Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

κινδύνου. Η

κινδύνου. Η συνέπεια είναι ορισμένες φορές να αποκλείονται από συμμετοχικά προγράμματα οι πιο δυσπρόσιτοι νέοι, επειδή είναι πιο εύκολο να λάβουν μέρος νέοι που δεν αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις έδωσαν έμφαση σε αυτές τις ευάλωτες, μη-προνομιούχες ομάδες. Όταν ευάλωτα παιδιά και νέοι λαμβάνουν μέρος σε συμμετοχικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα είναι συχνά πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ο διευκολυντής υιοθετεί το ρόλο του προπονητή/μέντορα. «Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης επέτρεψε σε νέους να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να επηρεάζονται λιγότερο από τις αρνητικές εμπειρίες τους. Η διαντίδραση με ενηλίκους τούς προσέφερε θετικά πρότυπα και την ευκαιρία να συζητήσουν επί προσωπικών θεμάτων» (Powner, Furlong, Cartmel και Hall, 1997, σ. 4). Ο διευκολυντής πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων για να μπορεί να προετοιμάζει εναλλακτικές μεθόδους εργασίας κατά την πορεία του προγράμματος. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εντάσσονται στο σχέδιο του προγράμματος. Βήμα έκτο: Ποικιλομορφία, εθνικότητα, θρησκεία και πολιτισμός Βοηθήστε τους νέους να αναπτυχθούν ολιστικά, συνεργαζόμενοι μαζί τους για να διευκολύνετε την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη, για να τους επιτρέψετε να αναπτύξουν τις απόψεις τους, την επιρροή τους και τη θέση τους στην κοινωνία και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. «… Αντιμετωπίστε τους νέους ανθρώπους με σεβασμό, τιμώντας κάθε άτομο και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του και προάγοντας την αποδοχή και κατανόηση των άλλων, ενώ παράλληλα καταρρίπτετε τις καταπιεστικές συμπεριφορές και ιδέες» (Mainey, 2008b). Υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας με αντικείμενο τη δημιουργία ομάδων συμμετοχής με ποικιλομορφία. Παρά ταύτα, έχουν διατυπωθεί πολλές ανησυχίες σχετικά με την ελλιπή συμμετοχή νεαρών ατόμων προερχόμενων από κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες (Aldgate και Statham, 2001). Η έρευνα έχει δείξει ότι οι ομάδες που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες έχουν απομονωθεί από τα άλλα μέλη της 170

κοινότητας, φαινόμενο που ενθαρρύνει τη βίαιη συμπεριφορά. «Είναι σύνηθες οι ίδιες οι κοινότητες να κάνουν αποκλεισμούς, για παράδειγμα των εθνικών μειονοτήτων, των παιδιών με ειδικές ανάγκες, των ομοφυλόφιλων νέων και άλλων ομάδων τις οποίες απορρίπτει για τον άλφα ή βήτα λόγο. Όλες αυτές οι ομάδες συχνά υφίστανται τραμπουκισμούς και είναι φυσικά εξίσου πιθανό τα μέλη τους να έχουν βιώσει εμπειρίες βίας στο σπίτι, στο σχολείο ή σε άλλα πλαίσια» (Laws και Mann, 2004, σ. 38). Είναι δεδομένο ότι η επιλογή των συμμετεχόντων σε μια ομάδα με μεγάλη ποικιλομορφία αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα έργα του διευκολυντή. «Σε ό,τι αφορά την επιλογή των παιδιών, πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποδειχθεί προβληματική. Στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή δεδομένων των συνθηκών... Εντούτοις, πρέπει ειδικά να δίνεται μεγάλη προσοχή στην εξασφάλιση της ποικιλομορφίας με βάση την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, τους κατοίκους αστικών κέντρων/αγροτικών περιοχών, τα επίπεδα (αν)ικανότητας, την εθνική καταγωγή, τη γεωγραφική προέλευση και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο» (Save the Children, 2004, σ. 14). Ο διευκολυντής πρέπει να καταβάλει ειδική προσπάθεια για να υποστηρίξει δυσπρόσιτα παιδιά και τους νέους, που είναι πιθανό να δυσκολεύονται περισσότερο να συμμετέχουν ολοκληρωμένα. Οι Laws και Mann (2004) επιμένουν ιδιαίτερα ως προς αυτό, τονίζοντας ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να συμμετάσχουν ενεργά τα παιδιά από περιθωριοποιημένες ομάδες, για να υποστηριχθούν και έτσι να οικοδομοηθεί η εμπιστοσύνη τους στη συμμετοχή. Θέτοντας τους κανόνες και ξεκαθαρίζοντας τις αμοιβαίες προσδοκίες (Βλ. επίσης ενότητα 3) Είναι σημαντικό να συμφωνηθούν εξαρχής οι βασικοί κανόνες στην πρώτη συνάντηση, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν πλήρη επίγνωση του τι πρόκειται να συμβεί. Ο Mainey (2008a) εισηγήθηκε «Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε όσους κάνουν τους παρακάτω βασικούς κανόνες, οι λάθη ή λένε κάτι εσφαλμένο. Δεν πρέπει να μιλάμε όλοι μαζί». (Κορίτσι, 17 ετών) οποίοι πρέπει να εξηγηθούν στα παιδιά και τους νέους αμέσως πριν από την έναρξη του προγράμματος: ακούτε ο ένας τον 171

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center