99-0026: Rivetec - RIVETEC sro

rivetec.cz

99-0026: Rivetec - RIVETEC sro

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

99-0026: Rivetec

© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu

RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12


99-0026: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘIŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position

Pcs. Spare Parts Kit No.

Part / Díl Description Popis

Pozice

Ks Objednací číslo sady

1 50-0001:zelená Hydraulic Body Hydraulické tělo 1 87-0142

2 10-0350 Leading rod Vodící tyčka 2 87-0142

3 30-0257 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0142 87-0183

4 30-0182 O-Ring O-kroužek 1 87-0142

5 30-0267 Snubber Doraz 1 87-0142

6 30-0067 Screw Šroub 2 87-0142

7 30-0181 O-Ring O-kroužek 1 87-0142 87-0183

8 10-0503 Reducer Reduktor 1 87-0142

9 30-0002 Cylindrical Pin Kolík válcový 1 87-0142 87-0157

10 10-0683 Trigger Tlačítko 1 87-0142 87-0157

11 30-0001 Cylindrical Pin Kolík válcový 2 87-0142 87-0157

12 10-0064 Pressure Roller Tlačný váleček 2 87-0142 87-0157

13 30-0141 Spring Pružina 1 87-0142 87-0157

14 10-0109 Leading Piece Vodící vložka 1 87-0164 87-0359

15 30-0212 O-Ring O-kroužek 2 87-0164 87-0183 87-0359

16 10-0352 Guide Vodítko 1 87-0172

17 10-0190 Hydraulic Piston Hydraulický píst 1 87-0164

18 10-0280 Guide Ring Vodící kroužek 1 87-0164 87-0183

19 30-0187 O-Ring O-kroužek 1 87-0164 87-0183

20 30-0260 Stepseal Těsnění pístu 1 87-0164 87-0183

21 30-0146 Spring Pružina 1 87-0172

22 30-0148 Spring Pružina 1 87-0172

23 10-0599 Washer Podložka 1 87-0172

24 30-0244 O-Ring O-kroužek 1 87-0172

25 10-0303 Filler Vložka 1 87-0073

26 10-0560:zelená Rear Stopper Zadní uzávěr 1 87-0073

27 30-0320 Deflector Lapač trnů 1 87-0073 87-0062

28 10-0104 Lock Nut Pojistná matka 1 87-0127

29 10-0192 Spacer Mezikus 1 87-0127

30 10-0191 Nose Cap Hubice 1 87-0067

31 10-0194 Nut Matice 1 87-0067

32 10-0328 Valve Ventil 1 87-0157

33 30-0189 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

34 10-0326 Valve Tube Trubka ventilu 1 87-0157

35 30-0197 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

36 10-0193 Sliding Valve Posuvný ventil 1 87-0157

37 30-0268 Ball Kulička 1 87-0157

38 30-0142 Spring Pružina 1 87-0157

39 10-0565 Stopper Zátka 1 87-0157

40 30-0204 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

41 10-0595 Valve Bar Ventilová tyč 1 87-0115

42 30-0191 O-Ring O-kroužek 1 87-0115 87-0183

43 30-0194 O-Ring O-kroužek 1 87-0115 87-0183 87-0015

44 30-0193 O-Ring O-kroužek 2 87-0115 87-0183 87-0015

45 10-0123 Retained Ring Pojistný kroužek 3 87-0104

46 10-0349 Piston Rod Spodní píst 1 87-0104

47 10-0507 Piston Plate Talíř pístu 1 87-0104

48 30-0108 Nut Matice 1 87-0104

49 30-0200 O-Ring O-kroužek 3 87-0104 87-0183 87-0355

50 30-0225 O-Ring O-kroužek 1 87-0104 87-0183

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

RIVETEC E100520 Pg./Str. 3 / 12


99-0026: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘIŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position

Pcs. Spare Parts Kit No.

Part / Díl Description Popis

Pozice

Ks Objednací číslo sady

51 10-0687:zelená Valve Body Ventilové tělo 1 87-0088

52 30-1156 O-Ring O-kroužek 1 87-0088 87-0183

53 10-0374 Chamber Sleeve Trubka 1 87-0088

54 30-0034 Screw Šroub 1 87-0142 87-0107

55 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0142 87-0107

56 10-0317:mosaz Relief Valve - Body Odpoušt.ventil - Tělo 1 87-0088

57 10-0761:mosaz Relief Valve - Seal Odpoušt. ventil -Těsnění 1 87-0088

58 30-0300 Spring Pružina 1 87-0088

59 30-0497 Spring Pružina 1 87-0088

60 30-0483 Retained Ring Pojistný kroužek 1 87-0088

61 30-0208 O-Ring O-kroužek 1 87-0088 87-0183

62 10-0079 Safety Valve - Body Pojistný ventil - trubka 1 87-0088 87-0094

63 10-0080 Safety Valve -Stopper Pojistný ventil -uzávěr 1 87-0088 87-0094

64 30-0269 Ball Kulička 1 87-0088 87-0094

65 30-0144 Spring Pružina 1 87-0088 87-0094

66 10-0121 Valve Stopper Ventilový uzávěr 1 87-0110

67 30-0206 O-Ring O-kroužek 1 87-0110 87-0183

68 10-1202 Reducer Reduktor 1 87-0095

69 30-0089 Washer Podložka 2 87-0014 87-0088 87-0183

70 30-0106 Crown Nut Matice uzavřená 2 87-0014 87-0088

71 10-0812 Safety Cover Zajišťovací kryt 1 87-0014 87-0088

72 30-0143 Spring Pružina 1 87-0110

73 10-0657 Silencer Tlumič 1 87-0120

74 10-0717 Cover Plate Krycí deska 1 87-0120

75 30-0080 Screw Šroub 2 87-0120 87-0014 87-0088

76 30-0297 Safety Gum Ochranná guma 1 87-0120

77 10-0706 Mandrel Collector Sběrná nádobka 1 87-0060

78 10-0250 Crank Táhlo 1

79 10-0251 Adapter Adaptér 1 87-0187

80 30-0288 Oil Syringe Stříkačka na olej 1 87-0187

81 30-0293 Internal Hex Key Klíč imbusový 1

82 30-0400 Stopper Zátka 1

83 10-0806 Swivel-joint Vzduch. přípoj 1 87-0281

84 10-0792 Swivel-joint Ball Vzduch. přípoj - koule 1 87-0281

85 10-0791 Swivel-joint Screw Vzduch. přípoj - šroub 1 87-0281

86 30-0173 Retained Ring Pojistný kroužek 1 87-0281

87 30-0228 O-Ring O-kroužek 2 87-0281

88 30-0491 Seal Těsnění 1/4" 1 87-0281

89 30-0259 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0142

90 30-0181 O-Ring O-kroužek 1 87-0164 87-0183 87-0359

91 30-0257 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0164 87-0183 87-0359

92 30-0301 Lifting Attachment Závěs 1 87-0123 87-0142

93 30-0194 O-Ring O-kroužek 1 87-0110 87-0183

94 30-0193 O-Ring O-kroužek 1 87-0088

95 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0187

96 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0088

97 30-0034 Screw Šroub 1 87-0088

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

RIVETEC E100520 Pg./Str. 4 / 12


99-0026: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

Valve Body Locking

87-0014

Zajištění ventilového těla

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

71 10-0812 1

76 30-0080 2

69 30-0089 2

70 30-0106 2

Main Valve Rod Seal

87-0015

Hlavní těsnění ventilové tyče

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

44 30-0193 2

43 30-0194 1

Mandrel Collector

87-0060

Sběrná nádobka

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

77 10-0706 1

Deflector

87-0062

Lapač trnů

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

27 30-0320 1

Nose Cap

87-0067

Hubice

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

30 10-0191 1

31 10-0194 1

Rear Stopper

87-0073

Zadní uzávěr

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

25 10-0303 1

26 10-0560:zelená 1

27 30-0320 1

Valve Body Assembly

87-0088

Ventilové tělo komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

62 10-0079 1

63 10-0080 1

56 10-0317:mosaz 1

53 10-0374 1

51 10-0687:zelená 1

57 10-0761:mosaz 1

71 10-0812 1

97 30-0034 1

76 30-0080 2

69 30-0089 2

70 30-0106 2

65 30-0144 1

96 30-0178 1

94 30-0193 1

61 30-0208 1

64 30-0269 1

58 30-0300 1

60 30-0483 1

59 30-0497 1

52 30-1156 1

Safety Valve Assembly

87-0094

Pojistný ventil komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

62 10-0079 1

63 10-0080 1

65 30-0144 1

64 30-0269 1

87-0095

Reducer

Reduktor

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

68 10-1202 1

Pneumatic Piston Assembly

87-0104

Pneumatický píst komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

49 10-0123 3

45 10-0349 1

46 10-0507 1

47 30-0108 1

48 30-0200 3

50 30-0225 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 5 / 12


99-0026: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

Fill Screw Assembly

87-0107

Vypouštěcí šroub komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

54 30-0034 1

55 30-0178 1

Valve Stopper Assembly

87-0110

Ventilový uzávěr komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

66 10-0121 1

72 30-0143 1

93 30-0194 1

67 30-0206 1

Valve bar Assembly

87-0115

Ventilová tyč komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

41 10-0595 1

42 30-0191 1

44 30-0193 2

43 30-0194 1

87-0120

Bottom Cover Assembly

Spodní kryt komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

74 10-0657 1

73 10-0717 1

76 30-0080 2

75 30-0297 1

87-0123

Lifting Attachment

Závěs

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

92 30-0033 1

92 30-0301 1

92 30-0302 2

87-0127

Lock Nut and Spacer

Pojistná matka a mezikus

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

28 10-0104 1

29 10-0192 1

87-0142

Hydraulic Body Assembly

Hydraulické tělo komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

12 10-0064 2

2 10-0350 2

8 10-0503 1

10 10-0683 1

11 30-0001 2

9 30-0002 1

92 30-0033 1

54 30-0034 1

6 30-0067 2

13 30-0141 1

55 30-0178 1

7 30-0181 1

4 30-0182 1

3 30-0257 1

89 30-0259 1

5 30-0267 1

92 30-0301 1

92 30-0302 2

1 50-0001:zelená 1

87-0157

Trigger Assembly

Tlačítko komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

12 10-0064 2

36 10-0193 1

34 10-0326 1

32 10-0328 1

39 10-0565 1

10 10-0683 1

11 30-0001 2

9 30-0002 1

13 30-0141 1

38 30-0142 1

33 30-0189 1

35 30-0197 1

40 30-0204 1

37 30-0268 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 6 / 12


99-0026: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0164

Hydraulic Piston Assembly

Hydraulický píst komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

14 10-0109 1

17 10-0190 1

18 10-0280 1

90 30-0181 1

19 30-0187 1

15 30-0212 2

91 30-0257 1

20 30-0260 1

87-0172

Pressure Springs

Tlačné pružiny

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

16 10-0352 1

23 10-0599 1

21 30-0146 1

22 30-0148 1

24 30-0244 1

87-0183

Seal Kit 75

Sada těsnění 75

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

18 10-0280 1

69 30-0089 2

7, 90 30-0181 2

19 30-0187 1

33 30-0189 1

42 30-0191 1

44 30-0193 2

43, 93 30-0194 2

35 30-0197 1

48 30-0200 3

40 30-0204 1

67 30-0206 1

61 30-0208 1

15 30-0212 2

50 30-0225 1

3, 91 30-0257 2

20 30-0260 1

52 30-1156 1

87-0187

Oil Refill Set

Plnící sada

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

79 10-0251 1

95 30-0178 1

80 30-0288 1

87-0281

Air Joint Assembly

Vzduchový přípoj komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

85 10-0791 1

84 10-0792 1

83 10-0806 1

86 30-0173 1

87 30-0228 2

88 30-0491 1

87-0355

Seal Of Pneumatic Piston

Těsnění pneumat. pístu

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

48 30-0200 3

87-0359

Leading Piece Assembly

Vodící vložka komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

14 10-0109 1

90 30-0181 1

15 30-0212 2

91 30-0257 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 7 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 8 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 9 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 10 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 11 / 12


RIVETEC E100520 Pg./Str. 12 / 12


SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

99-0026: Titgemeyer

© 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu

RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12


99-0026: Titgemeyer

SPARE PARTS KITS / PŘIŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position

Pcs. Spare Parts Kit No.

Part / Díl Description Popis

Pozice

Ks Objednací číslo sady

1 50-0001:červená Hydraulic Body Hydraulické tělo 1 87-0143

2 10-0350 Leading rod Vodící tyčka 2 87-0143

3 30-0257 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0143 87-0183

4 30-0182 O-Ring O-kroužek 1 87-0143

5 30-0267 Snubber Doraz 1 87-0143

6 30-0067 Screw Šroub 2 87-0143

7 30-0181 O-Ring O-kroužek 1 87-0143 87-0183

8 10-0503 Reducer Reduktor 1 87-0143

9 30-0002 Cylindrical Pin Kolík válcový 1 87-0143 87-0157

10 10-0683 Trigger Tlačítko 1 87-0143 87-0157

11 30-0001 Cylindrical Pin Kolík válcový 2 87-0143 87-0157

12 10-0064 Pressure Roller Tlačný váleček 2 87-0143 87-0157

13 30-0141 Spring Pružina 1 87-0143 87-0157

14 10-0109 Leading Piece Vodící vložka 1 87-0164 87-0359

15 30-0212 O-Ring O-kroužek 2 87-0164 87-0183 87-0359

16 10-0352 Guide Vodítko 1 87-0172

17 10-0190 Hydraulic Piston Hydraulický píst 1 87-0164

18 10-0280 Guide Ring Vodící kroužek 1 87-0164 87-0183

19 30-0187 O-Ring O-kroužek 1 87-0164 87-0183

20 30-0260 Stepseal Těsnění pístu 1 87-0164 87-0183

21 30-0146 Spring Pružina 1 87-0172

22 30-0148 Spring Pružina 1 87-0172

23 10-0599 Washer Podložka 1 87-0172

24 30-0244 O-Ring O-kroužek 1 87-0172

25 10-0303 Filler Vložka 1 87-0074

26 10-0560:červená Rear Stopper Zadní uzávěr 1 87-0074

27 30-0320 Deflector Lapač trnů 1 87-0074 87-0062

28 10-0104 Lock Nut Pojistná matka 1 87-0127

29 10-0192 Spacer Mezikus 1 87-0127

30 10-0191 Nose Cap Hubice 1 87-0067

31 10-0194 Nut Matice 1 87-0067

32 10-0328 Valve Ventil 1 87-0157

33 30-0189 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

34 10-0326 Valve Tube Trubka ventilu 1 87-0157

35 30-0197 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

36 10-0193 Sliding Valve Posuvný ventil 1 87-0157

37 30-0268 Ball Kulička 1 87-0157

38 30-0142 Spring Pružina 1 87-0157

39 10-0565 Stopper Zátka 1 87-0157

40 30-0204 O-Ring O-kroužek 1 87-0157 87-0183

41 10-0595 Valve Bar Ventilová tyč 1 87-0115

42 30-0191 O-Ring O-kroužek 1 87-0115 87-0183

43 30-0194 O-Ring O-kroužek 1 87-0115 87-0183 87-0015

44 30-0193 O-Ring O-kroužek 2 87-0115 87-0183 87-0015

45 10-0123 Retained Ring Pojistný kroužek 3 87-0104

46 10-0349 Piston Rod Spodní píst 1 87-0104

47 10-0507 Piston Plate Talíř pístu 1 87-0104

48 30-0108 Nut Matice 1 87-0104

49 30-0200 O-Ring O-kroužek 3 87-0104 87-0183 87-0355

50 30-0225 O-Ring O-kroužek 1 87-0104 87-0183

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

RIVETEC E100520 Pg./Str. 3 / 12


99-0026: Titgemeyer

SPARE PARTS KITS / PŘIŘAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position

Pcs. Spare Parts Kit No.

Part / Díl Description Popis

Pozice

Ks Objednací číslo sady

51 10-0687:červená Valve Body Ventilové tělo 1 87-0089

52 30-1156 O-Ring O-kroužek 1 87-0089 87-0183

53 10-0374 Chamber Sleeve Trubka 1 87-0089

54 30-0034 Screw Šroub 1 87-0143 87-0107

55 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0143 87-0107

56 10-0317:mosaz Relief Valve - Body Odpoušt. ventil - Tělo 1 87-0089

57 10-0761:mosaz Relief Valve - Seal Odpoušt. ventil -Těsnění 1 87-0089

58 30-0300 Spring Pružina 1 87-0089

59 30-0497 Spring Pružina 1 87-0089

60 30-0483 Retained Ring Pojistný kroužek 1 87-0089

61 30-0208 O-Ring O-kroužek 1 87-0089 87-0183

62 10-0079 Safety Valve - Body Pojistný ventil - trubka 1 87-0089 87-0094

63 10-0080 Safety Valve-Stopper Pojistný ventil - uzávěr 1 87-0089 87-0094

64 30-0269 Ball Kulička 1 87-0089 87-0094

65 30-0144 Spring Pružina 1 87-0089 87-0094

66 10-0121 Valve Stopper Ventilový uzávěr 1 87-0110

67 30-0206 O-Ring O-kroužek 1 87-0110 87-0183

68 10-1202 Reducer Reduktor 1 87-0095

69 30-0089 Washer Podložka 2 87-0014 87-0088 87-0183

70 30-0106 Crown Nut Matice uzavřená 2 87-0014 87-0088

71 10-0812 Safety Cover Zajišťovací kryt 1 87-0014 87-0088

72 30-0143 Spring Pružina 1 87-0110

73 10-0657 Silencer Tlumič 1 87-0120

74 10-0717 Cover Plate Krycí deska 1 87-0120

75 30-0080 Screw Šroub 2 87-0120 87-0014 87-0088

76 30-0297 Safety Gum Ochranná guma 1 87-0120

77 10-0706 Mandrel Collector Sběrná nádobka 1 87-0060

78 10-0250 Crank Táhlo 1

79 10-0251 Adapter Adaptér 1 87-0187

80 30-0288 Oil Syringe Stříkačka na olej 1 87-0187

81 30-0293 Internal Hex Key Klíč imbusový 1

82 30-0400 Stopper Zátka 1

83 10-0806 Swivel-joint Vzduch. přípoj 1 87-0281

84 10-0792 Swivel-joint Ball Vzduch. přípoj - koule 1 87-0281

85 10-0791 Swivel-joint Screw Vzduch. přípoj - šroub 1 87-0281

86 30-0173 Retained Ring Pojistný kroužek 1 87-0281

87 30-0228 O-Ring O-kroužek 2 87-0281

88 30-0491 Seal Těsnění 1/4" 1 87-0281

89 30-0259 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0143

90 30-0181 O-Ring O-kroužek 1 87-0164 87-0183 87-0359

91 30-0257 Stepseal Těsnění pístnice 1 87-0164 87-0183 87-0359

92 30-0301 Lifting Attachment Závěs 1 87-0123 87-0142

93 30-0194 O-Ring O-kroužek 1 87-0110 87-0183

94 30-0193 O-Ring O-kroužek 1 87-0089

95 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0187

96 30-0178 O-Ring O-kroužek 1 87-0089

97 30-0034 Screw Šroub 1 87-0089

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

RIVETEC E100520 Pg./Str. 4 / 12


99-0026: Titgemeyer

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

Valve Body Locking

87-0014

Zajištění ventilového těla

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

71 10-0812 1

76 30-0080 2

69 30-0089 2

70 30-0106 2

Main Valve Rod Seal

87-0015

Hlavní těsnění ventilové tyče

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

44 30-0193 2

43 30-0194 1

Mandrel Collector

87-0060

Sběrná nádobka

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

77 10-0706 1

Deflector

87-0062

Lapač trnů

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

27 30-0320 1

Nose Cap

87-0067

Hubice

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

30 10-0191 1

31 10-0194 1

Rear Stopper

87-0074

Zadní uzávěr

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

25 10-0303 1

26 10-0560:červená 1

27 30-0320 1

Valve Body Assembly

87-0089

Ventilové tělo komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

62 10-0079 1

63 10-0080 1

56 10-0317:mosaz 1

53 10-0374 1

51 10-0687:červená 1

57 10-0761:mosaz 1

71 10-0812 1

97 30-0034 1

76 30-0080 2

69 30-0089 2

70 30-0106 2

65 30-0144 1

96 30-0178 1

94 30-0193 1

61 30-0208 1

64 30-0269 1

58 30-0300 1

60 30-0483 1

59 30-0497 1

52 30-1156 1

Safety Valve Assembly

87-0094

Pojistný ventil komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

62 10-0079 1

63 10-0080 1

65 30-0144 1

64 30-0269 1

87-0095

Reducer

Reduktor

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

68 10-1202 1

Pneumatic Piston Assembly

87-0104

Pneumatický píst komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

49 10-0123 3

45 10-0349 1

46 10-0507 1

47 30-0108 1

48 30-0200 3

50 30-0225 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 5 / 12


99-0026: Titgemeyer

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

Fill Screw Assembly

87-0107

Vypouštěcí šroub komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

54 30-0034 1

55 30-0178 1

Valve Stopper Assembly

87-0110

Ventilový uzávěr komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

66 10-0121 1

72 30-0143 1

93 30-0194 1

67 30-0206 1

Valve bar Assembly

87-0115

Ventilová tyč komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

41 10-0595 1

42 30-0191 1

44 30-0193 2

43 30-0194 1

87-0120

Bottom Cover Assembly

Spodní kryt komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

74 10-0657 1

73 10-0717 1

76 30-0080 2

75 30-0297 1

87-0123

Lifting Attachment

Závěs

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

92 30-0033 1

92 30-0301 1

92 30-0302 2

87-0127

Lock Nut and Spacer

Pojistná matka a mezikus

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

28 10-0104 1

29 10-0192 1

87-0143

Hydraulic Body Assembly

Hydraulické tělo komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

12 10-0064 2

2 10-0350 2

8 10-0503 1

10 10-0683 1

11 30-0001 2

9 30-0002 1

92 30-0033 1

54 30-0034 1

6 30-0067 2

13 30-0141 1

55 30-0178 1

7 30-0181 1

4 30-0182 1

3 30-0257 1

89 30-0259 1

5 30-0267 1

92 30-0301 1

92 30-0302 2

1 50-0001:červená 1

87-0157

Trigger Assembly

Tlačítko komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

12 10-0064 2

36 10-0193 1

34 10-0326 1

32 10-0328 1

39 10-0565 1

10 10-0683 1

11 30-0001 2

9 30-0002 1

13 30-0141 1

38 30-0142 1

33 30-0189 1

35 30-0197 1

40 30-0204 1

37 30-0268 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 6 / 12


99-0026: Titgemeyer

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0164

Hydraulic Piston Assembly

Hydraulický píst komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

14 10-0109 1

17 10-0190 1

18 10-0280 1

90 30-0181 1

19 30-0187 1

15 30-0212 2

91 30-0257 1

20 30-0260 1

87-0172

Pressure Springs

Tlačné pružiny

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

16 10-0352 1

23 10-0599 1

21 30-0146 1

22 30-0148 1

24 30-0244 1

87-0183

Seal Kit 75

Sada těsnění 75

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

18 10-0280 1

69 30-0089 2

7, 90 30-0181 2

19 30-0187 1

33 30-0189 1

42 30-0191 1

44 30-0193 2

43, 93 30-0194 2

35 30-0197 1

48 30-0200 3

40 30-0204 1

67 30-0206 1

61 30-0208 1

15 30-0212 2

50 30-0225 1

3, 91 30-0257 2

20 30-0260 1

52 30-1156 1

87-0187

Oil Refill Set

Plnící sada

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

79 10-0251 1

95 30-0178 1

80 30-0288 1

87-0281

Air Joint Assembly

Vzduchový přípoj komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

85 10-0791 1

84 10-0792 1

83 10-0806 1

86 30-0173 1

87 30-0228 2

88 30-0491 1

87-0355

Seal Of Pneumatic Piston

Těsnění pneumat. pístu

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

48 30-0200 3

87-0359

Leading Piece Assembly

Vodící vložka komplet

Pos. / Poz. Part / Díl Pcs / Ks

14 10-0109 1

90 30-0181 1

15 30-0212 2

91 30-0257 1

RIVETEC E100520 Pg./Str. 7 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 8 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 9 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 10 / 12


NOTES

RIVETEC E100520 Pg./Str. 11 / 12


RIVETEC E100520 Pg./Str. 12 / 12

More magazines by this user
Similar magazines