Weaning a ASV mod u dětských pacientů s mimoplicním postižením

csarim.cz

Weaning a ASV mod u dětských pacientů s mimoplicním postižením

Weaning a ASV mod u dětských

pacientů s mimoplicním

postižením

Blažek D., Pavlíček P., Havelková Š.,

Mixová D., Dlask K.

Klinika anesteziologie

a resuscitace

2. LF UK a IPVZ

Fn Motol Praha


ASV mod u dětských pacientů

• MV = podpůrná léčebná metoda

• Od 50. let významný pokrok

• Protrahované použití – nežádoucí účinky

• Poškození plicní tkáně


ASV mod u dětských pacientů

• Spontánní ventilace NÚ eliminuje

• Rychlejší weaning, komfort pacienta

• MMV zavedena 1977 (Hewlett)

• Určený objem směsi / min (spont. X řízená)


ASV mod u dětských pacientů

• MMV má omezení, rizika pro pacienta

• Rychlé mělké dýchání

• Inadverentní PEEP

• Excesivní ventilace mrtvého prostoru

• Špatné nastavení uživatelem


ASV mod u dětských pacientů

Proportional Assist Ventilation

PAV was first described in 1992 by Magdy Younes1,2.

PAV is a pressureregulated mode of ventilation, in which

the pressure within each breath is titrated by the ventilator

in proportion to the patient's inspiratory airflow, which is

used as an estimate of the patient's respiratory muscle

effort. The proportionality between flow and airway

pressure is determined by a "gain" setting, which is adjusted

by the clinician to determine the proportions of the total

work of breathing to be performed by both ventilator and

patient


ASV mod u dětských pacientů

SmartCare

SC is a mode of ventilation specifically designed to

expedite the weaning process. It utilizes only pressure

support breaths, with varying levels of inspiratory

pressure. The principle was initially developed using a

Hamilton Medical ventilator that used the

measured respiratory rate to adjust the level of PSV

(increasing

PSV if RR is high, decreasing PSV if RR is

low).

The level of pressure support is also adjusted to

maintain tidal volume (VT) above, and PetCO2 below,

certain values.


Otec moderní vědy

Ventilace bez omezení


Ventilační režimy

• (S)CMV (A/C)

• SIMV

• Spont

• P-CMV

• P-SIMV

• P-CMV + APV

• P-SIMV + APV

ASV

• DuoPAP

• APRV

• Smart Backup

• NIV


ASV mod u dětských pacientů

Suitable for passive patients

Suitable for active patients

Automatic detection of spontaneous activity

Can deliver breaths in PSVmode

Can deliver breaths in PCVmode

Can deliver breaths in P-SIMVmode

Automatic adjustment to resp. mechanics

Automatic weaning

PAV ASV SC

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes

Table 1: Feature comparison of PAV, ASV and SC.


ASV mod u dětských pacientů

Prospective randomized controlled study

in patients recovering from cardiac surgery,

which found that patients receiving ASV

required a shorter time of mechanical

ventilation than patients receiving Pressure

Support-Synchronized Synchronized Intermittent Mechanical

Ventilation (PS-SIMV). SIMV).

(Sulzer, Anesthesiology 20013)


ASV mod u dětských pacientů

Crossover prospective study

in a mixed group of mechanically ventilated

patients, which found that at a similar level of

minute ventilation, patients receiving ASV had a

lower level of respiratory drive (P0.1) and lower

work of breathing (based on EMG respiratory

muscle activity) than with PS-SIMV. SIMV.

(Tasseaux, Crit Care Med 20024),


Clinické výsledky: : pacient-ventilátor tor sync.

Tassaux 2002 CritCareMed (n=10)

Aktivní pacienti ventilování dle nastavení lékaře nebo

automatickým nastavením ASV:

aktivita sternokleidomatoideální

120

100

EMGscm

80

60

40

20

0

SIMV-PS 1 ASV SIMV-PS 2


ASV mod u dětských pacientů

Prospective observational study

of a cohort of 155 patients, which confirmed the

safety aspects of ASV: namely, all patients were

safely ventilated and weaned with ASV, and none

required reintubation.

(Cassina J., of Cardiothoracic Vasc Anesth, 20035),


ASV mod u dětských pacientů

Prospective randomized controlled study

found that patients receiving ASV required

significantly fewer ventilatory

setting manipulations, and endured fewer high-

inspiratory-pressurepressure

alarms.

(Petter, Anesth Analg 20036),


ASV mod u dětských pacientů

Evidence-based analysis strongly suggests that

ASV offers a major advance in the management

of patients receiving mechanical ventilation

by shortening the duration of ventilation, and by

economizing on human medical resources

without compromising patient safety.


ASV mod u dětských pacientů

Jak tedy ASV funguje?


ASV mod u dětských pacientů

• Udržuje nastavenou minimální MV

• Kontinuálně vypočítávaný DV

• Neinvazivní výpočet plicní mechaniky

• „Svobodná“ spontánní ventilace

• Aplikace principů šetřících plíci


ASV Idea

CMV

Conventional

SIMV

PCV

PSV

Vt

Tp

Rate

Psup

Pinsp

Ti

@

Te

PEEP

FiO2

Alveolar Ventilation

Oxy.

ASV

PEEP

VA

FiO2


ASV mod u dětských pacientů

WOB Patient

WOB Ventilator

Mandatory

Spontaneous

CMV SIMV Spont

ASV


ASV mod u dětských pacientů

Optimalizace dechového vzoru

• Výpočet cílového dechového vzoru - Vt, f,

I:E vychází z principu „minimalizace

dechové práce“.

• Závislost optimální dechové frekvence

na minutové ventilaci, velikosti ventilace

mrtvého prostoru-Vd a parametrech plicní

mechaniky-Rce definoval Otis(1950)


WOB in Joule/sec

Optimalizace dechového vzoru

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

WOB elast.

WOB resist

0 10 20 30 40 50

f/ bpm

1+2a*RCe*(MV-V‘D)/VD -1

f-target =

a*RCe

WOBtot =WOBpac + WOB vent

= WOBres + WOB elast


Výhody ASV

Jak tedy používáme ASV u dětských pacientů?


Praktické

použití

Připravte ventilátor

Nastavte high Pressure limit, Body Wt,

%MinVol

Ventilujte pacienta

Optimize %MinVol

Nastavte alarms

Check blood gases and clinical status

Plot Pinsp, fTotal, fSpont trend

No

fSpont and

ABG OK?

Yes

Consider reducing

%MinVol

Pinsp

< 8 cmH 2 O

No

Yes

Consider weaning complete


ASV – tips & tricks

• MV = 100%

• Horní tlakový limit

• Limit 25 cm H2O nad PEEP

• Přidat 10% MV na 1°C

• Přidat 0,45kg BWt na 1ml mrtvého prostoru

• Ventilaci neregulovat BWt, ale MV!

• Používat grafickou monitoraci


Závěr

ASV je první automatický režim, který

zakládá své výpočty na měření plicní

mechaniky

• Je bezpečný a efektivní

• Významně zjednodušuje práci

• Přizpůsobuje ventilaci plicní mechanice

• Přizpůsobuje se pacientovi


Závěr

ASV lze s úspěchem používat u dětských

pacientů

• Zkracuje dobu UPV

• Usnadňuje weaning

• Výrazně snižuje potřebu zásahů na

ventilátoru

• Nikdy nenahrazuje úsudek klinika!


When technology is

master

we shall reach disaster

faster

Piet

Hein

Děkuji Vám

Za pozornost!

tato práce není sponzorována firemními zdroji v žádné podobě

More magazines by this user
Similar magazines