Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Οι

Οι διευκολυντές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές προϋποθέσεις της πλήρους συμμετοχής, ήτοι τα μέλη της ομάδας πρέπει να νιώθουν άνετα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, να συνεισφέρουν στην προγραμματισμένη διαδικασία, να κατανοούν το αντικείμενο που θα συζητηθεί, να κατέχουν τις απαραίτητες, σχετικές πληροφορίες και γνώσεις, να νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν ελεύθερα, να μην αισθάνονται ότι επηρεάζονται ή πιέζονται, να εμπιστεύονται και να έχουν σε εκτίμηση τον διευκολυντή τους, να νιώθουν άνετα και χαλαρά στο χώρο συνάντησης και να πιστεύουν ότι η άποψή τους θα ληφθεί υπόψη (Bens, 2005). Ορισμένες επιπλέον ευθύνες του διευκολυντή είναι να βοηθά την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της ενώ την ίδια στιγμή να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών της, να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τα ηγετικά τους προσόντα και να ενθαρρύνει όλα τα μέλη να διευκολύνουν την ομαδική διαδικασία (Webne-Behram, 1998). Οι διευκολυντές που καλούνται να δουλέψουν με πολυπολιτισμικές ομάδες, όπου μπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις περί συμμετοχής, είναι αντιμέτωποι με περισσότερες προκλήσεις. Σε αυτές τις ομάδες είναι απαραίτητη η παρουσία περισσότερων του ενός διευκολυντών (Hogan, 2007). Οι διευκολυντές είναι ενήλικοι που διευκολύνουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα να εκφράσουν όσα πιστεύουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Οι διευκολυντές είναι εκπαιδευμένοι να δουλεύουν με παιδιά και νεαρά άτομα, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, π.χ. παιχνίδια, θέατρο ή άλλα είδη τέχνης (IAWGCP, 2007). Οι διευκολυντές καλούνται ενδεχομένως να συμφιλιώσουν τις απόψεις και τα συμφέροντα επιμέρους παιδιών και να κάνουν ό,τι απαιτείται για να αμβλύνουν την επίπτωση αποφάσεων που λήφθηκαν ενάντια στις επιθυμίες των παιδιών, σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν (Tyler, Turner και Mills, 2006· Children in Scotland, 2006). Η Lidchi (2007) θεωρεί ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται για την προστασία των παιδιών είναι να μπορούν να μεταδίδουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες. Οι διευκολυντές αξιοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αποτελεσματικές μεθόδους εργασίες σε ομάδες με παιδιά, προκειμένου να δώσουν στα παιδιά κίνητρο να 112

συμμετάσχουν εποικοδομητικά. Σε ορισμένα από τα εργαστήριά μας, παρίστατο εκπρόσωπος του οργανισμού που λειτουργούσε ανεπίσημα ως διευκολυντής, γνωρίζοντας τι μπορεί να προσφέρει στη συζήτηση το κάθε παιδί και πώς ο ίδιος μπορεί να το ενδυναμώσει. Αυτό επισήμαναν και ορισμένοι από τους ίδιους τους νέους, οι οποίοι δήλωσαν ότι το μοναδικό πρόσωπο που μπορούσε να τους ενθαρρύνει να κάνουν ή να πουν περισσότερα ήταν ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Για να είναι αποτελεσματικός ο συντονισμός μιας ομάδας, οι διευκολυντές πρέπει να πιστεύουν στη σοφία και δημιουργικότητα των ανθρώπων· πρέπει να είναι έτοιμοι να ακούσουν τους άλλους και να ενεργήσουν με βάση τα όσα άκουσαν· πρέπει να αναζητούν συνέργιες και κοινούς στόχους· πρέπει να σέβονται κάθε άτομο και τις απόψεις του, να έχουν πίστη στην έμφυτη δύναμη των ομάδων χάρη στην πρακτική γνώση τους στο θέμα της δυναμικής των ομάδων· πρέπει να διακρίνονται από μεγάλη ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων και να γνωρίζουν τις διεργασίες της ανθρώπινης σκέψης (Kaner κ.ά., 2007). Ο ρόλος του διευκολυντή συνοδεύεται από μεγαλύτερες προκλήσεις όταν ο διευκολυντής δρα εκτός κάποιου οργανισμού ή συλλογικού πλαισίου, για παράδειγμα στην περίπτωση ενός ερευνητή με περιορισμένο χρόνο να γνωρίσει τους νέους και ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τα παιδιά και τους νέους σαν συνεργάτες, προκειμένου να λύσει τυχόν ανισορροπίες δυνάμεως (Powell κ.ά., 2009). Οι διευκολυντές που εργάζονται με νεαρά άτομα σε ερευνητικό πλαίσιο, πρέπει να κατέχουν κάποιο γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με παιδιά και εμπειρία στην επικοινωνία με παιδιά· πρέπει να παρατηρούν διαρκώς και να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αναγνωρίσουν τα σημάδια κόπωσης που παρουσιάζουν τα παιδιά και να αναγνωρίζουν πότε τα παιδιά είναι απρόθυμα να συζητήσουν για την εμπειρία τους· πρέπει να επενδύουν χρόνο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τα παιδιά και τους γονείς/κηδεμόνες τους ή το σχετικό προσωπικό· πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως κοινωνικούς δρώντες και εταίρους στην έρευνα και να δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον που ισχυροποιεί τα παιδιά. Κάθε διευκολυντής 113

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center