естествен, толкова автентичен<br />

като усещане на волана,<br />

никой не можеше да го упрекне,<br />

че тежи два тона и има двойно,<br />

а не задно предаване. В новия<br />

X5 усещането е различно - тук


Утре започва от ams<br />

С БЕНЗИН В КРЪВТА


Сравнителен тест<br />

И двата всъдехода имат право<br />

да теглят товари до 3,5 тона.<br />

динамиката вече не се възприема<br />

като интуитивно присъща на<br />

конструкцията, а като резултат<br />

от сложно програмиране. В завоите<br />

забелязвате как системата<br />

за двойно предаване разпределя<br />

въртящия момент, за да държи<br />

X5 в неутрална траектория. А<br />

кормилната уредба, сега вече с<br />

електромеханичен сервоусилвател,<br />

тушира супердиректното<br />

преди усещане от волана. За да<br />

не бъдем разбрани погрешно –<br />

X5 се държи на пътя превъзходно,<br />

сигурно, чевръсто, но някак<br />

по-дистанцирано.<br />

Съвършен<br />

автоматик в X5 30d<br />

Адаптивната ходова част не<br />

променя нищо в това отношение.<br />

В мекия режим Comfort тя<br />

осигурява удобство при пътуване<br />

по магистрала, но при натоварен<br />

автомобил на лош път<br />

има опасност от удари в ограничителните<br />

тампони и се допуска<br />

силно клатене на каросерията.<br />

В режима Sport (липсва положение<br />

Normal) X5 стъпва доста<br />

твърдо по неравностите и често<br />

изглежда по-скоро нервен, отколкото<br />

чевръст. Mercedes от<br />

своя страна са насочили настройките<br />

на ML изцяло към<br />

постигане на по-висок комфорт.<br />

С предлаганото по желание<br />

пневматично окачване автомобилът<br />

поема гъвкаво грубите<br />

сътресения – както празен, така<br />

и с товар. Достатъчно комфорт<br />

има дори в практически излишния<br />

режим Sport, с което моделът<br />

от Щутгарт компенсира с<br />

лекота лекия недостиг на динамика.<br />

Причината ML да изпусне за<br />

малко победата в това сравнение<br />

се крие в задвижването. На<br />

трилитровия дизел със сигурност<br />

не му липсва мощ. Макар<br />

и леко шумно той тегли буйно<br />

напред, но не набира обороти с<br />

достатъчно желание и е съчетан<br />

с доста флегматичната седемстепенна<br />

автоматична трансмисия.<br />

Планките за превключване<br />

на волана я вдъхновяват единствено<br />

за колеблива смяна на<br />

предавките – ако изобщо реши<br />

да предприеме нещо. За разлика<br />

от нея осемстепенната кутия<br />

на X5 реагира веднага на всяко<br />

докосване, но ръчната смяна<br />

почти винаги е излишна - толкова<br />

точно и бързо преминава<br />

трансмисията през отделните<br />

степени в автоматичен режим.<br />

При отпускане на газта в режим<br />

Eco Pro предавателният механизъм<br />

превключва на празен ход<br />

и дава възможност на X5 се движи<br />

по инерция с минимално<br />

съпротивление от страна на<br />

силoвия тракт. Но най-важното,<br />

което успява да постигне трансмисията<br />

ZF 8HP, е да стимулира<br />

атлетичния темперамент на<br />

трилитровия редови шестцилиндров<br />

мотор, който също<br />

както и агрегатът на Mercedes,<br />

отговаря на стандарта Euro 6.<br />

Въпреки малко по-ниския си<br />

въртящ момент, той тегли понастървено<br />

и е с по-бързи реакции,<br />

ускорява по-добре и изразходва<br />

по-малко гориво.<br />

Така X5 успява да спечели<br />

тази победа, но вероятността<br />

ML да победи в среща-реванш с<br />

друга комбинация от двигатели<br />

и трансмисии далеч не е за пренебрегване.<br />

20


ОБЩ РЕЗУЛТАТ<br />

Модел<br />

<br />

BMW<br />

X5<br />

x-Drive 30d<br />

Mercedes<br />

ML 350<br />

Bluetec<br />

(макс. брой точки)<br />

Каросерия<br />

Вътрешни размери (10) 8 8<br />

Усещане за простор (10) 9 8<br />

Багажник (15) 13 15<br />

Полезен товар (10) 7 9<br />

Функционалност (10) 9 8<br />

Прикачен товар (5) 5 5<br />

Контролни прибори (10) 10 8<br />

Обзор (15) 8 9<br />

Допълнително оборудване (5) 5 5<br />

Впечатление за качество (10) 8 9<br />

Общо (100) 82 84<br />

Безопасност<br />

Оборудване за безоп. (пасивна) (15) 11 11<br />

Активна безопасност (15) 9 10<br />

Светлини (10) 10 10<br />

Ергономичност (10) 10 8<br />

Спир. път студ. спир. празен (100 км/ч) (10) 5 6<br />

Спир. път на мокро празен (100 км/ч) (5) 5 4<br />

Спир. път студ. спир. с товар (100 км/ч) (5) 3 3<br />

Спир. път топли спир. с товар (100 км/ч) (10) 5 6<br />

Спир. път при 160 км/ч (5) 4 4<br />

Усещане на спир. педал (5) 5 5<br />

μ-split – стабилност (5) 4 3<br />

μ-split – спирачен път (5) 5 5<br />

Общо (100) 76 75<br />

Комфорт на возене<br />

Окачване (празен) (25) 20 22<br />

Окачване (натоварен) (15) 11 13<br />

Предни седалки (20) 19 17<br />

Задни седалки (10) 9 9<br />

Климатизация (10) 10 9<br />

Измерен шум в купето* (10) 9 10<br />

Впечатление за шумове (10) 8 9<br />

Общо (100) 86 89<br />

заключение<br />

Модел<br />

<br />

*По-добрият получава максимален<br />

брой точки. **Оценките в този раздел<br />

отразяват условията в Германия.<br />

BMW<br />

X5<br />

x-Drive 30d<br />

Mercedes<br />

ML 350<br />

Bluetec<br />

(макс. брой точки)<br />

Задвижване<br />

Работа на двигателя (15) 13 12<br />

Тяга при изпреварване (10) 8 8<br />

Разгръщане на мощността (5) 5 4<br />

Превключване/предавки (25) 24 21<br />

Ускорение/макс. скорост (20) 13 12<br />

Разход на гориво в теста (20) 10 9<br />

Пробег с едно зареждане (5) 5 3<br />

Общо (100) 78 69<br />

Fahreigenschaften<br />

Поведение на пътя (10) 8 7<br />

Водимост (10) 7 8<br />

Кормилна уредба (10) 7 8<br />

Сцепл./годност за зимни услoвия (5) 5 5<br />

Движ. в права пос./чувств. към вятър (5) 5 5<br />

Диаметър на завиване (10) 0 1<br />

Сигурност на пътя празен (25) 23 23<br />

Сигурност на пътя с товар (15) 13<br />

Тест за поведение на пътя (10) 8 7<br />

Общо (100) 76 77<br />

Оценка на качествата (500) 398 394<br />

Екологичност<br />

Минимален разход (20) 9 9<br />

Вредни емисии (15) 11 10<br />

Собствено тегло (10) 2 2<br />

Шум на място и в движение* (5) 4 5<br />

Общо (50) 26 26<br />

Разходи**<br />

Базова цена* (25) 23 25<br />

Серийно оборудване* (10) 10 9<br />

Цени за доп. оборудване (5) 3 3<br />

Шансове при продажба на старо (10) 7 7<br />

Фиксирани разходи за 5 г.* (10) 9 10<br />

Поддръжка/ремонти 100 000 км* (15) 15 15<br />

Гориво 100 000 км* (15) 15 14<br />

Гаранция (10) 5 5<br />

Общо (100) 87 88<br />

Окончателна оценка (650) 511 508<br />

1 2<br />

1 BMW<br />

Новото поколение на X5 е още по-далеч от<br />

амбициите за високи постижения в пресечен<br />

терен и е смекчило осезаемо динамиката<br />

на пътя. Сега можем да го опишем като<br />

автомобил за дълги пътешествия с модерни<br />

системи за управление и контрол, отлично<br />

задвижване и много място.<br />

2<br />

Mercedes<br />

Единствено малко по-големият разход<br />

и по-тромавото поведение са причина<br />

ML да изпусне победата. Което не пречи<br />

комфортният, просторен и сигурен модел<br />

на Mercedes да продължава да изпълнява<br />

убедително основните изисквания към един<br />

модерен SUV.<br />

21


На пътя Skoda Yeti<br />

Снимки: Skoda<br />

Въпрос на<br />

самочувствие<br />

Чаровният кубичен Yeti завоюва много битки и по свой начин спомогна<br />

за движението на Skoda по стръмния път нагоре. Сега моделът<br />

придобива напълно ново изражение, знак на зрялост и увереност.<br />

При представянето си при през 2009 година,<br />

Yeti трябваше да заеме позицията на компактен<br />

SUV модел в гамата на чешката марка,<br />

предлагайки алтернатива, която да не застрашава<br />

позициите на VW Tiguan. Затова дизайнерът на<br />

чешката компания Йозеф Кабан му придаде доста<br />

своенравни форми със закачливи стилистични<br />

елементи като допълнителните предни светлини<br />

с кръгла форма, наподобяващи решението на легендарния<br />

Talbot Matra Rancho от 80-те години.<br />

Пропорциите на Yeti наподобяваха тези на куб и<br />

освен че се отличаваха от формите на неговия<br />

събрат Tiguan, на практика му осигуриха и внушително<br />

вътрешно пространство – именно това,<br />

наред с технологиите на концерна VW и по-достъпната<br />

цена на Skoda предопределиха успеха на<br />

модела. Равносметката след пет години на пазара<br />

показва множество спечелени тестове и 281 000<br />

продадени автомобила. Само през 2012 година<br />

Skoda е реализирала 87 400 автомобила Yeti, отбелязвайки<br />

24% ръст спрямо предишната година, а<br />

за първите девет месеца на 2013 година центровете<br />

на марката са напуснали 59 700 нови собственици<br />

на модела. В Европейския съюз Yeti има 4,1%<br />

дял в сегмента, а от 2012 година се предлага и на<br />

руския пазар в местно производство в сътрудничество<br />

с ГАЗ. В края на 2013 година на китайския<br />

пазар Yeti ще започне да се предлага и в специална<br />

удължена версия.<br />

Успешната кариера на чешкия компактен SUV<br />

обаче не отменя задължителното в тази фаза от<br />

съществуването на всеки модерен автомобил изискване<br />

за модернизация и фейслифт. Натрупаните<br />

през годините успехи и опит, както и новият<br />

стилистичен език на марката са дали своето сериозно<br />

отражение върху облика и съдържанието на<br />

22


модела. Yeti вече разполага с достатъчно утвърден<br />

имидж и класа, за да се отърве от детското си своенравие<br />

и да заживее с лицето на голям човек.<br />

Автомобилът е загубил характерните кръгли долни<br />

светлини и заоблените форми в предната си<br />

част. Сега линиите са по-изострени, пресичащи<br />

се под ъгъл, светлините са с коренно различен<br />

формат и интегрирани LED елементи, а тези за<br />

мъгла с тесни и широки форми са разположени в<br />

долната част на автомобила. Цялата предна част<br />

е придобила много по-пластични и релефни форми<br />

с различно излъчване за повече зрялост, елегантност<br />

и динамика. Поздравления за стилистите<br />

– наистина трябва да си вещ в занаята, за да<br />

можеш с малко средства да постигнеш толкова<br />

значима промяна в излъчването на един модел.<br />

Принос за това имат и по-ярко оформените задни<br />

светлини, по поръчка в LЕD изпълнение.<br />

При фейслифта Yeti се сдобил и с нова разновидност<br />

– сега моделът се предлага както в „градска“<br />

версия, така и в такава с подчертано офроуд<br />

излъчване (Outdoor). Разликата в двете се състои<br />

основно в елементи като броните, защитните кори<br />

в долната част и страничните прагове, които в<br />

единия случай са с цвета на автомобила, а в другия<br />

в черен.<br />

Skoda Yeti все още не използва технологичната<br />

основа на новата MQB платформа, а гамата от двигатели<br />

включва три бензинови и четири дизелови<br />

агрегата – 1.2 TSI (105 к.с.), 1.4 TSI (122 к.с.), 1.8<br />

TSI (160 к.с.), 1.6 TDI (105 к.с.) и 2.0 TDI - последният<br />

в три разновидности със 110, 140 и 170 к.с.<br />

Налице е и версия Greenline с 1.6 TDI, предно предаване<br />

и механична трансмисия с намален с 25<br />

милиметра клиренс, а изборът от предавателни<br />

кутии включва шестстепенни механична и шест- и<br />

седемстепенни автоматични с два съединителя.<br />

Променено и е задвижването на четирите колела<br />

– сега то вече разполага с Haldex съединител от пето<br />

поколение, при който акумулаторът на налягане е<br />

заменен с по-бързодействащ електрически мотор.<br />

технически данни<br />

Каросерия<br />

Петместен компактен SUV модел, Дължина х<br />

Широчина х височина 4222 х 1793 х 1691 мм,<br />

Междуосие 2578 мм, собствено тегло 1540 кг.<br />

Ходова част<br />

Независимо окачване отпред и отзад, отпред<br />

Макферсън с напречни триъгълни долни рамена,<br />

отзад многозвенно, винтови пружини и телескопични<br />

амортисьори, стабилизатори отпред и отзад гуми<br />

215/60 R 16 с колела 7 J х 16 .<br />

Силово предаване<br />

Двойно предаване, шестстепенна DSG трансмисия.<br />

Двигател<br />

Четирицилиндров редови бензинов, работен обем<br />

1798 см 3 , мощност 118 кВт (160 к.с.) при 4500-6200<br />

об./мин, максимален въртящ момент 250 Нм при<br />

1500-4500 об./мин.<br />

Динамични характеристики<br />

0–100 км/ч..........................................................8,4 сек<br />

Максимална скорост...................................... 200 км/ч<br />

Ср. разход на гориво по NEFZ.................7,8 л /100 км<br />

Базова цена<br />

Skoda Yeti 1.8 TSI Outdoor Selection.............38 890 лв.<br />

заключение<br />

Skoda Yeti е зрял автомобил, който предлага<br />

изобилие от пространство, интелигентни<br />

интериорни решения, висококачествена<br />

техника и eфективни мотори. Yeti е икономична,<br />

надеждна и прекрасна за семейни нужди<br />

машина. Новата стилистика превръща<br />

миловидния модел в самоуверен претендент<br />

за върхови позиции в компактния SUV клас.<br />

23


На пътя Dacia Duster<br />

Ловецът<br />

В годините на икономически трудности Dacia постепенно<br />

изкристализира в ролята на европейска перла в короната на<br />

Renault-Nissan, а моделът Duster се превърна в един от основните<br />

ловци на клиенти за марката. Какво ни носи обновлението на модела?<br />

Снимки: Mирослав Николов<br />

24


Промените във външния дизайн носят подчертано<br />

еволюционен характер – леко видоизменена<br />

предна решетка с хромирани акценти, модернизирани<br />

елементи на предните светлини при запазени<br />

общи очертания, лека промяна в конзолите на релсите<br />

за багажник на покрива и накрая – фин ретуш на<br />

задните светлини и промяна на разположението на<br />

емблемата 4WD при версиите с двойно предаване.<br />

Впечатление правят и декоративните сребристи панели<br />

в долната част на предната и задна престилка,<br />

които са част от стандартното об орудване в България<br />

и акцентират върху приключенския дух на Duster.<br />

ЗАКЛюЧЕНИЕ<br />

Революцията<br />

е в интериора<br />

Основните забележки към Duster досега бяха насочени<br />

към материалите и оборудването на вътрешното<br />

пространство и именно в тази област са били<br />

насочени главните усилия за модернизация. В общата<br />

атмосфера се усеща резултатът от мащабните<br />

мерки за шумоизолация, които включват не само<br />

обичайните добавки от пенопласти и панели от нетъкан<br />

текстил в различни части на каросерията, но<br />

и подмяна на основен конструктивен детайл, какъвто<br />

е преградата между купето и коша на двигателя.<br />

Иначе Duster се е сдобил с по-качествени материали<br />

на тапицериите и облицовките, по-добри ергономични<br />

решения като променената позиция на бутоните<br />

за управление на страничните прозорци на<br />

вратите и по-богато серийно и допълнително оборудване.<br />

Наличието на сензори за външната температура<br />

и за установяване на препятсъвия при паркиране<br />

на заден ход са също толкова полезни<br />

допълнения към модела, колкото и възможността за<br />

поръчка на темпомат и аудионадигационна система<br />

с Bluetooth интерфейс, а серийната ESP нарежда<br />

обновения модел сред наистина модерните представители<br />

на класа.<br />

Промените са се отразили изцяло положително<br />

на Duster – модернизацията на интериора и<br />

подобряването на качеството на материалите,<br />

шумоизолацията и общото ниво на оборудване<br />

добавят зрялост, която до момента липсваше на<br />

стабилния на твърда настилка и забележително<br />

проходим извън пътя модел на Dacia.<br />

На пътя Duster продължава да се държи изключително<br />

сериозно както в комбинация с доказания<br />

боец 1.5 dCi в двете му нива на мощност, така и с<br />

новия четирицилиндров 1,2-литров бензинов турбодвигател<br />

със система за директно впръскване на<br />

горивото и максимална мощност 125 к.с. Интересна<br />

алтернатива е и LPG версията на 1,6-литровия<br />

бензинов мотор с мощност 105 к.с.<br />

Един от основните козове на румънския модел<br />

срещу конкуренцията по целия свят (Duster се<br />

предлага на много от световните пазари под марката<br />

Renault) е добрата проходимост, осигурена от<br />

изпитаната система за двойно предаване с елементи<br />

от братовчедите Nissan и добрите изходни параметри<br />

на каросерията – ъгъл на предния/задния<br />

надвес и рампата от съответно 29,3/34,9 и 23 градуса,<br />

както и внушителния клиренс от 210 милиметра<br />

при версиите с двойно предаване. Какви<br />

по-добри предпоставки за добро представяне по<br />

ловните полета и в бъдеще?<br />

TEХНИЧЕСКИ дАННИ<br />

Dacia Duster 1.6 105 1.2 125 1.6 105 LPG dCi 90 dCi 110<br />

Тип двигател/брой цилиндри редови/4 редови/4 редови/4 редови/4 редови/4<br />

Работен обем cм 3 1598 1199 1598 1461 1461<br />

Макс. мощност<br />

кВт (к.с.)<br />

при об/мин<br />

77 (105)<br />

5750<br />

92 (125)<br />

5250<br />

75 (102)<br />

5750<br />

66 (90)<br />

3750<br />

110 (80)<br />

4000<br />

Макс. върт. момент Нм при об/мин 148 при 3750 205 при 2000 144 при 1500 200 при 1750 240 при 1750<br />

Задвижване 4х2/4х4 4х2 4х2 4х2 4х2/4х4<br />

Трансмисия 5-/6-степ.мех. 6-степ. мех. 5-степ. мех. 6-степ. мех. 6-степ.мех.<br />

Дължина х широчина х височина мм 4315 x 1821 x 1634<br />

Междуосие мм 2674<br />

Собствено тегло мм 1171/1286 1202 1245 1221 1235/1325<br />

Полезен товар кг 550/514 550 500 550 550<br />

Обем на багажника л (VDA) 443-1604<br />

Ускорение 0–100 км/ч сек 11,8/13,5 10,4 12,8 14,2 12,2/12,9<br />

Макс. скорост км/ч 165/160 175 162 156 169/168<br />

Среден разход на гориво л/100 км 7,1/8,0 95Н н.д. 95Н 9,0 95Н 4,7 дизел 4,8/5,1 дизел


На пътя Honda CR-V<br />

Снимки: Honda<br />

Пет милиона<br />

Компактният SUV модел<br />

с японски произход<br />

и британски акт за<br />

раждане има свое<br />

специфично място в<br />

толкова оспорвания<br />

днес компактен<br />

сегмент от пазара,<br />

предлагайки чудесно<br />

задвижване, изобилие<br />

от пространство и<br />

надеждност.<br />

При дължина от над 4,5 метра<br />

CR-V вече трудно може<br />

да се определи точно като<br />

„компактен“ SUV модел, но разходът<br />

на гориво от 5,5 л/100 км<br />

в теста на auto motor und sport<br />

доказва, че размерите и теглото<br />

в случая нямат негативно отражение<br />

дори при доста разточително<br />

оборудваната версия<br />

Lifestyle.<br />

За сметка на това можете да<br />

бъдете сигурни, че всеки от петимата<br />

на борда ще остане доволен<br />

от осигуреното му пространство<br />

и удобства – независимо<br />

дали е възрастен или подрастващ,<br />

жена или мъж, висок или<br />

нисък. Акселерацията е неминуема<br />

предвид факта, че до момента<br />

CR-V е реализиран в над пет<br />

милиона екземпляра и в качеството<br />

си на световен модел на<br />

японската компания трябва да<br />

задоволи и порасналите изисквания<br />

на клиентите навсякъде<br />

по света. Европейците разполагат<br />

с прекрасен дизел, който се<br />

справя със задачите си без да се<br />

уморява, а както показват измерените<br />

динамични показатели<br />

– и без да се затруднява.<br />

На практика съществува и<br />

възможност да си купите CR-V<br />

с предно предаване и бензинов<br />

двигател, но едва ли някой ще<br />

прояви интерес към подобен<br />

избор. За 54 990 лв. на ваше разположение<br />

е Winter 2014 Dream<br />

Edition с 2,2 литров дизел със<br />

150 к.с. и двойно предаване, а<br />

2.2 i-DTEC 4WD Lifestyle за 62<br />

990 лв. е буквално натъпкан с<br />

всевъзможни „екстри“ като двузонов<br />

климатроник, отопляеми<br />

седалки с тапицерия от алкантара,<br />

озвучителна уредба с нискочестотен<br />

високоговорител,<br />

камера за обратно виждане и<br />

биксенонови светлини. Още подобрата<br />

новина е, че трудно ще<br />

откриете поводи за критика<br />

дори при педантично търсене<br />

на такива. Седалките са удобни,<br />

управлението на функциите е<br />

оптимално, а подът на салона,<br />

26


който – о, чудо! – е напълно равен<br />

пред задния ред седалки,<br />

подобно на пода на багажника,<br />

е покрит с мек мокет.<br />

Като цяло CR-V предлага качествено<br />

изпълнен интериор,<br />

който не се набива на очи с<br />

твърде авангардни украшения,<br />

но създава усещане за топлина<br />

и уют. Типично за Honda, водачът<br />

има поглед към големи и<br />

прегледни контролни прибори<br />

с елегантно осветяване, което в<br />

зависимост от стила на шофиране<br />

мени цвета си в зелено или<br />

синьо. Друг привичен за марката<br />

детайл е интелигентно проектираната<br />

задна седалка, която<br />

само с едно елементарно движение<br />

потъва в пода и разкрива<br />

товарно пространство с напълно<br />

равен под и вместимост до<br />

1669 литра. Дори минималният<br />

обем на багажника е впечатляващ<br />

– при обща дължина на<br />

каросерията от 4570 мм, този<br />

автомобил наистина предлага<br />

много със своите 589 литра.<br />

Настройката на ходовата<br />

част в CR-V може накратко да се<br />

окачестви като балансирана.<br />

Накланянето на каросерията в<br />

завой е слабо, а кормилната<br />

уредба работи прецизно. CR-V<br />

няма сериозни претенции за изяви<br />

в пресечена местност и се<br />

задоволява с приемливи в тази<br />

област качества. За сметка на<br />

това моделът демонстрира безпроблемно<br />

и предвидимо пътно<br />

поведение дори на пътища с<br />

груби неравности по настилката.<br />

Въпреки че разполага само<br />

с пет степени, автоматичната<br />

предавателна кутия хармонира<br />

отлично с модерния дизелов<br />

агрегат, превключва с мекотата<br />

на по-модерните трансмисии с<br />

повече предавки, изключва своевременно<br />

преобразувателя на<br />

Honda Urban SUV<br />

Това бе най-бързорастящата<br />

пазарна ниша на автомобилния<br />

пазар през 2013<br />

година и Honda очевидно<br />

имат намерение да<br />

разположат още един<br />

малък модел под<br />

сегмента на компактните SUV модели. Всъщност в това намерение<br />

има известна доза deja-vu, тъй като произвежданият до 2006<br />

година HR-V на Honda имаше много почитатели. През 2013 година<br />

пазарът гъмжи от подобни модели – от екзотичния Nissan Juke до<br />

изисканите Opel Mokka и Chevrolet Trax, между които се разполагат<br />

Peugeot 2008, Renault Captur, Ford EcoSport и очаквания малък VW<br />

Taigun. Най-общ поглед към бъдещия модел на Honda, който ще се<br />

опита да даде отговор на пазарните тенденции дава представената<br />

на изложението в Детройт студия Honda Urban SUV Concept.<br />

Концептуалният модел очертава характерните елементи в<br />

стилистиката на бъдещия малък модел на Honda, който ще се<br />

превърне в пълноценен сериен модел в Япония още в края на тази<br />

година. Малкият SUV използва новата платформа Global Compact<br />

Series, на чиято основа ще се произвежда и новият Jazz. В<br />

съчетание с новия 1.6 i-DTEC се очаква този модел да бъде един<br />

от най-икономичните автомобили в сегмента си.<br />

въртящия момент и разполага с<br />

достатъчно дълга пета предавка,<br />

за да осигури спокойствие в работата<br />

на дизеловия мотор, тишина<br />

и ниски разходи при движение<br />

с висока скорост на<br />

магистрала. Двигателят на<br />

Honda с 350 Нм работи приятно<br />

тихо и набира обороти с лекота,<br />

постигайки добра динамика.<br />

Ако все пак решите да се обърнете<br />

към механичната предавателна<br />

кутия, в зависимост от<br />

шофирането може да се разчитате<br />

на разход с до литър по-нисък<br />

от този на автоматичната.<br />

Споменатият разход на гориво<br />

Новият 1,6 литров<br />

дизелов двигател<br />

на Honda i-DTEC е<br />

съществен елемент<br />

от технологичната<br />

философия Earth Dreams<br />

и има вътрешно<br />

триене равно на това<br />

на бензинов мотор.<br />

от 5,5 литра дизелово гориво на<br />

100 километра в нормирания<br />

цикъл за икономично шофиране<br />

на auto motor und sport е постигнат<br />

именно във варианта с<br />

тази трансмисия и не без помощта<br />

и на серийната старт-стоп<br />

система и режим на работа Есо.<br />

Очаква се този разход на гориво<br />

да бъде снижен още повече във<br />

версията 1.6 i-DTEC – новият<br />

дизелов двигател, който разтоварва<br />

предната част на автомобила<br />

с цели 54 кг, но разполага<br />

с 300 Нм въртящ момент ще<br />

изразходва едва 3,6 литра на<br />

гориво в CR-V.<br />

27


На пътя Toyota Hilux<br />

Неразбиваемият<br />

Hilux създава първично усещане<br />

за здравина и предлага<br />

салон на автомобил от<br />

среден клас на уникална цена,<br />

а забележителната му издръжливост<br />

и многофункционалност<br />

го изпраща в невероятни точки<br />

и мисии по целия свят. На практика<br />

през последните няколко<br />

години маркетинговите специалисти<br />

в отдела за пикапи на<br />

Toyota можеха да си вземат неплатен<br />

отпуск – бе достатъчно<br />

да следите новините, за да видите<br />

Hilux в ролята на военно<br />

средство, като изпълнител на<br />

хуманитарни мисии и на какви<br />

ли не още задачи в огнищата на<br />

конфликти и бедствия по целия<br />

свят, където професионалистите<br />

предпочитат да се облегнат<br />

на доказана техника. Всъщност<br />

„Арабската пролет“ и последвалите<br />

я събития далеч не са първата<br />

война, в която моделите на<br />

Toyota се включват активно в<br />

бойните действия. Още през<br />

1984 година в конфликта между<br />

Чад и Либия, пикапите Toyota<br />

често превозват войници и въоръжение,<br />

а списание Тime нарича<br />

конфликта „The Great<br />

Toyota War“.<br />

По отношение на надеждността<br />

и безропотната издръжливост<br />

актуалният Hilux по<br />

нищо не се отличава от своите<br />

предшественици, но към надеждността<br />

се е добавил и значително<br />

повече комфорт. Японският<br />

модел отдавна е<br />

олицетворение на високото качество,<br />

а усещането зад волана<br />

вдъхва своеобразна свръхестествена<br />

вяра в това, че автомобилът<br />

ще успее да се справи с<br />

всичко, което го очаква отпред.<br />

Едновременно с това усещане,<br />

двойната кабина на тестовия<br />

вариант Style+ предлага добра<br />

ергономия и високо качество на<br />

използваните материали, а общата<br />

атмосфера по нищо не<br />

отстъпва на добре оборудваните<br />

варианти на Avensis да речем.<br />

Единствено процесът на стартиране<br />

не се вписва в цялостното<br />

чувство за добра шумоизолация<br />

и е съпроводен с мощен тътен<br />

изпод краката на водача – вероятно<br />

следствие от допълнителния<br />

пакет оборудване за зимна<br />

употреба, включващ два мощни<br />

акумулатора и усилен стартер.<br />

Към тях се добавят уредба за<br />

допълнително електрическо<br />

отопление на купето и система<br />

за по-бързо загряване на охладителната<br />

течност, включваща<br />

28


Той е контрапункт на днешните компактни SUV модели. С класическата си система<br />

за двойно предаване и стабилната си твърда рама Hilux може да премине през места,<br />

за каквито те не могат и да помислят. И всичко това – в съчетание с много удобства.<br />

Снимки: Toyota<br />

Усещането<br />

зад волана<br />

вдъхва свръхестествена<br />

вяра в това,<br />

че автомобилът ще<br />

успее да се справи<br />

с всичко, което го<br />

очаква отпред.<br />

контур със силиконово масло,<br />

което се нагрява и сгъстява от<br />

триенето с въртящ се ротор.<br />

Всичко това определено има<br />

своята значимост при експлоатация<br />

в климатични условия с<br />

преобладаващо ниски температури,<br />

които също са съществена<br />

част от длъжностната характеристика<br />

на Hilux. Със своя клиренс<br />

от 21,2 см (22,7 см във<br />

версия със 17 цолови колела)<br />

Hilux не се плаши от неравностите<br />

по пътя и не спира дори<br />

при пълна липса на такъв. Класическата<br />

архитектура с носеща<br />

рама и задвижване на четирите<br />

колела с междуосев и заден диференциал<br />

с блокировка, автоматичен<br />

преден диференциал,<br />

понижаващи предавки и твърд<br />

заден мост са предпоставка за<br />

сериозна проходимост в пресечен<br />

терен. Когато приоритетът<br />

на клиента е превозът на по-голям<br />

товар без необходимост от<br />

офроуд качества, на разположение<br />

е и версия с единична кабина<br />

и задвижване само на задния<br />

мост.<br />

На практика версията с<br />

двойна кабина спокойно може<br />

да бъде алтернатива на голям<br />

петместен SUV, като същевременно<br />

с това предлага далеч поуниверсални<br />

качества на подостъпна<br />

цена. Разбира се,<br />

водачът трябва да се съобразява<br />

с внушителната дължина от<br />

5,26 метра и междуосието от<br />

3085 мм, които определено създават<br />

трудности при маневрирането<br />

из градските улици, а<br />

пътниците ще трябва да се примирят<br />

с малко по-твърдото возене<br />

при липса на товар, дължащо<br />

се на задното окачване с<br />

листови ресори. Тази характерна<br />

за камионите настройка създава<br />

и малко по-особено усещане<br />

при динамично шофиране<br />

на Hilux без товар в платформата.<br />

Стегнатото, намаляващо<br />

накланянето в завой окачване е<br />

съчетано с висок център на тежестта<br />

– доста рядко срещана в<br />

ежедневието комбинация, която<br />

29


На пътя<br />

Видът на пътната настилка<br />

няма особено значение за Hilux.<br />

може да изненада неприятно<br />

някои по-неумели водачи.<br />

Трилитровият дизелов двигател<br />

с директно впръскване на<br />

гориво Сommon rail от своя<br />

страна е един от най-големите<br />

четирицилиндрови автомобилни<br />

агрегати в момента. Големият<br />

дизел хармонира много добре<br />

с целия комплекс от<br />

качества на модела и създава<br />

същото чувство за надеждност.<br />

Мощността му от 171 к.с. се постига<br />

при едва 3600 об./мин, а<br />

въртящият момент от 343 Нм<br />

успява да ускори двутонния гигант<br />

за 12,0 сек до 100 км/ч. Товароносимостта<br />

е около 750 кг<br />

в зависимост от версията.<br />

технически данни<br />

Каросерия<br />

Петместен пикап с четири врати,<br />

дължина x широчина x височина<br />

5260 x 1835 x 1860 мм, междуосие<br />

3085 мм, товарна платформа Д<br />

х Ш 1545 х 1515 мм, собствено<br />

тегло 2055 – 2115 кг, макс.<br />

допустимо тегло 2730 кг, прикачен<br />

товар със/без спирачки 2500/750<br />

кг, резервоар 80 л.<br />

Ходова част<br />

Независимо окачване<br />

отпред с двойни напречни<br />

носачи, винтови пружини и<br />

амортисьори, отзад твърд<br />

мост с листови ресори и<br />

телескопични амортисьори.<br />

Вътрешно вентилирани дискови<br />

спирачки отпред, барабанни<br />

отзад, АBS, гуми 205R16C.<br />

Силово предаване<br />

Двойно предаване с ръчно<br />

включване и демултипликатор,<br />

5-степенна механична трансмисия.<br />

Двигател<br />

Четирицилиндров редови дизелов<br />

мотор с четири клапана на<br />

цилиндър, работен обем 2982<br />

см 3 , диам. на цилиндъра х ход на<br />

буталото 96 x 103 мм, мощност<br />

126 кВт (171 к.с.) при 3600 об./<br />

мин, максимален въртящ момент<br />

343 Нм при 1400-3200 об./мин.<br />

Динамични характеристики<br />

0 – 100 км/ч...........................12 сек<br />

Макс. скорост.................... 175 км/ч<br />

Среден разход (ECE)<br />

дизел...........................7,6 л/100 км<br />

Базова цена<br />

Toyota Hilux Style+...........62 910 лв.<br />

заключение<br />

Всичко в този автомобил е<br />

солидно и здраво и дори<br />

когато натрупа години,<br />

тези качества не се<br />

променят. С Hilux можете<br />

да отидете навсякъде, но<br />

градските улици са му<br />

малко тесни. И всичко това<br />

е на цената на добре<br />

оборудван луксозен<br />

компактен модел.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!