Δημιουργούμε ενέργεια για μια καλύτερη ζωή - Systems Sunlight S.A.

systems.sunlight.com

Δημιουργούμε ενέργεια για μια καλύτερη ζωή - Systems Sunlight S.A.

Δημιουργούμε ενέργεια

για μια καλύτερη ζωή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.


Δραστηριοποιούμαστε τρεις

δεκαετίες στη διεθνή αγορά

ενέργειας…

Όντας

ο πιο αξιόπιστος

ενεργειακός σας συνεργάτης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 2


…προσφέροντας ολοκληρωμένες

ενεργειακές λύσεις…

Η προσέγγισή

μας στην

ενέργεια

S

U

N

L

I

GH

T

Search for your needs

Αναζητούμε τις ανάγκες

Understand all parameters

Κατανοούμε όλες τις παραμέτρους

Name the best solution

Προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

Lead the project

Οργανώνουμε το έργο

Implement the solution

Υλοποιούμε τη λύση

Generate value

Παράγουμε αξία

Help and support

Βοηθούμε και υποστηρίζουμε

Tackle all challenges

Αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 3


…μέσω προϊόντων & υπηρεσιών

υψηλής ποιότητας και καινοτομίας…

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

• Μπαταρίες βιομηχανικών, καταναλωτικών και ειδικών

εφαρμογών

Ενεργειακά Συστήματα Ισχύος

• Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, UPS, συστήματα ισχύος DC,

βιομηχανικός κλιματισμός

Συστήματα Πράσινης Ενέργειας

• Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα,

προϊόντα και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Υπηρεσίες Ενέργειας

• Συμβουλευτική, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά,

αυτοψία χώρου, εγκατάσταση, εκκίνηση, συντήρηση,

εκπαίδευση, ανακύκλωση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 4


…καλύπτοντας ενεργειακές

ανάγκες υψηλών απαιτήσεων!

Τηλεπικοινωνίες | Βιομηχανία | Data centers/IT | Μεταφορές | Αποθηκεύσεις | Κατασκευές | Άμυνα | Έργα Υποδομής | Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 5


Με έδρα μας την Αθήνα…

Βιομηχανικό Συγκρότημα

Νέο Όλβιο, Ξάνθη

1991

2003

Τμήμα Υπηρεσιών

Αχαρναί, Αττική

Κεντρικά Γραφεία

Άγιος Στέφανος, Αττική

2011

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 6


…προηγμένες γραμμές

παραγωγής στην Ξάνθη…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 7


…επιχειρηματική παρουσία σε

εννέα χώρες…

…και ένα διαρκώς αυξανόμενο

δίκτυο συνεργατών σε περισσότερες από 100 χώρες…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 8


…επενδύουμε διαρκώς σε…

Έρευνα &

Ανάπτυξη

Ανθρώπινους

πόρους

Υποδομές

Εφοδιαστική

αλυσίδα &

μεταφορές

Υποδειγματική

εξυπηρέτηση

πελατών

3% του

ετήσιου

κύκλου

εργασιών

Μια ομάδα 600

συναδέλφων

με υψηλή

κατάρτιση και

τεχνογνωσία

Το πιο

σύγχρονο

εργοστάσιο

του κλάδου

στην Ευρώπη

(55.000 τ.μ.)

Επένδυση

4.5 εκατ. €

Πελατοκεντρική

φιλοσοφία

Μεγάλο εύρος

καινοτόμων

ερευνητικών

έργων

Συστηματική

εκπαίδευση

και ανάπτυξη

Συστήματα

Διοίκησης

:: ISO 9001:2008

:: ISO 14001:2004

:: OHSAS 18001:2007

8.500 τ.μ.

στεγασμένων

επιφανειών

Δέσμευση

παροχής

υψηλής

ποιότητας

υπηρεσιών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 9


…και αναπτύσσουμε μακροχρόνιες

στρατηγικές συνεργασίες…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 10


…επιτυγχάνοντας…

€116,2 εκατ.

TOP 5

TOP 3

>10%

κύκλος εργασιών

2010

:: +17% vs. 2009

:: EBITDA €5,4 εκατ.

:: 70% του κύκλου

εργασιών αφορά

εξαγωγές

στον τομέα

βιομηχανικών

συσσωρευτών

στην Ευρώπη

στον τομέα

συσσωρευτών

προηγμένης

τεχνολογίας

στον κόσμο

μερίδιο αγοράς

σε

συσσωρευτές

έλξης σε

πολλές χώρες

της Ευρώπης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 11


Μπαταρίες

Συστήματα Αποθήκευσης

Ενέργειας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 12


Βιομηχανικές Μπαταρίες

Μπαταρίες Έλξης Μολύβδου Οξέως

• Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα PzS (DIN) και PzB (BS)

• Διαθέσιμες ως ολοκληρωμένα συστήματα μπαταριών ή κελιά

Μπαταρίες Εφεδρικής Λειτουργίας Κλειστού Τύπου

Μολύβδου Οξέως

• VRLA (SP A, SP B, SVT, STB, SPG, SPHR) και OPzV

Μπαταρίες Εφεδρικής Λειτουργίας Ανοιχτού Τύπου

Μολύβδου Οξέως

• OPzS

Λοιποί τύποι μπαταριών & συμπληρωματικά προϊόντα

• Semi Traction, Νικελίου-Καδμίου κ.ά.

• Φορτιστές μπαταριών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 13


Μπαταρίες Προηγμένης

Τεχνολογίας

Μπαταρίες Υποβρυχίων

•51 συστοιχίες συσσωρευτών υποβρυχίων έχουν παραδοθεί σε

στόλους διαφόρων χωρών

•25 διαφορετικοί τύποι κελιών έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν

συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις

Μπαταρίες Τορπιλών

•Πώληση 6.250 κελιών τορπιλών στο γερμανικό ναυτικό

Μπαταρίες λοιπών εφαρμογών

•Αλκαλικές

•Λιθίου

•Νικελίου - Καδμίου

•Μολύβδου Οξέως κ.ά.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 14


Καταναλωτικές Μπαταρίες

SUNLIGHT Brand

• Καλύπτουν τις περισσότερες καταναλωτικές εφαρμογές

TOSHIBA Brand

• Αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα από το 1985 και

στην Ευρώπη από το 2001

• Ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διανομέας

• Η πρώτη οικολογική μπαταρία στον κόσμο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 15


Ενεργειακά

Συστήματα Ισχύος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 16


Ενεργειακά Συστήματα Ισχύος

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)

•7 - 3.300 kVA

•Αυτόνομα ή σε παράλληλη λειτουργία | Χρήση ως κύρια ή εφεδρική πηγή ενέργειας

(ηχομονωμένα, ανοιχτά, τροχήλατα)

•3.000 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε όλο τον κόσμο

Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS)

•0.5 – 1000 kVA

•Line interactive & On-line UPS

•Αυτόνομα ή σε παράλληλη λειτουργία

Συστήματα Ισχύος DC

•Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών: 50 – 7200 A

•Βιομηχανικών εφαρμογών: 20 – 2000 A

Κλιματισμός

•Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών: 4.5 – 15 KW

•Βιομηχανικών εφαρμογών: 5 – 50 KW

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 17


Συστήματα

Πράσινης Ενέργειας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 18


Συστήματα Πράσινης Ενέργειας

Διασυνδεδεμένα ΦΒ συστήματα

• Από 5kWp ως 2MWp

• Για βιομηχανική και οικιακή χρήση

• Το πρώτο διασυνδεδεμένο ΦΒ πάρκο στην Ελλάδα το 2000

Αυτόνομα / υβριδικά ΦΒ συστήματα

• Από 500Wp ως 20kWp

• 240 APS (2.55 MW) στις Τηλεπικοινωνίες & πληθώρα

αυτόνομων συστημάτων για οικίες

Υπηρεσίες & Λύσεις

• Υποστήριξη λύσεων, εγκατάσταση, προληπτική & επεμβατική

συντήρηση, ανταλλακτικά, λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης

• Ηλιακός Φωτισμός (Led lighting)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 19


Ενεργειακές

Υπηρεσίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 20


Πάντοτε δίπλα σας…

Τεχνική

υποστήριξη

Ενοικίαση

εξοπλισμού

Ανταλλακτικά

Συμβουλευτικές

υπηρεσίες &

εκπαίδευση

Υπηρεσίες

υψηλής

προστιθέμενης

αξίας

Αυτοψία –

επιθεώρηση

χώρου

Συντήρηση

Εγκατάσταση

& θέση σε

λειτουργία

…σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 21


Ενδεικτικό

Πελατολόγιο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 22


Ενδεικτικό Πελατολόγιο

(για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 23


Ενδεικτικό Πελατολόγιο

(για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 24


www.systems-sunlight.com

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. 25

More magazines by this user
Similar magazines