Nu hvor ferietiden er ved at være ovre, er det igen tid til nyt fra Århus ...

aarhuskunstbygning.dk

Nu hvor ferietiden er ved at være ovre, er det igen tid til nyt fra Århus ...

NYHEDSBREV AUGUST 2010 / ÅRHUS KUNSTBYGNING

See below for English version

Nu hvor ferietiden er ved at være ovre, er det igen tid til nyt fra Århus Kunstbygning.

I kølvandet på den velbesøgte fernisering i juni, byder kunstbygningen stadig på de to udstillinger Intensive

Surfaces af Shezad Dawood og The Perfect Stage af duoen J & K. Begge udstillinger har i sommerens løb

modtaget ros og flotte anmeldelser, og vi kan kun opfordre alle til at begive sig ned i kunstbygningen, der

stadig lægger udstillingssale til mytologiske landskaber og western-zombie-film. Begge udstillinger vises til

og med d. 15. august.

Vær også opmærksom på, at vi efter en lukkeperiode, åbner igen fredag d. 27. august. Århus Kunstbygning

rydder i den forbindelse alle salene for at gøre plads til den store udstilling Destrøy Design, der vil fylde hele

huset. Destrøy Design er en værksamling, udlånt til kunstbygningen af det franske center for samtidskunst

FRAC (Fonds Regional d'Art Contemporain). Samlingen præsenterer adskillige internationale kunstneres

behandling af begrebet design. Åbningen af udstillingen finder sted samme aften som åbningen af Århus

Festuge, og ligger dermed som et oplagt stop på festruten gennem byen.

UDSTILLINGER

Indtil d. 15.august viser Århus Kunstbygning fortsat udstillingerne, Intensive Surfaces og The Perfect Stage.

Onsdagen inden udstillingerne lukker, inviteres igen til gratis finissage om aftenen og lørdag. d. 14. afholder

kunstnerne bag The Perfect Stage en afsluttende performance i kunstbygningen kaldet Descending the Holy

Mountain.

15. august – 27. august: LUKKET pga. nedtagning og opbygning

27. august kl. 17.00-21.00: FERNISERING, Destrøy Design.

På festugens officielle åbningsaften holder Århus Kunstbygning også åbent hus og inviterer alle til at slå et

slag forbi og nyde den imponerende udstilling Destrøy Design ganske gratis. Udstillingen åbnes klokken

17.30 ved kunstfaglig leder, Karin Hindsbo og direktør for FRAC, Hilde Teerlinck.

ARRANGEMENTER

STREET ART-forelæsning ved Ph.d. Kristoffer Horn Jensen.

Århus Kunstbygning arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet i Århus en forelæsning d. 11.

september om street art’ens oprindelse, grundtanke og udstryksformer. Efter forelæsningen byder Århus

Kunstbygning på en anderledes byvandring med fokus på den lokale street art. For mere information om

priser og tidspunkt, se folkeuniversitetets hjemmeside.

Lørdag d. 7. august kl. 11-15: MAL PÅ MALERIER.

Vi fortsætter succesen. Århus Kunstbygning har samlet en masse gamle malerier ind, som man frit kan

vælge imellem som baggrund for sit helt eget værk. Børn såvel som voksne inviteres til at dukke op og slippe

deres indre Asger Jorn løs. Det er gratis at være med og man får sit maleri med hjem.

Søndag d. 8. august kl. 14-16: HUNDEN OG BJERGET

I forbindelse med udstillingen The Perfect Stage har Århus Kunstbygning udgivet børnebogen Hunden og

Bjerget. Denne søndag kan børn og deres voksne få en gratis rundvisning i udstillingen med efterfølgende

hygge i børnehjørnet, hvor børnene også vil modtage et gratis eksemplar af bogen. Fra 3-5 år, men alle er

velkomne.

Onsdag d. 11. august kl. 17-21: FINISSAGE

Endnu engang inviterer vi til en afslappet aften med gratis entré i udstillingerne, caféhygge og en let

anretning til en overkommelig pris.

Lørdag d. 14. august kl. 15.30: PERFORMANCE, Descending the Holy Mountain

Kunstnerduoen J & K iscenesætter denne lørdag en performance med udgangspunkt i deres udstilling The

Perfect Stage. Målet er intet mindre end opnåelsen af det perfekte. I bestræbelserne på atdette stadie

eller denne tilstand vil kostumer og artefakter fra udstillingen blive inddraget på lige fod med replikker fra det


skuespil, dramatikeren Maya Ilsøe har skrevet til kataloget. Alt foregår under spontan instruktion af J & K’s

medbragte filmskaber, Fritz Stolberg, der optager en trailer imens performancen bevæger sig fra

kunstbygningen ud i Århus by, for at afsluttes i et af de omkringliggende grønne områder. Alle er velkomne til

at deltage så meget og så længe, de har lyst.

Mandag d. 16. august til og med torsdag d. 26. august: LUKKET pga. nedtagning og ophængning.

Fredag d. 27. august kl. 17-21: FERNISERING, DESTRØY DESIGN.

Gør Århus Kunstbygning til et stop på den kulturelle rute gennem byen. Åbningen af Århus Festuge

markeres med fernisering af en udstilling, der bevæger sig på grænsen mellem kunst og design.

NEWSLETTER AUGUST 2010 / THE AARHUS ART BUILDING

Now that the summer holidays are almost over, it is time for some news from the Aarhus Art building.

Following the success of the June-opening of the exhibitions Intensive Surfaces by Shezad Dawood and The

Perfect Stage by the duo J & K we would still like to welcome everyone, who enjoys a bit of kitschy zombiewestern

or a stroll through a spectacular, mythological landscape. During the summer, the exhibitions have

received great reviews, and we can only encourage everybody, who has yet to see the exhibitions to make

haste before they close on the 15 th of August.

Please note, that the art building will be closed for disassembling and reconstruction until the 27 th of August.

This is to make room for the impressively large collection, Destrøy Design, which will take up the entire

space of the art building. The exhibition, in which several world-renowned artists deliberate individually on

the concept of “design”, has been generously lend out to the art building by the French organisation for

contemporary art FRAC (Fonds Regional d'Art Contemporain). The opening of the exhibition will take place

on the same night as the opening of the annual Aarhus Festival, making it an obvious halt for any cultureseeking

festival-goer.

EXHIBITIONS

Until the 15 th of August, the art building will continue to display the exhibitions, Intensive Surfaces and The

Perfect Stage. The Wednesday before the closing of the exhibitions, we would like to invite to an informal

finissage as usual. Saturday the14th of August, the artists behind the exhibition will stage a performance

called Descending the Holy Mountain.

15 th of August – 27 th of August: CLOSED for disassembling and construction.

27 th of August at 5pm. – 9pm: OPENING, Destrøy Design

We would like to invite everyone to stop by the Aarhus Art Building on this opening night of the Aarhus

Festival Week. The entrance is free of charge and the exhibition will be opened by the director of the Aarhus

Art Building, Karin Hindsbo, and the director of FRAC, Hilde Teerlinck.

EVENTS

STREET ART-lecture by Ph.d. Kristoffer Horn Jensen.

In collaboration with The Danish University Extension in Aarhus, The Aarhus Art Building has planned a

lecture on the fundamental ideas and visual expressions of street art. After the lecture, the art building offers

an alternative city walk, with emphasis on the local pieces of street art.

Please note, the lecture will be held in Danish.

For tickets and more information, please see the university’s website.

Saturday the 7 th of August at 11am – 3pm: PAINT ON PAINTINGS

The success continues. The Aarhus Art Building has collected a lot of old kitchy paintings of idyllic ponds

and majestic stags to choose from. Find your own background and start modifying. Children and adults alike

are invited to let their inner Asger Jorn loose.


Sunday the 8 th of August at 2pm – 4pm: CHILDREN’S GUIDED TOUR

In relation to the exhibition, The Perfect Stage, the Aarhus Art Building has published a children’s book

called Hunden og Bjerget. Therefore, the art building would like to invite children and their adults on a free

guided tour through the exhibition. At the end of the tour, all children will receive a copy of the book. For the

3-5 years old, but everyone is welcome.

Wednesday the 11 th of August at 5pm – 9pm: FINISSAGE

As usual, we would like to invite everyone to a cosy evening, the Wednesday before the closing of the

exhibitions. These nights, the entrance is free, the atmosphere is laid back, and the food inexpensive.

Saturday the 14 th of August at 3.30pm: PERFORMANCE, Descending the Holy Mountain.

This afternoon, the artist duo, J&K, will be staging a closing performance of their exhibition. The goal is

nothing less than to achieve perfection. To reach this stage, costumes and artefacts from the exhibition will

be used as well as lines from the play written for the exhibition catalogue by the Danish playwright, Maya

Ilsøe. All the activities will be orchestrated by the spontaneous instructions of moviemaker, Fritz Stolberg,

who will be filming a trailer, whilst the performance moves from the art building out into the streets of Aarhus

and into the woods nearby.

From Monday the 16 th of August until and counting Thursday the 26 th of August: CLOSED for disassembling

and construction.

Friday the 27 th of August at 5pm-9pm: OPENING, DESTRØY DESIGN

Please incorporate a visit to the Art Building into your cultural route this evening. The opening of the Aarhus

Festival Week is marked by an imposing exhibition that explores the grey zone between art and design.

More magazines by this user