Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

μπορεί να

μπορεί να έχουν ήδη συμμετάσχει σε διαδικασία λήψης αποφάσεων και να έχουν επομένως σαφή αντίληψη για τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Άλλα, πιο ευάλωτα μέλη, μπορεί να είχαν ελάχιστες δυνατότητες να λάβουν μέρος σε κάποιο οργανωμένο συμμετοχικό πρόγραμμα, άρα θα δυσκολευτούν να συμμετάσχουν στις όποιες δραστηριότητες. Ο διευκολυντής θα πρέπει να προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο αντίληψης σε όλους τους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως χρειαστεί να επαναλαμβάνει την ίδια πληροφορία, μέχρι να την εμπεδώσουν όλα τα μέλη της ομάδας και να βρεθεί ένα κοινό σημείο εκκίνησης για όλους. Βήμα τρίτο: Το μέγεθος της ομάδας Εξετάστε το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών και νέων που θέλετε να πετύχετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τον αριθμό των ατόμων που θα θέλατε να εμπλέξετε, καθώς σε μια υπερμεγέθη ομάδα υπάρχει ο κίνδυνος αρνητικών εμπειριών, καθώς μπορεί να μην ακουστεί η φωνή του νεότερου μέλους και να εκδηλωθούν φαινόμενα αποστασιοποίησης και υποδαύλισης των ευάλωτων χαρακτηριστικών των νέων. Συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρεται το ερώτημα: «Πόσους νεαρούς έχετε την αντικειμενική δυνατότητα να εμπλέξετε με βάση τον αριθμό του προσωπικού και τους οικονομικούς πόρους σας;» (Driskell, 2002, σ. 56). Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι μικρότερες ομάδες είναι πιο κατάλληλες για τη συμμετοχή νέων, επειδή όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή και να αισθανθούν γρήγορα μεγαλύτερη άνεση. Βήμα τέταρτο: Μέθοδοι και πόροι Ειδική μέριμνα απαιτείται για τους πόρους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων και την απόκτηση των πληροφοριών που χρειάζεται ο διευκολυντής σε σχέση με τα τρία βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα πόρων δεν είναι πάντοτε πραγματικά, αλλά μία παρατήρηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. «Η έλλειψη χρόνου, ο κίνδυνος, η ανεπάρκεια υποδομών ή ευκαιριών, ενίοτε βρίσκονται 168

μόνο στο μυαλό και δεν αποτελούν πραγματικά εμπόδια. Αντίστοιχα, προβλήματα που σχετίζονται με το κόστος και τη μεταφορά των προσώπων καμιά φορά μεγαλοποιούνται, όταν υπάρχουν δράσεις που καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων και των μεταφορικών» (DCSF, 2009, σ. 24). Οι διευκολυντές πρέπει να έχουν ξεκάθαρη άποψη για όλους τους πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να ναρκοθετήσουν την επιτυχή συμμετοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι επίσης σημαντικό για το διευκολυντή να προσαρμόζει τον τρόπο δουλειάς του στις ανάγκες της ομάδας, ακόμη κι αν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι. Είναι σαφές ότι απαιτείται αποτελεσματική επικοινωνία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρερμηνειών και απογοητεύσεων. «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είτε τα εμπόδια είναι αληθινά είτε όχι, χρειάζεται μια επικοινωνιακή πολιτική που θα διαβεβαιώσει τους νέους ότι οι φόβοι τους είναι μερικές φορές αδικαιολόγητοι» (DCSF, 2009, σ. 24). Βήμα πέμπτο: Παρελθούσες εμπειρίες Οι διευκολυντές πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις εμπειρίες των νέων που εμπλέκονται σε συμμετοχικές δραστηριότητες και να προσπαθούν να κάνουν την εμπειρία της συμμετοχής θετική - μια εμπειρία με απτά οφέλη και αποτελέσματα. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γονείς ασκούν μεγάλη επιρροή, είτε ενθαρρύνοντας είτε αποθαρρύνοντας τη συμμετοχή» (DCSF, 2009, σ. 31). Τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να έχουν κακές εμπειρίες από τη συμμετοχή, λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος. Μπορεί λόγου χάρη να τους είχαν αφήσει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, να υπήρχαν προβλήματα αμέλειας ή κρούσματα ευνοιοκρατίας υπέρ των αδελφών τους. Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν δουλεύει κανείς με ευάλωτους, μη-προνομιούχους ή περιθωριοποιημένους νέους. «Όσο πιο ευάλωτος είναι ο νέος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του σε οργανωμένες νεανικές δραστηριότητες» (Powney, Furlong, Cartmel και Hall, 1997, σ. 34). Η ίδια έρευνα ανέδειξε επίσης ότι οι κηδεμόνες και οι διευκολυντές δυσκολεύονται σημαντικά να επικοινωνήσουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλότερου 169

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center