Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

τις σκέψεις

τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Ειδικά τα παιδιά και οι νέοι που έχουν πέσει θύματα βίας μπορεί να είναι επιφυλακτικοί έναντι των ενηλίκων. Οι διευκολυντές πρέπει να σέβονται το γεγονός αυτό και να τους δίνουν περισσότερο χρόνο να εξοικειωθούν με τη συμμετοχική διαδικασία. Οι Boyden και Ennew (1997) έχουν διατυπώσει ορισμένες χρήσιμες προτάσεις για να βοηθήσουν τους διευκολυντές που δουλεύουν με παιδιά να αποκομίσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα: • Προσπαθήστε να μην προσέρχεστε προκατειλημμένοι στις συμμετοχικές διαδικασίες και να είστε ανοιχτοί σε ό,τι βλέπετε ή ακούτε – ακόμη και αν αυτό συγκρούεται με τις στάσεις και τις προσδοκίες σας. • Συνειδητοποιήστε ότι όλοι κάνουμε λάθη και πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και όχι να τα αγνοούμε. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα η καταγραφή των λαθών αυτών. • Κάντε ό,τι κάνουν οι νέοι για να ενταχθείτε στο σύνολό τους. Εάν για παράδειγμα κάθονται στο πάτωμα, καθίστε κι εσείς μαζί τους. • Εξελιχθείτε σε ενεργό ακροατή, ο οποίος σέβεται και εκτιμά τις απόψεις, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα αισθήματα, τις αναλύσεις και τις σκέψεις κάθε παιδιού και νέου. • Αποδεχθείτε αυτό σας λένε οι άλλοι, ακόμη κι αν διαφωνείτε, και προσπαθήστε να μην τους επιβάλλετε τις απόψεις σας. • Παρότι θα χρειαστεί να μοιραστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε με συναδέλφους σας, μην ξεχνάτε ότι έχετε υποσχεθεί ανωνυμία και εχεμύθεια. • Να βεβαιώνεστε ότι ο τόνος της φωνής σας και η γλώσσα και η στάση του σώματός σας δεν είναι απειλητικά για τα παιδιά και τους νέους. • Δώστε ικανό χρόνο στα παιδιά και τους νέους να δώσουν τις απαντήσεις τους και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Αν τους πιέσετε, μπορεί να σας δώσουν βιαστικές και ανακριβείς απαντήσεις. • Μη μπείτε στον πειρασμό να δώσετε λύσεις όταν δεν σας έχει ζητηθεί και μη δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. 122

Μία έννοια που χρησιμοποιείται τελευταία για να περιγράψει το ρόλο του διευκολυντή είναι η έννοια του προπονητή. Ο όρος «προπόνηση» περιγράφει το διάλογο και τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην απελευθέρωση της δυναμικής ομάδων νέων ή μεμονωμένων ατόμων. Η προπονητική αποτελεί συνήθη πρακτική σε πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, εισήχθη όμως πρόσφατα μόνο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα YOUTH (D’Agostino, Butt-Pośnik, Butt-Pośnik, Chaumette, κ.ά., 2006). Τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας προπονητής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: υπομονή, χιούμορ, κατανόηση, ικανότητα ανάλυσης του εαυτού του, κύρος, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων, γνώση των διεργασιών που συντελούνται στις ομάδες και των τεχνικών επικοινωνίας, γνώση μεθόδων προπόνησης, προσωπική εμπειρία στην προπόνηση, ειδικές γνώσεις, επαφές με άλλους συμβούλους, καθώς επίσης και ικανότητες ψυχολόγου και παιδαγωγού (D’Agostino, Butt-Pośnik, Butt-Pośnik, Chaumette, κ.ά., 2006). Οι επικεφαλής της ομάδας πρέπει να επιβλέπουν και διαχειρίζονται τους διευκολυντές έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για: • να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη τήρηση των ηθικών κανόνων· • να παρακολουθούν τους διευκολυντές εν δράσει και να τους ενημερώνουν για την αξιολόγησή τους· • να διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ των διευκολυντών και να επιλύουν τυχόν συγκρούσεις· • να ελέγχουν τις σχέσεις ισχύος ανάμεσα στους διευκολυντές και τους νέους και να διορθώνουν τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές των διευκολυντών· • να διασφαλίζουν ότι οι συμφωνημένες μέθοδοι εφαρμόζονται σωστά· • να ελέγχουν την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί· • να ελέγχουν τις μεθόδους καταγραφής και τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται τα αρχεία· 123

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center