Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Ενότητα 2. Ο

Ενότητα 2. Ο αποτελεσματικός διευκολυντής Η ενότητα αυτή εξετάζει: • Το ρόλο του διευκολυντή • Την εποικοδομητική διαμεσολάβηση • Την προετοιμασία για συμμετοχή: ο ρόλος του διευκολυντή • Συνεργασία στο έργο του διευκολυντή Εξετάζονται τα παρακάτω ζητήματα: • Υπάρχει «ιδανικός» διευκολυντής; • Γιατί είναι σημαντικός ο εποικοδομητικός συντονισμός; • Επικοινωνία: λεκτική και μη λεκτική Ενότητα 3. Προετοιμάζοντας το έδαφος για αποτελεσματική συμμετοχή Η ενότητα αυτή φιλοδοξεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσε ένα αγόρι 17 χρονών από την Ελλάδα, το οποίο συμμετείχε στο πρόγραμμα YOU RESPOND: «Γιατί θέλετε να μας μιλήσετε; Πώς μας επιλέξατε; Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από εμάς; Τι θα κάνετε εάν σας πω ότι δεν θέλω να συμμετάσχω; Πώς νομίζατε ότι θα ήμασταν; Θα ξαναέρθετε;» Η ενότητα αυτή εστιάζει: • Στους διαφορετικούς παράγοντες που πρέπει να εξετάζουν οι επαγγελματίες και οι ακαδημαϊκοί που θέλουν να προωθήσουν την εποικοδομητική συμμετοχή των νέων ατόμων σε προγράμματα. • Στον εντοπισμό των παιδιών και των νέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. • Στην προσέλκυση και επιλογή. • Στο πώς θα είναι χρήσιμη η συνεργασία με μέλη οργανισμών. 12

Γίνεται πραγμάτευση των παρακάτω ζητημάτων: • Η εξασφάλιση της εν γνώσει συναίνεσης των νέων, των γονέων και των κηδεμόνων τους. • Η προετοιμασία των παιδιών και νέων για τη συμμετοχή. • Η σύναψη μιας σύμβασης και το ξεκαθάρισμα των αμοιβαίων απαιτήσεων. • Η αναγνώριση των ατομικών αναγκών και η μέριμνα για την κάλυψή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή. • Η αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας. • Η επιλογή του κατάλληλου τόπου. Ενότητα 4. Δουλεύοντας με παιδιά και νέους σε προγράμματα συμμετοχής Στην ενότητα αυτή δόθηκε προσοχή στη σύμπραξη των νέων σε όλα τα στάδια της συμμετοχικής διαδικασίας - κατά προτίμηση από την αρχή μέχρι και το στάδιο της αξιολόγησης. Η ενότητα αυτή εξετάζει: • Τα πρώτα στάδια. • Την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας συμπάθειας. • Τις τεχνικές εξοικείωσης. • Τη θέσπιση βασικών κανόνων συμπεριφοράς. • Την εργασία με ομάδες. • Τη μεθοδολογία. • Τα τελευταία στάδια και το ζήτημα της ανατροφοδότησης. Γίνεται πραγμάτευση των εξής ζητημάτων: • Απαιτούνται διαφορετικές μέθοδοι ανάλογα με το είδος της συμμετοχής. • Η δυναμική των ομάδων και οι πρακτικές συνέπειές της. • Έλεγχος και αξιολόγηση της διαδικασίας. 13

 • Page 1 and 2: ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ Η Π
 • Page 3 and 4: Δεύτερη ενότητα: Ο
 • Page 5 and 6: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συν
 • Page 7 and 8: Το Iστορικό του Προ
 • Page 9 and 10: • Διευθυντικά στελ
 • Page 11: Περιεχόμενα και Δο
 • Page 15 and 16: ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ
 • Page 17 and 18: Θα πρέπει να προετο
 • Page 19 and 20: συμμετέχοντες να α
 • Page 21 and 22: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ
 • Page 23 and 24: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΠΕΥΘΥ
 • Page 25 and 26: • Να εντοπίσουν με
 • Page 27 and 28: • Εντοπισμός συμμε
 • Page 29 and 30: • Προσδιορίζοντας
 • Page 31 and 32: ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣ
 • Page 33 and 34: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜ
 • Page 35 and 36: «τη διαδικασία, που
 • Page 37 and 38: και να διευκολύνου
 • Page 39 and 40: αφορά το βαθμό ελέγ
 • Page 41 and 42: Στάδιο 3: Προσαρμογ
 • Page 43 and 44: αλληλουχίας, ενώ στ
 • Page 45 and 46: 4. Η συμμετοχή ως κα
 • Page 47 and 48: συζητούνται ανοιχτ
 • Page 49 and 50: οργανώσαμε, δεν ανα
 • Page 51 and 52: λεκτικών περιγραφώ
 • Page 53 and 54: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙ
 • Page 55 and 56: • Ποιες δυσκολίες
 • Page 57 and 58: Ομαδική Άσκηση: Εμπ
 • Page 59 and 60: εικόνες από το διαδ
 • Page 61 and 62: Παραλλαγή Καθώς οι
 • Page 63 and 64:

  νέων ανθρώπων που έ

 • Page 65 and 66:

  Επιπλέον, μέσω της

 • Page 67 and 68:

  εξυπηρετεί καίρια

 • Page 69 and 70:

  • Η ενδυνάμωση των

 • Page 71 and 72:

  Government, 2007· Laws και Mann

 • Page 73 and 74:

  Τέλος, η συμμετοχή

 • Page 75 and 76:

  • Τους επιτρέπει ν

 • Page 77 and 78:

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙ

 • Page 79 and 80:

  Διάρκεια: 15 λεπτά Ο

 • Page 81 and 82:

  Οδηγίες: Ο εκπαιδευ

 • Page 83 and 84:

  ελάχιστη ή την καθό

 • Page 85 and 86:

  Τα εμπόδια που συνα

 • Page 87 and 88:

  • Έλλειψη ψυχολογι

 • Page 89 and 90:

  ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ

 • Page 91 and 92:

  απόψεις επί του θέμ

 • Page 93 and 94:

  • Μια υλική/λεκτικ

 • Page 95 and 96:

  Ζητείστε από τη μισ

 • Page 97 and 98:

  Όταν η ομάδα ολοκλη

 • Page 99 and 100:

  Boyden, J., & Ennew, J. (1997). Chi

 • Page 101 and 102:

  ECPAT (2007). Ensuring meaningful c

 • Page 103 and 104:

  Kirby, P., & Bryson, S. (2002). Mea

 • Page 105 and 106:

  Partridge, A. (2005). Children and

 • Page 107 and 108:

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο Α

 • Page 109 and 110:

  κατανοούν πλήρως τ

 • Page 111 and 112:

  καθώς στο δικό τους

 • Page 113 and 114:

  συμμετάσχουν εποικ

 • Page 115 and 116:

  Είναι σημαντικό να

 • Page 117 and 118:

  Οι Boyden και Ennew (1997) έ

 • Page 119 and 120:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 121 and 122:

  Τα χαρακτηριστικά

 • Page 123 and 124:

  Μία έννοια που χρησ

 • Page 125 and 126:

  Κάθε διευκολυντής

 • Page 127 and 128:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 129 and 130:

  Μέρος Δεύτερο Η βιβ

 • Page 131 and 132:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 133 and 134:

  Schwarz, R. M. (2002). The skilled

 • Page 135 and 136:

  Αυτή η ενότητα του

 • Page 137 and 138:

  στοιχεία που θα συγ

 • Page 139 and 140:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 141 and 142:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 143 and 144:

  Ζητείστε από τους σ

 • Page 145 and 146:

  ότι η θεματική της

 • Page 147 and 148:

  προσέγγιση των «αν

 • Page 149 and 150:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ

 • Page 151 and 152:

  Στοχαστική Άσκηση:

 • Page 153 and 154:

  και οι νεαροί άντρε

 • Page 155 and 156:

  γνώσει συναίνεση έ

 • Page 157 and 158:

  σημαντική σε όλες τ

 • Page 159 and 160:

  με τρόπο εύληπτο κα

 • Page 161 and 162:

  κηδεμόνων ή των ιδρ

 • Page 163 and 164:

  • Υποθέτετε ότι όλ

 • Page 165 and 166:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 167 and 168:

  Παρατίθεται τώρα έ

 • Page 169 and 170:

  μόνο στο μυαλό και

 • Page 171 and 172:

  κοινότητας, φαινόμ

 • Page 173 and 174:

  (Cambridgeshire Children’s Fund &

 • Page 175 and 176:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 177 and 178:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 179 and 180:

  • Πώς θα αιτιολογη

 • Page 181 and 182:

  • Τι θα κάνατε για

 • Page 183 and 184:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 185 and 186:

  Hedges, H. (2002). Beliefs and prin

 • Page 187 and 188:

  Powell, M. A., & Smith, A. B. (2009

 • Page 189 and 190:

  Όπως προκύπτει ξεκ

 • Page 191 and 192:

  γενική συμφωνία ότ

 • Page 193 and 194:

  απαραίτητα μέσα κα

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικές εξοικείωσ

 • Page 197 and 198:

  Ireland, Child Safe and Leargas, 20

 • Page 199 and 200:

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ

 • Page 201 and 202:

  Με βάση τις εμπειρί

 • Page 203 and 204:

  • Η έρευνα αναδεικ

 • Page 205 and 206:

  • Πιστεύετε ότι πρ

 • Page 207 and 208:

  Είστε διευκολυντής

 • Page 209 and 210:

  Οδηγίες: Παρουσιάσ

 • Page 211 and 212:

  • Η άσκηση καταδει

 • Page 213 and 214:

  προκειμένου να εισ

 • Page 215 and 216:

  ερευνητές πρέπει ν

 • Page 217 and 218:

  τα ακούμε διαρκώς κ

 • Page 219 and 220:

  πιθανό να εκτίθεντ

 • Page 221 and 222:

  • Λειτουργεί καλύτ

 • Page 223 and 224:

  Από όλα τα πλεονεκτ

 • Page 225 and 226:

  δυσκολεύονται να ε

 • Page 227 and 228:

  Πλεονεκτήματα • Εί

 • Page 229 and 230:

  Μειονεκτήματα • Μπ

 • Page 231 and 232:

  Δημιουργικές μέθοδ

 • Page 233 and 234:

  Πλεονεκτήματα • Εί

 • Page 235 and 236:

  4. Σε αυτό το σημείο

 • Page 237 and 238:

  • Οι απόψεις των νε

 • Page 239 and 240:

  ΜΕΘΟΔΟΙ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠ

 • Page 241 and 242:

  Ομαδική Άσκηση Εργ

 • Page 243 and 244:

  Στρέψτε την προσοχ

 • Page 245 and 246:

  Στη συνέχεια χωρίσ

 • Page 247 and 248:

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Α

 • Page 249 and 250:

  αυτοεκτίμησης και

 • Page 251 and 252:

  να δίνεται ιδιαίτε

 • Page 253 and 254:

  Δώστε γραπτώς τις ε

 • Page 255 and 256:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 257 and 258:

  Lamb, M. E., & Fauchier, A. (2001).

 • Page 259 and 260:

  Save the Children (2004). 12 lesson

 • Page 261 and 262:

  6. Cunningham, A., & Baker, L. (200

 • Page 263:

  22. McAuley, K., & Brattman, M. (20

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center