Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

• να κάνουν

• να κάνουν σωστές και έγκαιρες προτάσεις για αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στη συμμετοχική διαδικασία· • να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις αλλαγών που καταθέτουν οι διευκολυντές· • να επιχειρούν να επιλύουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν· • να προσφέρουν σωστή υποστήριξη σε ψυχολογικό και πρακτικό επίπεδο στους διευκολυντές· • να διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες νοιώθουν σιγουριά και είναι ασφαλείς. Ένα τελευταίο πρόσωπο με ουσιαστική σημασία στην επιτυχία της διαδικασίας είναι αυτό που κρατά σημειώσεις. Πρέπει να καταγράφει όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι καταγραφής έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τα παιδιά και τους νέους. Πιθανές μέθοδοι καταγραφής είναι η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση, η χρήση μεγάλων μπλοκ σημειώσεων και η τήρηση ηλεκτρονικών σημειώσεων σε υπολογιστή. Το άτομο που είναι επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον πρέπει να καταγράφει: • την ημερομηνία, την ώρα, το χώρο, τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων· • το περιεχόμενο του συνόλου της συζήτησης και ειδικά τις κύριες λέξεις ή φράσεις που διατυπώνονται για το υπό εξέταση ζήτημα· • το επίπεδο της συμμετοχής, το επίπεδο ενδιαφέροντος, ποια παιδιά και νέοι δεσπόζουν και ποια μένουν απαθή· • τις απόψεις και τα αισθήματα που εκφράζονται· • τη μη λεκτική επικοινωνία (όπως η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου), όπως επίσης και τους τρόπους έκφρασης (χαρά, θυμός, ειρωνία, κ.ο.κ.). 124

Κάθε διευκολυντής έχει το δικό του ύφος εργασίας. Ορισμένοι παίζουν πιο ηγετικό ρόλο, ενώ άλλοι περιορίζονται σε ρόλο μάνατζερ, αφήνοντας στα παιδιά και τους νέους την πρωτοβουλία. «Το μάνατζμεντ είναι μία λειτουργία παρούσα σε κάθε επιχείρηση, ενώ η ηγεσία είναι μία σχέση ανάμεσα στον ηγέτη και τους υφισταμένους του, που μπορεί να δώσει ενέργεια σε έναν οργανισμό» (Maccoby, 2000, σ. 57). Πολλοί ακαδημαϊκοί έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχει «ανάγκη για ηγέτες που εμπνέουν τους εργαζομένους, τους βοηθούν να αισθάνονται ασφαλείς και τους διαβεβαιώσουν ότι κάθε αλλαγή είναι προς το συμφέρον τους» (Cooke, 2008, σ. 3). Πρόσφατα, η εξέλιξη της θεωρίας στη διοίκηση επιχειρήσεων κινείται προς την κατεύθυνση των απόψεων του Kramer (2007, σ. 40), ο οποίος δηλώνει: «Ο συμβατικός διαχωρισμός των λειτουργιών της ηγεσίας και του μάνατζμεντ δεν είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικός. Οι επιτυχημένοι μάνατζερ πρέπει να έχουν ηγετικά προσόντα, ενώ οι καλύτεροι ηγέτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα». Υπάρχουν τρία κύρια στυλ ηγεσίας: • Απολυταρχική - Εδώ, ο διευκολυντής αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο της συμμετοχικής δραστηριότητας. Δίνει οδηγίες στα παιδιά και τους νέους, από τους οποίους ζητά να κάνουν ό,τι τους λέει. • Δημοκρατική - Υπάρχει ισοτιμία ανάμεσα στο διευκολυντή και τα παιδιά ή τους νέους. Τόσο ο μεν όσο και οι δε νοιώθουν συνυπεύθυνοι για τις αποφάσεις. • Προσέγγιση Laissez Faire (μη επέμβασης) - Τα παιδιά και οι νέοι έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Ο διευκολυντής μένει στο παρασκήνιο και κάνει ό,τι του ζητούν. 125

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center