Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

βάρος

βάρος παιδιών και νέων που είναι πιο αντιδραστικοί ή πάσχουν από αναπηρίες. Πρέπει επίσης να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους να εκφραστούν ελεύθερα και να τους διαβεβαιώνουν ότι όλα όσα θα πουν θα είναι απόρρητα και δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή τους. Πρέπει επίσης να φροντίσουν ότι τα παιδιά και οι νέοι που δεν περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα συμμετοχικής δραστηριότητας δεν αισθάνονται ότι τα απέρριψε κάποιος οικείος ενήλικος, ειδικά εάν έχουν πέσει θύματα βίας, κακοποίησης ή αμέλειας. Καλούνται τέλος να σκεφτούν τι θα συμβεί εάν ορισμένα παιδιά ή νέοι αδυνατούν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της δραστηριότητας. Θα τα αποκλείσουν από τη δραστηριότητα, και εάν ναι, τι αισθήματα θα τους γεννήσει αυτό; Μέχρι τώρα μιλήσαμε για ενήλικους που θέλουν να εργαστούν με παιδιά και νέους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που είναι γνωστοί και φιλοξενούνται ή λαμβάνουν υπηρεσίες από συγκεκριμένες υπηρεσίες, οργανώσεις ή θεσμούς. Δεν μπορούν όμως πάντα να γνωρίζουν ποια παιδιά και νέους πρέπει να προσεγγίσουν. Είναι δύσκολο, για παράδειγμα, να εντοπιστούν νεαρές έγκυες γυναίκες που κινδυνεύουν, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σε σχέση με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ διαθέτουν και λιγότερα μέσα που θα τους επέτρεπαν να εγκαταλείψουν συντρόφους που τις κακοποιούν. Οι ενήλικοι καλούνται λοιπόν να επιδεικνύουν εφευρετικότητα στον εντοπισμό και τη στρατολόγηση παιδιών και νέων. Για να εντοπίσουν, για παράδειγμα, νεαρά άτομα κάτω των 18 ετών που φροντίζουν μέλη της οικογενείας τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ομάδα υποστήριξης, οι Baker και Lewisham (Unseen and Unheard) κατέφυγαν στη διανομή αφισών σε σχολεία της περιοχής. Ο εντοπισμός παιδιών και νέων επιρρεπών να ενταχθούν σε συμμορίες βασίστηκε σε ένα σύστημα επιλογής τριών επιπέδων (Hawker και Hanson, 2010, αναφέρεται στο Hepworth κ.ά. 2006). Καθηγητές, κοινοτικοί υπάλληλοι ή κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με νέους βοήθησαν στον εντοπισμό νέων που είχαν πρωτογενή εμπειρία από κρούσματα βίας (Byrne, Conway και Ostermeyer, 2005). Τέλος, άλλοι ερευνητές που θέλησαν να εντοπίσουν και να έρθουν σε επαφή με ευάλωτα παιδιά και νέους έχουν υιοθετήσει την 146

προσέγγιση των «ανοικτών θυρών» μέσω της συνεχούς επικοινωνίας. Χρειάστηκε επίσης να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθεί μια εποικοδομητική, μακροχρόνια συνεργασία με ευάλωτα νεαρά άτομα (Pearce, Williams και Galvin, 2003). Είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στις συμμετοχικές δραστηριότητες είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (Bala και Sinnasamy, 2006). Μία άλλη δυσκολία «Δεν πιστεύω ότι οι απόψεις μου είναι οι ίδιες αφορά το κατά πόσον οι νέοι της ομάδας με των άλλων παιδιών, καθώς κάθε άνθρωπος βλέπει τα πράγματα με τη δική του εκπροσωπούν γενικότερα τις στάσεις των προοπτική». (Κορίτσι, 22 τεών) συνομηλίκων τους (Ministry of Youth Affairs, 2003), ειδικά από τη στιγμή που οι οργανισμοί είναι εκείνοι που επιλέγουν ποια παιδιά και νέοι μπορούν να προσεγγιστούν για να λάβουν μέρος στις συμμετοχικές δραστηριότητες. Μπορεί για παράδειγμα να επιλέξουν παιδιά και νέους με μεγαλύτερη εμπειρία σε συμμετοχικές διαδικασίες, ικανότερα ή πιο πρόθυμα να εκφραστούν, άτομα με πιο μακροχρόνια παρουσία στην οργάνωση, κτλ. Συχνά, το κάνουν αυτό θέλοντας να βοηθήσουν τους ερευνητές να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχική διαδικασία, μπορεί όμως τα κριτήρια αυτά να δυσχεράνουν τη συμμετοχή παιδιών και νέων με προβλήματα επικοινωνίας ή διαφορετικές απόψεις. 147

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center