Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

καθορίζεται

καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις εξελισσόμενες ικανότητες, εμπειρίες και ενδιαφέροντά τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, την ανικανότητα ή τις εμπειρίες βίας των παιδιών και των νέων, συζητώντας επ’ αυτών ανοιχτά μαζί τους, προκειμένου να «Ένοιωσα ότι μου δίνατε διαρκώς την αποφύγουμε τις αυθαίρετες υποθέσεις και να ευκαιρία να εκφραστώ, γνωρίζοντας ότι με ακούτε πραγματικά, χωρίς να περιμένετε παραμελήσουμε τις ανάγκες τους (Cafcass, απλώς να τελειώσω για συνεχίσετε». 2004). Η εμπλοκή των παιδιών και των νέων (Αγόρι, 15 ετών) σε μια διαρκή διαδικασία, τα μαθαίνει περισσότερα για τη συμμετοχή από ό,τι η οποιαδήποτε μεμονωμένη μέθοδος συμμετοχής (Save the Children, 2002). Τα παιδιά και τους νέους πρέπει να τους ακούμε διαρκώς, και όχι μόνο στο πλαίσιο μεμονωμένων συζητήσεων, όπου τους ζητείται η γνώμη τους για ένα συγκεκριμένο θέμα (Clark και Moss, 2001). Η Boyden (1997) έχει υποστηρίξει ότι, ενώ υποτίθεται ότι οι ενήλικοι προστατεύουν τα παιδιά από τη βία, πολλά παιδιά υποφέρουν εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων ενηλίκων με σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Εφόσον το να ξεπεράσει κανείς αγχώδη γεγονότα της ζωής περιλαμβάνει πιστεύω, συναισθήματα, ικανότητες και δράσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκφράζουν τις δικές απόψεις τους σχετικά με την προστασία τους. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι σε ορισμένους πολιτισμούς η βία είναι εδραιωμένη πρακτική. Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι οι τοπικές παραδόσεις και οι πολιτισμοί αποτελούν τη ρίζα ορισμένων πράξεων βίας, αυτό δεν σημαίνει ότι το εθνικό πλαίσιο αιτιολογεί τη βία (Jacomy, 2008). Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχή συμμετοχή παιδιών και νέων σε συμμετοχικές δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια, καθώς και ότι η μη ικανοποίηση των αναγκών μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρσή τους από τη διαδικασία. 166

Παρατίθεται τώρα ένας οδηγός έξι βημάτων, που μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κωδικοποιήσουν όσα εξετάστηκαν πιο πάνω: Βήμα πρώτο: Ηλικία Αξιολογήστε το θέμα και κατά πόσον είναι συμβατό με την ηλικία των ατόμων που θέλετε να προσεγγίσετε. Ο Driskell (2002, σ. 56) δηλώνει ότι «αυτή η παράμετρος θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το στόχο και το βάθος των συμμετοχικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνετε. Εξετάστε την ηλικία των συμμετεχόντων σε σχέση με τους κύριους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα». Ο διευκολυντής είναι συνήθως υπεύθυνος για την κατάρτιση ενός σχεδίου, που περιγράφει όλα τα στάδια της συμμετοχικής διαδικασίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς η παράμετρος αυτή διαφοροποιεί τον τρόπο λειτουργίας του διευκολυντή με την ομάδα. Εάν η ομάδα πρόκειται να ασχοληθεί με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, προτείνεται τα μέλη της να είναι 13 ετών και άνω για να μπορούν να το κατανοήσουν. Βήμα δεύτερο: Τι γνωρίζουν οι νέοι περί συμμετοχής; Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι εμπειρίες συμμετοχής θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο, άρα έχει σημασία να ορίσετε κάποιο σημείο εκκίνησης όταν εξετάζετε το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει στα πρώτα στάδια της δουλειάς. Σε ένα μέρος της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στην εμπλοκή και τη σημασία των ενηλίκων, επειδή οι νέοι δεν ήταν σε θέση να τα βγάλουν πέρα χωρίς την υποστήριξη των διευκολυντών. «Όχι μόνο είναι τα παιδιά είναι πιο ανυπόμονα, αλλά η εξάρτησή τους από τους ενηλίκους για την ικανοποίηση ακόμα και των απλούστερων αναγκών τους είναι μεγάλη. Λογικά λοιπόν δεν μπορεί κανείς να περιμένει να συνεργαστούν ουσιαστικά σε ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει εξαρχής φροντίσει να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες» (Nieuwenhuys, 1997, σ. 240). Ο διευκολυντής οφείλει από την αρχή της διαδικασίας να κατανοήσει τα διαφορετικά επίπεδα αντίληψης κάθε παιδιού ή νέου της ομάδας. Ορισμένα μέλη της ομάδας 167

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center