Οδηγίες Λειτουργίας - Rossmax

rossmax.com

Οδηγίες Λειτουργίας - Rossmax

Model: RA500

Οδηγίες Λειτουργίας

www.rossmax.com

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν τη

χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το εγχειρίδιο.

RA500 Θερμόμετρο Αυτιού Υπερύθρων

EL

Το θερμόμετρο Αυτιού Υπερύθρων της Rossmax έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για την

ακριβή, ασφαλή και ταχεία μέτρηση της θερμοκρασίας στο αυτί.

Είναι ένα μη επεμβατικό θερμόμετρο αυτιού που χρησιμοποιεί ανιχνευτή υπερύθρων

για να διαγνώσει την θερμοκρασία του σώματος από τον ακουστικό πόρο σε ενήλικες

και παιδιά.

• Η ποιότητα του θερμομέτρου αυτιού υπερύθρων έχει εγκριθεί και ανταποκρίνεται

στις προδιαγραφές της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ (οδηγία

ιατρικών συσκευών) Παράρτημα Ι βασικές απαιτήσεις και εφαρμοσθέντα

εναρμονισμένα πρότυπα. EN12470-5: 2003 Κλινικά θερμόμετρα-Μέρος 5:

Απόδοση υπέρυθρων θερμομέτρων αυτιού (με μέγιστη συσκευή)

• Το παρόν θερμόμετρο μετατρέπει τη θερμοκρασία του αυτιού ώστε η ένδειξη να

δείχνει το “στοματικό αντίστοιχο”. (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής

αξιολόγησης)

LCD

Αισθητήρας

Πλήκτρο εκκίνησης

LCD

Αυτί

μπαταρία

• Σημαίνει ότι η μέτρηση είναι δυνατή.

Πλήκτρο ON/OFF/

Μνήμης

Βαθμίδα °C/°F

Ένδειξη

θερμοκρασίας

Καπάκι

Μπαταρίας

• Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας, αλλάξτη τη μπαταρία.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το RA500

Θερμόμετρο Αυτιού Υπερήχων

1. Για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο ακουστικός πόρος είναι

καθαρός.

2. Πιέστε το πλήκτρο “On/Off/Memory”. Το θερμόμετρο είναι έτοιμο για χρήση,

αφού σταματήσει το σύμβολο αυτιού να αναβοσβήνει και ακουστούν δύο μπιπ.

3. Προσεκτικά τραβήξτε το αυτί προς τα πίσω για να ευθυγραμμιστεί ο ακουστικός

πόρος και μαλακά τοποθετήστε τον αισθητήρα μέσα στον ακουστικό πόρο με στόχο

την μεμβράνη του τυμπάνου, ώστε να έχετε ακριβή μέτρηση.

4. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη του δακτύλου σας και κρατήστε το πλήκτρο “Start”

πιεσμένο, ένα μακρύ μπιμ θα ακουστεί όταν η μέτρηση έχει τελειώσει.

5. Κλειστή συσκευή: Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα εξοικονομώντας ρεύμα της

μπαταρίας, αν αδρανήσει πάνω από 1 λεπτό. Ή πιέστε το πλήκτρο “On/Off/Μνήμη

τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τη συσκευή.

6. Προειδοποίηση πυρετού: Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από

37,5°C(99.5°F) βαθμούς, η οθόνη θα αναβοσβήσει και θα ακουστούν 4 σύντομα

μπιπ. Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από 42,2°C(108.0°F)

βαθμούς, η οθόνη θα δείξει το “Hi“ και θα ακουστούν 4 σύντομα μπιπ.

α. Συνιστάται να μετράτε 3 φορές στο ίδιο αυτί. Αν και οι 3 μετρήσεις

διαφέρουν, επιλέξτε την υψηλότερη θερμοκρασία.

β. Για να αποφύγετε κινδύνους διασταυρωμένων μολύνσεων, καθαρίστε

τον αισθητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο “Φροντίδα και

καθαρισμός” μετά από κάθε χρήση.

Λειτουργία Σάρωσης

Αν λαμβάνετε συνεχώς διαφορετικά αποτελέσματα μέτρησης, συνιστάται να

χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Σάρωσης για τη μέτρηση.

Μετρώντας τη θερμοκρασία αυτιού: Χρησιμοποιήστε το δάκτυλο δείκτη, πιέστε

και κρατήστε το πλήκτρο “Start” για 3 δευτερόλεπτα για να κάνετε τη μέτρηση.

Κατά την διάρκεια της μέτρησης περιστρέψτε προσεκτικά τον αισθητήρα από

πλευρά προς πλευρά για να καλύψετε όλον τον ακουστικό πόρο ή για να βρείτε την

υψηλότερη θερμοκρασία. Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο “Start” όταν ακούσετε ένα

παρατεταμένο ήχο μπιπ που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η μέτρηση.

Αλλαγή μεταξύ βαθμών Φαρενάιτ και Κελσίου

Για να αλλάξετε την μονάδα από βαθμούς °C to °F:

1. Σβήστε τη συσκευή.

2. Κρατήστε κάτω πιεσμένο το πλήκτρο εκκίνησης “Start”,

κατόπιν πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF/Μνήμη” μέχρι η ένδειξη

LCD να δείχνει °C.

3. Πιέστε το πλήκτρο “Start” για να αλλάξετε τους βαθμούς °C

σε βαθμούς °F, κατόπιν αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο “Start”.

4. Με τον ίδιο τρόπο αλλάξτε την ένδειξη LCD από βαθμούς °F

σε βαθμούς °C.

Αλλαγή ήχου μπιπ μεταξύ κλειστού και ανοιχτού

1. Σβήστε τη συσκευή.

2. Κρατήστε κάτω πιεσμένο το πλήκτρο εκκίνησης “Start”, κατόπιν πιέστε το πλήκτρο

“ON/OFF/Μνήμη” μέχρι η ένδειξη LCD να δείχνει °C.

3. Πιέζοντας το πλήκτρο “ON/OFF/Μνήμη” αλλάζει τον ήχο μπιπ από το ανοιχτό στο

κλειστό, κατόπιν αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο “ON/OFF/Μνήμη”.

4. Με τον ίδιο τρόπο αλλάξτε τον ήχο μπιπ από το κλειστό στο ανοιχτό.

Λειτουργία μνήμης

Υπάρχουν συνολικά 9 σετ από μνήμες για την μέτρηση στο σώμα. Αν η ένδειξη του

θερμομέτρου είναι εντός ενός κανονικού φάσματος θερμοκρασίας από 34°C έως 42,2 °C

(93,2 °F έως 108,0°F), τότε το θερμόμετο σβήνει κι η τελευταία μέτρηση αποθηκεύεται

στην μνήμη.

• Πιέστε ξανά το πλήκτρο “On/Off/Memory”, για να δείτε την αποθηκευμένη

θερμοκρασία.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Ο αισθητήρας είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμομέτρου.

Χρησιμοποιήστε τον προσεκτικά όταν καθαρίζετε τον φακό, για να

αποφύγετε βλάβες.

1. Χρησιμοποιήστε την μπατονέτα αυτιών βρεγμένη με οινόπνευμα

(70% συγκέντρωση), για να καθαρίσετε τον φακό (στην εσωτερική

πλευρά του αισθητήρα).

2. Αφήστε τον αισθητήρα να στεγνώσει εντελώς τουλάχιστον για 5 λεπτά.

a. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει κάτω, ελέγξτε την αν έχει ζημιές. Αν

έχετε αμφιβολίες γι΄αυτό, στείλτε ολόκληρη τη συσκευή στον πλησιέστερο

αντιπρόσωπο για να την ξαναρυθμίσει.

b. Κρατήστε τη συσκευή στεγνή και μακριά από υγρά και άμεση ηλιακή

ακτινοβολία. Ο αισθητήρας δεν θα πρέπει να βυθίζεται σε υγρά.

Αλλαγή μπαταρίας

1. Η παρούσα συσκευή παραδίδεται με μια μπαταρία λιθίου (CR2032).

2. Σβήστε το θερμόμετρο πριν αλλάξετε τη μπαταρία.

3. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας: Κρατήστε την συσκευή και πετάξτε την μπαταρία

έξω μ΄ένα μικρό κατσαβίδι.

4. Τοποθετήστε την νέα μπαταρία κάτω από το μεταλλικό γαντζάκι στην αριστερή

πλευρά και πιέστε κάτω την δεξιά πλευρά της μπαταρίας μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

5. Βάλτε πίσω το καπάκι της μπαταρίας.

* Η θετική πλευρά (+) δείχνει προς τα πάνω και η αρνητική πλευρά (-) προς τα κάτω.

Αναγνώριση δυσλειτουργιών

Σφάλματος Πρόβλημα Λύση

bi-bi-bi

bi-bi-bi

bi-bi-bi-bi

bi-bi-bi-bi

Η θερμοκρασία

περιβάλλοντος δεν

είναι εντός του εύρους

μεταξύ 10°C και 40°C

(50°F~104°F).

το σύστημα δεν

λειτουργεί κανονικά.

Η συσκευή δεν έχει ισχύ,

για να μπει σε ετοιμότητα

λειτουργίας.

Η ληφθείσα θερμοκρασία

είναι υψηλότερη από

42,2°C (108,0°F).

Η ληφθείσα θερμοκρασία

είναι χαμηλότερη από

34°C (93,2°F).

Χαμηλή μπαταρία: Το

εικονίδιο της μπαταρίας

αναβοσβήνει, εξακολουθεί

να είναι μετρήσιμο.

Νεκρή μπαταρία: Το

σύμβολο της μπαταρίας

είναι πάντα ενεργό, δεν

είναι δυνατές περαιτέρω

μετρήσεις.

Αφήστε το θερμόμετρο να μείνει

σ΄ένα χώρο για τουλάχιστον

30 λεπτά σε θερμοκρασία

δωματίου: 10°C και 40°C (50°F

~104°F).

Αφαιρέστε την μπαταρία,

περιμένετε 1 λεπτό και

ξαναβάλτε την. Αν το μήνυμα

εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε

με το κατάστημα για σέρβις.

Αλλάξτε την μπαταρία. Αν

το μήνυμα εμφανιστεί ξανά,

επικοινωνήστε με το κατάστημα

για σέρβις.

Ελέγξτε την ακεραιότητα του

αισθητήρα και κάντε μέτρηση

θερμοκρασίας.

Βεβαιωθείτε ότι το του

αισθητήρα είναι καθαρό

και κάντε νέα μέτρηση

θερμοκρασίας.

Προτείνουμε να

αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Αλλάξτε την μπαταρία.


Τεχνικές Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης

34.0~42.2°C(93.2~108.0°F)

θερμοκρασίας

Ακρίβεια

± 0.2°C (0.4°F) κατά 35,0-42,2°C ( 95-108°F),

± 0.3°C (0,5°F) για άλλο εύρος

Εύρος θερμοκρασίας

10 ~ 40°C (50~104°F), σχετική υγρασία

More magazines by this user
Similar magazines