Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Δεν συμφώνησα (να συμμετάσχω), επειδή δεν ρωτήθηκα». (Κορίτσι, 17 ετών) «Δεν το σκέφτηκα πολύ (να συμφωνήσω να συμμετάσχω)· κάθε άτομο με άποψη πρέπει να θέλει να συμμετέχει». (Αγόρι, 21 ετών) Η ελεύθερη και εν γνώσει συναίνεση συνοδεύεται από την επίγνωση ότι το παιδί ή ο νέος μπορεί και να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή (Van Beers κ.ά., 2006). Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν δώσει την ελεύθερη και εν γνώσει συναίνεσή τους πριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα (Alderson, 1995· Morrow και «Μας ενημερώσατε αμέσως μόλις ήρθατε εδώ». (Κορίτσι, 9 ετών) Richards, 1996), «καθώς έτσι τεκμηριώνεται ότι η συναλλαγή δεν βασίστηκε στην εξαπάτηση ή τον εξαναγκασμό» (Fraser, 2004, σ. 22). Για να δώσουν την ελεύθερη και εν γνώσει συναίνεσή τους, τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να έχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε από ένα παιδί να συνεισφέρει στην πολιτική προστασίας των παιδιών. Πρέπει να το ενημερώσουμε για το χρόνο που θα πάρει να αφιερώσει και για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Τότε μόνο μπορούμε να ζητήσουμε να δώσει την εν γνώσει συναίνεσή του (Jackson και Wernham, 2005). Η συναίνεση των παιδιών και νέων είναι αναγκαία πριν από τη χρήση πληροφοριών, φωτογραφιών, βίντεο, ψηφιακών εικόνων ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να αποσπάσουμε τη συγκατάθεση ενός παιδιού για τη φωτογράφησή του προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουμε για λόγους δημοσιότητας, πρέπει προηγουμένως να το ενημερώσουμε για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία και να του δώσουμε την ευκαιρία να αρνηθεί (Jackson κ.ά., 2005). Η εν 154

γνώσει συναίνεση έχει νόημα μόνο εφόσον τα παιδιά και οι νέοι κατανοούν ότι έχουν δικαίωμα άρνησης (Kirby κ.ά., 2003). Πρέπει επίσης να λαμβάνεται με επίσημο τρόπο η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων (Lansdown, 2005). Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί ότι η γονική συναίνεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε ένα πρόγραμμα δεν απαλλάσσει την υπηρεσία από την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι το παιδί δεν εκτίθεται σε κινδύνους (UNICEF, 2002). Σημαντικό είναι επίσης να αναλογιστούμε πώς θα αντιδράσουμε εάν κάποιο παιδί προτιμά να μην ενημερωθούν οι γονείς του ότι θα λάβει μέρος σε μία συμμετοχική δραστηριότητα και κατά πόσον η επιθυμία του αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή (IDS, 1995). Οι ερευνητές καλούνται λοιπόν να σκεφτούν με ποιο τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν την εν γνώσει συναίνεση τόσο των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους (Laws κ.ά., 2002). Το ζήτημα της εν γνώσει συναίνεσης είναι πιο πολύπλοκο όταν τα παιδιά τελούν υπό κρατική κηδεμονία και έχουν τοποθετηθεί σε αστικά προγράμματα ή σε προγράμματα αναδοχής, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η νομική ευθύνη μοιράζεται ανάμεσα στην πολιτεία και στους γονείς (Molin και Palmer, 2005). Τα παιδιά και οι νέοι που τελούν υπό κηδεμονία συχνά στερούνται την ευκαιρία να εμπλακούν σε συμμετοχικές δραστηριότητες επειδή θεωρούνται ευάλωτα (Berrick κ.ά., 2000). Για παράδειγμα, όταν ένα κακοποιημένο παιδί φοβάται τόσο τους κηδεμόνες του, που δεν μπορεί να λάβει μέρος σε μια συμμετοχική δραστηριότητα, ο λειτουργός ψυχικής υγείας είναι υπεύθυνος να υπερασπιστεί την ανάγκη του παιδιού, εξηγώντας στους γονείς γιατί πρέπει να του επιτραπεί η συμμετοχή (Molin και Palmer, 2005). Επιπλέον, συχνά οι υπηρεσίες πρόνοιας βρίσκονται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης, με αποτέλεσμα οι αγχωμένοι εργαζόμενοι να φοβούνται μία πρόσθετη πηγή δημόσιας έκθεσης της υπηρεσίας και των επαγγελματιών που συνεργάζονται με αυτή. Έτσι, αρνούνται να συναινέσουν στη συμμετοχή παιδιών και νεαρών ατόμων (Butler και Williamson, 1994· Heptinstall, 2000). 155

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
[+]The best book of the month Developing Person Through Childhood and Adolescence [READ]
"Download [PDF] Developing Person Through Childhood and Adolescence For Online"
[+][PDF] TOP TREND Developing Person Through Childhood and Adolescence [PDF]
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies