Views
4 years ago

Self-evaluation - Technische Universiteit Eindhoven

Self-evaluation - Technische Universiteit Eindhoven

Appendices

Appendices self-evaluation research programme ESoE various vocational schools in the Netherlands. Journal of Vocational Education and Training, 60(1), 75-91. Nijveldt, M., Brekelmans, M., Beijaard, D., Wubbels, Th. & Verloop, N. (2008). Validiteit in paarsgewijze beoordelingen van docentcompetenties. Pedagogische Studiën, 85(4), 261-279. Rajuan, M., Beijaard, D. & Verloop, N. (2008). Student teachers's perceptions of their mentors as internal triggers for learning. Teaching Education, 19(4), 279-292. Rajuan, M., Beijaard, D. & Verloop, N. (2008). What do student teachers learn? Perceptions of learning in mentoring relationships. The New Educator, 4(2), 133-151. Roelofs, E.C., Nijveldt, M. & Beijaard, D. (2008). Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument voor docentcompetenties. Pedagogische Studiën, 85(5), 319-341. Telli, S., Brok, P.J. den & Cakiroglu, J. (2008). Teachers’ and students’ perceptions of the ideal teacher = Öğretmen ve öğrencilerin ideal öğretmen hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Bilim = Education and Science, 33(149), 118-129. Zwart, R.C., Wubbels, Th., Bergen, T.C.M. & Bolhuis, S.M (2008). Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching. Teachers and Teaching : Theory and Practice, 13(2), 165-187. Zwart, R.C., Wubbels, Th., Bolhuis, S.M & Bergen, T.C.M. (2008). Teacher learning through reciprocal peer coaching :an analysis of activity sequences. Teaching and Teacher Education, 24(4), 982-1002. Peer reviewed articles, other Telli, S., Brok, P.J. den & Cakiroglu, J. (2008). Liselerde Fen Sınıflarında Öğretmen Profilleri (Teacher profiles in science classes). Millî Egitim = National Education, 179, 113- 123. Scientific book chapters Brok, P.J. den, Telli, S. & Cakiroglu, J. (2008). Teacher interpersonal behavior and students’ subjectrelated attitudes in general and vocational science classes in Turkey. In C. Szymanski Sunal & K. Mutua (Eds.), Undertaking educational challenges in the 21st Century. (pp. 169-190) Charlotte: Information Age Publishing. Smits, M.H.S.B., Sluijsmans, D.M.A. & Jochems, W.M.G. (2008). Performance assessment in nursing education : exploring different perspectives. In A. Havnes & L. McDowell (Eds.), Balancing dilemmas in assessment and learning in contemporary education. (pp. 169- 182) New York: Routledge. Vries, S. de, Beijaard, D. & Buitink, J. (2008). Learning in the context of 'Co-creation of Educational Practices' In J. Ax & P. Ponte (Eds.), Pedagogy, education and praxis 2: Critiquing praxis: conceptual and empirical trends in the teaching profession. (pp. 163-179) Rotterdam: Sense publishers. Wubbels, Th., Brok, P.J. den, Veldman, I. & Tartwijk, J.W.F. van (2008). Teacher professionalism in multicultural classrooms: specific or generic pedagogical competence? In J. Ax & P. Ponte (Eds.), The profession of teacher in Dutch educational praxis. (pp. 129-144) Amsterdam: Sense Publishers. Monographs Eijck, M.W. van, Roth, W.-M., Reis, G. & Hsu, P.-L. (2008). Authentic Science Revisited. In Praise of diversity, heterogeneity, hybridity. Rotterdam: Sense Publishers, 248 pp. Jochems, W.M.G., Brok, P.J. den, Bergen, T.C.M. & Eijck, M.W. van (Eds.).(2008). Licht op leren : proceedings van de 35e Onderwijs Research Dagen, 18-20 juni 2008, Eindhoven. Eindhoven: ESoE, 458 pp. 12

Appendices self-evaluation research programme ESoE Professional & other publications Beijaard, D. & Brekelmans, M. (2008). Beoordeling van docenten : inleiding op het themanummer. Pedagogische Studiën, 85(3), 219-221. Brok, P.J. den, Vrijnsen - de Corte, M.C.W. & Bergen, T.C.M. (2008). Academische scholen vernieuwen de opleiding van leraren. Van twaalf tot achttien1, 40-42. Cornelissen, L.J.F. & Berg, E. van den (2008). Kennis-maken met de begeleiding van actieonderzoek: een onderzoek naar de kenmerken van de begeleiding van leraren die actieonderzoek uitvoeren. VELON : Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 29(4), 35-44. Cornelissen, L.J.F. (2008). De begeleiding van actieonderzoek: een onderzoek naar de kenmerken. In J. van Swet, H. van Huijgevoort, L.J.F. Cornelissen, J. Kienhuis, K. Smeets & K. Vloet (Eds.), Bouwen aan een opleiding als platform: interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling. (pp. 153-172) Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Cornelissen, L.J.F. (2008). Verzengende passie, schitterend talent. Leren in Organisaties, 8(1/2), 23. Dehing, A.J.M. & Poell, P. (2008). Associate degree als kwaliteitsimpuls voor het Hoger Beroepsonderwijs? Hoger Onderwijs Actueel, 6(9), 3-5. Gravemeijer, K.P.E. & Kirschner, P.A. (2008). Dupliek: een te simpele voorstelling van zaken. Pedagogische Studiën, 85(3), 195-197. Hermans, L., Esch, C.J.M. van, Ven, P.H. van de & Bergen, T.C.M. (2008). Engels spreken op school. Waarom gebeurt dat zo weinig? Levende Talen Tijdschrift, 5(3), 9-20. Hochstenbach, M.E., Pellikaan, G.R., Pendavingh, R.A., Perrenet, J.C. & Sterk, H.J.M. (2008). Het Modulenboek; een nieuwe structuur voor het service-onderwijs wiskunde aan de TU/e. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 37 pp. Jochems, W.M.G. & Merriënboer, J.J.G. van (2008). Reflecties op het Programma Onderwijsonderzoek 2008 – 2011. Pedagogische Studiën, 85(3), 198-201. Jochems, W.M.G. (2008). De moeizame relatie tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. In K. Catteeuw, G. Clarebout, A. Derycke, S. van Marcke & J. Vanderhoeven (Eds.), Kansen voor de toekomst; onderwijs en opvoeden in de 21ste eeuw. (pp. 29-38). Mechelen: Plantyn. Mainhard, M.T., Brekelmans, M., Wubbels, Th. & Brok, P.J. den (2008). Leraren in een nieuwe klas: de eerste maanden van een nieuw schooljaar. Pedagogische Studiën, 85(3), 157-173. Perrenet, J.C. & Taconis, R. (2008). Aansluiting en bètabelangstelling door een andere bril: onderwijs als enculturatie. Euclides, 84(2), 64-66. Swet, J. van, Huijgevoort, H. van, Cornelissen, L.J.F., Kienhuis, J., Smeets, K. & Vloet, K. (2008). Bouwen aan een opleiding als platform: interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Tigelaar, D., Dekker-Groen, A., Diggelen, M.R. van, Verberg, C. & Bakker, M.E.J. (2008). Studenten leren reflecteren in mbo-opleidingen voor Zorg en Welzijn. Onderwijs en gezondheidszorg, 32(1), 15-18. Vermeulen, W. & Gravemeijer, K.P.E. (2008). De relatie tussen domeinspecifieke opvattingen van onderwijsgevenden en hun reken-wiskunde-onderwijs. In Th.C.M. Bergen & F.K. Kievit (Eds.), Professionalisering van onderwijsgevenden. Nijmegen: KU Nijmegen. Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen. Dissertations Hooreman, R.W. (2008). Synchronous coaching of trainee teachers : an experimental approach. Eindhoven. ((Co-)promot.: prof.dr. W.M.G. Jochems, P.B. Sloep, P.A.M Kommers). Rajuan, M. (2008). Student teachers' perceptions of learning to teach as a basis for supervision of the mentoring relationship. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. ((Co- )promot.: prof.dr. D. Beijaard, N. Verloop). 13

an update - Technische Universiteit Eindhoven
Biomedical Engineering - Technische Universiteit Eindhoven
P - Technische Universiteit Eindhoven
SMPE/e - Technische Universiteit Eindhoven
Uitnodiging Dam new - Technische Universiteit Eindhoven
Education guide 'Eindhoven designs' - Technische Universiteit ...
FNA Annual Report 2010 - Technische Universiteit Eindhoven
Introduction to - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
Electrifying Europe - Technische Universiteit Eindhoven
Krist Vaesen - Technische Universiteit Eindhoven
bouwstenen 140 - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
Automotive Systems Design - Technische Universiteit Eindhoven
Workflow Healthcare - Technische Universiteit Eindhoven
TU/e notebook program - Technische Universiteit Eindhoven
House style guide - Technische Universiteit Eindhoven
Electrifying Europe - Technische Universiteit Eindhoven
Dendritic MRI contrast agents - Technische Universiteit Eindhoven
Building Europe on the Rails - Technische Universiteit Eindhoven
Vestibular Exploration - Technische Universiteit Eindhoven
BOUWSTENEN 136 - Technische Universiteit Eindhoven
Acting with Artefacts - Technische Universiteit Eindhoven
COBRA Annual Report 2007 - Technische Universiteit Eindhoven
Ingenieur en preventie - Technische Universiteit Eindhoven
Dr. Q. Yu M.Sc. - Jos Brouwers - Technische Universiteit Eindhoven
Design for Peripheral Interaction - Technische Universiteit Eindhoven
4 | Do the Dutch Design Week - Technische Universiteit Eindhoven
TU/e Academic Awards 2009 - Technische Universiteit Eindhoven
ID education semester B - 2009-2010 / - Technische Universiteit ...